Türkiye Cumhuriyeti
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ders Programı
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BİLİM DALI
TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
Bahar Dönemi – II. Yarıyıl
Dersin
Kodu
542002005
Dersin Adı
Kısa Süreli Çözüm Odaklı
Terapi
Saat
T+U
Öğretim Üyesi
3+0
Prof. Dr. Nilüfer ÖZABACI
Derslik
T.O.120
Bireyle
Psikolojik
Danışma
Odası
Grupla
Psikolojik
Danışma
Odası
Gün-Saat
Pazartesi
09:00 – 12:00
Pazartesi
14:00 -17:00
542002003
Mesleki Rehberlik ve Danışma
3+0
Yrd. Doç. Dr. Abdülkadir
ÖZTÜRK
542002001
Seminer
0+3
Yrd. Doç. Dr. Abdülkadir
ÖZTÜRK
542002002
Eğitimde Araştırma Yöntemleri
II
3+0
Yrd.Doç.Dr. Derya YILMAZ
TO-120
Salı
12:00-15:00
3+0
Yrd.Doç.Dr. Ümmügülsüm
KORKMAZ
Bireyle
Psikolojik
Danışma
Odası
Perşembe
12:00-15:00
Derslik
Gün-Saat
542002008
Test Geliştirme
Salı
15:00 -18:00
Bahar Dönemi – IV. Yarıyıl
Dersin
Kodu
Dersin Adı
Saat
T+U
Öğretim Üyesi
Salı
20:00 -23:00
Pazartesi
08:00 -09:00
Salı
20:00 -23:00
542001901
A-Uzmanlık Alan Dersi
3+0
Prof. Dr. Nilüfer ÖZABACI
Z-04
542001701
Yüksek Lisans Tezi
0+1
Prof. Dr. Nilüfer ÖZABACI
Z-04
542001901
C-Uzmanlık Alan Dersi
3+0
Doç. Dr. Ali ERYILMAZ
Z-06
542001901
D-Uzmanlık Alan Dersi
3+0
Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir
ÖZTÜRK
Z-08
Salı
20:00 -23:00
542001901
B-Uzmanlık Alan Dersi
3+0
Doç. Dr. Ayşe AYPAY
Z-05
Salı
20:00 -23:00
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BİLİM DALI
DOKTORA PROGRAMI
Bahar Dönemi – II. Yarıyıl
Dersin
Kodu
Dersin Adı
Saat
T+U
Öğretim Üyesi
Derslik
Grupla
Psikolojik
Danışma
Odası
Gün-Saat
542012002
Bireyle Psikolojik Danışma
Uygulamaları
3+0
Doç. Dr. Ali ERYILMAZ
542012003
Evlilik ve Aile Danışmanlığı
3+0
Prof. Dr. Nilüfer ÖZABACI
A-6
Pazartesi
13:00-16:00
542012004
Güdülenme Kuram ve
Araştırmaları
3+0
Doç. Dr. Ayşe AYPAY
T.O.120
Salı
10:00-13:00
542012001
Eğitimde İleri Araştırma
Yöntemleri II
Bireyle
Psikolojik
Danışma
Odası
Salı
14:00-17:00
3+0
Doç.Dr. İsmail ACUN
Pazartesi
09:00 -12:00
Bahar Dönemi – IV. Yarıyıl
Dersin
Kodu
542011701
Dersin Adı
A-Doktora Yeterlilik
Saat
T+U
1+0
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Nilüfer ÖZABACI
Derslik
Bireyle
Psikolojik
Danışma
Odası
Gün-Saat
Perşembe
08:00 -09:00
Download

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık