14
K novej jari veľa sily,
by ste v zdraví dlho žili.
Na Veľkú noc veľa vody,
spokojnosti a pohody
Vám želá starosta,
poslanci OZ
a zamestnanci OÚ.
=======================
marec
2014
Starý rok odišiel iba nedávno a na dvere nám už klope Veľká noc. No ešte
ju predbehli prezidentské voľby. Áno, supervolebný rok sa začal. My sme
však nechceli, aby sme začínali rok len prácou, ale aj zábavou, a tak sme
pripravili II. Fašiangovo-batôžkovú zábavu pre občanov našej obce. Do
tanca nám hrala ľudová hudba a DJ. Všetci sme sa zabavili a položili sme
základný rekord v počte klobúkov na hlavách v našej obci.
Tak ako bola príjemná atmosféra na zábave, také dobré boli aj šišky, ktoré
si pripravili zložky na fašiangové posedenie. V príjemnej atmosfére sme
pokračovali aj pri príležitosti Medzinárodného dňa žien, divadelným
predstavením ochotníckeho divadla z Ľubele. Ľubelskí divadelníci nesklamali, a ako vždy rozosmiali, ale o týchto akciách sa dočítate v spravodaji
na inom mieste.
Finišujeme aj s úpravami miestnosti osvetovej besedy, kde po zlepšení
počasia presťahujeme knižnicu. Do miestnosti sme zakúpili elektrickú
akumulačnú pec a tiež potiahli rozvody teplovzdušného kúrenia z kotolne, aby uvedené priestory neboli závislé len na jednom type vykurovania.
Z tohoto istého dôvodu boli rozvody potiahnuté aj na poschodie na obecný
úrad. Uvedené dielo realizoval pán Milan Kobera, za čo mu patrí veľká
vďaka. Nový šat dostala kuchynka a WC na obecnom úrade. Teraz uvedené priestory spĺňajú hygienické požiadavky doby. Veríme, že zrenovované priestory spríjemnia posedenia alebo rodinné oslavy, ktoré sa
uskutočňujú v priestoroch zasadačky obecného úradu.
=====================================================
Fašiangová zábava
Začneme od konca. Keď sme sa
okolo tretej hodiny rannej rozchádzali, väčšina zúčastnených
sa lúčila so slovami chvály
a poďakovania, že takto sa už
dlho nezabavili a o rok prídu
zas. Tieto slová nás tešia, ale aj
zaväzujú do prípravy ďaľšej fašiangovej zábavy. Takmer šesťdesiat sa baviacich, nás potešilo. Dvadsaťosem cien v tombole, živá ľudová hudba a DJ boli
zárukou výbornej zábavy. Nešlo
by to však bez zabávajúcich.
A tí, čo naozaj prišli, sa chceli
baviť, čo bolo na nich vidno.
Okrem dobrej nálady si niektorí
aj zaspomínali ako sa spoznali
na zábave pred tridsiatimi rokmi samozrejme u nás a doteraz
sú manželmi. Na zábave sa nielen tancovalo, spievalo a hostilo
ale aj súťažilo. Prvý zápis
v počte klobúkov na hlavách bol uskutočnený o polnoci a výsledný zápis
tridsaťšesť klobúkov (respektíve pokrývok hlavy). Uvidíme, či sa nám
podarí prekonať niekedy tento prvotný rekord. Potom sme súťažili
v klobúkovom tanci, víťazom sa stal pán František Pavelica a v stoličkovom tanci víťazkou sa stala pani Viera Pavelicová.
Do tanca hrala ľudová hudba H a H, ktorá nám na rozlúčku zahrala pieseň
Na Kráľovej holi. So spevom jej zborovo pomohli všetci účastníci zábavy.
Teraz sa môžme vrátiť na začiatok článku, no na koniec zábavy a my
chceme poďakovať všetkým za príjemnú spoločnosť na fašiangovej zábave.
F
I
N
Á
L
E
- 1 -Spravodaj obce Uhorská Ves
Parkovanie pred obchodom
Hasiči informujú
Rekonštrukciou priestorov pred obchodom sme vytvorili dve parkovacie miesta. Bolo by naozaj dobré,
keby sme ich aj využívali a parkovali kolmo na obchod podľa čiar, ktoré vyznačujú parkovacie miesta.
Neviem, či pohodlnosť, slabá šoférska zručnosť
alebo dokonca bezohľadnosť núti niektorých vodičov
zaparkovať auto pozdĺž cesty. Obsadí tak miesto pre
dve autá. Ak sú parkovacie miesta pred obchodom
obsadené, dá sa zaparkovať aj vo dvore pred obecným úradom.
Prezidentské voľby v SR 2014
Voľba prezidenta Slovenskej republiky
v roku 2014 bola v poradí štvrtou priamou voľbou hlavy štátu Slovenskej republiky. Svoju kandidatúru oficiálne oznámili pätnásti kandidáti: Peter Osuský
(vzdal sa kandidatúry), Rober Fico, Pavol
Hrušovský, Jozef Behýľ, Andrej Kiska, Ján
Čarnogurský, Milan Kňažko, Radoslav Procházka,
Gyula Bárdos, Viliam Fischer, Milan Melník, Jozef
Šimko, Ján Jurišta, Helena Mezenská a Stanislav
Martinčko. Súčasný prezident Ivan Gašparovič
nemôže kandidovať.
Prvé kolo sa konalo 15., druhé kolo 29. marca 2014.
Nový prezident bude inaugurovaný 15. júna 2014.
Volebný akt v našej obci sa prvýkrát uskutočnil
v miestnosti „osvetovej besedy“, do ktorej voliči
nemusia absolvovať tortúru výstupu po schodoch ako
pri predchádzajúcich voľbách. Pozitívne reakcie
občanov nás utvrdzujú, že to bolo správne rozhodnutie.
Výsledky volieb v našej obci I. kolo
1. Bárdos Gyula
1 hlas
2. Behýl Jozef
0
3. Čarnogurský Ján, JUDr.
0
4. Fico Robert, doc. JUDr. CSc.
79
5. Fischer Viliam, prof. MUDr., CSc., FICS 1
6. Hrušovský Pavol, JUDr
1
7. Jurišta Ján, PhDr
6
8. Kiska Andrej, Ing.
60
9. Kňažko Milan
25
10.Martinčko Stanislav
0
11.Melník Milan, prof.,RNDr.,DrSc.
0
12.Mezenská Helena, Mgr.
2
13.Procházka Radoslav, JUDr., PhD.
38
14.Šimko Jozef, JUDr.
0
Výsledky volieb v našej obci II. kolo
1. Fico Robert, doc. JUDr. CSc.
2. Kiska Andrej, Ing.
125 hlasov
112 hlasov
Prezidentom Slovenskej republiky na obdobie rokov
2014-2019 sa stal Kiska Andrej, Ing. so ziskom
1 307 065 hlasov.
Vzhľadom k nárastu
počtu
požiarov v prírodnom prostredí
počas slnečných a teplých dní v
jarnom období, hasiči varujú
pred nebezpečenstvom jarného spaľovania suchej trávy,
lístia a vetví z poorezávaných stromov a
vypaľovania trávnatých porastov, prevažne na
neobrobených poľnohospodárskych plochách a
lúkach ponechaných úhorom. Ide o najpočetnejšiu
skupinu požiarov, ktorá každoročne spôsobuje veľké
škody na majetku a prináša aj straty na životoch,
najmä starších občanov.
Požiarovosť v prírodnom prostredí ovplyvňuje najmä
činnosť človeka, jeho nezodpovednosť a ľahostajnosť k prírode, lesom a zvieratám. Príčinou vzniku
požiarov lesných porastov je najmä zakladanie ohňov
v lese a jeho tesnej blízkosti, odhadzovanie neuhasených zápaliek, či ohorky cigariet a v neposlednom
rade hra maloletých detí s otvoreným ohňom. Lesné
požiare sú z hľadiska zásahu veľmi komplikované
z dôvodu zlého prístupu hasičskej techniky k požiarovisku v horskom teréne a vyžadujú si značný počet
zasahujúcich_hasičov.
Zakladanie ohňa v priestore, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu a vypaľovanie tráv a porastov zakazuje zákon o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, ktorého porušenie môže stáť
občana do 331 eur. Ak by sa však takéhoto
priestupku dopustila právnická osoba alebo
fyzická osoba – podnikateľ, pokuta môže
dosiahnuť výšku 16 596 eur.
Bezpečnosť v obci
Viacerí občania, ale aj majitelia firiem a penziónov
v obci sa sťažovali na zvýšenú mieru kriminality
v našej obci. Na uvedené sťažnosti sme reagovali nainštalovaním kamery, ktorá snímala priestor pred
obecným úradom až po autobusovú zastávku.
Uvedený krok uvítali nielen sťažovatelia a viacerí
občania, ale aj rodáci z našej obce žijúci v zahraničí.
Boli potešení, že môžu vidieť kúsok rodnej obce i
známych. Pre jednu negatívnu reakciu sme museli
uvedený pokus o zvýšenie bezpečnosti ukončiť.
Kameru sme nasmerovali takým smerom, ktorý
nikoho nebude obmedzovať a samozrejme dlhoprstí
si budú opäť istí, že ich nik neuvidí. Je dobré, že
poznáme svoje práva, ale treba poznať a dodržiavať
aj svoje povinnosti, ktoré ukladá zákon.
Najsmutnejšie je však na tom to, že si neoveríme financovanie tejto akcie, ale aj napriek tomu si dovolíme šíriť obcou nepravdivé reči.
Obec nestála kamera ani euro, všetko hradil poskytovateľ internetu firma IDEATECH.sk s.r.o., nový
poskytovateľ internetu v obci a Hot spot-u pred
obecným uradom (verejné miesto s voľným pripojením na internet).
- 2 -Spravodaj obce Uhorská Ves
uvedeným sociálnym zariadeniam vzhľad, ktorí
nikoho neodradí pri záujme prenajať si zasadačku na
rodinnú oslavu alebo prezentačnú akciu.
Medzinárodný deň žien
Oznam UPS Uhorská Ves
Naše nežnejšie polovičky by si za svoju námahu a
starostlivosť o nás zadlužili, aby sme nie len párkrát
do roka im priniesli kvietok, ale hlavne aby sme ich
dokázali odbremeniť od starostí a množstva práce.
Aj my sa o to snažíme a pravidelne pozývame pri
príležitosti MDŽ do obce divadelníkov, aby potešili
naše nežnejšie polovičky. Tak sa aj stalo toho roku.
Každá dáma bola poslancami OZ obdarená kvietkom
a dušu a myseľ potešili samotní divadelníci.
Predstavili sa s hrou Prievan v apartmáne 648. O
vydarenej akcii svedčí aj plná sála, ktorá je dôkazom
silnej uhorčianskej divadelníckej tradície, ktorá by sa
čiastočne mohla obnoviť.
Zrekonštruované priestory
na obecnom úrade
Ako sme informovali na inom mieste spravodaja rekonštruujeme priestory na obecnom úrade, ktoré boli
poriadne nahlodané zubom času.
Kuchynka, ktorá slúži pri obecných, ale aj
občianskych akciích
na prípravu občerstvenia
dostala úplne nové vybavenie a dispozičné riešenie.
Nové osvetlenie a nový biely náter jej dodávajú
opticky väčší priestor.
Úplnou rekonštrukciou prešli na úrade aj toalety. Po
dlhých rokoch budú dve, pre dámy a pre pánov.
Z nevyužívaného zaplesnetého skladíku, ktorý niekedy slúžil ako toaleta sme, opäť urobili toaletu.
Nové omietky, nový obklad, nová dlažba dodávajú
Výbor Urbárskeho pozemkového spoločenstva
v Uhorskej Vsi oznamuje občanom, aby si v prípade
záujmu o výrub drevín na urbárskom pozemku za
obcou na „hálni“ podali písomnú žiadosť predsedovi
urbáru pánovi Čabajovi. V prípade väčšieho záujmu
o výrub výbor uprednostní a povolí výrub drevín
členom urbárskeho pozemkového spoločenstva.
Pri výrube drevín je povinnosť riadiť sa ustanoveniami Zákona č. 543/2012 Z.z. o ochrane prírody
a krajiny v platnom znení. V zmysle neho výrub sa
môže uskutočniť výlučne v čase vegetačného pokoja, t.j. v termíne do 31. marca a následne až od 1.
októbra. Občania, ktorí majú záujem a obdržia od
urbáru povolenie na výrub, sú povinní vyrúbanú
drevinu na vlastné náklady odviezť, vyrúbané miesto
upratať a zanechať bez zvyškov drevnej hmoty,
vrátane malých prútov, kôry a konárov.
Uznesenia zo zastupiteľstiev
UZNESENIE číslo 190/2014 zo dňa 31. januára 2014
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Uhorská Ves Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e :
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Uhorskej Vsi
uvedený v pozvánke a doplnený na návrh starostu obce o bod:
Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Uhorská
Ves za 2. polrok 2013.
UZNESENIE číslo 191/2014 zo dňa 31. januára 2014
K bodu programu: Správa o výsledku inventarizácie
majetku Obce Uhorská Ves k 31.12.2013
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu
s c h v a ľ u j e :Správu o výsledku inventarizácie majetku
Obce Uhorská Ves k 31.12.2013
UZNESENIE číslo 192/2014 zo dňa 31. januára 2014
K bodu programu: Správa o kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky Obce Uhorská Ves za 2. polrok 2013
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu
berie na vedomie : Správu o kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky Obce Uhorská Ves za 2. polrok 2013
UZNESENIE číslo 193/2014 zo dňa 31. januára 2014
K bodu programu: Správa o kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky Obce Uhorská Ves za rok 2013
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu
berie na vedomie :Správu o kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky Obce Uhorská Ves za rok 2013
UZNESENIE číslo 194/2014 zo dňa 31. januára 2014
K bodu programu: Všeobecne záväzné nariadenie Obce
Uhorská Ves č. 01/2014 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého
materiálu sa uznieslo na: Všeobecne záväznom nariadení Obce
Uhorská Ves č. 01/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi.
UZNESENIE číslo 195/2014 zo dňa 7. marca 2014
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce
Uhorská Ves Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e :
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Uhorskej Vsi
tak, ako je uvedený v pozvánke na zasadnutie.
UZNESENIE číslo 196/2014 zo dňa 7. marca 2014
K bodu programu: Rozpočtové opatrenie č. 1/2014 zo dňa
7.3.2014 Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého
materiálu berie na vedomie.
- 3 -Spravodaj obce Uhorská Ves
Upozornenie pre chodcov!
Polícia upozorňuje na zmenu zákona o cestnej premávke.Novela nadobudla účinnosť od 1. januára 2014
a okrem iných zmien priniesla aj novú povinnosť pre chodcov.
Chodec idúci za zníženej viditeľnosti po krajnici alebo okraji vozovky je povinný používať reflexné
prvky alebo reflexný bezpečnostný odev nielen mimo
obce, ale už aj v obci.Zníženou viditeľnosťou je
viditeľnosť, pri ktorej sa účastníci cestnej premávky
dostatočne zreteľne navzájom nevidia, teda najmä od
súmraku do svitania, za hmly, sneženia, dažďa a
v tuneli.
Hlavným cieľom zavedenia tejto povinnosti je
zvýšiť bezpečnosť chodcov na ceste. Najmä v obciach, kde nie sú vybudované chodníky, výrazne stúpa riziko zrážky chodca s vozidlom.
Mnohí chodci si ešte stále neuvedomujú význam
základného pravidla bezpečnosti na cestách, ktorým
je „vidieť a byť videný“. Pri zníženej viditeľnosti
platí dvojnásobne. Väčšina ľudí nosí tmavé oblečenie, ktoré zhoršuje viditeľnosť chodcov. Ak chodec
nemá na sebe reflexné prvky, výrazne sa skracuje
vzdialenosť, na ktorú môže vodič chodca spozorovať. Vodič nestihne včas a správne zareagovať
a dochádza k dopravným nehodám. Preto apelujeme
na chodcov, aby v záujme ochrany vlastného života a
zdravia nepodceňovali situáciu na cestách, dodržiavali túto zákonnú povinnosť a správali sa disciplinovane. V prípade nedodržania tejto povinnosti hrozí
chodcovi pokuta do výšky 50 eur.
Seniori pozor!
Nestaňte sa obeťami
nátlakových predajných akcií
Polícia v Liptovskom Mikuláši upozorňuje najmä
občanov vyššieho veku na protiprávnu činnosť
páchanú na rôznych prezentačných a predajných
akciách, počas ktorých sú seniori okrádaní alebo
uvádzaní do omylu, pričom je zneužívaná ich dôvera.
Počas konania takýchto akcií „predajcovia“
používajú rôzne nekalé obchodné praktiky, v rámci
ktorých arogantne, za pomoci manipulácie,
zastrašovania a pod hrozbou fyzického alebo
psychického nátlaku vnucujú najmä seniorom
predražený a často veľmi nekvalitný tovar.
S cieľom predchádzania takýmto protiprávnym
konaniam ponúkame niekoľko dôležitých rád, ako sa
nestať obeťou:
1.preverte si údaje na pozvánke o organizátorovi a
jeho ponuke – poraďte sa s príbuznými, pozrite si
organizátora na internete alebo požiadajte o radu na
bezplatnej SENIOR LINKE 0800 172 500 - ak máte
pochybnosti, na ponuku radšej nereagujte,
2.nekupujte tovar len preto, že je zlacnený,
3.neodovzdávajte svoje osobné doklady organizátorom,
4.ak nemáte so sebou peniaze, nesúhlaste s návrhom
organizátora, že Vás odvezie domov, príp. do banky,
za účelom vyplatenia peňazí alebo zálohy na tovar,
5.všetky dokumenty, ktoré podpisujete si pozorne
prečítajte, ak si niečo kúpite, trvajte na vystavení
potvrdenia o kúpe ( bloček a záručný list),
6.ak ste nútení ku kúpe tovaru, je obmedzovaná Vaša
osobná sloboda, ak by vám bolo bránené v odchode z
akcie, alebo by ste pociťovali nátlak či vyhrážanie,
kontaktujte Políciu na čísle 158.
Ak ste tovar predsa kúpili, ale chcete ho vrátiť
1.máte právo bez udania dôvodu písomne odstúpiť
od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia
tovaru, pri odstúpení od zmluvy musíte
predávajúcemu vrátiť všetko, čo ste dostali (vzory
odstúpení od uzatvorených zmlúv nájdete na
www.forumseniorov.sk),
2.odstúpenie od zmluvy pošlite predajcovi
doporučenou poštou,
3.tovar, ktorý posielate späť radšej poistite,
4.odstúpením od zmluvy sa zmluva ruší a peniaze
Vám musia byť vrátené v lehote 15 dní ododňa
odstúpenia od zmluvy,
5.ak organizátor alebo predajca na odstúpenie od
zmluvy nereaguje, máte možnosť obrátiť sa na súd
alebo Slovenskú obchodnú inšpekciu.
Dôležité kontakty: Slovenská obchodná inšpekcia:
02/58272132 (kl. 117,125,130,159);Polícia: 158,159;
číslo tiesňového volania: 112;
Ministerstvo spravodlivosti SR, Župné námestie 13,
813 11 Bratislava: 02/59353135;
Fórum pre pomoc starším, bezplatná krízová linka
pre pomoc starším: 0800 172 500.
Pomocný anjel, n.o.
Pomocný
anjel
týmto
potvrdzuje, že v spolupráci s
obcou Uhorská Ves v roku
2013 bolo v zbernej nádobe
zozbierané a odvezené cca.
1100 kg obnoseného a nepotrebného šatstva a textilu
(uvádzané množstvá sú odhadované a to na základe
nosnosti nákl. auta).Touto cestou sa chceme zároveň
poďakovať vedeniu obce Uhorská Ves a jej občanom
za účasť na tomto zbere a milú spoluprácu.
S pozdravom Slavomíra Ploransky riaditeľka n. o.
Pomocný anjel
- 4 -Spravodaj obce Uhorská Ves
„Národ bude tak posudzovaný,
ako pochováva svojich zosnulých.“
Perikles (500-429 pred Kristom)
Vstup na cintorín
V minulom čísle spravodaja sme uviedli, ako by sa
mali správať nájomcovia hrobov pri obnove alebo
stavbe
pomníkov
na
miestnom
cintoríne.
Treba však dodržiavať aj iné predpisy, ktoré upravuje
všeobecno – záväzné nariadenie č. 2/2011 Prevádzkový poriadok pohrebiska, ktorý zakazuje vstup so
psom na miestny cintorín, čo pripomínajú aj značky
na oboch vstupoch. Nie je predsa vhodné, aby psy
zanechávali na hroboch exkrementy, dosť nám
špinia miestne komunikácie a zelené pásy okolo nich,
čo tiež nie je v súlade s VZN o chove zvierat.
§8
POVINNOSTI NÁVŠTEVNÍKOV POHREBISKA
/1/ Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa
primerane k piete miesta a dodržiavať prevádzkový
poriadok pohrebiska umiestnený na pohrebisku na
viditeľnom mieste. (u nás informačná tabuľa pri
hlavnom vchode)
/2/ Na pohrebisku sa zakazuje fajčiť, požívať alkoholické nápoje a iné omamné látky, odhadzovať obaly a iné odpadky, vodiť psov, robiť hluk, bicyklovať,
jazdiť na motocykloch, vchádzať do priestoru pohrebiska motorovými vozidlami, stavebnými mechanizmami a inými dopravnými prostriedkami.
Pri vytváraní nových hrobových miest je potrebné,
aby boli dodržiavané pokyny podľa VZN a hlavne
dodržiavané rozostupy medzi hrobmi. Aby sme za
niekoľko rokov nemali problém s voľnými hrobovými miestami.
VZN upravuje šírku uličiek medzi hrobmi.
§ 11
STAVBY NA POHREBISKU
/3/ Uličky medzi hrobmi musia byť široké 30cm.
Obnova okolia cintorína
Ako sme avizovali, tak sme aj vďaka vhodnému počasiu realizovali oplotenie cintorína. Teraz nám tam
už nik „nezablúdi“ autom alebo nevbehne túlavý pes.
Nový strih dostal aj živý plot. Uvedené práce na cintoríne dodajú pietnemu miestu ešte dôstojnejší ráz.
69.výročie oslobodenia obce
V nedeľu 2.2.2014 sme si pripomenuli pietnym
aktom kladením vencov oslobodenie našej obce.
Starosta v príhovore pripomenul prítomným“ Ubehlo
už 69 rokov, kedy sa oslobodzovacie vojská priblížili
k hraniciam našej obce a za pomoci partizánov a občanov ju oslobodili. Ak si však my chceme uchovať
morálny kredit, sme povinní pripomínať si tieto
udalosti. Mnohí mladí povedia, veď je tomu už 69
rokov, prečo nám to stále pripomínate? Práve preto,
aby sme nezabudli, preto aby sme sa vyvarovali
chybám minulosti. Aby sme neoživovali symboly
minulosti, ktoré v mnohých ešte stále vyvolávajú
strach a obavu.“
Nenáboženské veľkonočné tradície
Podobne ako mnoho iných kresťanských sviatkov, aj
Veľká noc sa preniesla aj mimo cirkvi. Už od jej
vzniku je to čas osláv a veselia. Dnes je aj komerčne
dôležitá, pretože sa na ňu viaže veľa zvykov, ktorých
uskutočnenie si vyžaduje nejaké úsilie prípadne
nákup. Predávajú sa napríklad veľkonočné
pohľadnice, ozdoby alebo sladkosti v podobe
veľkonočných vajíčok, barančekov alebo zajačikov.
Na Veľkonočný pondelok je prastarou tradíciou hodovanie, polievanie a korbáč. Od rána muži a chlapci
chodia po domácnostiach svojich známych a polievajú alebo korbáčujú ženy a dievčatá ručne vyrobeným korbáčom z vŕbového prútia. Korbáč je
spletený z ôsmich, dvanástich alebo až dvadsiatichštyroch prútov a je zvyčajne od pol do dvoch metrov
dlhý a ozdobený pletenou rukoväťou a farebnými
stužkami. Podľa tradície muži pri hodovaní prednesú
koledy. Či sa najprv korbáčuje alebo polieva a potom
spievajú či recitujú koledy záleží na situácii. Aj keď
korbáčovanie môže byť bolestivé a polievanie nepríjemné, nie je ich cieľom spôsobiť krivdu. Skôr je
korbáč symbolom záujmu mužov o ženy. Nenavštívené dievčatá sa môžu dokonca cítiť urazené. Vykorbáčovaná či poliata žena dáva mužovi farebné vajíčko ako symbol jej vďaky a odpustenia. Treba spomenúť, že zvyčajne sa používa iba jedna metóda. Na
strednom a západnom Slovensku väčšinou korbáčovanie a na východe polievanie.
V USA sú Veľkonočné sviatky už prakticky nenáboženským sviatkom, takže mnoho amerických rodín
sa zúčastní iba veľkonočného veselia okolo zdobenia
veľkonočných vajíčok v sobotu večer a ich „lovu“ v
nedeľu ráno. Podľa detských rozprávok boli vajíčka
počas noci prinesené veľkonočným zajačikom a
poschovávané po dome a záhrade, aby počkali na
deti, až sa zobudia. Dôvod, prečo by to mal zajačik
robiť, sa vysvetľuje iba zriedkavo.
V Nórsku je, okrem lyžovania v horách a maľovania
vajíčok, tradíciou riešenie vrážd. Všetky veľké televízne stanice vysielajú kriminálne a detektívne príbehy, ako je napríklad Poirot Agathy Christie.
- 5 -Spravodaj obce Uhorská Ves
Radosť z Veľkej noci
Po dlhých dňoch čakania sme opäť naplnení
jarnou sviežosťou. Po dlhých dňoch pôstu môžeme
zhodnotiť, nakoľko sme vytrvali, či sme schopní
zavŕšiť s Kristom krížovú cestu a objaviť tajomstvo
zmŕtvychvstania. Napriek našim slabostiam a pádom
nás Boh miluje. Boh nehľadí na naše moderné
oblečenie, naše pracovné postavenie, či fyzickú krásu, ale hľadí na čistotu nášho srdca.
Čistá LÁSKA sa dala pribiť na kríž, aby sme my po
stáročia volali Kristus vstal z mŕtvych! Nielen volali,
ale aj to zažívali. Zažívali zmenu vo svojom živote,
zmenu vo vzťahu k LÁSKE, ktorá nás stvorila,
zmenu vo vzťahu k našim najbližším, ale aj zmenu
vo vzťahu k bratom a sestrám, ktorí nás denne
obklopujú v rôznych pozíciách ako kolegovia,
susedia, kamaráti či známi.
Treba sa zamyslieť nad tým, čo slávime na
Veľkú noc. Je potrebné o tom premýšľať nanovo,
pretože naša pamäť je slabá, neraz zaťažená
starosťami a preto potrebujeme obnoviť si myšlienky
o tom, čo slávime na Veľkú noc.
Mnohokrát prežívame pokušenie takzvanej
rutiny, aby sme sviatky, či už sú to Vianoce,
Všetkých svätých, Veľkú noc a ďalšie, prežili podľa
istých zvykov, ktoré sme si počas mnohých rokov už
urobili. Z tohto dôvodu potrebujeme duchovnú
zásobáreň, odkiaľ načerpáme skutočnú duchovnú
silu. Potrebujeme niečo, čo nám ukáže ako máme
správne zmýšľať, niečo, čo nám pripomenie pravdu o
našom živote. A túto pravdu nám Pán Boh zanechal
mnohými spôsobmi. Preto si pripomeňme posolstvo
Veľkonočných sviatkov.
V prvom rade si spomeňme jednoducho na
kríž. Stačí ak si ho v mysli predstavíme. Takýto kríž
nám pripomína veľmi veľa vecí a tak isto nám
prináša požehnanie do domu, chráni nás od Zlého.
Kríž nie je iba symbolom alebo pekným
dekoračným predmetom, ktorý si zavesíme na stenu.
Kríž pre nás veriacich znamená omnoho viac. To, že
môžeme prísť na svätú omšu, ísť na spoveď, že si
môžeme nechať požehnať dom alebo auto a mnoho
iných vecí nie je samozrejmosťou, ale je to výsledok
obety na kríži. Vlastne ani jeden z nás by nemohol
prísť do neba, ak by Pán Ježiš neobetoval svoj život
na kríži.
Preto si pripomíname Veľkú noc, preto ju
slávime, aby sme si pripomenuli, že Ježiš sa krvou
potil, bičovaný bol, tŕním korunovaný, niesol kríž a
ukrižovaný bol, za moje vlastné hriechy, ktoré na
neho doliehali. Nech sú teda pre nás všetkých tieto
Veľkonočné sviatky duchovným povzbudením.
Pane, mám radosť z toho, že nie som sám,že svoju
cestu životom môžem prežívať s priateľmi,
s blízkymi, s Tebou.
S Tebou,ktorý si vstal z mŕtvych. Trpel si, niesol
si kríž, zomrel si na ňom. Pochovali Ťa, ale
neostal si v hrobe.Vstal si, aby sme aj my uverili,
že náš život v hrobe nekončí, že nie je len
trápením, že v ňom dokážeme byť šťastní
a zároveň dokážeme robiť šťastných aj druhých.
Pane, otvor nám srdcia, aby sme prijali tvoju
radosť. Radosť, s ktorou dokážeme potešiť našich
bratov a sestry.
Radosť, ktorá nám pomôže prekonať všetky
prekážky. Radosť, s ktorou môžeme zmeniť svet.
Daj, nech ďalej rozdávame lásku, ktorou si sa Ty
obetoval za nás.
Daj, nech všetko, čo robíme, pramení z lásky,
aby to nebolo len povinnosťou, ale putovanie
radostným životom.
Bohoslužobný program na Veľkú noc
13.04.2014
Kvetná nedeľa
10.00 hod.
17.04.2014
Zelený štvrtok
16.30 hod.
18.04.2014
Veľký piatok *
16.30 hod.
Krížová cesta
10.00 hod.
19.04.2014
Biela sobota *
21.00 hod.
20.04.2014
Veľkonočná
nedeľa
Veľkonočný
pondelok
11.00 hod.
21.04.2014
10.00 hod.
* Vo Veľký piatok je prísny pôst a zdržovanie sa
mäsitého pokrmu. Po obradoch bude Sv. Oltárna
vyložená do 18.00 hod.
* V Bielu sobotu bude Sv. Oltárna vyložená od 13.00
do obradov. Na obnovu krstných sľubov si
nezabudnime priniesť sviece.
Prajem vám veľa radostí z Kristovho zmŕtvychvstania a chuť žiť ako slobodné Božie deti!
Sedembolestná Panna Mária, ktorá trpela so
svojím Synom, nech vás sprevádza svojou materinskou láskou a požehnaním.
Váš duchovný otec
ThDr. PaedDr. PhDr. František Kočibal, PhD.
správca Rím.- kat farnosti Liptovský Ján
- 6 -Spravodaj obce Uhorská Ves
Prečo krv?
Pred niekoľkými rokmi sa životy Juraja a Viery úplne zmenili. 16. február 1999. Obyčajné utorňajšie ráno. Zazvonil telefón. „Stala sa nehoda...“ Išlo o ich
syna Maťka.Ako sa blížili ku tej križovatke, zbadali
červeno-modré svetlá polície a záchranky. Viera zbadala fotografa a kráčala priamo k nemu, kde bola najväčšia mláka krvi, akú kedy videla. Jediné, na čo sa
zmohla, bolo: „Juraj, náš Maťko už išiel domov –
domov k nebeskému Otcovi!“ Jej prvá reakcia bola
vyskočiť z auta a nejako pozbierať všetku tú krv a
vrátiť ju do syna. „Krv bola pre mňa v tej chvíli najdôležitejšia vec na svete. Krv bola život. Bola to životodarná krv a patrila môjmu synovi, môjmu jedinému synovi, ktorého som tak milovala.“ - spomína
neskôr Viera.Juraj videl autá prechádzať rovno cez
krvavú mláku. Drásalo to jeho srdce. Chcel zakryť
krv svojím kabátom a volať: „Nebudete jazdiť cez
krv môjho syna!“
Vtedy Viera pochopila prvýkrát v živote jednu z najdôležitejších Božích právd: PREČO KRV? Pretože to
bolo to najsilnejšie vyjadrenie, aké Boh mohol použiť. Bola to najvzácnejšia vec, ktorú Boh mohol dať.
Bola to najvyššia cena, ktorú mohol zaplatiť, aby
sme mohli žiť. Ježišova krv, ktorá tiekla na Golgote a
skrápala pôdu pod krížom, je tým nesmierne vzácnym prúdom nového života. Ó, milý Spasiteľu Ježiši
Kriste! Aká prevzácna je tvoja krv, ktorá za nás tiekla na golgotskom kríži! V nej život, v nej máme odpustenie hriechov, v nej máme nádej, v nej máme
všetku radosť. Aj v tomto roku si to chceme pripomínať, opäť Ťa chceme oslavovať a túžime Tebe svoje
životy odovzdať. Prosíme Ťa, požehnávaj nám tieto
Veľkonočné sviatky.
Peter Taját, ev. a. v. farár
Čo sa deje v cirkevnom zbore?
Svetový deň modlitieb
15. marca sme sa spolu s bratmi a sestrami z rímskokatolíckej farnosti stretli v rímskokatolíckom kostole
sv. Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne. Dôvodom bol
Svetový deň modlitieb. V tomto roku sme v modlitbách mysleli na Egypt. Táto krajina je veľmi úzko
spojená s dejinami Božieho ľudu. Tu pôsobil ako vysoký hodnostár Jozef, syn Jákoba. Odtiaľ vyšiel Mojžiš so svojím ľudom. Tu našiel útočisko pred prenasledovateľmi maličký Pán Ježiš. Tu vznikali jedny z
najstarších cirkevných zborov. Dnes tu kresťania žijú
v menšine, ale napriek tomu konajú požehnanú prácu. Počas bohoslužby sa uskutočnila aj zbierka, ktorá
podporila projekt švajšiarskej kresťanskej spoločnosti Misia na Níle: nemocnicu v chudobnom meste
Naqada.
Ďakujeme sestrám, ktoré sa aktívne zapojili do prípravy tohto dňa: sestrám Renáte Hurajovej, Jane Pivkovej, Marte Rothovej a Blanke Špačkovej. Takisto
ďakujeme mladým bratom a sestrám, ktorí prišli podporiť zhromaždenie svojím spevom.
Ženský spevokol
Od leta minulého roka vznikol na pôde cirkevného
zboru ženský spevokol. Popri mužskom spevokole
Svätojánsky prameň a detskom spevokole Svätojánskych muškách už teda aj on chce pripojiť svoj
hlas k oslave nášho Pána. Nacvičuje každú sobotu o
17,30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Podturni.
Spieval už niekoľkokrát na službách Božích v Liptovskom Jáne aj v Podturni. Uhorská Ves je blízko
Podturne. Budeme preto veľmi radi, keď aj v Uhorskej Vsi sa nájdu sestry, ktoré sa zapoja k práci tohto
spevokolu. Čo treba urobiť? Stačí prísť v sobotu
pozrieť sa na nácvik.
Čo sa chystá?
9. 4. 2014
Streda
16,00 hod. zasadačka Ob. úradu v
Uhorskej Vsi
Pôstna večiereň
13. 4. 2014
Smrtná nedeľa
13,30 hod. zasadačka Ob. úradu
Nešporné služby Božie so spoveďou a
Večerou Pánovou
17. 4. 2014
Zelený štvrtok
17,00 hod. ev. kostol v L. Jáne
Služby Božie
so spoveďou a Večerou Pánovou
18. 4. 2014
Veľký piatok
9,00 hod.
ev. kostol v L. Jáne
Pašiové služby Božie
so spoveďou a Večerou Pánovou
20. 4. 2014
Veľkonočná nedeľa
(1. slávnosť veľkonočná)
9,00 hod.
ev. kostol v L. Jáne
Slávnostné služby Božie
21. 4. 2014
Veľkonočný pondelok
9,00 hod.
ev. kostol v L. Jáne
Slávnostné služby Božie
- 7 -Spravodaj obce Uhorská Ves
(2. slávnosť veľkonočná)
27. 4. 2014
1. nedeľa po Veľkej noci
9,00 hod.
ev. kostol v L. Jáne
11. 5. 2014
3. nedeľa po Veľkej noci
13,30 hod. zasadačka Ob. úradu v
Uhorskej Vsi
Nešporné služby Božie
25. 5. 2014
5. nedeľa po Veľkej noci
9,00 hod.
ev. kostol v L. Jáne
Slávnosť konfirmácie
1. 6. 2014
Nedeľa po Vstúpení
9,00 hod.
ev. kostol v L. Jáne
Rodinné služby Božie
8. 6. 2014
1. slávnosť svätodušná
9,00 hod.
ev. kostol v L. Jáne
Slávnosť zlatej konfirmácie
15. 6. 2014
Nedeľa Svätej Trojice
13,30 hod. zasadačka Ob. úradu v
Uhorskej Vsi
Nešporné služby Božie
22. 6. 2014
14,30 hod. ev. kostol v L. Jáne
Koncert spevokolov Liptova
Detské ihrisko
V predchádzajúcich spravodajoch sme informovali,
o našej podanej žiadosti o nenávratný finančný
príspevok na výstavbu detského ihriska. Naša
žiadosť bola schválená. A tak sa toho roku dočkajú aj
naši najmenší občania nového detského ihriska.
Ihrisko sa bude nachádzať za západnou futbalovou
bránou. Pozemok pod ihrisko nám prenajalo UPS
Rodinné služby Božie
Uhorská Ves. Takto sa nám podarí pritiahnuť na
futbalové zápasy aj viac rodín s deťmi, kde deti sa
budú môcť vyšantiť na detskom ihrisku mamičky si
posedia na lavičkách, a otcovia si môžu pozrieť
futbalový zápas. Veríme, že po podpise zmluvy sa
podarí realizovať stavbu detského ihriska tak, aby
sme ho mohli slávnostne otvoriť v rámci medzinárodného dňa detí.
- 8 -Spravodaj obce Uhorská Ves
AKO SEPAROVAŤ KOMUNÁLNY ODPAD
Triedenie komunálnych odpadov podľa komodít.
Podrobný prehľad, čo patrí a nepatrí do separačnej nádoby.
PLASTY
Kat.č.: 15 01 02, 20 01 39
PATRÍ SEM:
NEPATRÍ SEM:
plastové fľaše od nápojov, obaly od aviváží,
šampónov, čistiacich prostriedkov, hračky z
plastov, obalové fólie, plastové tašky, vedrá,
koše, prepravky, záhradný
nábytok, bandasky, polystyrénmalé množstvo,velké kusy a
veľké množstvo na zberný dvor
oproti benzínovej pumpe v Okoličnom
znečistené plastové obaly olejom (kuchynským
a motorovým), potravinami, farbami,
chemikáliami, obaly z kečupov, horčice,
použité plienky a hygienické potreby,
podlahové krytiny, gumu , molitan, celofán,
tégliky od mliečnych výrobkov, hadice
z vysávačov, kabelky, obuv, tlakové nádoby (z
laku na vlasy, farieb a pod.), káble,
vodoinštalačný materiál, pneumatiky, plastové
pásky na viazanie, plastové rámy z okien,
obaly na potraviny -čisté,atď.
Do zberných nádob na plast umiestňujte obaly čisté a zbavené iných
materiálov, ich objem zmenšíte stlačením, alebo zošliapnutím.
SKLO
Kat.č.:15 01 07, 20 01 02
PATRÍ SEM:
NEPATRÍ SEM:
nápojové obaly zo skla, nádoby zo skla,
sklenené poháre, sklenené črepy, tabuľové sklo
Silne znečistené sklo (potravinami, maltou,
farbami...), keramika, porcelán (taniere,
hrnčeky a pod.), zrkadlá, autosklo, drôtené a
lepené sklo, sklobetón, dymové sklo, žiarovky,
žiarivky, plexisklo, teplomer, výbojky,
TV obrazovky, atď.
Bandasky z motorových olejova nepatria do plastov
Obuv nepatrí do plastov
- 9 -Spravodaj obce Uhorská Ves
Ahojte deti! Prinášame Vám ďalšiu časť súťažných úloh pre Vás! Veríme , že sa Vám bude dariť pri ich
vypracovávaní a budeme môcť niekoľkých z Vás odmeniť.
Vymaľuj symboly prichádzajúcej jari podľa svojej fantázie.
Pre malých kupačov alebo šibačov krátke vinše aby si zaslúžili vajíčko.
Šiby ryby masné ryby,
kus koláča od korbáča,
grajciar groš, už je toho dosť.
Kázal gazda aj gazdička, aby
dali tri vajíčka, jedno biele dve
červené, to je moje potešenie.
Veľká noc je sviatok veľký,
prajem veľa vody a vodky.
Zdravia, šťastia, spokojnosti,
dobrej šunky do sýtosti.
Ku šunke vajec veľa, nech je
Veľká noc veselá!
Želám Vám veľa smiechu, v
pondelok veľký zhon a ženám
kúpačov plný dom. Veľa vody z
potoka budú svieži do roka.
Veselú Veľkú noc Vám praje...
- 10 -Spravodaj obce Uhorská Ves
SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Narodili sa
26.12.2013 sa Eve a Vladimírovi Multáňovcom
narodil synček Marko.
Jubilanti
Január
Ján Cigler
85 rokov
Poďakovanie
Pani Zlatica Beťková našla pri hasičskej zbrojnici
čiernu tašku, v ktorej boli veci na strihanie. Taška
patrila Zuzane Bobrikovej.
Poďakovať sa chceme aj pani Eve Beťkovej, ktorá
prišla s nápadom, a po zakúpení materiálu obcou, aj s
realizáciou a ušila záves do sály kultúrneho domu, ktorý dodal sále dôstojnejší vzhľad pri rôznych spoločenských obradoch.
Skákanie na trampolínach
Veľa dievčat a žien sa nás pýtalo, kedy sa začne skákať
na trampolínach v kultúrnom dome. Organizácia
uvedenej akcie však ide mimo obce. My sme boli
kontaktovaní len ohľadom možnosti cvičenia v kultúrnom dome. Ceny prenájmu miestnosti sú schválené
obecným zastupiteľstvom a ak by mal niekto záujem o
prenájom priestorov vieme sa dohodnúť, ako sme informovali aj našu občianku, ktorá uvedenú aktivitu
chcela v našej obci rozbehnúť.
170 rokov slovenskej hymny
Tótha. Do zápisníka ju napísal Janko Matúška pod titulom Prešporskí Slováci, budúci Levočania (orig. Prešporskí Slováci, budoucí Levočané). Táto pôvodná verzia má 6 strof, známa je aj pod názvom Ponad Tatrou
blýska.
Nad Tatrou sa blýska,hromy divo bijú.
Zastavme ich bratia,veď sa ony stratia,
Slováci ožijú.
To Slovensko naše posiaľ tvrdo spalo.
Ale blesky hromu vzbudzujú ho k tomu,
aby sa prebralo.
Už Slovensko vstáva, putá si strháva.
Hej rodina milá hodina odbila,
žije matka Sláva!
Ešte jedle rastú na krivánskej strane.
Kto jak Slovák cíti, nech sa šable chytí,
a medzi nás stane.
Nech si kto chce hvízda nech spieva, ak môže.
My sa držme spolu spolu v tomto kolu,
nik nás nepremôže.
Ešte duby rastú na krivánskej strane.
Kto jak slovák chodí, nech knižky zahodí,
a medzi nás stane.
Oznamy v miestnom rozhlase
Kedže nie všetci občania v čase hlásenia oznamov
v miestnom rozhlase sú doma, obecný úrad prichádza s
iniciatívou posielania oznamov na Vaše emailové
schránky. Všetci občania, ktorí by mali záujem o túto
službu, možu svoju adresu náhlásiť na obecnom úrade
osobne, alebo poslať na email
[email protected]
Opustili nás
Nad Tatrou sa blýska je hymnická pieseň od Janka
Matúšku z roku 1844. Text napísal potom, ako na Nový rok 1843 suspendovali Ľudovíta Štúra z funkcie
námestníka evanjelického lýcea v Bratislave. Na protest proti tomu odišlo 18 študentov z Bratislavy a 13
ich prišlo do Levoče. Spievať ju odporučil na nápev
ľudovej piesne Kopala studienku. Prvý raz sa objavila
anonymne roku 1851 v Domovej pokladnici pod názvom Dobrovoľnícka. Najstarší zápis piesne z roku
1844 sa nachádza v zápisníku Viliama Paulinyho-
V hlbokom zármutku oznamujeme, že nás dňa
7.marca 2014 v 69. roku života opustil
náš drahý manžel, otec, starý otec, priateľ
pán Samuel Zlejší
Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutočnila v pondelok
10.marca 2014 o 15:00 hodine v kultúrnom dome v Uhorskej
Vsi.
Smútiaca rodina vyslovuje slová poďakovania za všetky
prejavy sústrasti, kvetinové dary i účasť na poslednej rozlúčke.
Ospravedlnenie
Ospravedlňujeme sa rodinám po zosnulých pánoch
Jozefovi Bátorym a Milanovi Urbanovi za nesprávne
uvedený dátum poslednej rozlúčky so zosnulými, kde
sme namiesto mesiaca november uverejnili mesiac
október.
- 11 -Spravodaj obce Uhorská Ves
ŠPORT V OBCI
Jarná príprava je za našimi futbalistami a teraz ostáva naplniť cieľ, aby futbal, ktorý budú produkovať,
prilákal viac fanúšikov a zároveň aj prinášal body.
Pri pohľade na konečnú tabuľku, aby si mohli
povedať, že urobili pre klub ale aj pre seba všetko čo
bolo v ich silách a možnostiach.
Veríme, že strelcom nezvlhne strelecký prach v kopačkách a naďalej budú svojou produktivitou tešiť početnú divácku
kulisu.
III.B trieda jesenná časť 2013/14
1. kolo (13.4.2014) o 15.30 hod.
-
Ploštín
Uhorská Ves
2. kolo (20.04.2014) o 16.00hod
Uhorská Ves
-
Lipt. Trnovec
3. kolo (27.04.2014) o 16.00 hod.
Bobrovec B
-
Uhorská Ves
4. kolo (04.05.2014) o 16.30 hod.
Uhorská Ves
-
Prosiek
5. kolo (11.05.2014) o 16.30 hod.
Kráľ. Lehota
-
Uhorská Ves
6. kolo (18.05.2014) o 17.00 hod.
Uhorská Ves
-
V. Poruba
7. kolo (25.05.2014) o 17.00 hod.
L.Ondrašová
-
Uhorská Ves
STOLNOTENISOVÝ
TURNAJ
O Pohár starostu
obce
Futbalový oddiel TJ
Ďumbier Uhorská Ves
v spolupráci s obcou zorganizoval
tradičný stolnotenisový turnaj neregistrovaných hráčov v období vianočných sviatkov.
Turnaj sa uskutočnil v sobotu 28.12.
2013. Zúčastnilo sa ho 20 priaznivcov
stolného tenisu, ktorí medzi sebou
zviedli zaujímavé súboje. Prekvapivou, no zaslúženou víťazkou sa stala
Anička Kubálková, ktorá vo finále
porazila aj obhajcu celkového prvenstva z minulých rokov. Putovný pohár
je v správnych rukách.
Do ďalších ročníkov sa budeme
musieť zamyslieť aj nad podávaním
alkoholických nápojov, aby nevznikali
nešváry ako na poslednom turnaji, nie
je nás predsa toľko, aby sme sa
nedokázali dohodnúť. Musíme držať
spolu a bojovať za spoločnú vec a nie
vytvárať rozbroje v obci.
8. kolo (01.06.2014) o 17.00 hod.
Uhorská Ves
-
Lipt. Ondrej
9. kolo (08.06.2014o 17.00 hod.
Voľno
-
Uhorská Ves
Poradie v kategórii do 16 rokov
1. miesto Anička Kubálková
2. miesto Kristián Róth
3. miesto Ján Bobrik
10. kolo(15.06.2014) o 17.00 hod.
-
Hybe
Uhorská Ves
11. kolo(22.06.2014) o 17.00 hod.
Uhorská Ves
-
P.Lehota
Tabuľka III.B. triedy
po jesennej časti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Uhorská Ves
P.Lehota
Prosiek
L. Trnovec
Hybe
Kráľ. Lehota
Vet. Poruba
L.Ondrašová
Lipt. Ondrej
Ploštín
Bobrovec B
V R P
8 0 2
7 2 1
6 2 2
5 3 2
5 2 3
4 2 4
2 4 4
2 2 6
1 4 5
1 3 6
1 2 7
50
22
26
22
16
18
13
15
13
9
11
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
17
13
17
8
16
21
16
24
27
26
30
B
24
23
20
18
17
14
10
8
7
6
5
- 12 -Spravodaj obce Uhorská Ves
Poradie v kategórii od 17-38 rokov
1. miesto Martin Bátory
2. miesto Nikola Raffajová
3. miesto Pavol Sopko
Poradie v kategórii nad 38 rokov
1. miesto Ján Beťko
2. miesto Milan Masloviak
3. miesto Vladimír Bátory
Vážení občania, príspevky do spravodaja môžte priniesť
na
Oú
alebo
poslať
emailom
na
adresu
[email protected] do 15.6.2014 kedy bude
uzávierka ďalšieho čísla.
Redakčná rada: Bc.Lubomír Drahovský, Iveta
Koberová, Vladimír Multáň, Ing.Soňa Slosiarová, Daniel
Šimovček, Mgr.Dáša Tkáčová, Michal Drahovský
SPRAVODAJ obce Uhorská Ves vydáva obec Uhorská
Ves. Vychádza štvrťročne. Registračné číslo: OÚ Lipt.
Mikuláš 04/99. Redakcia nezodpovedá za obsahovú,
gramatickú úpravu dodaných príspevkov. Uvedené
príspevky nemusia byť názormi vydavateľa Spravodaja.
Spravodaj je zverejnený aj na webovej stránke obce.
Download

Spravodaj č. 01/2014