Evrak Tarih ve Sayısı: 03/04/2014-20077
*BE6LLKAU*
T.C.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı
Sayı
Konu
:
:
64481593-302.01.06/
Yatay Geçiş
REKTÖRLÜK MAKAMINA
Sayın Ercan ALKAN
İlgi :
Yatay Geçiş Komisyonu Başkanlığı’ndan gelen 26/03/2014 tarihli yazı ve ekleri incelendi;
Fakültemiz, Fakülte Yönetim Kurulu'nun 02/04/2014 tarih ve 2014/14 nolu toplantısında
alınan 6 sıra sayılı karar aşağıya çıkarılmıştır. Gereğini bilginize arz/rica ederim.
6- Fakültemizin 2013-2014 Öğretim yılı Bahar Yarıyılı için yapılan Yatay Geçiş başvuru
değerlendirme sonuçlarının Fakültemiz Yatay Geçiş Komisyonu Başkanlığı'ndan geldiği, ekteki
tablolarda belirtildiği şekilde uygun olduğuna; Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na bildirilmek üzere
Rektörlük Makamı'na arzına, ilgili Bölümlere Yatay Geçiş Komisyonu Başkanlığı'na ve öğrencilere
duyurulmak üzere Öğrenci İşleri Şefliği'ne bildirilmesine oybirliği ile karar verildi.
Prof.Dr. Sarp ERTÜRK
Dekan
DAĞITIM
Gereği:
Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanlığına
Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanlığına
Elektrik Mühendisliği Bölüm Başkanlığına
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölüm
Başkanlığına
Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığına
Harita Mühendisliği Bölüm Başkanlığına
İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığına
Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığına
Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanlığına
Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığına
Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığına
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölüm
Başkanlığına
Ercan ALKAN
Bilgi:
Rektör Yardımcılığı (Eğitim Öğretim)
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına
Mevcut Elektronik İmzalar
SARP ERTÜRK (Mühendislik Fakültesi Dekanlığı - Dekan) 03/04/2014 13:12
Fakülte Sekreterliği Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi / Umuttepe Yerleşkesi 41380 Kocaeli
Tel:(262) 303 30 03 Faks:(262) 303 30 03
E-Posta :[email protected] Elektronik Ağ :http://mf.kocaeli.edu.tr/
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
26/03/2014
2013-2014 Bahar yarıyılı için yapılan yatay geçiş başvuru sonuçları
Sıra
1
Adı Soyadı
Cemal UCAL
Başvurduğu Bölüm
Bilgisayar Mühendisliği
Sınıf
1
Öğrencinin ÖSYM Puanı
297.04568 (DGS) (2012)
ÖSYM Puanı (KOÜ)
294,58877 (2012)
Sonuç
KONTENJAN DIŞI
2
Mesut BUNALDI
Bilgisayar Mühendisliği
2
297.995 (DGS) (2011)
297.307 DGS (2011)
KABUL (Özel durum)
3
4
5
6
Serhat ERFİDAN
Arif AKDAĞ
İsmail Abdullah KAMIŞ
Mesut BUNALDI
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)
2
2
1
2
459.283 (2011)
446.795 (2011)
330.33115 (2013)
297.995 (DGS) (2011)
446.568 (2011)
446.568 (2011)
363,80180 (2013)
294.362 DGS (2011)
KABUL ASİL
KABUL YEDEK
RED**
KABUL (Özel durum)
7
8
Merve ÇELİK
Ekim Egemen GENÇ
Çevre Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
3
?
376.452 (2011)
317.11854 (2013)
326.991 (2011)
266,29848 (2013)
9
10
11
12
13
14
15
Vahdettin SÜRMELİ
Emra GÖL
Nevzat Onur ÖZGER
Kerem KESİKBAŞ
Ömer Faruk TEL
Nidal TÜMER
Nevzat Onur ÖZGER
Elektrik Mühendisliği
Elektrik Mühendisliği
Elektrik Mühendisliği
Elektrik Mühendisliği
Elektrik Mühendisliği (İÖ)
Elektrik Mühendisliği (İÖ)
Elektrik Mühendisliği (İÖ)
Hzr
1
Hzr
?
2
1
Hzr
221.53379 (2013)
320.05885 (2013) (DGS)
404.13856 (2012)
319.647 (2008)
383.45874 (2012)
342.31896 (2013)
404.13856 (2012)
298,49207 (2013)
298,49207 (2013) (DGS)
402,24688 (2012)
325.858 (2008)
376,07889 (2012)
293,67675 (2013)
376,07889 (2012)
KABUL1
RED**
RED*,RED**
RED**
RED**
RED*
RED**
RED**
RED**
16
17
Mustafa ÇELİK
Emra GÖL
Elektrik Mühendisliği (İÖ)
Elektrik Mühendisliği (İÖ)
1
1
363.16469 (2013)
320.05885 (2013) (DGS)
343,10189 (2013)
293,67675 (2013) (DGS)
KONTENJAN DIŞI
RED**
18
Emrah Burak KAYA
1
295.01226 (2012) (DGS)
294,87969 (2012) (DGS)
KABUL ASİL
19
Bahtınur OSMANOĞLU
1
345.15649 (2012)
411,28170 (2012)
RED*
20
Emrah BAYRAK
1
283.65051 (2013)
366,13945 (2013)
RED*
21
Mustafa OKÇU
Elektronik Haberleşme
Müh.
Elektronik Haberleşme
Müh. (İÖ)
Elektronik Haberleşme
Müh. (İÖ)
Elektronik Haberleşme
Müh. (İÖ)
1
294.78034 (2013)
366,13945 (2013)
RED*
22
23
24
25
İbrahim GÜLER
Pınar KAYA
Merve BAYSAL
Enes AKGÜL
Endüstri Mühendisliği (İÖ)
Endüstri Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği (İÖ)
Hzr
2
1
2
281,21898 (2013)(DGS)
365,465 (2011)
340,21388 (2013)
416,73164 (2012)
280,57258 (2013)(DGS)
456.935 (2011)
382,14671 (2013)
400,18161 (2012)
26
Elem TOKGÖZ
Harita Mühendisliği
1
252,97789 (2013)
346,10367 (2013)
RED*
27
28
29
30
31
Muhammed Ali HIRA
Kerem KESİKBAŞ
Erkan ERDİNÇ
Samet YILDIRIM
Ramazan AGAKÇE
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İÖ)
İnşaat Mühendisliği (İÖ)
İnşaat Mühendisliği (İÖ)
İnşaat Mühendisliği (İÖ)
Hzr
?
4
1
1
421,56965 (2013)
319.647 (2008)
430,681 (2010)
?
270,61017 (2013)
382,19202 (2013)
322.041 (2008)
426,164 (2010)
361,79695 (2013)
KABUL ASİL
RED*
RED**
RED**
RED*, RED**
32
33
Oğuzhan ÖZMEN
Oktay CERİT
Jeoloji Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
2
2
273,33778 (2013)(DGS)
292,84152 (2012)
263,79740 (2013)(DGS)
200,66821 (2012)
RED**, RED***
KABUL (Özel durum)
34
35
36
Havva DEMİRCİ
Gülşah BALDAN
Murat GÜL
Kimya Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Hzr
Hzr
2
258,29700 (2013)
261,65059 (2013)
198,10131 (2012)(DGS)
308,63445 (2013)
308,63445 (2013)
269,02429 (2012)(DGS)
RED*
RED*
RED*, RED**
KABUL ASİL
RED*
RED*
KABUL ASİL
37
38
39
40
41
42
43
Sezer ÖZFİDAN
Soner BAYKAL
Serkan DEMİRCİ
Berkan ELMAS
Murat AKBAK
Kerem KESİKBAŞ
Taha Alper ÜNAL
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İÖ)
Makine Mühendisliği (İÖ)
1
?
1
Hzr
?
?
1
244,66487 (2013)
?
292,77966 (2012)
284,46198 (2013)(DGS)
179,763 (2002)
319.647 (2008)
228,16495 (2013)
354,86548 (2013)
387,51790 (2012)
284,45107 (2013)(DGS)
190,321 (2002)
326.070 (2008)
335,62408 (2013)
44
Doruk TURHAN
Belli Değil (Dilekçe Yok)
45
46
47
48
49
Burcu TAFRALI
Ozan Süleyman YENİCE
Mücahit ARSLAN
Mehmet BALÇIK
İsmail DOĞAN
50
51
Olcay BEBEK
Kerem KESİKBAŞ
RED*, RED**
RED**
RED*, RED**
KABUL ASİL
RED*, RED**
RED*
RED*
?
334,33034 (2013)
?
Mekatronik Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği
Mekatronik Müh. (İÖ)
Mekatronik Müh. (İÖ)
Mekatronik Mühendisliği
1
Hzr
Hzr
Hzr
1
379,53725 (2012)
184,98307 (2012)(DGS)
359,01441 (2013)
367,96070 (2013)
358,84081(2012)
434,79460 (2012)
293,77604 (2012)(DGS)
367,02149 (2013)
367,02149 (2013)
434,79460 (2012)
RED*
RED*
RED*
KABUL ASİL
RED*
Metalurji Mühendisliği
Metalurji Mühendisliği
Hzr
?
273,55874 (2013)
319.647 (2008)
296,38240 (2013)
315.552 (2008)
RED*
KABUL ASİL
RED**
Öğrencinin yabancı dil seviyesine dair bir belgesi bulunmamaktadır. Başvurduğu bölüm %30 yabancı dil ile eğitim veren bir bölümdür. Başarısını belgelediği
takdirde normal sınıfına belgeleyemediği takdirde Hazırlık sınıfına kaydı yapılacaktır.
1
* Elde ettiği ÖSYM puanı başvurduğu bölümün ilgili senedeki ÖSYM taban puanının altındadır.
** Eksik belge
*** Başvurulan bölümlerde ya da sınıflarda kontenjan açılmamıştır.
Özel durum: Yükseköğretim kurumlarında önlisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift anadal, yan dal ile kurumlar arası kredi transferi
yapılması esaslarına ilişkin yönetmelik, Madde 24’e göre.
Download

Yatay Geçiş - Mühendislik Fakültesi