KATEDRA SLOVANSKÝCH FILOLÓGIÍ
v zimnom semestri 2012/2013 opäť otvára
KURZY SLOVANSKÝCH JAZYKOV PRE VEREJNOSŤ:
BULHARČINA, CHORVÁTČINA, POĽŠTINA, SLOVINČINA, SRBČINA
pre začiatočníkov, mierne pokročilých a pokročilých
Trvanie kurzu: 24. september 2012 – 21. december 2012 (13 týždňov)
Rozsah kurzu: 1x týždenne 2 vyučovacie hodiny (1 hod. = 45 minút)
Deň a čas konania kurzu: po dohode s vyučujúcimi
Cena kurzu: 117 € (4,50 € za vyučovaciu hodinu)
Jednotlivé kurzy sa budú otvárať iba v prípade, ak sa na ne prihlásia minimálne 3 záujemcovia.
PRVÉ STRETNUTIE PRE VŠETKY KURZY SA BUDE KONAŤ
DŇA 24. 9. 2012 O 17.00 HOD. V MIESTNOSTI Č. 214, GONDOVA 2
_____________________________________________
Bližšie informácie:
doc. Darinka Doncheva, PhD., bulharská lektorka:
[email protected]
Mgr. Vice Šunjić, chorvátsky lektor:
[email protected]
Mgr. Kinga Wawrzyniak. PhD., poľská lektorka:
[email protected]
Mgr. Saša Vojtechová Poklač, PhD., slovinská lektorka:
[email protected]
Mgr. Vesna Djordjević, srbská lektorka:
[email protected]
PhDr. Alica Kulihová, PhD., koordinátorka kurzov:
[email protected],
[email protected]
Mgr. Milina Svítková, sekretárka katedry:
[email protected],
02/ 59 339 461
Download

Kurzy bulharského jazyka na Filozofickej fakulte UK