UDRUŽENJE MATEMATIČARA TUZLANSKOG KANTONA
PROGRAM SEMINARA ZA NASTAVNIKE I PROFESORE MATEMATIKE
(FOJNICA 22. - 23. januara 2015. god.)
Četvrtak, 22.01.2015. god.
Vrijeme
09.20 - 09.30 Uvodna riječ
Tema
Predavač
Prof. dr. Mehmed Nurkanović
(redovni profesor, PMF Tuzla)
Prof. dr. Hasan Jamak
(vanredni profesor, PMF Sarajevo)
Ma. Dina Kamber
(viši asistent, PMF Sarajevo)
Prof. dr. Mehmed Nurkanović
(redovni profesor, PMF Tuzla)
Romela Šunjić, prof
(Gimnazija Mostar)
09.30 - 10.15 Osnovni principi i metode prebrojavanja
10.15 - 10.30 Pauza
10.30 - 11.15 Primjena softvera Geogebra u trigonometriji
11.15 - 11.45 Pauza
11.45 - 12.30 Diracov problem
12.30 - 12.45 Pauza
12.45 - 13.30 Motivacija učenika u nastavi matematike
Petak, 23.01.2015. god.
Vrijeme
Tema
09.30 - 10.15 Prenošenje srednjevjekovne arapske matematike u Evropu
10.15 - 10.30 Pauza
10.30 - 11.15 O Pitagorinom teoremu
11.15 - 11.45
11.45 - 12.30
12.30 - 12.45
12.45 - 13.30
Predavač
Prof. dr. Dževad Zečić
(redovni profesor, Univ. u Zenici)
Prof. dr. Bernadin Ibrahimpašić
(vanredni profesor, PF Bihać)
Pauza
Različiti pristupi u nastavi geometrije u Mr. sc. Ćamil Tabaković
osnovnim i srednjim školama
(viši ass, Univ. ''Dž. Bijedić'' Mostar)
Pauza
Neki pogledi na kreativnost u nastavi mate- Dr. sc. Hariz Agić
matike
(Pedagoški zavod Tuzla)
** U srijedu i četvrtak naveče predviđeno je zajedničko druženje (kažu uz muziku).
Predsjednik UM TK
Prof. dr. Mehmed Nurkanović
Download

FOJNICA 22. - 23. januara 201