TARİHÇE
1996’dan beri...
1994 yılında kurulan firmamız; Enerji, petrol ve jeotermal alanlarında faaliyet göstermiştir.
2005 yılından itibaren DRESSER-RAND GUASCOR POWER.SA ile Türkiye, Irak,
Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Kazakistan’ın bulunduğu bölge için tek yetkili,
distribütörlük anlaşması imzalanmıştır.
Yetkili olduğumuz bölgede Alternatif Power; 500 MW projeye imza atmış, 214 MW
devreye alınmış, kalanı ise periyodik aralıklarla devreye alınmaya devam edilmektedir.
Doğalgaz, biyogaz ve dual (dizel ve gaz) ile çalışan motorlarımız, elektrik üretim
santrallerinde, kojenerasyon veya trijenerasyon santrallerinde, çöp sahalarında, biyogaz,
syngaz tesislerinde en kaliteli ve en verimli motorlar olarak kullanılmaktadır. Ayrıca hayvan
gübresinden anahtar teslim biyogaz tesis kurulumuna da 2011 yılında başlanmıştır.
UYGULAMA ALANLARI
MCE ALTERNATİF POWER A.Ş. olarak müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunuyoruz.
Alternatif Power, her ihtiyaca uygun tam ve size özel çözümler sunar, her proje, tüm aşamaları kapsayan kendine özgü koşullarına göre ayarlanır, çözümlenir.
Jeneratör setleri, tüm kojenerasyon modülleri, elektrik dağıtım üretim tesisleri, çevreye ilgiyi göstermek için en yüksek performans ve güvenirliliği sağlar.
1
2
3
Enerji Verimliliği
Enerji Üretimi
Biz, doğalgaz, biyogaz ve dizelden gelen birincil enerjinin üçte birini
tasarruf ettiğimiz, kojenerasyon ve trijenerasyon enerji geri kazanım
sistemleri sunuyoruz.
Dağıtılan enerji, elde etmesi zor olan ve en çok ihtiyaç duyulan yere, enerjiyi
getirmek için en etkili çözümdür. İzole alanlarda bulunan dağıtım enerji
merkezleri, otonom sistemlere sahiptir ve geleneksel enerji santrali servisi
gerektirmez. Birincil yakıt kaynağı olarak, dizel, biyogaz ve doğal gaz kullanılır.
Biz, su arıtma tesisleri, çöp, yemek, zirai ve hayvan atıklarından üretilen
gazdan, enerji geri kazanımı için çözüm sunuyoruz.
Biyoenerji
4
UYGULAMA ALANLARI
Enerji Verimliliği
KOJENERASYON
Enerji üretim maliyetlerinin azaltır.
• Enerji verimliliği, düşük kayıplar sağlar.
• Elektrik ağı üzerinde hiçbir bağımlılığı yoktur. Ada modu çalışabilir.
• Her durumda enerji ihtiyaçları için, ölçeklenebilirlik uyarlıdır.
• Enerji fiyatının azalmasını sağlar.
Neden kojenerasyon sistemini sizlere takdim ediyoruz?
• KARLILIK
Parlak ekonomik sonuçlar içeren yüksek performanslı kojenerasyon tesisleri, Düşük maliyetli yakıtlar ve yüksek enerji kazanımı
için çok önemli faktörlerdir. Kojenerasyon, %100 yakıtın (doğal gaz), %42’si elektrik enerjisi, %53’ü termal enerji ve sadece
%5’lik kayıp düzenine dayanır. Bu nedenle, en gelişmiş ülkelerin yetkilileri, bu enerji üretim sistemini düzenleyici kurallarla
teşvik eder ve yakıttan enerji verimliliğinin en temiz ve verimli yollarından biri olan kojenerasyonu alırlar.
• GEÇERLİLİK
İmalatta, enerji üretimi istikrar verimliliği, en az kendisi kadar önemlidir. Bunu sağlamak amacıyla ALTERNATİF POWER,
Türkiye ve Ortaasya’da küresel bir destek ağı sunmaktadır.
• ÇEVRENİN KORUNMASI
Dünya, yaşadığımız ve ilgilenmekten hoşlandığımız yerdir. ALTERNATİF POWER’ın gaz motoru olan kojenerasyon tesisinde
üretilen NO3 ve CO2 emisyonun iki katı, termal tesis ve boylerden oluşan sistemde üretilir. Kojenerasyon sistemleri, katı
emisyon standartlarını karşılamaktadır.
Enerji Verimliliği
Elektrik
Enerjisi
%40
Isıl Güç
%55
Doğalgaz
%100
Kayıplar
%5
Uygulama
UYGULAMA ALANLARI
Kendi elektriğini üretmek isteyen tesisler ile, seramik endüstrisi, çamaşırhane tesisleri,
tekstil ve gıda endüstrisi’nin yanısıra oteller, alışveriş merkezleri, üniversiteler, terminaller,
hastahanelere de uygulanabilir. Ayrıca, motorlar tarafından üretilen egzoz gazları
kullanılarak sera ile ilgili özel uygulamalar sunuyoruz. Bu uygulama için, geri kazanım ve
soğutma sisteminin tüm ekipmanlarını içeren özel olarak konteynır sistemi üretilmiştir.
Kojenerasyon ayrıca yakıttan ısı ve elektrik üretimi gibi, arıtma tesislerinden ve ya
çöpgazlarından elde edilen biyogaz ile de uygulanabilir.
6
DOĞALGAZ ENERJİ KOJENERASYON VE TRİJENERASYON TESİSLERİ
OFİM İŞ MERKEZİ
ANKARA
Trijenerasyon
2 adet SFGM560
2 MWe
SİNCAN LOKMAN
HEKİM HASTANESİ
ANKARA
Kojenerasyon
1 adet SFGLD 560
600kWe
UÇAL KAĞITÇILIK
İSTANBUL
Kojenerasyon
1 adet HGM 560
1,2 MWe
VAN MEDISINA
HASTANESİ
VAN
Kojenerasyon
1 adet SFGLD 240
405 kWe
8
UYGULAMA ALANLARI
Enerji Jeneratörleri
DAĞITIMI YAPILAN ENERJİ
İhtiyaç duyulan yerde enerji üretmek, en etkili çözümdür.
Aynı zamanda bu yüksek kalite, güvenilirlik ve verimlilik ile, kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak için tüketilen yerlere enerji
kaynaklarının üretimi ve yönetimi için bir sistemdir.
Özel şirketlerce hedeflenen elektrik üretim enerji sistemleri, endüstriyel projelere ve güç üretimi için kullanılan santrallerin
inşasına ayrıca da elektrik şebekesine elektrik sistemlerinin ihraç edilmesine odaklandı ve bu sistemler, tecrit edilmiş bölgelerin
elektrik şebekesinin gelişmesine etkili alternatif enerji oluşturur.
Enerji Jeneratörleri
Neden yerinde enerji üretimi?
• Elde etmek kolaydır.
Doğalgaz, biyogaz, syngaz, dizel gibi kolay ulaşılabilir yakıtlar kullanılır.
• Ucuz Enerji
Bunu topluma doğrudan fayda gelir yaratma amacı ile kullanılacağı için toplumun ekonomisi için kabul edilebilir.
Çevreye, topluma ve kullanıcıya fayda sağlar.
• Temiz Enerji
Olumsuz çevresel etkileri ortadan kaldırır.
• Kolay Kurulum
Küçük inşaat maliyetleri ile kolay kurulum ve bakım.
Yerinde üretilen enerjinin faydaları nelerdir?
UYGULAMA ALANLARI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
10
Uzak bölgelere hızlı erişim
İletim ve dağıtımda daha düşük enerji kayıpları
Kojenerasyon optimize enerji verimliliği
Talep arttıkça boyutunu değiştirerek yatırım maliyetlerini azaltan modüler tesisler.
Güvenilir ve kalıcı güç kaynağı
Kurulum yerinde mevcut yakıt türüne adaptasyon
Daha fazla kontrol ve geliştirilmiş enerji maliyeti tahmini
Șebekelerdeki voltaj dalgalanmalarından, kesintilerden tesisin etkilenmemesi
Ek faydalar
Alternatif Power;
•
•
•
•
•
Saha içi fizibilite çalışmaları
İnşaat işleri için fizibilite çalışmaları
Sahada ve inşaat işlerinde ana mühendislik.
Anahtar teslim projeler
İşletme ve bakım, sunar.
ATIK SU ARITMA TESİSLERİ UYGULAMALARI
Mersin Belediyesi
Atık Su Arıtma Tesisi
2 adet SFGLD560
1.9 MWe
Batman Belediyesi
Atık Su Arıtma Tesisi
1 adet FGLD360
494 kWe
MASS Arıtma Şirketi
Zonguldak
1 adet SFGLD240
405 kWe
WABAG CO.
Urfa
2 adet FGLD180
494 kWe
Enerji Jeneratörleri
PETROL GAZI VE BİYODİZEL UYGULAMALARI
1- Gaz özellikleri, kimyasal birleşme, hacmi, kalorifik değeri, metan numarası ve laminar akış hızı.
2- Kimyasal birleşme:
• Metan 40-90%
• Etan 2-20%
• Propan 1-15%
• Bütan 1-10%
• Karbondioksit 1-40%
• Metan numarası 30-65% (AG uygulamaları için sınırlandıran faktör)
• Alt ısıl değeri (LHV) 11-20kWh/Nm3
• Sülfürün yüksek içeriği durumunda, desülfürizasyon gereklidir. AG’nin akışı ve komposizyonu değişir ve
derinlemesine kontrol zorunludur.
3- Dikkat edilmesi gereken ana gereksinimler:
• Yakıt esnekliği
• Stabil koşullarda ada işletmesi
• Alt metan numarası, işletme için gerekli
• Motorlar, ATEX 0-2 alanında işletilemez.
• Havalandırma sistemlerinin metanı seyreltmesi gereklidir.
UYGULAMA ALANLARI
4- Alt sıkıştırma oranı motorları(alt sıkıştırma oranı-LCR) işletme için tasarlanmıştır.
• Alt metan numaralı gaz ile
• Yakıtların esnekliği ile
• Ada modu işletmesinde istikrarlı
12
13
UYGULAMA ALANLARI
Biyoenerji
Biyoenerji
BİYOMETANİZASYON
Biyometanizasyon veya kontrollü anaerobik sindirim işlemi, sera gaz emisyonları, organik atıklardan enerji kullanımı, işlenmiş
üründen gübrenin eldesi ve bakım için yeterli yöntemlerden biridir.
Atıkların farklı tiplerinin anaerobik sindirimi ve farklı verim sayesinde, ALTERNATİF POWER aşağıdaki fırsatların eldesini sağlar:
• Kokularda belirgin azalma
• Mineralizasyon
• Fosil yakıt yerine gazdan, yenilenebilir enerji üretimi
• Azaltılmış çevresel etki.
- CO2 den 20 kat fazla sera etkisi üreten metan emisyonlarının ciddi azalması
- Fosil yakıtın yerine konmasının sonucu olarak CO2 azalması.
UYGULAMA ALANLARI
Farklı çiftliklerde kolektif biyogaz üretim sistemlerinin tanıtılması ve uygulanması, ayrıca toplum için bariz ekonomik ve çevresel
faydalar ile, farklı coğrafi bölgelerde organik atıklar için komple yönetim sistemlerinin uygulanması için izin verir.
14
ÇÖP SAHALARINDA ENERJİ GERİ KAZANIMI
Çöplüklere bırakılan çöp, organik maddelerine parçalanır ve fermantasyonu kirletici gaz üretir.
% 45-60
METAN
% 25-35
KARBON
DİOKSİT
% 10-20
NİTROJEN
Çöplükte organik maddelerin
fermantasyonu sırasında,
gazların birleşimi.
Gaz çıkarımında, yakalama delikli borular ile donatılmış kuyular aracılığıyla ve gazı, nemi alınmış,
ölçüm ve kontrol istasyonuna alan boru sistemi aracılığı ile yapılır.
Biyoenerji
ATIKSU ARITMA TESİSİ
Atıksu arıtma tesisinde, enerji geri kazanımı.
Kentsel alanlarda kaynaklanan atıksuların sınıflandırılması ve filtreleme, karmaşık ve seçici bir süreci içerir, hangi sular temizlenir ve
yabancı maddelerden arındırılmış ise, onaylanır ve sonra nehirlere deşarjı için izin verilir. Su ile taşınan ve arıtma tesisine getirilen
bileşenler, filtreleme ve boşaltma yoluyla saklandığı ve ayrıldığı, çamur ve balçık formunda organik ürünlerdir.
Çamurun anaerobik sindiriminin ürettiği gaz içeriği yaklaşık 55-65% metan, 30-40% karbondioksit ve diğer atık gaz miktarlarıdır.
UYGULAMA ALANLARI
Gaz, çamur ısıtmak ve kazan yakıtı olarak kullanımı için gazometrede depolanmıştır. Modern tesislerde, gaz, gazometrede
depolanır ve kirletici maddeler ya da aşındırıcı bileşenlerinin ayrılması için muamele edildikten sonra motorda yakıt olarak
kullanılması için özel olarak tasarlanır.
16
DİĞER KULLANIMLAR
BİYOYAKITLAR
Biyodizel
Biyodizel gibi esterleşme ve transesterifikasyon endüstriyel işlemler sayesinde, yeni
veya kullanılmış bitkisel ve hayvansal yağlar gibi doğal lipidler elde edilen bir sentetik
sıvı biyoyakıt. Bu yağdan petrodizel ya da dizel eldesinin tamamen veya kısmen
değişimini hazırlamak için kullanılır.
Motorların biyodizel kullanımı ile ilgili risklerin en aza indirmek için, %10 biyodizel ve
kalan %90 dizel kullanan bir motor yaparak başlamak uygun kabul edilir ve yavaş
yavaş biyodizel %100 oranına ulaşıncaya kadar biyodizel miktarını artırılır. Koruyucu
kullanım kılavuzunu, bakım maliyetlerini ve biyodizel ekonomik kullanımını optimize
etmek için motor modifikasyonları gelişimini sağlayarak, biyodizel yüzdesi kademeli
bir artış ile bu testler, bize büyük çapta kazalara neden olmadan motor biyoyakıt
kullanımı ile bağlantılı sorunları tespitini sağlar.
BİYOKÜTLE MOTORLARI
Singaz ile birlikte kullanım için tasarlanmış
Biyokütle farklı türde üretilmiş: fındık kabuğu, meyve çiçekleri, ahşap yongaları,
küspe, tarımsal atık odun, orman atıkları, diğer..
Basit bakım ve işletimi
Ek olarak, ağır hidrokarbonların serbest singaz eldesi ile ALTERNATİF POWER
çözümleri, çevresel etki azaltmaya yardımcı olur.
Alternatif Power
BİYOKÜTLE MOTORLARI
Singaz ile birlikte kullanım için tasarlanmış
Biyokütle farklı türde üretilmiş: fındık kabuğu, meyve çiçekleri, ahşap yongaları, küspe, tarımsal atık odun, orman atıkları, diğer...
Basit bakım ve işletimi
Ek olarak, ağır hidrokarbonların serbest singaz eldesi ile ALTERNATİF POWER çözümleri, çevresel etki azaltmaya yardımcı olur.
Motorlar
Atmosferik motorlar
Mekanik karbüratör
Elektronik karbüratör
Elektronik karbüratörlü
miller devir motorları
Yüksek performans,
Miller devir motorları
18
Setler
1200 rpm
1500 rpm
1800 rpm
1200 rpm/60Hz
1500 rpm/50Hz
1800 rpm/60Hz
Model
N.cyl.
Kübik kapasite
kWm
kWm
kWm
ekW
ekW
ekW
FG 180
6L
17,96
-
150
180
-
142
171
FG 240
8L
23,96
-
200
238
-
191
226
FGLD 180/55
6L
17,96
-
275
300
-
264
287
FGLD 240/55
8L
23,96
-
360
400
-
347
385
FGLD 360/55
12V
35,93
-
550
600
-
529
577
FGLD 480/55
16V
47,9
-
725
800
-
702
774
SFGLD 180
6L
17,96
252
314
350
242
300
336
SFGLD 240
8L
23,96
335
419
453
322
405
436
SFGLD 360
12V
35,93
503
630
700
486
609
676
SFGLD 480
16V
47,9
670
838
906
649
812
874
SFGLD 560
16V
56,3
788
985
-
762
957
-
SFGM 560
16V
56,3
-
1055
-
-
1025
1065
HGM 240
8L
24
-
520
1100
-
502
-
HGM 560
16V
56,3
1040
1240
1308
1007
1204
1308
SİNGAZ
Model
Kapasite
C Cyl
Çap
Stroke
Kompresyon ortalaması
Mekanik Güç
(kW/kWb PCl 7/14 MJ/Nm3)
Mekanik Güç
(kW/kWb PCl 4,5/7 Mj/Nm3)
SFGLD 180
17,96
6L
152
165
9,3:1
238
263
SFGLD240
23,95
8L
152
165
9,3:1
318
350
SFGLD360
35,93
V12
152
165
9,3:1
476
526
SFGLD480
47,9
V16
152
165
9,3:1
634
700
SFGLD560
56,3
V16
160
175
9,3:1
735
735
ÇİFT-YAKITLI
Model
No.cyl.
Kübik kapasite L
Bağıl Kompresyon
Hız rpm
kWm/kWb
Dizel/Gaz
100% Dizel 30/70
Dizel/Gaz
15/85
SFD 180
6L
18
14:01
1500
360
238
263
SFD 240
8L
24
14:01
1500
480
318
350
SFD 360
12V
36
14:01
1500
720
476
526
SFD 480
16V
48
14:01
1500
960
634
700
ENDÜSTRİYEL DİZEL
Model
F180
F180 TB
F180 TA
F180 TAB
SF 180 TA
F 240 TA
F 240 TAB
SF 240 TA
F 360 TA
SF 360 TA
F 480 TA
SF 480 TA
N cyl.
6L
6L
6L
6L
6L
8L
8L
8L
12V
12V
16V
16V
DİZEL MOTORLAR
Sürekli Sistem
kWm
1200 rpm
271
384
576
725
1500 rpm
170
261
290
320
395
386
412
252
588
785
809
1045
1800 rpm
184
294
331
368
410
441
478
545
662
820
882
1095
Süreksiz Sistem
kWm
1500 rpm
455
605
910
1210
1800 rpm
475
635
955
1270
DİZEL GENSETLER
Sürekli
Sistem
50 Hz ekW
60 Hz ekW
248
278
306
350
379
390
395
453
503
517
566
628
756
787
776
845
1001
1052
Ana
50 Hz ekW
273
332
425
565
594
850
804
1130
60 Hz ekW
300
384
445
590
664
890
838
1180
Süreksiz
Sistem
50 Hz
513
681
1048
1396
60Hz kYA
535
715
1100
1465
Alternatif Power
DOĞALGAZ
20
Motor Modeli
Motor Gücü
Devir Sayısı
Ortalama etkin basınç
Egzoz sıcaklığı
Egzoz gazı kütlesel debisi
Yanma havası kütlesel debisi
Yanma hava sıcaklık dizaynı
Havalandırma için gerekli hava debisi
Egzoz manifold tipi
Intercooler aşamaları
Motor parametreleri
Silindir çapı
Stroke
Silindir toplam hacmi
Silindir sayısı
Kompresyon oranı
Ortalama piston hızı
Yağ kapasitesi
Yağ tüketimi
Jeneratör
Verimlilik
Elektriksel ve termal değerler
Elektriksel güç
HT ceket suyu termal gücü
LT yardımcı devre termal gücü
Egzoz termal gücü
Motor radyasyon ısısı
Alternatif radyasyon ısısı
Yakıt tüketimi
Mekanik verimlilik
Elektriksel verimlilik
Termal verimlilik
Toplam verimlilik
Sistem parametreleri
HT ceket suyu akış oranı
HT ceket suyu kalorifik değeri
LT yardımcı devresi debisi akış oranı
LT yardımcı devresi kalorifik değeri
HT ceket suyu sıcaklığı
HT ceket suyu maksimum sıcaklığı
LT yardımcı devre sıcaklığı
Egzoz geri basınç maksimum
Hava filtesi önünde max. basınç kaybı
Gaz akış basıncı
Akü kapasitesi, amper cinsinden
Ort.
Ort.
Ort.
Ort.
SFGLD180
315
1500
14
372
1638
1581
25
22050
ıslak
tek
SFGLD240
419
1500
14
376
2155
2078
25
29330
ıslak
tek
SFGLD360
630
1500
14
370
3307
3191
25
44100
ıslak
çift
SFGLD480
838
1500
14
378
4317
4163
25
58660
ıslak
çift
SFGLD560
985
1500
14
380
5086
4906
25
68950
ıslak
çift
SFGM560
1055
1500
15
496
5173
4983
25
73850
kuru
çift
HGM240
520
1500
17,4
461
2203
2118
25
36400
kuru
tek
HGM560
1240
1500
17,6
416
6041
5839
25
86800
kuru
çift
m/s
dm3
g/kWh
152
165
18,0
6
11,8:1
8,3
70
0,35
152
165
24,0
8
11,8:1
8,3
95
0,35
152
165
35,9
12
11,8:1
8,3
150
0,35
152
165
47,9
16
11,8:1
8,3
195
0,35
160
175
56,3
16
11,7:1
8,8
232
0,20
160
175
56,3
16
12:1
8,8
232
0,20
152
165
24,0
8
12:1
8,3
170
0,35
160
175
56,3
16
12:1
8,8
400
0,20
%
96,4
96,6
96,7
97,0
97,2
97,2
96,6
97,1
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
%
%
%
%
304
191
74
132
16
11
778
40,5
39,0
51,0
90,1
405
265
106
177
21
14
1053
39,8
38,4
52,0
90,5
609
449
99
264
27
21
1570
40,1
38,8
51,7
90,5
813
604
135
356
33
25
2097
40,0
38,8
52,2
91,0
957
709
150
423
35
28
2456
40,1
39,0
52,2
91,2
1025
524
179
622
50
30
2587
40,8
39,6
51,2
90,9
502
243
75
240
27
18
1172
44,4
42,9
47,6
90,5
1204
556
250
572
63
36
2864
43,3
42,0
48,1
90,2
m 3/h
25
4,5X10-4
15/30
1,86X10-3
50
90
55
45
5
50...240
280
30
3,3X10-4
20/30
1,89X10-3
60
90
55
45
5
50...240
280
50
1X10-4
23/30
2,06X10-3
180
90
55
45
5
50...240
280
60
1,1X10-4
23/30
2,06X10-3
200
90
55
45
5
50...240
280
70
1,1X10-4
25/30
2,06X10-3
200
90
55
45
5
50...240
280
70
1,78X10-4
25/30
1,9X10-3
200
90
55
45
5
50...240
280
45
1,79X10-4
22/30
1,46X10-3
80
90
55
45
5
50...240
280
70
1,78X10-4
21/30
1,9X10-3
260
90
40
45
5
50...240
280
kW
min-1
bar
oC
kg/h
kg/h
oC
m 3/h
mm
mm
dm3
±8%
±8%
±8%
±5%
m 3/h
dm3
oC
oC
mbar
mbar
mbar
Ah
BİYOGAZ
Motor Modeli
Motor Gücü
Devir Sayısı
Ortalama etkin basınç
Egzoz sıcaklığı
Egzoz gazı kütlesel debisi
Yanma havası kütlesel debisi
Yanma hava sıcaklık dizaynı
Havalandırma için gerekli hava debisi
Egzoz manifold tipi
Intercooler aşamaları
Motor parametreleri
Silindir çapı
Stroke
Silindir toplam hacmi
Silindir sayısı
Kompresyon oranı
Ortalama piston hızı
Yağ kapasitesi
Yağ tüketimi
Jeneratör
Verimlilik
Elektriksel ve termal değerler
Elektriksel güç
HT ceket suyu termal gücü
LT yardımcı devre termal gücü
Egzoz termal gücü
Motor radyasyon ısısı
Alternatif radyasyon ısısı
Yakıt tüketimi
Mekanik verimlilik
Elektriksel verimlilik
Termal verimlilik
Toplam verimlilik
Sistem parametreleri
HT ceket suyu akış oranı
HT ceket suyu kalorifik değeri
LT yardımcı devresi debisi akış oranı
LT yardımcı devresi kalorifik değeri
HT ceket suyu sıcaklığı
HT ceket suyu maksimum sıcaklığı
LT yardımcı devre sıcaklığı
Egzoz geri basınç maksimum
Hava filtesi önünde max. basınç kaybı
Gaz akış basıncı
Akü kapasitesi, amper cinsinden
Ort.
Ort.
Ort.
Ort.
SFGLD180
315
1500
14
374
1660
1517
25
22050
ıslak
tek
SFGLD240
419
1500
14
377
2190
1997
25
29330
ıslak
tek
SFGLD360
630
1500
14
372
3345
3057
25
44100
ıslak
çift
SFGLD480
838
1500
14
379
4400
4014
25
58660
ıslak
çift
SFGLD560
985
1500
14
383
5099
4646
25
68950
ıslak
çift
SFGM560
1055
1500
15
498
5272
4795
25
73850
kuru
çift
HGM240
520
1500
17,4
470
2272
2056
25
36400
kuru
tek
HGM560
1240
1500
17,6
427
6215
5679
25
86800
kuru
çift
m/s
dm3
g/kWh
152
165
18,0
6
11,8:1
8,3
70
0,35
152
165
24,0
8
11,8:1
8,3
95
0,35
152
165
35,9
12
11,8:1
8,3
150
0,35
152
165
47,9
16
11,8:1
8,3
195
0,35
160
175
56,3
16
11,7:1
8,8
232
0,20
160
175
56,3
16
12:1
8,8
232
0,20
152
165
24,0
8
12:1
8,3
170
0,35
160
175
56,3
16
12:1
8,8
400
0,20
%
96,4
96,6
96,7
97,0
97,2
97,2
96,6
97,1
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
%
%
%
%
304
188
76
135
17
11
781
40,3
38,9
51,1
90,0
405
257
110
180
23
14
1056
39,7
38,3
51,8
90,1
609
441
101
269
30
21
1573
40,1
38,7
51,6
90,3
813
596
139
364
33
25
2104
39,8
38,6
52,2
90,9
957
704
156
429
37
28
2466
39,9
38,8
52,3
91,1
1025
515
183
638
52
30
2603
40,5
39,4
51,3
90,7
502
230
75
254
29
18
1177
44,2
42,7
47,5
90,2
1204
600
220
610
63
36
2922
42,4
41,2
48,9
90,1
m 3/h
25
4,5X10-4
15/30
1,86X10-3
50
90
55
45
5
50...240
280
30
3,3X10-4
20/30
1,89X10-3
60
90
55
45
5
50...240
280
50
1X10-4
23/30
2,06X10-3
180
90
55
45
5
50...240
280
60
1,1X10-4
23/30
2,06X10-3
200
90
55
45
5
50...240
280
70
1,1X10-4
25/30
2,06X10-3
200
90
55
45
5
50...240
280
70
1,78X10-4
25/30
1,9X10-3
200
90
55
45
5
50...240
280
45
1,79X10-4
22/30
1,46X10-3
80
90
55
45
5
50...240
280
70
1,78X10-4
21/30
1,9X10-3
260
90
40
45
5
50...240
280
kW
min-1
bar
oC
kg/h
kg/h
oC
m 3/h
mm
mm
dm3
±8%
±8%
±8%
±5%
m 3/h
dm3
oC
oC
mbar
mbar
mbar
Ah
Alternatif Power
BOYUTLAR VE DİĞER BİLGİLER
Motor Ebatları
En
Uzunluk
Yükseklik
Genset kuru ağırlığı
Motor Ebatları
En
Uzunluk
Yükseklik
Genset kuru ağırlığı
Gürültü emisyonu * 50 Hz (1500 rpm)
Motor Gürültüsü dB(A)
Egzoz Gürültüsü dB(A)
22
mm
mm
mm
kg
SFGLD180
1225
2365
1850
2700
SFGLD180
1369
2942
2065
4060
SFGLD240
1248
2864
1914
3400
SFGLD240
1369
3452
2065
4900
SFGLD360
1664
2796
2258
4200
SFGLD360
1735
3966
2433
7230
SFGLD480
1664
3033
2278
5500
SFGLD480
1746
4637
2433
9000
SFGLD560
1669
3033
2270
5500
SFGLD560
1736
4584
2475
9300
SFGM560
1669
3033
2270
5500
SFGM560
1736
4584
2475
9300
HGM240
2034
3145
1551
4200
HGM240
2033
3920
1583
5670
HGM560
1787
3409
2165
7500
HGM560
1848
5648
2319
11735
Hz
125
250
500
1000
2000
4000
dB(A)
Hz
63
125
250
500
1000
2000
4000
LpA dB(A)
SFGLD180
-73
83
87
84
79
90
SFGLD180
97
118
124
113
112
110
106
126
SFGLD240
72
82
87
90
89
86
95
SFGLD240
99
121
127
116
115
114
109
128
SFGLD360
70
81
86
88
86
80
92
SFGLD360
100
121
126
119
117
115
110
129
SFGLD480
73
83
88
90
89
82
95
SFGLD480
98
124
125
124
121
119
111
130
SFGLD560
76
92
89
89
89
85
97
SFGLD560
102
121
125
122
118
115
109
129
SFGM560
76
92
89
89
89
85
97
SFGM560
102
121
125
122
118
115
109
129
HGM240
69
74
83
89
93
90
96
HGM240
100
121
129
116
115
115
112
130
HGM560
73
83
85
88
92
89
96
HGM560
102
122
128
122
119
117
112
130
mm
mm
mm
kg
FG-FGLD MOTORLARI
Motor Modeli
Motor Gücü
Devir Sayısı
Ortalama etkin basınç
Egzoz sıcaklığı
Egzoz gazı kütlesel debisi
Yanma havası kütlesel debisi
Yanma hava sıcaklık dizaynı
Havalandırma için gerekli hava debisi
Egzoz manifold tipi
Intercooler aşamaları
Hava tedarik şekli
Motor parametreleri
Silindir çapı
Stroke
Silindir toplam hacmi
Silindir sayısı
Kompresyon oranı
Ortalama piston hızı
Yağ kapasitesi
Yağ tüketimi
Jeneratör
Verimlilik
Elektriksel ve termal değerler
Elektriksel güç
Ceket suyu ısıtma kapasitesi
Intercooler ve yağ ısıtma kapasitesi
Egzoz gazı atık ısısı
Motor radyasyon ısısı
Alternatif radyasyon ısısı
Yakıt tüketimi
%100 yüklemede gaz tüketimi
Mekanik verimlilik
Elektriksel verimlilik
Termal verimlilik
Toplam verimlilik
Sistem parametreleri
ceket suyu akış oranı
ceket suyu kalorifik değeri
Intercooler/yağ soğutma suyu akış oranı
Intercooler kalorifik değeri
Ceket suyu hacmi
Yardımcı devre suyu hacmi
Ceket suyu max. çıkış sıcaklığı
Inter
Egzoz geri basınç maksimum
Hava filtesi önünde max. basınç kaybı
Gaz akış basıncı
Akü kapasitesi, amper cinsinden
Uzunluk
En
Yükseklik
Kütle
NOX emisyonu
Ort.
Ort.
Ort.
Ort.
FG180
150
1500
6,7
591
530
500
25
9600
ISLAK
xx
doğal
FG240
200
1500
6,7
599
710
670
25
12800
Islak
xx
doğal
FGLD180
275
1500
12,2
407
1420
1370
25
19250
Islak
Tek
Turbo
FGLD240
360
1500
12
382
1940
1870
25
25200
Islak
Tek
Turbo
FGLD360
550
1500
12,2
408
2930
2820
25
38500
Islak
Tek
Turbo
FGLD480
725
1500
12,1
387
3890
3750
25
50750
Islak
Tek
Turbo
m/s
dm3
g/kWh
152
165
17,96
6
11,0:1
8,3
70
0,35
152
165
23,95
8
11,0:1
8,3
95
0,35
152
165
17,96
6
11,0:1
8,3
70
0,35
152
165
23,95
8
11,0:1
8,3
95
0,35
152
165
35,93
12
11,0:1
8,3
150
0,35
160
175
47,9
16
11,0:1
8,3
195
0,35
%
95,3
95,9
96,1
96,4
96,5
96,8
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
Nm3/h
%
%
%
%
143
147
0
80
26
7
419
35,08
35,8
34,1
54,2
88,3
192
200
0
108
30
9
560
46,88
35,7
34,3
55,0
89,3
264
192
61
130
17
10
718
60,11
38,3
36,8
53,3
90,1
347
258
90
162
22
12
951
79,62
37,9
36,5
53,6
90,1
531
378
135
270
26
21
1447
121,14
38,0
36,7
54,1
90,8
702
527
176
332
34
20
1913
160,16
37,9
36,7
54,1
90,8
m 3/h
25
4,5X10-4
xx
xx
50
25
90
xx
25
5
70...240
230
2020
945
1459
2510
serbest
30
3,3X10-4
xx
xx
60
25
90
xx
25
5
70...240
230
2612
945
1459
3210
serbest
25
4,5X10-4
15/30
2,01X10-3
50
25
90
55
45
5
70...240
230
2365
1225
1850
2510
500
30
3,3X10-4
20/30
2,01X10-3
60
25
90
55
45
5
70...240
230
2864
1248
1914
3210
500
50
1X10-4
20/30
1,13X10-3
180
40
90
55
45
5
70...240
230
2796
1664
2258
4115
500
60
1,1X10-4
20/30
1,13X10-3
200
50
90
55
45
5
70...240
230
3033
1664
2278
5360
500
kW
min-1
bar
oC
kg/h
kg/h
oC
m 3/h
mm
mm
dm3
±8%
±8%
±8%
±5%
m 3/h
dm3
dm3
oC
oC
mbar
mbar
mbar
Ah
mm
mm
mm
kg
m/Nm3
SATIŞ SONRASI
SERVİS VE YEDEK PARÇA
Satış Sonrası Servis ve Yedek Parça
2.
26
TEKNİK YARDIM
• Koruyucu bakım-onarım sistemi
• Sonuçları garanti olan uzun vadeli, prediktif ve koruyucu bakım anlaşmaları
• Teknik yardım anlaşması
• Motor revizyonu
• Geniş alanlar, sanayi tesisleri, jenerasyon ve kojenerasyon tesisleri için
ULUSLARARASI HİZMET AĞI
Kendi teknoloji ve personeli ile, ALTERNATİF POWER, dünyanın her yerinde hızlı teknik
destek ve yedek parça garantisi ve tüm yerel ve uluslararası heyetler ile satış sonrası
atölyeleri oluşturan bir ağ yarattı. Böylece, hasarların meydana gelmesini önlemek ve
düzenlemelerin uygulanmasına yardım için tüm ihtiyaçların karşılandığından beri bakım
anlaşmaları tümüyle makine dayanıklılığını sağlar.
Referanslar
28
ATIKSU ARITMA TESİSLERİ KOJENERASYON SİSTEMLERİ
Mersin Belediyesi Atık
Su Aritma Tesisi
2 adet SFGLD560
1.9 MWe
Batman Belediyesi Atık
Su Aritma Tesisi
1 adet FGLD360
494 kWe
Zonguldak
1 adet SFGLD240
405 kWe
Urfa
2 adet FGLD180
494 kWe
BİYOGAZ TESİSİ ENERJİ SANTRALİ
SENKRON
ENERJİ GRUP
Germencik / Aydın
2 adet HGM560
2,4 MWe
ISIT ENERJİ
Lüleburgaz
4 adet HGM560
4,8 MWe
EKIM GRUP
Konya
1 adet HGM560
1,2 MWe
ALBE GRUP
Çubuk/Ankara
2 adet HGM 560
1,8 MWe
Referanslar
ÇÖPGAZ ENERJİ KOJENERASYON SİSTEMLERİ
AREL ENERJİ SİSTEMLERİ
Afyonkarahisar
2 adet HGM560
2,4 MWe
30
AREL ENERJİ SİSTEMLERİ
Manavgat
2 adet HGM560
2,4 MWe
SİNGAZ ENERJİ, KOJENERASYON SİSTEMLERİ
RECYDIA
SUREKO GRUP
İzmir
2 adet SFGLD360
912 kWe
DERİN ENERJİ
Beypazarı
3 adet SFGLD 560
2.46 MWe
Referanslar
32
DOĞALGAZ ENERJİ KOJENERASYON VE TRİJENERASYON TESİSLERİ
OFİM İŞ MERKEZİ
Ankara
Trigeneration
2 adet SFGM560
2 MWe
PİROLİZ
Beypazarı
Kojenerasyon
3 adet SFGLD 560
2.46 MWe
SİNCAN LOKMAN HEKİM HASTANESİ
Ankara
Cogeneration
1 adet SFGLD 360
600 kWe
VAN MEDISINA HASTANESİ
Cogeneration
1 adet SFGLD240
405 kWe
UÇAL KAĞITÇILIK
İstanbul
Cogeneration
1 adet HGM 560
1,2 MWe
Download

TARİHÇE - Alternatif Power