Zadanie ročníkovej práce
(seminárna práca)
HARDWARE POČÍTAČA
Predmetom ročníkovej práce žiakov druhého ročníka je
seminárna práca na tému Hardware PC a jeho periférne
zariadenia.
Práca má byť koncipovaná vo forme príručky alebo pomôcky,
ktorej úlohou je uviesť začínajúceho používateľa do
problematiky hardware PC a má mu neskôr pomôcť s výberom
správneho hardwarového komponentu či periférneho zariadenia.
Práca má byť vašim autorským dielom, preto je zakázané pri jej tvorbe postupovať
tak, že väčšina textu bude prevzatá obyčajným kopírovaním a vložením. Pre
realizáciu tejto práce môžete použiť zdroje ako odbornú literatúru, knihy, časopisy
a internet, avšak vo forme „výťažkov“ – nie kopírovaním celého obsahu.
Zdroje sa používajú tak, že je potrebné odbornú literatúru či článok na danú tému
najskôr preštudovať a prečítať, a potom z neho písať nejaký text.
Zdroje je vždy potrebné uviesť v plnej forme. Bližšie podrobnosti nájdete
v pokynoch pre realizáciu ročníkovej / seminárnej práce.
Obsah práce
Téma sa delí na nasledovné celky, ktoré je treba podrobne rozpísať a spracovať:
-
-
-
-
napájacie zdroje PC (AT/ATX) ich rozdelenie, účel, princíp funkcie,
základné charakteristiky, výkon
záložné UPS zdroje, ich rozdelenie, účel, princíp funkcie, základné
charakteristiky, výkon
napájanie základných dosiek, typy použitých konektorov, farebné
značenie vodičov jednotlivých vetiev napájania, správne zapojenie
konektorov, pomocné napájanie dosiek ATX
skrinky PC (case), ich rozdelenie, tiché PC, multimediálne PC, PC do
obývacích priestorov, chladenie PC – aktívne, pasívne chladiace systémy,
vodné chladiace systémy – princíp funkcie, charakteristiky, výhody,
nevýhody, cena
Mikroprocesory a ich čipové sady, základné úlohy CPU, výkon, napájanie,
potreba chladenia, tiché chladenie, momentálne dostupné procesory na trhu –
rozdiely medzi nimi, pomer cena/výkon, sockety pre procesory
Základné dosky PC – motherboard, podrobný popis jednotlivých jej častí
Zbernice
(PCI,
ISA,
AGP,
PCI-xpress.....),
charakteristika, výkon
SouthBridge/NorthBridge
BIOS, CMOS pamäť, záložný akumulátor
RAM, druhy pamätí, ich pripojenie do PC
/DDR,SDRAM,SODIMM...../
DIP prepínače, iné konektory – účel
I/O porty PC, ich úloha, popis, konfigurácia,
charakteristika
(COM – cannon 9/25, LPT, USB, Game-port,
audio/video.....)
Pripojenie HDD /IDE-ATA33,66,100,133, SATA,
napájanie HDD, konfigurácia /master, slave, cable
select/, rýchlosť jednotlivých typov pripojení,
vysvetlenie pojmu DMA, Ultra DMA, DMADWord........
Disketové mechaniky, pripojenie, rýchlosť, princíp
funkcie, konfigurácia, základné časti disketovej
mechaniky
Pripojenie CPU – sockety, pripojenie chladenia
Čo je čipová sada, aké sú súčasné čipové sady, aká je
ich charakteristika, výhody, cena, výkon
Základné dosky súčasne dostupné na trhu, porovnanie
výrobcov, ceny a výkonu
-
Grafické a zvukové karty
Charakteristika grafických kariet, ich pripojenie do PC,
výkon, veľkosť pamäte, využitie
 Základné parametre grafickej karty
/rozlíšenie, počet farieb/
 Spôsob chladenia
 Spôsob pripojenia zariadení ku grafickej
karte /VIVO/ SVHS, Composite Video,
Analog Video, mini D-sub, DVI......./
 DirectX, OpenGL – charakteristika
 Ovládače
 Výrobcovia, súčasné karty na trhu, pomer
cena výkon, porovnanie
Charakteristika zvukových kariet
 Základné parametre a spôsob pripojenia do
PC
 Viac kanálový zvuk
 Zapojenie reproduktorov, charakteristika
 Gameport


MIDI
Konektory pre pripojenie audio zariadení
/Audio
IN,
Audio-OUT,
MIC-IN/
charakteristika vstupov
Televízne karty, základné funkcie, výhody jednotlivých
typov, porovnanie TV-kariet dostupných na trhu –
pomer funkcie/cena, DVB-T, DVB-S, DVB-C
-
Sieťové adaptéry – základné parametre a rozdelenie
 Rýchlosti sieťových kariet a spôsob pripojenia
 Modemy – charakteristika, princíp funkcie, rýchlosť, využitie
/FAX, VOICE, DATA/, spôsob pripojenia /interný, externý,
winmodem, hardwarový modem/, popis výhod a nevýhod
jednotlivých typov
 Bezdrôtové sieťové adaptéry – vlastnosti, prehľad, rýchlosti
 GSM modemy (GPRS, EDGE, HSCSD, HSUPA, UMTS....)
-
Periférne zariadenia
o Monitory, LCD monitory
 Prehľad, základné parametre a funkcie CRT monitorov
/rozlíšenie, počet farieb, zobrazovacia frekvencia/, stručný
princíp funkcie CRT monitorov, prehľad výrobcov –
aktuálnych výrobkov, výhody a nevýhody oproti LCD panelom
 Prehľad a základné parametre LCD panelov, rozdiel oproti
CRT monitorom, využitie, časová odozva, rozdelenie LCD,
trieda kvality LCD, „mŕtve“ body, pripojenie k PC.........
 Tlačiarne – rozdelenie tlačiarní, základný popis a princíp
funkcie jednotlivých typov tlačiarní, Atramentové tlačiarne –
charakteristika, základné vlastnosti a parametre, základný
princíp funkcie, cena, prevádzkové náklady, predpokladané
využitie, prehľad výrobkov na trhu. Laserové tlačiarne
/čiernobiele, farebné/, princíp funkcie, prevádzkové náklady,
predpokladané využitie.
 Multifunkčné
zariadenia –
charakteristika,
výhody,
nevýhody, parametre, pripojenie
 Scannery – rozdelenie, základné parametre, charakteristika
scannerov, snímacie prvky, princíp funkcie /plošný scanner,
prechodový scanner, ručný scanner....../
 Klávesnice –
charakteristika,
rozdelenie
/bezdrôtové
klávesnice, multimediálne, programovateľné klávesnice/,
spôsob pripojenia, prehľad výrobkov a výrobcov

Myši – princíp funkcie, základné vlastnosti a rozdelenie myší
/optické, opticko-mechanické - guličkové, bezdrôtové/, prehľad
výrobkov
 Iné ukazovacie zariadenia – Touchpad, Touchscreen,
Tablet........
 Webkamery – parametre /rozlíšenie, svetelnosť objektívu,
fps.../
 Ďalšie periférne zariadenia
-
-
-
Harddisky
o rozdelenie /ATA, SATA, SCSI/
o vnútorná konštrukcia disku, princíp funkcie, príncíp čítania a zápisu,
parkovanie hláv
o základné parametre /kapacita, rýchlosť, cache, prístupová doba,
dátové prenosy, SMART...../, ich popis a charakteristika
o pripojenie HDD do PC, konfigurácia režimu pripojenia
MASTER/SLAVE/CS
o logická konfigurácia disku, rozdelenie partícií
 Súborové systémy FAT32, NTFS, FAT16 – popis
a charakteristika, popis výhod a nevýhod
 Formátovanie disku – princíp a funkcia /cluster, sektor,
cylinder/
 Fragmentácia a defragmentácia disku
 Prehľad výrobkov, porovnanie cien
Optické médiá
o CD-ROM a DVD mechaniky, kombo mechaniky – základná
charakteristika
o princíp a technický popis zápisu a čítania médií CD-R, CD-RW,
DVD-/+R, DVD-/+RW, DVD RAM, rozdelenie a charakteristika
médií
Iné pamäťové médiá
o USB kľúče – rozdelenie typov a kapacít
o pamäťové karty
o prehľad výrobcov a cien
Realizácia seminárnej práce
- je nutné použiť obrazovú dokumentáciu.
- Rozsah seminárnej práce je minimálne 25 strán.
.
Postupnosť kapitol:
1/ Obsah
2/ Prípadné vysvetlivky skratiek, zoznam a vysvetlivky
odborných
výrazov – termínov
3/ Úvod
4/ Samotná práca
5/ Záver
6/ Zoznam použitej literatúry
7/ Prípadné prílohy alebo obrazová dokumentácia
Pri hodnotení budeme striktne kontrolovať či je práca dielom autora a či
nebola z internetu stiahnutá z menšej či väčšej časti!
POUŽÍVAJTE KONTROLU PRAVOPISU!
Hodnotenie
Seminárne práce sú hodnotené dvomi známkami.
Seminárna práca:
- Hodnotená je obsahová stránka každej jej samostatne spracovanej časti
s obrazovou dokumentáciou a vhodným využitím informačných zdrojov
- úroveň spracovania seminárnej práce - vzhľad, formátovanie textu,
dodržanie pokynov pre realizáciu ročníkovej práce.
- seminárna práca - ako celok - komplexná príručka, jej využiteľnosť
Konzultácie
Pri realizácii seminárnej práce, máte možnosť využiť
konzultácie s majstrom odborného výcviku, ktorý vám danú
prácu zadal.
Účelom týchto konzultácií je poradiť Vám a nasmerovať Vás pri riešení
určitého problému, nie vám poskytnúť úplné riešenie, či zhotovenie časti
práce, alebo podobne.
Download

Zadanie seminárnej práce.pdf