LOTva TRAINING DEPARTAMENT
ATR 42-500
ATR 72-200
BOEING 737-500
BOEING 737-400
EMBRAER 170
EMBRAER 195
EMBRAER 175
BOEING 767-300
Podstawowe kryteria i ograniczenia dla poszczególnych
samolotów eksploatowanych przez wirtualną linię lotniczą
LOTva.
Ograniczenia te obowiązują wszystkich pilotów linii, a przekroczenie
którejkolwiek wartości spowoduje odrzucenie raportu z lotu “PIREP”.
Z analizy wytrzymałości konstrukcji podwozia i płatowca maksymalnie
dopuszczalną wartość pionowej prędkości przyziemienia ustala się dla:
AT5 i AT7 350 ft/min, dla pozostałych typów 500 ft/min.
Opis skrótów używanych w tabelach:
Fuel max - maksymalna pojemność zbiorników samolotu
Max Speed - maksymalna dopuszczalna prędkość samolotu Vmo/Mmo.
Gear up - maksymalna prędkość do której należy schować podwozie.
Gear down - maksymalna prędkość przy której można wypuścić podwozie.
Gear extended - maksymalna prędkość z jaką można lecieć z wypuszczonym
podwoziem
Flaps - maksymalne prędkości przy których wolno wysunąć klapy na
odpowiednią pozycję
Cross/Tail - maksymalne dopuszczalne prędkości wiatru
Max Ground Speed - maksymalna dopuszczalna prędkość poruszania się
samolotu po ziemi
Max Pax - maksymalna ilość pasażerów na pokładzie
UWAGA: AT5 SP-EDE = 46 miejsc, SP-EDF = 44 miejsca
Final reserve - tyle paliwa MUSI pozostać w zbiornikach samolotu w
momencie lądowania.
Landing fuel - a tyle powinno pozostać paliwa w zbiornikach samolotu (zgodnie
z regułami planowania lotu)
MINIMA
Dla samolotów dopuszczonych do lądowania wg ILS CAT I RVR: >VV002, >
550m
(AT7)
Dla samolotów dopuszczonych do lądowania wg ILS CAT II RVR: >VV001,
>300m
(AT5 ; E70 ; E75 ; E90 ; 735 ; 734 ; 763)
UWAGA: Zanim pilot uzyska uprawnienia FO, a co się z tym łączy uprawnienia do
wykonania podejścia ILS CAT II wszystkie podejścia Musi wykonywać wg zasad CAT I bez
względu na typ statku powietrznego.
SAMOLOT ATR-42 (AT5) eksploatowany ATR 42-500
MTOW
MLAW
MZFW
Fuel
Max FL
Max TAS
Max IAS
18600 kg
18300 kg
16300 kg
4500 kg
FL250
304
250
Gear up
Gear down
Gear ext.
Flaps 15
Flaps 30
Flaps 45
---------------
160
180
170
170
150
emergency
------------
Crosswind
Tailwinds
Max Gr. Speed
Max PAX
Fuel reserve
Landing fuel
30
10
165
44/46
350 kg
1000-1600 kg
Preferowany model ATR 42 to samolot z pakietu EUROWINGS
SAMOLOT ATR-72 (AT7) eksploatowany ATR 72-200
MTOW
MLAW
MZFW
Fuel
Max FL
Max TAS
Max IAS
21500 kg
21350 kg
19700 kg
5000 kg
FL250
284
250
Gear up
Gear down
Gear ext.
Flaps 15
Flaps 30
----------------
---------------
160
180
170
180
150
--------------
------------
Crosswind
Tailwinds
Max Gr. Speed
Max PAX
Fuel reserve
Landing fuel
30
10
165
64
350 kg
1000-1600 kg
Preferowany model ATR 72 to tylko z firmy FLIGHT 1
SAMOLOT EMRAER 170 (E70) nazwa ekspl. EMBRAER 170-100
MTOW
MLAW
MZFW
Fuel
Max FL
Max TAS
Max IAS
35990 kg
32800 kg
29600 kg
9496 kg
FL410
485/.82
320
Gear up
Gear down
Gear extended
250
250
250
Flaps 1
Flaps 2
Flaps 3
Flaps 4
Flaps 5
Flaps 6
230
215
200
180
180
165
Crosswind
Tailwinds
Max Gr. Speed
Max PAX
Fuel reserve
Landing fuel
25
10
195
70
700 kg
2100-3300 kg
Zalecane położenie klap do startu 2 lądowania to 5
Preferowany model Embraer 170 to samolot z pakietu FEELTHERE/WILKO ERJ
SAMOLOT EMRAER 175 (E75) nazwa ekspl. EMBRAER 170-200
MTOW
MLAW
MZFW
Fuel
Max FL
Max TAS
Max IAS
37500 kg
34000 kg
31700 kg
9496 kg
FL410
485/.82
320
Gear up
Gear down
Gear extended
250
250
250
Flaps 1
Flaps 2
Flaps 3
Flaps 4
Flaps 5
Flaps 6
230
215
200
180
180
165
Crosswind
Tailwinds
Max Gr. Speed
Max PAX
Fuel reserve
Landing fuel
25
10
195
82
700 kg
2100-3300 kg
Zalecane położenie klap do startu 2 lądowania to 5
Preferowany model Embraer 175 to samolot z pakietu FEELTHERE/WILKO ERJ
SAMOLOT EMRAER 195 LR (E90) nazwa ekspl. EMBRAER 190-200 LR
MTOW
MLAW
MZFW
Fuel
Max FL
Max TAS
Max IAS
50790
4500
42500
12791
FL400
485/.82
320
Gear up
Gear down
Gear extended
250
250
250
Flaps 1
Flaps 2
Flaps 3
Flaps 4
Flaps 5
Flaps 6
230
215
200
180
185
165
Crosswind
Tailwinds
Max Gr. Speed
Max PAX
Fuel reserve
Landing fuel
25
10
195
112
1000
3000 - 4500
Zalecane położenie klap do startu 2 lądowania to 5
Preferowany model Embraer 190/195 to samolot z pakietu FEELTHERE/WILKO ERJ
SAMOLOT BOEING 737-500 (735)
MTOW
MLAW
MZFW
Fuel
Max FL
Max TAS
Max IAS
52389
49895
46493
16140
FL370
491/.82
340
Gear up
Gear down
Gear extended
235
270
320
Flaps 1
Flaps 2
Flaps 5
Flaps 10
Flaps 15
Flaps 25
Flaps 30
Flaps 40
230
230
225
210
195
190
185
158
Crosswind
Tailwinds
Max Gr. Speed
Max PAX
Fuel reserve
Landing fuel
35
10
195
108
1100kg
3300-4900 kg
Preferowany model Boeing 737-500 to samolot z pakietu FEELTHERE/WILKO PIC
SAMOLOT BOEING 737-400 (734)
MTOW
MLAW
MZFW
Fuel
Max FL
Max TAS
Max IAS
62822
54884
51255
16140
FL370
491/.82
340
Gear up
Gear down
Gear extended
235
270
320
Flaps 1
Flaps 2
Flaps 5
Flaps 10
Flaps 15
Flaps 25
Flaps 30
Flaps 40
230
230
225
210
195
190
185
158
Crosswind
Tailwinds
Max Gr. Speed
Max PAX
Fuel reserve
Landing fuel
35
10
195
147/162
1200kg
3600-5400 kg
Preferowany model Boeing 737-400 to samolot z pakietu FEELTHERE/WILKO PIC
SAMOLOT BOEING 767-300 (763)
MTOW
MLAW
MZFW
Fuel
Max FL
Max TAS
Max IAS
185065
145149
133809
73104
FL430(410)
518/.86
360
Gear up
Gear down
Gear extended
270
270
270
Flaps 1
Flaps 5
Flaps 15
Flaps 20
Flaps 25
Flaps 30
250
230
210
210
180
170
Crosswind
Tailwinds
Max Gr. Speed
Max PAX
Fuel reserve
Landing fuel
35
10
195
247
2500kg
5600-7000 kg
Preferowany model Boeing 767-300 to samolot z firmy LEVEL-D
NEWS
SAMOLOT DASH 8-Q400 (DH8) Standard (dane realnego samolotu)
MTOW
MLAW
MZFW
Fuel
Max FL
Max TAS
Max IAS
24993 kg
24721 kg
22226 kg
4615 kg
FL270
350
280
Gear up
Gear down
Gear ext.
Flaps 5
Flaps 10
Flaps 15
Flaps 35
180
200
200
200
180
170
158
Crosswind
Tailwinds
Max Gr. Speed
Max PAX
Fuel reserve
Landing fuel
30
10
170
70
500 kg
1000-1600 kg
“Na razie” preferowany model w symulatorze Dreamwings Dash 8 Q400 i jego dane:
Operating weight empty ………………………… 17.185 kg
Maximum takeoff weight (MTOW)……………… 29.257 kg
Maximum landing weight (MLW)……………… 28.009 kg
Maximum zero fuel weight (MZFW)………….. 25.855 kg
Maximum payload……………………….……… 8.670 kg
Download

LOTva - Limit news.wps