STATON s.r.o.
Sadová 1148
038 53 Turany
SLOVAKIA
STROJOVÉ A TECHNICKÉ VYBAVENIE
1. DELENIE MATERIÁLU
Tyče
- pásová píla PEGAS 280 SH1................................................
- pásová píla PRIVATEX PTX 295...........................................
- pásová píla BOMAR ERCONOMIC 275 DG..........................
- skracovacia automatická píla uhlová WEGOMA.................
- univerzálna skracovačka profilov WG 4..............................
2 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
Plechy
- CNC páliaci stroj plazma, kyslík PIERCE RUR 3000..............
- nožnice
NTC
2500/4 mm................................
- nožnice
NTE
3150/6,3 mm.............................
- nožnice
NTE
3150/10 mm..............................
- nožnice pákové NP
1520/2 mm................................
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
2 ks
2. SÚSTRUŽENIE
- CNC sústruh FERMAT HM 49 1860 x 550 mm....................
- sústruh SV 18 R A...............................................................
- sústruh SUI 40 ..................................................................
- sústruh SU 63A...................................................................
- sústruh SN 50 B...................................................................
- sústruh SN 63 B...................................................................
- sústruh podtáčací NILES D 250x800...................................
1 ks
2 ks
1 ks
1ks
1 ks
1 ks
2 ks
3. FRÉZOVANIE
- CNC fréza CINCINATI MILACRON 1000x500x450................
- CNC fréza HASS VF3 1000x500x500....................................
- CNC fréza ZPS MCFV 1250x720x610...................................
- CNC fréza ZPS MCF 1250x760x680......................................
- horizontálna fréza 2 A 620-1 1150x1150x800 ...................
Tel.: +421 (0)903 547 895
Tel./fax: +421 (0)434 292 585
e-mail: [email protected]
www. statonsk.eu
Obch.register: Okres.súdu Žilina č.11045/L
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
Bankové spojenie: SLSP a.s., Sučany
Číslo účtu: 0352204752/0900
IČO : 363792211
IČ DPH: SK2020119640
STATON s.r.o.
Sadová 1148
038 53 Turany
SLOVAKIA
- fréza FGS 50/63...................................................................
- fréza SA 5V...........................................................................
- fréza FNK 25Z.......................................................................
- fréza FA HN..........................................................................
- fréza FA 3M..........................................................................
- fréza FGS 32.........................................................................
1 ks
1 ks
2 ks
1 ks
1 ks
1 ks
4. VŔTANIE
- vŕtačka VR 4 ........................................................................
- vŕtačka VR 2.........................................................................
- vŕtačky stolové.....................................................................
2 ks
2 ks
6 ks
5. HOBĽOVKY / OBRÁŽAČKY
- hobľovačka horizontálna HO 1000 4000x800x350 .............
- obrážačka vertikálna HOV 25 D 400x250 zdvih 200...........
1 ks
1 ks
6. VÝROBA OZUBENIA ODVAĽOVANÍM
- odvaľovacia fréza FO 60 D 600x450 1-5..............................
- odvaľovacia fréza FO 80 D 800x 630 ...................................
1 ks
1 ks
7. BRÚSENIE
- brúska na guľato BD 2200 mm.............................................
- brúska nástrojárska BN 102 v...............................................
- brúska univerzálna BU 28.....................................................
- brúska univerzálna BU 32 N..................................................
- brúska nástrojárska N26.......................................................
Tel.: +421 (0)903 547 895
Tel./fax: +421 (0)434 292 585
e-mail: [email protected]
www. statonsk.eu
Obch.register: Okres.súdu Žilina č.11045/L
1 ks
2 ks
1 ks
1 ks
1 ks
Bankové spojenie: SLSP a.s., Sučany
Číslo účtu: 0352204752/0900
IČO : 363792211
IČ DPH: SK2020119640
STATON s.r.o.
Sadová 1148
038 53 Turany
SLOVAKIA
8. LISOVANIE
- lis hydraulický 300 ton.........................................................
- lis hydrauliclý rovnací CDC 30...............................................
- lis hydraulický rovnací KN 8..................................................
- lis výstredníkový LEN Z5P.....................................................
- lis výstredníkový LEN 5ZN 6..................................................
- lis výstredníkový LEN 63......................................................
- lis výstredníkový KN 6...........................................................
- lis výstredníkový LEN 40 A....................................................
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
2 ks
1 ks
1 ks
9. OHRŇOVANIE / ZAKRUŽOVANIE
- CNC ohrňovací lis HESSE AD-S – 320 ton..............................
- hydraulická ohýbačka profilov OP 205.................................
- zakružovačka profilov PN 3..................................................
- ohýbačka strojná HK 2200 mm............................................
- zakružovačka plechov KL 2000 mm......................................
- ohýbačky ručné.....................................................................
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
2 ks
10. ZVÁRANIE
- zvárací CNC robot KUKA KR C2.............................................
- zváračky KEMPI KPS 4500.....................................................
- zváračky KEMPI MASTER TIG 3003 ACDC.............................
- zváračky MIERTRONICK MIG 385..........................................
- zváračky KJELLBERG UNISPOT PL5........................................
- zváračky WTU 315-3..............................................................
- zváračky ALUMIG 273i...........................................................
- zváračky TRIODIN..................................................................
- bodovačka SPS 350................................................................
1 ks
6 ks
2 ks
4 ks
4 ks
5 ks
2 ks
5 ks
2 ks
- zváracie stoly DEMELER......................................................... 6 ks
- nosnosť žeriavov vo zvarovni je 6 ton
Tel.: +421 (0)903 547 895
Tel./fax: +421 (0)434 292 585
e-mail: [email protected]
www. statonsk.eu
Obch.register: Okres.súdu Žilina č.11045/L
Bankové spojenie: SLSP a.s., Sučany
Číslo účtu: 0352204752/0900
IČO : 363792211
IČ DPH: SK2020119640
STATON s.r.o.
Sadová 1148
038 53 Turany
SLOVAKIA
11. POVRCHOVÉ ÚPRAVY
- mokrá lakovňa –rozmer boxu 12 x 6 m................................
- prášková lakovňa- RM 2LKI komora.....................................
- vypaľovací box SZT 1............................................................
- pieskovanie box 9 x 3 m.......................................................
- omieľanie - bubon 1000 x 1000 mm....................................
- čiernenie za studena............................................................
1 ks
2 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
12. TEPELNÉ SPRACOVANIE
- kaliaca pec KB 30 300x300x700mm do 1250ºC....................
- kaliaca pec KB 60 600x600x900 mm do 1000ºC...................
- popúšťacia pec KP 70 700x700x800......................................
- chladený olejový box.............................................................
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
13. OSTRENIE NÁSTROJOV
- CNC brúska WALTER HELITRONIC POWER PRODUCTION.....
- CNC brúska WALTER HELITRONIC POVER.............................
- CNC brúska WALTER HELITRONIC BASIC...............................
- CNC merací prístroj WALTER HELICHEC...............................
1 ks
1 ks
2 ks
1 ks
14. POVLAKOVANIE
- plazmové depozičné zariadenie ARC 3 TiN, TiCN,.................
- plazmové depozičné zariadenie ARC 3 VX TiAlN..................
- plazmové depozičné zariadenie ARC 6 KTRN........................
- plazmové depozičné zariadenie RAD SOF ............................
- plazmové depozičné zariadenie MAG 6................................
Tel.: +421 (0)903 547 895
Tel./fax: +421 (0)434 292 585
e-mail: [email protected]
www. statonsk.eu
Obch.register: Okres.súdu Žilina č.11045/L
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
Bankové spojenie: SLSP a.s., Sučany
Číslo účtu: 0352204752/0900
IČO : 363792211
IČ DPH: SK2020119640
STATON s.r.o.
Sadová 1148
038 53 Turany
SLOVAKIA
- ultrazvuková čistička UHV PL................................................
- CNC rektifikačné zariadenie OTEC........................................
1 ks
1 ks
15. INÉ ZARIADENIA
- Vyvažovačka SCHRECK D max . 300 do 15 kg.....................
- Centrifuga VAC 25 do 15 tis. otáčok...................................
- Odihľovanie nástrojov pieskovaním do D 250x50................
- CNC Drôtová rezačka AGGIE CUT.......................................
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
16. VÝROBNÉ PRIESTORY
- výrobné haly ......................................................
- kancelárske priestory..........................................
- plocha celého výrobného areálu ........................
Tel.: +421 (0)903 547 895
Tel./fax: +421 (0)434 292 585
e-mail: [email protected]
www. statonsk.eu
Obch.register: Okres.súdu Žilina č.11045/L
cca 5400 m²
cca 1200 m²
cca 12 500 m²
Bankové spojenie: SLSP a.s., Sučany
Číslo účtu: 0352204752/0900
IČO : 363792211
IČ DPH: SK2020119640
Download

zoznam strojov