BIEŻACE INFORMACJE:
Dziś święto Bożej Rodziny. Pamiętaj w dniu dzisiejszym o modlitwie za
swoje rodziny.
W środę Msza św. i nabożeństwo na zakończenie Starego Roku o g. 16.00.
W czwartek Urodzystość Bożej Rodzicielki.
DOKŁADNE INFORMACJE PODAWANE SĄ ZAWSZE NA OGŁOSZENIACH PARAFIALNYCH
Bóg zapłać osobą które zaangażowały się w dekoracje i sprzątanie kościoła na
święta: Agnieszka Kajka, Dorota Naumiuk, Renata Kaczmarek, Józef
Semeniuk, Jarosław Stańko, Krzysztof Urbańczuk, Jan Kociubiński,
Renata Wawryniuk, Dorota Hura, Elżbieta Cieniuch, Bogumiła
Wilczyńska, Stanisław Mamruk.
OFIARY NA RENOWACJĘ ORGANÓW:
 Wacław Korolczuk – Werchliś – 100zł
 Agnieszka i Rafał Kajka – ul. Łosowicza – 100zł
 Dawid i Daniel Dorofiejuk – ul. Dominikańska – 200zł
 Bezimienna – ul. Narutowicza – 600zł
 Bogumiła i Wiesław Nikoniuk – ul. Siedlecka – 400zł
SERDECZNE
BÓG ZAPŁAĆ
Parafia Rzymskokatolicka Trójcy św. w Janowie Podlaskim,
ul. Naruszewicza 17 21-505 Janów Podlaski
tel. Ks. Dziekan - (83)341-30-11 lub 602-511-389
Wikariat - (83) 341-33-73
Konto Parafialne:
84 8025 0007 0392 9030 2000 0010
28 grudnia 2014 r.
Nr 52
W CIENIU
KOLEGIATY
PISMO PARAFII TRÓJCY ŚW. W JANOWIE PODLASKIM
-do użytku wewnętrznego-
NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY:
JEZUSA, MARYI I JÓZEFA
Gdy upłynęły dni Ich oczyszczenia według Prawa
Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je
przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w
Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci
męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć
w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie,
zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego. A żył w
Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to
człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekiwał
pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim.
Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż
zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc
Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili
Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według
zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił
Boga i mówił: Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze
Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje
oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował
wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie
pogan i chwałę ludu Twego, Izraela. A Jego ojciec i
Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon
zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: Oto
Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie
wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się
będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw
wyszły zamysły serc wielu. Była tam również
prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera,
bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa
siedem lat żyła z mężem i pozostawała wdową.
Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie
rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i
modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie
chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim,
którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy. A gdy
wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili
do Galilei, do swego miasta - Nazaret. Dziecię zaś
rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a
łaska Boża spoczywała na Nim.
ZE SKARBCA SŁÓW
ŚW. JANA PAWŁA II
Rodzina — jest to naprzód dobro
„bycia razem”: bycie razem stanowi
istotne dobro małżeństwa (stąd jego
nierozerwalność) oraz wspólnoty
rodzinnej. Dobro to można również
określić jako dobro podmiotowości.
Osoba jest podmiotem i rodzina jest
podmiotem, ponieważ tworzą ją
osoby, w których jest ona
„zapodmiotowana”.
Wypada
powiedzieć więcej jeszcze: rodzina
jest
podmiotem
bardziej
niż
jakakolwiek inna społeczność. Jest
podmiotem bardziej niż naród, niż
państwo, niż społeczeństwo — nie
mówiąc już o różnych formach
międzynarodowych
organizacji.
Wszystkie
te
społeczności,
zwłaszcza naród, o tyle mają własną
podmiotowość, o ile otrzymują ją od
ludzkich osób, a także ich rodzin.
Uwagi te nie mają znaczenia tylko
„teoretycznego”. Nie są też tutaj
wypowiedziane
po
to,
aby
„podnieść” w opinii rodzinę. Chodzi
raczej o jeden jeszcze sposób
wyrażenia tego, czym rodzina po
prostu jest. Wskazuje na to również
czwarte przykazanie.
List do rodzin.
PONIEDZIAŁEK – 29 grudnia 2014 PIĄTY TYDZIEŃ W OKTAWIE NARODZENIA
PAŃSKIEGO
7.00
1. + Kazimierę i Franciszka Kotlarczuków – greg.
2. + Marię(r), Zygmunta, Edwarda, Stanisława, zm. zr. Maksymiuków, Filów, Saletyckich,
Kotlarczuków – Mirosława Kotlarczuk
3. + Józefę Murawską (30dz)
WTOREK – 30 grudnia 2014 SZÓSTY TYDZIEŃ W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO
7.00
1. + Kazimierę i Franciszka Kotlarczuków – greg.
2. + Zm. zr. Oweków, Oleksiaków, Andrzejuków i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
3. + Stanisaława(r), Stanisławę, Tadeusza – Syn Eugeniusz
ŚRODA – 31 grudnia 2014 SIÓDMY TYDZIEŃ W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO
7.00
1. + Kazimierę i Franciszka Kotlarczuków – greg.
2. + Walentego, Albinę, Kazimierza, zm. zr. Semeniuków - Rodzina
3. + Ryszarda Hładoniuka (9dz)
12.00
1. Msza św. w Ostrowiu
16.00
1. – Dziękczynna za miniony rok
2. + Jana Mamruka(r), Władysławę Mamruk - Dzieci
CZWARTEK – 1 stycznia 2015 UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI
8.00
1. + Władysława(r), Sabinę, Wiktora, Wacława, Jerzego, Katarzynę – Janina Kosińska
9.30
1. – O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, łaskę zdrowia i opiekę Matki Bożej dla dzieci i
wnuków - Rodzice
2. – O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaskii opiekę Matki Bożej dla sióstr z KRK i ich rodzin z
Ostrowia zel. Heleny Myć
11.30
1. + Józefa Chilkiewicza(r), Marię, Jana, Józefę, Eugeniusza, Anielę, Franciszka - Rodzina
2. + Stefanię Andruszkiewicz (1r) - Rodzina
17.00
1. + Kazimierę i Franciszka Kotlarczuków – greg.
PIĄTEK – 2 stycznia 2015 WSPOMNIENIE ŚW. BAZYLEGO WIELKIEGO I GRZEGORZA Z
NAZJANZU, BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA
7.00
17.00
1. + Janinę(r), Antoniego, Romana, Zenona, zm. zr. Stefaniuków i Tychmanowiczów – Janina
Krzesiak
2. + Kazimierę i Franciszka Kotlarczuków – greg.
3. + Teresę Barabasz - Rodzina
KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO (g. 16.50)
1. + Wacława Hurbańczuka(r) – Synowa
SOBOTA – 3 stycznia 2015
7.00
1. + Antoniego Rypinę(4r) – Rodzina
2. – Dz – błag z racji 50r ślubu Marianny i Jana Kociubińskich z prośbą o Boże błogosławieństwo
i opiekę Matki Bożej - Jubilaci
17.00
1. + Kazimierę i Franciszka Kotlarczuków – greg.
2. + Wincentego Ofmana (12r), Bronisławę Ofman, Janinę Paluch (10r), Franciszka Palucha Rodzina
NIEDZIELA – 4 stycznia 2015 DRUGA NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM
8.00 1. + Kazimierę i Franciszka Kotlarczuków – greg.
11.30
1. + Za zmarłych z KRK zel Marianny Mirończuk z Buczyc Starych i za zmarłych z ich rodzin
2. + Krystynę (2r) - Smarzewska
ZA PARAFIAN
1. + Mariannę, Józefa, Edwarda, zm. zr. Skrodziuków i Mazulisów – Córka z rodziną
2. + Sławomira Hładoniuka (9dz)
17.00
1. + Kazimierę Starużyk (2r), Albina, rodziców z obu stron, Kazimierę, Jadwigę - Rodzina
9.30
ROZKŁAD WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ
Dzień
Poniedziałek
29.12.2014r
Wtorek
30.12.2014r
Środa
31.12.2014r
Godz.
9.00
9.00
9.00
9.00
Odcinek
Hołodnica
Cieleśnica
Bubel Łukowiska
Bubel Granna
9..00
Ostrów – 2 księży
Piątek
02.01.2015r
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
Jakówki
Peredyło
Romanów
Stary Pawłów – 2 księży
Stare Buczyce
Sobota
03.01.2015r
Download

Pobierz 52 Nr Gazetki z 28.12.2014 r. (PDF)