Załącznik nr 2
WYKAZ UDZIAŁOWCÓW WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WSI
OPOLE, GMINA PODEDWÓRZE, POWIAT PARCZEW
Lp.
Dane personalne
Udział
1.
Andrzejewska Celina; Rodzice: Eugeniusz, Eugenia
ul. Dąbrowskiej 33/15; 39-400 Tarnobrzeg
33/8707
2.
Banaszczuk Tadeusz; Rodzice: Stanisław, Leokadia
Opole 76; 21-222 Podedwórze
129/8707
93/8707
3.
(małżeństwo)
Banaszczuk Tadeusz; Rodzice: Stanisław, Leokadia
Banaszczuk Anna Teresa; Rodzice: Eugeniusz, Alina
Opole 76; 21-222 Podedwórze
124/8707
112/8707
4.
Bil Henryk; Rodzice: Jerzy, Albina
ul. Hanki Sawickiej 2/4/2; 22-200 Włodawa
152/8707
49/8707
5.
Bliźniuk Arkadiusz; Rodzice: Włodzimierz, Teresa
Opole 77A; 21-222 Podedwórze
78/8707
6.
Bliźniuk Barbara Janina; Rodzice: Czesław, Marianna
Opole 17; 21-222 Podedwórze
92/8707
7.
Bliźniuk Bożena; Rodzice: Eugeniusz, Salwina
ul. Chęcińskiego 6/24; 20-839 Lublin
99/8707
8.
Bliźniuk Marcin Robert; Rodzice: Tadeusz, Maria
Opole 70; 21-222 Podedwórze
109/8707
9.
(małżeństwo)
Bliźniuk Tadeusz; Rodzice: Jan, Eugenia
Bliźniuk Grażyna; Rodzice: Tadeusz, Helena
ul. Kupały 12; 22-200 Włodawa
140/8707
10. Chilczuk Mariola; Rodzice: Bronisław, Helena
Podedwórze 122; 21-222 Podedwórze
149/8707
11. Chomiuk Monika Beata; Rodzice: Kazimierz, Wiesława
ul. Rakowa 1; 21-500 Biała Podlaska
143/8707
103/8707
12. Derlikiewicz Alina Czesława; Rodzice: Piotr, Maria
Podedwórze 54A; 21-222 Podedwórze
104/8707
13. Dudyk Henryka; Rodzice: Franciszek, Anna
Opole 65; 21-222 Podedwórze
132/8707
14. Haleniuk Jarosław Jan; Rodzice: Jan, Helena
Opole 9A; 21-222 Podedwórze
83/8707
205/8707
15. Haleniuk Mariusz; Rodzice: Jan, Helena
ul. Czeremchowa 16/3; 20-807 Lublin
83/8707
16. Kamiński Dariusz; Rodzice: Marian, Eugenia
ul. Warszawska 114; 21-500 Biała Podlaska
71/8707
17. Kisiel Eugeniusz Jan; Rodzice: Jan, Maria
Opole 19; 21-222 Podedwórze
118/8707
18. (małżeństwo)
Kisiel Eugeniusz Jan; Rodzice: Jan, Maria
Kisiel Grażyna Marianna; Rodzice: Czesław, Helena
Opole 19; 21-222 Podedwórze
21/8707
19. Kisiel Stanisław Marian; Rodzice: Stanisław, Aniela
Opole 16; 21-222 Podedwórze
112/8707
20. Kisiel Zbigniew; Rodzice: Albin, Marianna
Opole 13; 21-222 Podedwórze
185/8707
21. Klimiuk Beata Maria; Rodzice: Henryk, Krystyna
ul. Terebelska 76/17; 21-500 Biała Podlaska
97/8707
97/8707
22. Korneluk Zbigniew Leon; Rodzice: Włodzimierz, Danuta
Opole 26; 21-222 Podedwórze
136/8707
122/8707
23. Kościuk Barbara Maria; Rodzice: Jerzy, Albina
Żuków 88; 22-207
49/8707
24. Kuszyk Helena; Rodzice: Jan, Katarzyna
Opole; 21-222 Podedwórze
97/8707
25. Kuszyk Jan; Rodzice: Stefan, Anna
Opole 9; 21-222 Podedwórze
119/8707
26. Kuszyk Mariusz Robert; Rodzice: Józef, Irena
ul. Legionu Puławskiego 6/5; 24-100 Puławy
68/8707
27. Kuszyk Tomasz Krzysztof; Rodzice: Józef, Irena
ul. Norwida 27/7; 24-100 Puławy
69/8707
28. Lech Bożena; Rodzice: Marian, Eugenia
ul. Grabarska 20; 21-500 Biała Podlaska
71/8707
29. Leśniewska Agnieszka; Rodzice: Jan, Teresa
Antopol 46; 21-222 Podedwórze
128/8707
30. Lipka Mirosław Ireneusz; Rodzice: Jan, Adela
Opole 64; 21-222 Podedwórze
73/8707
166/8707
108/8707
31. (małżeństwo)
Lipka Mirosław Ireneusz; Rodzice: Jan, Adela
Lipka Jadwiga Józefa; Rodzice: Eugeniusz, Elżbieta
Opole 64; 21-222 Podedwórze
145/8707
32. Łobejko Krzysztof Jan; Rodzice: Marian, Maria
Opole 68; 21-222 Podedwórze
142/8707
33. (małżeństwo)
Łobejko Krzysztof Jan; Rodzice: Marian, Maria
Łobesko Jolanta Janina; Rodzice: Tadeusz, Janina
Opole 68; 21-222 Podedwórze
98/8707
34. Łoszak Aleksandra; Rodzice: Jakub, Zenobia
Opole 10; 21-222 Podedwórze
155/8707
35. Łukaszuk Irena; Rodzice: Bazyli, Helena
Nowe Mosty 2B/3; 21-222 Podedwórze
105/8707
36. Mackiewicz Dariusz Janusz; Rodzice: Edward, Mira
Opole 4; 21-222 Podedwórze
115/8707
37. (małżeństwo)
Mackiewicz Dariusz Janusz; Rodzice: Edward, Mira
Mackiewicz Iwona Anna; Rodzice: Mikołaj, Eugenia
Opole 4; 21-222 Podedwórze
127/8707
38. Makaruk Henryka Marianna; Rodzice: Jan, Janina
Opole 18; 21-222 Podedwórze
162/8707
39. Marzec Hanna; Rodzice: Marian, Jadwiga
ul. Wiśniowa 5/14; 21-040 Świdnik
131/8707
40. Michalska Maria; Rodzice: Włodzimierz, Karolina
ul. Reymonta 2a/37; 22-200 Włodawa
114/8707
41. Mikołajczuk Anna Renata; Rodzice: Henryk, Halina
Opole 35; 21-222 Podedwórze
226/8707
42. Młynarski Dariusz; Rodzice: Kazimierz, Wiesława
Opole 31A; 21-222 Podedwórze
98/8707
43. Naumiuk Piotr; Rodzice: Marian
Lublin
195/8707
44. Pańko Barbara Agnieszka; Rodzice: Włodzimierz, Teresa
Opole 77; 21-222 Podedwórze
77/8707
45. Pawluczuk Sławomir; Rodzice: Eugeniusz, Salwina
ul. Anielewicza 36/24; 01-052 Warszawa
100/8707
46. Perchuć Grzegorz Paweł; Rodzice: Ryszard, Marianna
Łynie 17; 21-580 Wisznice
125/8707
47. Romanowicz Paweł
Opole 60; 21-222 Podedwórze
149/8707
48. Romanowicz Ryszard Piotr; Rodzice: Józef, Kazimiera
Opole 60; 21-222 Podedwórze
10/8707
49. Romanowicz Teresa; Rodzice: Eugeniusz, Marianna
Opole 60; 21-222 Podedwórze
148/8707
50. Rudkowska Ewelina
Opole; 21-222 Podedwórze
118/8707
51. Rudkowski Marek Jan; Rodzice: Edward, Bernadeta
Opole 32; 21-222 Podedwórze
110/8707
59/8707
58/8707
52. Paczuski Florian; Rodzice: Kazimierz, Paulina S-CY
Opole; 21-222 Podedwórze
94/8707
53. Saran Anna; Rodzice: Czesław
ul. Bursztynowa 29/18; 20-576 Lublin
91/8707
54. Szaniawski Sławomir Piotr; Rodzice: Jan, Józefa
Opole 81; 21-222 Podedwórze
80/8707
55. Tymoszuk Krzysztof; Rodzice: Franciszek, Leontyna
Opole 40; 21-222 Podedwórze
69/8707
162/8707
56. Ulaniuk Marcin; Rodzice: Waldemar, Jadwiga
ul. Kupały 1; 22-200 Włodawa
142/8707
57. Wierzchowski Henryk Władysław; Rodzice: Edward, Władysława
Opole 3; 21-222 Podedwórze
110/8707
58. Wołos Tomasz; Rodzice: Jan, Mirosława
Opole 12; 21-222 Podedwórze
72/8707
216/8707
59. Wyszomirska Anna Małgorzata; Rodzice: Józef, Marianna
ul. 3 Maja 30; 05-816 Michałowice
52/8707
60. Zadubiec Eugenia; Rodzice: Antoni, Karolina
Opole 78; 21-222 Podedwórze
97/8707
61. Skarb Państwa
636/8707
62. Gmina Podedwórze
G.201
63. Skarb Państwa
Zarządca: Starosta Parczewski
G.120
Download

cennik zajęć musical babies & musical english