ALLDESIGN
ULUSLARARASI TASARIM KONFERANSLARI
19 ŞUBAT 2015 - Perşembe
February 19, 2015 - Thursday
09.30 –10.20
AKREDİTASYON (ACCREDITATION)
10.00 –10.20
Çay Kahve (Coffee Time)
10.30 –10.55
Açılış Konuşmaları (Opening Talks)
10.55 –11.10
Show Başlıyor (Show Starts)
11:00 – 11:15
Renan Gökyay
NURUS
Açılış Konuşması (Opening Talk)
11:15 – 11:30
Moderatör Konuşması
alldesign’da yenilikler, tasarım ve teknolojinin sinerjisi
innovations at alldesign, synergy of technology and design
11:30 – 12:00
Boris Micka
Mimar, Sergileme Tasarımı
Architect, Exhibition Design
12:00 – 13:30
YEMEK ARASI (Lunch Break)
13:30 – 14:00
Todd Thomas
Victoria’s Secret Tasarımcısı
Designer, Victoria’s Secret Fashion Show
14:00 – 14:15
Gülay Özkan
GEDS Kurucusu– Tasarım ve inovasyon danışmanlığı
GEDS, Founder – Design and inovation consultancy
14:15 – 14:30
Ömer Hızıroğlu
Inovent Genel Müdürü
Inovent Innovative Ventures, General Manager
14:30 – 15:00
KAHVE MOLASI
(Coffee Break)
15:00 – 15:30
Daniel Libeskind
Mimar
(Architect)
“Mekanların Dili”
“The Language of Places”
15:30 – 16:15
Daniel Libeskind ile Mimarlar Konuşuyor
session with Daniel Libeskind & architects
16:15 – 16:45
KAHVE MOLASI
16:45 - 18:00
YEKON PANEL – Yaratıcılık & Inovasyon
YEKON Pannel – Creativity & Inovation
(Coffee Break)
Moderatör: Ayşegül Molu, Reklamcılar Derneği Direktörü
Sabancı Üniversitesi Program Direktörü
Director General, Turkish Association of Advertising Agency
Program Director, Sabancı University
Umut Ekmekçi
Sabancı Üniversitesi Üyesi– Enerji Teknolojileri ve Yönetimi,
Nanoteknoloji Bölümleri
TED Turkey Coordinator/ Energy Technologies and Management
Executive Graduate Program, Nanotechnology Executive Graduate Program
Ahmet Somuncuoğlu
Somart, CEO
Yiğit Şardan
YEKON (Yaratıcı Endüstriler Konseyi Derneği) Başkanı
Güzel Sanatlar Saatchi & Saatchi Reklam ajansı sahibi
President, YEKON (Association of Creative Industries Council)
President, Güzel Sanatlar Saatchi & Saatchi Advertising Agency
Cem Soysal
Koç Holding - INVENTRAM Genel Müdürü
Koç Holding – General Manager, Inventram
Prof.Alpay Er
Özyeğin Üni. Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölüm Başkanı
Head of Industrial Products Design, Ozyegin University
20 ŞUBAT 2015 – CUMA
February 20, 2015 - Friday
10:00 –11:00
AKREDİTASYON (ACCREDITATION)
10.00 –11:00
Çay Kahve (CoffeeTime)
11:00 – 11:30
Nick Bostrom
İnsanlığın Geleceği Enstitüsü Yöneticisi, Filozof
Professor, Faculty of Philosophy & Oxford Martin School
Director, Future of Humanity Institute
“İnsanlığın geleceği ve gelişen teknolojiler”
“The Future of humanity and emerging Technologies”
11:30 – 12:00
Natasha Vita More
Tasarımcı, Teorisyen
Designer and Theorist
“Tasarım İnsan”
“Human by Design”
12:00 – 13:30
YEMEK ARASI (Lunch Break)
13:30 – 14:00
Seyhan Özdemir
Autoban Kurucu, Mimar, İç Mekan & Mobilya Tasarımcısı
Founder Autoban, Architect, Interior & Furniture Designer
“Autoban’ın Tasarım Felsefesi”
“Design Philosophy of Autoban”
14:00 – 14:30
Derin Sarıyer
Tasarımcı (Designer)
“Şimdi” “Now”
14:30 - 15:00
Valerio Castelli
Domus Academy, Design Library kurucusu
Founder of Domus Academy and Design Library
“Tasarım Kültürünün Tasarım İşine Katkısı”
“Design Culture develops Design Business”
15:00 – 15:30
KAHVE MOLASI
(Coffee Break)
15:30 – 16:00
Ezra & Tuba Çetin
Moda Tasarımcıları
Fashion Designers
“Moda ve Teknoloji”
“Fashion and Technology”
16:00 – 16:30
Mehmet Turgut
Fotoğraf Sanatçısı
Photographer
''Fotoğrafın dünü bugünü - Fotoğrafta ve dergicilikte dijitale geçiş''
“Yesterday and today of photography – Moving to digital in photography and periodicals”
16:30 – 17:00
KAHVE MOLASI
17:00 – 17:15
Kıvanç Uslu
(Coffee Break)
IBM Türkiye Lideri
IBM Turk CTO, Client Technical Architect
“IBM'in gözüyle önümüzdeki 10 yılda teknolojinin görünümü ve nereye gittiği”
“From IBM’s perspective, the next 10 years of technology and where it goes”
17:15 – 17:30
Prof Dr. Hakan Ürey
Koç Üniversitesi, Müh. Fak, Elektrik Elektronik Müh. Bl.
Professor, College of Engineering, Dept of Electrical and
Electronics Eng.
“Giyilebilir Teknolojiler ve Geleceğin Ekran Teknolojileri”
“Wearables and Future of Display Technologies”
21 ŞUBAT 2015 – CUMARTESİ
February 21, 2015 - Saturday
10:00 – 11:00
AKREDİTASYON (ACCREDITATION)
10:00 –11:00
Çay Kahve (CoffeeTime)
11:30 – 12:00
Koray Malhan
Koleksiyon, Tasarımcı
Koleksiyon, Designer
“Açık İş”
“Open Work”
12:00 – 13:30
YEMEK ARASI (Lunch Break)
13:30 – 14:00
Can Yalman
Endüstriyel Tasarımcı
Industrial Designer
14:00 – 14:30
Hunter Tura
Bruce Mau Stüdyosu CEO
Bruce Mau Design Studio President, CEO
“ ‘Daha az’ın Kısa Tarihi ”
"___ is ____: A Brief History of Less"
14:30 – 15:00
Patrick Tatopoulos
Sinema Filmleri Prodüksiyon Tasarımcısı
Production Designer, Feature Films
“Tasarımcının film endüstrisindeki çok özgün görevi”
“Very specific job of a designer in the motion picture industry”
15:00 - 15:30
KAHVE MOLASI
(Coffee Break)
15:30 – 16:30
Muhteşem Yüzyıl Söyleşisi
Istanbul Exhibitions
Yalçın Balcı
Dekor Uygulama
Zafer Kanyılmaz
Sanat Yönetmeni
Nilüfer Ayşe Çamur
Kostüm tasarımcısı
Serdar Başbuğ
“Muhteşem Yüzyıl dizisinin kostümleri, dekoru ve oyunculukları kısacası tüm
kurgusu ve tasarımıyla birlikte müzeye giden yolculuğu konuşulacak.”
“All the design items ie. the costumes, settings, acting of the famous and
internationally successful TV series ‘Magnificent Century’ and the path to the
museum will be discussed”
16:30– 18:00
Girişim & Yatırımcılık
Technopreneurship & Investment Panel
Girişim Sohbeti:
Oktay Duran
Duran & Doğan Matbaa, ArtON Kurucu
Duran & Dogan Printing House, Founder ArtON
İhsan Elgin
Girişim Fabrikası Kurucu Direktör, Girişimci, Yatırımcı
Founding Director of Fit Startup Factory, Entrepreneur
Yeşim Baykal
WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Organizasyonu)
WIPO (World Intellectual Property Organization)
Yatırımcılık Paneli:
Moderatör: Ayşe İnal
Galata İş Melekleri Derneği, Direkör
Managing Director at Galata Business Angels
Nevzat Aydın
Yemeksepeti.com, CEO
Cem Topçuoğlu
TBWA\ISTANBUL Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman, TBWA\ISTANBUL
Burç Tanır
Prisync Kurucu Ortak
Co-Founder & CEO @ Prisync
Tarık Sinan
Ustaeli.com Kurucu
Founder, ustaeli.com






Tüm Konferanslarda simultane çeviri sistemi kullanılacaktır.
Çay-Kahve servisleri bilet fiyatlarına dahildir.
Organizatör, program içeriğinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
There will be simultaneous interpretation throughout the conferences.
Tea & coffee services are free during the conference breaks.
Management has the right to make changes in the programme.
Download

19 ŞUBAT 2015 - Perşembe ALLDESIGN ULUSLARARASI