PNS
IP40
RN-PNS
Pre-wired consumer unit IP40
Rozváděč IP40
Consumer unit IP40
Zapojený rozvádzač IP40
Rozvodnice IP40
Rozvodnica IP40
Szafka IP40
Cofreta compacte IP40
Kleinverteiler IP40
Coffret IP40
Pаспределительная щитя IP40
Mounting instructions
Montážní návod
Montážne inštrukcie
A
Caution: Installation and maintenance can be performed by electricians only
Varování: Montáž a údržba pouze osobou s elektrotechnickou kvalifikací
Varovanie: Montáž a údržbu smie vykonávať iba osoba s elektrotechnickou kvalifikáciou
B
Using: the switchboard is designed also to be installed in places where unskilled persons have
access for their use.
Obsluha: rozváděče jsou konstruovány i do míst s laickou obsluhou.
Obsluha: rozvádzač je konštruovaný pre obsluhu osobami bez elektrotechnickej kvalifikácie.
C
Installation
• the switchboard must be first mounted into the installation place
• having the switchboard installed, connect input cables to the main-switch and connect the
required output cables to the circuit breakers
• connect appropriate neutral cables (N) to zero terminals or zero terminal blocks (N)
• connect appropriate PE cables to PE terminals or PE terminal blocks
• after complete installation, fix switchboard cover on
• the switchboard can be operated after initial revision
Instalace
• rozváděč musí být nejdříve namontován na místo instalace
• v nainstalovaném rozváděči připojte přívodní vodiče do hlavního vypínače a zapojte
požadované vodiče do jističů
• na nulové svorkovnice, resp. nulové můstky (N) připojte patřičné nulové vodiče
• na ochranné svorky, resp. ochranné můstky (PE) připojte ochranné vodiče
• po dokončení instalace připevněte kryt rozvodnice
• rozváděč může být uveden do provozu až po výchozí revizi
Inštalácia
• rozvádzač musí byť najskôr pevne osadený na miesto inštalácie
• v nainštalovanom rozvádzači pripojte prívodné vodiče do hlavného vypínača a zapojte
požadované fázové vodiče do ističov
• na nulové svorky, resp. nulové mostíky (N) pripojte patričné nulové vodiče
• na ochranné svorky, resp. ochranné mostíky (PE) pripojte ochranné vodiče
• po dokončení inštalácie pripevnite kryt rozvodnice
• rozvádzač môže byť uvedený do prevádzky až po jeho revízii
D
• The duty of electrician is to supplement swichboard with marking according to local legislative requirements.
• Povinností elektroinstalatéra je doplnit rozváděč označením dle místních legislativních požadavků.
• Povinnosťou elektroinštalatéra je doplniť rozvádzač označením podľa miestnych legislatívnych požiadaviek.
1
RN2-PNS-09010
5
6
7
8
10
11
12
Ex9BN 1P B10
Ex9CL-N 2P 40A 30mA
BBU 1P 10
Ex9BN 1P B16
Ex9BN 1P B16
Ex9BN 1P B10
Ex9BN 1P B10
Ex9I40 1P 32A
BBU 1P 10
9
N7
4
Ex9BN 1P B16
3
Ex9BN 1P B16
2
Ex9BN 1P B16
1
Ex9BN 1P B16
Block diagram and position of devices:
Blokové schéma a rozmístění přístrojů:
PNS 12W (1 x 12 pólů)
RN 2
Bloková schéma a rozmiestnenie prístrojov:
Recommended use:
Doporučené použití:
Doporučené použitie:
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Main switch
Lights
Lights
Refrigerator
Electric heater
Hlavní vypínač
Světla
Světla
Lednice
Elektrická kamna
Hlavný vypínač
Svetla
Svetla
Chladnička
Elektrické vykurovanie
RCCB
Proudový chránič
Prúdový chránič
Lights
Washing machine
Sockets
Sockets
Sockets
Neutral terminal
Světla
Pračka
Zásuvky
Zásuvky
Zásuvky
Nulový můstek
Svetla
Práčka
Zásuvky
Zásuvky
Zásuvky
Nulový mostík
RN2-PNS-09010
2
1
RN3-PNS-12001
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Ex9BN 1P B16
3
Ex9BN 1P B16
2
Ex9BN 1P B16
1
Ex9BN 1P B16
Block diagram and position of devices:
Blokové schéma a rozmístění přístrojů:
PNS 18W (1 x 18 pólů)
RN 3
Bloková schéma a rozmiestnenie prístrojov:
18
Recommended use:
Doporučené použití:
Doporučené použitie:
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Main switch
Lights
Lights
Refrigerator
Electric heater
Hlavní vypínač
Světla
Světla
Lednice
Elektrická kamna
Hlavný vypínač
Svetla
Svetla
Chladnička
Elektrické vykurovanie
RCCB
Proudový chránič
Prúdový chránič
Lights
Dish washer
Microwave oven
Washing machine
Sockets
Sockets
Sockets
Sockets
Světla
Myčka
Mikrovlnná trouba
Pračka
Zásuvky
Zásuvky
Zásuvky
Zásuvky
Svetla
Umývačka
Mikrovlnná rúra
Práčka
Zásuvky
Zásuvky
Zásuvky
Zásuvky
Neutral terminal
Nulový můstek
Nulový mostík
N12
Ex9BN 1P B16
Ex9BN 1P B16
Ex9BN 1P B16
Ex9BN 1P B10
Ex9CL-N 4P 40A 30mA
Ex9BN 1P B16
Ex9BN 1P B16
Ex9BN 1P B10
Ex9BN 1P B10
Ex9I40 3P 32A
BBU 3P 10
RN3-PNS-12001
2
RN3-PNS-12001
3
1
RN4-PNS-11101
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Ex9BN 1P B16
3
Ex9BN 1P B16
2
Ex9BN 1P B16
Ex9BN 1P B16
N12
Ex9BN 1P B10
Ex9BN 1P B16
Ex9BN 1P B10
Ex9BN 3P B16
Ex9I125 3P 32A
BBU 3P 10
Ex9BN 1P B16
Ex9BN 1P B10
Ex9BN 1P B10
BBU 3P 10
Ex9CL-N 4P 40A 30mA
1
Ex9BN 1P B16
Block diagram and position of devices:
Blokové schéma a rozmístění přístrojů:
PNS 24W (2 x 12 pólů)
RN 4
Bloková schéma a rozmiestnenie prístrojov:
RN4-PNS-11101
2
Recommended use:
Doporučené použití:
Doporučené použitie:
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Main switch
Hlavní vypínač
Hlavný vypínač
Cooker
Sporák
Varič
Lights
Lights
Refrigerator
Světla
Světla
Lednice
Svetla
Svetla
Chladnička
Neutral terminal
Nulový můstek
Nulový mostík
RCCB
Proudový chránič
Prúdový chránič
Lights
Lights
Dish washer
Microwave oven
Washing machine
Sockets
Sockets
Sockets
Světla
Světla
Myčka
Mikrovlnná trouba
Pračka
Zásuvky
Zásuvky
Zásuvky
Svetla
Svetla
Umývačka
Mikrovlnná rúra
Práčka
Zásuvky
Zásuvky
Zásuvky
RN4-PNS-11101
3
RN4-PNS-11101
4
Ex9BN 1P B16
Ex9BN 1P B16
Ex9BN 1P B16
N7
Ex9BN 1P B16
Ex9BN 1P B16
Ex9BN 1P B16
N12
BBU 3P 10
Ex9BN 1P B10
11
Ex9BN 1P B16
Ex9CL-N 2P 40A 30mA
10
Ex9BN 1P B16
9
Ex9BN 1P B16
Ex9BN 1P B16
8
Ex9BN 1P B16
7
Ex9BN 1P B10
6
Ex9BN 1P B16
5
Ex9BN 1P B10
4
Ex9BN 1P B10
3
Ex9BN 1P B10
Ex9BN 3P B16
2
Ex9BN 1P B10
Ex9I125 3P 32A
1
Ex9CL-N 4P 40A 30mA
RN5-PNS-18111
1
Block diagram and position of devices:
Blokové schéma a rozmístění přístrojů:
PNS 2x18W (2 x 18 pólů)
RN 5
Bloková schéma a rozmiestnenie prístrojov:
12
BBU 3P 10
13
14
15
16
17
18
BBU 1P 10
RN5-PNS-18111
2
Recommended use:
Doporučené použití:
Doporučené použitie:
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Main switch
Hlavní vypínač
Hlavný vypínač
Cooker
Sporák
Varič
Lights
Lights
Refrigerator
Světla
Světla
Lednice
Svetla
Svetla
Chladnička
RCCB
Proudový chránič
Prúdový chránič
Bathroom light
Washing machine
Bathroom socket
Sockets
Světlo koupelna
Pračka
Zásuvka koupelna
Zásuvky
Svetlo kúpeľňa
Práčka
Zásuvka kúpeľňa
Zásuvky
Neutral terminal
Nulový můstek
Nulový mostík
RCCB
Proudový chránič
Prúdový chránič
Lights
Lights
Lights
Dish washer
Microwave oven
Instantaneous water heater
Sockets
Sockets
Sockets
Sockets
Sockets
Světla
Světla
Světla
Myčka
Mikrovlnná trouba
Průtokový ohřívač
Zásuvky
Zásuvky
Zásuvky
Zásuvky
Zásuvky
Svetla
Svetla
Svetla
Umývačka
Mikrovlnná rúra
Prietokový ohrievač
Zásuvky
Zásuvky
Zásuvky
Zásuvky
Zásuvky
Neutral terminal
Nulový můstek
Nulový mostík
RN5-PNS-18111
3
RN5-PNS-18111
4
RN5-PNS-18111
5
Download

rozvadece_RN Manual.pdf