2010
Szczecin, 21 maja 2010
Szczecińskie Spotkanie
Gospodarki Morskiej
Patronat Honorowy
Ministerstwo Infrastruktury
Prezydent Miasta Szczecin
Piotr Krzystek
Hala Międzynarodowych Targów Szczecińskich
Szczecin, ul. Struga 6-8
Program spotkania
Herring Szczecin 2010
13:00
Spotkanie z Prezydentem Szczecina
Szczecin, 21 maja 2010
19:00
Uroczyste otwarcie spotkania
Szanowni Goście!
19:15
Wręczenie wyróżnienia „Laur Bałtyku”
oraz „Bursztynowy Laur Bałtyku”
W imieniu Komitetu Organizacyjnego mam przyjemność po raz
pierwszy powitać Państwa na kolejnym, międzynarodowym spotkaniu „Herring Szczecin”, organizowanym przez środowisko
morskie Zachodniego Wybrzeża pod Patronatem Ministerstwa
Infrastruktury oraz Prezydenta Miasta Szczecin, Pana Piotra
Krzystka.
19:30
Otwarcie części gastronomicznej
20:00
Rozpoczęcie części muzycznej na sali tanecznej
22:00
Pokrojenie tortu jubileuszowego
Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA
04:00
Zakończenie spotkania
Z przyjemnością informuję, że Kapituła, złożona z przedstawicieli Komitetu Organizacyjnego, przyznała Nagrodę Honorową
„Laur Bałtyku” za 2009 rok Pani Annie Wypych-Namiotko
– Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, za zaangażowanie w sprawy prawidłowego rozwoju sektora morskiego
w kraju i regionie zachodniopomorskim.
Jednogłośną decyzją Komitetu Organizacyjnego postanowiono również rozszerzyć formułę przyznawania Lauru Bałtyku,
którą od tej pory będą mogły również otrzymywać Firmy.
Zaproponowana i zaakceptowana nazwa wyróżnienia to
„Bursztynowy Laur Bałtyku”, którą za ubiegły rok otrzymają TUiR Warta SA oraz Zarząd Morskich Portów Szczecin
i Świnoujście SA.
Tradycyjnie już nasze spotkanie, oprócz charakteru integracyjnego, stawia sobie za cel dofinansowanie działalności fundacji
związanych z gospodarką morską. W roku bieżącym, beneficjentem jest szczecińska Fundacja Ludziom Morza.
Dziękując za przybycie, życzę Państwu wielu miłych wrażeń
oraz udanej zabawy. Jestem przekonany, że dzisiejsze spotkanie
zaowocuje nawiązaniem nowych kontaktów biznesowych oraz
zacieśnieniem dotychczasowych znajomości.
W imieniu Komitetu Organizacyjnego,
Piotr Waszczenko
Prezes Zarządu Stowarzyszenia
Biuro Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu
2
3
“For the People of the Sea” Foundation
Public Registration Number: 0000226719
The Founda­tion “For the People of the Sea” is registered as a
nonprofit public charitable organization. The Foundation’s main
purpose is to provide help for victims of sea accidents and for
families who have lost their relatives in sea catastrophes.
In its activity the Foundation supports people await­ing difficult
or expensive medical treatment by financing the medical equipment, rehabilita­tion and medicals. Health service, hospitals
and a children’s homes are also under the Foun­dation’s care.
Apart from that, the Foundation encour­ages talented children
and young people by of­fering scholarship programs.
The Foundation does not conduct business activity and its work
is based on unpaid workers. It is supported by donations from
companies and private con­tributors. As a public charitable organization, the Foundation is entitled to benefit from allowance
of 1% of personal income tax.
Everyone can support “For the Peo­ple of the Sea” Foundation
by ma­k ing a bank transfer:
ING Bank Śląski SA
Account number: 03 1050 1559 1000 0022 8931 2718
SWIFT code: NGBPLPW
Fundacja „Ludziom Morza”
Numer KRS: 0000226719
Fundacja “Ludziom Morza” jest organizacją pożytku publicznego, działającą na zasadach non-profit. Głównym celem Fundacji
jest świadczenie pomocy ofiarom wypadków na morzu oraz rodzinom, które straciły swoich bliskich w katastrofach morskich.
W swojej działalności Fundacja wspiera również osoby oczekujące na trudne bądź drogie zabiegi medyczne, poprzez finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego, rehabilitacji czy leków. Fundacja swoimi działaniami wspiera placówki
służby zdrowia, szpitale oraz domy dziecka. Poprzez program
stypendialny Fundacji „Ludziom Morza” pomoc kierowana
jest również do szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży.
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej i funkcjonuje
w oparciu o wolontariat. Działalność Fundacji opiera się na darowiznach przekazywanych przez firmy i osoby fizyczne. Status
organizacji pożytku publicznego uprawnia do otrzymywania
odpisu 1% podatku.
Fundacja „Ludziom Morza”
ul. Energetyków 3/4, 70-952 Szczecin
tel. +48 91 81 43 218, fax +48 91 81 43 315
e-mail: [email protected]
www.fundacjaludziommorza.pl
Każdy może wesprzeć Fundację „Ludziom Morza” dokonując
wpłaty na konto:
ING Bank Śląski SA
Numer rachunku: 03 1050 1559 1000 0022 8931 2718
4
5
Organizatorzy
Patronat Honorowy
Ministerstwo Infrastruktury
Piotr Krzystek
Prezydent Miasta Szczecin
Komitet Organizacyjny
Biuro Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu
Krajowa Izba Gospodarki Morskiej —
Zachodniopomorski Oddział Regionalny
Polska Izba Spedycji i Logistyki
Polski Związek Maklerów Okrętowych
Rada Interesantów Portu Szczecin
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA
Związek Armatorów Polskich
Związek Zawodowy Kapitanów i Oficerów
Organizator
Biuro Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu
ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin
KRS 0000018443
NIP 955-20-22-702
REGON 812386471
Biuro Organizacyjne
Polskie Terminale SA
ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin
tel. +48 91 43 08 506
fax +48 91 46 24 941
[email protected]
6
7
Plan sali
Hala Międzynarodowych Targów Szczecińskich
Szczecin, ul. Struga 6-8
2
3
4
5
51
89
6
7
8
9
10
52
53
54
55
VIP
90
91
92
11
12
13
14
15
56
57
58
59
60
94
95
16
17
18
19
20
61
62
63
64
98
21
22
23
24
25
65
66
67
68
69
26
27
28
29
30
70
71
72
73
74
S
T
Ó
£
B
A
N
K
I
E
T
O
W
Y
36
41
37
42
47
33
38
43
48
34
35
39
40
44
45
124
125
126
93
127
128
129
130
131
96
97
132
133
134
135
136
99
100
101
137
138
139
140
141
102
103
104
105
142
143
144
145
146
106
107
108
109
147
148
149
150
151
S
T
Ó
£
B
A
N
K
I
E
T
O
W
Y
75
80
85
76
81
86
77
82
87
78
83
79
84
110
114
118
88
111
115
119
S
T
Ó
£
B
A
N
K
I
E
T
O
W
Y
112
116
120
113
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
117
121
50
49
S
Z
A
T
N
I
A
46
32
123
W
C
B
A
R
W
E
J
Œ
C
I
E
A
S
A
L
A
T
A
N
E
C
Z
N
A
S
Z
A
T
N
I
A
S
C
H
O
D
Y
31
122
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
S
T
Ó
£
B
A
N
K
I
E
T
O
W
Y
ŻA
G
L
O
W
I
E
C
1
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
W
E
J
Œ
C
I
E
B
175
176
177
178
M
E
D
I
A
179
180
181
182
183
A
N
T
R
E
S
O
L
A
–
P
I
Ê
T
R
O
8
9
Uczestnicy
Lista zgodna z wykazami uczestników
dostarczonymi przez zgłaszających udział
A.HARTRODT (POLSKA) SP. Z O.O.
Robert Marszałek
Michał Kusiński
Ewa Jednaki
Jolanta Mielko
176
AD ACTA PROFI SP. Z O.O.
Adam Mulewski
Piotr Nerlo
121
zaproszony gość
zaproszony gość
AGMAR S.C.
Lech Łuszczewski
Łukasz Mazurek
Konrad Łuszczewski
156
Sebastian Wójcik
Daniel Ambrozik
Monika Sobiepan
Krystian Ogły
Robert Błądziński
Paweł Robak
10
184, 185, 186, 187, 188, 189
AKPOL SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA SP. Z O.O.
25
AGRO BROKERS SP. Z O.O.
Sylwia Podlewska
Krzysztof Radoszewski
Ireneusz Wołoszczak
Wioletta Szymańska
Rafał Duda
Bożena Pietrzak
Mirosław Marciniak
Andrzej Kaźmierczak
Jerzy Kuchciak
Emilia Pietras
Celina Turowska
Tomasz Mirocha
Zbigniew Ohler
Tomasz Grygier
ADM Szamotuły sp. z o.o.
Alkorn sp. z o.o.
Solent sp. z o.o.
Agro Brokers sp. z o.o.
Agro Brokers sp. z o.o.
Agro Brokers sp. z o.o.
Agro Brokers sp. z o.o.
Agro Brokers sp. z o.o.
Agro Brokers sp. z o.o.
Agro Brokers sp. z o.o.
AHLMANN-ZERSSEN SP. Z O.O.
AGENCJA ALLIANZ
AGRI TRANSPORT SP. Z O.O.
Magdalena Kiepurska
Wojciech Mazur
Andrzej Tomczak
Dariusz Janicki
Wojciech Abulewicz
Roman Madej
Tomasz Kubów
Kamil Furyk
Łukasz Fiłyk
Waldemar Urbański
213, 214
122, 123, 124
Provimi Polska sp. z o.o.
Provimi Polska sp. z o.o.
Osadkowski SA
Osadkowski SA
Cargill (Polska) sp. z o.o.
Gustav Kindt sp. z o.o.
InfoGrain Mirosław Marciniak
Dolnośląskie Młyny SA
Dolnośląskie Młyny SA
Dalgety Polska sp. z o.o.
Dalgety Polska sp. z o.o.
Dalgety Polska sp. z o.o.
Ohler Zbigniew Broker Towarowy
Diamant International Polska-Młyny Zbożowe Stanisława
Grygiera sp. z o.o.
ABK Agentur fur Getreide und Futtermittel GmbH,
HaGe Polska sp. z o.o.
HaGe Polska sp. z o.o.
Osadkowski - Cebulski sp. z o.o.
Osadkowski - Cebulski sp. z o.o.
ADM Szamotuły sp. z o.o.
ALBERS-HANSEN SP. Z O.O.
ALLCOM SP. Z O.O.
Jerzy Skriabin
180
79
gość
ANDREAS SP. Z O.O.
Piotr Szałek
Beata Białasik
Lucyna Krajewska
Anna Chodorowska
rkadiusz Burczyński
Ewa Krawiec
Arkadiusz Kozłowski
Andrzej Żak
Wojciech Milczarek
Grzegorz Sobczyński
Piotr Andreas
Roman Żołnowski
Jacek Sabeł
Krzysztof Śledzik
Irena Berdzik
AP LOGISTICS SP. Z O.O.
Piotr Piaszczynski
Andrzej Rudnicki
Arleta Dabek
Mikołaj Osinski
Maciej Ostrowski
Arkadiusz Nierychlewski
Mariusz Nierychlewski
199, 200
125, 130
142
AP Logistics
AP Logistics
AP Logistics
MSC Poland
MSC Poland
gość firmy
gość firmy
APOLLO SHIPPING GMBH & CO. KG
Paweł Starczewski
APOLLO SHIPPING GMBH & CO. KG
182
11
ATC CARGO SA
Agnieszka Lenczewska
Anna Duczmal
Mirosław Szcześniak
120
Justyna Żejmo
BULK CARGO - PORT SZCZECIN SP. Z O.O.
ATICHP SP. Z O.O.
Mariusz Gładysz
BUREAU VERITAS POLSKA SP. Z O.O.
171
C.HARTWIG GDYNIA SA
Marek Jendryczka
183
96
AUREPIO SP. Z O.O.
C.HARTWIG GDYNIA SA
183
C.HARTWIG SZCZECIN SPEDYTORZY MIĘDZYNARODOWI
BALTA SA
CARL REHDER GMBH
190
69
CHŁODNIA SZCZECIŃSKA SP. Z O.O.
BALTICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K.
Goście i pracownicy
BMS HARRIS + DIXON MARINE
Tony Pryce
BMS Harris & Dixon Marine
Nick Hart
BMS Harris & Dixon Marine
Mark Mathews
The Shipowners’ P&I Association
Barry Gardiner
Member of Parliament
Ewa Sztafiej
Sulnave
Andrzej Hebel
Andrzej Hebel – KUG
Witold Janusz
Lloyd’s Polska Sp. z.o.o.
BRE BANK SA
Iwona Poncyljusz
Jacek Poncyljusz
Mirosław Łukomski
Jaromir Zandecki
Emilia Farana
Krzysztof Krogulec
Paweł Jaskulski
Allan Wodzyński
Adam Kliszcz
Katarzyna Zaniewicz
Jarosław Mroczek
Tomasz Adamczyk
Jacek Roman
Alex Nielsen
Przemysław Drumlak
Marek Łukowski
Marta Machnio
Justyna Bałdyga
Agnieszka Szeląg
12
81, 82
80, 85
BALTIC FORWARDING COMPANY SP. Z O.O.
BOSCH REXROTH SP. Z O.O.
Jarosław Wąsikowski
Bogusław Gronek
66, 67, 71, 72
65
175, 179
192
COMSEA SP. Z O.O.
Michał Bytomski
Marek Śliwiński
Shiro Kubo
Nicolas Arango Estrada
Frans Steenbergen
Marek Walkiewicz
Bogdan Dudar
173
Comsea
Comsea
JRC
JRC
Alphatron
Sunship
Ship-Service
CREWMAN SP. Z O.O.
93
BOSCH REXROTH SP. Z O.O.
BOSCH REXROTH SP. Z O.O.
137, 138
CSL INTERNATIONALE SPEDITION SP. Z O.O.
Edward Osina
P.B. Calbud
Jan Gackowski P.B. Calbud
Stanisław Kordyka CSL Internationale Spedition
Katarzyna Buława
Euroterminal
Tomasz Wozniak
Euroterminal
Bernd Muller
Fr. Meyers Sohn
Beata Galewska
Biuro Brokerskie Omega
iotr Matwijow
Biuro Brokerskie Omega
Artur Czyżewski
Trans Pak Konin
Zbigniew Stikel
Morska Agencja Gdynia
Mieczysław Góralski
CSL Internationale Spedition
Grzegorz Szulist CSL Internationale Spedition
Marta Bartoszek
CSL Internationale Spedition
Renata Piątkowska CSL Internationale Spedition
Paweł Jedrzejczak
CSL Intenrationale Spedition
Artur Nienart
CSL Internationale Spedition
Norbert Langowski
CSL Internationale Spedition
Laura Hołowacz
CSL Intenrationale Spedition
Sławomir Piernicki
Inter Marine Sp. z o.o.
Bartosz Bil
Inter Marine Sp. z o.o.
61
193, 194
13
CST COMET SHIPPING AND TRADING SP. Z O.O.
Eddy Gorris Fednav Antwerp
Nicolo Bianchi
Nh Chartering Bremen
Steen Gundertofte
Cst Comet Bremen
Maciej Wojciechowski
Cst Comet Szczecin
Michał Małochleb
Cst Comet Gdynia
CTL KARGO SP. Z O.O.
CTL LOGISTICS SP. Z O.O.
Jacek Bieczek
Artur Pielech
Krzysztof Szlaga
Michał Bryliński
Michał Kotowicz
Michał Szlendak
Anna Kotowicz
Izabela Biela
Ludwik Palarz
Zbigniew Koszewski
196
83
78
CTL Logistics Sp. z o.o.
CTL Logistics Sp. z o.o.
CTL Logistics Sp. z o.o.
CTL Logistics Sp. z o.o.
CTL Logistics Sp. z o.o.
CTL Logistics Sp. z o.o.
CTL Logistics Sp. z o.o.
CTL Logistics Sp. z o.o.
CTL Logistics Sp. z o.o.
CTL Logistics Sp. z o.o.
DAN SHIPPING AND TRADING
Eduard Gertsen
MASCO SHIPPING
Andrey Gertsen
MASCO SHIPPING
DB PORT SZCZECIN SP. Z O.O.
182
98, 99, 100
DHL EXPRESS (POLAND) SP. Z O.O.
Agata Murawska
Edyta Walewska
Katarzyna Smigielska
Jacek Mamel
147
DHL GLOBAL FORWARDING SP. Z O.O.
Dariusz Dziuk
Marcin Parys
147
DSV AIR & SEA SP. Z O.O.
Arkadiusz Mirek
Anna Wolańska-James
Monika Gozdawa-Nocoń
156
ECS EUROCARGO SP. Z O.O.
Marcin Matysiak
Abhijit Roy
Ania Wiśniowska-Karbowniczek
Grażyna Kasprzak
Klaudiusz Otręba
Szymon Komusiński
Magda Nowak
14
DSV AIR & SEA Sp. z o.o.
DSV AIR & SEA Sp. z o.o.
DSV AIR & SEA Sp. z o.o.
152, 153
ArcelorMittal Commercial Long Polska Sp. z o.o.
ArcelorMittal Shared Service Centre Europe Sp. z o.o
ArcelorMittal Poland Dąbrowa Górnicza
ArcelorMittal Poland Dąbrowa Górnicza
ArcelorMittal Poland Kraków
ArcelorMittal Poland Kraków
Comexport
Zbyszek Wacławik
Bohdan Lysek
Dariusz Wojtasik
Paweł Pucek
Wiga Cembrzyńska
Paweł Kosakowski
Wojciech Kita
Marcin Stanek
Katerina Kucova
Pathak Rajendra
Gerard Piekarski
Czeskie Koleje
Express cz
Huta Pokoj
DB Schenker
SNCF
ECS Eurocargo
ECS Eurocargo
ArcelorMittal Poland Dąbrowa Górnicza
ArcelorMittal Ostrava
ArcelorMittal Ostrava
ECS Eurocargo
ELEWATOR EWA SP. Z O.O.
Beata Stefanowicz
Michał Jaskowski
Marcin Chim
Michał Pyrzanowski
Radosław Stasiuk
Anna Woźnica
Grzegorz Marchwiński
Arkadiusz Burczyński
Dariusz Kutzias
Tomasz Pasalski
Mirosława Chmurkowska
Krzysztof Gwiazda
Grzegorz Pawuła
Pierre Pages
Danuta Niedźwiecka
Robert Gaczyński
Adam Felusiak
Katarzyna Chmielewska
Jacek Ochtabiński
133, 134
Louis Dreyfus Commodities Sp. z o.o.
Louis Dreyfus Commodities Sp. z o.o.
Cargill Polska Sp. z o.o.
Cargill Polska Sp. z o.o.
Alfred C. Toepfer International Poland Sp. z o.o.
Alfred C. Toepfer International Poland Sp. z o.o.
ADM Szamotuły Sp. z o.o.
ADM Szamotuły Sp. z o.o.
DAKU International Sp. z o.o.
Cefetra Polska Sp. z o.o.
Glencore Polska Sp. z o.o.
Bałtycki Terminal Zbożowy
SANO – Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.
Elewator Ewa Sp. z o.o.
Elewator Ewa Sp. z o.o.
Elewator Ewa Sp. z o.o.
Elewator Ewa Sp. z o.o.
Elewator Ewa Sp. z o.o.
Elewator Ewa Sp. z o.o.
ELOMATIC SP. Z O.O.
Piotr Bilon
Gość
Gość
120
ENERGOPOL-SZCZECIN SA
EPA SP. Z O.O.
Dariusz Zieliński
Janusz Litwicki
Wojciech Wilczyński
Ireneusz Gowin
Waldemar Grzegorczyk
Jarosław Mroczek
Tomasz Adamczyk
Jacek Roman
Mariusz Urman
84
28, 29
PŻM
PŻM
PŻM
PZM
SSR Gryfia
EPA
EPA
EPA
EPA
15
Seweryn Kłosowski
Dariusz Gaweł
Marek Nestorowicz
Ryszard Bober
Flemming Haase
Andrzej Hofman
Karol Chechuła
Grzegorz Smolny
Artur Kałużny
TBA
TBA
EPA
EPA
EPA
AM Szczecin
Kelvin Hughes
Klaus Oldendorf
WMS
POGOŃ Szczecin
POGOŃ Szczecin
EUROAFRICA LINIE ŻEGLUGOWE SP. Z O.O.
FAIRPLAY SCHLEPPDAMPFSCHIFFS-REEDEREI
RICHARD BORCHARD GMBH (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE
Pracownicy i zaproszeni goście
FAST BALTIC SP. Z O.O.
Yvan Vlaminckx
Henryk Lipka
Piotr Maj
TBN
TBN
TBN
139, 143, 144, 148, 149
163, 164
73
Fast Lines
Fast Baltic
Fast Baltic
FAST TERMINALS SP. Z O.O.
Jan Stasiak
Grzegorz Conder
Mieczysław Gliniecki
Krzysztof Pilarski
Fast Terminals
Fast Terminals
Fast Terminals
ZMPSiŚ SA
FEDERAL COURIER
Robert Stankiewicz
Grzegorz Spławski
Janusz Majeran
Bogdan Marciniak
Łukasz Nowaczewski
Sebastian Piórkowski
Mikael Petersen
Alfredo Zapata
Marek Wojtyła
Marek Bonter
Mariusz Olas
Aldona Nizio
Wojciech Gałek
Anna Zamożny
Marcin Leśniański
Konrad Guldon
Joachim Brudziński
Federal Courier
FedEx
Polska Żegluga Morska
Polska Żegluga Morska
Polska Żegluga Morska
Sonion Polska
3 Shape
3 Shape
Oticon
Backer OBR
Backer OBR
Backer OBR
Wilhelmsen Ships Equipment
Wilhelmsen Ships Equipment
Wilhelmsen Ships Equipment
Sea Air Cargo
Poseł na Sejm RP
16
Łukasz Włodarczak
Marek Gróbarczyk
Marcin Janikowski
73
39, 40
Cargotec Poland
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Dyrektor Biura Poselskiego
FEDEX TRADE NETWORKS TRANSPORT & BROKERAGE (POLAND) SP. Z O.O.
178
FIRMA GASTRONOMICZNO-HANDLOWA
ZENON KUNIKOWSKI, DARIUSZ KUNIKOWSKI
183
FIRMA USŁUGOWA MAWI MARCIN WIŚNIEWSKI
211, 212, 216, 217
Sylwia Budyta
ALFRED C. TOEPFER INTERNATIONAL SP. Z O.O.
Adam Konopka
P.H. ALL-POL
Wojciech Matynia
BEISELEN-ATR SP. Z O.O.
Waldemar Górecki
DE HEUS VOEDER B.V.
Marek Rożyński
DHG WARPLON SP. Z O.O.
Mirosław Szczepaniak
DUDA SA
Konrad Kunicki
FERTISTRANS
Krystian Michalski
FERTISTRANS
Marzena Blumkowska
GUSTAV KINDT SP. Z O.O.
Anna Semrau
HAGE POLSKA SP. Z O.O.
Agnieszka Hiżyńska
HAGE POLSKA SP. Z O.O.
Zbigniew Potrzuski
KEYTRADE POLSKA SP. Z O.O.
Jerzy Czernia MALTEUROP
Wojciech Osak
MARBI
Sławomir Wróbel
MARBI
Dietmar Müller
MEDGRAIN
Radosław Małczak OSADKOWSKI-RAIFEISEN SP. Z O.O.
PORT HANDLOWY ŚWINOUJŚCIE SP. Z O.O.
Justyna Sadowska
ROLA-AGRO
Paweł Marchewka
ROLNIK
Maciej Banaszak
ROLNIK
Małgorzata Poniatowska
SKOVS KORN POLSKA
Zbigniew Wiśniewski AGROW
Marek Wiśniewski AGROW
Paweł Nachaczewski
GOŚC FIRMY
Jan Sylwestrzak GOŚC FIRMY
Ewa Kawecka
GOŚĆ FIRMY
Jarosław Szabałowski
MAWI
Jan Dziemaszkiewicz
MAWI
Bartosz Ambrozik
MAWI
Jacek Chmielak MAWI
Krzysztof Siekierka
MAWI
Marcin Wiśniewski MAWI
FOSFAN SA
Flemming Rasmussen
Rasmus Rasmussen
Alexander Skriagov
Yury Potrojny
Konstantin Kavaliauskas
114, 115, 116
AgroBizz A/S
AgroBizz A/S
Bielarussian Potash Company
Bielarussian Potash Company
Bielarussian Potash Company
17
Jacek Ciubak
Kazimierz Dalidowicz
Jacek Hermanowicz
Rafał Kot
Mirosław Warenik
Eugeniusz Miąsko
Zbigniew Matkowski
Zbigniew Dobies
Günter Zscheschler
Bernard Bußler
Andrzej Mickiewicz
Zbigniew Matkowski
Jacek Janiszewski
Jerzy Majchrzak
Mariusz Rabenda
Jacek Łukaszewicz
Zbigniew Ossowski
FOSFAN SA
FOSFAN SA
FOSFAN SA
FOSFAN SA
FOSFAN SA
FOSFAN SA
FOSFAN SA
FOSFAN SA
Witt-Handel
Witt-Handel
FOSFAN SA
FOSFAN SA
FOSFAN SA
FOSFAN SA
FOSFAN SA
FOSFAN SA
Siarkopol
FOSFAN SA
FOSFAN SA
FOSFAN SA
FOSFAN SA
FOSFAN SA
FOSFAN SA
FOSFAN SA
FOSFAN SA
GLC POLAND SP. Z O.O.
GLENCORE POLSKA SP. Z O.O.
Tomasz Januszaniec
Stanislaw Lewicki
Agnieszka Szechniuk
Anna Sender
Mateusz Polak
Andrzej Nierzwicki
Agnieszka Kaczmarska
Kornelia Dzienisz
Magdalena Karkutt
Anna Kobiela
Mateusz Małysz
Romuald Dziemienczuk
Richter Fritz
Cornelia Schmidt
Ryszard Karpiński
Krystian Kaźmierczak
Georg Srehlow
Feliks Skotnicki
Artur Gołębiowski
Piotr Herbut
18
178
GOLDENSTEIN RACHUNKOWOŚĆ BUCHHALTUNG POLSKA SP. Z O.O.
Clemens Janning
Prezes zarządu
Mariusz Nowak
Główny księgowy
178
GRUPA INWESTYCYJNA DUNAJ SP. Z O.O.
183
GRYF STEVEDORING SP. Z O.O.
209, 214, 215
HAFEN HAMBURG MARKETING E.V. PRZEDSTAWICIELSTWO W POLSCE
HANDEL ARTYKUŁAMI PRZEMYSŁOWYMI WOJCIECH KRAKUS
93
128, 129
Glencore
Glencore
Glencore
Glencore
Glencore
Glencore
Glencore
Glencore
Glencore
Glencore
Glenport
Glenport
Lubmin Oils Gmbh
Lubmin Gmbh
Transit
Keylink
Ivenacker Eichen Prohad
ZPR Szczecin
Dalgety Agra
Faveo
GOLDENSTEIN
Christoph Napiorkowski
Klaus Goldenstein
Piotr Szeja
Radosław Niecko
92
181
HAPAG-LLOYD POLSKA SP. Z O.O.
Dariusz Kaszubowski
Hapag-Lloyd Polska
Mariusz Reguła
Hapag-Lloyd Polska
Jarosław Kalinowski
Hapag-Lloyd Polska
Michał Burnatowicz
Hapag-Lloyd Polska
Blanka Janiszewska
Hapag-Lloyd Polska
Natalia Frolików
Hapag-Lloyd Polska
97
HLS EUROCUSTOMS24
Marta Rogowska
Radoslaw Andrzejewski
79
HLS Eurocustoms24
HLS Eurocustoms24
ICT IMPORT-EKSPORT MAŁGORZATA KAWECKA
IMCL POLAND SP. Z O.O.
Paweł Makuch Mariusz Poniecki
Piotr Karczewski
Michał Wykowski
Marcin Wolski
Marta Kulas
Łukasz Binaś
Wojciech Jung
Marek Aszendorf
Michał Florek
Stanisław Wojda
Wojciech Brzosko
Marek Milewski
Dieter Engel Aneta Tarmanowska
Elżbieta Kaczmarek
Paweł Schwermer
204
76, 77
NYK Logistics (Polska) Sp. z o.o
Cosco Poland Sp. z o.o
ZIM Poland Sp. z o.o
IMCL Poland Sp. z o.o
Maritime Freight Poland Sp. z o.o
Polska Zjednoczona Korporacja Bałtycka Sp. z o.o
IMCL Poland Sp. z o.o
Maersk Polska Sp. z o.o
„K” Line (Deutschland) Sp. z o.o
IMCL Poland Sp. z o.o
Inter Freight Sp. z o.o
Polfracht Sp. z o.o
Port Logics Cargo and Container Sp. z o.o
Unifeeder Germany GmbH
Hyundai Merchant Marine Sp. z o.o
IMCL Poland Sp. z o.o
Safe Shipping Sp. z o.o
19
Wojciech Piechowski
Marek Prażmak Sławomir Kaźmierczak
Port Logics Cargo and Container Sp. z o.o
Gdański Terminal Kontenerowy SA
IMCL Poland Sp. z o.o
Michał Kuryłłowicz
Darek Plażuk
Mariusz Łapiński
www.averageagents.com
www.averageagents.com
www.averageagents.com
IMS-GRIFFIN SP. Z O.O. ODDZIAŁ W SZCZECINIE
Paweł Goch
IMS-GRIFFIN Sp. z o.o.
Paweł Siciarek
IMS-GRIFFIN Sp. z o.o.
Jacek Kawczak
IMS-GRIFFIN Sp. z o.o.
Wojciech Ekstedt
IMS-GRIFFIN Sp. z o.o.
Rafał Chojnacki
IMS-GRIFFIN Sp. z o.o.
121
INCHCAPE SHIPPING SERVICES POLAND SP. Z O.O.
111
KIL SP. Z O.O.
22
INDEPENDENT CLAIMS SURVEYORS POLSKA SP. Z O.O.
Piotr Mazur
182
KINGSPED SP. Z O.O.
74
INFRA-PORT SP. Z O.O.
Remigiusz Cuper
Roman Zaworski
Stanisław Żytkowski
Leszek Noworyta
Piotr Trojanowski
Andrzej Ożyński
Tomasz Zabrzeski
Bartosz Korczyński
Ludomir Strybel
Artur Biszewski
KAMROL SP. Z O.O.
Artur Kamiński
Monika Kleina
63
Infra-Port Sp. z o.o.
Infra-Port Sp. z o.o.
Infra-Port Sp. z o.o.
Infra-Port Sp. z o.o.
Terminal Promowy Świnoujście Sp. z o.o.
Terminal Promowy Świnoujście Sp. z o.o.
Sygnity Technology Sp. z o.o.
Sygnity Technology Sp. z o.o.
Minex Sp. z o.o.
Intop Szczecin Sp. z o.o.
IPSEN LOGISTICS SP. Z O.O.
Krzysztof Bartkiewicz
Aleksander Broda
Artur Dołotto
142
J.S.HAMILTON POLAND LTD SP. Z O.O.
Jan Olszowski
J.S.Hamilton
Maciej Zaczek
J.S.Hamilton
Barbara Wajchert
J.S.Hamilton
Marcin Kęsik
J.S.Hamilton
TBA
TBA
TBA
TBA
TBA
TBA
161
JG-MARINE SP. Z O.O. (POLSKA)
Jacek Goszczyński
Bartek Jaworski
Aleksandra Groś
Ewa Andrukowicz
191
20
125
KAMROL SP. Z O.O
KAMROL SP. Z O.O
KONGSBERG SHIPMEDICS SP. Z O.O.
22, 27
Waldemar Majewski
Polski Rejestr Statków
Zbigniew Latuszek
Polski Rejestr Statków
Wojciech Ślączka
Akademia Morska Szczecin
Mirosław Jasiński
Remontowa SA
Jacek Korczyński
European Satellite Link, Denmark
Mariusz Mirus
Hanseatic Lloyd Schiffahrt GmbH & Co. KG
Adam Makara
Bernhard Schulte Shipmanagement GmbH & Co. KG
Ståle Furuberg
Kongsberg Maritime AS, Norway
Roger Trinterud
Kongsberg Maritime AS, Norway
Radosław Sochanowski
Kongsberg Shipmedics Sp. z o.o.
Wojciech Kowalczyk
Kongsberg Shipmedics Sp. z o.o.
Seweryn Dyroń
Kongsberg Shipmedics Sp. z o.o.
Krzysztof Przystawski
Gość
Gość
Gość
KREDYT BANK SA
Wojciech Rogowski
Magdalena Wysocka
61
Kredyt Bank
Kredyt Bank
LEARTES SP. Z O.O.
183
LINDE GAZ POLSKA SP. Z O.O.
MAGEMAR POLSKA SP. Z O.O.
Rafał Zahorski
Marek Wiese
Mariusz Januszkiewicz
Jacek Knapik
Łukasz Ewertowski
Jacek Adamczuk
TBN
TBN
TBN
34
157
Magemar Szczecin
Magemar Szczecin
Magemar Szczecin
Magemar Szczecin
Magemar Gdynia
Magemar Gdynia
21
MEERPAHL & MEYER
TBN
Marek Czernis – Kancelaria Radcy Prawnego
Paweł Mickiewicz
Marek Czernis – Kancelaria Radcy Prawnego
Rafał Czyżyk
Marek Czernis – Kancelaria Radcy Prawnego
Andrzej Oryl
Marek Czernis – Kancelaria Radcy Prawnego
Radosław Włodarczyk
Marek Czernis – Kancelaria Radcy Prawnego
Rafał Malujda
Marek Czernis – Kancelaria Radcy Prawnego
Aleksander Błahy
Marek Czernis – Kancelaria Radcy Prawnego
Artur Pomorski
Marek Czernis – Kancelaria Radcy Prawnego
Dariusz Szymankiewicz
Marek Czernis – Kancelaria Radcy Prawnego
Piotr Gajlewicz
Marek Czernis – Kancelaria Radcy Prawnego
Krzysztof Wiszniewski
Marek Czernis – Kancelaria Radcy Prawnego
Maciej Grudziński
Marek Czernis – Kancelaria Radcy Prawnego
Eurof Lloyd-Lewis
Barlow Lyde & Gilbert LLP
Leigh Williams
Barlow Lyde & Gilbert LLP
Deucalion Rediadis
Deucalion Rediadis & Sons Law Office
Chester Hooper
Holland & Knight LLP
Vincent DeOrchis
DeOrchis & Partners
Andrew Ridings
Holman Fenwick Willan LLP
Nicholas Phillips
Hill Dickinson
TBN
TBN
MAREL SERWIS – MARIUSZ SAMBORSKI
Mariusz Samborski
Marel Serwis
Michał Samborski
Marel Serwis
Magdalena Szechlicka
Marel Serwis
Jerzy Wnukowski
Marel Serwis
Grzegorz Kowalczyk
Reederei Nord
Cezary Brzeziński
Reederei Nord
Paweł Mucek
Reederei Nord
MASTER SP. Z O.O.
MEDIALAND SP. Z O.O.
Arkadiusz Gorczyca
Liliana Bartosz
Elżbieta Klejnowska
Piotr Rybak
Konrad Fudala
Andrzej Oskólski
Waldemar Jewko
Jan Dołęgowski
Halina Bursiak Mroczka
Katarzyna Matelska
22
1, 2
Net Marine Marine Power Service Sp. z o.o.
Przemysław Mańkowski
Net Marine Marine Power Service Sp. z o.o.
Janusz Góral
Net Marine Marine Power Service Sp. z o.o.
Mariusz Korban
Net Marine Marine Power Service Sp. z o.o.
Jarosław Pogoński
Net Marine Marine Power Service Sp. z o.o.
Bartosz Dąbrowski
Kancelaria Prawnicza SDO s.c.
Eugeniusz Możejewski
Akwen-Service s.c.
Zbigniew Stypa Opencapital Sp. z o.o.
Jacek Palusiak
Bank Zachodni WBK SA
Robert Gwóźdź
Stocznia Marynarki Wojennej SA
TBN
165
NORD SP. Z O.O.
Jerzy Ruciński
176
NORDKALK SP. Z O.O.
162
Nordsped Sp. z o.o. Sp.K.
Goście i pracownicy Nordsped Sp. z o.o. sp.k
112
23, 24
19
Medialand Spółka z o.o.
Medialand Spółka z o.o.
Medialand Spółka z o.o.
Medialand Spółka z o.o.
Medialand Spółka z o.o.
P.P. Polska Żegluga Morska
Medialand Spółka z o.o.
Medialand Spółka z o.o.
Medialand Spółka z o.o.
AGIO Spółka z o.o.
26
36, 37, 38
Obserwator Morski
Mirosław Sobczyk
Tomasz Walburg
PPH ZAPOL Dmochowski Sobczyk SJ
PPH ZAPOL Dmochowski Sobczyk SJ
93
ODRATRANS SA
Dieter Schwering
Frank Höfs
Thomas Seider
Nathalie Seider
Marion Böttger
Stanisław Wittkowski
Bernd Herzfeld
Henry Gontarczyk
Stefan Albrecht
Raik Korrmann
Thomas Frank
Arnold van Thull
Ingo Gottschlich
Enno Finke
Jerzy Zachara
Sławomir Bigos Dariusz Karkos
Sylwia Szymańska
Krzysztof Grzesiak
Piotr Chajderowski
Zbigniew Nowik Piotr Głowski
Daniel Górecki
102, 103, 106
LEHNKERING Reederei
Odra Rhein Lloyd GmbH
Odra Rhein Lloyd GmbH
Trade Trans Spedition GmbH
Odra Rhein Lloyd GmbH
Odra Rhein Lloyd GmbH
J Müller Agri Terminal GmbH & Co. KG
Metrac Handelsges. mbH
Metrac Handelsges. mbH
Raiffeisen Uckermark GmbH & Co.KG
Raiffeisen Uckermark GmbH & Co.KG
Elbe Rijn Lloyd BV
KST-Logistik GmbH
TUST Tief- und Straßenbaustoffe GmbH & Co. KG
Śląskie Centrum Logistyki SA
INTER BALT Sp. z o.o.
ODRATRANS SA
Szczecińskie Kopalnie Surowców Mineralnych SA
Szczecińskie Kopalnie Surowców Mineralnych SA
ODRATRANS SA
ODRATRANS SA
Senator RP
ODRATRANS SA
23
OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY OFICERÓW I MARYNARZY
89
Henryk Poniatowski
Ogólnopolski Związek Zawodowy Oficerów i Marynarzy
Dariusz Konkol
Ogólnopolski Związek Zawodowy Oficerów i Marynarzy
Mirosław Jastrzębski
Ogólnopolski Związek Zawodowy Oficerów i Marynarzy
Mieczysław Krumholc
Ogólnopolski Związek Zawodowy Oficerów i Marynarzy
Konstanty Michałowski
Ogólnopolski Związek Zawodowy Oficerów i Marynarzy
OKTAN ENERGY & V/L SERVICE SP. Z O.O.
ORLEN GAZ SP. Z O.O.
93
OSADKOWSKI-CEBULSKI SP. Z O.O.
OSTERSTROMS SP. Z O.O.
Peter Lofgren
Charlotte Nordströms
Benitha Willberg
Sabrina Bolbeth
Monika Żaboklicka
Percy Osterstrom
Johan Lantz
Jarosław Pasławski
Jerzy Ratajczak
Andrzej Bełza
PLF SHIPPING J.D. WALKÓW
198
125, 126
Billerud, Sweden
Billerud, Sweden
Billerud, Sweden
Billerud,Germany
DB Terminal Szczecin
Osterstroms , Sweden
Osterstroms , Sweden
Osterstroms , Poland
Osterstroms , Poland
Osterstroms , Poland
168
PAZIM Sp. z o.o.
Przemysław Janasik
Mirella Iwaniura
Marek Kujdyński
Tamara Puszkin
Katarzyna Nietupska
Alina Posmyk
Agnieszka Szupieńko
Marcin Zamaro
Michał Falkowski
Zbigniew Popik
PAZIM Sp. z o.o.
PAZIM Sp. z o.o.
PAZIM Sp. z o.o.
Dworska PAZIM Sp. z o.o.
Bank Millennium SA
PEKAO SA
Dom Kredytowy NOTUS SA
Bank Handlowy Raiffeisen Bank Polska SA
Marine Medical Services Sp. z o.o.
PEKAES SA
Leopold Grzywnowicz
Marcin Gazdowski
PEKAES SA
PEKAES SA
24
195
158
PARTNER STOCZNIA SP. Z O.O.
PHOENIX POLSKA SP. Z O.O.
Mirosław Bułdo
Inglof Martens
Christian Schulz
Natasza Błażewicz
Adrian Żenczykowski
Amalia Smereczyńska
159
PHU CARBO OLIWER POTERUCHA
Oliwer Poterucha
PHU Carbo
Joanna Organowska
PHU Carbo
Marek Bednarek
PHU Carbo
Tomasz Dobrzyński
PHU Carbo
Krzysztof Majsakowski
PHU Carbo
Sylwia Żygadło
RCT
Maciej Andrałojć
Biuro prawne
Bożena Hudzik
Bulk Cargo Port Szczecin
Gość
Gość
21
93
35
POL-AGENT SP. Z O.O.
Alina Angielczyk
Radosław Balcewicz
Jerzy Barski
Bożena Bielińska
Stanisław Bochenek
Zbigniew Bogdański
Maciej Budas
Marcin Bulski
Krzysztof Czartowski
Leszek Depka
Lucca Ferrara
Dawid Graczyk
Dariusz Grzegorkiewicz
Henryk Kałużny
Renata Karaś
Michał Kozak
Edward Kubikowski
Joanna Kuffel
Andrzej Kujoth
Mirosław Langowski
Jarosław Leszczak
Marta Lewczyk
Dorota Los
Jacek Los
Sebastian Michalik
Mark Nauwelaers
Michał Nowak
Janusz Plona
Magda Podedworna
Danuta Przybylińska
Alina Rogóż
Andrzej Rogóż
Alexander Rubin
Przemysław Sachaj
Maria Salbert
140, 145, 146, 150, 151
HAPAG LLOYD SP. Z O.O.
DEN HARTOGH SP. Z O.O.
POL-AGENT SP. Z O.O.
MAERSK POLSKA SP. Z O.O.
CARGO PARTNER SP. Z O.O.
NTA SP. Z O.O.
POL-AGENT SP. Z O.O.
POL-AGENT SP. Z O.O.
GCT SPÓŁKA AKCYJNA
POL LEVANT SP. Z O.O.
CARGO PARTNER SP. Z O.O.
K + N SP. Z O.O.
GCT SA
STENA LINE SP. Z O.O.
POL-AGENT SP. Z O.O.
MSC POLAND SP. Z O.O.
ESK LOGISTIC
PZKB SP. Z O.O.
BCT SP. Z O.O.
POL LEVANT SP. Z O.O.
NORDZUCKER POLSKA SA
K + N SP. Z O.O.
ARCTIC PAPER SA
ARCTIC PAPER SA
CARGO PARTNER SP. Z O.O.
GOŚĆ
MARBLE & QUARTZITE SP. Z O.O.
POL-AGENT SP. Z O.O.
STONE CONNECTION SP. Z O.O.
POL-AGENT SP. Z O.O.
RR GRANITY SPÓŁKA JAWNA
RR GRANITY SPÓŁKA JAWNA
POL-AGENT SP. Z O.O.
STENA LINE SP. Z O.O.
POL-AGENT SP. Z O.O.
25
Zbigniew Spieler
Tomasz Surowiec
Krzysztof Szymborski
Jacek Tomczak
Krystian Trafas
Leszek Walkusz
Aneta Wencel
Agata Witanowska
Roman Woźniak
Maria Zatońska
Eleonora Zawadzka
Małgorzata Ziebart
Olgierd Ziebart
Maria Zimny
Steffen Zimny
PKP CARGO SA
HERMES SP. Z O.O.
BCT SP. Z O.O.
MONOLIT SP. Z O.O.
K + N SP. Z O.O.
OOCL SP. Z O.O.
PŻB SA
PZKB SP. Z O.O.
POL LEVANT SP. Z O.O.
GOŚĆ
POL-AGENT SP. Z O.O.
BERTSCHI SP. Z O.O.
BERTSCHI SP. Z O.O.
STEICO SA
STEICO SA
Zbigniew Motyka
Jan Warchoł
Piotr Redmerski
Włodzimierz Miądowicz
Arkadiusz Kućko
Tomasz Lamparski
Witold Kozal
Mariusz Dubiński
Arkadiusz Dzieciątkowski
Magdalena Kamińska
Sylwia Niedzielska
Alina Kucal
Katarzyna Kozakiewicz
Renata Ziółkowska
POL-NAVE SUPPLY SERVICE
Marian Gabriel Lisowski
79
Polcargo – Rzeczoznawstwo i Kontrola Towarów Sp. z o.o. w Gdańsku 117
POLCARGO INTERNATIONAL SP. Z O.O.
135, 136
POLSAD SP. Z O.O. SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA
132
POLSIN OVERSEAS SHIPPING LTD
Andrzej Smejlis
Polsin Overseas Shipping Ltd
Bartosz Smejlis
Polsin Overseas Shipping Ltd
Jerzy Gólcz
Polsin Overseas Shipping Ltd
Mieczysław Swarcewicz
Izba Celna Gdynia
79
POLSIN PRIVATE LTD SINGAPORE SP. Z O.O. PRZEDSTAWICIELSTWO W POLSCE
Robert Adamczyk
79
POLSKA ŻEGLUGA BAŁTYCKA SA
Marek Hok
Urząd Marszałkowski woj. Zachodniop.
Wojciech Drożdż
Urząd Marszałkowski woj. Zachodniop.
Sławomir Nitras
Europoseł
Monika Niemiec-Butryn
Ministerstwo Infrastruktury
Ryszard Cabaj
Andrea Shipping ApS
Boris Bondarenko
Germanischer Lloyd
Jarosław Flont
Gdańska Stocznia „Remontowa” SA
Leon Domaradzki
Gdańska Stocznia „Remontowa” SA
Piotr Tomaszewski
Bank Zachodni WBK SA
Krystian Strabanik
Bank Zachodni WBK SA
Piotr Maciejewski
Pepsi Cola
Krzysztof Ducal
Siemens
Janusz Gromek
Prezydent Miasta Kołobrzeg
Jerzy Wolski
Wolski Travel
Roman Zagórski
SEA COMMERCE
26
52, 53, 56
SEA COMMERCE
PŻB SA
PŻB SA
PŻB SA
PŻB SA
PŻB SA
PŻB SA
PŻB SA
PŻB SA
PŻB SA
PŻB SA
PŻB SA
PŻB SA
PŻB SA
Polska Żegluga Morska P.P.
3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20
Anna Wypych-Namiotko Ministerstwo Infrastruktury
Dorota Lost-Siemińska
Ministerstwo Infrastruktury
Jarosław Flont
GSR
Andrzej Malinowski
KPP
Paweł Szynkaruk
PŻM P.P.
Mirosław Folta
PŻM P.P.
Janusz Ziomek
PŻM P.P.
Jan Jankowski
PRS
Paweł Kowalski
PŻM P.P.
Jacek Dubiński
PŻM P.P.
Sławomir Bałazy
ŻP SA
Alicja Węgrzyn-Grześkowiak ŻP SA
Janusz Nahajowski
ŻP SA
Elżbieta Marszałek
Klub Matek Chrzestnych
Zofia Bąbczyńska-Jelonek
Namiary na Morze i Handel
Piotr Marchewa
Deloitte
Adam Bieńko
Deloitte
Andrzej Tajchert
KPMG
TBN
TBN
Mark Russell
Gard (UK) Ltd. London
John Murkett
Britannia P&I London
Grażyna Baron
TUiR Warta
Arkadiusz Szopieraj
PZU
Beata Gojdź
PZU
Tadeusz Niszczota
PŻM
Jerzy Sieradzan
PŻM
Krzysztof Szczepankowski
PŻM
Patrycja Żych-Boniewicz
PŻM
Łukasz Nawojski
PŻM
Andrzej Kaleciński LR
Hubert Weiher GSR
Krzysztof Juchniewicz
GSR
Tomasz Onoszko
LR
27
Andrzej Jozefiak
Waldemar Majewski
Kazimierz Szklarz Dariusz Rudzinski
Mieczysław Pohl
Piotr Bialonoga
Michal Bagniewski
Henryk Bach
Andrzej Kandula
Ahim Riesterer
Jacob Voltzmann
Soeren Stielke
Jens Turner
Michael J.Cassaras
Leszek Trachimowicz Antoni Arciszewski
Władysław Oziewicz
Zdzisław Wojciechowski
Bohdan Zywicki
Andrzej Perz
Grzegorz Wardzynski
Andrzej Golach
Ignacio Golebski
Piotr Wasilewski
Wojciech Madejski
Dariusz Czajkowski
Marek Gęsikiewicz
Robert Niczko
Przemysław Piech
Włodek Kessler
Jarosław Berndt
Zbigniew Janeczko
Albert Kubiś
Renata Żulpo
Tomasz Cholewa
Maciej Broniszewski
Andrzej Iwanow
Tomasz Kufel
Krzysztof Muszyński
Tomasz Pietruszewski
Artur Witkowski
Zbigniew Chrostowski
Zdzisław Schmelter
Jarosław Dziedzic
Tomasz Młyński
Dariusz Doskocz
Piotr Garlak
Michał Sołtykiewicz
Krzysztof Matysiak
Elżbieta Kluz
28
LR
PRS SA
PRS SA
PRS SA
Etmal
ABS
DNV
DNV
Wilhelmsen Ship Sernice
Castrol Marine
BP Marine
Cstrol Marine
Drew Marine
Drew Marine
PŻM
PŻM
PŻM
PŻM
PŻM
PŻM
PŻM
Rest
DNY
ABS
PRS
Polhansa
Polhansa
Polbaltica
PŻM Maroko
PB Gdynia
PB Gdynia
PF
PF
PF
PF
PF
PF
PF
ZEF
ZEF
ZEF
ZEF
ZEF
ZEF
ZEF
ZEF
ZEF
ZEF
ZEF
ZEF
Józef Chabowski
Pokrovska Victoria
Andrzej Jaguś
Hassan Benchara
Jacek Cygan
Piotr Zarosiński
Jerzy Maćkowski
Jan Piegłowski
Marian Góralczyk
Piotr Zalewski
Koichi Murata
Mohammed Azizi
Siegfried Segger
Lars Tessman
Thomas Patitz
Willem Meier
Igor Bryantsev
Aleksey Petrukhin
Boris Babic
TBN
TBN
Eugene Uhlman
Paweł Rosicki
Joep Gorgels Tom van Vonderen
Ewelina Walczak
Daniel Perrott
Robin Perkin
Maurice Wijmans
Frank Haak
Christian Heins
Thierry Hellers
Ivica Čičmir - Vestić
Nikola Koščica
Wojciech Drzymała
Bartłomiej Czajka
Tomasz Baumgart
Renata Pięta-Mintus
Robert de Virion
Andrzej Cieśliński Renata Paszkiewicz
Izabela Kafar Alicja Janasik Agata Gregoruk
Iwona Pieróg Bożena Rybak
Monika Drozdek
Magdalena Minkiewicz
Elżbieta Michalak Dorota Sołtysiak ZEF
SUEK AG
Z.CH. „POLICE”
Z.CH. „POLICE”
POLFRACHT
POLFRACHT
MITSUI
MITSUI
Lasry Maroc
Bulk Terminal, Brake
Bulk Terminal, Brake
HF Navigator
HF Navigator
Azovbalt
BPC
Jadroagent
Glencore Rotterdam
Glencore Rotterdam
Knudsen and Jordan, Hamburg
Komisja Europejska
Fortis Bank, Rotterdam
Fortis Bank, Rotterdam
Fortis Bank, Rotterdam
The Royal Bank of Scotland, London
The Royal Bank of Scotland, London
NIB Capital, The Hague
NIB Capital, The Hague
Deutsche Schiffsbank AG
GT Fiduciaires SA, Luxembourg
Tankerska Plovidba d.d.
Tankerska Plovidba d.d.
KPMG Audyt, Poznań
KPMG Audyt, Poznań
KPMG Audyt, Poznań
KPMG Tax, Poznań
KPMG Audyt, Warszawa
PŻM
PŻM
PŻM
AGIO
AGIO
UNITY LINE
PŻM
PŻM
PŻM
PŻM
PŻM
29
Bozena Golik Aleksandra Wojciechowska
Żaneta Przybyłowska PŻM
PŻM
ŻP
POLSKIE LNG SA
Zbigniew Rapciak
Tadeusz Zwierzyński
Dorota Hranyczka
Justyna Bracha-Rutkowska
Rafał Jesswein
Juliusz Engelhardt
Stanisław Gucma
Bogusław Liberadzki
Renata Zaremba
Joachim Brudziński
Polskie LNG SA
Polskie LNG SA
Polskie LNG SA
Polskie LNG SA
Polskie LNG SA
Wiceminister Infrastruktury
Akademia Morska w Szczecinie
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Poseł na Sejm RP
Poseł na Sejm RP
54
Polsteam Shipping Agency Sp. z o.o.
4, 5
PORATH GMBH CUSTOMS AGENTS
Thorsten Porath
Managing Director
Anna Porath
Accounting
Adriana Konat
Business Development Manager Poland
Melanie Huse
Ex- & Import administration
147
PORT HANDLOWY ŚWINOUJŚCIE SP. Z O.O.
90, 94, 95
Sebastian Dziadek Port Handlowy Świnoujście sp. z o.o
Leszek Kuczyński Port Handlowy Świnoujście sp. z o.o
Zbigniew Pucek Port Handlowy Świnoujście sp. z o.o
Marek Kowalewski
Port Handlowy Świnoujście sp. z o.o
Grzegorz Sorn
Port Handlowy Świnoujście sp. z o.o
Ioannis Fourkiotis
Port Handlowy Świnoujście sp. z o.o
Andrzej Szczodry Z-ca Prezydenta Miasta Świnoujście
Zbigniew Pomieczyński Przewodniczący Rady Miasta
Maria Buszko Zakłady Koksownicze Zdzieszowice sp. z o.o.
Michał Fait Zakłady Koksownicze Zdzieszowice sp. z o.o.
Edmund Plutecki Węglokoks SA
Antoni Borysiewicz Koksownia Przyjaźń sp. z o.o.
Bogusława Brzozowska Polski Koks SA
Wojtek Polonek Polski Koks SA
Patak Rajenda ArcelorMittal Ostrawa
Katarina Kucova ArcelorMittal Ostrawa
Marek Kowalski Inter Balt sp z o.o.
Jurek Domagała Inter Balt sp. z o.o.
Piotr Matuszak SUEK Polska sp. z o.o.
Jacek Klimczak Port Północny sp. z o.o. Gdańsk
Adam Andrzejewski Energo-U-tech leasing sp. z o.o.
Juliusz Filoda Kapitan Portu Świnoujście
Julita Osadowska Z-ca Kapitana Portu Świnoujście
Jerzy Pyclik Szczecin Pilot sp. z o.o.
Marek Materka PKP Cargo SA
30
Violetta Hoffmann Lidia Dobrzycka Tadeusz Stryjewski Dariusz Koszur
Marcin Bigos
Bogusława Grzejdak-Fleger
Łukasz Przyszlak
TBN
PKO SA
PKO SA
Port Handlowy Świnoujście sp. z o.o
Port Handlowy Świnoujście sp. z o.o
Port Handlowy Świnoujście sp. z o.o
Port Handlowy Świnoujście sp. z o.o
Port Handlowy Świnoujście sp. z o.o
PORT LOGICS CARGO AND CONTAINER SP. Z O.O.
Robert Skuczyński
DB Schenker Sp. z o.o.
Błażej Wolak
Hanjin Shipping Poland
Tomasz Mioduszewski
Nyk Logistics Polska Sp. z o.o.
Angelika Vogler
Peter W. Lampke GmbH
Hans-Hermann Thoma
Peter W. Lampke GmbH
Artur Helbig
Port Logics Cargo and Container Sp. z o.o.
Małgorzata Milewska
Port Logics Cargo and Container Sp. z o.o.
Anna Pentoś-Ruszel
Port Logics Cargo and Container Sp. z o.o.
Artur Pujszo
Port Logics Cargo and Container Sp. z o.o.
Paweł Sitkowski
Port Logics Cargo and Container Sp. z o.o.
PORTA STYL SP. Z O.O.
75
169
POSEIDON FRACHTCONTOR JUNGE SP. Z O.O.
86, 87, 88
Dietmar Velke
FRACHTCONTOR JUNGE & CO.
Bernd Seemann
FRACHTCONTOR JUNGE & CO.
TBN
German Michnio
BALTNAUTIC SHIPPING LTD
Andrey Wiszniewskij
BALTNAUTIC SHIPPING LTD
Kalus Witthoeft
FRACHTCONTOR JUNGE & CO.
Anna Rudnicka-Bartkowiak
C. HARTWIG SPEDYTORZY MIĘDZYNARODOWI SP. Z O.O.
Małgorzata Stecyk
C. HARTWIG SPEDYTORZY MIĘDZYNARODOWI SP. Z O.O.
Aneta Kwiatkowska
SPRINT TRANSPORT DENEKO - GROSICKI SP. Z O.O. SP. K.
Tomasz Zabielski
NAVIKON SRY LTD
Michał Kowalski
NAVIKON ENGENEERING Sp. z o.o.
Bogusław Sobczyk
NAVIKON SRY LTD
Krzysztof Laskowski
ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN i ŚWINOUJŚCIE SA
Jan Podlecki
UMOE ALU SERVICES AS
Daniel Opas
MORSKA STOCZNIA REMONTOWA SA
Tomasz Reterski
MORSKA STOCZNIA REMONTOWA SA
Michał Kupczyk
ANCHOR AGENTS AND SHIPBROKERS AP. Z O.O.
Wojciech Jaskuła
YEOMAN POLAND SP. Z O.O.
Krzysztof Suchorz
YEOMAN POLAND SP. Z O.O.
Radek Dębowczyk
ANCHOR AGENTS AND SHIPBROKERS AP. Z O.O.
Andrzej Wieczorek
YEOMAN POLAND SP. Z O.O.
Zdzisław Kowalski
FINOMAR SP. Z O.O.
Marcin Grieger
EUROTERMINAL SP. Z .O.O.
Michał Glugla
Poseidon FCJ , Szczecin
Piotr Rodzoch
Poseidon FCJ , Szczecin
Maciej Pajkert
Poseidon FCJ , Gdynia
31
Paweł Lech
Marek Knobloch
Piotr Biesaga TBN
Poseidon FCJ , Swinoujscie
Poseidon FCJ , Swinoujscie
Poseidon FCJ , Szczecin
PPU PORT RYBACKI GRYF SP. Z O.O.
Marek Kaleta
PPU „PORT RYBACKI GRYF” Sp. z o.o.
Tadeusz Kawałkiewicz
PPU „PORT RYBACKI GRYF” Sp. z o.o.
Marcin Zieliński
Ministerstwo Skarbu Państwa
Wojciech Chmielewski
Ministerstwo Skarbu Państwa
Agnieszka Kowalska
Ministerstwo Skarbu Państwa
Przemysław Szczeciński
Stowarzyszenie Importerów Ryb
Lech Turkowski
Morska Agencja Szczecin
Bogdan Kowalczyk
Morska Agencja Szczecin
Adam Pawlak
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA
62
PRIMA TRANSPORT IMPORT-EXPORT JAN ŁASTOWSKI
41
PROMARE SP. Z O.O.
Maciej Borkowski
Władysław Jaszowski
61
PROMARE Sp. z o.o.
PROMARE Sp. z o.o.
PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-PRODUKCYJNE ENAMOR SP. Z O.O.
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT CZERPALNYCH I PODWODNYCH SP. Z O.O.
160
89
PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNE TRADE TRANS SP. Z O.O.
118, 119
Zbigniew Janicki
Przedsiębiorstwo Spedycyjne Trade Trans Sp. z o.o.
Krystyna Nowak
Przedsiębiorstwo Spedycyjne Trade Trans Sp. z o.o.
Andrzej Górnikiewicz
Przedsiębiorstwo Spedycyjne Trade Trans Sp. z o.o.
Karl Meglitsch
Przedsiębiorstwo Spedycyjne Trade Trans Sp. z o.o.
Andrzej Iwanowski
Przedsiębiorstwo Spedycyjne Trade Trans Sp. z o.o.
Michał Szostek
Przedsiębiorstwo Spedycyjne Trade Trans Sp. z o.o.
Anna Trela
Przedsiębiorstwo Spedycyjne Trade Trans Sp. z o.o.
Anna Kałamaja
Przedsiębiorstwo Spedycyjne Trade Trans Sp. z o.o.
Mirosław Mrówczyński
Przedsiębiorstwo Spedycyjne Trade Trans Sp. z o.o.
Rafał Ungeheuer
Przedsiębiorstwo Spedycyjne Trade Trans Sp. z o.o.
PTR BALTIC ENGINEERING SP. Z O.O.
46
PUH WIEŻOWIEC E.J.M.T. LEŚNIAK SP.J.
Tomasz Leśniak
PUH WIEŻOWIEC Sp.J.
Marzena Leśniak
PUH WIEŻOWIEC Sp.J.
Paweł Bondarczuk
PUH WIEŻOWIEC Sp.J.
176
REEDEREI STRAHLMANN
Piotr Tomaszewski
KRZYSZTOF Janusz
Witold Wojciechowski
Andrzej Subocz
141
32
Germanischer Lloyd Polen Sp. z o.o.
Lloyd’s Register
REEDEREI STRAHLMANN COMPANY
REEDEREI STRAHLMANN COMPANY
Tomasz Chamuła
Dorota Bartosiewicz
REEDEREI STRAHLMANN COMPANY
REEDEREI STRAHLMANN COMPANY
REEDEREI STRAHLMANN COMPANY
REEDEREI STRAHLMANN COMPANY
REEDEREI STRAHLMANN COMPANY
REEDEREI STRAHLMANN COMPANY
RENTRANS CARGO SP. Z O.O.
Małgorzata Kaplewska
Małgorzata Stepień
Aleś Nemcik
Libuse Brozova
Lukas Tichavsky
Martina Mintelova
Michał Piotrowski
Elżbieta Lorek
Magdalena Lipczewska
Justyna Mikołajczyk
TBN
Jacek Robak
Adam Soleniec
Mariusz Laaser
Wiesław Bednarz
Tomas Sikora
Radomir Masarik
Martin Marek
Dusan Pavlik
Daniel Hruska
Tomasz Kleszczyński
Katerina Kucova
Jos Lousse
Małgorzata Kwiatek
Adam Groticki
Daniel Ferencz
Milan Kortis
Miroslav Ondrik
Peter Kormos
Zdzisław Androsiuk
Krzysztof Androsiuk
Lucyna Głowacka
Danuta Olczak-Miś
Jarosław Gerus
Piotr Sadza
Morten Larsen
Jerzy Brola
Adam Gliszczyński
Magdalena Szulc
Sebastian Marek
Marcin Łabędzki
Małgorzata Dzięcioł
104, 105, 107, 108, 109
PKP CARGO SA Zachodniopomorski Zakład Spółki
PKP CARGO SA Zachodniopomorski Zakład Spółki
NH TRANS SE, Ostrava
NH TRANS SE, Ostrava
NH TRANS SE, Ostrava
ODOS a. s., Ostrava-Privoz
Rentrans International, Katowice
Rentrans International, Katowice
Rentrans International, Katowice
Rentrans International, Katowice
MONDI ŚWIECIE SA
MONDI ŚWIECIE SA
MONDI ŚWIECIE SA
BEDMET, Opole
MORAVIA STEEL a.s., Trinec
DEZA Corporation
DEZA Corporation
DEZA Corporation
DEZA Corporation
TRADE TRANS LOG, Warszawa
ARCELORMITTAL, Ostrava
LIBRA SHIPPING
TRADE TRANS Sp. z o.o., Warszawa
FERROSTAL Łabędy Sp. z o.o.
ABEX
EXPRESS SLOVAKIA
KIMEX
KIMEX
AGROSTOP Sp. z o.o.
AGROSTOP Sp. Z o.o.
CARGOSPED Sp. z o.o.
CMC ZAWIERCIE
SALZGITTER MANNESMANN Stahlhandel
SPED-TRANS Polska
EURO STEEL, DK
JURTRANS, Warszawa
RENTRANS CARGO, Szczecin
RENTRANS CARGO, Szczecin
RENTRANS CARGO, Szczecin
RENTRANS CARGO, Szczecin
RENTRANS CARGO, Szczecin
33
Kasper Tomczak
Sylwia Wieczorek
Jolanta Pielat
Maciej Stasiak
Dorota Zawadzka
Anna Ziółkowska-Żądło
TBN
TBN
RENTRANS CARGO, Szczecin
RENTRANS CARGO, Szczecin
RENTRANS CARGO, Szczecin
RENTRANS CARGO, Szczecin
RENTRANS CARGO, Szczecin
RENTRANS CARGO, Szczecin
RHENUS PORT LOGISTICS SP. Z O.O.
pracownicy Rhenus Port Logistics Sp.z o.o. + goście
ROHLIG SUUS LOGISTICS SA
Tadeusz Chmielewski
Marcin Grzelak
Piotr Dryglas
Piotr Torbé
Ewa Przyłucka
Izabela Krochmal
Anetta Bidzińska
Paweł Kraszewski
Kamila Stasik
Dawid Witkowski
Adam Orłowski
Monika Szczygieł
Tomasz Kolaczek
Katarzyna Pedersen
Karolina Biryło
Ryszard Żmijewski
Krzysztof Klebba
Magdalena Przepiórka
Aleksandra Uscka
Barbara Kolatowska
Jarosław Pasławski
201, 202, 205, 206, 207
112, 113
ROHLIG SUUS Logistics SA
ROHLIG SUUS Logistics SA
ROHLIG SUUS Logistics SA
ROHLIG SUUS Logistics SA
ROHLIG SUUS Logistics SA
ROHLIG SUUS Logistics SA
ROHLIG SUUS Logistics SA
ROHLIG SUUS Logistics SA
ROHLIG SUUS Logistics SA
ROHLIG SUUS Logistics SA
ROHLIG SUUS Logistics SA
ROHLIG SUUS Logistics SA
Hanjin Shipping Poland sp. z. o.o. RW TECHNIK SP. Z O.O.
110
SCAN CONSULT SP. Z O.O.
Maciej Wojniusz
Anita Pawłowska-Jamroz
Jacek Okulski
+ goście
174
SCAN SHIPPING POL SP. Z O.O.
162
SCANA ZAMECH SP. Z O.O.
Maciej Nowak
Witold Ciesielski Mieczysław Szczęść
Bernard Kowalczyk
Andrzej Pastuszczak
Andrzej Antczak
Gość
Gość
SCHENKER SP. Z O.O Piotr Kozłowski
Paweł Skwarło
34
166
Scana Zamech Sp. z o.o.
ABB Sp. z o.o.
Unityline
Unityline
PŻM
Etmal Sp. z o.o.
96, 101
SCHENKER SP. Z O.O.
SCHENKER SP. Z O.O.
SCHENKER SP. Z O.O.
SCHENKER SP. Z O.O.
SCHENKER SP. Z O.O.
SCHENKER SP. Z O.O.
SCHENKER SP. Z O.O.
SCHENKER SP. Z O.O.
SCHENKER SP. Z O.O.
SCHENKER SP. Z O.O.
SEA LAND AIR S.C.
203
SHIP TRANS TOURIST CONSULTING SP. J. A.MAŁDYK
Władysław Małecki
MTS
Magdalena Cieśla
MTS
Mariusz Bożejowski
MTS
Monika Bożejowska
MTS
MTS guest
MTS guest
Halina Iwińska
STT
Adam Małdyk
STT
Alicja Rompca
EAST-NAV
Kazimierz Pastwa
EAST-NAV
Leszek Rychter
PTS
Piotr Wysokiński
PTS
PTS guest
PTS guest
PTS guest
SHIP-SERVICE SA
Przemysław Baranowski
Adam Bartnik
Chris Berger
Dawid Berny
Robert Brzozowski
Jacek Budniak
Piotr Dąbrowski
Katarzyna Kata
Dominik Meyer-Volgtlander
Karol Siemczonek
Dominik Steen
Krzysztof Urbaś
Grigory Vilner
Piotr Zalewski
Oleksandr Voyevodin
Mikail Katsyka
gość
SHIPCO TRANSPORT SP. Z O.O.
Jerzy Drożdż
Wojciech Pestka
25, 30
154, 155
O.W. Bunker & Trading A/S
Odratrans SA
GEFO DE
Rafineria Trzebinia SA
Unimot
Euroafrica Services Ltd.
Ship-Service SA
Ship-Service SA
Hanseatic
Ship-Service SA
Oldendorff
SIARKOPOL Gdańsk SA
IBT Bunkering & Trading
Ship-Service SA
Monjasa
Tintrade
117
35
Katarzyna Radaszewska
Anna Szulfer
SHIPCONTROL SP. Z O.O.
Bogdan Obszarski Piotr Obszarski 35
Shipcontrol Sp. z o.o.
Shipcontrol Sp. z o.o.
SILO-TRANS ROBERT SERGIEJEW
167
SKOTARCZAK DĄBROWSKI OLECH KANCELARIA PRAWNICZA
Maciej Skotarczak
Zbigniew Olech
Tomasz Podleśny
156
SMART SP. Z O.O.
172
SMS MARITIME SERVICES SP. Z O.O.
SPEDYCJA POLSKA SPEDCONT SP. Z O.O.
Sławomir Knap
65, 70
79
TEU-TRANS ARTUR BIERSZACKI
Artur Bierszacki
TEU-TRANS
Katarzyna Bierszacka
TEU-TRANS
Lidia Drążewska
TEU-TRANS
Arkadiusz Drążewski
TEU-TRANS
TIRSPED SP. Z O.O.
Mirosława Kędra
Stanisław Komarnicki
Kamila Narkiewicz
Janusz Pietrzak
96
TRANS BALTIC S.C.
208
TRANS Märka Polska
Carsten Weber
Piotr Pastuszak
Brunon Stasionis
Bogumil Wulf
211
Trans Märka Polska
Trans Märka Polska
Trans Märka Polska
Trans Märka Polska
TRANS-MARINE SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA I AGENCJA CELNA SP. Z O.O.
STABOS SP. Z O.O.
Łukasz Senczyszyn
Jarosław Senczyszyn
Sylwia Buraczewska
Joanna Mindziak
127
182
Stabos Sp. z o.o.
Stabos Sp. z o. o.
Stabos Sp. z o. o.
Stabos Sp. z o. o.
STOCZNIA POŁUDNIE
STOWARZYSZENIE GRUPA MORSKA – CAŁA NAPRZÓD
Czesław Krygier
Andrzej Michałowski
Zdzisław Merchelski
Wojciech Osuch
Hubert Binerowski
Krzysztof Czerniak
TBN
SZCZECIŃSKA STOCZNIA REMONTOWA GRYFIA SA
174
91
31, 32, 33
SZCZECIŃSKIE ZAKŁADY ZBOŻOWO-MŁYNARSKIE „PZZ” SA
131
Śródlądowy Transport Wodny MUFLON 09
210
TEAM LINES POLSKA SP. Z O.O.
Wojciech Muchlado
Team Lines Polska Sp. z o.o.
Leszek Lange
Team Lines Polska Sp. z o.o.
Andrzej Sieradzki
Hapag-Lloyd Polska Sp. z o.o.
Andrzej Ignatowicz
Maritime Freight Poland Sp. z o.o.
36
120
97
TRANSINTRA SHIPPING AND FORWARDING SP. Z O.O.
Pawel Patyk
Barlinek Inwestycje SA
Otto Popel
BSM Tallinn
Jessica Iacono
Corus USA
Werner Henzel
Ed-Line Berlin
Anna Goraj
Ed-Line Berlin
Mario Goettert
Hitachi Power Niemcy
Jens Siig
Int Transport
Daniel Kubat
Int Transport
Rainer Schulze
Pool Carrier Hamburg
Thomas Frederiksen
Waterway Middlefart
Thomas Schmitz
Transintra Bremen
Małgorzata Buda
Transintra Szczecin
Agnieszka Kędzierska
Transintra Szczecin
Przemysław Przybyliński
Transintra Szczecin
Piotr Podgórski
Cst Comet Szczecin
TUiR WARTA SA
Ewa Basiak
Maria Radwańska
Marek Łepik
Piotr Molenda
Janusz Chmielewski
Julita Szydłowska
Leszek Nierzwicki
Lech Kornacki
Marek Lewandowski
Wojciech Kownacki
196, 197
51
TUiR WARTA SA
TUiR WARTA SA
TUiR WARTA SA
TUiR WARTA SA
TUiR WARTA SA
TUiR WARTA SA
TUiR WARTA SA
TUiR WARTA SA
TUiR WARTA SA
TUiR WARTA SA
37
UNI-LOGISTICS SP. Z O.O.
UNIBALTIC SP. Z O.O.
Arkadiusz Wójcik
Czesław Kowalak
Katarzyna Wróblewska
Grzegorz Mikłaszewicz
Marek Iwaniura
Maciej Duda
Paweł Cegielski
Marta Sobków
Marcin Lesiński
Łukasz Janik
Wojciech Gumoś
Jakub Kończewicz
Jolanta Porębna
Sylwia Łakoma
Karolina Sierek-Krawiec
Katarzyna Wiśniewska
Elżbieta Sowa
Marzena Deka
Iwona Starczewska
Jarosław Porębski
Artur Trybocki
Michał Wójcik
Mariusz Niewadzisz
Przemysław Wójcik
Marian Szymański
Piotr Pacewicz
Dorota Stachurska
Damian Kozłowski
Bartosz Giżewski
Inez Romanowska
Krzysztof Friedrich
Jacek Zaborowski
Jacek Urbanowicz
Sławomir Chrapkowski
Mirosława Chrzanowska
Dorota Szwarc
Artur Żurkowski
Rafał Kiecko
Elżbieta Skarbek
Radosław Bartoszek
Karol Radziwanowski
Maciej Kupliński
Krzysztof Gawroński
Krzysztof Rutkowski
Agnieszka Kurpińska
Jolanta Łotarewicz
Mariusz Klimczak
38
121
42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50
Unibaltic
Unibaltic
Unibaltic
Unibaltic
Unibaltic
Unibaltic
Unibaltic
Unibaltic
Unibaltic
Unibaltic
Unibaltic
Unibaltic
Unibaltic
Unibaltic
Unibaltic
Unibaltic
Unibaltic
Unibaltic
Unibaltic
Unibaltic
Unibaltic
Unibaltic
Unibaltic
Unibaltic
Unibaltic
Unibaltic
Unibaltic
Unibaltic
Unibaltic
Unibaltic
Zakłady Azotowe Puławy
Zakłady Azotowe Puławy
Grupa Lotos (Gdańsk)
Grupa Lotos (Gdańsk)
Grupa Lotos (Gdańsk)
Grupa Lotos (Gdańsk)
PKO Bank Polski
PKO Bank Polski
PKO Bank Polski
Zakłady Chemiczne Police
Zakłady Chemiczne Police
Polfracht
Polfracht
Polfracht
Zakłady Azotowe Kędzierzyn
Zakłady Azotowe Kędzierzyn
BOŚ Warszawa
Robert Jaszczur
Marek Klasa
Leonard Grzelak
Jagoda Matusiewicz
Wojciech Ślączka
Krzysztof Sowiński
Anna Juszczak
Jerzy Kotarski
Henryka Bukowska
Ryszard Cabaj
Eric Peters
Mathias Salzmann
Mariusz Jażdżewski
Evengy Kontanyuk
Elena Pesina
Joachim Rellman
Ralf Brambats
Kamila Raczkowska
Finn Ebele
Dirk Kockx
Piotr Gumowski
Artur Gawlik
Hanno Thiessen
Robert Kapsa
Krystyna Pohl
Zbigniew Piotrowski
Anna Nieradzka
Elżbieta Gizicka
Michael Wulf Krono-Chem
Kurier Szczeciński
Burger Poland
J.M. Shipping and Trading
Akademia Morska
Petroship
Transammonia
Polcargo
Polcargo
Andrea Shipping
Agro Baltic
Agro Baltic
Alcodis
Nord Trade
Nord Trade
F. Rellmann Gmbh.
AB Services
PCC Rokita
Frachtcontor-Essberger
KISA
Germanischer Lloyd
Brise Schifahrt Hamburg
FCJ-Essberger
Secco
Głos Szczeciński
Ciech
Ciech
Ciech
Select Energy GmbH
Unity Line Sp. z o.o.
Jarosław Kotarski
Piotr Waszczenko
Eunika Usyk
Ilona Sawicka
Maciej Komorzycki
Krzysztof Gajewski
Zbigniew Skarul
Bjorn Bostrom
Michał Falkowski
Aleksandra Woszczyk
Unity Line
Unity Line
Unity Line
Unity Line
Unity Line
Prima Service
Oskar Wegner
Port Ystad
Raiffeisen Bank
Unity Line
6
UPS POLSKA SP. Z O.O.
177
UPS SCS (POLSKA) SP. Z O.O.
177
URZĄD MORSKI W SZCZECINIE
Magdalena Jabłonowska
Ministerstwo Infrastruktury
Marek Chmielewski
Ministerstwo Infrastruktury
55
39
Andrzej Borowiec
Urząd Morski w Szczecinie
Andrzej Królikowski
Urząd Morski w Gdyni
Anna Stelmaszyk-Świerczyńska Urząd Morski w Gdyni
Jacek Cichocki
Urząd Morski w Szczecinie
Zenon Kozłowski
Urząd Morski w Szczecinie
Roman Kołodziejski
Urząd Morski w Gdyni
VETRO PORT & SHIPPING SERVICES
210
Wartsila POLSKA SP. Z O.O.
Wojciech Włodarczak
Jerzy Cegła
Franciszek Magnowski
Beata Urbańska-Dziura
Jacek Denisewicz
Arkadiusz Goj
170
Wartsila Polska
Wartsila Polska
Wartsila Polska
Wartsila Polska
Wartsila Polska
Wärtsilä Switzerland
WILLIS POLSKA SA
Piotr Dudek
Wojciech Woźnica
Gary Blakesley
Willis Polska SA
Willis Polska SA
Willis Polska SA
80
ZAKŁAD MECHANICZNY AZOMET SP. Z O.O.
171
ZAKŁAD USŁUG ŻEGLUGOWYCH SP. Z O.O.
64, 68
Östen Malmborg
MP Bolagen
Anatol Syrenicz
Urząd Morski w Szczecinie
Waldemar Majewski
PRS Szczecin
Bernard Kotylak
PRS Szczecin
Ryszard Sitarz
TUiR Warta SA
Krzysztof Bednarz
TUiR Warta SA
Tomasz Szymański
TUiR Warta SA
Greg Pawlak
Inchcape
Zygmunt Bednarski
Przedsiębiorstwo Usług Portowych i Morskich „WUŻ”
Sp. z o. o. – Gdańsk-Nowy Port
Marek Mikuć
Petrobaltic
Wojciech Raczkowski
Dan Shipping and Trading
Mariusz Mingielewicz
Dan Shipping and Trading
Maria Ślusarczyk
Zakład Usług Żeglugowych Sp. z o. o.
Edward Harbart
Zakład Usług Żeglugowych Sp. z o. o.
Marek Gozdek
Zakład Usług Żeglugowych Sp. z o. o.
Paweł Małyszko
Zakład Usług Żeglugowych Sp. z o. o.
Rafał Ślusarczyk
Zakład Usług Żeglugowych Sp. z o. o.
Ryszard Piotrowski
Zakład Usług Żeglugowych Sp. z o. o.
Gość firmy
Gość firmy
ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SA
Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu RP
Sławomir Nitras Poseł do Parlamentu Europejskiego
40
Michał Marcinkiewicz Mikołaj Budzanowski Leszek Elas Wojciech Drożdż Marcin Zydorowicz Piotr Krzystek Jerzy Sieńko Wojciech Kowalski Tomasz Szubiela Sławomir Madura Leszek Ciechanowicz Bartłomiej Pachis Elżbieta Bogdanowicz Elżbieta Wąsowicz-Zaborek Krzysztof Krauze Stanisław Lipiński Henryk Salmonowicz Jarosław Siergiej Paweł Adamarek Władysław Lisewski Aneta Szreder Hubert Binerowski Andrzej Rosa Krzysztof Kamiński Krzysztof Sadowski Poseł na Sejm RP
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa
Komendant Główny Straży Granicznej
Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
Wojewoda Zachodniopomorski
Prezydent Miasta Szczecin
Radny Miasta Szczecin
Gaz-System SA
Gaz-System SA
Gaz-System SA
Polskie LNG SA
Polskie Terminale SA
Rada Nadzorcza ZMPSiŚ SA
Rada Nadzorcza ZMPSiŚ SA
Rada Nadzorcza ZMPSiŚ SA
Rada Nadzorcza ZMPSiŚ SA
Rada Nadzorcza ZMPSiŚ SA
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA
ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK SA
Ryszard Strzyżewicz
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA
Ryszard Mazur Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA
61
ZARZĄD MORSKIEGO PORTU POLICE SP. Z O.O.
57
ZINKPOWER SZCZECIN SP. Z O.O.
Zbigniew Miodowski
ZinkPower Szczecin Sp. z o.o.
Anna Białecka
ZinkPower Szczecin Sp. z o.o.
35
ZWIĄZEK ZAWODOWY KAPITANÓW I OFICERÓW
Marek Stachyra
Związek Zawodowy Kapitanów i Oficerów
89
ŻEGLUGA POLSKA SA
16
Żegluga Szczecińska Sp. z o.o.
Dariusz Słaboszewski Żegluga Szczecińska Sp. z o.o.
Ryszard Putiatycki Port Żegluga Szczecińska Sp. z o.o.
Adam Lipko Port – Żegluga Szczecińska Sp. z o.o.
96
58, 59, 60
41
Menu
Przystawka zimna podana na stołach
• Filet ze śledzia z dressingiem o delikatnym posmaku
czerwonych buraczków
Zupy
• Zupa pomidorowa krem
• Zupa borowikowa krem
BUFET
Dania ciepłe
• Fileciki z łososia z sosem kaparowym
• Fileciki z dorsza w sosie musztardowym
• Dramsztyki z kurczaka z sosem pomidorowym
• Wieprzowina w sosie grzybowym
• Duet pierogów
• Schab picata z pieczarkami
• Mix warzyw
• Ziemniaki pieczone
• Ryż z warzywami
Dania zimne
• Pieczywo i masło
• Śledzie w sosie curry
• Śledzie w sosie pomidorowym
• Śledzie z warzywami
• Śledzie po łowicku
• Śledzie po żydowsku
• Śledzie po kaszubsku
• Śledzie rollmopsy
• Wybór wędzonych ryb bałtyckich
• Łosoś gotowany w całości
• Krewetki w sosie koktajlowym
• Łosoś wędzony
• Smalec
• Ogóreczki kiszone
• Marynaty i grzybki
• Pieczona karkówka z sosem czosnkowym
• Pasztet z cebulką prażoną
• Marynowany boczek z sosem malinowym
• Schab ze śliwką z sosem brzoskwiniowym
• Wołowina z sosem jogurtowym
• Stojak z polskimi wędlinami
• Sałatka nicejska
• Sałatka carska
• Sałatka z kalafiora
• Sałatka z makaronem, pomidorami i serem mozzarella
• Sałatka meksykańska z szynką i serem
• Sałatka ziemniaczana
• Sałatka z brokuł
• Sałatka śródziemnomorska
• Sałatka z wędzonym kurczakiem
• Sałatka grecka
42
Bufet deserowy
• Sernik krakowski
• Jabłecznik
• Torcik makowy
• Torcik czekoladowy
• Torcik orzechowy
• Świeże owoce
NAPOJE
• Kawa i herbata bez ograniczeń – na bufecie
• Woda mineralna gazowana i niegazowana oraz sok
pomarańczowy i grapefruitowy bez ograniczeń
– na stołach
43
Menu – alkohole
Karta win
Cennik alkoholi i napojów bezalkoholowych
zamawianych w barze
Wódka
Soplica
Żubrówka
Chopin
4 cl 6 zł
4 cl 6 zł
4 cl 8 zł
0,5 l 50 zł
0,5 l 50 zł
0,5 l 80 zł
Whisky
Grant’s
Chivas Regal 12YO
4 cl 10 zł
4 cl 15 zł
0,7 l 95 zł
0,7 l 160 zł
Cognac
Hennessy V.S.
4 cl 15 zł
Remy Martin V.S.O.P.
4 cl 18 zł
Finsbury Gin
4 cl 10 zł
Rum Bacardi Superior
4 cl 10 zł
Campari
4 cl 10 zł
Martini Bianco
6 cl 10 zł
Tequila Sierra Silver
4 cl 10 zł
Champagne Moët & Chandon Brut
0,7 l 160 zł
0,7 l 190 zł
0,7 l 95 zł
0,7 l 95 zł
0,7 l 95 zł
1 l 95 zł
0,7 l 95 zł
0,75 l 220 zł
Drinki
Wódka – Cola, Wódka – sok
Chopin – Cola, Chopin – sok
Whisky – Cola
Gin – Tonic
Rum – Cola
Campari – Orange
Piwo
Carlsberg
0,3 l 6 zł
Napoje bezalkoholowe
sok jabłkowy
0,25 l 4 zł
Coca Cola, Fanta, Sprite, Tonic 0,25 l 4 zł
Red Bull
44
8 zł
10 zł
12 zł
12 zł
12 zł
12 zł
1 l
1 l
0,25 l
Wina czerwone
butelka 0,75 l
Hardade Albernoas Cosecha
wytrawne – Portugalia
45 zł
Chianti Nonnonanni DOCG
wytrawne – Włochy
50 zł
Château Glanet Supérieur
wytrawne – Francja
80 zł
Cycle Gladiator Syrah
wytrawne – USA
90 zł
Val Conde Crianza
półsłodkie – Hiszpania
70 zł
Wina białe
butelka 0,75 l
+359 Metaphor
wytrawne – Bułgaria
45 zł
Pinot Grigio Selezioni
wytrawne – Włochy
60 zł
Chardonnay Antonutti
wytrawne – Włochy
65 zł
Verduzzo Veneto
półwytrawne – Włochy
65 zł
Prosecco di Valdobbiadene Spumante Brut
musujące – Włochy
120 zł
10 zł
10 zł
10 zł
45
Obsługę gastronomiczną
podczas HERRING SZCZECIN 2010
przygotował dla Państwa
Hotel Radisson Blu, Szczecin
Kompozycję kwiatową
przygotowała
kwiaciarnia FLOWER
46
Download

Folder - Herring Szczecin 2015