DOBRÉ VĚDĚT / DOBRÉ VEDIEŤ / Jó TUDNI
K
•
•
•
•
•
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.
Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.
Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
Nebarvěte si vlasy, pokud:
–
–
–
Tento způsob použití doporučujeme, jestliže
• používátepermanentníbarvupoprvénebo
• jižnejsounaVašichvlasechviditelnézbytkypředchozíhobarvení,Vaševlasyjsou
úplně odrostlé.
1. Připravenou barvicí směs naneste rovnoměrně, pramínek po pramínku, po celé
délce vlasů a důkladně vmasírujte.
2. a) Nechte barvicí směs působit po dobu 30 minut.
b) U odstínů 204, 218 a 230: nechte barvicí směs působit 45 minut.
BARVENÍ ODROSTLÝCH VLASŮ
1. KOŽNÍ TEST NA ALERGII:
PROVEĎTE KOŽNÍ TEST NA ALERGII 48 HODIN PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM PRODUKTU, a to i v případě, že jste barvy na vlasy
používala již dříve. Test proveďte následujícím způsobem.
Test proveďte na kůži v loketní jamce na ploše cca 1 cm x 1 cm. Malé množství barvicího krému
naneste vatovou tyčinkou v tenké vrstvě na kůži v loketní jamce. Nepřekrývejte a nechte působit
45 minut. Zamezte kontaktu s textiliemi. Tubu opět důkladně uzavřete. Po 45 minutách barvicí krém důkladně
opláchněte vlažnou vodou. Jestliže se během doby působení nebo v následujících 48 hodinách objeví
jakákoliv kožní reakce, místo na kůži ihned důkladně umyjte a tento produkt v žádném případě nepoužívejte.
Tento test představuje pouze důležité preventivní opatření. Buďte si ale vědomi, že i když kožní test na alergii proběhl v
pořádku, může nastat alergická reakce, když si budete vlasy barvit. Ani provedení tohoto testu bez jakýchkoliv symptomů
nemůže zaručit, že po použití barvy nedojde k alergické reakci. V případě pochybností se, prosím, poraďte s lékařem.
2.
POKUD V PRŮBĚHU BARVENÍ UCÍTÍTE
– dráždění, pálení a/nebo objeví-li se vyrážka, okamžitě přípravek vypláchněte a přerušte aplikaci. Může se jednat o
předzvěst mnohem vážnějších reakcí. PŘED DALŠÍM POUŽITÍM barvy na vlasy se poraďte s lékařem a řiďte se jeho
doporučeními.
– rychle se šířící kožní vyrážku, závratě nebo slabost, problémy s dýcháním a/nebo svědění očí/tváře, přípravek
ihned vypláchněte a VYHLEDEJTE OKAMŽITOU LÉKAŘSKOU POMOC.
3.
VYSKYTNOU-LI SE U VÁS PO OBARVENÍ NEBO V PRŮBĚHU NÁSLEDUJÍCÍCH DNŮ problémy jako například svědění
pokožky hlavy nebo kůže, vyrážka na pokožce hlavy nebo na kůži, otoky v okolí očí/na tváři, puchýře a/nebo mokvání
pokožky hlavy nebo kůže, VYHLEDEJTE OKAMŽITOU LÉKAŘSKOU POMOC.
Tento způsob použití je nezbytný, jestliže Vaše vlasy již byly obarveny a jsou vidět odrosty u kořínků nebo jsou
konečky vlasů tmavší nebo ve špatném stavu.
1. 1) Nejdříve naneste asi 2/3 barvicí směsi pouze na odrostlé vlasy tak, že
špičkou aplikační lahvičky utvoříte ve vlasech pěšinku a barvicí směs pak
na ni nanesete. Vmasírujte směs ke kořínkům špičkami prstů. Stejným
způsobem naneste barvicí směs na všechny odrosty.
2. a) Doba působení barvicí směsi na nové odrosty by měla být 20 minut.
Na konci doporučené doby naneste zbylou směs po celé délce vlasů a
nechte působit dalších 10 minut.
b) Odstíny 204, 218 a 230: doba působení barvicí směsi na nové odrosty
by měla být 35 minut. Na konci doporučené doby působení naneste
zbylou směs po celé délce vlasů a nechte působit dalších 10 minut.
OPLACHOVÁNÍ A NÁSLEDNÁ PÉČE
Po uplynutí doby působení opláchněte vlasy důkladně teplou vodou, dokud nebude
voda zcela čirá.
Pro následnou péči vmasírujte do mokrých vlasů pečující masku se 7 oleji. Nechte
působit 2 minuty a poté důkladně opláchněte.
Díky pečující masce se 7 oleji budou Vaše vlasy hebké, pružné a snadno se rozčesají .
K
Máte nějaké dotazy?
DistributorvČR:HenkelČR,spol.sr.o.,
U Průhonu 10, 170 04 Praha 7,
email: [email protected],
www.palette.cz
q
máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
jste již někdy zaznamenali nějakou reakci po barvení vlasů,
jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.
Obsah: viz krabička. Zamezte styku s očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou. Nepoužívejte k
barvení řas a obočí. Vlasy po aplikaci dobře opláchněte. Používejte vhodné ochranné rukavice. Uchovávejte mimo dosah
dětí. Uchovejte prázdnou krabičku od barvy a návod k použití pro případ, že by došlo k reakci. Pro snížení rizika se řiďte
následujícími pokyny.
PRVNÍ APLIKACE
3
50ml
50ml
15ml
Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.
Odšroubujte uzávěr aplikační lahvičky.
Trnem v uzávěru proražte membránu tuby a vytlačte všechen její obsah do
aplikační lahvičky.
Lahvičku opět důkladně uzavřete a všechny složky v ní důkladně promíchejte.
Nakonec odšroubujte vrchní uzávěr a začněte s nanášením.
2.2
th Oi
1tubabarvicíhokrému
1aplikačnílahvičkasvyvíjecíemulzí
1balenípečujícímaskyse7oleji
1párrukavic
1návodkpoužití
PŘÍPRAVA
2.1
t
BALENÍ OBSAHUJE
Nežzačnetesaplikací,nezapomeňtesipřipravithodinytak,abystepodlenichmohli
kontrolovat dobu působení. Přikryjte si ramena starým ručníkem nebo pláštěnkou a
navlečte si přiložené rukavice.
3.
4.
s t Co l ora
NÁVOD K POUŽITÍ
TIPY PRO POUŽITÍ
1.
2.
s1
NÁVOD K POUŽITÍ – Prosím čtěte pozorně.
NÁVOD NA POUŽITIE – Prosím pozorne si prečítajte!
HASZNÁLATI UTASÍTÁS – Kérjük figyelmesen olvassa el!
• Chraňtepředpřímýmkontaktemstextilieminebošperky.Vznikléskvrnylzejentěžkoodstranit.
• Doporučujemeopakovataplikacikaždé4týdny,jelikožvlasyrostoupřibližně1cmzaměsíc.
• Máte-livlasydlouhépobradunebodelší,proprvníaplikaciVámdoporučujemepoužítdvěbaleníbarvyPalette Deluxe.
• Nepoužívejte2týdnypřednebopotrvaléondulaci.Vopačnémpřípaděbymohlbýtvýsledekbarvenípříliš
intenzivní nebo nerovnoměrný.
• Pokudmáteztrvalené,melírovanéneboodbarvenévlasy,doporučujemeVámzkrátitdobupůsobenío5-10
minut.
1
e’
tt
Krémová receptura s oleji a perfektní krytí šedin
Krémová receptúra s olejom a dokonalým krytím šedín
Olajokat tartalmazó krémes formula és árnyalattól függő ősztakarás
n wi
Maska se 7 pečujícími oleji
Maska so 7 vyživujúcimi olejmi pre ošetrenie a vyživenie
7 féle olajat tartalmazó pakolás az ápolásért
Pa l e
Intenzivní barva
s pečujícími oleji
Intenzívna farba
s vyživujúcimi olejmi
Olajakat tartalmazó,
intenzív ápoló hajfesték
io
Intenzivní barvicí pigmenty pro luxusní zářivý barevný výsledek
Intenzívne farbiace pigmenty pre luxusný a žiarivý farebný výsledok
Intenzív színpigmentek az értékes és ragyogó színeredményért
ls
Vůně vyvinuta jedním z předních výrobců parfémů
Vôňavytvorenájednýmzpoprednýchvýrobcovparfémov
Illat, amelyet egy neves illatszergyártó cég alkotott
VAROVÁNÍ
• Tentovýrobekobsahujesložky,kterémohouvážněpodrážditočiadokoncezpůsobitjejichtrvalépoškození.Pokud
se vyvíjecí emulze nebo barvicí směs dostane do kontaktu s očima, okamžitě je vypláchněte velkým množstvím vlažné
vody a vyhledejte lékařskou pomoc.
• Pokudmusítemítpřiaplikacinasazenékontaktníčočkyavýrobeksedostanedoočí,vyjmětenejprvekontaktníčočky,
potom oči okamžitě vypláchněte velkým množstvím vlažné vody a vyhledejte lékařskou pomoc.
• Výrobeknevdechujteaninepožívejte.
• Zameztenadbytečnémukontaktuskůží.
• Nepoužívejte,pokudjsouVaševlasyobarvenyhennounebobarvaminabázikovu.
• Před barvením z vlasů odstraňte všechny kovové předměty, jako například sponky, jehly nebo pinety a v průběhu
barvení je nepoužívejte. Nepoužívejte žádné kovové předměty.
• Uchovejtevyvíjecíemulziz dosahuteplaasvětla.Nemíchejtetutobarvusžádnýmjinýmvýrobkem.Nepoužitývýrobek
neuchovávejte. Nenechávejte směs v uzavřené lahvičce, mohla by se nafouknout nebo prasknout.
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
• PředpoužitímsiprosímdůkladněpřečtěteBEZPEČNOSTNÍPOKYNYviz.výše.
• Proveďtekožnítestnaalergiipokaždé,kdyžpoužívátebarvu(testpopsánviz.výše),atoivpřípadě,žejstetuto
barvu na vlasy či barvu jiné značky používala již dříve.
• Vlasypředaplikacíbarvyneumývejte.
• Připravenou barvicí směs ihned spotřebujte. Směs nenechávejte v aplikační lahvičce, ta by se mohla
nafouknout či prasknout. Zbytky namíchané směsi neuchovávejte pro pozdější aplikaci.
• Ujistětese,žesměsbarvicíhokrémuavyvíjecíemulzejedůkladněpromíchána.
• Chraňtepředpřímýmkontaktemstextiliemi.
• Uodstínů204,218a230:Běhembarvenínepřikládejtenavlasyplastovéanialuminiovépokrývkyazamezte
působenítepla(jakonapř.vysoušečvlasů,sušícíhelmaasauna).Nepoužívejtetytoodstínyvpřípadě,žejste
při předchozím barvení vlasů použila červené nebo tmavé odstíny.
Máte nejaké otázky?
Distribútor v SR: Henkel Slovensko, spol. s r.o.,
P.O.Box 66, 820 09 Bratislava 29,
email: [email protected],
www.palette.sk
1587031
[
Van még kérdése?
Forgalmazza: Henkel Magyarország Kft.,1113 Budapest,
DávidF.u.6.,Információsvonal:(06-1)209-2712
e-mail: [email protected],
www.palette.hu
q
NÁVOD NA POUŽITIE
[
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
A hajfestékek/hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich. Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
Zloženie výrobku - viď dno obalu.
Nesmie prísť do kontaktu s očami. Ak príde do kontaktu s očami, ihneď ich vypláchnite vodou. Nepoužívajte na farbenie
mihalníc alebo obočia. Po aplikácii vlasy dobre opláchnite. Používajte vhodné ochranné rukavice.Uchovávajte mimo dosahu
detí. V prípade ak zaznamenáte akúkoľvek reakciu na farbenie, uschovajte si obal výrobku a priložený návod na použitie. Aby
ste znížili riziko, dodržiavajte bezpečnostné pokyny.
1. TEST KOŽNEJ ZNÁŠANLIVOSTI:
Vykonajte test kožnej znášanlivosti 48 hodín pred každým použitím farby na vlasy, a to aj v prípade ak ste výrobok používali
už predtým.
Test kožnej znášanlivosti vykonajte na koži vnútornej strany lakťa na ploche cca 1cm x 1cm. Naneste malé množstvo
farbiaceho krému vatovou tyčinkou v tenkej vrstve na kožu vnútornej strany lakťa, neprekrývajte a nechajte pôsobiť 45
minút.Zabráňtekontaktustextíliami.Tubusfarbiacimkrémomdobreuzavrite.Po45minútachfarbiacikrémopatrnezmyte
vlažnou vodou. Ak sa počas doby pôsobenia farbiaceho krému alebo v priebehu nasledujúcich 48 hodín objaví akákoľvek
kožná reakcia, miesto na koži ihneď umyte a farbu v žiadnom prípade nepoužívajte.
Tento test predstavuje len preventívne opatrenie. Ani vykonaním tohto testu bez akýchkoľvek príznakov nemožno zaručiť,
že po použití farby na vlasy nedôjde k alergickej reakcii. V prípade akýchkoľvek pochybností sa poraďte s lekárom.
2. POKIAĽ V PRIEBEHU FARBENIA POCÍTITE
– svrbenie, pálenie, alebo sa objaví vyrážka, zmes ihneď dôkladne opláchnite vlažnou vodou a nanášanie zmesi
prerušte. Môže sa jednať o príznak omnoho vážnejších reakcií. PRED ĎALŠÍM POUŽITÍM farby na vlasy sa poraďte s
lekárom a riaďte sa jeho odporúčaniami.
– rýchlo sa šíriace kožné vyrážky, slabosť alebo nevoľnosť, problémy s dýchaním a /alebo svrbenie očí/tváre,
prípravok ihneď opláchnite a VYHĽADAJTE OKAMŽITÚ LEKÁRSKU POMOC a kontaktujte výrobcu.
3. AK SA U VÁS VYSKYTNÚ PO FARBENÍ ALEBO V PRIEBEHU NASLEDUJÚCICH DNÍ problémy, ako napr. svrbenie pokožky
hlavy alebo kože, vyrážky na pokožke hlavy alebo na koži, opuchy v okolí očí/na tvári, pľuzgiere a/alebo mokvanie
pokožky hlavy alebo kože, VYHĽADAJTE OKAMŽITÚ LEKÁRSKU POMOC a kontaktujte výrobcu.
VAROVANIE
• Tentovýrobokobsahujezložky,ktorémôžuspôsobiťvážnepodráždenieočíaprípadnespôsobiťichtrvalépoškodenie.
Pokiaľ sa vyvíjací roztok alebo farbiaca zmes dostane do kontaktu s očami, okamžite ich vypláchnite veľkým množstvom
vlažnej vody a vyhľadajte lekársku pomoc.
• Pokiaľ musíte mať pri aplikácii nasadené kontaktné šošovky a výrobok sa dostane do očí, vyberte najprv kontaktné
šošovky, potom oči vypláchnite veľkým množstvom vlažnej vody a vyhľadajte lekársku pomoc.
• Výroboknevdychujteanineprehĺtajte.
• Zabráňtezbytočnémukontaktuspokožkou.
• Nepoužívajte,pokiaľsúVaševlasyfarbenéhenoualebofarbaminabázekovu.
• Pred farbením z vlasov odstráňte všetky kovové predmety ako napríklad sponky alebo vlasové ihlice a v priebehu
farbenia ich nepoužívajte. Nepoužívajte žiadne kovové predmety.
• Uchovávajtevyvíjacíroztokzdosahuteplaasvetla.Nemiešajtetútofarbusožiadnyminýmvýrobkom.Nepoužitézvyšky
výrobkuneuschovávajte.Nenechávajtezmesvuzavretejnádobe(nádobabysamohlanafúknuťaleboprasknúť).
Kérjük olvassa el és kövesse az utasításokat! Ezt a terméket nem 16 éven aluli személyeknél való alkalmazásra szánták.
Az ideiglenes “fekete henna” tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
– Arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült.
– Hajfestés/hajszínezés után bármikor, bármilyen reakciót észlelt.
– Korábban, ideiglenes “fekete henna” tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.
Az összetevőket lásd a dobozon. Szembe ne kerüljön. Szembe jutása esetén azonnal kiöblíteni. Nem használható
szempillára- és szemöldökre. Használat után a hajat alaposan öblítse le. Megfelelő kesztyű használandó. Gyermekek elől
gondosan elzárandó. Tartsa meg az üres dobozt és a használati utasítást arra az esetre, ha bármilyen reakciót észlel. A
kockázat csökkentése érdekében kövesse az alábbi utasításokat..
1. BŐRTÚLÉRZÉKENYSÉGI ALLERGIATESZT:
A termék használata előtt 48 órával végezze el a bőrtúlérzékenységi allergiatesztet, még akkor is, ha korábban már
használt hajfestéket/hajszínezőt.
A bőrtúlérzékenységi allergiatesztet a könyökhajlat egy kb. 1x1 centiméteres bőrterületén végezzük. Vigyen fel
vattapálcikával a könyökhajlatra vékonyan egy kevés festékkrémet. Lefedetlenül hagyja hatni 45 percen keresztül.
Ruhára ne kerüljön. A tubus tetejét gondosan zárja vissza. 45 perc elteltével alaposan öblítse le a festékkrémet langyos
vízzel. Ha bármilyen szokatlan reakciót észlel a hatóidő alatt vagy az azt követő 48 órában, azonnal öblítse le langyos
vízzel, és ne használja a terméket. Ennek a tesztnek az elvégzése fontos óvintézkedés. Azonban legyen tisztában
azzal, hogy a teszt tünetmentes lefolyása esetén is léphetnek fel allergiás reakciók a hajfestés/hajszínezés során. A
bőrtúlérzékenységi allergiateszt nem garancia a jövőbeni allergiás reakciók elkerülésére. Kérdés esetén kérjük forduljon
orvoshoz. .
2. HA HAJFESTÉS/HAJSZÍNEZÉS SORÁN
– váratlanulreakciókmutatkoznak(pl.viszketés,égés,kiütés)azonnalésalaposanöblítseleaterméketlangyos
vízzel és hagyja abba a hajfestést/hajszínezést. Mielőtt újra használná a hajfestéket/hajszínezőt, keressen fel egy
orvost, és az ő utasításai szerint járjon el.
– gyorsan terjedő bőrkiütést, szédülést, gyengeséget, fulladást tapasztal, ha szemei vagy arca megduzzadnak,
azonnal öblítse le, és FORDULJON ORVOSHOZ ÉS LÉPJEN KAPCSOLATBA A FORGALMAZÓVAL.
3. HA A HASZNÁLAT UTÁN VAGY A RÁKÖVETKEZŐ NAPOKBAN váratlan reakciók mutatkoznak, mint viszketés,
kiütés, szem/arc duzzadás, hólyagosodás, AZONNAL FORDULJON ORVOSHOZ. LÉPJEN KAPCSOLATBA A
FORGALMAZÓVAL.
FIGYELMEZTETÉSEK
• Ez a készítmény olyan összetevőket tartalmaz, amely szembántalmakat és tartós szemkárosodást okozhat.
Amennyiben a színelőhívó vagy a festék/színező/szőkítő keverék szembe kerülne, azonnal öblítse ki a szemét bő,
langyos vízzel és keressen fel egy orvost.
• Hakénytelenkontaktlencséthordaniatermékhasználataközbenésatermékaszemébekerülne,vegyekielőszöra
kontaktlencsét, majd azonnal öblítse ki a szemét bő, langyos vízzel és keressen fel egy orvost.
• Kizárólagkülsőhasználatra,nelélegezzebevagynyeljeleakészítményt.
• Kerüljeabőrrelvalófeleslegesérintkezést.
• Nehasználjahennávalvagyfémtartalmúfestékkelfestetthajon.
• Távolítsonelmindenfémhajcsatot,hajtűketvagycsipesztahajábólhajszínváltoztatáselőttéstartsaőkettávola
termék használata közben. Ne használjon fém eszközöket.
• Aszínelőhívóttartsatávolhőtőlésfénytől.Mástermékkelnevegyítseeztafestéket.Netartsamegamaradékot.Ne
hagyjaakeveréketzártflakonban(aflakonfelrobbanhat).
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE
FONTOS INFORMÁCIóK
• PredaplikáciousiprosímpozorneprečítajteBEZPEČNOSTNÉPOKYNYnazadnejstranebalenia.
• Vykonajte test kožnej znášanlivosti 48 hodín pred každým farbením vlasov, a to aj v prípade, ak ide o
opakovanú aplikáciu.
• Predaplikáciousineumývajtevlasy.
• Farbiacuzmesnanesteihneďpozmiešaní.Vžiadnomprípadenenechávajtefarbiacuzmesvofľaštičke;mohla
by prasknúť. Nepoužité zvyšky zmesi neuchovávajte ani na ďalšie použitie.
• Farbiacikrémavyvíjaciuemulziuspoludobrezmiešajteabystevytvorilirovnomernúzmes.
• Pre odtiene 204, 218 a 230: Počas farbenia vlasy nezakrývajte plastovou alebo hliníkovou fóliou a zabráňte
vonkajšiemupôsobeniutepla(napr.fén,sauna).Nepoužívajtenavlasy,ktorébolizafarbenéčervenýmialebo
hnedýmiodtieňmi.
• Kérjük,felhasználáselőttalaposanolvassaelaBIZTONSÁGIUTASÍTÁSOKAT.
• Végezzeelabőrtúlérzékenységiallergiateszt,mégakkoris,hakorábbanmárhasználtilyenvagymásmárkájú
hajszínváltoztató termékek.
• Kérjüknemossamegahajáthajfestéselőtt.
• Akeveréketazonnalhasználjafel.Akeveréketnetartsamegalezártflakonban,aflakonfelrobbanhat.Ne
tartsa meg a fel nem használt keveréket későbbi felhasználásra.
• Afestékkrémetésaszínelőhívótalaposankeverjeössze,amighomogénkeveréketnemkap.
• A204,218és230árnyalatesetén:festésalattnefedjebeahajátműanyagsapkávalvagyalufóliával,valamint
vigyázzon,hogyahajameleglevegővel(hajszárító,hajszárítóbúravagyszauna)neérintkezzen.Ezeketaz
árnyalatokat ne alkalmazza korábban már vörös, vagy sötét színnel festett hajon.
TIPY NA POUŽITIE
FELHASZNÁLÁSI TIPPJEINK
• Výroboknesmieprísťdokontaktusodevmi alebo šperkmi, vzniknuté škvrny sa nedajú odstrániť bežným
spôsobom.
• Odporúčameopakovaťaplikáciukaždé 4 týždne, keďže vlasy narastú približne o 1 cm za mesiac.
• Akmátevlasydlhépobradualebodlhšie,odporúčameVámpriprvejaplikáciipoužiť2baleniaPaletteDeluxe.
• Nepoužívajte2týždnepredapoúpravevlasovtrvalouonduláciou.Vopačnomprípadebymoholbyťfarebný
výsledok príliš intenzívny alebo nerovnomerný.
• Akmátevlasyupravenétrvalouonduláciou,zosvetlenéalebomelírované,odporúčameskrátiťdobupôsobenia
farbiacej zmesi o 5-10 minút.
Akeverékruhával vagy ékszerrel ne érintkezzen, mert a foltok nem távolíthatóak el.
Javasoljuk,hogyahajfestést4 hetente ismételje, mivel a haj ezalatt kb. 1 cm-t nő.
Elsőfestés/szőkítésalkalmával,álligérővagyannálhosszabbhajesetén,2dobozhasználatátjavasoljuk.
Tartóshullám(dauer)alkalmazásaelőttésutánlegalább2hétignevégezzenhajfestést/hajszőkítést.
Különben az eredmény intenzívebb, vagy egyenlőtlenebb lesz.
• HaazÖnhajadauerolt,szőkítettvagymelírozott,javasoljuk,hogycsökkentseahatóidőt5-10perccel.
•
•
•
•
BALENIE OBSAHUJE
•
•
•
•
•
1tubafarbiacehokrému
1aplikačnáfľaštičkasvyvíjacouemulziou
1balenieošetrujúcejmaskyso7olejmi
1párrukavíc
1návodnapoužitie
1
A DOBOZ TARTALMA
50ml
50ml
15ml
PRÍPRAVA
•
•
•
•
•
1tubusfestékkrém
1felvivőflakonszínelőhívóval
1tasak7féleolajjalgazdagítottpakolás
1párkesztyű
1használatiutasítás
1
50ml
50ml
15ml
KEVERÉS
Pred aplikáciou si pripravte hodinky tak, aby ste mohli sledovať dobu pôsobenia. Plecia si
prekryte starým uterákom alebo plášťom ako ochranu odevu a nasaďte si priložené
rukavice.
1. Odkrúťte uzáver aplikačnej fľaštičky.
2. Terazotvortefarbiacikrémtak,žetŕňomvuzávereprerazítemembránutubyacelý
obsah pridajte do aplikačnej fľaštičky.
3. Fľaštičku uzavrite a dôkladne pretrepte, až kým sa všetky zložky dôkladne
nepremiešajú.
4. Nakoniec odkrúťte vrchnák a začnite s nanášaním.
Mielőtt hozzákezdene a termék használatához, helyezzen el egy órát a közelben, hogy a
hatóidőt figyelni tudja. Terítsen egy törülközőt a vállára, hogy megvédje a ruháit és húzza
fel a mellékelt kesztyűt.
1. Tekerje le a felvivőflakon kupakját.
2. A festékkrém tubusát a kupak segítségével lyukassza ki. Nyomja ki a tubus tartalmát
a felvivőflakonba.
3. Zárja vissza a felvivőflakon kupakját, és jól rázza össze, hogy homogén keveréket
kapjon.
4. Végül csavarja le a kupak tetejét, és azonnal kezdje meg a keverék felvitelét.
2.1
2.1
ÚPLNÉ ZAFARBENIE
ELSŐ HASZNÁLAT
Túto aplikáciu odporúčame, ak
• používatetrvácnufarbupoprvýkrátalebo
• Vašapredchádzajúcafarbavlasovužodrástlaaniesúviditeľnéjejzvyšky.
1. Pripravenú farbiacu zmes nanášajte na jednotlivé pramienky vlasov, potom dôkladne
masírujte.
2. a) Farbiacu zmes nechajte pôsobiť 30 minút.
b) Pre odtiene 204, 218, 230: Farbiacu zmes nechajte pôsobiť 45 minút.
Ezt javasoljuk, ha:
• előszörhasználtartóshajfestéket,vagy
• haazelőzőfestésmárteljesenlenőtt,vagynincsmégláthatólenövése.
1. Oszlassa el a keveréket a hajon választékról választékre haladva, majd masszírozza
össze.
2. a) Hagyja a festékkeveréket 30 percig hatni.
b) A 204, 218, 230 árnyalatok esetében: Hagyja a festékkeveréket 45 percig hatni
.
2.2
2.2
FARBENIE ODRASTENÝCH VLASOV
Túto aplikáciu odporúčame, ak ste si vlasy už predtým farbili a je vidno novo vyrastené
vlasy alebo končeky Vašich vlasov sú tmavšie alebo poškodené.
1. 1) Najprv naneste asi 2/3 farbiacej/zosvetľovacej zmesi na odrastené vlasy tak, že
špičkou aplikačnej fľaštičky si vytvoríte vo vlasoch cestičku a farbiacu/zosvetľovaciu
zmesnaňunanesiete.Končekmiprstovvmasírujtekukorienkomvlasov.Tentopostup
aplikujte na všetky korienky.
2. a) Doba pôsobenia farbiacej zmesi na odrastených vlasoch by mala byť 20 minút. Na
konci odporúčanej doby pôsobenia naneste zvyšnú zmes aj na ostatné časti vlasov
a nechajte pôsobiť ďalších 10 minút.
b) Pre odtiene 204, 218, 230: doba pôsobenia farbiacej zmesi na odrastených vlasoch
by mala byť 35 minút. Na konci odporúčanej doby pôsobenia naneste zvyšnú
zmes aj na ostatné časti vlasov a nechajte pôsobiť ďalších 10 minút.
3
OPLACHOVANIE & STAROSTLIVOSŤ PO FARBENÍ
Po uplynutí doby pôsobenia naneste do vlasov teplú vodu. Potom vlasy
dôkladne opláchnite, až kým voda nebude úplne číra. Ako následnú starostlivosť
po farbení vmasírujte Ošetrujúcu masku so 7 olejmi do mokrých vlasov. Nechajte
pôsobiť 2 minúty a potom vlasy dôkladne opláchnite. Ošetrujúca maska so 7
olejmi zjemní Vaše vlasy a zanechá ich pružné a ľahko rozčesatelné.
UTÁNFESTÉS
Utánfestésre akkor van szükség, ha haja már festett és lenövés látszik vagy a hajvégek
sötétebbek vagy foltosak.
1. 1) Először vigye fel a festékkeverék 2/3 részét csak a lenövésekre, választékról
választékra haladva a felvivőflakon segítségével. Ujjbegyeivel masszírozza a
hajtövekbe. Ismételje meg a hajtő egészén.
2.
a) Hagyja hatni 20 percig a hajtöveken. A hatóidő lejárta után vigye fel a maradék
keveréket a haj teljes hosszára és hagyja hatni további 10 percig.
b) A 204, 218 és 230 árnyalat esetében: hagyja a keveréket hatni 35 percig a
hajtöveken. A hatóidő lejárta után a maradék keveréket oszlassa el a haj teljes
hosszán, és hagyja hatni további 10 percig.
3
ÖBLÍTÉS & UTóLAGOS KEZELÉS
A hatóidő lejárta után habosítsa fel haját meleg vízzel, majd öblítse le, míg a víz
teljesen víztiszta nem lesz. Utólagos kezelésként, festés után masszírozza a 7 féle
olajat tartalmazó Pakolást nedves hajába. Hagyja hatni 2 percig, majd alaposan
öblítse ki. Az ápoló, 7 féle olajat tartalmazó Pakolás lággyá varázsolja, simítja a
hajat. A pakolás egy alkalomra elegendõ.
Download

Stáhnout instrukce - Palette