autorizovaný distribútor pre Slovensko
Katalóg
2015
LED moduly
a
príslušenstvo
www.infosystems.sk
autorizovaný distribútor pre Slovensko
Optica
Prevedenie
s 90% svetelnou priepustnosou
Exkluzívne hliníkové telo,
Testované pri teplote od -30° do +80°
IP 66
Komponenty
Okruh
LM-80 certifikovaný LED
Bezpeèná termálna konštrukcia,
McAdam 3 kroková farebná škála
Kovové plošné jadro
8 KV ESD ochrana
36 OZ. hrubá medená vrstva
Ochrana proti zmene polarity
Priame spájkovanie LED èipov
145 lm/W LED efektívnos
Pocinované medené drôty
L70% 45 000 h
www.infosystems.sk
autorizovaný distribútor pre Slovensko
Crown DUO H41
59 mm
Najlepšie pre obojstranné svetelné krabice
a CityLighty hlboké 160 - 200mm
. Svietivos na modul - 230 lm
. Príkon / modul - 2,2W
. 700mA konštantný prúd
. IC - vnútorná LED ochrana
. Špeciálna eliptická šošovka
. Vysoká úèinnos až 100 lm/W
. Životnos - 45 000 h
. Použite¾né už od håbky 160 mm
. Riešenie pre autobusové zastávky
. 5 roèná záruka pri 12h/deò prevádzke
LED
: Crown DUO H41 1344 ks
Transformátor : BP-C700-340
96 ks
* Ceny sú uvedené bez DPH.
www.infosystems.sk
Cena: 6,26 € *
autorizovaný distribútor pre Slovensko
Crown DUO H32
140 m
m
49 mm
Najlepšie pre obojstranné svetelné krabice
a CityLighty hlboké 120 - 180mm
120
1,2
. Svietivos na modul - 120 lm
. Príkon / modul - 1,2W
. 700mA konštantný prúd
. IC - vnútorná LED ochrana
. Špeciálna eliptická šošovka
. Vysoká úèinnos až 100 lm/W
. Životnos - 45 000 h
. Použite¾né už od håbky 120 mm
. Riešenie pre obojstranné krabice
. 5 roèná záruka pri 12h/deò prevádzke
* Ceny sú uvedené bez DPH.
www.infosystems.sk
Cena: 4,14 € *
autorizovaný distribútor pre Slovensko
Crown DUO R21
Najlepšie pre obojstranné svetelné krabice
a CityLighty hlboké 160 - 200mm
Cena: 3,45 € *
3
roky
ZÁRUKA
205
2,4
. Svietivos na modul - 205 lm
. Príkon / modul - 2,4W
. 700mA konštantný prúd
. IC - vnútorná LED ochrana
. Špeciálna eliptická šošovka
. Vysoká úèinnos až 85 lm/W
. Životnos - 25 000 h
. Použite¾né už od håbky 160 mm
. Riešenie pre zastávky
. 3 roèná záruka pri 12h/deò prevádzke
* Ceny sú uvedené bez DPH.
www.infosystems.sk
autorizovaný distribútor pre Slovensko
Crown DUO R13
Cena: 2,09 € *
100 m
m
Najlepšie pre obojstranné svetelné krabice
hlboké od 100 - 140mm
110
1,2
. Svietivos na modul - 120 lm
. Príkon / modul - 1,2W
. 350mA konštantný prúd
. Špeciálna eliptická šošovka
. Vysoká úèinnos až 90 lm/W
. Životnos - 25 000 h
. Použite¾né už od håbky 100 mm
. Riešenie pre obojstranné krabice
. 3 roèná záruka pri 12h/deò prevádzke
* Ceny sú uvedené bez DPH.
www.infosystems.sk
3
roky
ZÁRUKA
autorizovaný distribútor pre Slovensko
Crown OPTO Q4
Záruka 3 roky
180
2,0
Cena: 1,73 € *
IP 67
. Svietivos na modul - 180 lm
. Príkon / modul - 2,0W
. Prúd 12V DC
. Vnútorná LED ochrana
. Špeciálna 160° šošovka pre
homogénne svietenie
. Vysoká úèinnos až 90 lm/W
. Životnos - 25 000 h
. Použite¾né už od håbky 140 mm
. Riešenie pre ve¾koplošné reklamy
. 3 roèná záruka pri 12h/deò prevádzke
Najlepšie pre 200 - 250mm hlboké svetelné krabice,
ve¾koplošné reklamy a BackLighty
3
roky
ZÁRUKA
330 mm
1000 mm
len 9kusov na m2 pri hlbke 200mm
330 mm
2000 mm
Håbka
Rozmer krabice
Vzdialenos medzi
modulmy
250mm
1000 x 2000 mm
330mm
Intenzita svietenia
700 lux
Príkon na 1m²
Množstvo na 1m²
Príkon na 1m²
Úspora èasu inštalácie
18 W/m²
len 9 ks
18 W/m²
-40%
! Testované s 480g/m2 tranzlucentnou fóliou
* Ceny sú uvedené bez DPH.
www.infosystems.sk
autorizovaný distribútor pre Slovensko
Crown OPTO Q3
Záruka 3 roky
Cena: 1,31 € *
Najlepšie pre svetelné krabice a kazetové písmená
od 100 - 180mm
3
roky
ZÁRUKA
135
1,5
IP 67
. Svietivos na modul - 135 lm
. Príkon / modul - 1,5W
. Prúd 12V DC
. Vnútorná LED ochrana
. Špeciálna 160° šošovka pre
. Vysoká úèinnos až 90 lm/W
. Životnos - 25 000 h
. Použite¾né už od håbky 100 mm
. Riešenie pre ve¾ké kazetové písmená
. 3 roèná záruka pri 12h/deò prevádzke
homogénne svietenie
Vzdialenos medzi
riadkami
Vzdialenos medzi
modulmy
Množstvo na reazci
140mm
240mm
300mm
25 ks
Napájanie
Príkon na modul
Farba svetla
Intenzita svietenia
12V DC
1,5 W
7000K
135 lm / modul
Håbka
!
Testované s opál plexisklom 770 hr.3mm
* Ceny sú uvedené bez DPH.
www.infosystems.sk
Príkon na reazec
37,5 W
Svietivos
160°
autorizovaný distribútor pre Slovensko
Crown OPTO S23
Záruka 3 roky
Cena: 0,83 € *
- DC12V +
- DC12V +
BaltLED
2V +
-D
C
12
V
+
Ba
D
Llt E
1
- DC
Najlepšie pre svetelné krabice a kazetové písmená
od 80 - 140mm
3
roky
ZÁRUKA
90
1,0
IP 66
. Svietivos na modul - 90 lm
. Príkon / modul - 1,0W
. Prúd 12V DC
. Vnútorná LED ochrana
. Špeciálna 160° šošovka pre
. Vysoká úèinnos až 90 lm/W
. Životnos - 25 000 h
. Použite¾né už od håbky 80 mm
. Riešenie pre kazetové písmená a stredne ve¾ké svetelné krabice
. 3 roèná záruka pri 12h/deò prevádzke
homogénne svietenie
Håbka
Vzdialenos medzi
modulmy
Množstvo na reazci
od 80mm
180mm
25 ks
Príkon na modul
Farba svetla
Intenzita svietenia
1,0 W
7000K
90 lm / modul
Svietivos
* Ceny sú uvedené bez DPH.
www.infosystems.sk
160°
Napájanie
12V DC
autorizovaný distribútor pre Slovensko
Crown OPTO S13
Záruka 3 roky
D
C
1
2
V
+
Cena: 0,55 € *
-
ED
tL
l
Ba
Najlepšie pre malé svetelné krabice a kazetové písmená
od 30 - 100mm
3
roky
45
0,5
IP 66
ZÁRUKA
. Svietivos na modul - 45 lm
. Príkon / modul - 0,5W
. Prúd 12V DC
. Vnútorná LED ochrana
. Špeciálna 160° šošovka pre
. Vysoká úèinnos až 90 lm/W
. Životnos - 25 000 h
. Použite¾né už od håbky 30 mm
. Riešenie pre malé kazetové písmená a svetelné krabice
. 3 roèná záruka pri 12h/deò prevádzke
homogénne svietenie
Håbka
Vzdialenos medzi
modulmy
Množstvo na reazci
od 30mm
130mm
50 ks
Príkon na modul
Farba svetla
Intenzita svietenia
0,5 W
7000K
90 lm / modul
Svietivos
* Ceny sú uvedené bez DPH.
www.infosystems.sk
160°
Napájanie
12V DC
autorizovaný distribútor pre Slovensko
Crown OPTO P14
Záruka 5 rokov
C
D
V
2
1
+
Cena: 0,72 € *
-
ED
tL
l
Ba
5W
ium
0,3
m
re
P
Najlepšie pre malé svetelné krabice a kazetové písmená
od 30 - 100mm
35
0,35
IP 66
. Svietivos na modul - 35 lm
. Príkon / modul - 0,35W
. Prúd 12V DC
. Vnútorná LED ochrana
. Špeciálna 160° šošovka pre
. Vysoká úèinnos až 100 lm/W
. Životnos - 45 000 h
. Použite¾né už od håbky 30 mm
. Riešenie pre malé kazetové písmená a svetelné krabice
. 5 roèná záruka pri 12h/deò prevádzke
homogénne svietenie
Håbka
Vzdialenos medzi
modulmy
Množstvo na reazci
od 30mm
130mm
50 ks
Príkon na modul
Farba svetla
Intenzita svietenia
7000K
35 lm / modul
0,35 W
Svietivos
* Ceny sú uvedené bez DPH.
www.infosystems.sk
160°
Napájanie
12V DC
autorizovaný distribútor pre Slovensko
Crown OPTO P25
Záruka 5 rokov
Cena: 1,38 € *
Najlepšie pre stredne ve¾ké svetelné krabice a kazetové písmená
od 80 - 120mm
60
0,6
IP 66
. Svietivos na modul - 60 lm
. Príkon / modul - 0,6 W
. Prúd 12V DC
. Vnútorná LED ochrana
. Špeciálna 160° šošovka pre
. Vysoká úèinnos až 100 lm/W
. Životnos - 45 000 h
. Použite¾né už od håbky 30 mm
. Riešenie pre malé kazetové písmená a svetelné krabice
. 5 roèná záruka pri 12h/deò prevádzke
homogénne svietenie
Håbka
80 - 120mm
Príkon na modul
0,35 W
Vzdialenos medzi
modulmy
Množstvo na reazci
160mm
25 ks
Farba svetla
Intenzita svietenia
7000K
60 lm / modul
Svietivos
* Ceny sú uvedené bez DPH.
www.infosystems.sk
160°
Napájanie
12V DC
autorizovaný distribútor pre Slovensko
Crown OPTO S44
Záruka 5 rokov
Cena: 1,40 € *
SAMSUNG
Najlepšie pre ve¾ké svetelné krabice a kazetové písmená
od 150 - 250mm
120
1,2
IP 66
. Svietivos na modul - 120 lm
. Príkon / modul - 1,2 W
. Prúd 12V DC
. Vnútorná LED ochrana
. Svietenie 120°
. Vysoká úèinnos až 100 lm/W
. Životnos - 45 000 h
. Použite¾né od håbky 150 - 250 mm
. Riešenie pre malé kazetové písmená a svetelné krabice
. 5 roèná záruka pri 12h/deò prevádzke
Vzdialenos medzi
modulmy
Množstvo na reazci
250mm
30 ks
Príkon na modul
Farba svetla
Intenzita svietenia
1,2 W
7000K
Håbka
150 - 250mm
Svietivos
120 lm / modul
* Ceny sú uvedené bez DPH.
www.infosystems.sk
120°
Napájanie
12V DC
autorizovaný distribútor pre Slovensko
Crown OPTO S45
Záruka 5 rokov
Cena: 1,56 € *
SAMSUNG
Najlepšie pre ve¾ké svetelné krabice a kazetové písmená
od 150 - 250mm
120
1,2
IP 66
. Svietivos na modul - 120 lm
. Príkon / modul - 1,2 W
. Prúd 12V DC
. Vnútorná LED ochrana
. Svietenie 120°
. Vysoká úèinnos až 100 lm/W
. Životnos - 45 000 h
. Použite¾né od håbky 150 - 250 mm
. Riešenie pre malé kazetové písmená a svetelné krabice
. 5 roèná záruka pri 12h/deò prevádzke
Vzdialenos medzi
modulmy
Množstvo na reazci
250mm
30 ks
Príkon na modul
Farba svetla
Intenzita svietenia
1,2 W
7000K
Håbka
150 - 250mm
Svietivos
120 lm / modul
* Ceny sú uvedené bez DPH.
www.infosystems.sk
120°
Napájanie
12V DC
autorizovaný distribútor pre Slovensko
Príslušenstvo
Svorka trojpólová - UR2
Balené po 100ks
Cena: 0,29 € *
Svorka dvojpólová - UY2
Balené po 100ks
Cena: 0,24 € *
Svorka odboèná - UB2A
Balené po 100ks
Cena: 0,38 € *
Svorka 2+2 pólová - U1R
Balené po 100ks
Cena: 3,18 € *
Svorka 2+2 pólová - UDW2
Balené po 100ks
Cena: 2,84 € *
Kliešte na svorky E-9BM
• Pätková spojka plne spåòajúca RUS štandard, k spojeniu max. 3 žíl
• Max. priemer vodiè s izoláciou: 2,08 mm
• Prierez vodiè: 0,4 – 0,9 mm2 plný vodiè
• Pracovná teplota: -40°C do +140°C
• Spojka je plnená gélom, ktorý izoluje spoj voèi prachu a vlhkosti
• IP 54
• Pätková spojka plne splòjúca RUS štandard, k spojeniu max. 2 žíl
• Max. priemer vodiè s izoláciou: 2,08 mm
• Prierez vodiè: 0,4 – 0,9 mm2 plný vodiè
• Pracovná teplota: -40°C do +140°C
• Spojka je plnená gelom, ktorý izoluje spoj voèi prachu a vlhkosti
• IP 54
• Spojka k vytvoreniu odboèky aj na existujúcej trase ( LED + LED )
• Max. priemer vodiè s izoláciou: 2,08 mm
• Prierez vodiè: 0,4 – 0,9 mm2 plný vodiè
• Pracovná teplota: -40°C do +140°C
• Spojka je plnená gélom, ktorý izoluje spoj voèi prachu a vlhkosti
• IP 54
• Spojka k vytvoreniu spoja dvoch párov vodièov ( zdroj + LED )
• Max. priemer vodiè s izoláciou: 3,18 mm
• Prierez vodiè: 0,5 – 0,9 mm2 plný vodiè
• Pracovná teplota: -40°C do +140°C
• Spojka je plnená gélom, ktorý izoluje spoj voèi prachu a vlhkosti
• IP 54
• Spojka k vytvoreniu spoja dvoch párov vodièv s extrémnou odolnosu
• Max. priemer vodiè s izoláciou: 4,4 mm
• Prierez vodiè: 0,9 – 1,3 mm2 plný vodiè
• Pracovná teplota: -40°C do +140°C
• Spojka je plnená gélom, ktorý izoluje spoj voè prachu a vlhkosti
a je zhotovená pre maximálne zaženie v exteriéry
• IP 54
Tieto robustné kliešte sú urèné pre všetky typy konektorov. Plochá a
nastavite¾á èe¾us umožòje spájanie všetkých prierezov vodièov.
Balené po 100ks
Cena: 68,46 € *
* Ceny sú uvedené bez DPH.
www.infosystems.sk
autorizovaný distribútor pre Slovensko
Zdroje pre LED moduly
LPC-20-350
€ 10,65 *
LPC-35-700
€ 14,63 *
LPV-60-12
€ 13,95 *
LPV-100-12
€ 22,35 *
CLG-150-12A
€ 42,00 *
HLG-240-12A
€ 68,55 *
• Zdoj pre LED moduly pracujúce na konštantný prúd 9-48V, 350mA
Ideálne pre moduly: Crown DUO H32, Crown DUO R13
• Vstup : 90-264VAC
• Výstup : 9 - 48V, 350mA
• Pracovná teplota: -30°C do +70°C
• IP 67
Záruka 2 roky
• Zdoj pre LED moduly pracujúce na konštantný prúd 9-48V, 700mA
Ideálne pre moduly: Crown DUO H41, Crown DUO R21
• Vstup : 90-264VAC
• Výstup : 9 - 48V, 700mA
• Pracovná teplota: -30°C do +70°C
• IP 67
Záruka 2 roky
• Zdoj pre LED moduly pracujúce na 12V DC
• Vstup : 90-264VAC
• Výstup : 12V DC, 60W
• Pracovná teplota: -30°C do +70°C
• IP 67
Záruka 2 roky
• Zdoj pre LED moduly pracujúce na 12V DC
• Vstup : 90-264VAC
• Výstup : 12V DC, 100W
• Pracovná teplota: -30°C do +70°C
• IP 67
Záruka 2 roky
• Zdoj pre LED moduly pracujúce na 12V DC
• Vstup : 90-264VAC
• Výstup : 12V DC, 150W
• Pracovná teplota: -30°C do +70°C
• IP 67
Záruka 3 roky
• Zdoj pre LED moduly pracujúce na 12V DC
• Vstup : 90-264VAC
• Výstup : 12V DC, 240W
• Pracovná teplota: -30°C do +70°C
• IP 67
Záruka 5 rokov
* Ceny sú uvedené bez DPH.
www.infosystems.sk
Objednávky
: +421 905 655 034
[email protected]
Technické poradenstvo : +421 903 740 320
www.infosystems.sk
Download

Katalóg na LED moduly a príslušenstvá