Cenník skladacích kontajnerov
NÁZOV
Kontajner 2,25 m
Kontajner 3 m
Kontajner 4 m
Kontajner 5 m
Kontajner 6 m
Prístrešok na odstavenie
vozidla
5m
6m
Kontajner so žiarovo poz.
oceľovou podlahou 2,25 m
( tiež fajčiarska miestnosť ) 3
m
Kontajner so záchytnou
vaňou s 2 pármi
2,25 m
ventilačných mriežok
3m
Kontajner 1000 x 1200 mm :
s drevenou podlahou
s oceľovou podlahou
Kontajner 1375 x 2200 mm :
s drevenou podlahou
s oceľovou podlahou
Kontajner 1260 x 1375
Kontajner 1260 x 1375
s oknom ( WC - box )
PRÍSLUŠENSTVO :
Regálový nosník
Regálový stojan
Záchytná polica pre kont.
2,25 m
3m
Spojenie kontajnerov - sada
Vystuženie strechy - sada
pre
kontajner 2,25 m a 3 m
kontajner
4m
kontajner
5m a6m
Vedenie vidlí vysokozdv.
vozíka
- namontované na podlahe
- náhradná sada
Držiak 2 fliaš ( bez
regálových stojanov )
Deliaca stena - sada
Závora - sada na
1 krídlové dvere
2 krídlové dvere
Dvojkrídlové
dvere
v čelnej stene
Pol.č.
€/ks
021361
788
019161
872
019171
1 062
021371
1 343
021381
1 474
CENA BEZ DPH A EX WORKS VLKANOVÁ
Jednokrídlové
Dvojkrídlové
dvere
dvere
Univerzálny
v bočnej stene
v bočnej stene
prístrešok
Pol.č.
€/ks
Pol.č.
€/ks
Pol.č.
€/ks
024340
X
02471
839
X
645
023660
024280
02472
944
993
711
023670
023630
02473
1 135
1 218
887
023680
023640
02474
1 367
1 438
1 085
023690
023650
02475
1 499
1 608
1 192
Vnútorná výška
2 480 mm
Pol.č.
€/ks
X
X
03133
1 221
03134
1 459
03135
1 780
03136
2 011
023500
023990
1 751
2 017
X
X
X
X
X
X
X
X
023880
023890
1 204
1 484
X
X
X
X
X
X
X
X
023820
023830
1 539
1 795
02484
02485
1 592
1 868
X
02486
X
1 918
X
X
X
X
X
X
03106
03107
592
673
X
X
X
X
X
X
03108
03109
X
820
993
X
03127
03126
02173
849
1 053
696
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
03105
747
X
X
X
X
X
X
€/ks
€/ks
ZVLÁŠTNE VYHOTOVENIE : / LEN NA OBJED. /
019270
019280
4,10
13
024240
024230
023840
023850
1 sada
2 sady
3 sady
31
42
50
121
121
242
363
Druhé dvere miesto zadnej steny
147
142
Druhé a ďalšie jednokrídlové dvere v bočnej stene
Okno s okenicou 850 x 750 mm v bočnej stene
310
172
326
186
37
230
116
Okno bez okenice 300 x 577 mm v bočnej stene
Okno s okenicou 850 x 750 mm v zadnej stene
Okno bez okenice 300 x 577 mm v zadnej stene
Ventilačné mriežky - 1 pár ( 2 ks )
Dvojkrídlové dvere s pletivom miesto plechu
Jednokrídlové dvere s pletivom miesto plechu
Povrchová úprava kontajnera
práškovou farbou - jednofarebne
024040
024050
50
42
03110
024540
17
106
2,25 m
vonkajšej plochy
3m
4m
5m
6m
Strecha s 770 mm širokým priesvitným pruhom
023980
023970
50
64
2,25 m
3m
4m
5m
Zarážka dverí pre :
1 krídlové dvere
2 krídlové dvere
Nájazd 1 000 mm
6m
031590
031600
024900
13
26
88
473
528
641
755
870
78
105
138
168
200
Download

Cenník skladacích kontajnerov