FAX A COPY
ZVOLEN, spol. s r.o.
Námestie SNP 18
960 01 Zvolen
tel./fax: 045/5321 689
e-mail: [email protected]
[email protected]
[email protected]
www.faxacopy.sk
CENNÍK SLUŽIEB
Veľkoformátová tlač atramentová na tlačiarni Canon iPF750
gramáž
papiera
cena za zbytkový
papier [1m2]
NOVINKA
výtlačok [1m2]
Obyčajný papier
(matný papier základný pre tlač
technických výkresov)
80 g
0,8
0,666
8,-
6,666
White Opaque Paper
(poťahovaný papier pre grafickú
a technickú tlač s vysokým rozlíšením)
120 g
2,-
1,666
19,90
16,583
Matt Coated Paper
(matný fotografický papier so širokým farebným
priestorom a vysokým rozlíšením)
180 g
3,50
2,916
25,-
20,833
Glossy Photo Paper
(lesklý fotopapier)
200 g
5,-
4,166
30,-
25,-
Pri odbere menšom ako 0,5 m sa k cene účtuje príplatok 30%. Pri odbere nad 0,5 m (vrátane) platia vyššie uvedené ceny za m2.
V prípade tlače formátu, pri ktorom na rolke zostane nevyužitý zbytok papiera sa k výtlačku účtuje naviac cena za tento papier
vypočítaná na základe jeho plochy.
2
2
Veľkoformátové ferebné skenovanie
NOVINKA
cena za formát A4
A4 (rozlíšenie do 300 dpi)
0,50
0,417
A4 (rozlíšenie 400 dpi)
0,69
0,575
A4 (rozlíšenie 600 dpi)
0,79
0,658
Cena skenu sa vypočítava na základe veľkosti predlohy - z koľkých A4 formátov pozostáva.
Do ceny sa započítava každý započatý formát A4.
V prípade vyhotovenia kópie (tlač skenu z plotra) v rovnakej veľkosti ako skenovaná predloha, platí na skenovanie zľava 20%
Veľkoformátové čb skenovanie na Xerox 6204
skenovanie do šírky 914 mm
0,24/A4
0,200/A4
Skenovanie na plošnom skeneri do formátu A4
farebné
čiernobiele
Formát A4
2,76
2,30
1,44
1,20
Formát A5
1,44
1,20
0,72
0,60
Fromát A6
0,84
0,70
0,48
0,40
Fotografia 9 x 13
0,60
0,50
0,42
0,35
Skenovanie dokumentové do formátu A3
far. do 2 ks
far. 3 ks a viac
čb do 2 ks
čb 3 ks a viac
Formát A4
0,50
0,416
0,33
0,275
0,30
0,25
0,17
0,142
Formát A3
1,-
0,833
0,66
0,550
0,60
0,50
0,33
0,275
Pri vyšších množstvách skenovaných predlôh z podávača možnosť zľavy podľa dohody.
Ceny v bielych políčkach sú uvedené s DPH 20%, ceny v šedých políčkach sú uvedené bez DPH.
Kopírovanie čiernobiele/laserová tlač čiernobiela
papier
A4 jednostranne 80 g
A4 jednostranne 100 g cc
A4 jednostranne 160 g cc
A4 jednostranne 200 g cc
A4 jednostranne 250 g cc
A4 jednostranne 300 g cc
A4 obojstranne 80 g
A4 obojstranne 100 g cc
A4 obojstranne 160 g cc
A4 obojstranne 200 g cc
A4 obojstranne 250 g cc
A4 obojstranne 300 g cc
A3 jednostranne 80 g
A3 jednostranne 100 g cc
A3 jednostranne 160 g cc
A3 jednostranne 200 g cc
A3 jednostranne 250 g cc
A3 jednostranne 300 g cc
A3 obojstranne 80 g
A3 obojstranne 100 g cc
A3 obojstranne 160 g cc
A3 obojstranne 200 g cc
A3 obojstranne 250 g cc
A3 obojstranne 300 g cc
farebný papier
A4 jednostranne
A4 obojstranne
A4 jednostranne
A4 obojstranne
101-500 ks
501-1000 ks
nad 1001 ks
0,07
do 10 ks
0,058
0,06
11-100 ks
0,050
0,05
0,042
0,04
0,033
0,03
0,10
0,083
0,09
0,075
0,08
0,067
0,07
0,058
0,06
0,05
0,12
0,100
0,11
0,092
0,10
0,083
0,09
0,075
0,08
0,067
0,025
0,14
0,117
0,13
0,108
0,12
0,100
0,11
0,092
0,11
0,092
0,17
0,142
0,16
0,133
0,15
0,125
0,14
0,117
0,14
0,117
0,22
0,183
0,21
0,175
0,20
0,167
0,19
0,158
0,19
0,158
0,12
0,100
0,10
0,083
0,08
0,067
0,07
0,058
0,06
0,050
0,16
0,133
0,15
0,125
0,13
0,108
0,11
0,092
0,10
0,083
0,17
0,142
0,16
0,133
0,14
0,117
0,12
0,100
0,11
0,092
0,19
0,158
0,18
0,150
0,16
0,133
0,14
0,117
0,13
0,108
0,22
0,183
0,21
0,175
0,19
0,158
0,17
0,142
0,16
0,133
0,27
0,225
0,26
0,217
0,24
0,200
0,22
0,183
0,21
0,175
0,12
0,100
0,10
0,083
0,09
0,075
0,07
0,058
0,06
0,050
0,20
0,167
0,18
0,150
0,16
0,133
0,14
0,117
0,13
0,108
0,24
0,200
0,22
0,183
0,20
0,167
0,18
0,150
0,16
0,133
0,26
0,217
0,25
0,208
0,24
0,200
0,22
0,183
0,20
0,167
0,32
0,267
0,31
0,258
0,30
0,250
0,28
0,233
0,26
0,217
0,42
0,350
0,41
0,342
0,40
0,333
0,38
0,317
0,36
0,300
0,20
0,167
0,18
0,150
0,14
0,117
0,12
0,100
0,10
0,083
0,27
0,225
0,25
0,208
0,22
0,183
0,20
0,167
0,18
0,150
0,33
0,275
0,31
0,258
0,26
0,217
0,24
0,200
0,22
0,183
0,38
0,317
0,36
0,300
0,32
0,267
0,28
0,233
0,27
0,225
0,44
0,367
0,42
0,350
0,38
0,317
0,34
0,283
0,33
0,275
0,54
0,450
0,52
0,433
0,48
0,400
0,44
0,367
0,43
0,358
101-500 ks
501-1000 ks
nad 1001 ks
80 g
80 g
160 g
160 g
0,09
do 10 ks
0,075
0,08
0,067
0,07
0,058
0,07
0,058
0,07
0,058
0,14
0,117
0,12
0,100
0,10
0,083
0,10
0,083
0,10
0,083
0,12
0,100
0,11
0,092
0,10
0,083
0,10
0,083
0,10
0,083
0,17
0,142
0,16
0,133
0,14
0,117
0,12
0,100
0,12
0,100
A3 jednostranne 80 g
A3 obojstranne 80 g
0,18
0,150
0,16
0,133
0,14
0,117
0,14
0,117
0,14
0,117
0,27
0,225
0,25
0,208
0,21
0,175
0,21
0,175
0,21
0,175
priehľ. fólia do 10 ks
0,33 0,275
A4 jedn.
0,30
pauzovací papier
A4 jednostranne 80 g
A3 jednostranne 80 g
samolepiaca priehľ. fólia
A4 jednostranne
do 10 ks
11-100 ks
11-100 ks
0,16
0,133
0,14
0,117
0,32
0,267
0,28
0,233
do 10 ks
0,78
0,650
11-100 ks
0,76
0,633
Ceny v bielych políčkach sú uvedené s DPH 20%, ceny v šedých políčkach sú uvedené bez DPH.
11-100 ks
0,25
samolepiaci papier
do 10 ks
A4 jednostranne
0,28
0,233
10-100 ks
0,27
0,225
101-500 ks
501-1000 ks
nad 1001 ks
0,26
0,25
0,24
0,217
0,208
0,200
cc - papier Color Copy (biely matný hladený papier)
Kopírovanie farebné/laser. tlač fareb. na Canon iR Advance C7055i
papier Color Copy
A4 jednostranne 4+0
A4 jednostranne 4+0
A4 jednostranne 4+0
A4 jednostranne 4+0
A4 jednostranne 4+0
A4 jednostranne 4+0
80 g
100 g
160 g
200 g
250 g
300 g
0,44
0,47
0,49
0,51
0,54
0,59
0,367
0,392
0,408
0,425
0,450
0,492
0,33
0,36
0,38
0,40
0,43
0,48
0,275
0,300
0,317
0,333
0,358
0,400
0,27
0,30
0,32
0,34
0,37
0,42
0,225
0,250
0,267
0,283
0,308
0,350
0,23
0,26
0,28
0,30
0,33
0,38
0,192
0,217
0,233
0,250
0,275
0,317
0,20
0,23
0,25
0,27
0,30
0,35
0,167
0,192
0,208
0,225
0,250
0,292
A4 obojstranne 4+4
A4 obojstranne 4+4
A4 obojstranne 4+4
A4 obojstranne 4+4
A4 obojstranne 4+4
A4 obojstranne 4+4
80 g
100 g
160 g
200 g
250 g
300 g
0,88
0,91
0,93
0,95
0,98
1,03
0,733
0,758
0,775
0,792
0,817
0,858
0,66
0,69
0,71
0,73
0,76
0,81
0,550
0,575
0,592
0,608
0,633
0,675
0,54
0,57
0,59
0,61
0,64
0,69
0,450
0,475
0,492
0,508
0,533
0,575
0,46
0,49
0,51
0,53
0,56
0,61
0,383
0,408
0,425
0,442
0,467
0,508
0,40
0,43
0,45
0,47
0,50
0,55
0,333
0,358
0,375
0,392
0,417
0,458
A4 obojstranne 4+1
A4 obojstranne 4+1
A4 obojstranne 4+1
A4 obojstranne 4+1
A4 obojstranne 4+1
A4 obojstranne 4+1
80 g
100 g
160 g
200 g
250 g
300 g
0,49
0,52
0,54
0,56
0,59
0,64
0,408
0,433
0,450
0,467
0,492
0,533
0,38
0,41
0,43
0,45
0,48
0,53
0,317
0,342
0,358
0,375
0,400
0,442
0,32
0,35
0,37
0,39
0,42
0,47
0,267
0,292
0,308
0,325
0,350
0,392
0,28
0,31
0,33
0,35
0,38
0,43
0,233
0,258
0,275
0,292
0,317
0,358
0,25
0,42
0,30
0,32
0,35
0,40
0,208
0,350
0,250
0,267
0,292
0,333
A3 jednostranne 4+0
A3 jednostranne 4+0
A3 jednostranne 4+0
A3 jednostranne 4+0
A3 jednostranne 4+0
A3 jednostranne 4+0
80 g
100 g
160 g
200 g
250 g
300 g
0,88
0,94
0,98
1,02
1,08
1,18
0,733
0,783
0,817
0,850
0,900
0,983
0,66
0,72
0,76
0,80
0,86
0,96
0,550
0,600
0,633
0,667
0,717
0,800
0,54
0,60
0,64
0,68
0,74
0,84
0,450
0,500
0,533
0,567
0,617
0,700
0,46
0,52
0,56
0,60
0,66
0,76
0,383
0,433
0,467
0,500
0,550
0,633
0,40
0,46
0,50
0,54
0,60
0,70
0,367
0,383
0,417
0,450
0,500
0,583
A3 obojstranne 4+4
A3 obojstranne 4+4
A3 obojstranne 4+4
A3 obojstranne 4+4
A3 obojstranne 4+4
A3 obojstranne 4+4
80 g
100 g
160 g
200 g
250 g
300 g
1,76
1,82
1,86
1,90
1,96
2,06
1,467
1,517
1,550
1,583
1,633
1,717
1,32
1,38
1,42
1,46
1,52
1,62
1,100
1,150
1,183
1,217
1,27
1,350
1,08
1,14
1,18
1,22
1,28
1,38
0,900
0,950
0,983
1,017
1,067
1,150
0,92
0,98
1,02
1,17
1,12
1,22
0,767
0,817
0,850
0,975
0,933
1,017
0,80
0,86
0,90
0,94
1,00
1,10
0,667
0,717
0,750
0,783
0,833
0,917
A3 obojstranne 4+1
A3 obojstranne 4+1
A3 obojstranne 4+1
A3 obojstranne 4+1
A3 obojstranne 4+1
A3 obojstranne 4+1
80 g
100 g
160 g
200 g
250 g
300 g
0,98
1,04
1,08
1,12
1,18
1,28
0,817
0,867
0,900
0,933
0,983
1,067
0,76
0,82
0,86
0,90
0,96
1,06
0,633
0,683
0,717
0,750
0,800
0,883
0,64
0,70
0,74
0,78
0,84
0,94
0,533
0,583
0,617
0,650
0,700
0,783
0,56
0,62
0,66
0,70
0,76
0,86
0,467
0,517
0,550
0,583
0,633
0,717
0,50
0,56
0,60
0,64
0,70
0,80
0,417
0,467
0,500
0,533
0,583
0,667
1-10 ks
11-100 ks
101-500 ks
501-1000 ks
Ceny v bielych políčkach sú uvedené s DPH 20%, ceny v šedých políčkach sú uvedené bez DPH.
1001- a viac ks
papier Color Copy A3++
A3++ jednostr. 4+0 100 g
A3++ jednostr. 4+0 160 g
A3++ jednostr. 4+0 250 g
0,96
1,00
1,10
0,800
0,833
0,917
0,74
0,78
0,88
0,617
0,650
0,733
0,62
0,66
0,76
0,517
0,550
0,633
0,54
0,58
0,68
0,450
0,483
0,567
0,48
0,52
0,62
0,400
0,433
0,517
A3++ obojstr. 4+4
A3++ obojstr. 4+4
A3++ obojstr. 4+4
100 g
160 g
250 g
1,84
1,88
1,98
1,533
1,567
1,650
1,40
1,44
1,54
1,167
1,200
1,283
1,16
1,20
1,30
0,967
1,000
1,083
1,00
1,04
1,14
0,833
0,867
0,950
0,88
0,92
1,02
0,733
0,767
0,850
A3++ obojstr. 4+1
A3++ obojstr. 4+1
A3++ obojstr. 4+1
100 g
160 g
250 g
1,06
1,10
1,20
0,883
0,917
1,00
0,84
0,88
0,98
0,700
0,733
0,817
0,72
0,76
0,86
0,600
0,633
0,717
0,64
0,68
0,78
0,533
0,567
0,650
0,58
0,62
0,72
0,483
0,517
0,600
A3++ obojstr. 1+0
A3++ obojstr. 1+0
A3++ obojstr. 1+0
100 g
160 g
250 g
0,22
0,26
0,34
0,183
0,217
0,283
0,20
0,24
0,32
0,167
0,200
0,267
0,18
0,22
0,30
0,150
0,183
0,250
0,16
0,20
0,28
0,133
0,167
0,233
0,15
0,19
0,27
0,125
0,158
0,225
A3++ obojstr. 1+1
A3++ obojstr. 1+1
A3++ obojstr. 1+1
100 g
160 g
250 g
0,29
0,35
0,46
0,242
0,292
0,383
0,27
0,33
0,44
0,225
0,275
0,367
0,24
0,28
0,42
0,200
0,233
0,350
0,22
0,26
0,40
0,183
0,217
0,333
0,20
0,24
0,39
0,167
0,200
0,325
1-10 ks
predĺž. formát 630x297 mm
jednostranne 4+0
priehľadná fólia
A4 jednostr. 4+0
pauzovací papier
A4 jednostr. 4+0
A3 jednostr. 4+0
samolepiaci pap. biely
A4 jednostr. 4+0
A3 jednostr. 4+0
samolep. pap. biely lesk.
A4 jednostr. 4+0
samolep. fólia priehľad.
A4 jednostr. 4+0
1-10 ks
1,32
1,100
1-10 ks
0,87
0,725
1-10 ks
11-100 ks
11-100 ks
0,99
0,825
11-100 ks
0,71
0,592
11-100 ks
101-500 ks
0,81
0,675
101-500 ks
0,64
0,533
101-500 ks
0,525
0,58
0,483
0,51
0,425
1,26
1,050
1,16
0,967
1,03
0,858
11-100 ks
1001- a viac
101-500 ks
0,63
1-10 ks
501-1000 ks
101-500 ks
501-1000 ks
1001- a viac
0,69
0,575
0,58
0,483
0,52
0,433
0,48
0,400
0,45
0,375
1,38
1,150
1,16
0,967
1,04
0,867
0,96
0,800
0,90
0,750
1-10 ks
1,13
0,942
1-10 ks
1,13
0,942
11-100 ks
1,08
0,900
11-100 ks
1,08
0,900
101-500 ks
1,00
0,833
101-500 ks
1,00
0,833
Ceny v bielych políčkach sú uvedené s DPH 20%, ceny v šedých políčkach sú uvedené bez DPH.
Kopírovanie farebné/laserová tlač farebná na Canon CLC 2620
Táto tlačiareň je používaná najmä na potlač kreatívnych papierov, ktoré sú momentálne v ponuke:
• Plátno 250 g
• Rives tradition natural white 280 g
• Curious Metallics - Ice silver 280 g
• Curious Metallics - White gold 280 g
• Curious Metallics - Lustre 280 g
• Curious Metallics - Gold leaf 280 g
• Astrosilver - Diagonale 250 g
kreatívne papiere
A4 jednostr. 4+0
A4 obojstr. 4+4
A4 obojstr. 4+1
A4 jednostr. 1+0
A4 jednostr. 1+1
1-10 ks
250 g
250 g
250 g
250 g
250 g
papier Color Copy
A4 jednostranne 4+0
A4 jednostranne 4+0
A4 jednostranne 4+0
A4 jednostranne 4+0
A4 jednostranne 4+0
11-100 ks
101-500 ks
501-1000 ks
1001- a viac
0,83
0,692
0,76
0,633
0,70
0,580
0,63
0,525
0,56
0,467
1,49
1,242
1,38
1,150
1,27
1,058
1,16
0,967
1,05
0,875
1,03
0,858
0,96
0,800
0,89
0,742
0,83
0,692
0,76
0,633
0,59
0,492
0,53
0,442
0,46
0,383
0,39
0,325
0,33
0,275
0,79
0,658
0,73
0,608
0,66
0,550
0,59
0,492
0,53
0,442
1-10 ks
100 g
160 g
200 g
250 g
300 g
0,53
0,60
0,63
0,71
0,76
0,442
0,500
0,525
0,592
0,633
11-100 ks
0,46
0,53
0,58
0,65
0,70
0,383
0,442
0,483
0,542
0,583
101-500 ks
0,40
0,46
0,51
0,57
0,62
0,333
0,383
0,425
0,475
0,517
501-1000 ks
0,33
0,40
0,43
0,51
0,56
0,275
0,333
0,358
0,425
0,467
1001- a viac ks
0,27
0,34
0,37
0,45
0,50
Veľkoformátové čb kopírovanie na Xerox 6204 (šírka 914 mm)
použité médium
cena za formát A4
papier
90 g
0,15
0,125
pauzák
100 g
0,24
0,200
Pri zväčšovaní sa ráta počet formátov A4 na kópii. Pri zmenšovaní sa ráta počet formátov A4 na origináli.
Veľkoformátová čb tlač na Xerox 6204 (šírka 914 mm)
použité médium
cena za formát A4
papier
90 g
0,15
0,125
pauzák
100 g
0,28
0,233
90 g
0,30
0,25
neónový papier
Predaj médií z rolí (bez kopírovania)
médium
cena za formát A4
papier
90 g
0,05
0,042
pauzák
100 g
0,12
0,100
Do ceny sa započítava každý započatý formát A4.
Ceny v bielych políčkach sú uvedené s DPH 20%, ceny v šedých políčkach sú uvedené bez DPH.
0,225
0,283
0,308
0,375
0,417
Hrebeňová väzba plastová (hrebeň + predná fólia + kartón)
do 20 strán
do 50 strán
do 100 strán
do 150 strán
do 200 strán
nad 200 strán
formát A4
0,80
0,667
1,00
0,833
1,26
1,050
1,43
1,192
1,76
1,467
2,19
1,825
formát A3
1,20
1,000
1,33
1,108
1,66
1,383
1,83
1,525
2,19
1,825
2,59
2,158
Hrebeňová väzba kovová (hrebeň + predná fólia + kartón)
do 20 strán
do 50 strán
do 100 strán
nad 100 strán
formát A4
1,06
0,883
1,23
1,025
1,53
1,275
1,76
1,467
formát A3
1,46
1,217
1,59
1,325
1,93
1,608
2,19
1,825
Lištová väzba
Lakovaná lišta A4 (Prestige + Delta)
2,66
2,217
Lakovaná lišta A3 (Prestige + Delta)
2,94
2,450
Látková lišta A4 (tvrdené dosky látkové)
5,-
4,167
Zlatenie 4 riadky základné
4,-
3,333
Zlatenie každý riadok nad 4 riadky
1,50
1,250
Plastová lišta (Priehľadná fólia + chrbát) - lišta 3-6/A4
0,60
0,500
Plastová lišta (Priehľadná fólia + chrbát) - lišta 9-12/A4
0,70
0,583
Plastová lišta (Priehľadná fólia + chrbát) - lišta 3-6/A3
0,90
0,750
Plastová lišta (Priehľadná fólia + chrbát) - lišta 9-12/A3
1,00
0,833
formát A5
do formátu A6
Laminovanie
formát A3
formát A4
lesklé
1,43
1,192
0,66
0,550
matné
2,00
1,667
1,00
0,833
0,46
0,383
0,27
-
0,225
-
Faxovanie
sadzba 1 (miestne volania)
1 strana
0,33
0,275
sadzba 2 (medzimestské volania)
0,66
sadzba 3 (medzinárodné vol., 090x)
0,550
Ceny v bielych políčkach sú uvedené s DPH 20%, ceny v šedých políčkach sú uvedené bez DPH.
1,00
0,833
Vizitky
papier 300 g (lesklý/matný)
cena do 60 ks
FAREBNÁ vizitka jednostranná
0,14
FAREBNÁ vizitka obojstranná
FAREBNÁ vizitka obojstr. (druhá starana ČB)
cena od 60 ks do
300 ks
cena nad 300 ks
0,116
0,10
0,083
0,085
0,071
0,18
0,15
0,18
0,15
0,15
0,125
0,15
0,125
0,12
0,10
0,10
0,083
ČB vizitka jednostranná
0,10
0,083
0,06
0,05
0,055
0,046
ČB vizitka obojstranná
0,12
0,10
0,08
0,067
0,07
0,058
V prípade lesklej laminácie vizitky sa k cene vizitky účtuje 0,056 € bez DPH na jeden kus.
V prípade matnej laminácie vizitky sa k cene vizitky účtuje 0,083 € bez DPH na jeden kus.
kreatívny papier 250-280 g
cena od 60 ks do
300 ks
cena nad 300 ks
0,183
0,17
0,142
0,15
0,125
cena do 60 ks
FAREBNÁ vizitka jednostranná
0,22
FAREBNÁ vizitka obojstranná
0,30
0,25
0,23
0,193
0,20
0,166
FAREBNÁ vizitka obojstr. (druhá starana ČB)
0,26
0,216
0,20
0,167
0,18
0,15
ČB vizitka jednostranná
0,13
0,108
0,10
0,083
0,09
0,075
ČB vizitka obojstranná
0,15
0,125
0,12
0,100
0,10
0,083
V prípade záujmu o tlač vizitiek s nákladom nad 500 ks sa môžete informovať ohľadom ceny na
adrese [email protected]
V prípade, že vizitky je potrebné graficky spracovať, je nutné k cene vizitiek prirátať grafické
spracovanie podľa cenníka grafických prác:
Grafické práce
Grafické práce 1/4 hod. (1 zákazka)
5,40
4,50
Grafické práce 1/4 hod. (jednoduchá úprava dokumentov v grafickom návrhu,
ktorý bol vyhotovený grafickým štúdiom Fax a Copy
- napr. zmena tel. čísla a mena na vizitke)
3,60
3,00
Posielanie E-mailu
E-mail s prílohou do 5 Mb
0,33
0,275
Napaľovanie dát na CD
1,70
1,416
Napaľovanie dát na DVD
2,20
1,833
Zálohovanie dát
Potlač CD/DVD na atramentovej fototlačiarni
Potlač CD matné
1,20
1,00
Potlač DVD matné
1,30
1,083
Potlač DVD lesklé
1,90
1,583
Potlač na vlastné médium
0,80
0,666
Fotografia na fotopapieri 10x15 cm
0,50
0,416
Fotografia na fotopapieri 13x18 cm
0,90
0,75
Fotografia na fotopapieri A4
3,30
2,75
Tlač na atramentovej fototlačiarni do formátu A4
Dosková (Diplomová) väzba
Zviazanie jednej DP so zlatením (4 základné riadky)
9,-
7,50
Zlatenie každý ďalší riadok nad 4 riadky
1,5
1,25
Zlatenie na chrbát práce
3,-
2,50
3,-
2,50
Nalepenie pásky na prílohy
0,80
0,666
Nalepenie CD obálky do práce
0,50
0,416
Opravy v zviaznej DP (rozobratie, vloženie strán...)
Potlač CD
Konverzia dokumentu do PDF
Číslovenie strán v dokumente (vkladanie, úprava)
2,-
1,666
1,50
1,25
2,-
1,666
VÄZBA/ZLATENIE
Realizujeme väzbu do tvrdých dosiek s farebným koženkovým poťahom s dotlačou textov
termorazbou kovovou fóliou.
V ponuke sú 4 farebné poťahy a 2 farby textu (zlatá, strieborná).
Väzbu realizujeme do 24 hodín
(výrobná kapacita je obmedzená, preto dostupnosť 24 hodinových termínov
a termínu do 3 hodín doporučujeme overiť pred zadaním práce
Pri požiadavke do 3 hodín* prirážka k základnej cene 70%.
Pri realizácii mimo pracovnej doby prirážka 100% k cenám za poskytnuté služby.
(v sobotu a nedeľu viažeme iba po vzájomnej dohode so zákazníkom)
Ceny sú uvedené v €.
Ceny v bielych políčkach sú uvedené s DPH 20%, ceny v šedých políčkach sú uvedené bez DPH.
Cenník platný od 1. 1. 2015
Download

Cenník booklet 23022015 20percent.indd