PLECHOVÉ STREŠNÉ KRYTINY
®
®
Plechové strešné krytiny ALFA a OMEGA sú moderné a trvalé výrobky šikovne
snúbiace tradičný dizajn s pokročilou výrobnou technológiou. Klasický tvar v
mnohých zaujímavých farebných odtieňoch umožňuje voľne prispôsobiť všetky
komponenty, ktoré tvoria výsledný efekt. Dodávajú streche novú tvár. Vďaka
nízkej hmotnosti do 5 kg/m2 a rýchlej montáži sa ideálne osvedčia nielen na
nových, ale aj reštaurovaných strechách (napr. meštianske domy). Každá
objednávka je vybavovaná so zohľadnením rozmerov jednotlivých úsekov
strešných plôch tak, aby nedochádzalo k zbytočným stratám materiálu.
plus
140
47 / 52
95
Efektívna šírka 1085
Plechové strešné
krytiny
Technické parametre [w mm]
efektívna šírka
1085
celková šírka
1180
hrúbka plechu
183,3
0,50
výška profilu
38 / 43
47 / 52
výška prelisov
Efektívna šírka 1100
350/400
min 500
max 5750
hmotnosť
2
cca. 5 kg/m
dĺžka záložky pri
delení tabúľ
Technické parametre [w mm]
Plechové strešné
krytiny
1100
celková šírka
1183
hrúbka plechu
0,50
ALFA plus 20/350
výška profilu
38 / 43
ALFA plus 20/400
výška prelisov
15 / 20
dĺžka tabule
hmotnosť
dĺžka záložky pri
delení tabúľ
®
ALFA plus 15/400
®
®
350/400
min 460
max 6110
2
Súpis modulových tabúľ
cca. 5 kg/m
110
+ Výrobok s možnosťou voľby dĺžky modulu:
350 mm alebo 400 mm;
+ Výhodný pomer kvality k cene;
+ Dve výšky profilu: 20 mm alebo 15 mm.
150
ALFA®plus 15/350
efektívna šírka
dĺžka modulu
®
OMEGA 15/400
®
OMEGA 20/350
®
OMEGA 20/400
15 / 20
dĺžka modulu
dĺžka tabule
83
®
OMEGA 15/350
Modul
350 mm
Modul
400 mm
Počet
modulov
0,46 m
0,51 m
1
0,81 m
0,91 m
2
1,16 m
1,31 m
3
1,51 m
1,71 m
4
1,86 m
2,11 m
5
2,21 m
2,51 m
6
2,56 m
2,91 m
7
2,91 m
3,31 m
8
3,26 m
3,71 m
9
3,61 m
4,11 m
10
3,96 m
4,51 m
11
4,31 m
4,91 m
12
4,66 m
5,31 m
13
5,01 m
5,71 m
14
5,36 m
6,11 m max
15
5,71 m
16
6,06 m
17
Súpis modulových tabúľ
Modul
350 mm
Modul
400 mm
0,50 m
0,55 m
Počet
modulov
1
0,85 m
0,95 m
2
1,20 m
1,35 m
3
1,55 m
1,75 m
4
1,90 m
2,15 m
5
2,25 m
2,55 m
6
2,60 m
2,95 m
7
2,95 m
3,35 m
8
3,30 m
3,75 m
9
3,65 m
4,15 m
10
4,00 m
4,55 m
11
4,35 m
4,95 m
12
4,70 m
5,35 m
13
5,05 m
5,75 m max
14
5,40 m
15
5,75 m
16
+ Výrobok vhodný na veľkoplošné strechy;
+ Klasická línia pripomínajúca keramickú
škridlu;
+ Krytina s možnosťou voľby dĺžky:
modulu: 350 mm alebo 400 mm;
+ Dve výšky profilu: 20 mm alebo 15 mm.
Plechové stre š né krytiny vyrábané spolo č nosťou
Blachprofil 2 majú na spodnej strane potlač umožňujúcu
overiť pôvod výrobku.
Hrebenáče a klampiarske výrobky sú neoddeliteľnou súčasťou každej
náležite vyhotovenej krytiny. Chránia ju proti zatekaniu a prievanu a
strecha vďaka nim získava nový estetický vzhľad.
Klampiarske výrobky sú vyrábané z plechov s identickou paletou
farbených odtieňov a farieb ako v prípade strešných krytín.
Okrem štandardných nižšie vymeraných klampiarskych výrobkov
môžeme vyhotoviť klampiarske výrobky alebo parapet na individuálnu
objednávku.
Viacvrstvovo poťahovaný výrobok tvarovaný podľa európskej normy
EN 508-1 spolu s vyhlásením o zhode a osvedčením o pôvode.
45
85
Výberom plechovej strešnej krytiny vyrábanej spoločnosťou Blachprofil 2
získavate:
180
130
135
20
40
1 Organická vrstva
15
20
2 Základná farba
80
3 Protikorózna farba
4 Metalická vrstva
15
15
ZÁVETERNÁ LIŠTA I
5 Oceľové jadro
ZÁVETERNÁ LIŠTA II
PREDLŽOVACÍ DIEL ZÁVETERNEJ LIŠTY
15
15
20
15
85
85
2 3 4
25
25
17
5
85
175
130
OPLECHOVANIE STENY I
OPLECHOVANIE STENY II
ÚŽĽABIE
180
Rezanie na objednávku podľa uvedených rozmerov,
čo skracuje čas montáže, minimalizuje odpad
(nezohľadňuje šikminy) a náklady na záložky.
100
90
20
85
112
20
150
15
ODKVAPOVÝ PLECH I
Vysoké prelisy približujú profily tradičným strešným
krytinám.
ODKVAPOVÝ PLECH II
UKONČOVACÍ DIEL OBLÉHO HREBENÁČA
40
Ľahkú a pevnú krytinu, vďaka ktorej ušetríte na
nákladoch na konštrukciu a prácu.
10
300
75
10
PARAPET
35
175
230
Bezpečnosť, čiže kapilárnu drážku, písomnú záruku
dokonca do 40 rokov, ochranné balenie proti oderu.
196
10
74
15
58
OBLÝ HREBENÁČ
90
100
18
SNEHOVÝ ZACHYTÁVAČ
Telefonickú podporu v centrále spoločnosti alebo
kontakt na regionálneho technického poradcu.
Trieda STANDARD
POLYESTER Standard
Plechové strešné krytiny - ochranné vrstvy v ponuke
Hrúbka
vrstvy
Názov vrstvy
plus
Kód
ÁNO
POLYESTER Standard
25 μm RAL
ÁNO
ÁNO
MAT 35 Standard
35 μm
ÁNO
ÁNO
PLADUR EcoProtect
ÁNO
ÁNO
ICE CRYSTAL® EcoProtect® 35 μm ICep
ÁNO
NIE
HPS200 Ultra
ÁNO
®
®
®
TK
RAL 1002
RAL 1021
RAL 3000
RAL 3005
RAL 3009
RAL 3011
RAL 5008
RAL 5010
RAL 6005
RAL 6020
RAL 6029
RAL 7024
RAL 7035
RAL 8004
RAL 8017
RAL 8023
RAL 9002
RAL 9005
RAL 9006
RAL 9010
TK 28
TK 31
TKep 32
TKep 33
35 μm TKep
200 μm HPS
Trieda PLUS
MAT 35 Standard
Vlastnosti vrstiev
Trieda
STANDARD
Povrchové
vrstvy
Trieda
PLUS
TK 23
TK 27
TK 32
TK 33
TK 750
Trieda PREMIUM
TKep
Kód
TK 11
Hrúbka
vrstvy
ICep
HPS
35
Trieda PREMIUM
Korózia
(odolnosť)
®
®
PLADUR EcoProtect
UV žiarenie
(odolnosť)
Poškriabanie
(odolnosť)
TKep 11
TKep 23
TKep 28
Pružnosť
Záručná doba
(roky)
15
15
do 40
TKep 750
®
®
ICE CRYSTAL EcoProtect
Označenia vrstiev:
ICep 28
POLYESTER Standard
MAT 35 Standard
®
®
TKep - PLADUR EcoProtect
®
®
ICep - ICE CRYSTAL EcoProtect
Výrobky vo vrstvách triedy PREMIUM
si nevyžadujú ochranu rezaných hrán
lakom.
®
HPS - HPS200 Ultra
ICep 33
ICep 750
®
HPS200 Ultra
Burano [HPS 28] Vandyke
Black [HPS 33]
Brown [HPS 32]
Terracotta [HPS 750]
Na individuálnu objednávku navyše dodávame aj atypické odtiene
a vrstvy mimo uvedenej vzorkovnice.
Pre všetky strešné systémy z našej ponuky sú k dispozícii
nasledujúce doplnky:
- tesnenia hrebenáča a odkvapu,
- ventilačný prestup,
- pochôdzny systém.
Technológia potlače neumožňuje dosiahnuť presné farby povlaku,
preto sú zobrazené farby orientačné a môžu sa líšiť od skutočných.
Návod na montáž plechovej strešnej krytiny
obr.6
a, b
1. Objednávka
obr.1
Plechové strešné krytiny ALFA® a OMEGA® sa
môžu používať na strechy so sklonom plochy
najmenej 9° (15 %). Rezanie plechov na
rozmer nezohľadňuje šikminy. Maximálna
dĺžka pásu na jednom úseku nesmie
presiahnuť 6,15 m - ALFA® a 5,75 m OMEGA ® . Vzhľadom na rozpínavosť
materiálu pod vplyvom teplôt a riziko
poškodenia počas prenášania, upevňovania
a opracovania sa v prípade, ak dĺžka sklonu
presahuje povolenú hodnotu uplatňuje
spájanie pásov, pričom objednávaná dĺžka
(napr. 7,58 m) je automaticky delená
približne v polovici pod podmienkou, že
spodný pás (odkvapový) musí byť
modulovým pásom.
obr.2
obr.3
Lata
Dištančný
klátik
Fólia/paropriepustná membrána
Krokva
obr.4
1
3
5
7
2
4
6
Výrobca nezodpovedá za rozdiely vo
farebnom odtieni, vzhľad povrchovej
úpravy ani rozmerové odchýlky (v rámci
medzí tolerancie, ktoré pripúšťajú
príslušné normy pre daný výrobok) v
rámci jednotlivých objednávok. Plechy
nesmú byť skladované v pôvodných
obaloch z výroby dlhšie ako 3 týždne od
dátumu výroby. Po uplynutí tejto doby
je potrebné obal rozrezať, stiahnuť z
pásov ochrannú fóliu a preložiť pásy
medzi sebou tenkými preložkami.
Celková doba skladovania nesmie byť
dlhšia ako 5 mesiacov od dátumu
výroby.
®
a = 150 mm OMEGA
®
b = 110 mm ALFA plus
obr.7
obr.8
obr.9
2. Preprava
obr.5
Autá používané na prepravu plechovej
strešnej krytiny musia mať úložný priestor
prispôsobený dĺžke pásov, ktoré musia byť
pevne zopnuté do jedného balu, aby
nedochádzalo k poškodeniu povrchovej
úpravy. Na poškodenia základného laku sa
nevzťahuje záruka.Pri prenášaní pásov
počas ručnej vykládky musí byť počet
prenášajúcich osôb prispôsobený tak, aby
nedochádzalo k presúvaniu plechov po sebe
ani ich ohýbaniu (obr. 1) ich uchopením na
miestach prelisov, v ktorých sú najpevnejšie
(obr. 2).
3.Montaż
Pred montážou skontrolujte správnosť vyhotovenia konštrukcie, čiže: uhlopriečky,
plochosť a zohľadnenie vzduchovej medzery medzi plechom a fóliou alebo lepenkou.
Pozor - pred skrutkovaním skrutiek vždy
snímte ochrannú fóliu, v opačnom
prípade tesnenie nezaručí primerané
dosadnutie a utesnenie!
Hrebenáče upevňujeme krátkymi skrutkami
(20 mm) „plech na plech“ v každom druhom
chrbte vlny s použitím profilovaných tesnení,
univerzálnych tesnení alebo pásky PURS
(obr. 8). Na montáž ďalších strešných
prvkov odporúčame používať klampiarske
klince 3,5 x 30 mm (obr. 7). Používaním
našich zachytávačov snehu na strechách s
prudkým sklonom strešnej plochy (obr. 9) sa
na jar vyhnete oprave/výmene odkvapového
systému a riziku zosuvu snehu na chodcov.
Skúsení zhotovitelia dodávajú vlastné
riešenia, ktoré môže výrobca schváliť.
4. Rezanie plechu
Na rezanie plechu sa nesmie používať náradie
vytvárajúce tepelný efekt (prudké zvýšenie
teploty), ako uhlová brúska (obr. 10).
Spôsobuje to poškodenie organickej a
pozinkovanej ochrannej vrstvy, v dôsledku
čoho dochádza ku korózii, ktorú urýchľujú
horúce piliny dopadajúce na povrch pásu. Na
tieto účely sú vhodným náradím pneumatické
nožnice Nibbler alebo na menších častiach
ručné nožnice.
Pozor!! Výrobca odporúča zalakovať
nechránené rezané hrany aj na miestach
rezaných vo výrobe.
5. Chodenie po streche
obr.10
Montáž musí byť zorganizovaná tak, aby sa po
namontovaných pásoch chodilo čo najmenej.
Pokiaľ je to nutné, na plech treba našliapavať
v dolnej časti vlny (obr. 11), pričom treba
dávať pozor, aby na podrážke neostali zvyšky
po rezaní a opracovaní plechu, ktoré by mohli
poškodiť organickú kryciu vrstvu. Po ukončení
montáže strešnú plochu očistite od všetkých
pilín, klincov a iných prvkov, ktoré by mohli
ich ponechaním na strešnej krytine tvoriť
ohniská vzniku korózie.
obr.11
Upevnenie prvej laty závisí od šírky odkvapu a sklonu strechy, musí však byť hrubšia o cca 1,7
cm, aby sa vyrovnal rozdiel prelisu. Môže sa to dosiahnuť použitím dištančných klátikov (obr.
3). Rozstup jednotlivých lát určuje dĺžka modulu. Laty musia byť pribité pevne, v rovnakých
vzdialenostiach tak, aby podopierali plech v jeho najnižšom bode (obr. 3).
Spodný okraj plechovej krytiny musí zasahovať do 1/3 šírky odkvapu, čo neplatí v prípade, ak
budú montované snehové zábrany. Ak používame odkvapové lemovanie, nesmieme
zabudnúť na jeho montáž spôsobom, ktorý by umožňoval odvádzanie prípadného
kondenzátu z fólie do rímsy. Pásy sa kladú z ľavej strany strechy predbežným upevnením
troch prvých pásov „na sucho“, aby sa zistil uhol a vedenie rímsy a hrebenáča (obr. 4). Šírka
presahu pri spájaní pásov pozdĺž je zobrazená na obr. 6. Ďalšie pásy podkladáme kapilárnym
žliabkom odspodu a upevníme krátkymi skrutkami (20 mm) pod prelisom na každom module
(obr. 5). Kladením pod miernym sklonom ich zakrývame, čo ideálne zlepšuje vzhľad a
estetickú stránku vyhotovenia. Takýto spôsob kladenia pásov umožňuje plechu celou svojou
váhou zapadnúť na prelisoch a spoje pásov sú ukryté, čomu sa často nevyhneme pri kladení
plechu na vrchu, keď ho treba dotláčať dohora. Až takto spojené pásy upevňujem k latám
vhodnými skrutkami (35 mm) spôsobom znázorneným na obrázku 5.
Priemerná spotreba skrutiek 4,8 x 35 mm je
cca 6 - 7 ks./m2 (v oblastiach vystavených
pôsobeniu prudkých vetrov musí byť rozstup
kotviacich bodov menší). Upevňujú sa v
dolnej časti vlny pomocou magnetického
násadca akumulátorového skrutkovača alebo
vŕtačky. Utesnenie spojov zabezpečujú
skrutky s EPDM tesnením, ktoré pri správnom
(kolmom) dotiahnutí musí mierne prečnievať
mimo obvod podložky.
6. Údržba
Prípadné poškodenia vzniknuté počas
prepravy, montáže a opracovania zalakujte
presne na mieste poškodenia, predtým však
povrch očistite od špiny a mastnoty. Na
nenalakovaných rezaných hranách môže
dochádzať k rozvrstveniu jednotlivých
v r s t i e v. O d p o r ú č a s a v y k o n á v a n i e
každoročnej revízie strechy za účelom
vykonania nevyhnutných údržbárskych prác.
7. Otázky:
Všetky pripomienky a otázky k tomuto návodu adresujte na e-mailovú adresu:
[email protected]
Poznámky:
Distribútor:
centrála: 31-216 Kraków, ul. Legnicka 5
Výroba: 32-566 Alwernia, Grojec,
ul. Grojecka 39 (A4 Katovice - Krakov)
tel./fax: +48 124 155 551
www.bp2.sk
®
Copyright © BLACHPROFIL 2 . Všetky práva vyhradené.
Tento leták nie je prizvaním k predloženiu ponuky
v zmysle čl. 14 bod 2 Konvencie Spojen ch n rodo v o zmluv ch medzin rodného predaja to varu.
Download

Produktový leták