Faktúra č.:
04/2011
Prevádzka Bystričany
Ulica Janka Král'a 594/9
Mesto 972 45 Bystričany
Štát
Odberateľ
Základná škola s materskou
HomáVes
č 310
972 48 Homá Ves
Anton Kytka-Navijáreň
Dodávatel'
(Variabilný symbol)
školou
IČO 40183025
DIČ 1042475236
Banka Tatra Banka
Pobočka Prievidza
Číslo účtu 2621541562/1100
SWIFT
IČO
36126713
DIČ 2021624495
IBAN
Obch. reg. Živnostenský List
Objednávka
Č.
Oodaci list č.
Dátum vyhotovenia
14.01.2011
24.01.2011
14.01.2011
Dátum splatnosti
Dátum dodo tov.lsl.
r:
Forma úhrady
Prevodným
Spôsob dopravy
Konštantný symbol
Dod. a plat. podm.
Osobný odber
0008
Základná škola s materskou školou
Horná Ves
Č 310
972 48 Horná Ves
príkazom
Faktúrujem Vám opravu 2 kusov čerpadiel Sigma Lutín typ 50 NTR 50-80-10-LM-00, 360 W,
2820 otáčok.
P,Č.
Jedn,
Názov a druh tovaru alebo služby
Množstvo
Cena zaj,
55,00
ks
Spolu
55,00
1,00
1
Previnutie el. motora
2
demontáž, montáž čerpacieho zariadenia,
ks
16,00
2,00
32,00
3
oddelovacia vložka
ks
26,00
2,00
52,00
4
predné grafitové ložisko
ks
8,00
2,00
16,00
6,00
2,00
12,00
ks
5
zadné grafitové ložisko
6
tesnenie silik6nové 65*5,5
ks
3,10
4,00
12,40
7
tesnenie silik6nové 125*3
ks
2,06
2,00
4,12
8
tesnenie 43* 3,5
ks
1,10
2,00
2,20
185,72
0,00
Spolu
Centové vyrovnanie:
~
Dodávatel'
Anton Kytka
NA VlJÁAEŇ
I
J KtlIIa 590W
9·72 45 8yslričany
Celková
/nformatfvna
tel 046/54934~H,!Co:401
fakturovaná
suma
nie je platitel'om
EUR
ce/ková fakturovaná suma v SKK:
Konverzný kurz 1EUR
Anton Kytka
o.
----
Podpo
Vystavil
a pečiatk
Tel.: 046/5493481
0908/722615,
Spracované
Fax: 046/5493481
v programe ALFA - jednoduché
účtovníctvo,
výrobca: KROS a.s., tel. 04W07 10 11, www.kros.sk
DPH
185,721
5595,00
= 30,1260
SKK
Download

faktura0018 - Základná škola s materskou školou Horná Ves