Dodávateľ
110001
Faktúra č.
MVDr. ONDRIAŠ Ivan
Prevádzka: súkromný veterinárny lekár
Objednávka č.
V í t a n á RH9/1R
Dodací list č.
958 04 Partizánske - Veľké Bielice
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO :
31142869
IČDPH: SK1031182460
DIČ : 1031182460
Komora veterinárnych lekárov SR č. 0209/1992
Vystavil
Dr.Ondriaš
Tel.: 0905648079, 0387499566
Fax: -
Vysokoškolský poľn. podnik SPU,s r.o.
Kolíňany
Oponice
Hlavná 561
951 78 Kolíňany
Dátum vyhotovenia
[email protected]
03.02.2011
Odberateľ
Vysokoškolský poľn. podnik SPU,s r.o.
Kolíňany
Oponice
Hlavná 561
951 78 Kolíňany
IČO:
36553069
IČDPH: SK2020150000
DIČ: 2020150000
Dát. dod. tov./sl.
Dátum splatnosti
31.01.2011
17.02.2011
Forma úhrady
Spôsob dopravy
Konštantný symbol
Banka
Prevodným príkazom
Osobný odber
0308
Všeobecná úverová banka
Pobočka
Číslo účtu
SWIFT
IBAN
Dod. a plat. podm.
Partizánske
427845 192/0200
SUBASKBX
SK50 0200 0000 0004 2784 5192
Prevodným príkazom
Faktúrujem Vám za vyžiadanú veterinárnu činnosť na SPU v Nitre, Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku v
Kolíňanoch, závod OPONICE - VKFD kravy za mesiac január 2011
P.č.
1
2
3
Kód položky
Popis
DPH
%
Úkony
20
20
20
Lieky použité pri úkonoch
Cestovné
Množstvo
Jed n.
1,00
1,00
1,00
Cena za j.
bez DPH
425,10
979,60
72,30
Základ pre DPH: 20 %
Základ pre DPH: 10 %
Spolu
bez DPH
425,10
979,60
72,30
1 477,00
Komora veterinárnych lekárov SR
MVDr. (van ONDRIAŠ
veterinárny lekár
číslo osvedčenia 0209
Celková suma bez DPH:
DPH:
DPH:
20 %
10 %
Centové vyrovnanie:
Celková fakturovaná suma: EUR
Podpis a pečiatka
Počet príloh: 1x platobný výmer
1 477,00
295,40
0,00
1 772,40
Download

pdf - 746.46 kB - Zverejnovanie.sk