Rozvodné
systémy
Perfektné rozvody stlačeného vzduchu
Efektívne
systémy & servis
stlačeného vzduchu
pre remeselníkov,
malé a stredné podniky
Odporúčané použitie
Kompletný rozvodný systém s praktickým systémom „Click it“ s 15-28 mm
priemerom od robustného mosadzného systému s 15-63 mm až po plastový
rozvodný systém s 32-63 mm priemerom a množstvom spojok a rozvodných
krabíc.
Odporúčané použitie
Hadice pre všetky použitia od súkromných účelov až po profesionálne použitia
v dielni ako aj pneumatické hadice. Okrem toho všetko pre perfektnú organizáciu
pracoviska a ergonomickú prácu – navíjacie bubny, energetické hniezda a balanséry.
Odporúčané použitie
Od jednoduchej vsuvky až po komplexnú bezpečnostnú rýchlospojku – samostatne pre každé prípojky stlačeného vzduchu, či pre náradie, hadice alebo
zariadenia
ROZVODY, HADICE
A SPÁJACIA TECHNIKA
Rozvodné systémy10 – 39
Hadice
a vybavenie dielne40 – 51
Pripájacia
a spojovacia technika52 – 61
Najvyššia efektivita
vzájomne zladených produktov
1.2
1.1
4
2
Skrutkové
kompresory
od 2,2 – 45 kW;
na vzdušníku a/
alebo so sušičkou
1.1
Piestové
kompresory
1.2
2
so stojatým
alebo ležatým
vzdušníkom alebo
prídavným kompresorom
Úprava
stlačeného
vzduchu
3
2
Kondenzačné a
adsorpčné sušičky,
filtre a údržbové
jednotky
Rozvodné
systémy
3
od 15-63 mm z rôznych materiáloch
ako aj vybavenie
dielne, hadice a
spojovací materiál­
Pneumatické
náradie
4
pre najrôznejšie
použitie
4
5
Aby ste Vaše peniaze nevyhadzovali do vzduchu:
Schneider airsystems!
Maximálna efektivita v sieti rozvodov
K efektívnemu zariadeniu stlačeného vzduchu patrí aj ideálne dimenzovaná
sieť rozvodov, keďže správne dimenzovaný systém rozvodov minimalizuje
Vaše straty tlaku v rozvodoch.
Radi Vás podporíme pri dimenzovaní Vášho systému rozvodov: Na základe
Vašej individuálnej analýza potreby navrhneme pre Vás perfektný rozvodný systém s vhodnými odbernými miestami a maximálnou efektivitou – vždy
so zohľadnením dlhodobého podnikateľského vývoja.
Optimalizácia existujúcich rozvodných systémov
Netesnosti v systéme rozvodov môžu byť faktorom vysokých nákladov:
V sieti malého priemyslu a malých dielňach sa pohybujú priemerné netesnosti už pri 5%*, pri väčšej sieti je to dokonca 10-15%*(vzťahujúc sa na
spotrebu počas výrobnej prevádzky).
Zmeraním netesností Vám vypočítame výšku strát vzduchu. V prípade
potreby riešenia, nájdeme Vaše netesnosti a odstránime tieto na želanie.
Kontaktujte k tomuto jednoducho náš servisný tím tel.: 037/6522 775-6 !
Dodatočné náklady kvôli netesnostiam*
ø Netesnosti
[mm]
Strata vzduchu
Straty energie/rok
pri 6 bar
pri 8.760 h/a a 0,19 €/kWh
[l/sec.]
[kWh] [€]
1 1,242.891 549,29
3 11,1426.0174.943,23
5
30,95 72.27013.731,30
*Zdroj: Bavorský Krajský úrad Životného prostredia (Hrsg.): „Ochrana klímy – zníženie nákladov: Príručka efektívneho využitia energie v priemysle a remesle“, 1. náklad, Augsburg, 2004
6
Perfektný rozvodný systém –
flexibilný a preskúšaný TÜV
Vďaka rozličným spojovacím systémom a rozvodom z rôznych materiálov máme pre každú požiadavku to správne riešenie –
nezáleží na tom, či sa inštaluje vo vnútri, vonku, na zemi alebo v špeciálnych čistých priestoroch.
Všetky rozvodné systémy od Schneider airsystems sú variabilné, možno ich ľubovoľne rozširovať a navzájom kombinovať -úplne
bez zvárania, spájkovania, alebo lepenia
Rozvodný systém 15-63 mm
Polyamidová rúra
Rýchla a jednoduchá montáž vďaka systému „Click it“
K dispozícii ako verzia odolná voči UV-žiareniu
Polyetylénová rúra
Rýchle narezanie rozvodov jednoduchým odrezaním s nožnicami na rezanie rúr
Možnosť premostenia väčších vzdialeností 50m zvitkami
Rúra zo špeciálnej hliníkovej zliatiny
Ideálna ako hlavný rozvod, keďže sa dá zložiť, stabilne a len s niekoľkými svorkami
Optimálne vhodná pri veľkých výkyvoch teplôt, kvôli malej rozťažnosti
Rúra z nerezovej ocele
Ideálna ako hlavný rozvod, keďže sa dá zložiť ľahko, stabilne a len s niekoľkými svorkami
Mimoriadne hygienická a neškodiaca potravinám, preto je ideálna pre techniku používanú v potravinárskom a farmaceutickom priemysle
Naše rozvodnné systémy sú certifikované TÜV!
Všetky súčasti rozvodných systémov od Schneider airsystems sú skontrolované
a certifikkované TÜV. Na základe toho potvrdzuje certifikát kompatibilitu systémov.
7
Určite si priemer Vášho rozvodu!
Pre správne plánovanie rozvodu stlačeného vzduchu musí byť pripisovaný najvyšší význam dimenzovaniu ako aj výberu
materiálu, keďže výber rozvodov s malými priemermi a rozvodov stlačeného vzduchu so sklonmi ku korózii vykazuje
veľké straty tlaku.
K perfektnému systému rozvodov v štyroch krokoch:
1. Vyberte si podľa Vašich požiadaviek stlačeného vzduchu správny systém rozvodov
Štyri rozličné materiály nájdete na predchádzajúcej strane.
2. Rozhodnite sa správne podľa Vašich priestorových možností pre rozvetvený alebo okruhový rozvod:
Pre samostatné odvody stlačeného vzduchu a premostnenie menších vzdialeností postačuje rozvetvený rozvod. Ak
majú byť inštalované viaceré výstupy stlačeného vzduchu na rôznych miestach v miestnosti, odporúča sa okruhový
rozvod, aby sa na všetkých odberných miestach v sieti poskytoval rovnaký tlak.
Získajte z tabuľky na nasledujúcej strane:
pre dimenzovanie rozvetveného rozvodu: celkovú menovitú dĺžku rozvodu a celkovú spotrebu vzduchu
pre dimenzovanie okruhového rozvodu: polovicu menovitej dĺžky rozvodu a celkovú spotrebu vzduchu
3. Vyberte si potrebné armatúry pre Váš rozvod:
Pre prúdiaci stlačený vzduch je každá armatúra odpor, príslušne sa musí na armatúru rátať s náhradnou dĺžkou rozvodu.
Túto dĺžku nájdete v tabuľke na nasledujúcej strane. Zohľadnite pri výbere armatúr už ten, ktorý je započítaný v druhom
bode, priemer rozvodu.
Prík.:
Dĺžka náhr. rúry
2 Kolená ø 28 mm
1,5 m
5 T-kusovø 28 mm
2,0 m
Celkovo
Menovitá dĺžka
3,0 m
10,0 m
13,4 m
4. Určite si priemer Vašich rozvodov:
Pripočítajte menovitú dĺžku rozvodu z bodu 2 a náhradnú dĺžku pre armatúry z bodu 3 k celkovej dĺžke. Na základe
tejto dĺžky môžete získať z tabuľky na nasledujúcej strane konečne ten správny priemer rozvodu pre Vaše osobné
požiadavky.
Rozloženie stlačeného vzduchu okruhovým rozvodom
A
B
C
Pre dimenzovanie okruhového rozvodu treba vo výpočtoch zohľadniť polovicu
menovitej dĺžky celkového rozvodu a celkovej spotreby vzduchu:
Dĺžka A B C = 250 m, Dĺžka D E F = 250 m
Polovica dĺžky okruhového rozvodu: 250 m
D
E
F
Projektové údaje pre rozvody
Náhradné dĺžky rozvodu pre armatúry
Prevádzkový pretlak 7 bar, ∆ p (max.) 0,2 bar, prietoková rýchlosť (max.) 10 m/s
Armatúra
Porovnateľný s
3/8"
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"
ø
vo vnútri
12
14
18
24
28/32
38
50
63
ø
vonku
15
18
22
28
32
40/50
63
80
Guľový ventil
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
Koleno 45°
0,4
0,5
0,7
0,7
1,0
1,3
1,8
2,0
Koleno 90°
0,7
1,0
1,3
1,5
2,0
2,5
3,5
4,0
T-kus
0,8
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
4,0
5,0
Redukčný kus 2d na d
0,4
0,5
0,5
0,6
0,7
0,8
1,0
1,5
Hliníkový rozvod
Prevázkový pretlak 7 bar, ∆ p (max.) 0,2 bar, prietoková rýchlosť (max.) 10 m/s
Objemovýpretok stlačeného vzducu [l/min]
Dĺžka rozvodu [m]
100
200
300
400
500
750
1.000
1.500
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
8.000
10.000
12.000
15.000
20.000
25
15
15
15
15
18
18
22
28
28
28
32
40
40
40
50
50
50
63
50
15
15
15
18
18
22
28
28
28
32
40
40
40
50
50
50
63
63
75
15
15
18
18
22
22
28
28
32
40
40
40
50
50
50
63
63
63
100
15
15
18
22
22
28
28
32
32
40
40
50
50
50
63
63
63
63
150
15
18
18
22
22
28
28
32
40
40
50
50
50
63
63
63
63
>63
200
15
18
22
22
28
28
32
32
40
40
50
50
50
63
63
63
>63
>63
250
15
18
22
28
28
28
32
40
40
50
50
50
63
63
63
63
>63
>63
300
15
18
22
28
28
28
32
40
40
50
50
63
63
63
63
>63
>63
>63
400
18
22
28
28
28
32
32
40
40
50
50
63
63
63
>63
>63
>63
>63
500
18
22
28
28
28
32
40
40
50
50
63
63
63
63
>63
>63
>63
>63
750
18
22
28
28
32
40
40
50
50
63
63
63
63
>63
>63
>63
>63
>63
1.000
18
28
28
32
32
40
40
50
50
63
63
63
>63
>63
>63
>63
>63
>63
Polyamidový rozvod (PA)/zosieťovaný polyetylén (PeX)
Prevádzkový pretlak 7 bar, ∆ p (max.) 0,2 bar, prietoková rýchlosť (max.) 10 m/s
Objemový prietok stlačeného vzduchu [l/min]
Dĺžka rozvodu [m]
100
200
300
400
500
750
1.000
1.500
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
8.000
10.000
12.000
15.000
20.000
25
15
15
15
15
18
22
22
28
28
32
32
40
40
50
50
50
63
63
50
15
15
15
18
22
22
28
28
32
40
40
50
50
50
63
63
63
63
75
15
15
18
22
22
22
28
28
32
40
50
50
50
63
63
63
63
>63
100
15
15
18
22
22
28
28
32
40
40
50
50
50
63
63
63
>63
>63
150
15
18
22
22
22
28
28
40
40
50
50
63
63
63
63
>63
>63
>63
200
15
18
22
22
28
28
32
40
40
50
50
63
63
63
63
>63
>63
>63
250
15
22
22
28
28
28
32
40
50
50
63
63
63
63
>63
>63
>63
>63
300
15
22
22
28
28
32
40
40
50
50
63
63
63
>63
>63
>63
>63
>63
400
18
22
28
28
28
32
40
50
50
63
63
63
63
>63
>63
>63
>63
>63
500
18
22
28
28
28
40
40
50
50
63
63
63
>63
>63
>63
>63
>63
>63
750
18
22
28
28
32
40
40
50
63
63
63
>63
>63
>63
>63
>63
>63
>63
1.000
22
28
28
32
40
40
50
50
63
63
63
>63
>63
>63
>63
>63
>63
>63
9
Piktogramy a ich význam
Bezpečnostná rýchlospojka
TÜV-certifikácia
Click it-systém
Prehľad modelov rozvodných systémov
10
Zástrčkový systém
15-28 mm
Rozvodné krabice
Mosadzný rozvodný
systém 15-28 mm
Mosadzný rozvodný
systém 32-63 mm
Plastový rozvodný
­systém 32-63 mm
S. 13
S. 22
S. 27
S. 29
S. 34
Rozvodné systémy
Odolné tlaku a rýchlo zložiteľné –
rozvodné systémy
Rôzne rozvodné systémy pre každú potrebu: od praktického systému
„Click it“- s priemerom 15-28 mm cez robustný mosadzný systém s priemerom 15-63 mm až po plastový rozvodný systém s priemerom 32-63 mm
a množstvom spojok a rozvodných krabíc.
Piktogramy a ich význam
Click it-systém
TÜV-certifikácia
12
Zástrčkový systém
15-28 mm
Zložený rýchlo a jednoducho, rozšírený a upravený
Obrovské ušetrenie
času kvôli jednoduchému
a rýchlemu zasunutiu
rúr a spojok
Flexibilný systém
jednoduchá montáž
a demontáž
Bezpečné upevnenie
vo vsuvkách kvôli veľkému
počtu prídržných hviezdic
z ušľachtilej ocele
Absolútne tesnenie
vďaka olejuodolnému
O-krúžku
Príklad: T-vsuvka STV-TS22-15-22
Pre malé a stredné dielne – praktický systém – „Click it“ sa dá
jednoducho a ľahko zložiť a rovnako zozšíriť alebo upraviť – vďaka
­flexibilnému zástrčkovému systému a množstvu spojok v rôznych
prevedeniach.
„Click it“ – inovatívny systém rozvodov
Asi žiadny rozvodný systém sa nemení tak často ako sieť stlačeného vzduchu. So systémom „Click it“
žiaden problém. Spojenie možno rozpojiť rýchlo iba nekoľkými pohybmi rúk, bez poškodenia rúry alebo
spojky. To umožňuje použiť všetky časti opakovane
1.Rúru vhodne odrežte
Na milimeter presne pomocou nožníc na strihanie rúr
od Schneider airsystems.
Odrezanie
2.Odhrotujte a zrazte hrany
Všetko musí fungovať hladko, nestačí iba pekný vzhľad
Odhrotovanie
3.Rúru spojte zástrčkovými spojkami
Rúra zasunutá až na doraz drží absolútne tesne.
A jednoduchá montáž ušetrí veľa času.
Zasunutie
4.Iba niekoľkými pohybmi rúk rozmontované
Demontážny krúžok potlačte proti spojke – rúru vytiahnite zo spojky -hotovo.
Demontáž
„Click it“ – vsuvka
1 | Prídržný prstenec z ušľachtilej ocele – pre dlhodobé a bezpečné uchytenie rúry
2 | Olejuodolný O-krúžok pre absolútne tesnenie aj pri olejovom stlačenom vzduchu
3 | Dištančná podložka pre presné vycentrovanie rúry v spojke – tým sa šetrí o-krúžok
14
1
2
3
Maximálny prevádzkový tlak 15 bar pri 20 °C. S certifikátom TÜV.
Zástrčkový systém 15-28 mm
Polyamidové rúry
¾
Veľmi flexibilný kvôli polyamidu (PA)
Bez silikónu
¾
Rýchle rezanie potrubia pomocou nožníc
na strihanie rúr
Kombinovateľný so zástrčkovým
systémom z mosadze/ušľachtilej ocele,
mosadzný systém upínacích krúžkov
Čierna rúra odolná voči UV a vhodná na
vonkajšiu inštaláciu
Systém/Ø
Dĺžka
(m)
Typ
Obj. číslo
DLR-R-PA-G 15x12mm/10m
E815108
DLR-R-PA-G 18x14mm/10m
E818108
DLR-R-PA-G 15x12mm/25m
E815109
DLR-R-PA-G 18x14mm/25m
E818109
DLR-R-PA-G 22x18mm/25m
E822109
DLR-R-PA-G 28x23mm/25m
E828109
DLR-S-PA-G 15x12mm/6m
E815107
DLR-S-PA-G 18x14mm/6m
E818107
DLR-S-PA-G 22x18mm/6m
E822107
DLR-S-PA-G 28x23mm/6m
E828107
DLR-R-PA-S 15x12mm/25m
E815100
DLR-R-PA-S 18x14mm/25m
E818100
DLR-R-PA-S 22x18mm/25m
E822100
¾
25
DLR-S-PA-S 22x18mm/6m
E822106
¾
6
15
18
22
28
P
P
P
Označenie
10
¾
10
¾
25
¾
Zvitky, farba sivá
25
¾
25
¾
¾
25
6
¾
6
¾
Tyče, farba sivá
6
¾
¾
6
25
¾
25
¾
Pohyblivý tovar, čierna farba
Tyče, čierna farba
Rúry zo špeciálnej hliníkovej zliatiny
¾
Ideálna ako hlavný rozvod, pretože je
ľahká, stabilná a jednoducho sa ukladá iba
pomocou niekoľkých rúrových svoriek
Odolný voči UV a vhodný na vonkajšiu
inštaláciu
¾
Optimálne vhodný pri vysokých výkyvoch
teplôt kvôli malým natiahnutiam dĺžky
Kombinovateľný so zástrčkovým
systémom z mosadze/ušľachtilej ocele,
mosadzný systém upínacích krúžkov
¾
Ochrana rúry vonkajším vrstvením
v RAL-farbe 7001 (zodpovedá DIN 2403)
Bez silikónu
Systém/Ø
Typ
Obj. číslo
15
DLR-ALU-G 15x12mm/6m
E815205
¾
DLR-ALU-G 18x15mm/6m
E818205
DLR-ALU-G 22x18mm/6m
E822205
DLR-ALU-G 28x24mm/6m
E828205
18
22
28
Dĺžka
(m)
P
P
P
Označenie
6
6
¾
Tyče, farba sivá
6
¾
¾
6
Rúry z nerezovej ocele V4A
¾
Ideálna ako hlavný rozvod, pretože je
ľahká, stabilná a jednoducho sa ukladá iba
pomocou niekoľkých rúrových svoriek
Odolný voči UV a vhodný na vonkajšiu
inštaláciu
Dobre kombinovateľná s pružnou rúrou
z PA
¾
Obzvlášť hygienický a neškodlivý potravinám,
preto ideálny pre techniku používanú v karanténach, potravinársky a farmaceutický priemysel
Systém/Ø
Typ
Obj. číslo
15
DLR-V4A 15x13mm/6m
E815400
¾
DLR-V4A 22x19,6mm/6m
E822400
22
Dĺžka
(m)
P
P
Označenie
6
¾
6
Tyče, farba sivá
15
Maximálny Betriebsdruck
Maximaler
prevádzkový tlak
15 bar
15 bar
bei pri
20°C.
20 °C.
MitS certifikátom
TÜV-Zertifikat.TÜV.
Zástrčkový systém
Stecksystem
15-28 15-28
mm mm
„Click it“-mosadzný konektor
¾
Značné ušetrenie času jednoduchým a
rýchlym pospájaním
¾
Flexibilný systém s jednoduchým uvoľnením a opätovným spojením
¾
Absolútne tesnenie aj pri olejom mazanom
vzduchu vďaka odolnému O-krúžku z NBR
¾
Pevné upnutie rúry v zástrčkovom konektore vďaka veľkému počtu nerezových pazúrov
Označenie
Priama skrutkovacia spojka s vonkajším závitom
Priama skrutkovacia spojka s vnútorným závitom
Priama spojka
Uhlová zástrčková spojka 90°
Uhlová zástrčková spojka 45°
Uhlová zástrčková spojka s vonkajším závitom
T - zástrčková spojka
Redukčná zástrčková spojka
Posuvná spojka
Zátka
Spojovacia vsuvka
16
P
P
P
Mosadz
Bez silikónu
S certifikátom TÜV
Typ
Obj. číslo
STV-GES15-G1/2a
STV-GES18-G3/4a
STV-GES18-G 1/2a
STV-GES22-G3/4a
STV-GES22-G1/2a
STV-GES28-G1a
STV-GES15-G1/2i
STV-GES18-G1/2i
STV-GES18-G3/4i
STV-GES22-G1/2i
STV-GES22-G3/4i
STV-GES28-G1i
STV-GS15
STV-GS18
STV-GS22
STV-GS28
STV-W90-15
STV-W90-18
STV-W90-22
STV-W90-28
STV-W45-15
STV-W45-18
STV-W45-22
STV-W45-28
WV15-G1/2a
WV18-G1/2a
WV22-G 3/4a
WV28-G1a
STV-TS15
STV-TS18
STV-TS22
STV-TS28
STV-TS22-15-22
STV-TS22-18-22
STV-TS28-18-18
STV-TS28-22-22
STV-TS28-18-28
STV-TS28-22-28
STV-GRS 22a x 18i
STV-GRS 28a x 18i
STV-GRS 28a x 22i
STV-SM 15
STV-SM 18
STV-SM 22
STV-SM 28
STV-BK 15
STV-BK 18
STV-BK 22
STV-BK 28
VST15xG1/2a
VST18xG1/2a
VST18xG3/4a
VST22xG1/2a
VST22xG3/4a
VST28xG1a
E815335
E818334
E818335
E822334
E822335
E828335
E815333
E818332
E818333
E822332
E822333
E828333
E815337
E818337
E822337
E828337
E815338
E818338
E822338
E828338
E815355
E818355
E822355
E828355
E815336
E818336
E822336
E828336
E815339
E818339
E822339
E828339
E822330
E822331
E828328
E828329
E828330
E828331
E822351
E828340
E828341
E815352
E818352
E822352
E828352
E815314
E818314
E822314
E828314
E815360
E818360
E818361
E822360
E822361
E828361
Systém/Ø
15
18
22
28
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
Maximálny prevádzkový tlak 15 bar pri 20 °C. S certifikátom TÜV.
Zástrčkový systém 15-28 mm
„Click it“ – konektor z nerezovej ocele V4A
¾
Značné ušetrenie času jednoduchým
a rýchlym pospájaním
¾
Flexibilný systém s jednoduchým uvoľnením a opätovným spojením
¾
Absolútne tesnenie aj pri olejom mazanom
vzduchu vďaka odolnému O-krúžku
z EPDM
¾
Pevné upnutie rúry v zástrčkovom ko­
nektore vďaka veľkému počtu nerezových
pazúrov
Typ
Obj. číslo
Systém/Ø
15
22
STV-GES15-G1/2a V4A
E815381
¾
STV-GES22-G1/2a-V4A
E822381
¾
STV-GES22-G3/4a-V4A
E822382
¾
STV-GES15-G1/2i V4A
E815383
STV-GES22-G1/2i-V4A
E822383
¾
STV-GES22-G3/4i-V4A
E822384
¾
STV-GS15 V4A
E815385
STV-GS22 V4A
E822385
STV-W90/15 V4A
E815386
STV-W90/22 V4A
E822386
STV-W45/15 V4A
E815387
STV-W45/22 V4A
E822387
WV15-G1/2a-V4A
E815392
WV22-G3/4a-V4A
E822392
E822389
¾
¾
STV-BK 15 V4A
E815391
E822391
¾
Priama spojka
¾
Uhlová zástrčková spojka 90°
¾
Uhlová zástrčková spojka 45°
¾
Uhlová zástrčková spojka s vonkajším závitom
¾
T-zástrčková spojka
¾
STV-T22-15-22 V4A
STV-BK 22 V4A
Priama skrutkovacia spojka s vnútorným závitom
¾
E822388
E822390
Priama skrutkovacia spojka s vonkajším závitom
¾
E815388
E815390
Označenie
¾
STV-T15 V4A
STV-SM 15 V4A
S certifikátom TÜV
¾
STV-T22 V4A
STV-SM 22 V4A
P
P
Nerezová oceľ V4A
¾
¾
¾
Posuvná spojka
¾
Zátka
¾
Uzatvárací vzduchový ventil
Systém/Ø
15
18
22
28
¾
¾
¾
¾
Typ
Obj. číslo
STS-LAH 15-2GES 15
E815350
STS-LAH 18-2GES 18
E818350
STS-LAH 22-2GES 22
E822350
STS-LAH 28-2GES 28
E828350
¾
Vysoká bezpečnosť rozvodnej siete
a šetrenie energie prostredníctvom
jednoduchej funkcie aretácie
¾
Na uzavretie rozvodu alebo jednotlivých úsekov rozvetveného, okruhového
alebo odvodného vedenia
Tesnenie z NBR
P
17
Maximálny prevádzkový tlak 15 bar pri 20 °C. S certifikátom TÜV.
Zástrčkový systém 15-28 mm
Uzatvárací ventil
¾
Energetické náklady klesajú vďaka
blokovaniu rozvodného potrubia stlačeného vzduchu
¾
Pri pomalom otváraní sa napr. rozvod
plní bez tlakových rázov
Systém/Ø
22
28
Typ
Obj. číslo
STS-ESAT 22 S
E822365
STS-ESAT 28 S
E828365
Typ
Obj. číslo
STS-WSM 15
E815414
STS-WSM 18
E818414
¾
STS-WSM 22
E822414
22
Typ
Obj. číslo
STS-WSA 15
E815345
STS-WSA 18
E818345
STS-WSA 22
E822345
¾
¾
¾
Najvhodnejšie pre jednoduché riadiace
úlohy
P
P
Guľový ventil z poniklovanej mosadze, tvrdo
chrómovaná guľa s teflonovým tesnením
Spínacie skrinky 230 V (zapnutie/vypnutie prívodu stlačeného vzduchu); kontrolné svetlo
Manuálny zberač kondenzátu
¾
Inštaluje sa na konci rozvodu stlačeného vzduchu alebo spádovej rúry
P
P
Systém/Ø
15
Sériovo s guľovým ventilom
18
22
¾
¾
Tesnenie z NBR
Automatický zberač kondenzátu
¾
Inštaluje sa na konci rozvodu stlačeného vzduchu alebo spádovej rúry
P
P
P
18
S automatickým odvádzačom kondenzátu s plavákovým ventilom
Sériovo s guľovým ventilom
Tesnenie z NBR
Systém/Ø
15
18
¾
¾
¾
Montážne pomôcky
Zástrčkový systém 15-28 mm
Montážne pomôcky
Systém/Ø
Typ
Obj. číslo
15
RK15grau/25
E815425
¾
RK18grau/25
E818425
RK22grau/25
E822425
RK28grau/25
E828425
RK15schwarz/25
E815125
RK18schwarz/25
E818125
RK22schwarz/25
E822125
RK28schwarz/25
E828125
BEFG 4x35,0-S6/100
B030203
18
22
28
Balenie
(ks)
Sila nosnosti
(mm)
Označenie
25
25
¾
25
¾
¾
25
Rúrové svorky
25
¾
25
¾
25
¾
¾
25
100
Upevňovacia sada
MKL 1-4mm/18/50
E815028
MKL 1-4mm/22/50
E822028
MKL 4-7mm/18/50
E815026
MKL 4-7mm/22/50
E822026
MKL 4-7mm/32/50
E832026
MKL 8-12mm/18/50
E815027
MKL 8-12mm/22/50
E822027
MKL 8-12mm/32/50
E832027
HA-13-20mm/50
E800100
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
50
1-4
50
1-4
50
4-7
50
4-7
50
4-7
50
8-12
50
8-12
50
8-12
50
13-20
Montážne svorky
Svorkový držiak
RSL 15-19mm/25
E818448
RSL 21-23mm/25
E822448
RSL 26-28mm/25
E828448
SS-M 8 x 80
B030204
¾
25
¾
25
¾
¾
Rúrová spona
25
25
Skrutka pre rúry
STS-DZ 15
B322670
STS-DZ 18
B322671
STS-DZ 22
B322672
STS-DZ 28
B322673
STS-DMC 15
B322674
STS-DMC 18
B322675
STS-DMC 22
B322676
STS-DMC 28
B322677
¾
¾
Demontánže kliešte
¾
¾
¾
¾
Demontážny klip
¾
¾
Univerzálny nástroj
Typ
Obj. číslo
STS-EG 12-28
B322678
¾
Na orezávanie okrajov a odhrotovanie
hliníkových rúr, na označovanie hĺbky
zasunutia a narezávanie tvrdých povrchov (napr. potrubia z V4A)
Nožnice na strihanie rúr
Typ
Obj. číslo
¾
Na skracovanie rúr z PA do Ø 28 mm
(s obojstranným nožom)
RS 28 PA
D200602
¾
S funkciou kladiva
19
Montážne pomôcky
Zástrčkový systém 15-28 mm
Náhradný nôž pre nožnice na strihanie rúr
Typ
Obj. číslo
MR-RS 28 PA / 2
B322687
Typ
Obj. číslo
ROS 32 Alu
D200108
Typ
Obj. číslo
MR-RS 32 Alu
B322291
¾
Na odhrotovanie plastových, hliníkových rúr a rúr z ušľachtilej ocele
Typ
Obj. číslo
¾
Pre vnútorné a vonkajšie Ø do 35 mm
EG 35 PA-Alu-V4A
B800552
¾
Na odhrotovanie vnútorného priemeru
hliníkových rúr
Typ
Obj. číslo
EG-Alu
D200603
¾
Na ľahšiu montáž rúr pre stlačený
­vzduch
Typ
Obj. číslo
¾
Bez silikónu
GMI 65
B111015
Odrezávač rúr
¾
Pre rúry z hliníka a ušľachtilej ocele
Ø 15-32 mm
Náhradný nôž pre odrezávač rúr
Náradie na odhrotovanie
Odhrotovací nôž
Mazivo
Nálepka
¾
Na označenie rozvodov podľa VBG 1,
DIN 2403
20
Typ
Obj. číslo
Obsah
Rozmery
(mm)
AK-Druckluft klein RL-Sy
B800600
Hárok s 10 nálepkami
75x16
AK-Kondensat
B800602
Hárok s 10 nálepkami
75x16
Montážne pomôcky
Zástrčkový systém 15-28 mm
Tesniaci prostriedok
Typ
Obj. číslo
SSI 10ml
E771142
SSI 50ml
E771140
¾
Na utesnenie a zaistenie kovových
skrutkovacích spojok pri stredných
zaťaženiach
Tesniaci prostriedok
Typ
Obj. číslo
BND-12mx12mm/10
E770125
¾
Tesniaca páska PTFE BND: šírka
12 mm; hrúbka 0,1 mm (balenie
10 resp. 1 ks)
Sprej na vyhľadávanie netesností
Typ
Obj. číslo
LKSS 300 ml
E770126
¾
Na vyhľadávanie najjemnejších netesností v pneumatických zariadeniach
21
Rozvodné krabice
15-28 mm
Inovatívne a flexibilné – pre väčšiu hospodárnosť
Extrémne robustné
vďaka puzdru z nárazuvzdorného, sklolaminátového polyamidu
Veľmi flexibilné
použiteľné ako vstupná,
prietoková a koncová
krabica
Jednoduchá montáž
kryty Basis-krabíc slúžia
zároveň ako šablóny na
vŕtanie a podklad y na
vodováhu
Vysoká flexibilita
kvôli Top-krabiciam
v troch rozdielnych
prevedeniach
Šetrenie rozvodov
Vývod vzduchu je smerovaný
nadol, predchádza sa lámaniu
hadíc
Príklad: Rozvodná krabica Basis „RLD-B 2x1/2i“ a Top „RLD-T 4x1/2i“
Zrealizujte na pracoviskách perfektné výstupy stlačeného vzduchu
v rozvodnom systéme – s rozvodnými krabicami, ktoré sa dajú flexibilne
rozšíriť o dodatočné výstupy a ktoré sa samozrejme perfektne hodia
k rozvodnému systému Schneider airsystems a rôznym dodatkovým dielom.
22
Systém Midi pre zhoršené priestorové podmienky. S certifikátom TÜV.
Rozvodné krabice Midi
Rozvodné krabice Midi
¾
Univerzálne použiteľný so vstupnými,
­prechodnými a koncovými krabicami
¾
Prevádzkový tlak max. 15 bar pri 20 °C
Typ
Obj. číslo
EVM 3/8-1/2
E800212
EVM 2 x 3/8-1/2
E800213
STS-LDDM 3/8-2x1/2
E800214
STS-LEM15-G1/2iSK-GES15
E815365
STS-LEM18-G1/2iSK-GES18
E818365
STS-LDDM15-SK-2GES15
E815367
STS-LDDM18-SK-2GES18
E818367
EVM15-SK-GES15
E815369
EVM18-SK-GES18
E818369
EVM15-2SK-GES15
E815371
EVM18-2SK-GES18
E818371
EVM15-SK-GES15
E815379
EVM18-SK-GES18
E818379
EVM15-2SK-GES15
E815380
EVM18-2SK-GES18
E818380
EVM15-DM-SK-GES15
E815374
EVM18-DM-SK-GES18
E818374
EVM15-FDM-SK-GES15
E815373
EVM18-FDM-SK-GES18
E818373
EVM15-FDM/N-SK-GES15
E815376
EVM18-FDM/N-SK-GES18
E818376
Systém/Ø
15
18
Montáž na stenu a strop
S certifikátom TÜV
P
P
Označenie
Koncová rozdeľovacia krabica Midi
¾
¾
Vstupná krabica Midi
¾
Prietoková krabica Midi s rýchlospojkou
¾
Koncová rozdeľovacia krabica Midi s rýchlospojkou
¾
Koncová rozdeľovacia krabica Midi s 2 rýchlospojkami
¾
Koncová rozdeľovacia krabica Midi s rýchlospojkou a uzavieracím ventilom
¾
Koncová rozdeľovacia krabica Midi s 2 rýchlospojkami a uzavieracím ventilom
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
Koncová rozdeľovacia krabica Midi s úpravnou jednotkou a uzavieracím ventilom
¾
¾
23
Maximálny prevádzkový tlak 15 bar pri 20 °C. S certifikátom TÜV.
Rozvodné krabice
Rozvodná krabica Basis + Top
¾
Univerzálne použiteľný so vstupnými, prechodnými a koncovými krabicami
P
P
P
¾
Teleso z polyamidu (PA6 GF30) zosilneného
sklenými vláknami, odolného voči nárazom
Označenie
Koncová rozdeľovacia krabica Basis+Top G1/2"
Koncová rozdeľovacia krabica Basis+Top s rýchlospojkami
Koncová rozdeľovacia krabica Basis+Top s guľovým ventilom a rýchlospojkami
Koncová rozdeľovacia krabica Basis+Top s guľovým ventilom a bezpečnostnými
rýchlospojkami
Koncová rozdeľovacia krabica Basis+Top s guľovým ventilom, redukčným
ventilom a rýchlospojkami
Koncová rozdeľovacia krabica Basis+Top s guľovým ventilom, redukčným ventilom s filtrom a rýchlospojkami
24
Vrátane odnímateľného krytu, ktorý sa
môže použiť ako vŕtacia šablóna
Montáž na stenu a strop
S certifikátom TÜV
Typ
Obj. číslo
RLD-BT 2+2x1/2i
E800243
RLD-BT 2+3x1/2i
E800244
RLD-BT 15-2xSK
E815245
RLD-BT 18-2xSK
E818245
RLD-BT 22-2xSK
E822245
RLD-BT 15-3xSK
E815246
RLD-BT 18-3xSK
E818246
RLD-BT 22-3xSK
E822246
RLD-BT 15-KH-2xSK
E815445
RLD-BT 18-KH-2xSK
E818445
RLD-BT 22-KH-2xSK
E822445
RLD-BT 15-KH-3xSK
E815446
RLD-BT 18-KH-3xSK
E818446
RLD-BT 22-KH-3xSK
E822446
RLD-BT 15-KH-2xSSK
E815255
RLD-BT 18-KH-2xSSK
E818255
RLD-BT 22-KH-2xSSK
E822255
RLD-BT 15-KH-3xSSK
E815256
RLD-BT 18-KH-3xSSK
E818256
RLD-BT 22-KH-3xSSK
E822256
RLD-BT 15-KH-2xSK-DM
E815248
RLD-BT 18-KH-2xSK-DM
E818248
RLD-BT 22-KH-2xSK-DM
E822248
RLD-BT 15-KH-2xSK-FDM
E815260
RLD-BT 18-KH-2xSK-FDM
E818260
RLD-BT 22-KH-2xSK-FDM
E822260
Systém/Ø
15
18
22
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
Maximálny prevádzkový tlak 15 bar pri 20 °C. S certifikátom TÜV.
Rozvodné krabice
Rozvodné krabice základné
¾
Základná krabica s integrovanými spojkami
na jednoduché pripojenie potrubia
Montáž na stenu a strop
Vrátane odnímateľného krytu, ktorý sa
môže použiť ako vŕtacia šablóna
Typ
Obj. číslo
RLD-B 2x1/2i
E800230
RLD-B 3x1/2i
E800231
RLD-B 4x1/2i
E800232
RLD-B 6x1/2i
E800233
RLD-B 4x1i-1/2i
E800234
Systém/Ø
15
18
22
P
P
Označenie
Rozvodná krabica Basis G1/2" i
Rozvodná krabica Basis G1"
RLD-B 15-2x1/2i
E815276
RLD-B 18-2x1/2i
E818276
RLD-B 22-2x1/2i
E822276
RLD-B 15-1/2i-SK
E815286
RLD-B 18-1/2i-SK
E818286
RLD-B 22-1/2i-SK
E822286
RLD-B 15-1/2i-SSK
E815296
RLD-B 18-1/2i-SSK
E818296
RLD-B 22-1/2i-SSK
E822296
RLD-B 2x15-SK
E815283
RLD-B 2x18-SK
E818283
RLD-B 2x22-SK
E822283
RLD-B 3x15-1/2i
E815274
RLD-B 3x18-1/2i
E818274
RLD-B 3x22-1/2i
E822274
RLD-B 3x15-SK
E815284
RLD-B 3x18-SK
E818284
RLD-B 3x22-SK
E822284
RLD-B 15-1/2i
E815270
RLD-B 18-1/2i
E818270
RLD-B 22-1/2i
E822270
RLD-B 15-SK
E815280
RLD-B 18-SK
E818280
RLD-B 22-SK
E822280
RLD-B 15-KH-1/2i
E815271
RLD-B 18-KH-1/2i
E818271
RLD-B 22-KH-1/2i
E822271
RLD-B 15-KH-SK
E815281
RLD-B 18-KH-SK
E818281
RLD-B 22-KH-SK
E822281
RLD-B 15-KH-SSK
E815291
RLD-B 18-KH-SSK
E818291
RLD-B 22-KH-SSK
E822291
¾
¾
Vstupná krabica
¾
¾
¾
Vstupná krabica s rýchlospojkou
¾
¾
¾
Vstupná krabica s bezpečnostnou rýchlospojkou
¾
¾
¾
Prietoková krabica s rýchlospojkou
¾
¾
¾
Rozdeľovacia krabica
¾
¾
¾
Rozdeľovacia krabica s rýchlospojkou
¾
¾
¾
Koncová rozdeľovacia krabica
¾
¾
¾
Koncová rozdeľovacia krabica s rýchlospojkou
¾
¾
¾
Koncová rozdeľovacia krabica s guľovým ventilom
¾
¾
¾
Koncová rozdeľovacia krabica s guľovým ventilom a rýchlospojkou
¾
¾
¾
¾
Koncová rozdeľovacia krabica s guľovým ventilom a bezpečnostnou
­rýchlospojkou
25
Maximálny prevádzkový tlak 15 bar pri 20 °C. S certifikátom TÜV.
Rozvodné krabice
Rozvodné krabice Top
¾
Pri montáži na základnej krabici
Označenie
Rozvodná krabica Top G1/2"
P
Horná krabica vrátane upevňovacieho
materiálu a tesnenia
Typ
Obj. číslo
RLD-T 2x1/2i
E800240
RLD-T 3x1/2i
E800241
RLD-T 4x1/2i
E800242
RLD-T 2xSK
E800245
RLD-T 3xSK
E800246
RLD-T 4xSK
E800247
RLD-T 2xSSK
E800255
RLD-T 3xSSK
E800256
RLD-T 2xSK-FE
E800265
RLD-T 3xSK-FE
E800266
RLD-T 4xSK-FE
E800267
RLD-T 2xSK-DM
E800248
RLD-T 2xSK-FDM
E800260
Horná krabica s rýchlospojkami
Horná krabica s bezpečnostnou rýchlospojkou
Horná krabica s oceľovými rýchlospojkami
Horná krabica s redukčným ventilom
Horná krabica s redukčným ventilom s filtrom
26
Mosadzný rozvodný
systém 15-28 mm
Veľmi robustný – pre malú a strednú spotrebu vzduchu
Veľmi robustný a odolný
voči poveternostným
vplyvom,
kvôli všetkým častiam
z mosadze
Flexibilne použiteľný
kombinovaním s rozvodmi
zo špeciálnej hliníkovej zliatiny
a polyamidu
Príklad: Uhlové skrutkovanie s vonkajším závitom
Keď je potrebná vysoká robustnosť a odolnosť voči poveternostným
vplyvom – tak mosadzný rozvodný systém 15-28 mm. Je odolný voči
zmenám teplôt, odolný voči UV-žiareniu a použiteľný do tlaku 15 barov.
Maximálny prevádzkový tlak 15 bar pri 20 °C. S certifikátom TÜV.
Rozvodový systém 15-28 mm
Rozvodový systém mosadz
¾
Veľmi robustný a odolný voči počasiu,
všetky časti z mosadze
P
¾
Pri použití plastových rúr
Označenie
Priama skrutkovacia spojka s vonkajším závitom
Priama rúrová skrutkovacia spojka
Kombinovateľný s rúrami s polyamidu
a špeciálnej hliníkovej zliatiny
Typ
Obj. číslo
Systém/Ø
15
18
KSY-GE15-R1/2a
E815035
¾
KSY-GE18-R1/2a
E818035
KSY-GE22-R1/2a
E822032
¾
KSY-GE22-R3/4a
E822035
¾
KSY-GE28-R3/4a
E828036
KSY-GE28-R1a
E828035
KSY-G15
E815037
22
28
¾
¾
¾
¾
KSY-G18
E818037
Priame skrutkovanie
KSY-G22
E822037
Priama rúrová skrutkovacia spojka
KSY-G28
E828037
KSY-WV90-15
E815038
KSY-WV90-18
E818038
KSY-WV90-22
E822038
KSY-WV90-28
E828038
¾
KSY-BV28
E828031
¾
KSY-WEV15-R1/2a
E815036
KSY-WEV18-R1/2a
E818036
KSY-WEV22-R1/2a
E822031
KSY-WEV22-R3/4a
E822036
KSY-TVS15
E815039
KSY-TVS18
E818039
¾
KSY-TVS18-15-18
E818033
¾
KSY-TVS22
E822039
¾
KSY-TVS22-15-22
E822033
¾
KSY-TVS22-18-22
E822034
¾
KSY-TVS28
E828039
¾
KSY-TVS28-15-28
E828033
¾
KSY-TVS28-18-28
E828034
KSY-SH15
E815030
KSY-SH18
E818030
KSY-SH22
E822030
KSY-SH28
E828030
KSY-SRI 15
G025004
KSY-SRI18
G025005
KSY-SRI22
G025006
KSY-SRI28
G028000
Uhlová skrutkovacia spojka
¾
¾
¾
¾
¾
¾
Oblúková skrutkovacia spojka
Uhlová skrutkovacia spojka s vonkajším závitom
T-skrutkovacia spojka
Oporná dutina
Zárezový krúžok
28
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
Mosadzný rozvodný
systém 32-63 mm
Veľmi robustný – pre vysokú spotrebu vzduchu
Pre vysokú spotrebu
vzduchu
vďaka veľkému priemeru
rozvodu
Veľmi robustný a odolný
voči poveternostným
vplyvom,
kvôli všetkým častiam
z mosadze
Príklad: T-skrutkovanie 90°
Pre veľké dielne a priemyselné zariadenia: mosadzný rozvodný systém
32-63 mm. Robustný, odolný voči výkyvom teplôt, odolný voči UV-žiareniu;
použiteľný do 15 bar.
Flexibilne použiteľný
kombinovaním s
rozvodmi zo špeciálnej
hliníkovej zliatiny a polyamidu
Maximálny prevádzkový tlak 15 bar pri 20 °C. S certifikátom TÜV.
Rozvodový systém 32-63 mm
Rúry zo špeciálnej hliníkovej zliatiny
¾
Ideálna ako hlavný rozvod, pretože je
ľahká, stabilná a jednoducho sa ukladá iba
pomocou niekoľkých rúrových svoriek
P
P
P
¾
Optimálne vhodný pri vysokých výkyvoch
teplôt kvôli malým natiahnutiam dĺžky
¾
Kombinovateľný výlučne len s mosadzným
systémom upínacích spôn
Odolný voči UV a vhodný na vonkajšiu
inštaláciu
Tyče
Bez silikónu
¾
Ochrana rúry vonkajším vrstvením
v RAL-farbe 7001 (zodpovedá DIN 2403)
Systém/Ø
Označenie
Tyče, farba sivá
30
Typ
Obj. číslo
32
DLR-ALU-G 32x28mm/6m
E832205
¾
DLR-ALU-G 40x36mm/6m
E840205
DLR-ALU-G 50x46mm/6m
E850305
DLR-ALU-G 63x58mm/6m
E863205
40
50
63
Dĺžka
(m)
6
6
¾
6
¾
¾
6
Maximálny prevádzkový tlak 15 bar pri 20 °C. S certifikátom TÜV.
Rozvodový systém 32-63 mm
Rozvodový systém mosadz
¾
Veľmi robustný a odolný voči počasiu,
všetky časti z mosadze
Bez silikónu
¾
Kombinovateľný s rúrami so špeciálnej
hliníkovej zliatiny
Typ
Obj. číslo
Systém/Ø
32
40
MKS-AVI 32xG1i
E832436
¾
MKS-AVI 40xG1 1/4i
E840436
MKS-AVI 50xG1 1/2i
E850436
MKS-AVI 63xG2i
E863436
MKS-AVA 32xR1a
E832435
MKS-AVA 40xR1 1/4a
E840435
MKS-AVA 50xR1 1/2a
E850435
MKS-AVA 63xR2a
E863435
MKS-SBV 32x32
E832437
MKS-SBV 40x40
E840437
MKS-SBV 50x50
E850437
MKS-SBV 63x63
E863437
MKS-WV90-32x32mm
E832438
MKS-WV90-40x40mm
E840438
MKS-WV90-50x50mm
E850438
MKS-WV90-63x63mm
E863438
MKS-WV90-32mmxR1a
E832442
MKS-WV90-40mmxR1 1/4a
E840442
MKS-WV90-50mmxR1 1/2a
E850442
MKS-WV90-63mmxR2a
E863442
MKS-WV90-32mmxG1i
E832443
MKS-WV90-40mmxG1 1/4i
E840443
MKS-WV90-50mmxG1 1/2i
E850443
MKS-WV90-63mmxG2i
E863443
MKS-WV45-32x32mm
E832355
MKS-WV45-40x40mm
E840355
MKS-WV 50x50mm/45
E850355
MKS-WV 63x63mm/45
E863355
MKS-TVS32x32x32mm
E832439
MKS-TVS40x40x40mm
E840439
MKS-TVS50x50x50mm
E850439
MKS-TVS63x63x63mm
E863439
MKS-TVS32mmxG1ix32mm
E832440
MKS-TVS40xG1 1/4ix40mm
E840440
MKS-TVS50xG1 1/2ix50mm
E850440
MKS-TVS63xG2ix63mm
E863440
MKS-SM 32
E832352
MKS-SM 40
E840352
MKS-SM 50
E850352
MKS-SM 63
E863352
MKS-OR 32x3mm
E832445
MKS-OR 40x3,5mm
E840445
MKS-OR 50x3,5mm
E850445
MKS-OR 63x5mm
E863445
MKS-ZR 37,9x33mm
E832446
MKS-ZR 46,9x41mm
E840446
MKS-ZR 56,9x51mm H=5,9
E850446
MKS-ZR 72,5x64mm
E863446
MKS-KLR 38,5x33mm
E832447
MKS-KLR 48x40,75mm
E840447
MKS-KLR 50x58mm
E850447
MKS-KLR 66,5x73mm
E863447
50
63
¾
P
Označenie
Pripojovacia skrutkovacia spojka s vnútorným závitom
¾
¾
¾
¾
Pripojovacia skrutkovacia spojka s vonkajším závitom
¾
¾
¾
¾
Skrutkovacia spojka
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
Koleno 90°
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
Koleno 45°
¾
¾
¾
¾
T-skrutkovacia spojka 90°
¾
¾
¾
¾
T-skrutkovacia spojka 90° s vnútorným závitom na strednom hrdle
¾
¾
¾
¾
Posuvná spojka
¾
¾
¾
¾
O-krúžok
¾
¾
¾
¾
Medzikrúžok
¾
¾
¾
¾
Zárezový krúžok
¾
¾
31
Maximálny prevádzkový tlak 15 bar pri 20 °C. S certifikátom TÜV.
Rozvodový systém 32-63 mm
Strmeň odvodu vzduchu
¾
Pre ďalšie výstupy vzduchu na existujúcich rozvodoch alebo keď z priestorových dôvodov nemožno inštalovať
výstup tvaru S alebo priamy výstup
vzduchu
¾
Iba pri použití s rúrami z PE-Xa
¾
Prevádzkový tlak max. 10 bar pri 20 °C
Typ
Obj. číslo
LAS 32 x G1/2i
E832612
LAS 32 x G3/4i
E832634
LAS 40 x G1/2i
E840612
LAS 40 x G3/4i
E840634
LAS 50 x G1/2i
E850612
LAS 50 x G3/4i
E850634
LAS 63 x G1/2i
E863612
LAS 63 x G3/4i
E863634
Uzatvárací vzduchový ventil
¾
Vysoká bezpečnosť rozvodnej siete a
šetrenie energie prostredníctvom jednoduchej funkcie aretácie
¾
Na uzavretie rozvodu alebo jednotlivých úsekov rozvetveného, okruhového
alebo odvodného vedenia
Systém/Ø
32
40
50
63
Typ
Obj. číslo
MKS-LAH 32-2AVA 32
E832350
MKS-LAH 40-2AVA 40
E840350
MKS-LAH 50-2AVA 50
E850350
¾
MKS-LAH 63-2AVA 63
E863350
63
Typ
Obj. číslo
MKS-ESAT 32 MK
E832365
MKS-ESAT 40 MK
E840365
MKS-ESAT 50 MK
E850365
MKS-ESAT 63 MK
E863365
¾
¾
¾
Uzatvárací ventil
¾
Energetické náklady klesajú vďaka
blokovaniu rozvodného potrubia stlačeného vzduchu
¾
Pri pomalom otváraní sa napr. rozvod
plní bez tlakových rázov
Systém/Ø
32
40
50
¾
¾
¾
¾
Najvhodnejšie pre jednoduché riadiace
úlohy
P
P
Guľový ventil z poniklovanej mosadze, tvrdo chrómovaná guľa s teflonovým tesnením
P
P
P
Na spojenie T-skrutkovacej spojky so
zástrčkovým systémom
¾
Spínacie skrinky 230 V (zapnutie/vypnutie prívodu stlačeného vzduchu)
Redukcia
S vonkajším a vnútorným závitom
Mosadz
Typ
Obj. číslo
RDS-G1a x G1/2i
E770078
RDS-G1 x G3/4i
E770079
RDS-G1 1/4a x G1/2i
E770095
RDS-G1 1/4a x G3/4i
E770096
RDS-G1 1/2a x G1i
E770093
RDS-G2a x G1i
E770094
Nálepka
¾
Na označenie rozvodov podľa VBG 1,
DIN 2403
32
Typ
Obj. číslo
Obsah
Rozmery
(mm)
AK-Druckluft klein RL-Sy
B800600
Hárok s 10 nálepkami
75x16
AK-Kondensat
B800602
Hárok s 10 nálepkami
75x16
Montážne pomôcky
Rozvodový systém 32-63 mm
Montážny kľúč
Systém/Ø
32
40
50
63
¾
¾
¾
¾
Typ
Obj. číslo
MKS-KMS 32
B800536
MKS-KMS 40
B800537
MKS-KMS 50
B800538
MKS-KMS 63
B800539
¾
Na doťahovanie prevlečnej matice
v mosadznom zvieracom systéme
Odrezávač rúr
¾
Na rezanie hliníkových rúr do 63 mm
Typ
Obj. číslo
RS 63 Alu
D200109
Náhradný nôž pre odrezávač rúr
¾
1 ks
Typ
Obj. číslo
MR-RS 63 Alu
B322295
Náradie na odhrotovanie
Typ
Obj. číslo
¾
Na odhrotovanie plastových, hliníkových rúr a rúr z ušľachtilej ocele
EG 54 Alu
B800551
¾
Pre všetky Ø do 54 mm
Odhrotovací nôž
Typ
Obj. číslo
EG-Alu
D200603
¾
Na odhrotovanie vnútorného priemeru
hliníkových rúr
Mazivo
Typ
Obj. číslo
¾
Na ľahšiu montáž rúr pre stlačený
­vzduch
GMI 65
B111015
¾
Bez silikónu
Tesniaci prostriedok
Typ
Obj. číslo
BND-12mx12mm/10
E770125
¾
Tesniaca páska PTFE BND: šírka
12 mm; hrúbka 0,1 mm (balenie
10 resp. 1 ks)
33
Plastový rozvodný systém
32-63 mm
Veľmi všestranný s nízkou váhou
Pre vysokú spotrebu
vzduchu
vďaka veľkému priemeru
rozvodu
Ideálny pre rýchle a cenovo
úsporné inštalácie
kvôli jednoduchým skrutkovým
spojom/spájacím konektorom
Pre veľké dielne a priemyselné zariadenia – plastový rozvodný systém sa
ideálne hodí na rýchle a cenovo úsporné inštalácie pri vysokej spotrebe
vzduchu. Boduje jednoduchým a efektným rozložením a aj premostením
dlhších vzdialeností vďaka 50m zvitkom.
34
Maximálny prevádzkový tlak 13 bar pri 20 °C. S certifikátom TÜV.
Plastový rozvodový systém 32-63 mm
Rúry z polyetylénu
¾
Rýchle rezanie potrubia pomocou nožníc
na strihanie rúr
K dispozícii ako kotúče 50 m (DLR-R)
alebo tyče 6 m (DLR-S)
¾
Premostenie dlhých vzdialeností prostredníctvom 50 m kotúčov
Veľmi flexibilný materiál (PE-Xa) vhodný
pre vnútorné a vonkajšie inštalácie
Bez silikónu
Systém/Ø
Typ
Obj. číslo
DLR-R-PE-G
32x26,2mm/50m
E832111
DLR-R-PE-G
40x32,6mm/50m
E840111
DLR-R-PE-G
50x40,8mm/50m
E850111
DLR-R-PE-G
63x51,4mm/50m
E863111
DLR-S-PE-G
32x26,2mm/6m
E832110
DLR-S-PE-G
40x32,6mm/6m
E840110
DLR-S-PE-G
50x40,8mm/6m
E850110
DLR-S-PE-G
63x51,4mm/6m
E863110
32
40
¾
50
63
50
¾
50
¾
¾
Označenie
50
¾
¾
Dĺžka
(m)
P
P
P
¾
Zvitky, farba sivá
50
6
¾
6
¾
6
¾
¾
Tyče, farba sivá
6
35
Maximálny prevádzkový tlak 13 bar pri 20 °C. S certifikátom TÜV.
Plastový rozvodový systém 32-63 mm
Rozvodný systém z plastu
¾
Skrutkovacia/zvieracia spojka
P
P
¾
Pre tlakové potrubia z polyethylénu
Označenie
Pripojovacia skrutkovacia spojka s vnútorným závitom
Pripojovacia skrutkovacia spojka s vonkajším závitom
Skrutkovacia spojka
Koleno 45°
Koleno 90°
T-skrutkovacia spojka 90°
T-skrutkovacia spojka 90° s vnútorným závitom na strednom hrdle
Odvod vzduchu
Prechodová skrutkovacia spojka
36
Ako vstup vzduchu pre rozvod stlačeného vzduchu alebo ako spojka rozvodu
stlačeného vzduchu s armatúrami
Polypropylén (PP)
Typ
Obj. číslo
Systém/Ø
32
40
SKS-AVI 32mm x G1i
E832536
¾
SKS-AVI 40mm x G1 1/4i
E840536
SKS-AVI 50mm x G1 1/2i
E850537
SKS-AVI 63mm x G2i
E863536
SKS-AVA 32mm x R1a
E832535
SKS-AVA 40mm x R1 1/4a
E840535
SKS-AVA 50mm x R1 1/2a
E850535
¾
SKS-AVA 50mm x R2a
E850536
¾
SKS-AVA 63mm x R2a
E863535
SKS-SBV 32x32
E832537
SKS-SBV 40x40
E840537
SKS-SBV 50x50
E850540
SKS-SBV 63x63
E863537
SKS-W45 32x32mm
E832555
SKS-W45 40x40mm
E840555
SKS-W45 50x50mm
E850555
SKS-W45 63x63mm
E863555
SKS-W90 32x32mm
E832538
SKS-W90 40x40mm
E840538
SKS-W90 50x50mm
E850538
SKS-W90 63x63mm
E863538
SKS-TVS32x32x32mm
E832539
SKS-TVS40x40x40mm
E840539
SKS-TVS50x50x50mm
E850539
SKS-TVS63x63x63mm
E863539
SKS-TVS32xR3/4ix32mm
E832541
¾
SKS-TVS32xR1ix32mm
E832540
¾
SKS-TVS40xR1ix40mm
E840540
¾
SKS-TVS40xR2ix40mm
E840541
¾
SKS-TVS50xR1 1/2ix50mm
E850541
SKS-TVS63xR1 1/4ix63mm
E863540
SKS-TVS63xR2x63mm
E863541
SKS-LAD 32-1 GES 15
E832510
¾
SKS-LAD 32-1 GES 18
E832511
¾
SKS-LAD 32-1 GES 22
E832509
¾
SKS-LAD 40-1 GES 15
E840510
¾
SKS-LAD 40-1 GES 18
E840511
¾
SKS-LAD 40-1 GES 22
E840512
¾
SKS-LAD 50-1 GES 15
E850510
¾
SKS-LAD 50-1 GES 18
E850511
¾
SKS-LAD 50-1 GES 22
E850512
¾
SKS-LAD 63-1 GES 15
E863510
¾
SKS-LAD 63-1 GES 18
E863511
¾
SKS-LAD 63-1 GES 22
E863512
SKS-UEV32xR1/2a
E832547
¾
SKS-UEV32 x R3/4a
E832548
¾
SKS-UEV40 x R1a
E840546
SKS-UEV50 x R1a
E850547
SKS-UEV63 x R1a
E863547
50
63
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
Maximálny prevádzkový tlak 13 bar pri 20 °C. S certifikátom TÜV.
Plastový rozvodový systém 32-63 mm
Zátka
Systém/Ø
32
40
50
63
¾
¾
¾
¾
Typ
Obj. číslo
SKS-BK 32
E832542
SKS-BK 40
E840542
SKS-BK 50
E850543
SKS-BK 63
E863542
¾
Na uzavretie skrutkovacích/svorkových
spojok na koncovkách rozvodu stlačeného vzduchu
Dvojitá závitová vsuvka
¾
S vonkajším závitom
Typ
Obj. číslo
SKS-DN-R1a x R3/4a
G004109
SKS-DN-R1 1/4a x R3/4a
G004111
Redukcia
¾
S vonkajším a vnútorným závitom
Typ
Obj. číslo
SKS-RDS-R3/4a x R1/2i
E832546
SKS-RDS-R1a x R1/2i
E840545
SKS-RDS-R1a x R3/4i
E832545
SKS-RDS-R1 1/4a x R1/2i
E863545
SKS-RDS-R1 1/4a x R3/4i
E863546
SKS-RDS-R1 1/2a x R1/2i
E850545
SKS-RDS-R1 1/2a x R3/4i
E850546
Strmeň odvodu vzduchu
Typ
Obj. číslo
LAS 32 x G1/2i
E832612
LAS 32 x G3/4i
E832634
LAS 40 x G1/2i
E840612
LAS 40 x G3/4i
E840634
LAS 50 x G1/2i
E850612
LAS 50 x G3/4i
E850634
LAS 63 x G1/2i
E863612
LAS 63 x G3/4i
E863634
¾
Pre ďalšie výstupy vzduchu na existujúcich rozvodoch alebo keď z priestorových dôvodov nemožno inštalovať
výstup tvaru S alebo priamy výstup
vzduchu
¾
Iba pri použití s rúrami z PE-Xa
¾
Prevádzkový tlak max. 10 bar pri 20 °C
Uzatvárací vzduchový ventil
Systém/Ø
32
40
50
63
¾
¾
¾
¾
Typ
Obj. číslo
SKS-LAH 32-2 AVI 32
E832550
SKS-LAH 40-2AVI 40
E840550
SKS-LAH 50-2AVI 50
E850550
SKS-LAH 63-2AVI 63
E863550
¾
Vysoká bezpečnosť rozvodnej siete
a šetrenie energie prostredníctvom
jednoduchej funkcie aretácie
¾
Na uzavretie rozvodu alebo jednotlivých úsekov rozvetveného, okruhového
alebo odvodného vedenia
37
Maximálny prevádzkový tlak 13 bar pri 20 °C. S certifikátom TÜV.
Plastový rozvodový systém 32-63 mm
Uzatvárací ventil
¾
Energetické náklady klesajú vďaka
blokovaniu rozvodného potrubia stlačeného vzduchu
¾
Pri pomalom otváraní sa napr. rozvod
plní bez tlakových rázov
¾
Najvhodnejšie pre jednoduché riadiace
úlohy
P
P
38
Guľový ventil z poniklovanej mosadze,
tvrdo chrómovaná guľa s teflonovým
tesnením
Spínacie skrinky 230 V (zapnutie/vypnutie prívodu stlačeného vzduchu)
Systém/Ø
32
40
50
63
¾
¾
¾
¾
Typ
Obj. číslo
SKS-ESAT 32 SK
E832565
SKS-ESAT 40 SK
E840565
SKS-ESAT 50 SK
E850565
SKS-ESAT 63 SK
E863565
Montážne pomôcky
Rozvodový systém 32-63 mm
Montážne pomôcky
Systém/Ø
Typ
Obj. číslo
32
RK32grau/25
E832425
¾
RK40weiß/25
E840025
RK50schwarz/10
E850025
RK63grau/10
E863024
BEFG 4x35,0-S6/100
B030203
40
50
63
Balenie
(ks)
Označenie
25
25
¾
Rúrové svorky
10
¾
¾
10
100
Upevňovacia sada
RSL 32-35mm
E835448
RSL 40-43mm
E842448
RSL 48-52mm
E850448
RSL 60-64mm
E863448
SS-M 8 x 80
B030204
25
¾
25
¾
Rúrová spona
25
¾
¾
25
25
Skrutka pre rúry
HSL 32 K
B800541
HSL 40 K
B800542
HSL 50-63 K
B800543
¾
¾
Hákový kľúč
¾
Nožnice na strihanie rúr
¾
Na strihanie rúr z PE-Xa Ø do 63 mm
Typ
Obj. číslo
RS 63 PE
D200106
Náhradný nôž pre nožnice na strihanie rúr
¾
1 ks
Typ
Obj. číslo
MR-RS 63 PE
B322293
Náradie na odhrotovanie
¾
Na orezávanie okrajov rúr PE-Xa
Typ
Obj. číslo
EG 63 PE
B800550
¾
Pre všetky Ø do 63 mm
Mazivo
Typ
Obj. číslo
¾
Na ľahšiu montáž rúr pre stlačený
­vzduch
GMI 65
B111015
¾
Bez silikónu
Tesniaci prostriedok
Typ
Obj. číslo
BND-12mx12mm/10
E770125
¾
Tesniaca páska PTFE BND: šírka
12 mm; hrúbka 0,1 mm (balenie
10 resp. 1 ks)
Nálepka
¾
Na označenie rozvodov podľa VBG 1,
DIN 2403
Typ
Obj. číslo
Obsah
Rozmery
(mm)
AK-Druckluft klein RL-Sy
B800600
Hárok s 10 nálepkami
75x16
AK-Kondensat
B800602
Hárok s 10 nálepkami
75x16
39
Prehľad modelov hadíc a vybavenia dielne
40
Tlakové hadice
Pneumatické prvky
Navíjacie bubny
Balanséry
Energetické hniezda
S. 42
S. 44
S. 49
S. 50
S. 51
Hadice a
vybavenie dielne
Pre perfektne organizované pracovisko
Na súkromné využitie až po profesionálne využitie v dielni – robustné vláknité
hadice, flexibilné Super-Flex-hadice alebo pevné polyuretánové hadice pre
všetky využitia. Pre perfektnú organizáciu pracoviska a ergonomickú prácu –
navíjacie bubny, energetické hniezda a balanséry.
Hadice na stlačený vzduch
Hadica s textilnou vložkou
¾
Predovšetkým pre stlačený vzduch obsahujúci olej
P
Prevádzkový tlak max. 15 bar pri 20 °C
Typ
Obj. číslo
Tlak max.
(bar)
Vonkajší priemer
(mm)
Vnútorný priemer
(mm)
Dĺžka
(m)
S rýchlospojkou a
vsuvkou
Farba
DLS-SK 11-6/5m
D740003
15
11
6
5
x
modrá
DLS-SK 11-6/10m
D740004
15
11
6
10
x
modrá
DLS 11-6/25m
E740003
15
11
6
25
DLS 11-6/50m
E740002
15
11
6
50
DLS-SK 15-9/5m
D740012
15
15
9
5
x
modrá
DLS-SK 15-9/10m
D740013
15
15
9
10
x
modrá
DLS 15-9/25m
E740012
15
15
9
25
DLS 15-9/50m
E740011
15
15
9
50
DLS-SK 18,5-12,5/10m
D750021
15
18,5
12,5
10
DLS 18,5-12,5/25m
E740022
15
18,5
12,5
25
DLS 18,5-12,5/50m
E740021
15
18,5
12,5
50
DLS-SK-OA 15-9/10m
D740040
15
15
9
10
DLS-OA 15-9/25m
E740042
15
15
9
25
modrá
modrá
modrá
modrá
x
modrá
modrá
modrá
x
oranžová
oranžová
Hadica Super-Flex
¾
Mimoriadne odolná voči oleju obsiahnutom v stlačenom vzduchu a voči starnutiu
vďaka zosilnenému vonkajšiemu materiálu
P
P
¾
Veľmi pružná, aj pri nízkych teplotách
S textilnou vložkou
Prevádzkový tlak max. 15 bar pri 20 °C
Typ
Obj. číslo
Tlak max.
(bar)
Vonkajší priemer
(mm)
Vnútorný priemer
(mm)
Dĺžka
(m)
S rýchlospojkou a vsuvkou
DLS-SK-SF 11-6,3/5m
D730030
15
11
6,3
5
x
DLS-SK-SF 11-6,3/10m
D730033
15
11
6,3
10
x
DLS-SF 11-6,3/25m
E730037
15
11
6,3
25
DLS-SF 11-6,3/50m
E730031
15
11
6,3
50
DLS-SK-SF 15,5-10/5m
D730032
15
15,5
10
5
x
DLS-SK-SF 15,5-10/10m
D730031
15
15,5
10
10
x
DLS-SF 15,5-10/25m
E730036
15
15,5
10
25
DLS-SF 15,5-10/50m
E730033
15
15,5
10
50
DLS-SF 19-12,7/25m
E730024
15
19
12,7
25
DLS-SF 19-12,7/50m
E730023
15
19
12,7
50
DLS-SF 27-19/25m
E730040
10
27
19
25
DLS-SF 27-19/50m
E730041
10
27
19
50
Hadica vo vysokotlakovom vyhotovení
¾
Vysokotlakové vyhotovenie
P
¾
Obzvlášť vhodné na pripojenie pneumatického náradia
¾
Veľmi pružná, aj pri nízkych teplotách
Zosilnená polyesterovým vláknom,
s hladkým vnútorným povrchom
a ­vonkajším plášťom odolným proti UV
žiareniu
¾
Pre teplotný rozsah -15 °C až +60 °C
42
Typ
Obj. číslo
Tlak max.
(bar)
Vonkajší priemer
(mm)
Vnútorný priemer
(mm)
Dĺžka
(m)
DLS 40 16-9/50m
E171112
40
16
9
50
DLS 40 21-13/50m
E171113
40
21
13
50
Hadice na stlačený vzduch
Polyamidová špirálová hadica
¾
Okamžite použitelná prostredníctvom namontovanej rýchlospojke a vsuvke
P
S otočnými kĺbmi na prípojkách
¾
Dlhá životnosť a konštantný prietok vzduchu prostredníctvom ochrany zalomenia na
konci špirálovej hadice
¾
Špeciálne vhodná pre použitie na navijákoch vďaka vysokej vratnej sile
Typ
Obj. číslo
Tlak max.
(bar)
Vonkajší priemer
(mm)
Vnútorný priemer
(mm)
Pracovná dĺžka
(m)
Rozvinutá dĺžka
(m)
SSL-SK-PA 8-6/5m
D770133
8
8
6
2,5
5
SSL-SK-PA 8-6/7,5m
D770131
8
8
6
4
7,5
SSL-SK-PA 10-8/10m
D770132
8
10
8
6
10
Polyuretánová špirálová hadica
¾
Okamžite použitelná prostredníctvom
namontovanej rýchlospojke a vsuvke
(SSL-SK)
S otočnými kĺbmi na prípojkách
P
¾
Dlhá životnosť a konštantný prietok vzduchu prostredníctvom ochrany zalomenia na
konci špirálovej hadice
¾
Malý priemer zvinutia
¾
Mimoriadne oderuvzdorná a vysokoelastická
¾
Po ohnutí hadice nezostáva prierez zúžený
Typ
Obj. číslo
Tlak max.
(bar)
Vonkajší priemer
(mm)
Vnútorný priemer
(mm)
Pracovná dĺžka
(m)
Rozvinutá dĺžka
(m)
Prípojka
SSL-SK-PUR 10-6,5/6m
D770136
8
10
6,5
4,8
6
R 1/4"
SSL-SK-PUR 10-6,5/7,5m
D770137
8
10
6,5
6
7,5
R 1/4"
SSL-SK-PUR 12-8/6m
D770138
8
12
8
4,8
6
R 3/8"
SSL-SK-PUR 12-8/7,5m
D770139
8
12
8
6
7,5
R 3/8"
SSL-PUR 10-6,5/6m
E038704
8
10
6,5
4,8
6
R 1/4"
SSL-PUR 10-6,5/7,5m
E038705
8
10
6,5
6
7,5
R 1/4"
SSL-PUR 12-8/6m
E038105
8
12
8
4,8
6
R 3/8"
SSL-PUR 12-8/7,5m
E038106
8
12
8
6
7,5
R 3/8"
Nástenný držiak hadice
Typ
Obj. číslo
WH-WSH
E104002
¾
Vytvára poriadok a zabraňuje zakopávaniu o hadice
¾
Robustné plastové vyhotovenie. Vhodný aj pre ťažké hadice
¾
Prídavné háky na zavesenie náradia,
drobných dielov atď.
Rezač hadíc/rúr
Typ
Obj. číslo
ROS 14 PA
D200100
¾
Ideálny na rezanie hadíc do vonkajšieho
Ø 14 mm
43
Hadice na stlačený vzduch
Pneumatická séria
Polyamidová hadica
¾
Vysoká pevnosť v tlaku pri minimálnej
hrúbke steny
P
¾
Vysoká odolnosť voči oleju, mastnote,
kyselinám, soli a lúhu
Pre teplotný rozsah -40 °C až +80 °C
¾
Zodpovedá DIN 73378
Typ
Obj. číslo
Tlak max.
(bar)
Vonkajší priemer
(mm)
Vnútorný priemer
(mm)
Dĺžka
(m)
DLS-PA 6-4/50m
E111131
27
6
4
50
DLS-PA 8-6/50m
E111141
19
8
6
50
DLS-PA 10-8/50m
E111151
15
10
8
50
Polyetylénová hadica
¾
Ideálna pre všetky pneumatické riadiace
systémy
P
P
¾
Pružná a odolná pri nízkej hmotnosti
Pre teplotný rozsah -10 °C až +60 °C
Obzvlášť vhodná pre skrutkovacie
­spojky série A / Fox
Typ
Obj. číslo
Tlak max.
(bar)
Vonkajší priemer
(mm)
Vnútorný priemer
(mm)
Dĺžka
(m)
DLS-PE 6-4/50m
E094131
12
6
4
50
DLS-PE 8-6/50m
E094141
8
8
6
50
DLS-PE 10-8/50m
E094151
6
10
8
50
Polyuretánová hadica
¾
Ideálna pneumatická hadica pri bežnom
teplotnom rozsahu
P
¾
Výrazná tvarová pamäť aj po dlhodobom
zaťažení
Obzvlášť vhodná pre skrutkovacie
­spojky série A / Fox
¾
Vysoká odolnosť voči oderu, veľmi dobrá
pružnosť pri nízkych teplotách, vysoká
­pevnosť
44
Typ
Obj. číslo
Tlak max.
(bar)
Vonkajší priemer
(mm)
Vnútorný priemer
(mm)
Dĺžka
(m)
DLS-PUR 6-4/50m
E095131
12
6
4
50
DLS-PUR 8-6/50m
E095141
9,5
8
6
50
DLS-PUR 10-8/50m
E095151
7
10
8
50
Rýchlozástrčkový systém série Fox
Pneumatická séria
Priama spojka s vonk. závitom R 1
¾
S valcovým vonkajším závitom
¾
Maximálny prevádzkový tlak 16 bar pri 20 °C
Typ
Obj. číslo
Ø
(mm)
F
E
D
l/s
P
CH
CH1
SVG-R1-6xG1/8a
E014133
6
1/8"
14,0
4,1
20,6
6,0
12
4
SVG-R1-6xG1/4a
E014134
6
1/4"
18,0
4,1
19,3
8,0
12
4
SVG-R1-8xG1/8a
E014144
8
1/8"
14,0
5,2
24,5
6,0
13
5
SVG-R1-8xG1/4a
E014145
8
1/4"
18,0
6,2
24,4
8,0
14
6
SVG-R1-8xG3/8a
E014146
8
3/8"
22,0
6,2
21,9
9,0
14
6
SVG-R1-10xG1/4a
E014154
10
1/4"
18,0
7,2
28,5
8,0
16
7
SVG-R1-10xG3/8a
E014155
10
3/8"
22,0
8,2
25,8
9,0
16
8
Priama spojka s vnút. závitom R 2
¾
S vnútorným závitom
¾
Maximálny prevádzkový tlak 16 bar pri 20 °C
Typ
Obj. číslo
Ø
(mm)
F
E
D
l/s
P
CH
SVG-R2-6xG1/8i
E014233
6
1/8"
14,0
5,0
26,1
7,0
12
SVG-R2-6xG1/4i
E014234
6
1/4"
17,0
5,0
28,3
8,0
12
SVG-R2-8xG1/8i
E014243
8
1/8"
14,0
7,0
27,3
7,0
13
SVG-R2-8xG1/4i
E014244
8
1/4"
17,0
7,0
29,1
8,0
14
Priama spojka R 3
¾
S obojstrannou hadicovou prípojkou
¾
Maximálny prevádzkový tlak 16 bar pri 20 °C
Typ
Obj. číslo
Ø
(mm)
F
D
l/s
SVG-R3-6x6
E014334
6
M13
4,5
31,2
SVG-R3-8x8
E014345
8
M15
6,5
33,9
SVG-R3-10x10
E014356
10
M17
8,0
37,8
Uhlová spojka R 4
¾
S obojstrannou hadicovou prípojkou
¾
Maximálny prevádzkový tlak 16 bar pri 20 °C
Typ
Obj. číslo
Ø
(mm)
E
D
l/s
SVG-R4-6x6 L
E014434
6
11,5
4,5
18,3
SVG-R4-8x8 L
E014445
8
13,5
6,5
20,7
SVG-R4-10x10 L
E014456
10
15,5
8,0
23,0
T-spojka R 5
¾
S trojstrannou hadicovou prípojkou
¾
Maximálny prevádzkový tlak 16 bar pri 20 °C
Typ
Obj. číslo
Ø
(mm)
E
D
l/s
L1
(mm)
SVG-R5-6x6x6 T
E014534
6
11,5
4,5
18,3
36,6
SVG-R5-8x8x8 T
E014545
8
13,5
6,5
20,7
41,4
SVG-R5-10x10x10 T
E014556
10
15,5
8,0
23,0
46,0
45
Rýchlozástrčkový systém série Fox
Pneumatická séria
Uhlová skrutkov. spojka R 15
¾
Plne otočná
¾
Maximálny prevádzkový tlak 16 bar pri 20 °C
Typ
Obj. číslo
Ø
(mm)
F
E
E1
l/s
L1
(mm)
P
CH
SVG-R15-6xG1/8a L
E015732
6
1/8"
14,0
11,3
22,5
24,9
6,0
3
SVG-R15-8xG1/4a L
E015743
8
1/4"
18,0
13,8
26,1
29,4
8,0
4
SVG-R15-10xG1/4a L
E015753
10
1/4"
18,0
16,5
31,3
29,4
8,0
4
Hadicová spojka Y R 23
¾
Z technopolyméru
46
¾
Prevádzkový tlak max. 12 bar pri 20 °C
Typ
Obj. číslo
Ø1
(mm)
Ø2
(mm)
F
I
E1
ØE2
l/s
L1
(mm)
SVG-R23-6x6x6 Y
E015834
6
6
3,3
15,0
11,3
11,3
35,5
5,8
SVG-R23-8x8x8 Y
E015845
8
8
3,3
15,8
13,8
13,8
39,5
7,2
Skrutkovacia spojka série A
Pneumatická séria
Priama skrutkovacia spojka s vonkajším závitom A 11
¾
S valcovým vonkajším závitom
¾
Maximálny prevádzkový tlak 16 bar pri 20 °C
Typ
Obj. číslo
Hadica D/d
G
NW
D1
l/s
L1
(mm)
SW
SW1
GESV-NI 6-4xG1/8a
E021131
6/4
1/8"
3,3
11,5
18,5
6,0
13
10
GESV-NI 6-4xG1/4a
E021132
6/4
1/4"
3,3
11,5
19,0
8,0
17
10
GESV-NI 6-4xG3/8a
E021133
6/4
3/8"
3,3
11,5
19,0
9,0
19
15
GESV-NI 8-6xG1/8a
E021141
8/6
1/8"
5,3
13,5
18,5
6,0
13
12
GESV-NI 8-6xG1/4a
E021142
8/6
1/4"
5,3
13,5
19,0
8,0
17
12
GESV-NI 8-6xG3/8a
E021143
8/6
3/8"
5,3
13,5
19,0
9,0
19
12
GESV-NI 8-6xG1/2a
E021144
8/6
1/2"
5,3
13,5
19,5
10,0
24
12
GESV-NI 10-8xG1/4a
E021152
10/8
1/4"
7,0
15,5
20,5
8,0
17
13
GESV-NI 10-8xG3/8a
E021153
10/8
3/8"
7,0
15,5
20,5
9,0
19
13
GESV-NI 10-8xG1/2a
E021154
10/8
1/2"
7,0
15,5
21,0
10,0
24
13
Priama skrutkovacia spojka s vnútorným závitom A 13
¾
S vnútorným závitom
¾
Maximálny prevádzkový tlak 16 bar pri 20 °C
Typ
Obj. číslo
Hadica D/d
G
NW
D
D1
l/s
L1
(mm)
SW
GAVS-NI 6-4xG1/8i
E021331
6/4
1/8"
3,3
5,5
11,5
24,0
8,0
13
GAVS-NI 6-4xG1/4i
E021332
6/4
1/4"
3,3
5,5
11,5
26,5
10,5
17
GAVS-NI 8-6xG1/8i
E021341
8/6
1/8"
5,3
5,5
13,5
24,0
8,0
13
GAVS-NI 8-6xG1/4i
E021342
8/6
1/4"
5,3
5,5
13,5
26,5
10,5
17
GAVS-NI 8-6xG3/8i
E021343
8/6
3/8"
5,3
6,5
13,5
27,5
11,5
19
GAVS-NI 10-8xG1/4i
E021352
10/8
1/4"
7,0
7,0
15,5
28,0
10,5
17
GAVS-NI 10-8xG3/8i
E021353
10/8
3/8"
7,0
7,0
15,5
29,0
11,5
19
GAVS-NI 10-8xG1/2i
E021354
10/8
1/2"
7,0
7,0
15,5
33,0
15,0
24
Uhlová skrutkovacia spojka s vonkajším závitom A 14
¾
S kužeľovým vonkajším závitom
¾
Maximálny prevádzkový tlak 16 bar pri 20 °C
Typ
Obj. číslo
Hadica D/d
G
NW
D
l/s
L1
(mm)
L2
(mm)
SW
WEV-NI 6-4xR1/8a
E021431
6/4
1/8"
3,3
11,5
21,5
17,0
7,5
8
WEV-NI 6-4xR1/4a
E021432
6/4
1/4"
3,3
11,5
22,5
21,0
11,0
10
WEV-NI 8-6xR1/8a
E021433
8/6
1/8"
4,6
13,5
21,5
17,0
7,5
8
WEV-NI 8-6xR1/4a
E021442
8/6
1/4"
5,3
13,5
22,5
21,0
11,0
10
WEV-NI 8-6xR3/8a
E021443
8/6
3/8"
5,3
13,5
28,5
25,0
11,5
13
WEV-NI 10-8xR1/4a
E021452
10/8
1/4"
7,0
15,5
24,0
21,0
11,0
10
WEV-NI 10-8xR3/8a
E021453
10/8
3/8"
7,0
15,5
29,0
25,0
11,5
13
T-skrutkovacia spojka s vonkajším závitom A 18
¾
S valcovým vonkajším závitom
¾
Prevádzkový tlak max. 12 bar pri 20 °C
¾
Plne otočná
Typ
Obj. číslo
Hadica D/d
G
NW
D1
D3
l/s
L1
(mm)
L2
(mm)
TVS-DR 6-4xG1/8ax6-4
E021831
6/4
1/8"
3,3
10,0
11,5
22,5
16,5
6,0
TVS-DR 6-4xG1/4ax6-4
E021832
6/4
1/4"
3,3
10,0
11,5
22,5
16,5
8,0
TVS-DR 8-6xG1/8ax8-6
E021841
8/6
1/8"
4,1
12,0
13,5
22,5
16,5
6,0
TVS-DR 8-6xG1/4ax8-6
E021842
8/6
1/4"
4,1
12,0
13,5
22,5
16,5
8,0
TVS-DR 10-8xG1/4ax10-8
E021852
10/8
1/4"
4,1
13,0
15,5
24,0
16,5
8,0
47
Skrutkovacia spojka série A
Pneumatická séria
Priama skrutkovacia spojka A 21
¾
Pre obojstrannú hadicovú prípojku
¾
Maximálny prevádzkový tlak 16 bar pri 20 °C
Typ
Obj. číslo
Hadica A D/d
Hadica B D/d
NW
D1
D2
l/s
SW
SW1
GVS-NI 6-4x6-4
E022133
6/4
6/4
3,3
11,5
11,5
31,0
12
10
GVS-NI 8-6x6-4
E022143
8/6
6/4
3,3
13,5
11,5
31,0
12
12
GVS-NI 8-6x8-6
E022144
8/6
8/6
5,3
13,5
13,5
31,0
12
12
GVS-NI 10-8x10-8
E022155
10/8
10/8
7,0
15,5
15,5
34,5
14
13
Uhlová skrutkovacia spojka A 22
¾
Pre obojstrannú hadicovú prípojku
¾
Maximálny prevádzkový tlak 16 bar pri 20 °C
Typ
Obj. číslo
Hadica A D/d
Hadica B D/d
NW
D1
D2
l/s
L1
(mm)
SW
WV-NI 6-4x6-4
E022233
6/4
6/4
3,3
11,6
11,5
19,5
19,5
8
WV-NI 8-6x8-6
E022244
8/6
8/6
5,3
13,5
13,5
22,5
22,5
10
WV-NI 10-8x10-8
E022255
10/8
10/8
7,0
15,5
15,5
24,0
24,0
10
T-skrutkovacia spojka A 23
¾
Pre 3-strannú hadicovú prípojku
48
¾
Maximálny prevádzkový tlak 16 bar pri 20 °C
Typ
Obj. číslo
Hadica A D/d
Hadica B D/d
NW
D1
D2
l/s
L1
(mm)
SW
TVS-NI 3x6-4
E022333
6/4
6/4
3,3
11,5
11,5
21,5
21,5
8
TVS-NI 3x8-6
E022344
8/6
8/6
5,3
13,5
11,5
21,5
21,5
8
TVS-NI 3x10-8
E022355
10/8
10/8
7,0
15,5
15,5
24,0
24,0
10
Pre viac ergonómie na pracovisku
Vybavenie dielní
Navíjací bubon na hadicu automatický
¾
Sériovo s rýchlospojkou a pripojovacou
hadicou so vsuvkou
¾
Flexibilné nasadenie vďaka veľkému rozsahu otáčania do viac ako 180°
¾
Pre montáž na stenu
Oderuvzdorná a elastická tlaková vzduchová hadica s ochrannou sponou proti
zalomeniu a zastavovacím zariadením
P
P
P
Vypínacia funkcia aretácie
Plastová krabica
Typ
Obj. číslo
Tlak max.
(bar)
Vonkajší priemer
(mm)
Vnútorný priemer
(mm)
Vytiahnuteľná dĺžka
(m)
hmotnosť
(kg)
SLA 8 A
D312511
15
13
8
10+1
4,3
SLA 9 A
D312514
15
13
8
15+1
7,3
SLA 10 A
D312503
15
15,5
10
12+1
8,8
Navíjací bubon na hadicu automatický
¾
Sériovo s rýchlospojkou a pripojovacou
hadicou so vsuvkou
S robustnou kovovou krabicou
¾
Flexibilné nasadenie vďaka veľkému rozsahu otáčania do viac ako 180°
S chránenou rýchlospojkou
¾
Montáž na stenu a strop
P
P
P
Oderuvzdorná a elastická tlaková vzduchová hadica s ochrannou sponou proti
zalomeniu a zastavovacím zariadením
Typ
Obj. číslo
Tlak max.
(bar)
Vonkajší priemer
(mm)
Vnútorný priemer
(mm)
Vytiahnuteľná dĺžka
(m)
hmotnosť
(kg)
SLA 8-9
D312516
15
12
8
9
5,0
SLA 8-15
D312517
15
12
8
15
6,0
SLA 10-12
D312518
15
15,5
10
12
6,5
Navíjací bubon na hadicu automatický
¾
Jednoduchá práca vďaka špeciálnej, veľmi
pružnej mäkkej hadici s rýchlospojkou
P
S robustnou kovovou krabicou
¾
Prívod vzduchu hadicovým adaptérom
s otočným kĺbom
¾
Montáž na stenu a strop
Typ
Obj. číslo
Tlak max.
(bar)
Vonkajší priemer
(mm)
Vnútorný priemer
(mm)
Vytiahnuteľná dĺžka
(m)
hmotnosť
(kg)
SLA 12 A
D312537
15
19,5
12,7
15
10,8
Navíjací bubon na hadicu manuálny
¾
Hadica Super-Flex: veľmi pružná, aj pri
nízkych teplotách
P
P
S vedením a držiakom hadice
¾
Možno odvíjať nastojato alebo naležato
Dvojitý rozdeľovač s 2 rýchlospojkami
Typ
Obj. číslo
Tlak max.
(bar)
Vonkajší priemer
(mm)
Vnútorný priemer
(mm)
Dĺžka
(m)
hmotnosť
(kg)
SLA 9
D312530
15
15,5
10
20
4,3
49
Pre viac ergonómie na pracovisku
Vybavenie dielní
Navíjací bubon na hadicu manuálny
¾
S rýchlospojkou a vsuvkou
¾
Podstavec otočný o 360° bráni prevráteniu
pri odvíjaní hadice
¾
Vonkajšia ochrana obvodovou oceľovou
konštrukciou
P
P
Otočný kĺb na hadici pre vstup vzduchu
Sklopná ručná kľuka
¾
Mimoriadne vysoký prietok vzduchu v­ ďaka
veľkému vnútornému Ø 10 mm. Preto
nevzniká prakticky žiadna strata
Typ
Obj. číslo
Tlak max.
(bar)
Vonkajší priemer
(mm)
Vnútorný priemer
(mm)
Dĺžka
(m)
hmotnosť
(kg)
SLA 10
D312540
15
14,5
10
20
7,2
Balansér
¾
Pre všetky druhy prenosných zariadení
a náradia
¾
Kompletne vybavený upínacím blokom
a karabínou
¾
Vysoká flexibilita, keďže potrebná nosnosť
môže byť nastavená a prispôsobená upnutím pružiny na skrini
P
P
Kompaktný, s robustným telom z hliníka
Gumový nárazník v koncovej polohe
Typ
Obj. číslo
Nosnosť
(kg)
Zdvih
(m)
hmotnosť
(kg)
FZ 0,4-1
D070015
0,4 – 1,0
1,6
0,63
FZ 1-2
D070016
1,0 – 2,0
1,6
0,67
FZ 2-3
D070017
2,0 – 3,0
1,6
0,79
FZ 2-4
D070018
2,0 – 4,0
2,5
2,85
FZ 4-6
D070019
4,0 – 6,0
2,5
3,00
FZ 6-8
D070020
6,0 – 8,0
2,5
3,10
Balansér s hadicou
¾
Pre všetky druhy prenosných zariadení
a náradia do hmotnosti 2,5 kg
¾
Kompletne vybavený upínacím blokom
a karabínou
¾
Vysoká flexibilita, keďže potrebná nosnosť
môže byť nastavená a prispôsobená upnutím pružiny na skrini
50
P
P
P
S PUR hadicou 6 x 1 mm
Kompaktný, s robustným telom z hliníka
Gumový nárazník v koncovej polohe
Typ
Obj. číslo
Nosnosť
(kg)
Zdvih
(m)
hmotnosť
(kg)
Pripojovacia hadica
(mm)
Prípojka
FZS 1
D070012
0,4 – 0,8
1,4
1,25
400
2 x R1/4" a
FZS 2
D070013
0,8 – 1,5
1,4
1,30
400
2 x R1/4" a
FZS 3
D070014
1,2 – 2,5
1,4
1,35
400
2 x R1/4" a
Pre viac ergonómie na pracovisku
Vybavenie dielní
Energetický box
¾
Ideálny na pracoviskách, kde sa pracuje so stlačeným vzduchom
a elektrickým prúdom
¾
Prípojky stlačeného vzduchu s poistnými spojkami. Nehrozí
nebezpečenstvo úrazu, pretože spojky bránia vyskočeniu hadice
pri jej uvoľnení
¾
Jednoduché elektrické pripojenie vďaka predmontovanému
elektrickému káblu (H 07 RN), dĺžka 5 m
Ochrana pred prachom a striekajúcou vodou podľa IP 44
Jednoduchá obsluha vďaka závesnej pružine
P
P
Typ
Obj. číslo
Zásuvky Schuko
16 A/230 V
(ks)
Zásuvky Cekon
16 A/400 V
(ks)
Redukčný ventil
(ks)
Prípojky stlačeného
vzduchu
hmotnosť
(kg)
EA 4
D100028
4
-
-
2
2,9
EA 4/ DM
D100029
4
-
1
2
3,7
EA 3/1
D100030
3
1
-
2
3,4
51
Pripájacia a spojovacia
technika
Jednoduchá obsluha a bezpečnosť
Spojovacia technika od jednoduchej vsuvky až po komplexné bezpečnostné
rýchlospojky – na všetky pripojenia, či pri náradí, hadiciach alebo zariadeniach.
52
Skrutkovacie spojky a mosadzné diely
Bezpečnostné rýchlospojky
¾
Bezpečná práca bez vystreľovania
hadice pri odpájaní (šibajúci efekt),
DIN EN ISO 4414 a DIN EN 983
Menovitá svetlosť 7,6 pre vysoký prietok
vzduchu
¾
Dlhá životnosť
Max. prevádzkový tlak 16 bar
¾
Malá spájacia sila: 64,0 N
Typ
Obj. číslo
SSK-NW7,6-EURO-G1/4a
E036911
SSK-NW7,6-EURO-G3/8a
E036912
SSK-NW7,6-EURO-G1/2a
E036913
SSK-NW7,6-EURO-G1/4i
E036914
SSK-NW7,6-EURO-G3/8i
E036915
SSK-NW7,6-EURO-G1/2i
E036916
SSK-NW7,6-EURO-6mm
E036917
SSK-NW7,6-EURO-9mm
E036918
SSK-NW7,6-EURO-13mm
E036919
Bez silikónu
P
P
P
Označenie
Bezpečnostné rýchlospojky s vonkajším závitom
Bezpečnostné rýchlospojky s vnútorným závitom
Bezpečnostné rýchlospojky s hadicovým adaptérom
Tip
Takúto funkciu možno zaistiť iba v kombinácii so vsuvkami
s ušľachtilej ocele.
Rýchlospojky z ocele
¾
Dlhá životnosť
Menovitá svetlosť 7,6 pre vysoký prietok
vzduchu
¾
Malá spájacia sila: 64,0 N
Max. prevádzkový tlak 16 bar
Bez silikónu
Typ
Obj. číslo
SK-FE-NW7,6-EURO-G1/4a
E033401
SK-FE-NW7,6-EURO-G3/8a
E033402
SK-FE-NW7,6-EURO-G1/2a
E033403
SK-FE-NW7,6-EURO-G1/4i
E033404
SK-FE-NW7,6-EURO-G3/8i
E033405
SK-FE-NW7,6-EURO-G1/2i
E033406
SK-FE-NW7,6-EURO-6mm
E033407
SK-FE-NW7,6-EURO-9mm
E033408
SK-FE-NW7,6-EURO-13mm
E033409
P
P
P
Označenie
Rýchlospojky s vonkajším závitom
Rýchlospojky s vnútorným závitom
Rýchlospojky so vsuvkou pre hadice
Násuvná spojka z ocele
¾
Špeciálne na použitie s rýchlospojkami
z ocele (SK a SSK)
¾
Dlhá životnosť
Typ
Obj. číslo
STNP-FE-NW7,6-EURO-G1/4a
E033241
STNP-FE-NW7,6-EURO-G3/8a
E033242
STNP-FE-NW7,6-EURO-G1/2a
E033243
STNP-FE-NW7,6-EURO-G1/4i
E033244
STNP-FE-NW7,6-EURO-G3/8i
E033245
STNP-FE-NW7,6-EURO-G1/2i
E033246
STNP-FE-NW7,6-EURO-6mm
E033247
STNP-FE-NW7,6-EURO-9mm
E033248
STNP-FE-NW7,6-EURO-13mm
E033249
P
Menovitá svetlosť 7,6 pre vysoký prietok
vzduchu
Označenie
Oceľová vsuvka s vonkajším závitom
Oceľová vsuvka s vnútorným závitom
Oceľová vsuvka s hadicovým adaptérom
53
Skrutkovacie spojky a mosadzné diely
Rýchlospojky a zátky z mosadze
P
P
P
Označenie
Rýchlospojky s vonkajším závitom
Rýchlospojky s vnútorným závitom
Rýchlospojky so vsuvkou pre hadice
Rýchlospojky pre plastovú hadicu
Rýchlospojky pre plastovú hadicu, s ochrannou pružinou proti zlomeniu
Rozdeľovač s rýchlospojkami
Vsuvka s vonkajším závitom
Vsuvka s vnútorným závitom
Vsuvka pre hadice
54
Profil euro-štandard
NW 7,2
Mosadz
Typ
Obj. číslo
SK-NW7,2-G1/4a
E700001
SK-NW7,2-G3/8a
E700002
SK-NW7,2-G1/2a
E700003
SK-NW7,2-G1/4i
E700004
SK-NW7,2-G3/8i
E700005
SK-NW7,2-G1/2i
E700006
SK-NW7,2-6mm
E700007
SK-NW7,2-9mm
E700008
SK-NW7,2-13mm
E700209
SK-NW7,2-8x6mm
E031143
SK-NW7,2-12x9mm
E031145
SK-NW7,2-8x6mm-KF
E031153
SK-NW7,2-12x9mm-KF
E031155
VT 2 G3/8i-2xSK
E700120
VT 3 G3/8i-3xSK
E700121
STNP-MS-NW7,2-G1/8a
E031201
STNP-MS-NW7,2-G1/4a
E700213
STNP-MS-NW7,2-G3/8a
E700214
STNP-MS-NW7,2-G1/2a
E700215
STNP-MS-NW7,2-G1/8i
E031231
STNP-MS-NW7,2-G1/4i
E700216
STNP-MS-NW7,2-G3/8i
E700217
STNP-MS-NW7,2-G1/2i
E700218
STNP-MS-NW 7,2-4mm
E031360
STNP-MS-NW7,2-6mm
E700010
STNP-MS-NW7,2-9mm
E700011
STNP-MS-NW7,2-13mm
E700212
STTL-K 4mm
E031342
STTL-K 6mm
E031343
STTL-K 9mm
E031345
STTL-KF 6mm
E031353
STTL-KF 9mm
E031355
Skrutkovacie spojky a mosadzné diely
Spojovací systém Mini
P
P
Mini profil NW 5
Mosadz
Typ
Obj. číslo
SK-NW5-G1/8a-mini
E032101
SK-NW5-G1/4a-mini
E032102
SK-NW5-G1/8i-mini
E032131
SK-NW5-G1/4i-mini
E032132
SK-NW5-4mm-mini
E032160
SK-NW5-6mm-mini
E032161
SK-NW5-9mm-mini
E032162
SK-NW5-6x4mm-mini
E032142
SK-NW5-8x6mm-mini
E032143
STNP-MS-NW5-G1/8a-mini
E032201
STNP-MS-NW5-G1/4a-mini
E032202
STNP-MS-NW5-G1/8i-mini
E032231
STNP-MS-NW5-G1/4i-mini
E032232
STTL-4mm-mini
E032360
STTL-6mm-mini
E032361
STTL-9mm-mini
E032362
STTL-6x4mm-mini
E032342
STTL-8x6mm-mini
E032343
Označenie
Mini rýchlospojka s vonkajším závitom
Mini rýchlospojka s vnútorným závitom
Mini rýchlospojka pre hadice
Mini rýchlospojka pre plastovú hadicu
Mini vsuvka s vonkajším závitom
Mini vsuvka s vnútorným závitom
Mini vsuvka pre hadice
55
Skrutkovacie spojky a mosadzné diely
Spojovací systém ARO/Orion
P
P
Označenie
Rýchlospojky s vonkajším závitom
Rýchlospojky s vnútorným závitom
ARO/Orion profil NW 5,5
Využíva sa prevažne v BeNeLux-e,
­Severnej Amerike, Švajčiarsku
Typ
Obj. číslo
SK-NW5,5-ARO-G1/4a
E032701
SK-NW5,5-ARO-G1/2a
E032703
SK-NW5,5-ARO-G1/4i
E032704
SK-NW5,5-ARO-G1/2i
E032706
SK-NW5,5-ARO-9mm
E032708
STNP-NW5,5-ARO-G1/4a
E032721
STNP-NW5,5-ARO-G1/2a
E032723
STNP-NW5,5-ARO-G1/4i
E032724
STNP-NW5,5-ARO-G1/2i
E032726
STNP-NW5,5-ARO-9mm
E032728
Rýchlospojky so vsuvkou pre hadice
Vsuvka s vonkajším závitom
Vsuvka s vnútorným závitom
Vsuvka pre hadice
Spojovací systém ISO
P
P
Označenie
Rýchlospojky s vonkajším závitom
Rýchlospojky s vnútorným závitom
ISO-Profil, NW 5,5
Použitie vo Francúzsku , Španielsku,
Severnej Amerike, Nórsku
Typ
Obj. číslo
SK-NW5,5-ISO-G1/4a
E032811
SK-NW5,5-ISO-G1/2a
E032813
SK-NW5,5-ISO-G1/4i
E032814
SK-NW5,5-ISO-G1/2i
E032816
SK-NW5,5-ISO-9mm
E032818
STNP-NW5,5-ISO-R1/4a
E032821
STNP-NW5,5-ISO-R1/2a
E032823
STNP-NW5,5-ISO-G1/4i
E032824
STNP-NW5,5-ISO-G1/2i
E032826
STNP-NW5,5-ISO-9mm
E032828
Rýchlospojky so vsuvkou pre hadice
Vsuvka s vonkajším závitom
Vsuvka s vnútorným závitom
Vsuvka pre hadice
56
Skrutkovacie spojky a mosadzné diely
Hadicová spojovacia vsuvka
¾
Profil euro-štandard
P
Mosadz
Typ
Obj. číslo
STL-G1/8a x 4mm
E770022
STL-G1/8a x 6mm
E770023
STL-G1/4a x 4mm
E770024
STL-G1/4a x 6mm
E770225
STL-G1/4a x 9mm
E770226
STL-G3/8a x 6mm
E770227
STL-G3/8a x 9mm
E770228
STL-G3/8a x 13mm
E770229
STL-G1/2a x 6mm
E770230
STL-G1/2a x 9mm
E770231
STL-G1/2a x 13mm
E770232
STL-G3/4a x 13mm
E770033
STL-G3/4a x 19mm
E770034
STL-G1/4i x 6mm
E770235
STL-G1/4i x 9mm
E770236
STL-G3/8i x 6mm
E770237
STL-G3/8i x 9mm
E770238
STL-G1/2i x 9mm
E770241
STL-G1/2i x 13mm
E770242
SLVR 4mm
E770049
SLVR 6mm
E770250
SLVR 9mm
E770251
SLVR 13mm
E770052
Označenie
Hadicová vsuvka s vonkajším závitom
Hadicová vsuvka s vnútorným závitom
Hadicová spojka
Hadicové spony
¾
Oceľ
Typ
Obj. číslo
SLK 11-13mm
E770210
SLK 13-15mm
E770211
¾
Lesklo pozinkované s 2 profilovými
ušami, žiadne ostré hrany, prečnievajúce plechové diely
SLK 15-18mm
E770212
¾
Šírka pásky 7 mm
Skrutková hadicová spona
¾
Lesklo pozinkované
Typ
Obj. číslo
¾
Šírka pásky 9 mm
SRK 8-12mm
E131012
SRK 10-16mm
E770215
¾
Závitovkové skrutky s krížovou drážkou
SW 7 mm
SRK 12-20mm
E770216
SRK 16-25mm
E770217
SRK 20-32mm
E770218
SRK 25-40mm
E131040
SRK 32-50mm
E131050
57
Skrutkovacie spojky a mosadzné diely
Dvojitá závitová vsuvka
Označenie
Dvojitá závitová vsuvka
58
Typ
Obj. číslo
Materiál
Závit
DN-St-G1/4a x G1/4a
E770256
Pozinkovaná oceľ
S vnútorným kónusom
DN-St-G3/8a x G3/8a
E770258
Pozinkovaná oceľ
S vnútorným kónusom
DN-St-G1/2a x G1/2a
E770260
Pozinkovaná oceľ
S vnútorným kónusom
DN-St-G1/4a x G1/8a
E770255
Pozinkovaná oceľ
S vnútorným kónusom
DN-St-G3/8a x G1/4a
E770257
Pozinkovaná oceľ
S vnútorným kónusom
DN-St-G1/2a x G1/4a
E770288
Pozinkovaná oceľ
S vnútorným kónusom
DN-St-G1/2a x G3/8a
E770259
Pozinkovaná oceľ
S vnútorným kónusom
DN-MS-G1/8a x G1/8a
E030111
Mosadz
S vnútorným kónusom
DN-MS-G1/4a x G1/4a
E030122
Mosadz
S vnútorným kónusom
DN-MS-G3/8a x G3/8a
E030133
Mosadz
S vnútorným kónusom
DN-MS-G1/2a x G1/2a
E030144
Mosadz
S vnútorným kónusom
DN-MS-G3/4a x G3/4a
E030155
Mosadz
S vnútorným kónusom
DN-MS-G1a x G1a
E030166
Mosadz
S vnútorným kónusom
DN-MS-G1/8a x G1/4a
E030112
Mosadz
S vnútorným kónusom
DN-MS-G1/8a x G3/8a
E030113
Mosadz
S vnútorným kónusom
DN-MS-G1/4a x G3/8a
E030123
Mosadz
S vnútorným kónusom
DN-MS-G1/4a x G1/2a
E030124
Mosadz
S vnútorným kónusom
DN-MS-G3/8a x G1/2a
E030134
Mosadz
S vnútorným kónusom
DN-MS-G3/8a x G3/4a
E030135
Mosadz
S vnútorným kónusom
DN-MS-G1/2a x G3/4a
E030145
Mosadz
S vnútorným kónusom
DN-MS-G1/2a x G1a
E030146
Mosadz
S vnútorným kónusom
DN-MS-G3/4a x G1a
E030156
Mosadz
S vnútorným kónusom
DN-MS-R1/4a x R1/4a
E030022
Mosadz
s kužeľovým závitom
DN-MS-R3/8a x R3/8a
E030033
Mosadz
s kužeľovým závitom
DN-MS-R1/2a x R1/2a
E030044
Mosadz
s kužeľovým závitom
DNL-MS-R1/8a x R1/8a
E030048
Mosadz
Kužeľové tesnenie
DNL-MS-R1/8a x R1/4a
E030049
Mosadz
Kužeľové tesnenie
DNL-MS-R1/4a x R1/4a
E030052
Mosadz
Kužeľové tesnenie
DNL-MS-R1/4a x R3/8a
E030053
Mosadz
Kužeľové tesnenie
DNL-MS-R3/8a x R3/8a
E030054
Mosadz
Kužeľové tesnenie
DNL-MS-R1/2a x R1/2a
E030055
Mosadz
Kužeľové tesnenie
DNL-MS-R3/4a x R3/4a
E030056
Mosadz
Kužeľové tesnenie
DNL-MS-R1a x R1a
E030057
Mosadz
Kužeľové tesnenie
DN-NI-G1/8a x G1/8a
E041111
Poniklovaná mosadz
S valcovým vonkajším závitom
DN-NI-G1/4a x G1/4a
E041122
Poniklovaná mosadz
S valcovým vonkajším závitom
DN-NI-G3/8a x G3/8a
E041133
Poniklovaná mosadz
S valcovým vonkajším závitom
DN-NI-G1/2a x G1/2a
E041144
Poniklovaná mosadz
S valcovým vonkajším závitom
DN-NI-G1/8a x G1/4a
E041112
Poniklovaná mosadz
S valcovým vonkajším závitom
DN-NI-G1/4a x G3/8a
E041123
Poniklovaná mosadz
S valcovým vonkajším závitom
DN-NI-G1/4a x G1/2a
E041124
Poniklovaná mosadz
S valcovým vonkajším závitom
DN-NI-G3/8a x G1/2a
E041134
Poniklovaná mosadz
S valcovým vonkajším závitom
DN-NI-G1/2a x G3/4a
E041145
Poniklovaná mosadz
S valcovým vonkajším závitom
Skrutkovacie spojky a mosadzné diely
Redukcia
Typ
Obj. číslo
Materiál
Závit
RDS-G1/4a x G1/8i
E770265
Mosadz
S vonkajším a vnútorným závitom
Označenie
RDS-G3/8a x G1/8i
E770061
Mosadz
S vonkajším a vnútorným závitom
RDS-G3/8a x G1/4i
E770266
Mosadz
S vonkajším a vnútorným závitom
RDS-G1/2a x G1/8i
E770062
Mosadz
S vonkajším a vnútorným závitom
RDS-G1/2a x G1/4i
E770063
Mosadz
S vonkajším a vnútorným závitom
RDS-G1/2a x G3/8i
E770267
Mosadz
S vonkajším a vnútorným závitom
RDS-G3/4a x G3/8i
E770064
Mosadz
S vonkajším a vnútorným závitom
RDS-G3/4a x G1/2i
E770077
Mosadz
S vonkajším a vnútorným závitom
RDS-G1a x G1/2i
E770078
Mosadz
S vonkajším a vnútorným závitom
RDS-G1 x G3/4i
E770079
Mosadz
S vonkajším a vnútorným závitom
RDS-G1 1/4a x G1/2i
E770095
Mosadz
S vonkajším a vnútorným závitom
RDS-G1 1/4a x G3/4i
E770096
Mosadz
S vonkajším a vnútorným závitom
RDS-G1 1/2a x G1i
E770093
Mosadz
S vonkajším a vnútorným závitom
RDS-G2a x G1i
E770094
Mosadz
S vonkajším a vnútorným závitom
RDS-R1/4a x G1/8i
E041221
Poniklovaná mosadz
Vonkajší závit kužeľový, Vnútorný závit valcový
RDS-R3/8a x G1/4i
E041232
Poniklovaná mosadz
Vonkajší závit kužeľový, Vnútorný závit valcový
RDS-R1/2a x G3/8i
E041243
Poniklovaná mosadz
Vonkajší závit kužeľový, Vnútorný závit valcový
RDS-R3/4a x G1/2i
E041254
Poniklovaná mosadz
Vonkajší závit kužeľový, Vnútorný závit valcový
Redukcia
Otočná závitová vsuvka
Typ
Obj. číslo
Materiál
Závit
RDN-G1/8a x G1/8i
E770080
Mosadz
S vonkajším a vnútorným závitom
Označenie
RDN-G1/8a x G1/4i
E770081
Mosadz
S vonkajším a vnútorným závitom
RDN-G1/4a x G1/8i
E770082
Mosadz
S vonkajším a vnútorným závitom
RDN-G1/4a x G1/4i
E770083
Mosadz
S vonkajším a vnútorným závitom
RDN-G1/4a x G3/8i
E770268
Mosadz
S vonkajším a vnútorným závitom
RDN-G3/8a x G1/4i
E770084
Mosadz
S vonkajším a vnútorným závitom
RDN-G3/8a x G3/8i
E770085
Mosadz
S vonkajším a vnútorným závitom
RDN-G3/8a x G1/2i
E770269
Mosadz
S vonkajším a vnútorným závitom
RDN-G1/2a x G3/8i
E770086
Mosadz
S vonkajším a vnútorným závitom
RDN-G1/2a x G1/2i
E770087
Mosadz
S vonkajším a vnútorným závitom
RDN-G1/2a x G3/4i
E770275
Mosadz
S vonkajším a vnútorným závitom
RDN-G1/4a x G1/8i
E041312
Poniklovaná mosadz
S vonkajším a vnútorným závitom, Vonkajší závit valcový
RDN-G1/4a x G3/8i
E041323
Poniklovaná mosadz
S vonkajším a vnútorným závitom, Vonkajší závit valcový
RDN-G1/2a x G3/8i
E041334
Poniklovaná mosadz
S vonkajším a vnútorným závitom, Vonkajší závit valcový
DRN-G1/8a x G1/8i
E023411
Poniklovaná mosadz
S vonkajším a vnútorným závitom, Plne otočná
DRN-G1/4a x G1/4i
E023422
Poniklovaná mosadz
S vonkajším a vnútorným závitom, Plne otočná
DRN-G3/8a x G3/8i
E023433
Poniklovaná mosadz
S vonkajším a vnútorným závitom, Plne otočná
Otočná závitová vsuvka
Otočná vsuvka
Spojovacia mufňa
Typ
Obj. číslo
Materiál
MU-MS-G1/8i
E770076
Mosadz
MU-MS-G1/4i
E770270
Mosadz
MU-MS-G3/8i
E770271
Mosadz
MU-MS-G1/2i
E770272
Mosadz
MU-MS-G3/4i
E770073
Mosadz
MU-MS-G1i
E770074
Mosadz
MU-NI-G1/8i
E041411
Poniklovaná mosadz
MU-NI-G1/4i
E041422
Poniklovaná mosadz
MU-NI-G3/8i
E041433
Poniklovaná mosadz
MU-NI-G1/2i
E041444
Poniklovaná mosadz
Označenie
Objímka
59
Skrutkovacie spojky a mosadzné diely
Zátka
Označenie
Zátka
Typ
Obj. číslo
Materiál
Závit
VSS-ST-I-R1/2a
G205208
Oceľ
S vnútorným šesťhranom, Vonkajší
závit kužeľový, Ryhovaný závit
VSS-ST-I-R3/4a
G205216
Oceľ
S vnútorným šesťhranom, Vonkajší
závit kužeľový, Ryhovaný závit
VSS-MS-I-R1/8a
E030501
Mosadz
S vnútorným šesťhranom, Vonkajší
závit kužeľový, Ryhovaný závit
VSS-MS-I-R1/4a
E030502
Mosadz
S vnútorným šesťhranom, Vonkajší
závit kužeľový, Ryhovaný závit
VSS-MS-I-R3/8a
E030503
Mosadz
S vnútorným šesťhranom, Vonkajší
závit kužeľový, Ryhovaný závit
VSS-MS-I-B-G1/8a
E030510
Mosadz
S vnútorným šesťhranom, Vonkajší
závit valcový
VSS-MS-I-B-G1/4a
E030520
Mosadz
S vnútorným šesťhranom, Vonkajší
závit valcový
VSS-MS-I-B-G3/8a
E030530
Mosadz
S vnútorným šesťhranom, Vonkajší
závit valcový
VSS-MS-I-B-G1/2a
E030540
Mosadz
S vnútorným šesťhranom, Vonkajší
závit valcový
VSS-MS-I-B-G3/4a
E030550
Mosadz
S vnútorným šesťhranom, Vonkajší
závit valcový
VSS-MS-I-G1/2a
G432011
Mosadz
S vnútorným šesťhranom, Vonkajší
závit valcový
VSS-NI-AS-G1/8a
E041510
Poniklovaná mosadz
Šesťhran
VSS-NI-AS-G3/8a
E041530
Poniklovaná mosadz
Šesťhran
VSS-NI-AS-G1/2a
E041540
Poniklovaná mosadz
Šesťhran
Typ
Obj. číslo
Materiál
Závit
WKS-MS 90-2xR1/8a
E030611
Mosadz
2 vonkajšie závity
WKS-MS 90-2xR1/4a
E030622
Mosadz
2 vonkajšie závity
WKS-MS 90-2xR3/8a
E030633
Mosadz
2 vonkajšie závity
WKS-MS 90-2xR1/2a
E030644
Mosadz
2 vonkajšie závity
WKS-W90 2x G 1/4i MS
E039137
Mosadz
2 vnútorné závity
WKS-W90 2x G 3/8i MS
E039139
Mosadz
2 vnútorné závity
WKS-W90 2x G 1/2i MS
E039141
Mosadz
2 vnútorné závity
WKS-W90 2x G 3/4i MS
E039143
Mosadz
2 vnútorné závity
WKS-W90 2x G1i MS
E039145
Mosadz
2 vnútorné závity
WKS-W90-R1/8axG1/8i
E041611
Poniklovaná mosadz
S vonkajším a vnútorným závitom
WKS-W90-R1/4axG1/4i
E041622
Poniklovaná mosadz
S vonkajším a vnútorným závitom
WKS-W90-G3/8axR3/8i
E041633
Poniklovaná mosadz
S vonkajším a vnútorným závitom
WKS-W90-R1/2axG1/2i
E041644
Poniklovaná mosadz
S vonkajším a vnútorným závitom
WKS-W90-R3/4axG3/4i
E041655
Poniklovaná mosadz
S vonkajším a vnútorným závitom
WKS-W90-NI 2xG1/8i
E041711
Poniklovaná mosadz
2 vnútorné závity
WKS-W90-NI 2xG1/4i
E041722
Poniklovaná mosadz
2 vnútorné závity
WKS-W90-NI 2xG3/8i
E041733
Poniklovaná mosadz
2 vnútorné závity
WKS-W90-NI 2xG1/2i
E041744
Poniklovaná mosadz
2 vnútorné závity
Koleno
Označenie
Koleno
60
Skrutkovacie spojky a mosadzné diely
T-kus
Typ
Obj. číslo
Materiál
Závit
TSK-MS 90-3xR1/4a
E030822
Mosadz
3 vonkajšie závity
TSK-MS 90-3xR3/8a
E030833
Mosadz
3 vonkajšie závity
TSK-MS 90-3xR1/2a
E030844
Mosadz
3 vonkajšie závity
TSK-MS 90-3xG1/8i
E039008
Mosadz
3 vnútorné závity
TSK-MS 90-3xG1/4i
E039010
Mosadz
3 vnútorné závity
TSK-MS 90-3xG3/8i
E039012
Mosadz
3 vnútorné závity
TSK-MS 90-3xG1/2i
E039014
Mosadz
3 vnútorné závity
TSK-MS 90-3xG3/4i
E039016
Mosadz
3 vnútorné závity
TSK-MS 90-3xG1i
E039018
Mosadz
3 vnútorné závity
TSK-NI 90-3xR1/4a
E041822
Poniklovaná mosadz
3 vonkajšie závity
TSK-NI 90-3xR3/8a
E041833
Poniklovaná mosadz
3 vonkajšie závity
TSK-NI 90-3xR1/2a
E041844
Poniklovaná mosadz
3 vonkajšie závity
TSK-NI 3xG1/4i
E042122
Poniklovaná mosadz
3 vnútorné závity
TSK-NI 3xG3/8i
E042133
Poniklovaná mosadz
3 vnútorné závity
TSK-NI 3xG1/2i
E042144
Poniklovaná mosadz
3 vnútorné závity
TSK-MS 1xR1/4a-2xG1/4i
E041922
Poniklovaná mosadz
1 vonkajší, 2 vnútorné závity
TSK-MS 1xR3/8a-2xG3/8i
E041933
Poniklovaná mosadz
1 vonkajší, 2 vnútorné závity
TSK-MS 1xR1/2a-2xG1/2i
E041944
Poniklovaná mosadz
1 vonkajší, 2 vnútorné závity
Označenie
T-kus
Y-kus
Typ
Obj. číslo
Materiál
Závit
VT 2 3xG3/8i
E035833
Mosadz
2 vnútorné závity
VT 2 3xG1/2i
E035834
Mosadz
2 vnútorné závity
VT 3 4xG3/8i
E035733
Mosadz
3 vnútorné závity
VT 3 4xG1/2i
E035734
Mosadz
3 vnútorné závity
YS-NI 3xG1/4i
E042592
Poniklovaná mosadz
3 vnútorné závity
YS-NI 3xG3/8i
E042593
Poniklovaná mosadz
3 vnútorné závity
YS-NI 3xG1/2i
E042594
Poniklovaná mosadz
3 vnútorné závity
YS-NI 1xR1/4a-2xG1/4i
E042222
Poniklovaná mosadz
1 vonkajší, 2 vnútorné závity
YS-NI 1xR3/8a-2xG3/8i
E042233
Poniklovaná mosadz
1 vonkajší, 2 vnútorné závity
YS-NI 1xR1/2a-2xG1/2i
E042244
Poniklovaná mosadz
1 vonkajší, 2 vnútorné závity
Označenie
Rozdeľovač
Y-kus
Krížový kus
¾
Hliník
Typ
Obj. číslo
KZS-Alu 4 x G1/8i
E023311
KZS-Alu 4 x G1/4i
E023322
VRB-Alu 4 x G3/8i
E023333
KZS-Alu 4 x G1/2i
E023344
¾
4 vnútorné závity
61
Partner na Vašej strane:
Schneider Professional Services
Servis podľa voľby – pre Vaše zariadenie
So servisom Schneider Professional ponúka Schneider airsystems celkovú profesionálnu starostlivosť
o Vaše zariadenie stlačeného vzduchu. Koncept je jednoduchý a prehľadný: Každý zákazník má možnosť,
vybrať si zo širokého portfólia rôznych servisov a ním požadovaných výkonov.
Servisné výkony Schneider airystems sa dajú rozčleniť do štyroch fáz: analýza stavu a potreby, poradenstvo a plánovanie zariadenia, inštalácia a prevádzka a údržbu a servis.
Analýza stavu a potreby
Zisťovanie potrieb
Meranie a lokalizácia netsností
Meranie energetickej efektivity
Kontrola zariadenia a bezpečnosti
Údržba a servis
Poradenstvo a plánovanie
zariadenia
Servis opráv a údržby na mieste
Servis pravidelných hlasení: termíny údržby a kontroly
Kalkulácia optimalizačnéhoa úsporného potenciálu
Servisná linka s profesionálnym odborným poradenstvom
Servis prenájmu kompresorov
Projekcia
Úzke prepojenie siete servisných stredísk
Projekty rozmiestnenia
Inštalácia a prevádzka
Inštalácia
Prevádzka
Zaškolenie
62
Analýza stavu a potreby
Položte s nami základy zariadenia stlačeného vzduchu, optimálne vyhovujúcemu Vašim požiadavkám:
Ponúkame Vám výpočet Vašej spotreby stlačeného vzduchu, meranie netesností a rosného bodu, alebo
objemového prúdu. Aj kompletná kontrola zariadenia a bezpečnosti patrí k celkovému spektru služieb.
V prípade Vášho záujmu, za poplatok, radi zrealizujeme meranie a lokalizáciu netesností, meranie energe­
tickej efektivity.
Výpočet Vašej spotreby stlačeného vzduchu
Spoločne s Vami určíme Vaše požiadavky na stlačený vzduch a zohľadníme pri tom požadované množstvo
vzduchu, vhodnú kvalitu vzduchu, spotrebu vzduchu a počet odberných miest.
Meranie a lokalizácia netesností
Netesnosti v systéme rozvodov môžu byť faktorom vysokých nákladov. V sieti malého priemyslu a malých
dielňach, sa pohybujú priemerné netesnosti už pri 5%, pri väčšej sieti je to dokonca 10-15%*. Zmeraním
netesností Vám vypočítame výšku strát vzduchu. V prípade potreby riešenia, nájdeme netesnosti a tieto
podľa Vášho želanie odstránime.
Zvýšte energetickú efektivitu Vášho zariadenia!
Naši špeciálne vyškolení zamestnaci radi skontrulujú celý Váš systém stlačeného vzduchu a zistia potenciál úspor. K tomuto bude počas celého týždňa merané vyťaženie Vášho zariadenia, priebeh tlaku, spotrebu vzduchu, rosný bod ako
aj cykly zaťaženia a voľnobehu.
Analýzou týchto dát môžu naši zamestnanci zobraziť aktuálnu spotrebu
energie Vášho zariadenia, vypočítať netesnosti a opotrebenie, optimalizovať
prevádzkový chod Vášho kompresora a tým minimalizovať Vaše energetické
náklady. Okrem toho, sa môžu cielenou optimalizáciou Vášho zariadenia, predĺžiť intervaly údržby, zvýšiť bezpečnosť Vašich výpadkov, zlepšiť pracovné
výsledky a znížiť opotrebenie Vášho náradia.
* Percentá vzťahujúce sa na spotrebu počas výrobnej prevádzky.
Údaje: Bavorský Krajský úrad Životného prostredia
63
Poradenstvo a plánovanie zariadenia
Špecialisti Schneider airsystems určia pre Vás najvhodnejšie riešenie
stlačeného vzduchu – individuálne prispôsobené Vašim požiadavkám.
Nezávisle od toho či plánujete nové zariadenie, alebo chcete optimalizovať
existujúce, je Schneider airsystems správnym partnerom na dimenzovanie efektívneho zariadenia stlačeného vzduchu.
Výpočet optimalizačného potenciálu
Vychádzajúc z výsledkov analýzy stavu a potreby vypočítajú naši špecialisti
pre Vás ten správny, optimalizačný potenciál a z toho vyplývajúce úspory.
Plánovanie zariadenia a projekcia
Dosiahnite maximálnu efektivitu Vášho zariadenia: prispôsobiac Vašej spotrebe stlačeného vzduchu, Vašim existujúcim zariadeniam ako
aj Vášho priestoru uloženia, naplánujeme Vaše zariadenie stlačeného vzduchu vrátane úprav kondenzátu a stlačeného vzduchu, systému rozvodov, ako aj dodatočne požadovanej periférii, ako zásobovanie prúdu alebo klimatizačné zariadenia.
Dimenzovanie rozvodov
K efektívnemu zariadeniu stlačeného vzduchu patrí aj ideálne dimenzo­
vaná sieť rozvodov. Na základe Vašej individuálnej analýzy potreby,
pre Vás navrhneme perfektný systém rozvodov s vhodnými odbernými miestami. Správne dimenzovaným systémom rozvodov sa znižujú
Vaše straty tlaku v rozvodoch. Tým sa udržiava výkon stláčania tak nízko, ako je to možné – efektivita stúpa!
Dimenzovanie Vášho pneumatického zariadenia – zavolajte profíka!
Radi Vás podporíme pri dimenzovaní Vašeho zariadenia stlačeného vzduchu a spolu s Vami
určíme Vami požadované množstvo vzduchu, vhodnú kvalitu vzduchu na Vaše využitie ako aj
inka
sná l
Vašu spotrebu vzduchu s ohľadom na dlhodobý vývoj podnikania. Na záver Vám odporučíme Servi
775-6
2
2
5
6
vhodný kompresor pre Vaše požiadavky.
037/
Inštalácia a prevádzka
Potom čo je zariadenie stlačeného vzduchu nadimenzované podľa individuálnych požiadaviek, postarajú sa špecialisti Schneider airsystems o to,
aby ste mohli Vaše optimalizované zariadenie využívať včas.
Inštalácia
Postaráme sa o Vašu inštaláciu, aby bolo Vaše zariadenie nainštalované
načas a k Vašej plnej spokojnosti. Rozsah služieb si môžete stanoviť sami.
Prevádzka
Po inštalácii sa Vaše zariadenie stlačeného vzduchu uvedie do prevádzky
našim kvalifikovaným odborným personálom, nastavia sa Vami želané
parametre a preskúša sa kompletná funkčnosť. Následne budete Vy a
Vaši zamestnanci podrobne zaškolení do obsluhy zariadenia.
65
Údržba a servis
Je potrebná údržba, alebo oprava Vášho zariadenia, na nás sa môžete kedykoľvek spoľahnúť. Postaráme sa
o to, a vďaka našej servisnej sieti Vám zaručíme rýchle vybavenie.
Údržba
Servis berieme doslovne a ponúkame Vám servisnú zmluvu na údržbu
Vášho zariadenia stlačeného vzduchu. Nechajte si udržiavať Vaše zariadenie odborníkmi a čerpajte z nasledujúcich výhod.
Predĺženie záruky na 3 roky
Optimálna funkčnosť a vysoká prevádzková bezpečnosť
Údržby vykonávané odborníkmi
Nízke a dlhodobo plánované prevádzkové náklady
Samozrejme ponúkame individuálnu údržbu aj všetkým tým, ktorý sa
nechcú zmluvne viazať.
Predplatenie súčiastok
V prípade, že by ste chceli Vaše zariadenia* opraviť vo vlastnej réžii, máte možnosť, v rámci predplatného, pravidelne dostávať potrebné súčiastky. Tým ušetríte čas na objednávanie a nezabudnete už na žiadnu
údržbu.
Servis opráv
Malé zariadenia môžete odovzdať u niektorého z našich servisných partnerov, alebo predajcov. Väčšie
zariadenia sa opravia priamo u Vás, aby ste mohli čo najrýchlejšie pokračovať vo Vašej prevádzke.
* možné len pri stacionárnych kompresoroch, pred-/jemnýcha aktívnych uhlíkových filtroch ako aj separátoroch olej-voda
Porucha zariadenia – zavolajte odborníka!
V prípade, že by nastala porucha Vášho zariadenia, obráťte sa jednoducho priamo na našich
profesionálnych odborných poradcov. Tí sa postarajú o to, že Vaše výpadky budú čo možno
najkratšie, Vaše zariadenia odborne opravené a servisné náklady čo najnižšie.
isná
Serv
linka
775-6
2
2
5
6
037/
4 011666 010032
SCHNEIDER SLOVENSKO
Tlaková vzduchotechnika spol. s r.o.
Novozámocká 165
SK - 949 05 Nitra
Predaj
Poradenstvo a plánovanie
Telefón: +421 (0)37 6522-775
+421 (0)37 6522-776
Fax:
+421 (0)37 7415-030
E-Mail:[email protected]
Servis
Údržba a servis
Telefón: +421 (0)37 6522-775
Fax:
+421 (0)37 7415-030
E-Mail:[email protected]
Internet: www.schneider-nr.sk
Váš špecializovaný predajca
Zákaznícky servis/sklad
Telefón: +421 (0)37 6522-775
Fax:
+421 (0)37 7415-030
E-Mail:[email protected]
Technické zmeny a chyby tlače vyhradené · I300110 · Január 2013
Člen skupiny spoločností:
TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG
D - 73240 Wendlingen
Download

Rozvodné systémy - Servis kompresorov