Centrum fetálnej
a gynekologickej
diagnostiky
www.usg.sk.
JUHAMED s. r. o.
Cenník vyšetrení
ultrazvukového pracoviska
Tehotenstvo
Ultrazvukové vyšetrenia v tehotenstve
Ultrazvukové vyšetrenie vo včasnej gravidite
+ HDlive
Ultrazvukové vyšetrenie v 6 - 10 týždni gravidity (Viability scan)
+ 3D fotografie a 4D video nahrávky vo formáte HDlive na USB kľúč v cene vyšetrenia
Prvotrimestrálny skríning:
20 €
+ HDlive
Ultrazvukové + krvné vyšetrenie 12-14 týždni gravidity
(Kombinovaný test - detekcia Downovho a iných genetických syndrómov)
35 €
+ 3D fotografie a 4D video nahrávky vo formáte HDlive na USB kľúč v cene vyšetrenia
Druhotrimestrálny skríning:
+ HDlive
Ultrazvukové vyšetrenie 19-23 týždni gravidity (Morfológia plodu)
+ 3D fotografie a 4D video nahrávky vo formáte HDlive na USB kľúč v cene vyšetrenia
35 €
Základné ultrazvukové vyšetrenie v tehotenstve:40 €
Genetický ultrazvuk:
+ HDlive
Ultrazvukové vyšetrenie v 18-23 týždni gravidity v prípade pozitivity druhotrimestrálneho biochemického
skríningu event. pri prítomnosti usg markerov chromozómových aberácií
(Stanovenie upravenej miery rizika pre Downov syndróm)
Ultrazvukové vyšetrenie vo včasnej gravidite 6 -10 týždeň +gravidity
(Viability scan)
HDlive
+ 3D fotografie a 4D video nahrávky vo formáte HDlive na USB kľúč v cene vyšetrenia
Treťotrimestrálny skríning včasnej rastovej retardácie:
Ultrazvukové yšetrenie v 28 - 32 týždni gravidity
(Skríning včasnej rastovej retardácie - early IUGR + prietoky)
Prvotrimestrálny skríning:
20
€
35 €
+ 3D fotografie a 4D video nahrávky vo formáte HDlive na USB kľúč v cene vyšetrenia
Treťotrimestrálny skríning neskorej rastovej retardácie:
Ultrazvukové + krvné vyšetrenie 12 – 14 týždni gravidity
(Kombinovaný test – detekcia Downovho syndrómu)
Ultrazvukové yšetrenie v 34 - 36 týždni gravidity
(Skríning neskorej rastovej retardácie - late IUGR + prietoky)
+ HDlive
+ 3D fotografie a 4D video nahrávky vo formáte HDlive na USB kľúč v cene vyšetrenia
*pozn.: ak pacientka nemala realizovaný včasný skríning rastovej retardácie uhrádza sumu 35€
Exaktné stanovenie miery rizika predčasného pôrodu v gravidite
Ultrazvukové vyšetrenie 15-18 týždni gravidity
Vyšetrenie možného hroziaceho predčasného pôrodu pomocou ultrazvukovej cervikometrie
a stanovením fetálneho fibronektínu - fFN
Baby facing
45 minútové 3D/4D ultrazvukové zobrazenie plodu vo forme HDlive na prianie pacientky
(Nediagnostické zobrazenie plodu v najvyššej HDlive kvalite pre tzv. „keepsake moments“ na USB kľúč)
Druhotrimestrálny skríning:
Ultrazvukové vyšetrenie viacplodovej gravidity (dvojičky, trojičky...)
Ultrazvukové vyšetrenie 19 – 23 týždni gravidity
+ 50% k cene každého vyšetrenia v cenníku okrem fetálneho fibronektínu a baby facingu
(Morfológia plodu)
30 €
15 €*
70 €
20 €
60 €
30 €
Miniinvazívne ultrazvukové vyšetrenia v tehotenstve
Treťotrimestrálny skríning:
Odber
choriových
12-15 týždni gravidity
Ultrazvukové
vyšetrenieklkov
28 – 32(CVS)
týždnivgravidity
Odber choriových klkov za účelom analýzy chromozómov
(Skríning rastovej retardácie plodu + prietoky)
+ v cene je zahrnutá aj rýchla molekulárno-genetická analýza (QF-PCR) a ostatné špecifické génové analýzy
Odber plodovej vlody - amniocentéza (AMC) od 16 týždňa gravidity
Odber plodovej vody za účelom analýzy chromozómov
Ultrazvukové vyšetrenie v 24 – 40 týždni gravidity
+ v cene je zahrnutá aj rýchla molekulárno-genetická analýza (QF-PCR) a ostatné špecifické génové analýzy
30 €
125 €
100 €
30 €
Neinvazívny skríningový test Downovho syndrómu
z krvi matky - PRENASCAN
3D/4D ultrazvukové dodatočné vyšetrenie plodu na prianie pacientky - Baby facing 560 €
Odber krvi pre neinvazívny prenatálny test Downovho syndrómu - Trisomie č. 21
Edwardsovho syndrómu - Trisomie č.18 a Patauovho syndrómu - Trisomie č. 13
Gynekológia
Ultrazvukové gynekologické vyšetrenia
alebo na www.usg.sk
Ultrazvukové vyšetrenie porúch menštruačného cyklu
30 €
Ultrazvukové vyšetrenie malej panvy
30 €
3x realizovaná folikulometria - sonoAVC
Pelvic scan - ultrazvukový skríning ženských rakovinových ochorení
Expertný onkogynekologický ultrazvuk malej panvy a brucha
Vyšetrenie rozsahu onkogynekologického ochorenia a operačný plán
Follow-up vyšetrenie onkogynekologického ochorenia
Špecializované ultrazvukové vyšetrenie prsníkov +Elastografia
Skríningové ultrazvukové vyšetrenie rakoviny prsníkov pomocou najnovšej metodiky Elastografie
40 €
15 €
Ultrazvukové gynekologické vyšetrenia:
Miniinvazívne ultrazvukové vyšetrenia v gynekológii
Ultrazvukové vyšetrenie porúch menštruačného cyklu
HyCoSy (Hysterosalpingo-Contrast-Sonography)
30 €
3x realizovaná folikulometria
100 €
Ultrazvukové vyšetrenie malej panvy
70 €
Ultrazvukové vyšetrenie priechodnosti vajíčkovodov
HSN (Hysterosonography)
Ultrazvukové vyšetrenie dutiny maternice kontrastným gélom
s ultrazvukovým
skríningomUltrasound
ženských rakovinových
TU
VABRA (Targeted
Vacuumochorení
Abrasion)
Ultrazvukovo cielená biopsia sliznice maternice + biopsia krčka maternice
Expertný onkogynekologický ultrazvuk malej panvy a brucha + krvné vyšetrenia
25 €
40 €
O miniinvazívnych ultrazvukových vyšetreniach prípadne ostatných ultrazvukových vyšetreniach
sa informujte priamo na tel. čísle 0915 467 817, alebo na www.usg.sk
Vyšetrenie nejasných vaječníkových cýst a iných podozrivých nálezov
40 €
Pozn.: Poplatok pri daných vyšetreniach zahŕňa objednanie event. telefonické upresnenie termínu, konzutláciu vyšetrenia,
stanovenie záveru vyšetrenia s vyhodnotením výsledkov, plán ďalšieho manažmentu vyšetrení, 3D/4D zobrazenie i s najnovšou HDlive technológiou, korešpondenciu s event. elektronickou mailovov formou.
Vyšetrenie rozsahu onkogynekologického ochorenia a operačný plán
Download

Cenník - USG.sk