Inštalačné stýkače
IKA 20, IKD 20, IKA 25, IKD 25, IK 40, IK 63
Inštalačné stýkače sa používajú na automatické spínanie elektrických zariadení v inštaláciách bytov,
úradov, pracovísk a nemocníc. Sú vhodné hlavne na spínanie osvetlenia, topných telies, klimatizácie a
podobných zariadení a sú tiež určené na spínanie jednofázových a trojfázových elektrických motorov.
Ich prednosťou je tichý chod. Stýkače môžu byť zabudované v elektrických rozvodných paneloch na
35 mm montážnej lište (v zhode s EN 60715).Kryt stýkača je možne zaplombovať. Cievky stýkačov IK22,
IK24, IK40 a IK63 sú konštruované na DC napätie s usmerňovačom čím je možné použiť napájanie DC aj
AC. Štvrté póly zapínacích kontaktov stýkača môžu byť použité ako hlavné alebo pomocné kontakty.
K stýkačom je možné pripevniť pomocný spínač s 2 kontaktmi:
- prevedenie 11 s 1NO+1NC (1 zapínací + 1 vypínací kontakt)
- prevedenie 20 s 2NO (2 zapínacie kontakty)
Technické údaje
Normy
Teplota okolia
Skladovacia teplota
Prepäťová ochrana
Mechanická životnosť (poč. sp. cyklov)
Stupeň krytia podľa DIN 40 050, IEC 529
°C
°C
V
40°C
55°C
Montáž vedľa seba pre υ0k
Menovitý tepelný prúd
AC1 Menovitý pracovný prúd
Menovitý pra- 230V
AC7a covný výkon
400V
AC3 Menovitý pra- 230V
covný výkon
AC7b
400V
1-pól Ue=24V
Ue=110V
Ue=220V
2-pól Ue=24V
zapo- Ue=110V
Menovitý jený do Ue=220V
série
praDC1
covný 3-pól Ue=24V
prúd zapo- Ue=110V
pri:
jený do Ue=220V
série
4-pól Ue=24V
do
Ue=110V
série Ue=220V
AC1
AC3
Elektrická životnosť pri 230/400V
Hlavné kontakty
Menovité izolačné napätie
Ui
Uimp
Ith
Ie
V
kV
A
A
kW
kW
Ie
A
AC5a vysokotlaké lampy
AC5b žiarovky
AC7a odporové domové
zariadenia
AC7b induktívne domové
zariadenia
Maximálna pracovná frekvencia
Straty na prúdovej časti
Maximálna veľkosť predradenej poistky
prac. cyklov
Všeobecne
Typ
p.c/h
W
A
IKA 20
IKD 20
IK 21
IKA 25
IKD 25
IK 40
IK 63
Pomocný spínač
IKN k
IEC 947-4-1, IEC 947-5-1, IEC 1095, EN 60 947-4-1, EN 60 947-5-1, EN 61 095, VDE 0660, VDE 0637
-5 ... +55
-5 ... +40 -5 ... +55
+30 ... +80
430
430
430
430
3 x 106
IP 20
bez obmedzenia
max. 3
bez obmedzenia
kontakty
440
440
415
440
440
500
500
440
4
4
4
4
4
4
4
4
20
20
20
25
25
40
63
6
20
20
20
25
25
40
63
4
4
7,5
9
9
16
40
13
16
16
26
40
1,3 iba pre
1,3 iba pre NO
1,1
2,2
2,2
5,5
8,5
NO
2,2
4
4
11
15
20
20
20
25
25
40
63
1
1
2
2
2
4
4
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,8
0,8
20
20
40
63
3
3
4
4
4
10
10
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
6
6
-
-
-
20
6
6
6
40
40
63
35
-
-
-
2,5
2,5
2,5
20
30
-
200.000
300.000
100.000 pri
32 µF
200.000
300.000
100.000 pri
32 µF
-
25
6
3,5
200.000
500.000
100.000 pri
32 µF
50.000 pri
1,5 kW
25
6
3,5
200.000
500.000
100.000 pri
32 µF
20.000 pri
1,5 kW
40
40
40
100.000
150.000
100.000 pri
32 µF
100.000 pri
4 kW
63
63
63
100.000
150.000
100.000 pri
32 µF
100.000 pri
6 kW
-
-
20
6
3,5
200.000
300.000
100.000 pri
32 µF
50.000 pri
1,5 kW
200.000
100.000
200.000
200.000
200.000
100.000
100.000
-
300.000
300.000
300.000
500.000
500.000
150.000
150.000
-
600
1,7
20
600
1,7
20
360
2
25
600
2,2
35
600
2,2
35
120
4
63
120
8
80
600
6
-
A47
Inštalačné stýkače
IKA 20, IKD 20, IKA 25, IKD 25, IK 40, IK 63
Pripájanie žiaroviek / maximálny počet žiaroviek pre jeden pól
Typ
Žiarivka so žeraviacim vláknom
Energeticky úsporné svietidlá
Halogénové svietidlá
Nízkotlakové sodíkové svietidlá
(nevykompenzované)
Tlakové sodíkové svietidlá
(nevykompenzované)
Nízkotlakové sodíkové svietidlá
(kompenzované)
Tlakové sodíkové svietidlá
(kompenzované)
Žiarivky (nevykompenzované)
Žiarivky (kompenzované)
Žiarivky (dvojité)
Žiarivky so štartérom
A48
60 W
100 W
200 W
500 W
1 000 W
7W
11 W
15 W
20 W
200 W
300 W
500 W
1 000 W
35 W
55 W
90 W
135 W
180 W
50 W
70 W
110 W
150 W
250 W
400 W
1 000 W
35 W
55 W
90 W
135 W
180 W
50 W
70 W
110 W
150 W
250 W
400 W
1 000 W
18 W
36 W
58 W
18 W
36 W
58 W
18 W
36 W
58 W
1x18 W
1x36 W
1x58 W
2x18 W
2x36 W
2x58 W
IKA 20
21
13
7
3
1
10
10
5
3
5
5
3
2
3
12
10
8
6
3
2
1
1
1
3
2
2
1
24
17
10
6
6
4
2x22
2x17
2x10
22
12
8
23
12
7
IKD 20
21
13
7
3
1
10
10
5
3
5
5
3
2
3
12
10
8
6
3
2
1
1
1
3
2
2
1
24
17
10
6
6
4
2x22
2x17
2x10
22
12
8
23
12
7
IK 21
25
15
7
3
1
15
15
15
10
5
3
2
1
6
6
4
3
3
12
10
7
5
3
2
1
1
1
3
2
2
1
1
24
20
13
8
8
5
2x48
2x24
2x15
30
16
12
32
16
10
IKA 25
25
15
7
3
1
15
15
15
10
5
3
2
1
6
6
4
3
3
12
10
7
5
3
2
1
1
1
3
2
2
1
1
24
20
13
8
8
5
2x48
2x24
2x15
15
14
12
13
9
7
IKD 25
25
15
7
3
1
15
15
15
10
5
3
2
1
6
6
4
3
3
12
10
7
5
3
2
1
1
1
3
2
2
1
1
24
20
13
8
8
5
2x48
2x24
2x15
15
14
12
13
9
7
IK 40
65
40
20
8
4
100
100
100
70
15
10
6
3
13
13
9
6
6
24
20
16
10
6
4
2
10
10
8
4
4
22
18
18
10
6
4
2
45
45
25
45
45
25
2x100
2x65
2x40
60
30
22
40
20
10
IK 63
85
50
25
10
5
150
150
150
70
20
13
8
4
20
20
14
9
9
38
30
25
16
10
6
3
16
16
12
7
7
33
27
27
16
9
7
3
70
70
43
70
70
43
2x150
2x95
2x60
80
42
30
48
26
18
Inštalačné stýkače
IKA 20, IKD 20, IKA 25, IKD 25, IK 40, IK 63
Rozmerový náčrt IK
Typové označenie:
IKA20 - 20/220/230V, 50/60
IKA25 - 40/220/230V, 50/60
IKD20 - 02/220/230V, 50/60
IKD20 - 10/220/230V, 50/60
IKD20 - 11/220/230V, 50/60
IKD20 - 20/24
IKD20 - 20/220/230V, 50/60
IKD25 - 04/220/230V, 50/60
IKD25 - 22/220/230V, 50/60
IKD25 - 31/220/230V, 50/60
IKD25 - 40/220/230V, 50/60
IK21 - 10/220/230V, 50
IK21 - 01/220/230V, 50
IK40 - 40/220/230V, 50/60
IK40 - 31/220/230V, 50/60
IK40 - 22/220/230V, 50/60
IK40 - 04/220/230V, 50/60
IK63 - 40/220/230V, 50/60
IK63 - 31/220/230V, 50/60
IK63 - 22/220/230V, 50/60
Objednávacie číslo:
IKA20020
IKA25020
IKD20002
IKD20010
IKD20011
IKD2002/24
IKD20020
IKD25004
IKD25022
IKD25031
IKD25040
IK21010
IK21001
IK40040
IK40031
IK40022
IK40004
IK63040
IK63031
IK63022
Príklad objednávania
IK63 - 40 / 220/230 V
Napätie
Radenie kontaktov
Hodnota prúdu
Typ
Radenie kontaktov
IKD 25-40 IK 24-40
IK 63-40
IKA 25-40
IKD 20 - 11
IKD 25 - 31
IK 40 - 31
IK 63 - 31
IK 63-31
IKD 20 - 02
IK 40 - 22
IK 63 - 22
IK HHSLA - 20
IK HHSL - 20
IKD 20 - 20
IKA 20 - 20
IKA 25 - 40
IK 40 - 04
IKD 25 - 04
A49
Download

A47 Inštalačné stýkače