ODCHODY AUTOBUSOV
Nástupište č.: 1
Seniakovce,rázc.
Košice
…
…
…
±ÎÂ
www.sad-po.sk
Platí od: 14.12.2014
SAD Prešov a.s..
…
…
±ÎÂ
…
+
…ÇÂ
…ÇÇ
…ÇÂ
4:28 4:39 5:41 5:58 5:59 6:08 6:33 6:49 7:03 7:09 7:14 7:15 7:18
±+
…–
…
…±ÎÂ
+
…
…
…
…
+
±+
…
8:08 8:15 8:50 8:57 9:54 9:58 10:32 11:01 12:08 12:16 12:29 12:33 12:37
…±ÎÂ
…
±ÎÂ
…
+
±ÎÂ
…
…
…
…ÇÇ
+
…ÇÂ
13:03 13:36 14:20 14:23 14:49 14:49 14:58 15:00 15:43 15:45 15:46 16:05 16:23
…Ç–
…
…
+
…±ÎÂ
+
…
±ÎÂ
…
…
±ÎÂ
…
16:23 16:34 16:58 17:29 18:08 18:59 19:03 19:46 20:10 20:12 21:07 21:19 22:55
ÇÇ -nejde od 15.11. do 19.12.,od 08.01. do 30.01.,od 03.02. do 20.02.,od 02.03. do 01.04.,od 08.04. do 30.06.,od 02.09. do 28.10.,od 02.11. do 11.12.
ÇÂ -nejde od 22.12. do 07.01.,02.02.,od 23.02. do 27.02.,od 02.04. do 07.04.,od 01.07. do 31.08.,od 29.10. do 30.10.
– -spoj 6 čaká na zastávke Lemešany,nám . na spoj č. 15 linky 707408 najviac 10 min
– -spoj 16 čaká na zastávke Š.Bohdanovce, pošta na spoj č. 54 linky 802439
+ -ide v nedeľu a vo sviatok
EMTEST - software
info o cestovnom poriadku tel.: 0900 211 153 ,alebo na www.sad-po.sk
± -ide v sobotu
ÎÂ -nejde 29.08.
… -ide v pracovné dni
ODCHODY AUTOBUSOV
Nástupište č.: 2
Drienov
Seniakovce,rázc.
…
±+
…–
…
…
www.sad-po.sk
Platí od: 14.12.2014
SAD Prešov a.s..
…
±+
…
+
…
…
±+Ő
…Ő
6:26 7:37 7:37 11:28 13:23 15:09 15:36 15:48 16:08 16:45 19:42 23:07 23:32
Prešov
…
…
…
…
±ÎÂ
…
±+
…
…
…
5:18 5:48 6:17 6:26 6:36 6:38 7:16 7:50 8:22 8:58 10:02 10:47 11:40
…ÇÂ
…ÇÇ
…ÇÇ
±ÎÂ
…ÇÂ
+
…
…
…±ÎÂ
+
…
…
±ÎÂ
12:29 12:32 13:07 13:07 13:09 13:20 13:23 13:26 14:12 14:12 15:19 15:48 15:48
…
+
…
…
…
+
…
…±ŐÎÂ
…+Ő
±+
…Ő
µÎŃ
…±ÎÂ
15:50 16:08 16:27 16:45 16:49 16:52 17:26 17:53 18:58 19:50 19:51 21:30 21:56
Šar.Bohdanovce
±+
…–
…
…
±+
…
…Ő
7:37 7:37 11:28 15:09 15:36 19:42 23:32
Varhaňovce
±+
…–
…
±+
…
7:37 7:37 11:28 15:36 19:42
ÇÇ -nejde od 15.11. do 19.12.,od 08.01. do 30.01.,od 03.02. do 20.02.,od 02.03. do 01.04.,od 08.04. do 30.06.,od 02.09. do 28.10.,od 02.11. do 11.12.
ÇÂ -nejde od 22.12. do 07.01.,02.02.,od 23.02. do 27.02.,od 02.04. do 07.04.,od 01.07. do 31.08.,od 29.10. do 30.10.
Ő -spoj 60 nadväzuje na zast. Drienov,nám. na spoj 161 linky 707407 do Šar. Bohdanoviec
Ő -spoj 23 nadväzuje v Lemešanoch,nám.na spoj č.51 a 53 linky 707407 do Š. Bohdanoviec
Ő -spoj 56 nadväzuje na zast. Drienov,nám. na spoj 61 linky 707407 do Šar. Bohdanoviec
µ -ide v nedeľu
ÎŃ -ide tiež 01.09., nejde od 21.12. do 04.01.,01.02.,22.02.,05.04.,od 05.07. do 30.08.
± -ide v sobotu
– -spoj 23,21 čaká na zastávke Drienov,nám. na spoj č.21 linky 707408 do Lemešan
ÎÂ -nejde 29.08.
Ő -spoj 32 nadväzuje na zast.Lemešany,nám. na sp.č.58/707408 v nedeľu
… -ide v pracovné dni
Ő -spoj 21 nadväzuje v Lemešanoch spoj č.66 linky 707408 do Prešova
+ -ide v nedeľu a vo sviatok
EMTEST - software
info o cestovnom poriadku tel.: 0900 211 153 ,alebo na www.sad-po.sk
Download

16805 - SAD Prešov, as