Mapka trasy podujatia
pozýva jazdcov na historických motocykloch na
I. KLUBOVÝ VÝJAZD CESTAMI STREDNÉHO SLOVENSKA
BUNDLE RIDE
Kontakty na usporiadateľov:
Predseda ZVT: Ing. Martin Remeník - tel.: 0905 630 336
Tajomník ZVT: Mgr. Miroslav Dolník - tel.: 0905 523 058
E-mail: [email protected]
Združenie veteránistov Turca si Vás dovoľuje pozvať na
I. KLUBOVÝ VÝJAZD CESTAMI STREDNÉHO SLOVENSKA
BUNDLE RIDE
7. máj 2011
Motto:
Máš historický motocykel, voľný čas a chuť na stretnutie
s kamarátmi? Zbaľ do batôžka čo potrebuješ, nasadni a príď.
Organizačný výbor podujatia:
Riaditeľ:
Tajomník:
Hospodár:
Vedúci trate:
Usporiadatelia:
Ing. Martin Remeník
Mgr. Miroslav Dolník
Štefan Šimko
Vladimír Blahušiak
Jozef Baričiak, Jozef Šinka
Propozície podujatia:
1, Podujatie je jednodenné, určené pre jazdcov na historických
motocykloch do roku výroby 1970, ktorí sa odhodlajú počas
jedného dňa zdolať nástrahy ciest a zažiť krásy okolia v okresoch
Martin, Ružomberok, Banská Bystrica, Zvolen a Žiar nad Hronom.
2, Motojazda je usporiadaná ako voľná okružná jazda po cestách
piatich okresov stredného Slovenska a má päť etáp. Každý
účastník prejde trasu na okruhu dlhom približne 200 km so štartom
aj cieľom v mieste podľa svojho výberu. Čas jazdy aj s prestávkami
je približne 6-7 hodín. Účastníci si môžu vybrať v ktorom etapovom
mieste sa k jazde pripoja a kde svoju účasť ukončia.
Etapovými miestami sú:
Martin - čerpacia stanica Slovnaft za mestom - smer Ružomberok
Ružomberok Banská Bystrica Zvolen Šášovské Podhradie - Valašský šenk
3, Časový harmonogram a priebeh motojazdy:
07,30 - Štart z MT do RK (cca 40 km = 50 min.)
08,45 - Štart z RK do BB (cca 55 km = 1hod. 15 min.)
10,30 - Štart z BB do ZV (cca 20 km = 25 min.)
11,15 - Štart zo ZV do Šášov. Podhradia (cca 20 km = 25 min.)
12,00 - 13,00 - obed a družná debata vo Valašskom šenku
13,00 - Štart zo Šáš. Podhradia do MT (cca 65 km = 1 hod. 30min.)
14,30 - Štart z MT do RK (cca 40 km = 50 min.)
15,30 - Štart z RK do BB (cca 55 km = 1hod. 15 min.)
17,00 - Štart z BB do ZV (cca 20 km = 25 min.)
17,30 - Štart zo ZV do Šášov. Podhradia (cca 20 km = 25 min.)
18,00 - Príjazd do Šášovského Podhradia
4, Jazda bude prebiehať počas plnej premávky, podľa priloženej
mapky trasy. Zúčastniť sa môžu len historické motocykle, ktoré
spĺňajú predpisy stanovené pre jazdu na cestných komunikáciách
a ich konštrukčná rýchlosť je vyššia ako 80 km/h (jazda po
diaľnici). Každý jazdec je povinný dodržiavať pravidlá cestnej
premávky. Jazdci sa na podujatí zúčastňujú na vlastné riziko,
usporiadatelia nenesú za nich zodpovednosť. Účastníci sa
dobrovoľným pripojením k podujatiu vzdávajú vymáhania náhrady
škody vzniknutej im počas podujatia.
5, Štartovné:
Batôžková motojazda 2011 nie je súťaž, ale jazda plná pohody
a kamarátskych stretnutí, preto sa štartovné neplatí.
6, Ceny:
Cenou za odvedený výkon je vlastná spokojnosť účastníka.
7, Logistika:
Usporiadatelia počítajú s tým, že každý účastník podujatia pozná
svoju vlastnú potrebu a spotrebu. Obed bude za úhradu
poskytnutý v zariadení Valašský šenk, ostatné logistické
zabezpečenie si jazdci (skupiny) organizujú sami. Proviant
a zásoby si účastníci nesú (vezú) vo vlastných batôžkoch.
PRAJEME PRÍJEMNÝ ZÁŽITOK Z JAZDY
Download

Batôžková motojazda