8/10
14. apríla
Minister predstavil nový imigračný zákon
Kanadský minister pre občianstvo a prisťahovalectvo Jason Kenney
predstavil parlamentu novelu imigračného zákona, ktorá by mala
zmeniť azylovú politiku Kanady. Reforma systému, ktorý podľa
ministra prestal fungovať, zahrňuje napríklad rýchlejší proces
rozhodovania v azylovom konaní, možnosť odvolania sa
zamietnutého žiadateľa s novou evidenciou k svojmu prípadu, právne
označenie krajín tzv. bezpečného pôvodu a ďalšie zmeny vedúce
k zefektívneniu imigračného systému. Minister dodal, že „reforma by
mala zvýšiť podporu utečencom, ktorí ochranu naozaj potrebujú a
zároveň by mala odradiť nepodložené azylové žiadosti zaťažujúce
náš systém.“ Aktuálne je priemerná čakacia lehota v jednotlivých
prípadoch 19 mesiacov a práve túto lehotu chce minister Jason
Kenney skrátiť na 60 dní. Na vybavenie žiadosti o azyl momentálne
v Kanade čaká 60-tisíc utečencov. Vyššie uvedené reformné zmeny
by Kanade pomohli navýšiť počet prijatých utečencov ročne o 2 500
na celkových 14 500 osôb ročne. Minister chce v rámci pripravenej
reformy navýšiť aj rozpočet asistenčného programu, ktorý pomáha
utečencom začleniť sa do kanadskej spoločnosti. Kanada schválila
v roku 2009 42 % žiadostí o azyl, čo z nej robí po Spojených štátoch
(45 % schválených žiadostí) druhú najaktívnejšiu krajinu v počte
www.cic.gc.ca
prijímaných azylantov.
Kanada hostila ministrov zahraničných vecí G8
V dňoch 29. – 30. marca hostil kanadský minister zahraničných vecí
Lawrence Cannon zástupcov skupiny G8. Rokovanie predchádza
samitu G8, ktorý sa bude konať v provincii Ontário v júni tohto roku.
Medzinárodný mier a bezpečnosť, demokracia, ľudské práva a
právny štát boli hlavnými témami rokovania. Kanada zároveň navrhla
na prerokovanie tri priority, ktorým sa skupina venovala: jadrové
odzbrojenie, Afganistan a Pakistan a schopnosť reakcie na
bezpečnostné riziká. Kanadská vláda v rámci komunikácie s občanmi
a ako predsednícka krajina v skupine G8 otvorila e-diskusie a ďalšie
sociálne a mediálne kanály ako je Facebook, flickr a twitter. Kanadu,
Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Japonsko, Rusko, Veľkú Britániu a
Spojené štáty zastupovali ministri zahraničných vecí, Európsku úniu
vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú
politiku barónka Catherine Ashton. Druhý deň sa na rokovaní
zúčastnil aj kanadský premiér Stephen Harper, ktorý zdôraznil, že
stretnutie sa odohráva práve včas pred plánovaným samitom o
jadrovej bezpečnosti vo Washingtone a zároveň v zložitom období,
kedy je nutné rokovať s vládami Iránu a Severnej Kórey a vyzval ku
vzájomnej bližšej spolupráci vrátane použitia sankcií. Nedávno
Kanada predstavila nové logo nadchádzajúceho samitu v Muskoke a
zároveň internetové stránky, kde je možné sledovať vývoj pred
júnovým samitom a diskutovať na rozličné témy.
www.international.gc.ca www.g8.gc.ca
Ceny generálnej guvernérky
Generálna guvernérka Kanady Michaëlle Jean udelila ceny za
výtvarné a mediálne umenie ôsmim vybraným umelcom.
Každoročne sa udeľuje maximálne šesť cien za významnú
umeleckú tvorbu, cena Saidye Bronfmanovej a cena za
výnimočný prínos umeniu (udeľovaná jednotlivcovi či skupine).
„Je pre mňa veľkou cťou, milí umelci, odovzdať vám t i e t o
ceny. Rozšírili ste náš pohľad o vaše vízie a vaše chápanie sveta
i nás s a m o t n ý c h . B e z v á s by sme sa na svet dívali len
jedným obmedzeným pohľadom,“ povedala guvernérka pri
slávnostnom odovzdávaní cien. Medzi ocenenými sú sochár
Robert Davidson, režisér André Forcier, maliarka Rita Letendre,
vizuálny umelec Tom Sherman, fotograf Gabor Szilasi, maliar a
sochár Claude Tousignant a umelec podporujúci inuitské umenie
Terrence Ryan. Prestížnu cenu Saidye Bronfmanovej za prínos
v oblasti
umeleckých
remesiel, ktorá je od
roku 2007 súčasťou
ocenenia generálnej
guvernérky za výtvarné
a mediálne umenie,
získala sklárka Ione
Thorkelsson, ktorá sa
od roku 1973 venuje
výrobe sklenených váz, fľaštičiek na parfumy a iných nádob.
Ceny generálnej guvernérky riadi a financuje Kanadská rada pre
umenie. V rámci osláv 50. výročia založenia tejto štátnej
kultúrnej inštitúcie v roku 2007 bola finančná odmena spojená s
každou z týchto cien zvýšená na 25 000 kanadských dolárov.
www.gg.ca
10. stretnutie českých a slovenských kanadistov
16. apríla 2010 sa na pôde Univerzity v Hradci Králové uskutoční
tradičné jednodenné stretnutie kanadistov z Českej republiky a
Slovenska. Cieľom neformálneho stretnutia, ktoré sa koná pod
záštitou J. E. Valerie Raymond a otvorí ho radca veľvyslanectva pre
politické, ekonomické a akademické otázky Alex McNiven, je
poskytnúť informácie o vývoji kanadských štúdií v našom regióne
(najmä o novinkách Stredoeurópskej asociácie kanadských štúdií), a o
možnostiach vládnych grantových programov. Dôležitou súčasťou
stretnutia budú aj prezentácie odborných príspevkov. www.uhk.cz
Festival Hory a mesto
V Bratislave sa v dňoch 22.-25. apríla (Palace Cinemas Aupark)
bude konať 11. ročník Medzinárodného festivalu horského
filmu a dobrodružstva. Aj vďaka úzkej spolupráci festivalu
s Medzinárodným festivalom horského filmu vo Vancouvri budú
mať slovenskí diváci možnosť zhliadnuť niekoľko kanadských
filmov. V sekcii Bicykle to bude okrem dvoch krátkych filmov
aj dokument Krížom Kanadou (Cross Canada Project, r. Mike
Beauchamp) o 7000 km dlhom bicyklovom sólo výlete od
Tichého k Atlantickému oceánu. Film Rowed Trip (r. Julie
a Colin Angus) v sekcii Kino Svet – Vodné cesty je o expedícii
dvoch Kanaďanov zo Škótska do Sýrie na bicykloch a kajakoch.
Festival Hory a mesto okrem zaujímavej filmovej prehliadky
a hostí s multimediálnymi prezentáciami prináša tradične aj
www.horyamesto.sk
množstvo sprievodných podujatí.
KVÍZ O KANADĚ
Čo predstavujú kvety na vlajke mesta Montreal? (Odpoveď a
novú otázku nájdete v ďalšom vydaní Mozaiky.)
Odpoveď z minulého čísla: Prvé kanadské noviny sa volali The
Halifax Gazette a vychádzali 13 rokov od 23. marca 1752.
Najstaršími novinami, ktoré ešte stále vychádzajú, je
montrealský denník The Gazette, ktorý prvýkrát vyšiel v roku
1778.
Download

Kanadská mozaika 08/10