LESNÉ HUBY A LIŠAJNÍKY
HUBY
• rozkladače ( reducenty), výživa heterotrofná,
rozmnožovanie pohlavne aj nepohlavne
• bunka má bunkovú stenu, vakuoly, ako
rastlinná, nemá chloroplasty !!!, zásobný škrob
– glykogén ako u živočíchov
• telo tvorí stielka = podhubie, u niektorých aj
plodnica (hlúbik+klobúk)
• zástupcovia:
• huby s lupeňmi na spodku klobúka:
• pečiarka poľná, bedľa vysoká, tanečnica poľná,
rýdzik pravý, plávka trávovozelená
pečiarka poľná (jedlá)
bedľa vysoká (jedlá)
tanečnica poľná (jedlá)
rýdzik pravý (jedlá)
plávka trávovozelená (jedlá aj keď nie
najchutnejšia )
• huby s rúrkami na spodku klobúka:
• hríb kráľovský, hríb dubový, kozák brezový,
masliak obyčajný
hríb kráľovský (jedlá, ale chránená
huba!!!)
hríb dubový (jedlá)
kozák brezový (jedlá)
masliak obyčajný (jedlá)
• jedovaté huby:
• muchotrávka tigrovaná, červená, muchotrávka
zelená, hríb satanský, hodvábnica veľká
muchotrávka tigrovaná (jedovatá)
muchotrávka červená (jedovatá)
muchotrávka zelená (jedovatá)
hríb satanský (jedovatý, po
30 min. varení jedlý)
hodvábnica veľká (jedovatá)
LIŠAJNÍKY
• symbióza huba+riasa
• rozmnožovanie vegetatívne - úlomkami stielky
• sú priekopníci života, rastú v extrémnych
stanovištiach, obrastajú skaly, kmene stromov,
pne, sú bioindikátory
• zástupcovia:
• diskovník múrový, pľuzgierka islandská,
dutohlávka sobia, zemepisník mapovitý,
diskovka bublinatá
pľuzgierka islanská↓
diskovník múrový↑
←dutohlávka sobia
zemepisník mapovitý→
diskovka bublinatá
Download

LESNÉ HUBY A LIŠAJNÍKY