20. katolícka
charizmatická
konferencia
Kedy a kde?
Trvanie programu:
začiatok v piatok o 14. h,
(prezentácia od 12. h),
v sobotu a nedeľu o 8,20
(prezemtácia od 7,20)
koniec v nedeľu o 14.30 h
16. 8. – 18. 8. 2013
v Mestskej športovej hale
„Koniareň“, Poľná 49,
RUŽOMBEROK
Heslo:
VERÍM, PANE!
Hlavná téma:
: Uzdravenie skrze vieru
Členské – konferenčné:
* v piatok, nedeľu 6 Eur
, * v sobotu 12 Eur
Študenti, učni a dlhodobe na
podpore:
* v piatok, nedeľu – 4 Eur
* v sobotu – 8 Eur
Členské – konferenčné môžete
zaplatiť aj cez bankový účet:
4637412/0200
alebo osobne na mieste
v Pána Ježiša –
jednotlivcov, rodín a Slovenska, v
jednotu so sv. Cyrilom a Metodom
P R O G R A M:
Božie slovo, biskupské sväté omše,
klaňanie a chvály, svedectvá,
modlitby za uzdravenie, požehnanie
a naplnenie Duchom Svätým,
radostné kresťanské spoločenstvo.
Bude možnosť premodlievania.
Hlavný prednášateľ:
P. Joseph Vadakkel z Filipín
a ďalší
Hrať a spievať bude:
mládežnícka skupina
„V E R I T A S
z Jakubovho dvora“
Ubytovanie:
Školský internát,
Námestie A. Hlinku 76,
Ružomberok
(7,- Eur za noc, hláste sa na:
č.t. 045/2861261)
Ďalšie informácie:
č.t. 045/2861261 alebo:
[email protected]
Organizuje:
Združenie Jas, Zvolen
20. konferenciu
finančne podporilo
mesto Ružomberok
Download

Organizačné informácie