Pánov trón - D
PÁNOV TRÓN - D
(17.11.2014)
(Transpose +1)
D
G
A
1. U-zrel som trón
a na ňom Pán
D
G
A
ako slnka jas bola
jeho tvár.
Hmi
D
G
D
A
V jeho očiach oheň ho-rí, Jeho hlas hukot veľkých vôd
G
A
G
A
D
ako žeravý
kov
žiara jeho nôh.
Refrén:
D
Svätý,
D
Svätý,
G
A
D
svätý, Pán, Boh všemo-húci,
G
A
G A
D
svätý, sklá-ňam sa
pred Te-bou.
---------------------------------------------------D
G
A
2. Pr-vý a Posledný, ba
jedi-ný,
D
G
A
dal život svoj za nás, zomrel
nevin-ný.
Hmi
D
G
A
No videl som – je živý, áno,
navždy už,
G
A
G
A
D
od večnej smrti,
podsve-tia má kľúč.
Refrén:
D
Svätý,
D
Svätý,
G
A
D
svätý, Pán, Boh všemo-húci,
G
A
G A
D Hmi H7
svätý, pa-dáme
pred Tvoj trón.
-----------------------------------------------------
Pánov trón - D
E
H
3.
Nechaj znieť chvály
všetkých nás,
E
A
H
Ježiš Kristus je náš
mocný kráľ.
C#mi
E
A
H
Celé nebo, celá zem nech zavo-lá s nami:
A
H
A
H
E
„Česť, slávu, moc, víťaz-stvo má Pomaza-ný.“
Refrén:
A
E
Svätý,
E
Svätý,
E
Svätý,
E
Svätý,
A
svätý,
A
svätý,
A
svätý,
A
svätý,
H
Pán, Boh
H
sklá-ňam
H
Pán, Boh
H
pa-dáme
E
všemo-húci,
A H
E
sa
pred Te-bou.
E
všemo-húci,
A H
E
pred Tvoj trón.
Download

PÁNOV TRÓN