NOVÝ SORTIMENT V PONUKE FERONY SLOVAKIA, a.s.
Ferona Slovakia, a.s. rozširuje v druhom polroku 2009 svoju ponuku
v ušľachtilých oceliach o:
1.) kovaný sortiment kruhového, švorcového a plochého prierezu, voľne
hrubované výkovky osadené, excentrické, medzikružie a kruhové dosky.
Akosti vyrábaných ocelí:
- uhlíkové (C) a konštrukčné legované
- nástrojové a nehrdzavejúce ocele
- rýchlorezné a špeciálne ocele podľa zadanej chemickej analýzy
- ocele pre plastikársky priemysel
KOVANÉ TYČE:
kruhové
96 – 1 200 mm
štvorcové
90 - 900 mm
90 – 1 500 mm šírka
ploché
7500 - 640 000 mm2 prierez
Výrobné dĺžky tyčí:
3 000 – 12 000 mm
(12 000 mm platí od min. priemeru 300 mm)
VOĽNÉ HRUBOVANÉ VÝKOVKY:
Typy ponúkaných výkovkov:
osadené
(osové hriadele, valce)
excentrické
kruhy,
kruhové dosky
Maximálne expedičné rozmery výkovkov:
- hmotnosť do 40 ton
- max. dĺžka výkovku 12 m
- max. priemer výkovku 1 200 mm
2.) za tepla valcované tyče kruhového prierezu, priemer 20 – 300 mm,
z materiálu 18NiCr5-4 (16220), 15NiCr13 (16420), 34CrNiMo6 (16343).
3.) nástrojové ocele delené z bloku: 1.2842 (19313), 1.2080 (19436),
1.2311 (19520), 1.2343 (19552), 1.2379 (19573), 1.2714 (19663), 1.2312
nástrojové ocele kruhového prierezu: 1.2842 (19313), 1.2080 (19436),
1.2379 (19573), 1.2210, 19542
V prípade záujmu o uvedenú ponuku sa kontaktujte na:
Ing. Ivan Zemko
špecialista na ušľachtilé ocele
tel: 041/5638 315
fax: 041/5638 215
e-mail: [email protected]
Download

NOVÝ SORTIMENT VO FERONE