LÍDER V INOVÁCIÁCH
KLINICKÉ ŠTÚDIE
COMPLIANCE
NOVÉ PRÍPRAVKY
ABBOTT Nutrition
VLASTNÝM VÝSKUMOM RIEŠI ŠPECIFICKÉ
POTREBY PACIENTOV
1973
Similac®
Similac®
Similac®
Isomil®
Pedialyte®
Ensure®
1986
RTH fľaša
1987
1988
Jevity®
PediaSure®
1988
Oxepa®
prvá špeciálna vysoko kalorická výživa s EPA, GLA a antioxidantmi
k modulácii zápalu u kriticky chorých a umelo ventilovaných pacientov
1989
Glucerna®
prvá špeciálna klinická výživa pre diabetikov s unikátnou zmesou
sacharidov s postupným uvolnovaním a vysokým obsahom bielkovín
1994
Nepro®
prvá špecifická výživa pre dialyzovaných pacientov
2001
ProSure®
prvá špeciálna klinická výživa s imunomodulačným účinkom
pre onkologických pacientov
2006
Abound®
prvá výživa s unikátnou zmesou aminokyselín arginín, glutamín
a HMBTM, ktorá hojeniu akútnych a chronických rán
2008
Similac® Advance
detská výživa viac podobná materskému mlieku obsahujúca EarlyShiedTM,
ktorá pomáha pri vývoji imunitného systému
2010
Ensure® Muscle Health
prvá klinická výživa s obsahom RevigorTM v USA
2011
Ensure® Plus Advance
kompletná, vyvážená perorálna výživa obsahujúca NutriVigorTM,
ktorá pomáha budovať a udržiavať LBM-aktívnú svalovú hmotu
1925
1927
1959
1961
1966
prvá výživa na mliečnom základe v USA
prvá výživa v inej ako práškovej forme
detská výživa obohatená železom
prvý sójový izolát s lepšou nutričnou hodnotou a chuťou
prvý kvapalný sterilný, perorálny rehydratačný roztok
prvý produkt klinickej výživy pre riešenie malnutrície
inovácia obalov, plastová fľaša poskytuje uzavretý systém
pre enterálnu výživu
prvá izotonická sondová výživa s vlákninou a UTM
prvá kompletná a vyvážená perorálna výživa pre deti
Zwolle, Holandsko
Granada, Španielsko
Cootehill, Írsko
Columbus, Ohio, U.S.
Bengaluru, India
Singapore
centrá výskumu a vývoja Abbott Nutrition
Abbott Nutrition datuje svoju históriu od roku 1903 a je priekopníkom na poli klinickej výživy. Plne využíva vedecké poznatky
k vývoju a inovácii prípravkov klinickej výživy a tým upevňuje svoje vedúce postavenie a povesť celosvetovej jednotky
v oblasti vedy, výskumu a vývoja výživy.
Klinická výživa založená na vedeckých poznatkoch, ktorej dôverujú už generácie zdravotníkov
www.vyzivapacientov.sk
Abbott Laboratories Slovakia s.r.o.
Karadžičova 10, 821 08 Bratislava
tel.: 02/44 45 41 88, 44 45 41 76, fax: 02/44 45 44 20, e-mail: [email protected]
Download

ABBOTT Nutrition - Výživa