Zabezpečenie školských potrieb pre žiakov
Školské potreby pre žiakov financované rodičmi - školská akcia
Školské potreby – výhodná ponuka pre tých vyučujúcich,
ktorí chcú kvalitne zabezpečiť vyučovací proces v školách.
Ponúkame efektívne riešenie!
Na základe dlhoročnej systematickej spolupráce s vyše 1400 základnými a strednými školami
vo všetkých okresoch Slovenska ponúkame spoluprácu, ktorej cieľom je zabezpečiť pre rodičov
a školu komplexné služby:
Vybavení žiaci
Rodičia bez
starostí
Pomoc
vyučujúcim
Pracovné zošity
Dodáme do každej
triedy osobitne pre
jednotlivých žiakov v
balíčku zabalenú sadu
školských potrieb na
vyučovanie pre ďalší
školský rok podľa
konkrétnych požiadaviek
vyučujúcich.
Poskytneme rodičom
možnosť, aby doma
a v pohode objednali
pre svoje dieťa školou
odporučené zostavy
školských potrieb, ktoré
žiak dostane vo vopred
dohodnutom termíne
za vopred garantovanú
cenu, zabalené v taške
s logom našej firmy.
Pomôžeme vyučujúcim,
aby žiaci boli vybavení
požadovanými
zošitmi, výkresmi,
náčrtníkmi, písacími,
rysovacími potrebami
a ďalšími individuálne
objednanými
školskými potrebami,
a tým umožníme
plnohodnotnú výučbu
pre každého žiaka.
V ponuke máme
kompletný sortiment
pracovných zošitov
s predtlačou
Školské potreby pre žiakov
financované štátom - hmotná núdza
Ponúkame zabezpečenie školských potrieb pre
žiakov v hmotnej núdzi.
Je tu možnosť vybavenia školskými pomôckami
žiakov v hmotnej núdzi 2x ročne v hodnote 16,60€,
ktoré si škola môže objednať podľa vlastných
požiadaviek pre každý ročník individuálne.
2
www.daffer.sk
(Štefeková - Culková,
Virgovičová, Nemčíková)
a všetky pracovné
zošity k učebniciam na
jednotlivé predmety.
Zabezpečenie školských potrieb pre žiakov
Potreby na výtvarnú výchovu financované rodičmi alebo školou
Výhodná ponuka pre tých, ktorí chcú kvalitne zabezpečiť výučbu výtvarnej výchovy.
Zabezpečujeme pomôcky výtvarnej výchovy pre školy, formou hromadnej objednávky
vypracovanej pre daný stupeň alebo ročník.
V čom je naša ponuka výhodná?
Vhodné a úplné vybavenie žiakov pomôckami na výtvarnú
výchovu na celý školský rok.
Možnosť pracovať s kvalitným materiálom
– podľa špecifikácie vyučujúceho.
Odbremeniť rodičov od povinností nakupovať farby, štetce,
výkresy, pastelky...
Výrazne znížiť finančné náklady rodičov na výtvarnú výchovu
– na celý školský rok o viac ako 50%.
Umožniť škole získať finančné prostriedky formou odmeny
alebo nákupu tovaru vo firme daffer za zvýhodnených
podmienok.
Žiak si pomôcky nenosí z domu, používa tie, ktoré mu boli
kúpené v rámci ponuky a sú v škole.
Vyučujúcemu zostáva finančný priestor na zabezpečenie
neštandardných a finančne náročných pomôcok a materiálov.
Dodávka tovaru priamo do školy.
Pomoc obchodného reprezentanta firmy daffer
s vypracovaním objednávky.
Použité fotky sú ilustračné.
3
Materiálne zabezpečenie škôl
KANCELÁRSKE POTREBY
- zošívačky, rozšívačky, dierovače
- spinky, špendlíky, pripinačky
- perá, fixky, pentelky
- xeroxový papier
- lepidlá
- poradače, archívny systém, papierové obaly, mapy, spis. dosky
- obálky
- bloky, bločky
- tlačoviny
ČISTIACE PROSTRIEDKY
- upratovacie vozíky, vedrá, mopy, handry, zmetáky
- čistiace prostriedky dezinfekčné, ošetrujúce
- mydlá, krémy, pasty
- pracie prachy a aviváže
- odpadové vrecia, smetné koše
4
www.daffer.sk
Materiálne zabezpečenie škôl
TABULE
- biele tabule popis fixami - magnetická, nekeramická
- biele tabule popis fixami - magnetická, keramický povrch
- zelené tabule popis krieda - magnetické, nekeramické
- zelené tabule popis krieda - magnetické, keramický povrch
- zelené tabule DUBNO popis krieda - nekeramické
- tabule triptych - trojdielne
- tabule flipchart
- plánovacie tabule
- napichovacie tabule korkové, textilné
- prezentačné tabule na stojane
- stojany k tabuliam
- paravány
- vitríny exteriérové aj interiérové na oznamy, kľúče, trofeje
- doplnky k tabuliam - fixy, stierky, kriedy aj bezprašné, čistiaci sprej
MONTÁŽ ŠKOLSKÝCH TABÚĽ
- demontáž pôvodnej tabule
- montáž novej tabule
- montážny materiál
- doprava montážnikov
Použité fotky sú ilustračné.
5
Učebné pomôcky pre školskú výchovu
KOMUNIKÁCIA A ROZVOJ SLOVNEJ ZÁSOBY
- kartónové obrazy
- motivačné sady obrázkov
- magnetické kartičky
- fotokarty
- maňušky
HRY NA ROZVOJ LOGICKÉHO MYSLENIA
HRY NA TRIEDENIE A PRIRAĎOVANIE
VÝUKOVÉ INTERAKTÍVNE SOFTVÉRY
MULTIMEDIÁLNE VÝUKOVÉ CD A DVD
KNIHY
ENCYKLOPÉDIE
PRACOVNÉ ZOŠITY PRE ZŠ A SŠ
SLOVNÍKY
- prekladový
- pravopisný
- synonymický
- výkladový
- jazykový
- frazeologický
- cudzích slov
MATEMATIKA
- geometrické telesá a tvary
- čísla na kartách
- numerické sady
- číselné rady
- počítadlá
- hodiny
- tangramy
- dominá
- matemické mozaiky
6
www.daffer.sk
Materiálne zabezpečenie škôl
GLÓBUSY
MAPY
- závesné mapy ku všetkým predmetom
- obojstranné
- jednostranné
- geografické
- politické
- dejepisné
- turistické
- mapa hviezdnej oblohy
- mapa slnečnej sústavy
CHÉMIA A FYZIKA
- laboratórne sklo
- chemikálie, ktoré nevyžadujú špec. zaobchádzanie
- súpravy na skúmanie a experimentovanie
- demonštračné modely
- demonštračné súpravy
- prístroje na pozorovanie fyzikálnych javov
- váhy
PRÍRODOVEDA, PRÍRODOPIS A BIOLÓGIA
- lupy
- mikroskopy
- preparovacie súpravy a preparáty
- modely biologické
- modely prírodopisné
- stavebnice
- torzá
- kostry
HUDOBNÉ NÁSTROJE
NÁRADIE A NÁSTROJE NA TECHNICKÚ VÝCHOVU
Použité fotky sú ilustračné.
7
Športové potreby interiérové aj exteriérové
TELOCVIČNÉ NÁRADIE
DO PRÍRODY
- švédska lavička
- gymnastická koza
- odrazový mostík
- trampolína
- rebriny / ribstol
- šplhacie laná
- preťahovacie laná
- švihadlá
- rozlišovací dres S,M,L,XL
- lietajúci tanier
- kompas a buzola
ATLETIKA
- guľa
- kriketová loptička
- stojany na skok vysoký
- pásma
- stopky
AEROBIC
- kruhy
- činky
- trampolína
- schodíky step
- podložky Eva
- žinenky tatami
MODERNÁ GYMNASTIKA
- lopty gymnastické
- kruhy gymnastické
- švihadlá gymnastické
ZDRAVOTNÉ CVIČENIE
- pomôcky na rehabilitáciu
- pomôcky na kondičné cvičenia
- silové lopty
- masážne lopty
- valce
- vzduchové podložky
- ježko
- gelové krúžky
FLORBAL
- hokejky
- loptičky
- bránky
- prilby
- chrániče
STOLNÝ TENIS
- stojan so sieťkou
- stolnotenisový stôl
- rakety
- loptičky
8
www.daffer.sk
Športové potreby interiérové aj exteriérové
GYMNASTICKÉ KOBERCE OBOJSTRANNÉ
- textil
- textil + koženka
- textil + koženka + protisklzová úprava
DOSKOČISKÁ NA SKOK VYSOKÝ
- rôzne rozmery a hrúbky
- krycia plachta
DOPLNKY PRE LOPTOVÉ HRY
- kompresory
- píšťalky
- hustilky
- basketbalové dosky
- basketbalové koše
- siete
ŽINENKY
- textil
- koženka obyčajná
- koženka hranená
- protišmyková
- koža
- rôzne rozmery a hrúbky
LOPTY
- futbal
- volejbal
- basketbal
- hádzaná
- medicinbaly
- fit lopty
SIETE
- futbalová sieť
- volejbalová sieť
- hádzanárska sieť
- ochranné siete
Použité fotky sú ilustračné.
9
Materiálne zabezpečenie škôl
INTERAKTÍVNE TABULE
• ovládanie perom alebo prstom (práca 1 až 3 žiakov súčasne)
INTERAKTÍVNE ZOSTAVY
• pevná zostava, inštalácia na stenu
• posuvná zostava, inštalácia na stenu
• mobilná zostava na stojane s kolieskami
PRENOSNÝ INTERAKTÍVNY SYSTÉM
Interak
tech
eBEAM
INTERWRITE
ACTIVEBOARD
PANABOARD
QOMO
10
www.daffer.sk
Materiálne zabezpečenie škôl
DATAPROJEKTORY
• prenosné
vzdialenosť dataprojektora od steny od 2m
• s krátkou optickou vzdialenosťou
vzdialenosť dataprojektora od steny od 1m
• s ultra krátkou optickou vzdialenosťou
vzdialenosť dataprojektora od steny od 20 cm
• konferenčné
projektor s vysokou svietivosťou určený pre dlhodobé umiestnenie vo väčších miestnostiach
• interaktívne
kompletné interaktívne riešenie vytvorí interaktívnu tabuľu z každej bielej tabule
ktívna
hnika
PRÍDAVNÉ ZARIADENIA
• vizualizér
• hlasovacie zariadenie
• tablet
Použité fotky sú ilustračné.
11
Materiálne zabezpečenie škôl
ŠKOLSKÉ ZVONENIE
• klasické
• melodické
ŠKOLSKÝ ROZHLAS
• mikrofón
• zosilňovač
• reproduktor
• školské zvonenie
Ozvučo
tech
Riadiaci systém MCT 1205 je určený na riadenie zvonenia v školách.
Nahrádza doteraz používané hodiny, ktoré sú v mnohých prípadoch technicky
a morálne zastaralé, nepresné a málo spoľahlivé.
KAMEROVÝ SYSTÉM
12
www.daffer.sk
Materiálne zabezpečenie škôl
OZVUČOVACÍ SYSTÉM
• interiér
• exteriér
• s vlastným zdrojom napájania (vlastná batéria)
• napájanie do siete
• rôzne výkony zariadení v závislosti od veľkosti ozvučeného priestoru
ovacia
hnika
ELEKTRONICKÝ VRÁTNIK
• audio
• video
Použité fotky sú ilustračné.
13
Vybavenie na krúžkovú činnosť
MODELOVACIE POTREBY
FARBY
- temperové
- vodové
- akrylové
- na sklo
- na textil
- prstové
- olejové
- anilínové
PAPIERE
- farebné
- krepové
- prírodné
- dekoračné
- transparentné
- baliace
- kartóny a fotokartóny
- výkresy
- náčrtníky
- vlnité kartóny
- špachtle
- očká
- nožíky
- vykrajovače
- hliny
- glazúry
- tmely
- laky
- odlievacie formy
MODELOVACÍ MATERIÁL
- hmoty vytvrdzované teplom
- hmoty vytvrdzované na vzduchu
DEKORAČNÝ MATERIÁL
VÝTVARNÉ POTREBY
- pierka
- drôtiky
- korálky
- flitre
- pohyblivé očká
- kreatívne drôtiky
- bambule a gombíky
- keramická mozaika
- polystyrénový dekoračný materiál
- dekoračný materiál z plste
- dekoračný materiál z juty
- lyká
- pásky
- suchý pastel
- voskovky
- pastelky
- ceruzky
- uhlíky
- fixky
- lepidlá
- nožnice
- štetce a palety
- sušiče na výkresy
- maliarske stojany
MATERIÁL NA SERVÍTKOVÚ TECHNIKU
KREATÍVNE POTREBY
- kreatívne pečiatky
- kreatívne dierovače
- šablóny
- vzorované valčeky
- nožnice so zúbkami
14
MATERIÁL K ŠITIU A VYŠÍVANIU
TKÁČSKE KROSNÁ
VYPAĽOVACIE PECE
www.daffer.sk
Materiálne zabezpečenie škôl
HRAČKY A SPOLOČENSKÉ HRY
• Bábiky
• Autá
- na ovládanie
- autodráhy
- modely (autá, lode, motorky, lietadlá)
• Hračky z dreva
- kocky – stavebnice
- kocky – obrázkové
- skladacie obrázky PUZZLE
• Ostatné spoločenské hry
- plyšové hračky
- stavebnice
- spoločenské hry
- kartové hry
- náučné hry
- hry na rozvoj tvorivosti
- logické hry
- IQ hry a hlavolamy
- hračky na výrobu /polovýrobok/
- stolové hry
- človeče nehnevaj sa
- šachy
- dáma
- hokej
- futbal
- biliard
ENVIRO VYBAVENIE
TONERY A ATRAMENTY
OCHRANNÉ PRACOVNÉ POMÔCKY
TLAČIVÁ
PEČIATKY
- samonamáčacie
- drevené
- dátumovník
- výroba na objednávku
Použité fotky sú ilustračné.
15
Odborné učebne
JAZYKOVÉ LABORATÓRIÁ
• analógové
• digitálno - analógové
• digitálne
-
MULTIMEDIÁLNE UČEBNE
-
PC UČEBNE
Viac ako 200 vlastných zrealizovaných jazykových laboratórií na
základných a stredných školách na Slovensku. V prípade záujmu
Vám radi pošleme referenčný zoznam škôl vo Vašom regióne.
Naše realizácie
FYZIKÁLNE UČEBNE
-
CHEMICKÉ UČEBNE
-
PRÍRODOVEDNÉ UČEBNE
Ponúkame komplexnú realizáciu fyzikálnych, chemických a biologických školských laboratórií,
jazykových a počítačových učební...
Cenové ponuky na špeciálne učebne vypracujeme podľa Vašich konkrétnych požiadaviek.
Obhliadka priestorov a vypracovanie cenovej ponuky sú bezplatné.
Naše realizácie
16
www.daffer.sk
Odborné učebne
KNIŽNICE
• regály drevené (masív, drevotrieska),
kovové, jednostranné aj obojstranné
• stoly pracovné
• stoličky rôznych druhov
• interaktívna technika, ozvučenie
• knižničný softvér
HUDOBNÁ VÝCHOVA
ŠKOLSKÉ DIELNE
Použité fotky sú ilustračné.
17
Materiálne zabezpečenie škôl
ZARIADENIE MATERSKÝCH ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH KLUBOV
Naše realizácie
18
www.daffer.sk
Zariadenie spoločných priestorov
ŠATŇOVÉ SKRINE DREVENÉ AJ KOVOVÉ
• s dlhými dverami
• s krátkymi dverami
• boxové
• s dverami typu Z
• na sokli
• na nožičkách
• na lavici
• s vnútornou policou
• bez vnútornej police
• s cylindrickým zámkom
• s uzáverom pre visiaci zámok
• jedno-, dvoj-, troj-, štvor-,
šesť- a viacdverové
LAVIČKY
• šatňová lavica
• lavica chodbová
• šatňové lavičky s vešiakom
ZARIADENIE JEDÁLNÍ A ŠKOLSKÝCH STRAVOVACÍCH ZARIADENÍ
ZARIADENIE A VÝBAVA TELOCVIČNÍ
Použité fotky sú ilustračné.
19
Komplexné riešenie pre výučbu prírodných vied
Neriešime iba ČÍM,
ale aj AKO merať.
S nami môžete ihneď začať!
K dispozícii je zbierka
prírodovedných experimentov
a hotových príprav pokusov.
Zbierka experimentov, obsahuje detailné
návody na realizáciu pokusov vrátane
podrobného popisu nastavenia senzorov.
Meranie a vyhodnocovanie dát.
Možnosť dovybavenia ďalšieho
špecializovaného príslušenstva.
Sada senzorov – prírodné vedy
(fyzika, chémia, biológia, ekológia)
Napríklad:
Senzor elektrickej vodivosti, chemický senzor, kolorimeter,
turbidimeter, počítadlo kvapiek, senzor pohybu,
senzor magnetického poľa, barometer senzor, CO2 senzor,
O2 senzor, senzor rozpusteného kyslíku, ORP sonda,
senzor sily.
20
www.daffer.sk
Certifikát nášho školského nábytku
Použité fotky sú ilustračné.
21
Výškovonastaviteľný nábytok ESO
Prečo práve výškovonastaviteľný školský nábytok ESO ?
...máme pre Vás efektívne riešenie bez obmedzení.
®
Výhody školského nábytku ESO:
ESO UNO jednostôl
-výškovonastaviteľný
• školský nábytok sa prispôsobí výške žiaka
• výškovonastaviteľný v súlade s nariadením vlády
a platnými normami (výškové nastavenie odpovedajúce
najnovším požiadavkám bezpečnosti a EU noriem)
• stohovateľný (stohovateľné stoličky)
• materiál: moderný plochoovál
• sedáky: buková preglejka / lamino (hrúbka 10,5mm)
• opierky: buková preglejka / lamino (hrúbka 8mm)
• vrchná doska štandardne s oblými rohmi:
hrúbka 18mm, ABS hrany
• možnosť doobjednať vytvrdzované sedáky
výstuha aj pod
pracovnou doskou
ESO DUO stôl dvojmiestny
-výškovonastaviteľný
22
www.daffer.sk
Kvalitný nábytok = Zdravé deti
výška sedadla stoličky
výška dosky stola
výška detí
typ stoličky
340 mm
580 mm
127,5 - 142,5 cm
A
I. stupeň ZŠ
380 mm
640 mm
142,5 - 157,5 cm
A
I. stupeň ZŠ
420 mm
700 mm
157,5 - 172,5 cm
A
B
II. stupeň ZŠ
460 mm
760 mm
172,5 - 185 cm
B
II. stupeň ZŠ
500 mm
820 mm
185 cm a viac
B
II. stupeň ZŠ
priestor na
inštalácie
ESO LUX
ESO LAB PREMIUM
čalúnená stolička
ku katedre
stôl pevný laboratórny
ov
ní
Vzork
ESO katedra
variabilný počet
zásuviek (0, 1, 2)
kódové
označenie:
5002
kódové
označenie:
2008
hov
vrc
po
k
dný
ndar ch farie
a
t
š
b
kódové
označenie:
1007
kódové
označenie:
3002
kódové
označenie:
6029
kovové konštrukcie
Použité fotky sú ilustračné.
23
Výškovonastaviteľný nábytok do triedy
ESO UNO
ESO DUO
Sedáky, opierky,
klzáky, záslepky
a pracovné dosky
sa dajú dokúpiť
aj samostatne.
ESO DUO
ESO UNO
Profil konštrukcie
ESO nábytok = plochoovál
ALFA nábytok = rúrka
ESO STOLIČKA
24
www.daffer.sk
Pevný nábytok do triedy
ESO PEVNÝ UNO
+ stolička
ESO PEVNÝ DUO
ESO PEVNÝ UNO
ESO PEVNÝ DUO
+ 2 stoličky
ALFA STÔL DUO
ALFA STOLIČKA
Použité fotky sú ilustračné.
25
Školský nábytok
NÁBYTOK DO LABORATÓRIA
Trojstôl do odbornej učebne
Laboratórny stôl - ESO LAB PREMIUM
Laboratórna stolička pevná - ALFA STOLIČKA
TROJSTÔL
NÁBYTOK DO POČÍTAČOVEJ UČEBNE
1. PC jednostôl
2. PC dvojstôl
3. PC výškovonastaviteľný jednostôl
4. PC dvojstôl celodrevený
5. PC jednostôl na notebooky uzamykateľný
2
1
3
4
5
ZARIADENIE A VYBAVENIE PRE TELESNE POSTIHNUTÝCH ŽIAKOV
VÝŠKOVONASTAVITEĽNÝ
STÔL S POLOHOVATEĽNOU
PRACOVNOU DOSKOU
26
www.daffer.sk
Školský nábytok
POČÍTAČOVÉ CELODREVENÉ STOLY
6. Stôl TAMI 150 7. Stôl ADO PC 130 8. Stôl ADO PC 100 9. Stôl ADO 102
10. Stôl NIX 11. Stôl PC ROHOVÝ (š 150/h 65/v 75 cm)
(š 130/h 65/v 75 cm)
(š 100/h 50/v 75 cm)
(š 102/h 55/v 75 cm)
(š 100/h 55/v 75 cm)
(š 95/h 95/v 75 cm)
6
7
8
9
Možnosť
uzamykania
zásuviek
Možnosť
výroby na
mieru
11
10
NÁBYTOK DO JEDÁLNE
- jedálenský stôl
- jedálenská stolička
Použité fotky sú ilustračné.
27
Školský nábytok
ZARIADENIE A VYBAVENIE RIADITEĽNÍ A ZBOROVNÍ
AS-001
AS-002
AS-008
AS-009
AS-015
AS-003
AS-011
AS-005
AS-013
AS-016
28
AS-028
www.daffer.sk
AS-014
AS-017
AS-031
AS-019
AS-006
Školský nábytok
AS-001-00 58x34x175 skriňa otvorená policová - 4 police
AS-002-Z0 58x34x175 skriňa dole dvere + zámok
AS-003-ZZ 58x34x175 skriňa dole dvere, hore dvere, + 2x zámok
AS-004-Z0 58x34x175 skriňa dole dvere, hore sklo + zámok
AS-005-Z0 58x55x175 šatníková skriňa hĺbka 550 mm + zámok
AS-006-Z0 58x34x175 šatníkova skriňa + zámok
AS-007-Z0 58x34x177 skriňa zatvorená policová + zámok
AS-008-00 58x34x177 skriňa otvorená policová - 8 políc
AS-009-00 30x34x175 skriňa otvorená policová úzka - 4 police
AS-011-Z0 58x34x76
skrinka nízka dvierka + zámok
AS-013-00 58x34x71
skrinka nízka otvorená - 3 police
AS-014-00 34x34x76
rohová polica oblúková
AS-015-Z0 43x56x61
kontajner 4-zásuvkový + zámok
AS-016-00 43x56x60
kontajner 3-zásuvkový
AS-019-00 28x50x11
vozík pod PC
AS-028-00 120x28x35 pult
AS-031-00 57x30x5
sokel ku skrinkám
AS-032-00 57x50x49
sokel ku skrinkám AS-005
AS-033-00 30x29x49
sokel ku skrinkám AS-009-00
Použité fotky sú ilustračné.
29
Školský nábytok
ZARIADENIE A VYBAVENIE RIADITEĽNÍ A ZBOROVNÍ
AS-020-PI
AS-020-ZA
AS-021-PI
AS-021-ZA
AS-022-ZA
AS-023-VO
AS-024
AS-026
AS-030
Možnosť
výroby na
mieru
30
www.daffer.sk
Školský nábytok
Naše realizácie
AS-020-PI
150x70x76 stôl 150 písací
AS-020-ZA 150x70x76 stôl 150 zasadací
AS-021-PI
120x70x76 stôl 120 písací
AS-021-ZA 120x70x76 stôl 120 zasadací
AS-022-ZA 150x70x76 stôl s oblúkom zasadací
AS-023-V0 70x70x76
stôl 70 s výsuvom na klávesnicu
AS-026-00 64x64x45
konferenčný stolík
AS-030-00 50x2x175
vešiakový panel
Použité fotky sú ilustračné.
31
Školský nábytok
ZARIADENIE TRIED
Skriňa S1 3 police
S2 2 police
S3 4 police
S4 výkresová
S5 otvorená
S1
S3
S2
(V x Š x H)
180 x 80 x 57
70 x 80 x 57
125 x 80 x 35
70 x 80 x 57 140 x 80 x 35
S5
S4
(3 zásuvky)
S3
S1
S2
KANCELÁRSKE STOLIČKY A KRESLÁ
32
www.daffer.sk
(S1, S2, S3 sú po 2 kusy)
Je možné voliť si rôzne
farebné povrchy (aj striekané),
uzamykanie a pod.
S5
Triedenie a archivácia
ARCHÍVNE KRABICE A BOXY
Archivačné boxy z recyklovaného kartónu s otvorom na jednoduchú
manipuláciu určené na archiváciu dokumentov do formátu A4.
Predtlač umožňuje popis na chrbtovej a čelnej strane, čo umožňuje
prehľadné skladovanie vo vodorovnej aj zvislej polohe. Možnosť
použitia s archivačnými krabicami. Kapacita 800 listov.
Boxy s kapacitou 1000, 1500 a 2000 listov.
Box na uskladnenie jedného poradača do šírky chrbta 80 mm.
Box určený na archiváciu dokumentov v závesných mapách.
Archívna krabica na uskladnenie poradačov. Praktické otvory na
prenášanie. Stabilitu pri stohovaní zaisťujú špeciálne otvory a úchyty.
Archívna krabica na uskladnenie boxov.
Praktické otvory na prenášanie.
REGÁL POLICOVÝ
Regál s kovovými policami.
Povrchová úprava práškovou farbou.
Použité fotky sú ilustračné.
33
Ostatné
KARTOTÉKA BISLEY BS
Kartotéka na závesné mapy s centrálnym zámkom. Nosnosť jednej zásuvky 40 kg. Presné
teleskopické vedenie s ôsmymi guličkovými ložiskami pre každú zásuvku zalisovanými v plaste
pre ľahký a tichý chod, ktoré umožňuje 100% výsuv zásuviek. Vo výbave zariadenie proti
preváženiu (nejde vysunúť viac zásuviek naraz). Povrchová úprava vypalovací lak.
KALENDÁRE
12. Kalendár pracovný malý
13. Kalendár pracovný veľký
14. Diár A5 denný
15. Diár A5 týždenný
Kalendár Slovensko
13
12
14
14
15
34
www.daffer.sk
15
Doprava
Rozvoz tovaru v rámci celého územia Slovenska zabezpečíme ZDARMA
PRAVIDELNÉ TRASY ROZVOZU:
PONDELOK
• Pezinok, Bratislava
• Martin, Turčianske Teplice, Nitrianske Pravno
• Veľké Uherce, Partizánske, Topoľčany, Bánovce nad
Bebravou, Nitrica, Dolné Vestenice, Nováky, Oslany,
Nitrianske Sučany, Zemianske Kostoľany
• Handlová
UTOROK
• Trenčín, Dubnica nad Váhom, Ilava, Valašská Belá, Diviacka
Nová Ves, Diviaky nad Nitricou, Nitrianske Rudno
• Rajec, Rajecké Teplice, Žilina, Kysucké Nové Mesto
• Banská Štiavnica, Veľký Krtíš, Šahy, Levice, Štúrovo, Šurany,
Nové Zámky, Zlaté Moravce, Vráble
STREDA
• Dolný Kubín, Námestovo, Trstená, Ružomberok
• Nové Mesto nad Váhom, Piešťany, Hlohovec, Trnava,
Sereď, Šaľa, Nitra
ŠTVRTOK
• Partizánske, Topoľčany, Bánovce nad Bebravou, Dolné
Vestenice, Nováky, Nitrica, Hradište, Čereňany, Bošany,
Nitrianske Sučany, Zemianske Kostoľany, Oslany
• Pov. Bystrica, Púchov, Beluša, Nitrianske Pravno
• Handlová
PIATOK
• Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok
• Partizánske
NEPRAVIDELNÉ TRASY ROZVOZU:
Prepravnou spoločnosťou, poštou, resp. našim obchodným zástupcom.
Použité fotky sú ilustračné.
35
Projekty EÚ
Zabezpečenie tovarov a poradenstvo pre projekty z EÚ
•p
oradenstvo pri výbere a pri obstarávaní
vhodných učebných pomôcok a techniky
• vzdelávanie pedagogických zamestnancov
NAŠE SLUŽBY V OBLASTI PORADENSTVA PRE PROJEKTY EÚ PRE ŠKOLY ZAHŔŇAJÚ:
• individuálny prístup
- každý projekt je špecifický, a tak k nemu aj pristupujeme.
• odborné konzultácie:
- verejné obstarávanie: vysvetlíme Vám postup a priebeh celého procesu verejného obstarávania.
- špecifikácia účelu využitia finančných prostriedkov získaných z projektu EÚ: pomôžeme Vám
s aktuálnym výberom vhodných učebných pomôcok, učebných materiálov, didaktickej techniky,
IKT a SW nástrojov, ktoré majú byť financované z projektu EÚ tak, aby korešpondovali
so schváleným rozpočtom v projekte.
- spracovanie cenovej ponuky: na základe individuálneho posúdenia vypracujeme cenovú
ponuku do verejnej súťaže.
- aktualizácia projektu: sme dostatočne flexibilní na to, aby sme vedeli včas a efektívne reagovať
na prípadné zmeny, doplnky, úpravy v už existujúcom rozpočte.
- prispôsobenie sa schválenému projektu: pokiaľ máte projekt EÚ už schválený a my do procesu
vstupujeme dodatočne, prispôsobíme sa Vašej situácii.
Aktuálne údaje o cenách a špecifikáciu tovaru, vrátane odborného poradenstva,
Vám zabezpečia naši obchodní zástupcovia v jednotlivých regiónoch.
36
www.daffer.sk
SIEŤ PREDAJNÍ
DOBRÉ PAPIERNICT VO
Martin
(oproti Divadlu SNP)
Púchov
(pri Bille)
M. R. Štefánika 48
036 01 Martin
Kontakt: 043/430 18 65
PO – PIA 8.00 – 18.00
SOBOTA 8.00 – 12.00
Moyzesova 1867
020 01 Púchov
Kontakt: 042/462 87 35
PO – PIA 8.00 – 18.00
SOBOTA 8.00 – 12.00
GRAFIT
Piešťany
partner
Holubyho 16
902 01 Pezinok
Kontakt: 033/641 30 66
PO – PIA 9.00 – 18.00
SOBOTA 8.00 – 12.00
Námestie slobody 6572/18
921 01 Piešťany
Kontakt: 033/73 015 15
PO – PIA 8.00 – 18.00
SOBOTA 8.00 – 12.00
Prievidza Sídlisko
(pri hoteli Magura)
Prievidza OD Prior
Björnsona 24
971 01 Prievidza
Kontakt: 046/543 05 93
PO – PIA 8.00 – 17.00
SOBOTA 8.00 – 12.00
Námestie slobody 1
971 01 Prievidza
Kontakt: 046/542 26 99
PO – PIA 8.00 – 18.00
SOBOTA 8.00 – 13.00
Prievidza Ul. Falešníka
(oproti Tescu)
Nové Mesto nad Váhom
(bývalé ovocie-zelenina)
Falešníka 10
971 01 Prievidza
Kontakt: 046/544 10 42
PO – PIA 8.00 – 18.00
SOBOTA 8.00 – 12.00
Ul. Československej armády 17
915 01 Nové Mesto n/V.
Kontakt: 032/743 32 99
PO – PIA 7.30 – 18.00
SOBOTA 8.00 – 12.00
Považská Bystrica
(Centrum TABAT)
Trenčín OD Prior
Centrum 19/24
017 01 Považská Bystrica
Kontakt: 042/432 29 80
PO – PIA 8.00 – 18.00
SOBOTA 8.00 – 12.00
Vajanského 4
911 01 Trenčín
Kontakt: 032/744 47 63
PO – PIA 8.00 – 18.00
SOBOTA 8.00 – 13.00
PART
PART
partner
Námestie SNP 143/3
958 01 Partizánske
Kontakt: 038/749 20 89
PO – PIA 8.00 – 17.00
SOBOTA 9.00 – 12.00
Liptovský Mikuláš
Ulica 1. mája č.3
031 00 Liptovský Mikuláš
Kontakt: 044/552 10 20
PO – PIA 8.00 – 18.00
SOBOTA 8.00 – 12.00
partner
Generála Svobodu 1141/3
958 01 Partizánske
Kontakt: 038/749 69 15
PO – PIA 8.00 – 16.00
SOBOTA zatvorené
Všetkým zákazníkom ponúkame vernostný program formou zliav vo všetkých našich predajniach. Bližšie informácie Vám poskytnú obchodní zástupcovia,
zamestnanci v spoločnosti Daffer Prievidza alebo zamestnanci v jednotlivých maloobchodných predajniach.
Milé deti,
táto kartička Vám
umožní získať
výhody vo
Vašom dobrom
papiernictve
kdekoľvek na
Slovensku. Navštív svoje
dobré papiernictvo
a dostaneš darček. Bližšie
informácie
o predajných miestach získaš
na:
indd 1
Daffer karta.
Daffer karta.indd 2
30.7.2010
10:16
30.7.2010 10:16
Kysucké Nové Mesto
Bytča
Považská
Púchov Bystrica
Svidník
Námestovo
Čadca
Stará Ľubovňa
Tvrdošín
Ružomberok
Martin
Nové Mesto
Myjava nad Váhom
Liptovský Mikuláš
Levoča
Poprad
Skalica
Senica
Piešťany
Trnava
Malacky
Partizánske
Topoľčany
Hlohovec
Bratislava Senec
Zvolen
Sobrance
Košice
Revúca
Rožňava
Trebišov
Poltár
Rimavská Sobota
Lučenec
Krupina
Levice
Šaľa
Michalovce
Detva
Žarnovica
Zlaté Moravce
Banská Štiavnica
Galanta
Vranov nad Topľou
Gelnica
Brezno
Žiar nad Hronom
Nitra
Pezinok
Prešov
Spišská Nová Ves
Banská Bystrica
Prievidza
Snina
Humenné
Turčianske Teplice
Bánovce
nad Bebravou
Sabinov
Kežmarok
Ilava
Trenčín
Medzilaborce
Stropkov
Dolný Kubín
Žilina
Bardejov
Veľký Krtíš
Nové Zámky
Komárno
DAFFER spol. s r.o.
Včelárska 1
971 01 Prievidza
Tel.: 046/519 87 11
Fax: 046/519 87 77
IČO: 36 320 439
IČ DPH: SK2021592518
E-mail: [email protected]
w w w. d a ff e r. s k
Vojačeková Vanda (vedúca školského odd.)
+421 908 726 594
Ing. Šatarová Katarína (projektové oddelenie) +421 903 284 701
[email protected]
[email protected]
RNDr. Oboňa Stanislav (technická podpora)
[email protected]
+421 902 400 518
spojovateľka
+421 46 519 87 11
[email protected]
Kršková Zuzana
+421 908 784 270
[email protected]
Krajčovičová Dana
+421 907 738 369
[email protected]
PaedDr. Kissová Zuzana
+421 903 284 766
[email protected]
Mgr. Pospíšil Roman
+421 903 902 161
[email protected]
PaedDr. Cmarko Ján
+421 907 358 802
[email protected]
Mgr. Potoma Michal
+421 907 518 542
[email protected]
Juraj Čičmanec
+421 903 284 775
[email protected]
Mgr. Jana Štefanková
+421 903 284 796
[email protected]
Download

katalog skolskych potrieb rozlozenie pridanych vecil