FAKTÚRA č. 20140313
Bátiková Jana
Dodávateľ:
Variabilný symbol:
Konštantný symbol:
Bátiková Jana
Jasovská 3039/10
851 07 Bratislava
Objednávka č.:
Odberateľ:
IČO: 40978401
DIČ: 1049722234
zo dňa:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
31771181
2021344886
Karloveský športový klub
Janotova ul. 12
841 05 Bratislava
Mobil: 0902 62 01 51
E-mail: [email protected]
Banka:
SWIFT:
IBAN:
Číslo účtu:
20140313
0308
Tatra banka, a.s.
TATRSKBX
SK09 1100 0000 0026 2870 1506
Kód banky:
2628701506
Dátum vyhotovenia:
Dátum splatnosti:
Firma nie je platiteľom DPH
1100
31.03.2014
10.04.2014
Forma úhrady:
Konečný príjemca:
príkazom
Množstvo
Označenie dodávky
J.cena
Zľava
EUR Celkom
Faktúrujeme Vám v zmysle Zmluvy o vedení účtovníctva zo dňa 11.04.2013 spracovanie účtovnej agendy za mesiac
marec 2014 v celkovej čiastke
marec 2014
1x
Súčet položiek
170,00
170,00
SPOLU NA ÚHRADU
Vystavil:
170,00
170,00
Jana Bátiková
[email protected]
č.Žo-2003/08350/2/5AM
Prevzal:
Ekonomický a informačný systém POHODA
č.živnostenského registra 505-10135
Pečiatka :
Download

FAKTÚRA č. 20140313 Bátiková Jana