Tarifa platná od 1.5.2014
www.carbonet.sk
[email protected]
Komenského 1, Veľký Krtíš; budova Mestského úradu, 2.posch
Informácie: 047/32 60 101 Mobil: 0917 670 120
Neobmedzený
Bezkonkurenčná digitálna
INTERNET
TV vyše 200 programov
TV môžete sledovať už od 3,10.TV archív môžete mať už za 1,90.-
Šikovné balíčky Rýchlosť
Objem dát
Zriadenie
Mesačne
neobmedzene
19,90.-
16,80.-
XL
40 Mbps neobmedzene
19,90.-
19,90.-
XXL
60 Mbps neobmedzene
0.-
24.-
299.-
1.-
L
YellowGO
30 Mbps
40 Mbps
neobmedzene
Výhodnejšie nenájdete !!!
- Program YellowGO, bez obmedzenia dát, garancia min. 5 rokov
- XXL prenájom STB 1,99.- mes
- viazanosť 12 mesiacov: Zriadenie 66.- EUR; mes. +15% z cenníkových položiek; neplatí pre YellowGO
- bez viazanosti: Zriadenie 99.- EUR; mes platby +50% z cenníkových položiek; neplatí pre YellowGO
- prekládka služby: 50.- EUR
* Možnosti splátok zriaďovacieho poplatku, prenájom STB:
- 12 mes splátok po 9,90.- ; YellowGo 12 mes splátok po 7,90.-; platí len pri viazanosti 24 mes a viac
- ostatné možnosti splátok info na obchodnom mieste, aj bez navýšenia.
- Má konkurencia výhodnejšiu ponuku ? Prídite k nám osobne a určite sa dohodneme.
Zriadenie
Mesačne
XL + TV Start
99.- / spl.*
XL + TV Basic + TV archív
99.- / spl.*
XL + TV Flexi + TV archív
99.- / spl.*
16,80.19,90.flexi
COMBI
CarboSTART
CarboBASIC
CarboFLEXI
1,90.-
TV archív k službe CarboSTART
- uvedené ceny platné pri viazanosti 24 mesiacov
- Zriadenie: zrealizovanie Internet prípojky u zákazníka ukončené RJ45 dvojzásuvkou 5m FTP, osadenie + konfig IPTV Settopboxu
- 2. IPTV Settopbox: 89.-; 3. a každý ďalší IPTV Settopbox: 79.- viazanosť 12 mesiacov: Zriadenie 129.- EUR; mes. +15% z cenníkových položiek
- bez viazanosti: Zriadenie 157.- EUR; mes platby +50% z cenníkových položiek
- prekládka služby: 50.- EUR
TV bez Internetu
Zriadenie
Mesačne
Data IPTV stream Start
99.- / spl.*
3,10.-
Data IPTV stream Basic
99.- / spl.*
9,90.-
99.- / spl.*
flexi
Data IPTV stream Flexi
TV archív v cene
2,90.-
TV archív k službe Data IPTV Start a Basic
- všetky ostatné podmienky ako pri ponuke COMBI Internet s TV
TV pre YellowGo
Zriadenie
Mesačne
Data IPTV stream Start
89.- / spl.*
1,99.-
Data IPTV stream Basic
TV archív v cene
89.- / spl.*
7,90.-
Data IPTV stream Flexi
TV archív v cene
89.- / spl.*
flexi
TV archív k službe Data IPTV Start
1,90.-
- všetky ostatné podmienky ako pri ponuke COMBI Internet s TV
Nevyhovuje Vám žiadna z našich ponúk ?
Zdá sa Vám konkurencia výhodnejšia ?
Máte ešte viazanosť ?
Neváhajte nás navštíviť na predajnom mieste, určite Vám "ušijeme" program na mieru.
Ostatné tarify:
- zmena programu z nižšieho na vyšší: zadarmo
- zmena programu z vyššieho na nižší počas zmluvnej viazanosti v prípade predĺženia zmluvnej viazanosti: zadarmo
- zmena programu z vyššieho na nižší počas zmluvnej viazanosti bez jej predĺženia: 99.- EUR
- zaslanie I. upomienky elektronicky (e-mail, sms, STB) z dôvodu neplatenia za služby: 0.- EUR /zaslaná 5dní po dni splatnosti
- zaslanie II. upomienky poštou z dôvodu neplatenia za služby: 4,99.- EUR /zaslaná 15dní po dni splatnosti
- zaslanie III. predžalobnej upomienky /pokus o zmier/ z dôvodu neplatenia za služby: 16.- EUR + 0,05% úrok z omeškania denne /zaslaná 30dní po dni splatnosti
- znovuzaktivovanie služby po odpojení z dôvodu neplatenia za služby: 89.- EUR + 0,05% úrok z dlžnej čiastky denne /dočasné odpojenie po neuhradení 2. platby po sebe v deň splatnosti
- servisný výjazd technika v prípade že porucha bola spôsobená na strane zákazníka:
- 16.- EUR za každú začatú hodinu servisného zásahu + spotrebovaný materiál
- poškodenie zapožičaného zariadenia spôsobené zákazníkom: cena opravy + admistratívny poplatok 16.- EUR
- zapožičanie náhradného zariadenia počas opravy na žiadosť zákazníka: 0,33.-EUR/deň
- strata alebo zničenie zapožičaného zariadenia SET-TOP-BOXu 129.- EUR
- strata alebo zničenie zapožičaného zariadenia WiFi router 59.- EUR
- skutočné náklady na zriadenie služieb (bez poskytnutej zľavy za zmluvnú viazanosť) "COMBI ponuky" a "Internet ponuky": 118,80.- EUR
- skutočné náklady na zriadenie služieb (bez poskytnutej zľavy za zmluvnú viazanosť) "TV ponuky bez Internetu": 164.- EUR
- skutočný náklad na IPTV Settopbox: 129.- EUR
- skutočný náklad za mesačne poskytnuté služby je +50% z cenníkovej ceny služby
- vypovedanie služby zo strany zákazníka pred uplynutím doby zmluvnej viazanosti:
- zákazník zaplatí rozdiel medzi skutočným nákladom na zriadenie služby a cenou ktorú zaplatil za zriadenie vypovedanej služby +
cenu vypočítanú ako rozdiel medzi skutočným nákladom za mesačne poskytnuté služby a zaplatenou službou až do doby vypovedania služby
- vypovedanie služby zo strany poskytovateľa pred uplynutím doby zmluvnej viazanosti z dôvodu neplatenia /15dní po dni splatnosti 2. po sebe nasledujúcej nezaplatenej platby:
- zákazník zaplatí rozdiel medzi skutočným nákladom na zriadenie služby a cenou ktorú zaplatil za zriadenie vypovedanej služby +
cenu vypočítanú ako rozdiel medzi skutočným nákladom za mesačne poskytnuté služby a zaplatenou službou až do doby vypovedania služby
- všetky uvedené ceny sú konečné, v mene EUR
- IP Data služby sú sprostredkované prostredníctvom spol. TTA s.r.o., TTA services, s.r.o. a YellowGo, s.r.o.
- TV služby sú sprostredkované prostredníctvom spol. NetSpace TV s.r.o. a ARTOS, a.s.
Download

INTERNET - CARBONET.sk