Katalóg služieb B. Braun
Mozaika výhod pre vás
Vízia spoločnosti B. Braun Medical
„Vďaka našim znalostiam, inovatívnym výrobkom a kvalitným službám
rozvíjame svoju pozíciu stabilného a kompetentného partnera českého
a slovenského zdravotníctva.“
Úvodné slovo
Spoločnosť B. Braun Medical je tradičným dodávateľom špičkových zdravotníckych materiálov, lekárskych
prístrojov a technológií. Portfólio našich produktov je neodmysliteľne späté so službami, ktoré spolu s vlastnými
produktmi vytvárajú pre našich zákazníkov výnimočnú pridanú hodnotu. Spoločnosť B. Braun Medical tak
napĺňa svoju víziu byť stabilným partnerom českého aj slovenského zdravotníctva.
Naším hlavným cieľom je ponúkať výhradne kvalitné služby na špičkovej úrovni, na ktorej sa všetci naši
zákazníci môžu úplne spoľahnúť. V tomto katalógu nájdete základný prehľad našich služieb aj stručné
informácie o nich.
Veríme, že vám súhrnné informácie v našom katalógu pomôžu lepšie sa zorientovať v našej ponuke služieb
a vybrať si z nich práve tie, ktoré potrebujete vo svojej praxi. Keďže oblasť služieb sústavne obohacujeme
a neustále hľadáme ďalšie príležitosti na ich skvalitnenie, rozšírenie a priblíženie vašim potrebám, uvítame
všetky podnety na ich rozvoj.
Vaša spoločnosť B. Braun Medical
2
Služby spoločnosti B. Braun Medical sú zamerané na optimálnu a komplexnú podporu poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti. Môžete si vybrať z tejto ponuky:
ƒƒ Obchodné služby zabezpečujú organizáciu
objednávok, distribúcie a skladovania zdravotníckeho
materiálu tak, aby bol vždy včas tam, kde ho budete
potrebovať.
ƒƒ Produktové služby zahŕňajú odborné školenia
personálu týkajúce sa produktov B. Braun
a zapožičanie výrobkov aj materiálu. V ich rámci
tiež vypracovávame koncepty dodávok ucelených
produktových skupín.
ƒƒ Finančné služby zjednodušujú a sprehľadňujú
finančné toky medzi dodávateľom a odberateľmi.
ƒƒ Edukačné služby ponúkajú rozsiahle portfólio
vzdelávacích seminárov a akreditovaných kurzov pre
zdravotníkov či zabezpečenie organizácie
vzdelávacích akcií. Neoddeliteľnou súčasťou
edukačných služieb je aj propagácia a zdravotnícka
osveta vrátane podpory pacientskych komunít.
ƒƒ Servisné služby ponúkajú nadštandardný
záručný a pozáručný servis vrátane kompletného
zabezpečenia povinných servisných prehliadok
a komplexnú starostlivosť o chirurgické
inštrumentárium.
3
Obsah
eShop B. Braun EASY…………………………………………………………………………………… 6
Obchodné
služby
Elektronické objednávanie B. Braun PROFI… ………………………………………………… 8
Služby zákazníckeho centra… …………………………………………………………………… 10
Dodávky priamo na oddelenie… ………………………………………………………………… 12
Konsignačné sklady…………………………………………………………………………………… 14
Dodávky celkov zdravotníckej techniky „na kľúč“………………………………………… 14
Produktové
služby
Outsourcing predajne zdravotníckych pomôcok
v rámci reťazca Zelená hviezda… ……………………………………………………………… 18
4
Odborné produktové školenia a konzultácie………………………………………………… 20
Zapožičanie operačných súprav… ……………………………………………………………… 22
Koncept používania rukavíc v zdravotníckych prevádzkach… ……………………… 24
Optimalizácia použitia dezinfekčných prostriedkov B. Braun………………………… 26
Zapožičanie zmiešavacích zariadení na dezinfekčné prostriedky…………………… 28
Servisné
služby
Finančné
služby
Edukačné
služby
Zapožičanie prístrojov B. Braun… ……………………………………………………………… 30
Inštalácia zakúpených prístrojov B. Braun…………………………………………………… 32
Záručný a pozáručný servis prístrojov B. Braun…………………………………………… 34
Komplexné servisné služby pre management chirurgického
inštrumentária a centrálnej sterilizácie… …………………………………………………… 36
Kontrola zostatkov a platieb zákazníkov……………………………………………………… 38
Riešenie finančných záväzkov zákazníkov…………………………………………………… 40
Financovanie investičných celkov… …………………………………………………………… 42
Organizácia konferencií „na kľúč“… …………………………………………………………… 44
Akreditované vzdelávacie akcie… ……………………………………………………………… 46
Praktické workshopy Aesculap Akadémie… ………………………………………………… 48
Tlač pre odbornú zdravotnícku aj laickú verejnosť… …………………………………… 50
Elektronické aplikácie pre zdravotnícku verejnosť………………………………………… 52
5
eShop B. Braun EASY
eShop B. Braun easy ponúka prehľadné zobrazenie produktov vrátane ich popisu
v katalógu, objednávanie podľa šablóny, aktuálne ceny a informácie o dodacej lehote.
Umožňuje jednoduché vloženie produktov do nákupného košíka a odoslanie objednávky.
S eShopom B. Braun EASY už nemusíte svoje objednávky tlačiť,
odosielať e-mailom ani faxom!
Výhody eShopu B. Braun EASY
ƒƒ Vytváranie objednávok 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku
ƒƒ Presná špecifikácia objednávok - počet kusov, balení, cena
ƒƒ Vytvorenie objednávky na základe predchádzajúcej objednávky
ƒƒ 100% ochrana citlivých údajov
ƒƒ Zrýchlenie komunikácie
ƒƒ Spoľahlivosť
ƒƒ Aktuálne údaje
ƒƒ Priateľské a jednoduché užívateľské prostredie
ƒƒ Minimalizácia nedorozumení či chýb spôsobených ľudským faktorom
6
Prečo využívať eShop B. Braun EASY
Pre koho je služba určená
ƒƒ Okamžité napojenie nového zákazníka
Pre všetky zdravotnícke prevádzky
ƒƒ Kompletná ponuka produktov B. Braun
ƒƒ Vyhľadanie produktov v katalógu
Cena
ƒƒ Informácie o dostupnosti tovaru
Služba je poskytovaná zdarma
ƒƒ Informácie o minimálnom objednávanom
množstve a objednávanej jednotke
Ako si službu objednať
ƒƒ Vzorová objednávka
ƒƒ Šablóna pre opakujúce sa objednávky
Na linke Zákazníckeho centra B. Braun Medical
0800 155 440 (bezplatná linka)
ƒƒ Export údajov z excelovej tabuľky
ƒƒ Objednávka na základe predchádzajúcej
objednávky
ƒƒ História objednávok
ƒƒ Spätné zaslanie dodacieho listu v elektronickej
podobe
ƒƒ Jednoduché a intuitívne ovládanie
Postup pri realizácii
ƒƒ Po objednaní služby sú odoslané prihlasovacie
údaje
ƒƒ Súčasťou služby je zaškolenie zodpovedných
osôb prostredníctvom inštruktážnych videí alebo
formou osobnej návštevy nášho špecialistu
ƒƒ V prípade problémov podpora Zákazníckeho
centra B. Braun Medical
7
Elektronické objednávanie
B. Braun PROFI
Systém elektronického objednávania B. Braun PrOFi vám umožňuje odosielať
objednávky pomocou nemocničného informačného systému priamo do systému našej
spoločnosti.
Prepojenie vášho a nášho objednávacieho systému vám
pripravíme priamo na mieru, bude teda celkom zodpovedať
vašim požiadavkám a potrebám!
Výhody systému B. Braun PROFI
ƒƒ Generovanie objednávky pre jednotlivé oddelenia priamo z nemocničného informačného systému
ƒƒ Zasielanie čiastkových objednávok z jednotlivých oddelení do určeného centra a následné schválenie
a odoslanie súhrnnej objednávky
ƒƒ Zásobovanie jednotlivých nemocničných oddelení
ƒƒ Vytváranie objednávok 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku
ƒƒ Presná špecifikácia objednávok - počet kusov, balení, cena
ƒƒ Okamžitá informácia o cene
ƒƒ 100% ochrana citlivých údajov
ƒƒ Zrýchlenie komunikácie
ƒƒ Spoľahlivosť
ƒƒ Aktuálne údaje
ƒƒ Minimalizácia nedorozumení či chýb spôsobených ľudským faktorom
8
Prečo využívať systém objednávania
B. Braun PROFI
ƒƒ Užívateľ sa nemusí učiť nič nové
ƒƒ Zachovanie súčasného systému objednávok
ƒƒ Nie je potrebné tlačiť objednávky zo systému
nemocnice a rozosielať ich e-mailom alebo
faxom
Cena
Odvíja sa od pripravenosti nemocničného
informačného systému na prepojenie s externým
objednávacím systémom
Ako si službu objednať
ƒƒ Potvrdenie o prijatej objednávke
Na linke Zákazníckeho centra B. Braun Medical
0800 155 440 (bezplatná linka)
ƒƒ Spätné zaslanie dodacieho listu v elektronickej
podobe
Postup pri realizácii
ƒƒ V prípade problémov podpora Zákazníckeho
centra B. Braun Medical
ƒƒ Technická analýza možností napojenia vášho
informačného systému
ƒƒ IT podpora
ƒƒ Nastavenie priameho prenosu objednávok
z vášho informačného systému do
objednávkového systému spoločnosti B. Braun
Medical
Pre koho je služba určená
Pre nemocnice so zavedeným informačným
systémom slúžiacim aj na objednávanie
zdravotníckeho tovaru
ƒƒ Zaškolenie užívateľov na pracovisku
ƒƒ Testovacia prevádzka a nastavenie celého
systému
ƒƒ Ostrá prevádzka s automatizovaným prenosom
objednávok a dodacích listov
9
Služby Zákazníckeho centra
B. Braun
Zákaznícke centrum zabezpečuje kompletný príjem objednávok tovaru elektronickou
cestou (cez nemocničný informačný systém B. Braun PROFI alebo eShop B. Braun
EASY), e-mailom, telefónom alebo faxom. Naše kvalifikované referentky sa rady
postarajú o všetky vaše požiadavky.
Zákaznícke centrum zabezpečí spracovanie všetkých vašich
objednávok a otázok. Každému odberateľovi je pridelená stála
referentka, čo zabezpečí rýchle riešenie vašich požiadaviek.
Výhody služby
ƒƒ Znalosť zákazníka a jeho obvyklých požiadaviek
ƒƒ Individuálny prístup zodpovednej referentky
ƒƒ Príjem a spracovanie všetkých typov objednávok a žiadostí
ƒƒ Informácie o dodacích termínoch, prípadnom nedoručení a výpadkoch
ƒƒ Informácie o materiálových náhradách a novinkách na trhu
ƒƒ Zistenie odpovedí na vaše odborné otázky týkajúce sa portfólia B. Braun
ƒƒ Poradenstvo vedúce k optimalizácii v oblasti objednávok a dodávok tovaru
ƒƒ Príjem a vybavovanie reklamácií
ƒƒ Príjem požiadaviek na záručný a pozáručný servis
ƒƒ Možnosť vrátenia chybne objednaného alebo nepotrebného tovaru
ƒƒ Osobné návštevy pridelených referentiek u zákazníkov zaisťujúca detailnú znalosť vašich požiadaviek a ich
riešenie
ƒƒ Prednostné dodanie nedostatkových materiálov pre veľkých zákazníkov
10
Pre koho je služba určená
Zabezpečenie, podpora prevádzky
Pre všetkých zákazníkov B. Braun
Prevádzkový čas Zákazníckeho centra je od
pondelka do piatku 8:00–16:00 h.
Cena
Služba je poskytovaná zdarma
Ako si službu objednať
ƒƒ Na linke Zákazníckeho centra B. Braun Medical
0800 155 440 (bezplatná linka)
ƒƒ Ak dôjde k akejkoľvek nezrovnalosti, kontaktujte
reklamačnú hotline +420-271 091 322 či zašlite
svoju požiadavku na [email protected]
11
Dodávky priamo na oddelenie
Priame zásobovanie jednotlivých nemocničných oddelení vám ušetrí náklady na internú
dopravu, manipuláciu s tovarom a skladové priestory. Zabezpečíme distribúciu všetkého
zdravotníckeho materiálu aj od iných dodávateľov až na koncové oddelenia. Všetko sa
uskutoční v dohodnutom čase!
Dodávky priamo na oddelenia prinášajú zníženie nákladov na
skladové priestory a manipuláciu s tovarom. Už sa nemusíte starať
o distribúciu zdravotníckeho materiálu na jednotlivé nemocničné
oddelenia!
Výhody dodávok priamo na oddelenia
ƒƒ Zníženie nárokov na personálne zabezpečenie internej distribúcie materiálu
ƒƒ Úspory v priamych logistických nákladoch, zlepšenie cash flow, ďalšie úspory v oblasti administratívy
ƒƒ Zjednodušenie informačných tokov a výrazné znížení chybovosti
ƒƒ Eliminácia tlačenia objednávok zo systému nemocnice a ich rozosielanie e-mailom alebo faxom
ƒƒ Spätné zaslanie dodacieho listu v elektronickej podobe, potvrdenie o prijatej objednávke
ƒƒ V prípade problémov podpora Zákazníckeho centra B. Braun Medical
12
Ako dodávky na oddelenia fungujú
Pre koho je služba určená
ƒƒ Jednotlivé oddelenia samostatne objednávajú
materiál prostredníctvom elektronickej žiadanky
ƒƒ Pre nemocnice so zavedeným informačným
systémom na objednávanie zdravotníckeho
tovaru
ƒƒ Požiadavky sú zhromažďované na centrálnom
pracovisku nemocnice, kde prebieha tzv.
autorizácia objednávky a jej odoslanie
dodávateľom
ƒƒ Proces autorizácie umožňuje vykonávať kontrolu
objednávaných položiek z hľadiska ich zaradenia
na pozitívny list a z hľadiska finančných
nákladov jednotlivých oddelení
ƒƒ V nemocnici prebieha kontrola, schválenie
a odoslanie objednávky poverenou osobou
ƒƒ Elektronické objednávky sú podľa stanovených
objednávkových dní elektronicky odosielané
jednotlivým dodávateľom
ƒƒ Spoločnosť B. Braun Medical pre vás zabezpečuje
kompletizáciu dodávok a ich včasné doručenie na
cieľové oddelenia v nemocnici
ƒƒ Ideálna pre zdravotnícke zariadenia v rámci
holdingu
Cena
Kalkulovaná individuálne
Ako si službu objednať
Na linke Zákazníckeho centra B. Braun Medical
0800 155 440 (bezplatná linka)
Postup pri realizácii
ƒƒ Zavedenie služby Elektronické objednávanie
B. Braun PROFI
ƒƒ Analýza potrieb distribúcie tovaru
ƒƒ Návrh distribúcie tovaru na oddelenia
ƒƒ Postupné zavedenie distribučnej schémy
v testovacej prevádzke
ƒƒ Ostrá prevádzka
13
Konsignačné sklady
Špeciálny zdravotnícky materiál, predovšetkým ortopedické a spinálne implantáty,
stenty pre kardiovaskulárnu intervenciu, budete mať k dispozícii 24 hodín denne, bez
toho, aby ste ho museli vopred nakúpiť. Platíte iba za spotrebovaný materiál. Ten je
priebežne dopĺňaný. Konsignačný sklad je spravidla umiestnený v blízkosti cieľového
pracoviska.
Vami najčastejšie používaný zdravotnícky materiál bude
optimálne dostupný a vstupné náklady zostanú minimálne!
Výhody konsignačného skladu
ƒƒ Potrebný materiál, a to vo všetkých veľkostiach, je stále k dispozícii – sklad sa spravidla nachádza na mieste
spotreby
ƒƒ Mechanizmus doplňovania materiálu zaručuje jeho stálu dostupnosť
ƒƒ Minimalizácia počiatočných nákladov – materiál sa do skladu dodáva bezplatne
ƒƒ Platíte len za to, čo skutočne spotrebujete
ƒƒ Výrazné obmedzenie rizika exspirácie materiálu
ƒƒ Materiál je vlastníctvom spoločnosti B. Braun Medical až do okamihu spotreby
14
Ako konsignačné sklady fungujú
Ako si službu objednať
ƒƒ Materiál je dodávaný do skladu bezplatne
Na lincke Zákazníckeho centra B. Braun Medical
0800 155 440 (bezplatná linka)
ƒƒ Materiál je priebežne doplňovaný na vopred
dohodnuté množstvo
ƒƒ Nahlasujete iba spotrebovaný materiál
Postup pri realizácii
ƒƒ Fakturácia prebieha priebežne podľa nahlásenej
spotreby
ƒƒ Žiadosť nemocnice
ƒƒ Raz ročne prebehne inventúra a doriešia sa
prípadné rozdiely
ƒƒ Špecifikácia materiálu a množstvo
ƒƒ Posúdenie zo strany B. Braun Medical
ƒƒ Určenie zodpovednej osoby za vedenie skladu na
strane nemocnice
Pre koho je služba určená
ƒƒ Uzatvorenie zmluvy
Pre zdravotnícke prevádzky pracujúce so
špecializovanými zdravotníckymi výrobkami
ƒƒ Realizácia a prevádzka konsignačného skladu
Cena
Služba je poskytovaná zdarma
Zabezpečenie, podpora prevádzky
Ročná inventúra a riešenie prípadných
inventúrnych rozdielov
15
Dodávky celkov zdravotníckej
techniky „na kľúč“
Dodávkou „na kľúč“ zabezpečíme zdravotníckemu zariadeniu komplexné služby od návrhu
projektu, jeho realizáciu, uvedenie do prevádzky vrátane záručného aj pozáručného servisu.
Samozrejmosťou je spolupráca so stavebnými spoločnosťami v nadväznosti na stavebnú
pripravenosť a to bez následných prác a nákladov navyše. Neoddeliteľnou súčasťou je
celková koordinácia dodávok inštalácií jednotlivých technologických celkov v rámci projektu.
Istota komplexnej a odbornej inštalácie rozsiahlejších investičných
celkov zdravotníckej technológie, vrátane koordinácie všetkých
subdodávok, a to s maximálnou úsporou administratívy,
personálnych zdrojov a nákladov.
Výhody služby
ƒƒ Aktívna poradenská a konzultačná činnosť v oblasti zdravotníckej technológie
ƒƒ Minimálne nároky na personálne zabezpečenie zo strany zákazníka, čo zdravotníckemu zariadeniu prináša
nemalé finančné úspory
ƒƒ Jeden zmluvný partner, ktorý zastreší a koordinuje celý projekt – jasná zodpovednosť
ƒƒ Jeden fakturujúci subjekt s možnosťou fakturácie súhrnným daňovým dokladom za celé dielo
ƒƒ Jedna spoločnosť, ktorá garantuje zmluvne dohodnutý záručný čas
ƒƒ Jeden spoločný kontakt pre všetky servisné služby a preventívne bezpečnostné technické kontroly (PBTK)
16
Služba zahŕňa
Pre koho je služba určená
ƒƒ Projekčné práce v oblasti zdravotníckej
technológie
Pre všetky zdravotnícke zariadenia na území Českej
a Slovenskej republiky
ƒƒ Objednanie tovaru po podrobnej konzultácii
a odsúhlasenie užívateľom
Cena
ƒƒ Stavebný technologický dozor, vrátane
harmonogramu dodávok, ktorý je pripravený
spoločne so stavebnou spoločnosťou pri výstavbe
či rekonštrukcii objektu
ƒƒ Správnu inštaláciu zdravotníckej technológie,
ktorá je vždy spojená s uvedením do prevádzky
a podrobným zaškolením personálu
Cena dodávok „na kľúč“ je vždy kalkulovaná
komplexne v ponuke každého celku
Ako si službu objednať
Na linke Zákazníckeho centra B. Braun Medical
0800 155 440 (bezplatná linka)
ƒƒ zabezpečenie záručného aj pozáručného servisu,
samozrejme vrátane PBTK
17
Outsourcing predajne
zdravotníckych pomôcok
v rámci reťazca Zelená hviezda
Zelená hviezda vybuduje v areáli nemocnice novú predajňu zdravotníckych pomôcok
alebo prevezme prevádzku súčasnej predajne.
Ponúkame prevzatie možných rizík vyplývajúcich z riadenia
predajne zdravotníckych pomôcok.
Výhody služby
ƒƒ Podnikateľské riziko prevádzky predajne zdravotníckych pomôcok nesie iný subjekt – Zelená hviezda
ƒƒ Náklady na prevádzku predajne vrátane personálnych nákladov hradí Zelená hviezda
ƒƒ Zelená hviezda ponúka široký sortiment kvalitných výrobkov, ktoré uspokoja aj tie najnáročnejšie požiadavky
ƒƒ Sortiment predajní obsahuje viac než 15 000 produktov od 30 výrobcov
ƒƒ Maximálna spoľahlivosť a rýchlosť dodávok do predajne
ƒƒ V predajni Zelenej hviezdy je poskytované odborné poradenstvo
ƒƒ Predajňa Zelená hviezda poskytuje službu Home Delivery, ktorá zabezpečí dodávky vybraných zdravotníckych
pomôcok až ku koncovému užívateľovi
18
Predpoklady na strane zákazníka
Postup pri realizácii
Vhodné priestory na vybudovanie predajne
zdravotníckych pomôcok
ƒƒ Vytvorenie zmluvného rámca pre prevádzku
predajne zdravotníckych pomôcok Zelená hviezda
Pre koho je služba určená
ƒƒ Vytvorenie návrhu pozitívneho listu
zdravotníckych pomôcok a jeho schválenie
managementom nemocnice
Pre zdravotnícke zariadenia prevádzkujúce alebo
zriaďujúce predajňu zdravotníckych potrieb
Cena
Služba je poskytovaná zdarma
ƒƒ Zelená hviezda v spolupráci s partnerskými
dodávateľskými firmami predstaví a predvedie
zdravotné pomôcky personálu nemocnice
ƒƒ Zaškolenie personálu nemocnice
Ako si službu objednať
Na linke Zákazníckeho centra B. Braun Medical
0800 155 440 (bezplatná linka)
19
Odborné produktové
školenia a konzultácie
Odborné produktové školenia poskytujeme ako súčasť dodávky prístrojov a zdravotníckeho
vybavenia. Odborné konzultácie a dodatočné školenia zabezpečujú udržovanie vysokej
úrovne znalostí zdravotníckeho personálu. Každé preškolenie je riadne zdokumentované
a zabezpečuje nielen efektívne využitie prevádzkovaných prístrojov a prostriedkov, ale vo
svojom dôsledku aj ochranu pacientov a zdravotníkov.
Odborne zaškolený personál je kľúčom k efektívnemu
a bezpečnému používaniu zdravotníckych prístrojov
a prostriedkov!
Výhody služby
ƒƒ Odbornosť obsluhy pri používaní zdravotníckych prístrojov a prostriedkov
ƒƒ Opakované a rozširujúce školenia pre dlhodobé udržanie potrebných znalostí
ƒƒ Eliminácia nežiaducich príhod spôsobených nesprávnym použitím zdravotníckych prostriedkov
ƒƒ Efektívne využitie zdravotníckych prostriedkov
ƒƒ Úspora nákladov vyplývajúcich zo správnej údržby zdravotníckych prostriedkov preškoleným personálom
ƒƒ Dlhoročné skúsenosti našich produktových manažérov
ƒƒ Rozsiahle odborné zázemie a medzinárodné skúsenosti koncernu B. Braun s výnimočne širokým spektrom
zdravotníckych produktov
ƒƒ Školenia a konzultácie vždy prispôsobené vašim potrebám
20
Varianty služby
Cena
ƒƒ Zaškolenie obsluhy pri dodávke zdravotníckych
prístrojov
ƒƒ Zdarma zaškolenie obsluhy v rámci dodávky
zdravotníckych prístrojov a prostriedkov
ƒƒ Odborné konzultácie s produktovými
špecialistami a technikmi
- každý výrobok dodávaný spoločnosťou B. Braun
je odborne zastrešený vybraným produktovým
špecialistom, ktorý je vám k dispozíciu pre
konzultácie
ƒƒ Zdarma odborné konzultácie s našimi
produktovými špecialistami
ƒƒ Opakovacie a rozširujúce odborné produktové
školenia zdravotníckeho personálu
- ponúkame širokú škálu individuálne
pripravených špecializovaných školení
k produktovým radom výrobkov B. Braun,
od hygieny cez celú škálu produktov Aesculap až
po školenia vzťahujúce sa na dodávané prístroje
ƒƒ Rozširujúce a opakovacie školenia sú
spoplatnené podľa individuálnej dohody
Ako si službu objednať
ƒƒ Zaškolenie obsluhy pri dodávke zdravotníckych
prístrojov je poskytované automaticky v rámci
dodávky
ƒƒ Odborné konzultácie či produktové školenia je
možné objednať na linke Zákazníckeho centra
0800 155 440 (bezplatná linka) alebo
prostredníctvom našich obchodných zástupcov
Pre koho je služba určená
Pre všetky zdravotnícke prevádzky používajúce
prístroje a produkty B. Braun
21
Zapožičanie operačných
súprav
Na plánovanú ortopedickú, spondylochirurgickú, traumatologickú či neurochirurgickú
operáciu vám spoločnosť B. Braun Medical zabezpečí kompletnú súpravu požadovaných
implantátov, vrátane špeciálnych súprav nástrojov, ktoré budú pripravené na okamžité
použitie. Počas operácie vám v prípade záujmu bude k dispozícii odborný konzultant.
Nemusíte investovať do špecializovaného chirurgického vybavenia
ani do skladu implantátov, napriek tomu potrebný materiál
a nástroje máte rýchlo k dispozícii. Hradíte iba spotrebovaný
špeciálny materiál!
Výhody služby
ƒƒ Odpadá nutnosť skladovať na pracovisku menej používané operačné súpravy
ƒƒ Garancia kompletnosti súprav implantátov a funkčnosti špeciálnych nástrojov
ƒƒ Minimalizácia rizika nevhodného použitia špecializovaných súprav nástrojov
ƒƒ 100% garancia použiteľnosti (sterilita, exspirácia) sterilne balených implantátov
ƒƒ Nulové náklady spojené s držaním špeciálnych operačných súprav
ƒƒ Nemocnica hradí iba spotrebovaný materiál
ƒƒ Servis použitých súprav nástrojov zdarma
22
Služba zahrnuje
Pre koho je služba určená
ƒƒ Telefonickú konzultáciu o vhodnosti použitia
požadovanej operačnej súpravy
Pre operačné sály chirurgie
ƒƒ Doručenie revíznej súpravy implantátov vrátane
potrebnej súpravy nástrojov
Cena
ƒƒ Dodávku operačnej súpravy vrátane odbornej
intraoperatívnej konzultácie priamo na
pracovisku
ƒƒ Dodávku vhodnej súpravy implantátov
a nástrojov pre konkrétnu operáciu
ƒƒ Doručenie požadovanej špeciálnej súpravy
implantátov a nástrojov do 6 hodín ráno
nasledujúceho dňa po objednaní (súpravy, ktoré
držíme v ČR), respektíve do 6 hodín ráno do
dvoch dní po objednaní (súpravy, ktoré držíme
v Nemecku)
Hradíte iba spotrebovaný špeciálny materiál
Ako si službu objednať
Na linke Zákazníckeho centra B. Braun Medical
0800 155 440 (bezplatná linka) alebo
u obchodných zástupcov
Postup pri realizácii
ƒƒ Informácie o plánovanom type a termíne
operácie
ƒƒ Doručenie operačnej súpravy na cieľové
pracovisko
ƒƒ Odbornú konzultáciu o aplikácii požadovaných
implantátov a správnom použití špecializovanej
súpravy nástrojov
ƒƒ Spätné prevzatie nepoužitého materiálu
a nástrojov
ƒƒ Kontrolu kompletnosti systému pred zahájením
operácie
ƒƒ Fakturácia spotrebovaného špeciálneho
materiálu
23
Koncept používania rukavíc
v zdravotníckych prevádzkach
Jednotlivým klinikám a nemocničným prevádzkam vypracujeme individuálny koncept
pre výber rôznych druhov a materiálov operačných aj vyšetrovacích rukavíc.
Zohľadníme jednotlivé výkony vykonávané na daných pracoviskách.
Správna voľba materiálu a druhov operačných a vyšetrovacích
rukavíc zabezpečí účinnú ochranu zdravotníkov aj pacientov!
Výhody služby
ƒƒ Zoznámenie s novými materiálmi operačných a vyšetrovacích rukavíc
ƒƒ Určenie správneho druhu materiálu vyšetrovacích rukavíc podľa vykonávaného výkonu
ƒƒ Zníženie alergických reakcií na latex a púder
ƒƒ Optimalizácia využitia sortimentu operačných rukavíc na jednotlivé chirurgické výkony
ƒƒ Ochrana pri rizikových výkonoch (ošetrovanie infekčných pacientov, príprava cytostatík, RTG žiarenie)
24
Prečo službu využiť
Ako si službu objednať
Skvalitnenie ochrany zdravotníckeho personálu
a pacientov
Na linke Zákazníckeho centra B. Braun Medical
0800 155 440 (bezplatná linka)
Pre koho je služba určená
Postup pri realizácii
Pre všetky zdravotnícke zariadenia
ƒƒ Jednanie so zákazníkom, vyjasnenie možností
a požiadaviek
Cena
ƒƒ Analýza používania vyšetrovacích a operačných
rukavíc vo vašej nemocnici
Služba je poskytovaná zdarma
ƒƒ V spolupráci s ústavným hygienikom vytvorenie
interného odporúčania pre používanie rukavíc
ƒƒ Preškolenie zdravotníckeho personálu
25
Optimalizácia použitia
dezinfekčných prostriedkov B. Braun
Náš obchodný zástupca vám „na mieru“ pripraví kompletný dezinfekčný program na
optimálne využitie dezinfekčných prostriedkov. Na základe poskytnutých údajov bude
súčasťou programu aj ekonomické vyhodnotenie.
Získate priamo pre vás zostavený dezinfekčný program
s optimálnym využitím dezinfekčných prostriedkov.
Výhody optimalizácie
ƒƒ Zostavenie dezinfekčného programu „na mieru“ zdravotníckemu zariadeniu, popr. jeho pracovisku
ƒƒ Optimálne využitie dezinfekčných prostriedkov vrátane ekonomického vyhodnotenia
ƒƒ Zabezpečenie kompatibility a účinnosti používaných prípravkov
ƒƒ Upozornenie na možné nebezpečenstvo pri použití jednotlivých prípravkov
ƒƒ Finančná úspora pri optimálnom použití prípravkov
ƒƒ Zaškolenie týkajúce sa výhod používania nových prípravkov a postupov
26
Optimalizácia zahŕňa
Ako si službu objednať
ƒƒ Vypracovanie návrhu dezinfekčného programu
Na linke Zákazníckeho centra B. Braun Medical
0800 155 440 (bezplatná linka)
ƒƒ Vypracovanie dezinfekčného programu podľa
používaných prípravkov
ƒƒ Porovnanie variantov dezinfekčného programu
z finančného hľadiska (v prípade, že nám
poskytnete potrebné údaje)
Pre koho je služba určená
Pre prevádzky používajúce či zavádzajúce
dezinfekčné prostriedky B. Braun
Cena
Služba je poskytovaná zdarma
Postup pri realizácii
ƒƒ Obchodný zástupca vypracuje pracovnú verziu
dezinfekčného programu
ƒƒ B. Braun Medical zabezpečí informačné materiály
pre implementáciu dezinfekčného programu
v rámci nemocnice
ƒƒ V rámci implementácie programu zaškolíme
personál o správnom používaní dezinfekčných
prostriedkov B. Braun
ƒƒ Obchodný zástupca spracuje ekonomické
vyhodnotenie v prípade, že nám poskytnete
potrebné údaje o spotrebe dezinfekčných
prostriedkov
27
Zapožičanie zmiešavacích zariadení
na dezinfekčné prostriedky
Zmiešavacie zariadenie slúži na prípravu pracovných roztokov dezinfekčných
prostriedkov B. Braun na plochy alebo nástroje. Okrem zapožičania zariadenia vám
ponúkame aj zaškolenie alebo servis počas používania zariadenia.
S našimi zmiešavacími zariadeniami budete dezinfekčné
prostriedky na plochy alebo nástroje využívať ekonomicky!
Výhody služby
ƒƒ Zamedzenie plytvania dezinfekčnými prostriedkami
ƒƒ Zníženie rizika pracovného úrazu - s koncentrátmi predstavujúcimi zdravotné riziko je manipulované
minimálne, pracovníci pracujú s už nariedenými roztokmi
ƒƒ Ekonomické používanie dezinfekčných prostriedkov za predpokladu dodržovania ich stanovenej koncentrácie
ƒƒ Zaškolenie obsluhy
ƒƒ Servis po celý čas používani
28
Pre koho je služba určená
Ako si službu objednať
Pre všetky prevádzky využívajúce dezinfekčné
prostriedky B. Braun určené na plochy alebo
nástroje
Na linke Zákazníckeho centra B. Braun Medical
0800 155 440 (bezplatná linka)
Postup pri realizácii
Cena
ƒƒ Dodávka zmiešavacieho zariadenia
V prípade odberu dezinfekčných prostriedkov
B. Braun je zapožičané zmiešavacie zariadenie
zdarma
ƒƒ Inštalácia (zabezpečuje zákazník)
ƒƒ Nastavenie zariadenia a zaškolenie obsluhy
Podpora služby
Obchodný zástupca B. Braun zabezpečuje
doškoľovanie personálu, servis a prípadnú úpravu
dezinfekčného poriadku
29
Zapožičanie prístrojov B. Braun
Ponúkame možnosť zapožičania širokého sortimentu z nášho produktového portfólia
– nástrojov, motorov, laparoskopických veží, púmp, mobilných úpravní vody pre dialýzu
a celého radu ďalších. Požičať si môžete náhradný prístroj počas opravy vášho prístroja
alebo si ho zapožičať na účely vyskúšania.
Zapožičiame vám zdravotnícke prístroje z portfólia B. Braun,
a vy si tak overíte ich prevádzkové vlastnosti a parametre v praxi!
Výhody služby
ƒƒ Zoznámenie sa s možnosťami a vlastnosťami našich produktov
ƒƒ Možnosť naučiť sa s prístrojom pracovať
ƒƒ Preklenutie času, kedy je váš vlastný prístroj v oprave
ƒƒ Zabránenie prerušeniu prevádzky v čase výpadku prístroja
30
Varianty služby
Cena
ƒƒ Zapožičanie počas opravy prístroja
– náhradný prístroj je zapožičaný zákazníkovi
na preklenutie času potrebného na opravu
(odstránenie chýb) na prístroji zákazníka
Cena je kalkulovaná individuálne podľa typu
a rozsahu zapožičania
ƒƒ Zapožičanie na predvedenie funkcie prístroja
– zapožičanie DEMO prístrojov zákazníkovi
na účely predvedenia možností a vlastností
produktov B. Braun
Služba zahŕňa
V prípade potreby je možné so zapožičaním dodať
aj spotrebný materiál
Pre koho je služba určená
Pre všetky zdravotnícke zariadenia
Ako si službu objednať
Na linke Zákazníckeho centra B. Braun Medical
0800 155 440 (bezplatná linka)
Postup pri realizácii
ƒƒ Po odsúhlasení zapožičania zo strany B. Braun
Medical je prístroj dodaný zákazníkovi
ƒƒ Podpísanie protokolu o zapožičaní
ƒƒ V prípade zapožičania na účel prezentácie
je súčasťou dodávky aj odborné vyskúšanie
a zaškolenie personálu
31
Inštalácia zakúpených
prístrojov B. Braun
Zakúpené prístroje vám v rámci dodávky zdravotníckeho vybavenia nainštalujeme podľa
pokynov výrobcu. Prístroje tak budete môcť správne používať po celý čas prevádzky.
Každú inštaláciu riadne zdokumentujeme.
Naša inštalácia vám zaručí, že prístrojová technika bude
správne umiestnená a pripojená. Zabezpečíme vám jej efektívne
a bezpečné používanie.
Výhody služby
ƒƒ Istota správneho používania zdravotníckych prístrojov a eliminácie nežiaducich príhod spôsobených
nesprávnou inštaláciou
ƒƒ Preverenie funkcie a stavu dodaného prístroja podľa výrobcom stanovených procesov a postupov
ƒƒ Istota správneho nastavenia prístroja a overenie fyzikálnych veličín a parametrov
ƒƒ Optimalizácia programového vybavenia presne podľa potrieb cieľového oddelenia (customizácia)
ƒƒ Dlhoročné skúsenosti našich odborných technikov
ƒƒ Rozsiahle odborné zázemie a medzinárodné skúsenosti s výnimočne širokým spektrom zdravotníckych
prístrojo
32
Varianty služby
Pre koho je služba určená
ƒƒ Inštalácia dialyzačných monitorov
-nastavenie prístroja podľa požiadaviek
zákazníka a prispôsobenie SW nastavenia podľa
prevádzkového poriadku
Pre všetky zdravotnícke zriadenia
ƒƒ Inštalácia chirurgických prístrojov
- kontrola prístroja po preprave, prispôsobenie
konfigurácie a zapojenie lokálnym podmienkam,
uvedenie do prevádzky podľa pokynov výrobcu,
podrobné vysvetlenie možností a funkcií zostavy
ƒƒ Inštalácia infúznej techniky SPACE
- SW nastavenie a konfigurácia podľa
požiadaviek cieľového oddelenia, prispôsobenie
nastavení prístrojov a implementácia
používaných liečiv do SW vybavenia prístrojov
Cena
V rámci dodávky zdravotníckych prístrojov zdarma
Ako si službu objednať
Pri dodávke zdravotníckych prístrojov je odborná
inštalácia poskytovaná automaticky, ak je
požadovaná výrobcom, alebo ju je možné dohodnúť
na linke Zákazníckeho centra B. Braun Medical
0800 155 440 (bezplatná linka)
ƒƒ Inštalácia úpravne vody pre dialýzu
- odborná inštalácia, nastavenie systému podľa
lokálnych podmienok (napr. kvalita vstupnej
vody) a SW prispôsobenie zriadenia vzhľadom na
prevádzkový poriadok zákazníka
33
Záručný a pozáručný servis
prístrojov B. Braun
Poskytujeme opravy chýb vzniknutých na zdravotníckych prístrojoch B. Braun počas ich
používania. Vykonávame periodické Bezpečnostné technické kontroly (BTK) a napĺňame
tak legislatívne požiadavky vyplývajúce z noriem EÚ.
Pravidelný predpísaný servis zdravotníckych prístrojov je zárukou
ich spoľahlivosti a správnej funkčnosti. B. Braun Medical ponúka
komplexné zabezpečenie týchto služieb, a tým minimalizáciu
vzniku nežiaducich príhod.
Výhody služby
ƒƒ Pravidelná kontrola správneho stavu, parametrov a funkcií zdravotníckeho prístroja
ƒƒ Znížení celkových nákladov na opravy prístrojov počas ich životnosti
ƒƒ Včasná aktualizácia programov (SW) prístroja, preverenie elektrickej bezpečnosti zdravotníckeho prístroja
ƒƒ Prevencia rizík vzniku nežiaducich príhod
ƒƒ Rozsiahle odborné zázemie a medzinárodné skúsenosti koncernu B. Braun vo výnimočne širokom spektre
zdravotníckych prístrojov
ƒƒ K dispozícii dlhoročné praktické skúsenosti našich odborných technikov
ƒƒ Každá oprava je riadne zdokumentovaná a zabezpečuje správnu prevádzku prístrojov
34
Varianty služby
Pre koho je služba určená
ƒƒ Autorizovaný servis spoločnosti B. Braun
- servis je poskytovaný na všetky produkty
koncernu B. Braun
Pre všetkých zákazníkov používajúcich prístroje
B. Braun
ƒƒ Vlastný autorizovaný servis zákazníka
- váš personál bude vyškolený a autorizovaný na
vykonávanie servisu daného produktu
Cena
Prečo službu využiť
Zníženie celkových nákladov na prevádzku
zdravotníckych prostriedkov
Podľa aktuálneho cenníka servisných prác
Ako si službu objednať
Na linke Zákazníckeho centra B. Braun Medical
0800 155 440 (bezplatná linka)
35
Komplexné servisné služby
pre management chirurgického
inštrumentária a centrálnej sterilizácie
Získate kontrolu nad všetkými procesmi súvisiacimi s chirurgickým inštrumentáriom aj
jeho optimalizáciou. Využijete presnú evidenciu nástrojov a nastavení procesov ich
trvalej údržby. Optimalizujeme logistiku operačných sál a centrálnej sterilizácie.
Vaše prevádzkové náklady znížime optimalizáciou logistiky na
operačných sálach a centrálnej sterilizácii. Zvýšime kvalitu
nástrojov a umožníme vám presné sledovanie nákladov na ich
údržbu.
Výhody služby
ƒƒ Štandardizácia kvality nástrojov každodenne používaných na operačných sálach
ƒƒ Zníženie nákladov na údržbu a obmenu inštrumentárií
ƒƒ Zvýšenie efektivity sterilizačných cyklov a úspora prevádzkových nákladov
ƒƒ Analýza stavu nástrojov obsahuje kalkuláciu budúceho riešenia
ƒƒ Optimalizácia zložení chirurgických súprav a označení nástrojov umožní jednoznačnú identifikáciu nástroja
a vytvorenie databázy inštrumentária operačných sál či celej nemocnice
ƒƒ Zefektívnenie procesu obehu inštrumentária počas sterilizačného cyklu a presné vyčíslenie nákladov na
starostlivosť o nástroje
ƒƒ Zvýšenie bezpečnosti operovaných pacientov vďaka permanentnej kontrole používaných nástrojov
ƒƒ Zlepšenie pracovných podmienok zdravotníckeho personálu a zníženie prevádzkových nákladov
implementáciou a racionalizáciou logistiky kontajnerového systému a jednorazových sterilizačných obalov
vrátane zavedenia vhodného spôsobu transportu a skladovania operačných nástrojov
36
Služba zahŕňa
Ako si službu objednať
ƒƒ Analýzu nástrojov
Na linke Zákazníckeho centra B. Braun Medical
0800 155 440 (bezplatná linka)
ƒƒ Optimalizáciu operačných súprav
ƒƒ Značenie chirurgických nástrojov
ƒƒ Externý audit predsterilizačnej prípravy
inštrumentária
Postup pri realizácii
ƒƒ Projekt kontajnerizácie inštrumentária
ƒƒ Analýza pracoviska Centrálnej sterilizácie
a chirurgického inštrumentária
ƒƒ Optimalizáciu transportných a skladových
systémov
ƒƒ Inštalácia hardwaru a softwaru
ƒƒ Dlhodobý servis inštrumentária s paušálnou
úhradou
Pre koho je služba určená
ƒƒ Návrh riešenia
ƒƒ Príprava a import údajov
ƒƒ Testovacia prevádzka s intenzívnou podporou zo
strany B. Braun Medical
ƒƒ Odovzdanie do ostrej prevádzky
Pre operačné sály a centrálnu sterilizáciu
Cena
Podľa rozsahu objednaných služieb
37
Kontrola zostatkov a platieb
zákazníkov
V rámci kontroly sáld zákazníkov poskytujeme dve služby: pravidelné odsúhlasovanie
zostatkov a potvrdzovanie došlých platieb. Pri pravidelnom odsúhlasovaní zostatkov
získate jasný a aktualizovaný prehľad o svojich záväzkoch voči spoločnosti B. Braun
Medical. Pri potvrdzovaní došlých platieb budete pravidelne informovaní o všetkých
platbách, ktoré ste nám zaslali.
Zjednodušíme prácu vášho finančného oddelenia a ponúkneme
ucelený prehľad odoslaných platieb aj aktualizovaný prehľad
vašich záväzkov voči spoločnosti B. Braun Medical.
Výhody služby
ƒƒ Šetrí prácu vášmu finančnému oddeleniu
ƒƒ Kompletný prehľad odoslaných platieb na účet spoločnosti B. Braun Medical
ƒƒ Ucelený prehľad vašich záväzkov voči spoločnosti B. Braun Medical
ƒƒ Okamžité riešenie akýchkoľvek nezrovnalostí
38
Pravidelné odsúhlasovanie zostatkov
Pre koho je služba určená
ƒƒ Zasielanie zostatkov záväzkov voči spoločnosti
B. Braun Medical
Pre zákazníkov s významným obratom
ƒƒ Spracovanie sáld
Cena
ƒƒ Odsúhlasenie sáld
Služba je poskytovaná zdarma
ƒƒ Prípadné nezrovnalosti riešené každý štvrťrok
Ako si službu objednať
Potvrdzovanie došlých platieb
ƒƒ Udržovanie prehľadu o všetkých platbách, ktoré
ste zaslali na účet spoločnosti B. Braun Medical
Na linke Zákazníckeho centra B. Braun Medical
0800 155 440 (bezplatná linka)
ƒƒ Prípadné nezrovnalosti riešené v mesačnom
intervale
39
Riešenie finančných záväzkov
zákazníkov
V rámci aktívnej a dlhodobej spolupráce so zákazníkmi ponúkame možnosť riešenia
aktuálnej finančnej situácie našich partnerov. Máte istotu, že naše finančné oddelenie
pripraví taký plán úhrady záväzkov, ktorý umožní pokračovanie a rozvoj našej vzájomnej
spolupráce aj v prípade vašich náhlych finančných ťažkostí.
Spoločné riešenie vašich prechodných finančných ťažkostí vám
umožňuje dlhodobo s nami spolupracovať aj v prípade problémov!
Výhody služby
ƒƒ Predĺženie času na uhradenie záväzkov
ƒƒ Preklenutie problémov s cash-flow
ƒƒ Zabezpečenie dodávok aj v prípade akútnych problémov s financovaním
40
Popis služby
Pre koho je služba určená
ƒƒ Možnosť splátkových kalendárov
Pre zákazníkov s významným obratom
ƒƒ Faktoring
ƒƒ Spolupráca s renomovanými finančnými
partnermi pri riešení problémov
Cena
Individuálna, závisí od zvoleného riešenia
ƒƒ Aktívna správa sáld zákazníkov
Ako si službu objednať
Na linke Zákazníckeho centra B. Braun Medical
0800 155 440 (bezplatná linka)
41
Financovanie investičných
celkov
Ako súčasť komplexného riešenia ponúkame možnosť spojiť dodávky našich produktov
s ich finančným zabezpečením. Toto riešenie buď realizuje priamo naša spoločnosť,
alebo je možné spolupracovať s renomovanými finančnými partnermi. Za výhodných
podmienok môžete takisto získať úver či leasing.
Dodávame investičné celky a zároveň riešime ich financovanie!
Výhody služby
ƒƒ Možnosť získania výhodnejších podmienok ako pri individuálnom riešení
ƒƒ Úspora času a peňazí na strane zákazníka pri hľadaní optimálneho riešenia
ƒƒ Spolupráca iba s renomovanými partnermi
ƒƒ Ponuka dodávok tovaru vrátane ich financovanie
42
Popis služby
Pre koho je služba určená
ƒƒ Zabezpečenie úverového prefinancovania
investícií
Pre väčšie nemocničné zariadenia
ƒƒ Možnosť leasingov
Cena
ƒƒ Aktívne hľadanie možností financovania pred
uskutočnením obchodu
V závislosti od zvoleného postupu
Ako si službu objednať
Na linke Zákazníckeho centra B. Braun Medical
0800 155 440 (bezplatná linka)
43
Organizácia konferencií
„na kľúč“
Aesculap Akadémia ponúka kompletnú prípravu a organizáciu konferencií, sympózií,
seminárov a workshopov pre zdravotnícke zariadenia a organizácie.
S Aesculap Akadémiou budú vaše vzdelávacie akcie zabezpečené
komplexne!
Výhody služby
ƒƒ Prenájom priestorov a všetkého technického vybavenia
ƒƒ Catering
ƒƒ On-line registrácia účastníkov cez webové stránky www.aesculap-akademie.cz
ƒƒ Propagácia akcie na webových stránkach Aesculap Akadémie a v Braunovinách
ƒƒ Návrh a príprava tlačových materiálov
ƒƒ Navigačný systém v mieste konania
ƒƒ Sprievodné výstavy
ƒƒ Doprava a ubytovanie
ƒƒ Doplnkový spoločenský a kultúrny program
44
Čo ponúkame
Cena
ƒƒ Konferencie
Podľa parametrov danej akcie a cenníka služieb
Aesculap Akadémie
ƒƒ Sympóziá
ƒƒ Semináre
ƒƒ Workshopy
Ako si službu objednať
ƒƒ Na www.aesculap-akademie.cz
Pre koho je služba určená
Pre všetky zdravotnícke zariadenia a organizácie
ƒƒ Na telefónnej linke Aesculap Akadémie:
+420-271 091 666
ƒƒ Na e-mailovej adrese:
[email protected]
45
Akreditované vzdelávacie akcie
Aesculap Akadémia ponúka všetkým pracovníkom v zdravotníctve odborné vzdelávacie
akcie s garantovanou vysokou úrovňou odbornosti. Systém vzdelávania Aesculap
Akadémie je jedným z pilierov celoživotného vzdelávania zdravotníkov!
Akreditované vzdelávacie akcie umožňujú zapojenie do systému
celoživotného vzdelávania všetkým pracovníkom v zdravotníctve.
Výhody služby
ƒƒ Akcie sú zaradené do celoživotného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov a sú ohodnotené príslušným
počtom akreditačných bodov
ƒƒ Dostupnosť kurzu priamo u zamestnávateľa
ƒƒ Vysoká využiteľnosť získaných vedomostí v praxi
ƒƒ Garantovaná vysoká odborná úroveň vďaka spolupráci s renomovanými pracoviskami v danom odbore
46
Zameranie kurzov
Pre koho je služba určená
Vybrané témy v odboroch chirurgia, ortopédia,
traumatológia, neurochirurgia, gynekológia,
neurológia, anestézia, intenzívna starostlivosť,
ošetrovateľská starostlivosť a ďalšie
ƒƒ Pre zdravotnícky personál
Služba zahŕňa
ƒƒ Ponuku akreditovaných vzdelávacích akcií
ƒƒ Kompletné technicko-organizačné zabezpečenie
akcie
ƒƒ Zabezpečenie študijných materiálov
ƒƒ Certifikát s uvedením rozsahu účasti na
usporiadanej akcii
ƒƒ Prípravu nových kurzov na základe vašich
podnetov
ƒƒ Pre farmaceutov
ƒƒ Pre management, správu a logistiku nemocníc
Cena
Podľa typu a rozsahu certifikovaného kurzu
Ako si službu objednať
ƒƒ Podľa aktuálnej ponuky Aesculap Akadémie na
www.aesculap-akademie.cz
ƒƒ Na telefónnej linke Aesculap Akadémie:
+420-271 091 666
ƒƒ Na e-mailovej adrese:
[email protected]
Prečo službu využiť
ƒƒ Prehĺbenie a zvýšenie úrovne odborných znalostí
v požadovanej oblasti
ƒƒ Napĺňanie celoživotného vzdelávania
zdravotníkov
47
Praktické workshopy
Aesculap Akadémie
Aesculap Akadémia dlhodobo organizuje praktické vzdelávacie workshopy, kde môžu
mladí aj skúsenejší lekári nacvičovať na simulátoroch alebo na zvieracích preparátoch
operačné techniky a prácu s chirurgickými prístrojmi a nástrojmi.
Získate jedinečné praktické zručnosti a odborné znalosti pre
reálnu operatívu!
Výhody služby
ƒƒ Workshop prevedie mladých lekárov úplnými začiatkami a umožní im zoznámenie s laparoskopiou
ƒƒ Nácvik základných operačných techník
ƒƒ Motorické cvičenia na trenažéroch
ƒƒ Nácvik práce s kamerou a spolupráca s operatérom
ƒƒ Praktické cvičenia na modeloch a zvieracích preparátoch
ƒƒ Práca s laparoskopickými inštrumentmi vrátane endošitia, klipovania atď.
ƒƒ Metodika, program a technické zázemie kurzov vychádzajú z konceptu materskej Aesculap Akadémie
v Nemecku
ƒƒ Mnohoročné skúsenosti s usporadúvaním certifikovaných medzinárodných laparoskopických kurzov
48
Čo ponúkame
Pre koho je služba určená
ƒƒ Základný laparoskopický kurz
ƒƒ Pre zdravotnícke zariadenia a organizácie
ƒƒ Nadstavbový laparoskopický kurz
ƒƒ Pre lekárov s chirurgickou špecializáciou
ƒƒ Kurz chirurgickej sutúry
ƒƒ Neuroendoskopický kurz
Cena
Služba zahŕňa
Podľa typu kurzu a cenníka kurzov
Aesculap Akadémie, www.aesculap-akademie.cz
ƒƒ Kompletné usporiadanie akcie
ƒƒ Kompletné technické zabezpečenie
Ako si službu objednať
ƒƒ Komplexný servis počas akcie
ƒƒ Na www.aesculap-akademie.cz
Prečo službu využiť
Získanie teoretických znalostí a praktických
zručností chirurgov
ƒƒ Na telefónnej linke Aesculap Akadémie:
+420-271 091 666
ƒƒ Na e-mailovej adrese:
[email protected]
49
Tlač pre odbornú zdravotnícku
aj laickú verejnosť
Braunoviny, Dialog aj Stomické listy, časopisy vydávané spoločnosťou B. Braun Medical,
ponúkajú odbornému zdravotníckemu personálu aj pacientom mnoho užitočných
informácií a noviniek. Všetci spoločne sa tak môžu na boj s chorobami lepšie pripraviť.
S našou tlačou budete pravidelne informovaní o novinkách
v Skupine B. Braun aj v pacientskych komunitách.
Výhody služby
ƒƒ Platforma pre komunikáciu s pacientmi
ƒƒ Možnosť prezentovať skúsenosti
ƒƒ Vyššia informovanosť a vzdelanosť pacientov
ƒƒ Pravidelné informácie o novinkách, spôsoboch liečby, produktoch, najrôznejších akciách a ďalších
zaujímavostiach
50
Braunoviny
Dialog
ƒƒ Novinky zo Skupiny B. Braun
ƒƒ O liečbe dialyzovaných pacientov
ƒƒ Vzdelávacie akcie
ƒƒ Novinky z odboru
ƒƒ Výtlačok novín je zasielaný zdarma
ƒƒ Pacientska poradňa
ƒƒ Vychádzajú každý mesiac už od roku 1997
ƒƒ Možnosti cestovania pre dialyzovaných pacientov
ƒƒ Dostupné aj v aplikácii pre iPad
ƒƒ Zdarma doručenie výtlačkov na dialyzačné
strediská, odtiaľ distribúcia medzi pacientmi
Stomické listy
ƒƒ Vychádza každé dva mesiace od roku 2009
ƒƒ Nielen pre pacientov so stomiou
ƒƒ Informácie o možnostiach liečby
Pre koho je služba určená
ƒƒ Produkty a novinky z odboru
ƒƒ Pre všetky oddelenia zdravotníckych zariadení
ƒƒ Výtlačok novín je zasielaný pacientovi zdarma
ƒƒ Pre pacientov so stomiou
ƒƒ Vychádzajú dvakrát ročne od roku 2008
ƒƒ Pre dialyzovaných pacientov
Cena
Služba je poskytovaná zdarma
Ako si službu objednať
Na e-mailovej adrese: [email protected]
51
Elektronické aplikácie
pre zdravotnícku verejnosť
Interaktívne vzdelávacie a odborné aplikácie na platforme iPad/iPhone ponúkajú svojim
užívateľom zoznámenie s vybranými produktovými skupinami, ich prednosťami aj
využitím v praxi. Aplikácie sa ďalej zameriavajú na prezentáciu liečebných postupov
a techník. Zdravotnícka verejnosť tak dostáva odborné informácie v maximálne
intuitívnej forme.
Odborné informácie vám prezentujeme modernou, zábavnou
a zrozumiteľnou formou. Získavanie nových poznatkov vás
bude baviť!
Výhody služby
ƒƒ Pútavá forma odovzdávania odborných lekárskych poznatkov, odporúčaní a postupov zdravotníckej verejnosti
ƒƒ Ovládanie aplikácií na platforme Apple je natoľko intuitívne, že sa ho nemusíte učiť. Naopak atraktivita formy
a obsahu vám akoby mimochodom prináša pridanú hodnotu v podobe nových poznatkov.
ƒƒ Prezentácie sú doplnené záznamami reálnych operácií
ƒƒ Portfólio aplikácií sa neustále rozširuje
52
Aktuálne sú k dispozícii
Pre koho je služba určená
ƒƒ Prehľadové aplikácie informujúce o vybraných
skupinách produktov B. Braun
Aplikácie sú určené predovšetkým odbornej
zdravotníckej verejnosti. Využiť ich môžu aj
záujemcovia z radov laickej verejnosti.
ƒƒ Aesculap chirurgické nástroje
ƒƒ Spondylochirurgia
ƒƒ Kardiovaskulárna chirurgia
ƒƒ Odborné aplikácie prezentujúce správne lekárske
postupy, odporúčania, kazuistiky
Cena
Väčšina aplikácií je k dispozícii zdarma, vybrané
aplikácie sú spoplatnené.
ƒƒ Mikroneurochirurgia
ƒƒ Neuroendoskopia
Ako si službu objednať
ƒƒ Management zlomenín chrbtice
ƒƒ Aplikácie sú na stiahnutie na iTunes. Odkazy
nájdete na www.bbraun.cz v sekcii Naše služby.
ƒƒ OrthoPilot® – interaktívne predstavenie
navigačného systému a jeho použitie v praxi
ƒƒ NuTRIscreen - výživa pacientov, screening,
návody, odporúčania
ƒƒ Aplikácie môžete získať aj objednávkou produktu
Edukačná súprava.
ƒƒ RKU Compact - periférna regionálna anestézia
ƒƒ Aktuálne informácie zo sveta zdravotníctva
ƒƒ Braunoviny
53
Máte záujem využiť služby ponúkané spoločnosťou B. Braun Medical alebo získať detailnejšie informácie?
Máte podnet, ako naše služby ďalej vylepšiť?
Neváhajte a obráťte sa na Zákaznícke centrum 0800 155 440 (bezplatná linka)
alebo obchodných zástupcov B. Braun Medical.
Elektronickú verziu katalógu služieb nájdete tiež na www.bbraun.sk.
B. Braun Medical s.r.o. | Handlovská 19 | SK-851 01 Bratislava
Tel. +421-2-638 38 920 | Fax +421-2-638 27 697 | www.bbraun.sk
2012-08-24
Download

Katalóg služieb B. Braun