Sme odborníci na spájanie kovových materiálov
zváraním a na ich plazmové rezanie, testovanie,
nabíjanie a štartovanie akumulátorov
automobilov...
VÝKONNÉ PROFESIONÁLNE NABÍJAČKY
A ŠTARTÉRY PRE VŠETKY DRUHY OLOVENÝCH AKUMULÁTOROV
Na každý akumulátor správna nabíjačka
Nabíjačky sa používajú na nabitie akumulátora. Nabitie akumulátora sa vykoná vhodnou nabíjačkou jednosmerným
prúdom rôznej veľkosti a za rôzny čas. Výrobcovia akumulátorov doporučujú spravidla nabíjanie, ktoré trvá cca 10
hodín prúdom 10% (Ah/10) z kapacity akumulátora v Ah v Ampéroch. Napríklad akumulátor o kapacite 40 Ah sa
doporučuje nabíjať prúdom 40/10 t.j. 4 Ampére 10 hodín. Dĺžka trvania nabíjania je v skutočnosti rozdielna v závislosti
od konkrétnych podmienok ako je napr. vek akumulátora, stav elektród, stav vybitia, klimatické podmienky a pod. Za
rýchle nabíjanie sa považuje nabíjanie prúdom vyšším ako Ah/10.
Čo potrebujem zistiť, aby som vedel vybrať vhodnú nabíjačku? Napätie akumulátora vo Voltoch, veľkosť kapacity v
Ah, typ akumulátora. Zistím pokyny výrobcu akumulátorov a vozidla k údržbe a dobíjaniu konkrétneho typu akumulátora.
Rozhodnem sa, či chcem používať nabíjačku aj ako štartér. Progresívne nabíjanie a štartovanie je automatickými
nabíjačkami a štartérmi.
Podľa ktorých údajov z katalógu si vyberiem nabíjačku ku konkrétnemu akumulátoru?
- Určím si hodnotu Ah/10. V katalógu pozriem údaj o menovitom strednom nabíjacom prúde podľa normy
EN 60335-2-29. Vyberiem si najbližšiu hodnotu. Ak predpokladám, že budem používať aj rýchle nabíjanie,
vyberiem si nabíjačku o stupeň vyššiu. Porovnám kapacitu akumulátora s menovitou kapacitou v katalógu
- Údajom efektívny nabíjací prúd je určený maximálny nabíjací prúd. Nedá sa ním trvale nabíjať.
- Technický údaj váha určuje váhu prenosnej nabíjačky. Rozdiel je najmä pri porovnávaní váhy klasickej nabíjačky
s invertorovou. U klasických nabíjačiek podstatnú časť váhy tvorí transformátor a z toho odvodený prúd
a výkon.
NABÍJAČKY
ARTIK 6, 10, 15, 100, 22, 33
Prenosné nabíjačky pre nabíjanie olovených akumulátorov. Sú vybavené
ampérmetrom a tepelnou ochranou proti preťaženiu a zámene polarity.
Tepelná ochrana sa po vypnutí uvedie do činnosti stlačením tlačidla
na prednom paneli. ARTIK 100 má funkciu rýchle nabíjanie (Charge)
a pomocný štart (Boost). ARTIK 22-33 sú dielenské nabíjačky
v plechovej skrinke, vybavené tlačidlami pre prepínanie napätia a prúdu.
Použitie podľa piktogramov.
EN 60335-2-29
EN 55014
EN 55104
ARTIK 15-100
ARTIK 22-33
ARTIK 6
ARTIK 10
ARTIK 15
ARTIK 100
ARTIK 22
ARTIK 33
napájacie napätie
(1PH)
230V 50/60 Hz
230V 50/60 Hz
230V 50/60 Hz
230V 50/60 Hz
230V 50/60 Hz
230V 50/60 Hz
príkon
W
50
80
110
240
260
400
napätie akumulátora
V
12
6-12
12
12
12-24
12-24
25
maximálny nabíjací prúd
A
4
6,5
12
15-100(BOOST)
18
priemerný nabíjací prúd EN 60335-2-29
A
2,6
3,5-4,4
8
10-60(BOOST)
12
17
kapacita akumulátora 15h
Ah 15h
40
66
120
150
180
255
regulačné stupne nabíjacieho prúdu
N°
-
-
2
2
4
4
rozmery nabíjačky
mm (LxWxH)
130x173x185
130x173x185
130x173x240
130x173x240
230x215x295
230x215x295
váha
Kg
1,8
2,4
2,8
4
8,5
9,2
kód
N°
99000021
99000022
99000023
99000024
99000051
99000052
AUTOMAT 6, 8, 13
Automatické nabíjačky pre olovené údržbové a bezúdržbové akumulátory a hermetické akumulátory (Gel). Nabíjačky akumulátorov rady AUTOMAT sú zariadenia vybavené
elektronickým obvodom, ktorý automaticky riadi a zobrazuje stav nabíjania akumulátora. Sú vybavené na kontrolu a signalizáciu ukončenia nabíjania, prerušenie a obnovenie
nabíjania. Majú ochranu proti skratu a zámene polarity. Po nabití akumulátora sa dodávka nabíjacieho prúdu preruší automaticky. Ak nabíjačka zostane pripojená na akumulátor aj
po ukončení nabíjania, bude aktivovať dobíjanie malým nabíjacím prúdom, vždy keď nameria samovybitie akumulátora.
Takto bude akumulátor stále pripravený k použitiu.
AUTOMAT 6
AUTOMAT 8
AUTOMAT 13
napájacie napätie
(1PH)
230V 50/60 Hz
230V 50/60 Hz
230V 50/60 Hz
príkon
W
82
82
150
napätie akumulátora
V
12
6-12
12
maximálny nabíjací prúd
A
4
4
11
priemerný nabíjací prúd EN 60335-2-29
A
2,5
2,5
7
kapacita akumulátora 15h
Ah 15h
40
40
105
EN 60335-2-29
EN 55014
EN 55104
regulačné stupne nabíjacieho prúdu
N°
-
-
2
rozmery nabíjačky
mm (LxWxH)
110x140x170
110x140x170
132x180x300
váha
Kg
2
2,1
3,4
kód
N°
99000042
99000050
99000043
PROGRESS 14, 17, 20, 25, 35, 35b
Dielenské nabíjačky pre nabíjanie olovených akumulátorov. Sú vybavené prepínačmi napätia a prúdu, ampérmetrom, tepelnou ochranou, ktorá sa po vypnutí uvedie do činnosti
stlačením tlačidla na prednom paneli. PROGRESS 25, 35, 35b sú profesionálne nabíjačky pre nabíjacie stanice. Použitie podľa piktogramov.
EN 60335-2-29
EN 55014
EN 55104
PROGRES 17-20
PROGRES 14
PROGRES 17
PROGRES 20
PROGRES 25
PROGRES 35
PROGRES 35b
napájacie napätie
(1PH)
230V 50/60 Hz
230V 50/60 Hz
230V 50/60 Hz
230V 50/60 Hz
230V 50/60 Hz
230V 50/60 Hz
príkon
W
150
280
300
620
800
1600
napätie akumulátora
V
6-12
12-24
12-24
6-12-24
6-12-24
6-12-24-36-48
38
maximálny nabíjací prúd
A
11
12,5
16
25
38
priemerný nabíjací prúd EN 60335-2-29
A
7,5
8,5
11
17
25
25
kapacita akumulátora 15h
Ah 15h
112
128
165
255
375
375
regulačné stupne nabíjacieho prúdu
N°
2
2
2
6
12
12
rozmery nabíjačky
mm (LxWxH)
200x260x175
200x260x175
200x260x175
245x250x435
245x250x435
245x250x435
váha
Kg
4
5
7,0
12,8
18
22,8
kód
N°
99000044
99000045
99000046
99000031
99000032
99000040
PROGRES 35-35b
DISCOVERY 5, 8, 16 - mikroprocesorové plne automatické
Nabíjačky Discovery patria do novej generácie nabíjačiek využívajúcich najprogresívnejšie metódy procesu nabíjania. Sú to vlastne strednofrekvenčné alebo vysokofrekvenčné
prístroje riadené mikroprocesorom. Výhodou týchto nabíjačov je naviac malá hmotnosť, malé rozmery a vysoká energetická účinnosť.
V nabíjačkách Discovery je proces nabíjania riadený mikroprocesorom v troch úrovniach. Konštantný prúd, konštantné napätie a pulzné záverečné dobíjanie. Ukončenie nabíjania
je automatické. Prúd je riadený tak, aby neprišlo k prehrievaniu akumulátora počas nabíjania. Napätie je riadené tak, aby sa zamedzilo tvoreniu horľavých a škodlivých plynov. Toto
umožňuje nabíjať všetky druhy olovených akumulátorov, bezúdržbových, hermetických Gel a AGM.
Nabíjačky sú elektronické bez napäťových špičiek na výstupe, takže nepoškodia elektroniku zariadení, ktorými je vybavené vozidlo. Akumulátor sa môže nabíjať bez odpojenia
elektroinštalácie vozidla od akumulátora.
Sú plne automatické. Sú vhodné na nabíjanie a aj udržovacie dobíjanie pre udržanie akumulátorov v pohotovosti. Discovery 5 je vhodný pre motorky, malé dopravné prostriedky a pre
nabíjanie v nepohodlných polohách. Discovery 8 signalizuje priebeh nabíjacieho procesu signálkami. Je vhodný pre motorky, autá, furgony. Je vybavený štyrmi prúdovými rozsahmi:
pre udržovacie dobíjanie, pomalé, stredné a rýchle nabíjanie. Discovery 16 má zabudovaný digitálny display, na ktorom sa dá sledovať priebeh nabíjacieho procesu: nabíjací prúd,
napätie akumulátora, stav nabitia akumulátora, chybu, ktorá sa vyskytla počas nabíjacieho procesu. Discovery 16 má zabudovanú funkciu na regeneráciu sulfátovaných olovených
akumulátorov s tekutým elektrolytom. Je vhodný aj pre záložné a pohotovostné akumulátory, zdroje, rozvody a osvetlenie.
EN 60335-2-29
EN 55014
EN 55104
DISCOVERY 8-16
DISCOVERY 5
DISCOVERY 8
DISCOVERY 16
napájacie napätie
(1PH)
230V 50/60 Hz
230V 50/60 Hz
230V 50/60 Hz
príkon
W
70
140
300
napätie akumulátora
V
12
12
12
maximálny nabíjací prúd
A
4
8
16
priemerný nabíjací prúd EN 60335-2-29
A
4
8
16
kapacita akumulátora 15h
Ah 15h
2-75
5-150
10-290
regulačné stupne nabíjacieho prúdu
N°
2
4
4
rozmery nabíjačky
mm (LxWxH)
65x170x35
138x236x158
154x276x193
váha
Kg
0,8
1,3
1,6
kód
N°
99000055
99000048
99000049
AUTOMATIC 15, 18, 30
AUTOMATIC sú jedny z najbezpečnejších a spôsobom nabíjania najprogresívnejších nabíjačiek na trhu. Sú to automatické nabíjačky na bezúdržbové akumulátory, gelové a tradičné
olovené. Elektronika ukončí nabíjací proces vypne nabíjací prúd a automaticky ho znovu zapne v prípade potreby udržiavania. Sú vybavné automatickým digitálnym ampérmetrom a
voltmentrom. Svetelná signalizácia stavu nabíjania. Ochrana proti skratom a prepólovaniu. Automatik 18, 30 má nastavenie nabíjacieho prúdu potenciometrom.
EN 60335-2-29
EN 55014
EN 55104
AUTOMATIC 15
AUTOMATIC 18
AUTOMATIC 30
napájacie napätie
(1PH)
230V 50/60 Hz
230V 50/60 Hz
230V 50/60 Hz
príkon
W
150
450
700
napätie akumulátora
V
12-24
12-24
12-24
30
maximálny nabíjací prúd
A
12,5
18
priemerný nabíjací prúd EN 60335-2-29
A
8,5
12
20
kapacita akumulátora 15h
Ah 15h
140
195
300
230x215x295
regulačné stupne nabíjacieho prúdu
N°
2
rozmery nabíjačky
mm (LxWxH)
200x260x175
230x215x295
váha
Kg
5
9,1
10,8
kód
N°
99000060
9900065
99000066
NABÍJAČKY S POMOCNÝM ŠTARTOVANÍM
Často nastane situácia, že energia nahromadená v akumulátore je nedostatočná na primerané roztočenie štartéra vozidla a ten neroztočí motor vozidla. Čas na nabitie akumulátora
nie je. Vtedy je možné získať energiu z elektrickej siete prostredníctvom nabíjačky s pomocným štartovaním a použiť ju na štartovanie. Štartovanie s nabíjačkami s pomocným
štartovaním je možné len keď toto zariadenie je pripojené na akumulátor štartovaného vozidla, lebo sa jedná o pomocné štartovacie zdroje. Takéto štartovanie sa nazýva okamžité
pomocné štartovanie. Účinnejšie je štartovanie s prednabitím v trvaní cca 10 minút. Ľudovo povedané „oživenie“ akumulátora. Vykonávame ho tak, že po pripojení nabíjačky
na akumulátor a pripojení na elektrickú sieť použijeme ju cca 10 minút, ako nabíjačku na vykonanie prednabitia akumulátora a potom ju prepneme na funkciu Start. Zásady pre
výber nabíjačky a nabíjanie akumulátora sú tie isté pre nabíjačky s pomocným štartovaním ako pre nabíjačku. V tabuľke s technickými údajmi je uvádzaný štartovací prúd. Je to
maximálny štartovací prúd.
SPEEDY 150, 250, 430, RAPID 280, 380, 480
Sú prenosné nabíjačky s pomocným štartom. Majú prepínač prúdu, ampérmeter na zobrazenie nabíjacieho a štartovacieho prúdu. Sú vybavené tepelnou ochranou proti
predĺženému štartovaniu a vnútornou poistkou proti skratom a zámene polarity. Speedy 250, 430, Rapid 380, 480 sú uspôsobené na nabíjanie akumulátorov s napätím 12 aj 24V
Rapid 480 a Speedy 430 sú vybavené prepínačom na voľbu pomalého a rýchleho nabíjania.
EN 60335-2-29
EN 55014
EN 55104
SPEEDY 150
SPEEDY 250-430
RAPID
SPEEDY 150
SPEEDY 250
SPEEDY 430
RAPID 280
RAPID 380
RAPID 480
napájacie napätie
(1PH)
230V 50/60 Hz
230V 50/60 Hz
230V 50/60 Hz
230V 50/60 Hz
230V 50/60 Hz
230V 50/60 Hz
príkon
W
190
250
700
300
600
950
napätie akumulátora
V
12
12-24
12-24
12
12-24
12-24
maximálny nabíjací prúd
priemerný nabíjací prúd EN 603352-29
štartovací prúd max.
A
16
27
42
38
38
55
A
11
18
28
25
25
36
Acc
140
200
350
230
280
450
kapacita akumulátora 15h
Ah 15h
165
270
420
375
375
540
regulačné stupne nabíjacieho prúdu
N°
2+BOOST
2+BOOST
4+BOOST
2+BOOST
2+BOOST
6+BOOST
rozmery nabíjačky
mm (LxWxH)
200x260x175
240x225x330
245x250x435
240x225x330
240x225x330
245x250x435
váha
Kg
6,1
10,6
16,2
13,6
13,8
20,4
kód
N°
99005049
99005037
99005031
99005040
99005041
99005042
SPRINT CAR 300, 340, 440, 540, 640
Sú profesionálne nabíjačky na kolieskach s pomocným štartom. Sú vybavené prepínačom nabíjacieho prúdu na pomalé a rýchle nabíjanie. Ampérmetrom na zobrazovanie
nabíjacieho a štartovacieho prúdu. Tepelnou ochranou proti predĺženému štartovaniu, vnútornou poistkou proti skratom a zámene polarity. Sprint car 540 a 640 sú vybavené
časovačom na nastavenie konkrétnej hodnoty času pre funkciu rýchleho nabíjania.
EN 60335-2-29
EN 55014
EN 55104
SPRINT CAR
300-440
SPRINT CAR
540-640
SPRINT CAR
300
SPRINT CAR
340
SPRINT CAR
440
SPRINT CAR
540
SPRINT CAR
640
230V 50/60 Hz
napájacie napätie
(1PH)
230V 50/60 Hz
230V 50/60 Hz
230V 50/60 Hz
230V 50/60 Hz
príkon
W
650
800
950
1200
1400
napätie akumulátora
V
12-24
12-24
12-24
12-24
12-24
75
maximálny nabíjací prúd
A
38
45
55
60
priemerný nabíjací prúd EN 60335-2-29
A
25
30
36
40
50
štartovací prúd max.
Acc
260
280
360
480
550
kapacita akumulátora 15h
Ah 15h
375
450
540
600
750
regulačné stupne nabíjacieho prúdu
N°
4+BOOST
4+BOOST
4+BOOST
6+BOOST
6+BOOST
rozmery nabíjačky
mm (LxWxH)
370x345x830
260x415x650
260x415x650
320x487x745
320x487x745
váha
Kg
17
18,5
21,8
30,8
32
kód
N°
99010023
99010020
99010035
99010029
99010030
DIGICAR 600, 900 - mikroprocesorové digitálne, automatické nabíjanie, automatické štartovanie
Nová generácia digitálnych nabíjačiek s automatickou funkciou štartu riadená mikroprocesorom. Sú vhodné pre nabíjanie a štartovanie moderných dopravných prostriedkov bez
rizika poškodenia elektroniky vo vozidle, lebo nabíjanie a štartovanie prebieha bez napäťových špičiek. Sú vhodné pre nabíjanie všetkých druhov olovených akumulátorov: klasické,
bezúdržbové, gélové, AGM a kalciové. Majú funkcie nabíjanie, štartovanie a udržovacie dobíjanie. Sú vhodné na štartovanie motoriek, osobných automobilov a stredne ťažkých
nákladných áut. Proces nabíjania prebieha prostredníctvom troch nabíjacích charakteristík: konštantný prúd, konštantné napätie, dobíjanie a automatické vypnutie. Digitálne
prístroje zobrazujú priebeh nabíjania. Voľba typu akumulátora a veľkosti nabíjacieho prúdu sa vykonáva tlačidlami.
EN 60335-2-29
EN 55014
EN 55104
DIGICAR
600
DIGICAR
900
230V 50/60 Hz
napájacie napätie
(1PH)
230V 50/60 Hz
príkon
W
950
1400
napätie akumulátora
V
12-24
12-24
maximálny nabíjací prúd
A
45
60
priemerný nabíjací prúd
A
30
40
štartovací prúd max.
Acc
450
550
kapacita akumulátora 15h
Ah 15h
375
600
rozmery nabíjačky
mm (LxWxH)
345x250x280
320x487x745
váha
Kg
20
34
kód
N°
99005047
99010036
AUTOSTAR 300, 500, 700, 1000, 1300, 2000 - bezpečnostné automatické štartovanie
AUTOSTAR patria medzi najbezpečnejšie štartovacie vozíky s pomocným štartom na trhu. Sú vybavné moderným rogresívnym spôsobom pomocného štartovania s viacerímy
výhodami oproti tradičnému štartovaniu. Autostar 300, 500 sú prenosné. Nabíjačky s pomocným štartom Autostar sa odlišujú od Speedy, Rapid, Sprint car tým, že sú vybavené
patentom chráneným elektronickým obvodom CPS (Car Protection System). Nabíjačka Autostar sa pripojí podľa všeobecných zásad na akumulátor. Začne sa štartovať vozidlo.
CPS meria parametre akumulátora. V prípade potreby, t.j. nedostatku energie, dodá dostatočný prúd zo siete na naštartovanie vozidla. Keď napätie akumulátora dosiahne potrebné
hodnoty automaticky zastaví funkciu pomocného štartu. CPS chráni elektronické zariadenie vozidla proti poškodeniu napäťovými špičkami, ktoré môžu vzniknúť počas štartovania.
Pri štartovaní s Autostar vybavenými CPS nie je potrebné spúšťanie pomocného štartu diaľkovým ovládaním a ani ďalšia osoba, ktorá obsluhuje nabíjačku s pomocným štartom a
zosúlaďuje štartovanie vozidla s pomocným štartom. Všetko sa robí automaticky. Autostar sú vybavené prepínačom nabíjacieho prúdu, ampérmetrom na zobrazovanie nabíjacieho
a štartovacieho prúdu „tepelnou“ ochranou proti predĺženému štartovaniu a vnútornou poistkou proti skratom a zámene polarity. Autostar 700, 1000, 1300 a 2000 sú vybavené
časovačom na nastavenie konkrétnej hodnoty času pre funkciu rýchleho nabíjania. Autostar 1000 - 2000 sú na trojfázový prúd. Sú bezpečnejšie ako tradičné nabíjačky s funkciou
štart.
EN 60335-2-29
EN 55014
EN 55104
AUTOSTAR
300-500
AUTOSTAR
700-2000
AUTOSTAR 300
AUTOSTAR 500
AUTOSTAR 700
AUTOSTAR 1000
AUTOSTAR 1300
AUTOSTAR 2000
napájacie napätie
(PH)
230V 50/60 Hz
230V 50/60 Hz
230V 50/60 Hz
3x 400V
3x 400V
3x 400V
príkon
W
480
950
1400
1600
2600
3500
napätie akumulátora
V
12
12-24
12-24
12-24
12-24
12-24
150
maximálny nabíjací prúd
A
38
55
75
90
120
priemerný nabíjací prúd EN 60335-2-29
A
25
36
50
60
80
120
štartovací prúd max.
Acc
300
450
550
750
1000
1500
kapacita akumulátora 15h
Ah 15h
375
540
750
900
1200
1850
regulačné stupne nabíjacieho prúdu
N°
2+BOOST
6+BOOST
6+BOOST
14+BOOST
12+BOOST
12+BOOST
rozmery nabíjačky
mm (LxWxH)
345x250x280
345x250x280
320x487x745
320x487x745
330x567x770
330x567x770
váha
Kg
14,4
19
32,6
53,2
67,4
89,2
kód
N°
990005043
99005044
99010026
99010031
99010032
99010033
Prenosné nezávislé výkonné štartéry (BOOSTERY)
Rada štartérov (Boosterov) sa skladá z modelov 6, 12 A 24V. Sú navrhnuté pre profesionálne a intenzívne použitie. Sú vyrobené použitím najkvalitnejších materiálov: so štartovacími
káblami Radaflex, s masívnými mosadznými zvierkami. Majú špeciálne akumulárory AGM s ochranou proti skratom a dlhšiemu štartovaniu. Sú dodávané s automatickou nabíjačkou.
Ich výkon je vyjadrený štartovacím prúdom, ktorý je pri -18°C a dobu 10 sekúnd. Sú vhodné na nezávislé viacnásobné štartovanie strednej a ťažkej dopravnej techniky ako napr. veľké
osobné autá, nákladné autá, autobusy, kamióny, veľké zemné stroje, tanky a lietadlá. V kritických situáciach môžu štartovať s akumulátormi úplne vybitými alebo bez akumulátora vo
vozidle. Štartér je navrhnutý tak, že nepoškodí elektroniku vo vozidle počas štartovania. Štartovanie je bezpečné. Start-go je vhodný pre menej náročné štarty.
Start-go
12V/400 CA
Micro 12V/660
CA
Micro 12V/760
CA
SOS 12V/1600
CA
SOS 12/24
1520/760 CA
napätie
12V
12V
12 V
12 V
12/24 V
12/24 V
štartovací prúd
400 A
660 A
760 A
1200 A
1520/760 A
2400/1200 A
6200/3100 A
špičkový prúd
1600 A
1750 A
2250 V
3100 A
4500/2250 A
automatická nabíjačka
0,7 Ah
1,3 Ah
1,3 Ah
1,3 Ah
1,3 Ah
3,6 Ah
štartovacie káble
1,3/16 mm2
1,3/25 mm2
1,3/25 mm2
1,5/50 mm2
1,5/50 mm2
1,5/50 mm2
rozmery (cm)
36x12x28,5
37,5x11x32
37,5x11x32
45x13x39
45x24,7x39
45x24,7x39
váha
8,4
11,5
11,5
16,5
21
24,8
Zariadenia sú vyrobené v Belgicku
firmou CETEOR.
Profesionálne testery akumulátorov
Argus
sú
testery,
ktoré
merajú
zostatkovú
životnosť
akumulátora.
Diagnostika akumulátora a štartovacieho
systému americkými testermi ARGUS.
Diagnostika nebola nikdy predtým taká
jednoduchá, s takými úplnými výsledkami,
tak jasná a rýchla. Identifikuje slabosti
akumulátora, štartéra alebo alternátora skôr,
ako sa ich chyby prejavia.
ARGUS AA 350
ARGUS AA 400
ARGUS AA 500
l
l
štartovacia schopnosť (CH)
stav nabitia (SoC)
l
l
l
voltmeter
l
l
l
vyhodnotenie testu dobrý/zlý
l
l
l
korekcia teploty
l
l
l
test alternátora
l
l
prepetie alternátora
l
l
kapacita (CCA)
l
l
l
zostatková životnosť AKU (BL)
l
l
l
korekcia stavu nabitia
l
l
l
vnútorný odpor
l
pripojiteľná tlačiareň
l
Kontaktujte nás pre poskytnutie ďalších informácií:
Výhradný importér pre Slovenskú republiku:
TECH SOLUTION, s.r.o.
Biovetská 32 (areál MEVAK)
949 05 Nitra, Slovakia
www.techsolution.sk
Mobil:
Tel:
Fax:
E-mail:
SOS 12/24
2400/1200 CA
+421 914 26 27 28 +421 905 56 05 20
+421 37 657 98 97, 95
+421 37 657 98 96
[email protected]
Náš partner pre predaj:
Download

Na každý akumulátor správna nabíjačka