11-12/2013
www.techpark.sk
11-12/2013
Ročník XI.
Cena: 3 €
Možnosti diaľkového odpočtu ultrazvukových meradiel tepla ULTRAHEAT
Magnetické enkodéry pre zvlášť nepriaznivé prostredie
Sledování energií přináší prokazatelné snížení nákladů
Sortiment produktov a služieb firmy Landis+Gyr
ultrazvukové merače tepla
a chladu s modernou konštrukciou prietokomernej
časti z plastu zosilneného
sklenenými vláknami
ULTRAHEAT typ T230
kompaktné ultrazvukové
merače tepla typ T350 pre
malé kompaktné stanice,
rodinné domy a byty
ULTRAHEAT® typ T350
kombinované ultrazvukové
merače tepla/chladu
a prietokomery typ T550
UH50 na meranie spotreby
tepla v systémoch diaľkového
aj lokálneho vykurovania
®
ULTRAHEAT typ T550
počítadlo s impulzným vstupom určené na pripojenie
k prietokomeru na meranie
spotreby tepla, chladu
v sústavách s vodou
a zmesi vody s glykolom.
ultrazvukové prietokomery
typ T150 s voľne programovateľným impulzným výstupom
pre pripojenie k ľubovoľnému
kalorimetrickému počítadlu.
ULTRAHEAT® typ T150
Počitadlo Ultraheat/Cold typ T550
Landis+Gyr s.r.o., organizačná zložka
Ing. Janette Krutáková
Mlynské Nivy 43, 821 09 Bratislava
tel.: +421 258 267 113, mobil: +421 903 539 680,
[email protected]
www.landisgyr.cz
Obsah
Tři řídicí systémy parních turbín v jednom měsíci ..................................... 4
Polovica z nás pracuje na diaľku – kedy sa pridá zvyšok? ........................ 5
Unikátna technológia v Krajnom posúva Slovensko
o krok dopredu oproti ostatným krajinám EÚ ............................................ 5
Sviatok robotiky v Trenčíne sa blíži ................................................................. 6
Nové laserové popisovače LINX ...................................................................... 7
For Electron 2013 přinese řadu novinek ....................................................... 8
Kamera Flir série Ex ............................................................................................. 9
Infotherma 2014 ............................................................................................... 10
Zdravé svetlo ...................................................................................................... 11
Možnosti diaľkového odpočtu ultrazvukových
meradiel tepla ULTRAHEAT ..................................................................... 12, 13
AQUATHERM 2014............................................................................................ 14
Poměrové měření tepla uspoří až 30 % nákladů na vytápění ............. 15
Magnetické enkodéry pre zvlášť nepriaznivé prostredie ....... 16, 17, 18
Skladování lehkých dílů rychle a efektivně ............................................... 19
Koaxiálne káble v sieťach káblovej televízie ............................... 20, 21, 22
Vysoká spoľahlivosť a úžitková hodnota
nabíjačov akumulátorov Mean Well ..................................................... 22, 23
Hydraulické vyregulovanie rozvodov
teplej pitnej vody v bytových domoch ................................................ 24, 25
Sledování energií přináší
prokazatelné snížení nákladů ................................................................ 26, 27
Electron 2013 ..................................................................................................... 28
Energetické audity a jiné dokumenty
v oblasti veřejného osvětlování ...................................................... 29, 30, 31
MEA získala 100 % podíl ve firmě RONN Drain ......................................... 31
Optimální osvětlení v centru Helsinek ................................................. 32, 33
Světelné zdroje z pohledu technologického řešení ........................ 34, 35
Distrelec ............................................................................................................... 35
Pořiďte si vhodný radiátor ....................................................................... 36, 37
Nová technologie vyžaduje nové komponenty ............................... 39, 40
SOLIDWORKS vyšší produktivita ve všech odvětvích ..................... 40, 41
Amper 2014 ........................................................................................................ 42
Nové frekvenčné meniče PowerXL ............................................................. 43
Obsluha vykurovania jednoducho
priamo z vášho kresla ................................................................................ 44, 45
Využití elektromagnetické rezonance
v oblasti elektrického ohřevu ........................................................................ 45
Firmy plýtvají penězi při recyklaci
vysloužilých osvětlovacích zařízení ............................................................ 46
LED trubice a jejich důležitost zapojení ..................................................... 47
Tvrdost vody a vodní kámen ......................................................................... 48
Nezávislosť bytového domu
od centrálneho vykurovania ......................................................................... 49
Budoucnost se skrývá v lištách ..................................................................... 50
Budúcnosť patrí jadrovej fúzii ....................................................................... 51
Vše o vytápění a úsporách energií ............................................................... 52
Kotlové sestavy – příležitost pro majitele
malých a středních firem ................................................................................ 52
Provozní náklady tepelného čerpadla ....................................................... 53
Optimalizácia nákladov na vykurovanie
prostredníctvom„Zónovej reguláci ........................................................... 55
Solar Praha .................................................................................................... 56, 57
Tiráž ....................................................................................................................... 58
technika
Tři řídicí systémy parních turbín v jednom měsíci
Příbramská společnost ZAT a. s. upevnila pozici na trhu s řídicími systémy parních turbín a aplikací systémů
od předních světových výrobců. V jednom měsíci zprovoznila tři turbíny v Biocelu Paskov, elektrárně
Opatovice a v německém Stendalu v celkové hodnotě 25 milionů korun.
Technici ZAT tak zaznamenali hned tři milníky: v rekordním čase navrhli a vyprojektovali
změny v ovládacích algoritmech, prvně nasadili nový řídicí systém SandRA Z200 na řízení
turbíny a účastnili se zprovoznění turbíny na
zelené louce.
ZAT je tradičním dodavatelem řídicích systémů, zařízení polní instrumentace i hydraulických regulačních částí parních turbín
Opatovickou turbínu řídí SandRA od
ZATu
Technici ze ZATu se dlouhodobě podílejí na
obnově jedné z největších tepelných elektráren v Česku - Opatovice. Nechyběli ani při
rekonstrukci stávající turbíny, kterou od října
řídí systém ZAT - nejnovější generace
SandRA Z200, navazující na světově uznávanou značku ZAT PRIMIS.
„Opět se nám potvrdila naše dlouholetá strategie, že má smysl rozvíjet know-how, na kte-
Řídicí systém SandRA Z200
Tepelná elektrárna Opatovice
rém stavíme už padesát let. Každý rok investujeme do inovací 40 milionů korun. Jen do
vývoje řídicího systému SandRA jsme v posledních letech investovali téměř sto milionů
korun. I díky tomu se se nám daří být stále
mezi světovou špičkou v oboru,“ vysvětluje
člen představenstva ZAT Ivo Tichý.
Při generální opravě technologie turbíny
společnost ZAT provedla rekonstrukci řídicího a ochranného systému turbíny včetně její
4
hydraulické části (okruhy regulačních olejů).
„Teplárně Opatovice garantujeme dlouhodobou, nejméně dvacetiletou technickou
udržitelnost a minimální nároky na údržbu.
parní turbíně Doosan ŠKODA POWER v německém Stendalu.
„Šlo o aplikaci řídicího systému na platformě
SIEMENS PCS. Rozsah dodávek byl pro nás
Modernizovaná turbina, Biocel Paskov
Nová SandRA je plně kompatibilní se stávající architekturou řídicího systému, není také
nutné přeškolovat pracovníky na jiné řešení,“ říká Zdeněk Šedivý, vedoucí Úseku
Klasická energetika.
Realizace v rekordním čase v Biocel
Paskov
Modernizovaná turbína pomůže v rozvoji
předního českého výrobce viskózové buničiny Biocel Paskov. I zde se na modernizaci podílela firma ZAT. Energetické centrum Biocel
Paskov provozuje dvě parní turbíny s nominálním výkonem 2x20MW od výrobce SGP
Rakousko. V minulosti zde technici ZAT realizovali výměnu řídicích systémů a jejich
následnou modifikaci, před šesti lety dodali
řídicí systém SIEMENS S7-400. V letošním roce Biocel Paskov přistoupil k výměně technologické části parní turbíny od společnosti
SIEMENS Brno se změnou ovládání turbíny
a zásadní změnou ovládání nového rychlozávěrného okruhu. Úpravou řídících a regulačních obvodů byla pověřena společnost
ZAT. „V rekordním čase jeden a půl měsíce
jsme navrhli a vyprojektovali změny v ovládacích algoritmech včetně nezbytné úpravy
elektrických řídicích, ochranných i elektrohydraulických obvodů,“ doplnil Zdeněk Šedivý.
Spolupráce s Doosan ŠKODA POWER
I díky těmto schopnostem českých techniků
ZAT dlouhodobě spolupracuje s předním
světovým výrobcem turbín – plzeňskou společností Doosan ŠKODA POWER. Po spolupráci na projektech v Itálii, Bosně, Česku,
Rumunsku a Maďarsku zprovoznil ZAT letos
v říjnu další řídící systém, tentokrát na nové
významný, neboť zahrnoval dodávky řídicího a ochranného systému turbíny SIEMENS
S7-400 a kompletní zařízení polní instrumentace a kabeláže. Součástí dodávky byla
Strojovna turbogenerátoru, Stendal
Rozváděč řídicího systému, Stendal
komunikace na nadřazený blokový DCS systém společnosti METSO,“ upřesnil Ivo Tichý.
Text: Denisa Ranochová
Foto: ZAT a. s.
aktuality
Polovica z nás pracuje na diaľku – kedy
sa pridá zvyšok?
Prieskum spoločnosti Regus, ktorá je globálnym poskytovateľom pracovných
priestorov ukazuje, že polovica svetovej
pracovnej sily dnes produktívne využíva
výhody flexibilnej práce.
Podľa prieskumu globálnych hospodárskych ukazovateľov spoločnosti Regus z roku 2013 budú odborní zamestnanci, ktorí sú
prikovaní k svojej stoličke v kancelárii, čoskoro tvoriť menšinu. Podľa prieskumu spoločnosti Regus, ktorého sa zúčastnilo 26 000
obchodných manažérov z 90 krajín, 48 %
z nich v súčasnosti minimálne polovicu pracovného týždňa odpracuje na diaľku. Na
Slovensku vyše polovica (52 %) pracovníkov
vo výkonných funkciách pracuje flexibilne
minimálne polovicu týždňa.
Niektorí výkonní riadiaci pracovníci by sa
mohli obávať, či svojich zamestnancov dokážu motivovať a riadiť na diaľku. V prieskume
spoločnosti Regus však 27 % slovenských
respondentov (celosvetovo až 55 %) vyjadrilo presvedčenie, že riadenie pracovníkov
na diaľku je bez problémov zvládnuteľné,
a významná časť podnikov pristupuje k riadeniu zamestnancov na diaľku prísnejšie.
Vo svojom stanovisku k prieskumu generálny riaditeľ spoločnosti Regus Mark Dixon
hovorí: „Pod vedením tímu riadiacich pracovníkov je flexibilná práca výhrou pre všetkých zúčastnených. Z rozhovorov s podnikateľmi sa dozvedáme, že kľúčovú úlohu pri riadení na diaľku zohráva dôvera a voľnosť. Keď
sú tieto na mieste, výhody sú všetkým zjavné: vyššia produktivita, lepšia udržateľnosť
zamestnancov a nižšie prevádzkové náklady.“
Podľa prieskumu spoločnosti Regus 35 % slovenských firiem (v celosvetovom meradle
37 %) využíva špeciálne systémy na monitorovanie efektívnosti zamestnancov a podávanie správ a 49 % manažérov, ktorí svoje
tímy riadia na diaľku, využíva na komunikáciu s nimi videohovory (43 % celosvetovo).
Flexibilnú prácu môžu obzvlášť oceniť
najmä mladší pracovníci. Avšak len 16 %
respondentov na Slovensku zastáva názor,
že mladší zamestnanci sa vďaka práci na diaľku učia väčšej zodpovednosti. Okrem toho
celosvetovo prevláda názor, že flexibilná
práca formuje nový druh interakcie medzi
manažérmi úsekov a členmi tímov, ktoré riadia. Na Slovensku si však len 19 % respondentov si myslí, že riadenie na diaľku pomáha vytvárať profesionálnejšie vzťahy.
Kľúčové zistenia na Slovensku:
·
52 % pracovníkov odpracuje na diaľku
polovicu týždňa, prípadne viac,
·
27 % respondentov tvrdí, že dokonalé ria-
denie na diaľku je dosiahnuteľný cieľ, ale
len ak riadiaci pracovníci absolvujú špeciálne školenie,
·
pre 59 % respondentov je významným
faktorom dôvera,
·
35 % firiem využíva na monitorovanie
efektívnosti mobilných zamestnancov
reportingové systémy,
·
49 % firiem využíva na komunikáciu medzi
riadiacimi pracovníkmi a zamestnancami
videohovory,
·
19 % respondentov verí, že manažment na
diaľku umožňuje vytvoriť si so zamestnancami profesionálnejší vzťah.
Jana Cenefelsová
Unikátna technológia v Krajnom
posúva Slovensko o krok dopredu
oproti ostatným krajinám EÚ
K uplatňovaniu myšlienok trvalo udržateľného rozvoja v praxi prispeje nová
technologická linka spoločnosti PR
Krajné, na materiálové zhodnocovanie
zmiešaných textilných odpadov z výroby
autodielov a zo spracovania vozidiel po
skončení životnosti, ktorú oficiálne
uviedli do prevádzky začiatkom novembra 2013 v Krajnom.
Projekt nadviazal na rozvoj automobilového
priemyslu na Slovensku, ako aj na
nevyhnutnosť plniť záväzky SR, ktoré vyplývajú z implementácie príslušných európskych smerníc do národnej legislatívy a ich
cieľom je ochrana životného prostredia
a zdravia obyvateľov.
„Našim zámerom bolo využiť nové poznatky
v oblasti recyklácie automobilových textílií
a začať zhodnocovať aj textilné odpady,
ktoré končili nevyužité na skládkach. Často
aj na čiernych. Realizáciu projektu podporil
Recyklačný fond a na kapacitné rozšírenie
technologickej linky získala spoločnosť PR
Krajné aj podporu zo štrukturálnych fondov
EÚ v rámci Operačného programu životné
prostredie,“ povedal J. Plesník, konateľ PR
Krajné a dodal: „Technológia mechanickej
recyklácie syntetických textílií je výsledkom
vlastného slovenského výskumu a vývoja
a z veľkej časti i slovenskej výroby samotného zariadenia. Linka umožňuje spracovať
zmiešané textilné odpady až zo 100 000 autovrakov ročne a zároveň ďalších minimálne
2 500 ton čistých textilných odpadov z výroby nových automobilov.
„Finálnym výrobkom je nový konštrukčný
materiál STERED, ktorého výborné zvukovoizolačné a tepelno-izolačné vlastnosti
predurčujú na viaceré možnosti aplikácií, čo
potvrdili aj potrebné testy a skúšky. Uspel
v konkurencii iných izolačných materiálov
pri budovaní zvukovoizolačných stien popri
diaľniciach, pri kladení koľajníc, ale aj pri
hlukovej izolácii jednotlivých konštrukcií
bytov, ako podlahy, priečky a pod.,“ vysvetlil
J. Plesník.
Ďalej poukázal na to, že konštrukčný materiál obsahuje textilné materiály osobitne
vyvinuté pre náročné potreby automobilového priemyslu, kde sa kladú vysoké nároky
na ich zvukové, tepelné a vibračné izolačné
vlastnosti, ako napr. odolnosť proti vlhkosti,
plesniam, znížená horľavosť, vysoká mechanická odolnosť a hygienická nezávadnosť.
Aby boli fyzikálne a chemické vlastnosti
látok stabilné, vyrábajú sa zo syntetických
vlákien, najmä polypropylénu, polyamidu
a polyesteru. Všetky špecifické vlastnosti
pôvodného materiálu, z ktorého sa stal
odpad, získal nový konštrukčný materiál.
Smernica EP a Rady EÚ 2000/53 ES stanovuje
pre všetky členské štáty EÚ záväzok do roku
2015 zhodnotiť až 95 % hmotnosti starého
vozidla. K dosiahnutiu stanovenej miery
zhodnotenia má SR ešte rezervy (plní sa
zatiaľ približne na 87 %). Jednu zo spomínaných rezerv predstavovali, až doposiaľ, práve
textilné časti v automobiloch, lebo nielen na
Slovensku nebol spracovateľ tohto druhu
odpadu. Keďže ten tvorí cca 2,5 % z hmotnosti vozidla, vybudovanie a sprevádzkovanie recyklačnej linky v Krajnom výraznou
mierou prispeje k tomu, aby SR, ako jedna
z prvých krajín EÚ, mohla dosiahnuť náročný
cieľ a stala sa významným európskym hráčom pri ekologickom spracovaní textílií
z áut, ktoré doslúžili. Podľa J. Plesníka v ostat-
ných krajinách EÚ neexistuje takýto komplexný prístup k spracovaniu vyseparovaných textilných dielov zo starých vozidiel,
ani k spracovaniu technologických odpadov
z výroby nových automobilov.
„Treba dodať, že finálne produkty recyklácie
textilných odpadov môžu výrazne prispieť
k napĺňaniu Smernice EÚ 2003/10 EC o hluku. Dobrou správou je, že už onedlho budeme môcť oceniť zvukopohltivé kvality
STEREDu v nových protihlukových riešeniach na nových úsekoch diaľníc, či už vo
forme protihlukových stien, pohltivých stien
z kamenných gabiónov, alebo nízkych protihlukových bariér okolo modernizovaných
železníc tratí. Samozrejmosťou bude nízka
uhlíková stopa, nakoľko energetická náročnosť na výrobu nových výrobkov STERED je
3 až 5-krát energeticky úspornejšia, ako výroba tradičných izolačných materiálov,“
konštatoval J. Plesník.
-red5
technika
Sviatok robotiky v Trenčíne sa blíži
Deviaty ročník Trenčianskeho robotického dňa sa bude konať 2. a 3. apríla 2014. Organizátori chcú
pritiahnuť všetky generácie ľudí s tvorivým záujmom o robotiku a automatizáciu.
Hoci sa Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín pripravuje na ďalší ročník robotického dňa niekoľko mesiacov vopred, vždy
ide do určitej miery o prekvapenie. „Do poslednej chvíle nevieme,
s čím na súťaž mladí robotici z celého Slovenska i zahraniční hostia
prídu. Chcú sa ukázať, a tak niet divu, že o svojom výrobku až do
prezentácie na súťaži zaryto mlčia,“ hovorí riaditeľ školy Ľuboš
Chochlík.
niky so zameraním hlavne na robotiku a automatizačnú techniku,“
vysvetľuje riaditeľ s tým, že ide hlavne o popularizáciu vedy a tech-
Medzi najväčšie prekvapenia doterajších ročníkov patrili napríklad
elektromobily, výrobňa čokolády, ekologická čistička kovového
odpadu, či počítačová myš ovládaná ľudským okom. Pravidelnými
návštevníkmi Trenčianskeho robotického dňa sú niekoľkonásobní
majstri sveta v robotickom futbale z košickej univerzity, k nim sa pridali aj vysokoškoláci z Bratislavy, zo Žiliny, z Trenčína a Brna.
Sprievodný program dopĺňajú prednášky vedcov zo Slovenskej
akadémie vied, Pansophia, n. o. prispela zabezpečením účasti
Ing. Ladislava Emanuela Rotha,M.Sc., Dr.h.c., amerického vedca slo-
niky medzi mladými ľuďmi. To však neznamená, že seniori, ktorí
s rovnakou radosťou doma niečo majstrujú, sú vylúčení. Pozvanie
na robotický deň platí aj pre nich.
Deviaty ročník medzinárodnej súťažnej prehliadky sa bude konať
dva dni. Organizátorom je Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Podrobné informácie s pravidlami súťaže a registračný formulár sú
na: www.sostn.sk.
Text a foto: Ing. Milena Kollárová
venského pôvodu, ktorý pracoval v NASA, a svojimi prístrojmi
a programami sa podieľal na projektoch Apollo, Mariner, Viking,
Magellan a Cassidy.
„Výhodou podujatia je jeho otvorenosť. Ponúkame šancu všetkým,
ktorí chcú predviesť výsledky svojej tvorivosti v oblasti vedy a tech6
Nové laserové
popisovače LINX
Označovanie výrobkov pomocou laserovej technológie je najuniverzálnejším
a najekonomickejším riešením značenia vo výrobe. Anglická spoločnosť LINX
Printing technologies prichádza tento rok na trh s novou radou laserových
popisovačov LINX SL102 a SL302. Tieto zariadenia poskytujú oproti svojim
predchodcom väčšiu variabilitu, kvalitnejšie značenie a vyšší komfort pri
ovládaní a nastavovaní správ.
Univerzálnosť
Laserové popisovače LINX umožňujú veľmi kvalitné kódovanie textu, grafiky a 3D
kódov na takmer akýkoľvek materiál. Sú
vhodné pre vysokorýchlostné kódovanie napríklad v nápojovom priemysle
a potravinárstve, ako aj pre pomalšie
výrobné linky, kde sa vyžaduje značenie
zložitejších kódov alebo označení, napríklad na sklo alebo kov. Inštalácia do
výrobnej linky je veľmi jednoduchá.
Zariadenia nie sú náročné na priestor
a umožňujú kódovanie v akejkoľvek
orientácii.
Robustná konštrukcia z antikorovej ocele s ochranou IP 54 alebo IP 65 umožňuje
využitie týchto zariadení aj v náročných
prevádzkach. V porovnaní s inými zariadeniami nepotrebujú tieto zariadenia
drahý chladiaci vzduch a vďaka tomu
dosahujú nižšie prevádzkové náklady.
Široký výber laserových hláv a šošoviek
umožňuje konfiguráciu laseru pre špecifické potreby a tým aj lepšie využitie laseru a väčšiu životnosť tuby. Priemerná
životnosť tuby pritom dosahuje až
45 000 hodín.
Jednoduché ovládanie
Vybavenie laserov ovládacou jednotkou
s farebným 10,1" dotykovým displejom
s rozhraním LinxVision dodalo ovládaniu laserov LINX iný rozmer. Vďaka prehľadnému užívateľskému prostrediu je
príprava a výber správ veľmi jednoduchá
a umožňuje rýchlu úpravu alebo zmenu
správy pri prechode medzi jednotlivými
výrobkami. Rozhranie LinxVision umožňuje nastavenie rôznych užívateľských
úrovní a vytvorenie samostatných prístupov pre jednotlivých pracovníkov,
čím sa dá zamedziť vzniku chýb pri
nastavovaní správ.
S využitím softvéru LinxQuadMark je
možné z jediného miesta pomocou jednej ovládacej jednotky ovládať až 4 laserové zariadenia. V tom prípade nie je
potrebné programovať a nastavovať
správy pre každé zariadenie zvlášť.
Správy je možné zdieľať s ďalšími zariadeniami prostredníctvom exportu a importu správ pomocou pamäťového zariadenia USB.
Značenie laserovými popisovačmi môžete vyskúšať na vlastných výrobkoch, prípadne otestovať zariadenie priamo vo
Vašej linke. V prípade záujmu môžete kontaktovať spoločnosť BPrinting, s. r. o.,
ktorá dodáva technológie LINX na slovenský trh.
technika
FOR ELECTRON 2013 přinese řadu novinek
Mezinárodní veletrh elektrotechniky, elektroniky a energetiky – FOR ELECTRON 2013 se bude konat
19. – 21. listopadu 2013 v PVA EXPO PRAHA Letňany. Souběžně s ním se budou konat veletrhy FOR ELECTRON
MOTION – 1. veletrh elektromobilních, hybridních dopravních prostředků a infrastruktury, FOR ENERGO –
2. mezinárodní veletrh výroby a rozvodu elektrické energie a FOR AUTOMATION – 2. mezinárodní veletrh
automatizační, regulační a měřicí techniky.
Nově se také k souběhu přidá mezinárodní odborný veletrh technického zařízení služeb – VODA – KLIMA – VYTÁPĚNÍ.
Dva nové souběžné veletrhy
Novinkou pro rok 2013 je specializovaný veletrh na téma
elektromobility – FOR ELECTRON MOTION a mezinárodní odborný
veletrh technického zařízení služeb – VODA – KLIMA – VYTÁPĚNÍ.
Veletrh FOR ELECTRON MOTION nabídne jedinečnou přehlídku
elektrických, hybridních dopravních prostředků a infrastruktury.
Návštěvníky čekají testovací jízdy s elektromobily a hybridy, představení technologií a vizí budoucnosti v ekologické dopravě,
doprovodný program za účasti odborníků z oblasti elektromobility
a také praktické zkušenosti s provozem elektromobilů.
Areál PVA EXPO PRAHA Letňany
Dne 12. 10. 2012 byl zahájen provoz dvou nově vybudovaných hal
3 a 4 o celkové ploše 8 200 m2. V současné době se jedná o nejmodernější veletržní prostory v Praze. Haly jsou vybaveny moderním
plynovým vytápěním s cirkulací teplého vzduchu, normovaným
osvětlením a nejmodernějšími prvky protipožární ochrany. Nosné
ocelové rámy jsou dimenzovány na přetížení až 100 kg na 1 metr
délky a umožnují tak bezproblémové zavěšování různých konstrukcí podle potřeb vystavovatelů.
Záštitu nad veletrhem převzala i Českomoravská elektrotechnická asociace
Záštitu nad veletrhem převzali opět Ministerstvo průmyslu a obchodu nebo Svaz průmyslu a dopravy České republiky. Nově veletrh
získal záštitu od Českomoravské elektrotechnické asociace, která
sdružuje právnické i fyzické osoby z elektronického a elektrotechnického průmyslu, zdravotnické techniky, informačních služeb
a další firmy s příbuznou výrobní orientací či obchodními zájmy.
8
Doprovodní program
Pečlivě je také připravován doprovodný program souběžných
veletrhů ve spolupráci s odborníky a mediálními partnery. V rámci
veletrhu FOR ELECTRON se uskuteční například konference „Přenos
a distribuce elektrické energie“ od společnosti b.i.d. service, která se
na oblast konferencí přímo specializuje. Také společnost Sdělovací
technika pro Vás připravila konferenci, a to hned dvoudenní.
Jedním z témat je„ RFID a NFC Future“, které se bude věnovat rozvoji
těchto technologií a jejich aplikací v řadě oblastí. V druhém případě
se jedná o téma„Zelená elektronika“, které bude pojednávat o vlivu
aplikací elektroniky na životní prostředí. Zajímavosti v oboru
robotiky pak představí společnost Trade Media International.
Na této konferenci se budou prezentovat nabídky robotů
a předvedena bude také názorná ukázka robota v praxi. Více
o doprovodném programu naleznete na webových stránkách
veletrhu FOR ELECTRON a souběžných. Nebudou samozřejmě
chybět veletržní soutěže pro návštěvníky, ani soutěže o nejinovativnější výrobek GRAND PRIX a o nejzdařilejší expozici TOP
EXPO pro vystavovatele. V tuto chvíli je stále možné se na veletrh
přihlásit. Kompletní přihláškovou dokumentaci včetně cen najdou
zájemci na stránkách veletrhů: www.electron.cz.
technika
Najvyspelejší základný
rad termovíznych kamier
Nové termálne kamery základného radu FLIR série Ex významne predčia v mnohých smeroch možnosti
kamier iných značiek. Ide o kamery zobrazujúce teplotné pomery objektu a nie iba jednoduché nástroje
snímajúce teplotu jedného miesta alebo využívajúce kombinované techniky. Okrem toho sú
vybavené množstvom funkcií, ktorými neboli nikdy vybavené kamery v tejto kategórii.
Najdôležitejšou vlastnosťou je
panetovaná inovatívna funkcia
MSX - Multi Sprectra Dynamic
Imaging, ktorá poskytuje výnimočne vysokú kvalitu termosnímku v každom detaile v reálnom čase.
Výsledkom je lepšia prehľadnosť
a rýchlejšia orientácia v snímku, čo sa
dosiahne vďaka zvýrazneným kontúram.
Doteraz bola funkcia MSX k dispozícii iba pri
modeloch kamier FLIR T a vyšších tried, teraz je
však dostupná vo všetkých štyroch nových
kamerách FLIR základného radu Ex.
Vstavaný digitálny fotoaparát umožňuje jednoduchú vizuálnu kontrolu pri referenčných snímkoch.
Vďaka novému systému FLIR Multi Spectral Image
storage na kombinované ukladanie snímkov sa môžu
uložiť termosnímky MSX kontrolovaného objektu spolu
s klasickou fotografiou vo formáte JPEG.
Ďalšími meracími funkciami je nakreslenie náčrtku samostatne,ale
aj priamo do termogramov alebo vizuálnych snímkov, zobrazenie
min./max. teploty, farebný alarm a funkcia obraz v obraze PIP (picture-in-picture), ktorá kvôli lepšej orientácii vloží termografický
snímok do vizuálneho. Celý rad FLIR série Ex ponúka tepelnú kvalitu
obrazu od 80 x 60 až po 320 x 240 pixelov a schopnosť zmerať minimálne teplotné odchylky až 0,06 °C.
Pretože termovízne kamery FLIR série Ex sú určené aj pre úplných
nováčikov, sú užívateľsky veľmi jednoduché. Majú kontinuálne
automatické zaostrovanie bez objektívu a nevyžadujú žiadne iné
nastavenie. Stačí zamerať kontrolovaný objekt, stlačiť spúšť a termosnímok daného miesta je okamžite k dispozícii. Všetky
požadované údaje o teplote až do výšky 250 °C sa automaticky
vložia na obrázku, ktorý je vo formáte JPEG. Pre všetkých užívateľov
kamier FLIR radu EX je dispozícii na stiahnutie FLIR Tools Software.
Nové termokamery poskytujú užívateľovi nielen neoceniteľné služby, ale sú navyše so svojimi 575 gramami veľmi ľahké, ako všetky
modely, ktoré majú za cieľ stať sa každodenným dobrým, dostupným, užitočným a pohodlným pomocníkom.
9
technika
Zdravé světlo®
Koncepce zdravého světla vychází z nedávných poznatků o nevizuálním účinku
určitých vlnových délek světla na aktivaci lidské nervové soustavy a synchronizaci biologických hodin.
Působením světla se v těle každý den mění
hladina hormonů, zastoupení krvinek, tělesná teplota i nálada a bdělost (cirkadiánní
rytmus). Modrá složka světla je pro tyto
pochody řídicím signálem. Je tedy žádoucí,
aby umělé světlo určené pro aktivní část dne
obsahovalo této aktivující modré složky
aspoň tolik jako denní světlo, tedy Ac → 100
(definice Ac viz www.nasli.net/Ac). Velký
obsah modré složky jde ruku v ruce s vysokou teplotou chromatičnosti: Tcp → 6 500 K.
Takové světlo je však při „běžném“ Ra ≈ 80
často hodnoceno jako málo příjemné.
Při výborném podání barev Ra > 90 a zejména velmi dobrém podání syté červené
R9 > 80 hodnotí respondenti pracoviště autora světlo jako příjemné, lehké a působící
dojmem, že se v prostoru nesvítí a proniká
Poměrné spektrální
složení světla LED
modulů s různým
podáním barev
při stejném světelném toku
do něj denní světlo. Na základě subjektivních hodnocení tak vzniká technická definice plnospektrálního umělého světla.
Popsané světelné zdroje mívají oproti nejrozšířenějším zdrojům (Ra > 80) nižší měrný
výkon. Je to dáno jednak nižší účinností širokopásmových luminoforů, jednak skuteč-
spektrometrem, testování bezpečnosti svítidel před autorizovanými zkouškami a odhalování a snižování rušení spektrálním
analyzátorem.
Rozvíjí koncepci celostního osvětlování –
HLS, jejímž cílem je specifikovat opomíjené
vlastnosti světelných zdrojů a svítidel
a postupy pro jejich dosažení. Součástí HLS
jsou: rozšířená elektrická bezpečnost (LVD+)
a elektromagnetická kompatibilita (EMC+),
světlo a jeho kvalita (QLI+) a nevizuální účinky světla (NVE+).
Rozbíhající se plnospektrální světelné studio
navrhuje osvětlení podle koncepce zdravého světla pro byty, kanceláře i výrobní
prostory se svítidly a světelnými zdroji
0,5
CIE
1931
y
Stmívatelné svítidlo Actis D, 1× T5 54/28 W,
Tcp = 6500 K, Ra = 93, Ac = 95
ností, že pro dosažení vysokého Ra září i na
okrajích viditelného spektra (barvy fialová,
hluboká červená), které podle křivky V(λ)
přispívají ke světlenému toku jen málo.
Světelné zdroje spolu s viditelným světlem
jsou pro člověka ještě dále užitečné – aktivují
nervovou soustavu a působí na cirkadiánní
rytmus. Míra tohoto užitku se přitom nijak
nepromítá do jejich energetického hodnocení.
Světlo pro odpočinek a zklidnění před spánkem by mělo obsahovat co nejméně aktivujících složek. Například Ac teplého žárovkového světla je přibližně 30 a při nízkých osvětlenostech ve večerních hodinách nebrání
nástupu melatoninu. V noci by člověk
neměl být rušen světlem, neboť spánkový
hormon melatonin má mnoho regenerativních a ochranných funkcí.
Světelné zdroje zdravého světla nacházejí
použití také při léčení depresí pomocí světla
(fototerapie). V některých případech účinkuje světlo stejně dobře jako antidepresiva.
Světlo naštěstí není na předpis, takže si lze
od „depky“ ulevit nejlépe procházkou na sluníčku nebo aspoň pohledem do jasného –
ale příjemného – umělého světla.
Vývojová laboratoř NASLI nabízí spektrální
měření světelných zdrojů a charakteristik
difuzorů svítidel monochromátorovým
D50
Ra
100
97
87
0,25
68
0,45
0,25
x
Odpovídající posuny barev vzorků používaných
při výpočtu Ra
NASLI. Kromě nových osvětlovacích soustav
navrhuje také úpravy existujících systémů pro použití světelných zdrojů s vysokým
Ac a Ra. Rovněž provádí terénní měření.
Vybrané reference
Restaurátorské ateliéry AVU, České dráhy, a. s., Senát Parlamentu ČR, Slovenské
národné múzeum – Múzeum Bojnice, Strojnícka fakulta STU, Bratislava, Volkswagen
Slovakia, a. s.
Ing. Antonín Fuksa, vývojové oddělení NASLI
Převzato z časopisu Světlo (www.svetlo.info)
NASLI spol. s r. o.
Jinonická 80
158 00 Praha 5, ČR
e-mail: [email protected]
tel.: +420 775 990 808
www.nasli.net
11
technika
Možnosti diaľkového odpočtu
ultrazvukových meradiel ULTRAHEAT
V súčasnej dobe sa kladie väčší dôraz na zber údajov z merania a spracovávania nameraných údajov
ako na samotné meracie zariadenie. Energia je drahá a údaje o jej tokoch sa začínajú veľmi ceniť.
Aby sme boli schopní tieto informácie využiť pre ekonomické účely, technológie či ochranu životného
prostredia, potrebujeme vedieť, ako ich získať, ukladať, agregovať, overovať a predávať ďalej.
Landis+Gyr ponúka široké možnosti riešení automatizovaného zberu, spracovávania a uskladnenia
nameraných údajov.
Rozhranie počítadla
Ultrazvukové merače tepla a chladu typu
T550 (UH50) a počítadlo UC50 sú štandardne vybavené optickým rozhraním podľa EN
62056-21:2002. Údaje z meradiel je možné
vyčítať pomocou softvéru UltraAssist, ktorý
je vhodný pre všetky verzie operačných systémov Microsoft Windows. PC a merač
tepla komunikujú cez optickú snímaciu
hlavu s konektorom USB. Tento typ spojenia
je určený pre vyčítanie, skúšanie a parametrizáciu meradiel. Na účely diaľkového
odpočtu je možné pripojiť súčasne až dva
komunikačné moduly.
Ponúkame tieto typy bezdrôtových
modulov:
·
WZU-RM – rádiový modul 434MHz
s 2 impulznými vstupmi pre vodomery
s REED, integrovanou anténou – dosah až
200 m
·
WZU-RM EXT – rádiový modul 434MHz
s 2 impulznými vstupmi pre vodomery
s REED, externou anténou – dosah až 200 m
·
WZU-GM – GSM modul pre diaľkové
odpočty vo forme SMS správ pomocou GSM
siete, vrátane batérie s 2 impulznými vstupmi pre vodomery s REED
·
WZU-GPRS – modul GPRS modul s externou anténou (magnetické upevnenie);
s napájacím modulom 230 V s káblom 5 m,
s rozhraním pre max. 8 meračov s M-Bus
výstupom
·
WZU-GPRS-ANT – modul GPRS modul
s externou anténou (pevné upevnenie);
s napájacím modulom 230 V s káblom 5 m,
s rozhraním pre max. 8 meračov s M-Bus
výstupom
·
WZU-ZB – Zigbee modul s internou
anténou alebo s externou anténou
·
WZU-RF – tzv. „bezdrôtový“ M-Bus
modul 868 MHz, podľa NTA alebo OMS
Landis+Gyr, s. r. o., org. zložka
Mlynské Nivy 43,
821 09 Bratislava
12
Z meračov ULTRAHEAT typ T550 (UH50)
a z počítadla UC50 ako aj z merača tepla
alebo chladu ULTRAHEAT T230 s wM-Bus
(WZU-RF) môžeme vyčítať údaje pomocou
mobilného pochôdzkového systému alebo
použitím koncentrátora dát, s ktorým
následne komunikuje automatizovaný
systém zberu dát.
Rádiový modul WZU-RF
Rádiový modul slúži k bezdrôtovej komunikácii merača s centrálou na rádiovej
frekvencii 868 MHz. Rádiový modul podporuje prenos údajov podľa OMS, ktorý
podporuje mód T1 (jednosmerný prenos
údajov) aj podľa DSMR. Maximálny dosah je
až 400 metrov.
Aktivačné tlačidlo
• Zaisťuje komunikáciu
medzi meradlom
a modulom
• Zasiela telegram
Obrázok 1: Rádiový modul WZU-RF
Rádiový modul je dodávaný v 2 verziách:
- WZU-RF (s integrovanou anténou)
- WZU-RF-EXT (s externou anténou)
OMS „Open Metering System“ – výstup
údajov
Pri protokole OMS je potrebné nastaviť
pomocou softvéru UltraAssist parametre
pre prevádzku. Merač potom jednorázovo
prenesie parametre do rádiového modulu,
ktorý sa v rámci nadväzovania spojenia (binding) ohlási vzdialenej stanici (master).
K dispozícii sú nasledujúce údaje: aktuálna
energia, aktuálny objem, aktuálny výkon,
aktuálny prietok, aktuálna „prívodná“ a „vratná“ teplota, chyba.
DSMR – výstup údajov
K dispozícii sú nasledujúce údaje: aktuálna
energia, aktuálny objem, energia za celú
hodinu, objem za celú hodinu.
Mobilný pochôdzkový systém:
Pre L+G rádiový systém 868 MHz môžeme
použiť mobilný odpočtový systém Q4, ktorý
je možné ľubovoľne zostaviť z dostupných
komponentov. Pre spojenie s meradlami
je potrebný rádiový adaptér 868 MHz
s Bluetooth spojením na PDA a program pre
PC (Windows XP/Vista) a PDA (Windows
Mobile 6.5 a vyšší).
Kompletná odpočtová zostava 868 MHZ
(obr. 2) pozostáva:
1.
Programy pre Windows XP/Vista
a PDA Windows
Mobile
2.
Mobilné vybavenie 868MHz - základný set
Rádiový adaptér DvBTIR-LG868, ktorý
umožňuje odpočet pásma 868 MHz a softwarová licencia Q4SA/ppc pre PDA
+
Obrázok 2
Tel: +421 903 539 680
e-mail: [email protected]
www.landisgyr.cz
technika
3.
PDA Pidion BM 170L2 Anglická
verzia
Odolný PDA vreckový počítač s operačným
systémom Windows Mobile 6.5 (En), IrDA,
3,5”TFT farebný display, micro SD cartový
slot, pripojenie k PC, rozhranie USB, batéria
1 600 mAH
Koncentrátor dát:
CMeX50 (obr. 3) je bezdrôtový M-Bus
Master, ktorý môže byť použitý k akýmkoľvek už existujúcim wless M-Bus riešeniam.
Obrázok 3
Komunikuje s bezdrôtovými M-Bus pomocnými zariadeniami cez bezdrôtové systémy
a je kompatibilný so všetkými bežne
používanými M-Bus zariadeniami na trhu.
Zvláda až 500 M-Bus bezdrôtových
zariadení. Je schopný automatickej inštalácie vybraných bezdrôtových M-Bus zariadení, pričom výhodou je, že priradí vlastné
sekundárne adresy.
Možnosti integrácie:
- CMeX50+ CMe2100 (GPRS):
Inštalácia / údržba cez napr. SMS
Prenos dát v štandardných proto-koloch:
„transparentné M-Bus" cez GPRS (ako drôt
M-Bus) alebo email, prípadne FTP alebo
pomocou protokolu HTTPS
- CMeX50+ CMe3000 (Ethernet TCP / IP):
„Transparentné M-Bus" cez TCP/IP
Centrála ADVANCE ECOnomic:
Všetky uvedené typy komunikačných možností meradiel podporujú integráciu s centrálou ADVANCE ECOnomic, ktorá je určená pre automatizovaný diaľkový zber dát
z meraní a pre import dát z externých zdrojov
dát akými môžu byť iné centrály prípadne
ručné terminály. Modulárna koncepcia
poskytuje mnoho alternatív flexibilného
prispôsobenia koncepcie riešenia požiadavkám užívateľa. Prostredníctvom centrály
Advance ECOnomic je možné realizovať zber
dát rôznych druhov prístrojov (elektromery,
merače tepla, plynomery,...), rôznych výrobcov, prostredníctvom rôznych komunikačných protokolov, rôznymi komunikačnými
technoló-giami, ktoré je možné podľa potreby kombinovať. Procesingová časť centrály
zabezpečuje funkcionalitu spracovania dát,
kontroly kompletnosti dát, zabezpečenia do
zberu chýbajúcich dát, tvorby náhradných
hodnôt, resp. ich prípravy pre postúpenie
ďalším systémom v plnom rozsahu podľa
potrieb prevádzkovateľa. Intuitívne grafické
rozhranie poskytuje veľa možností pre jednoduchú prácu s dátami vrátane matematic-
kých operácií, zobrazenia údajov vo forme
grafov a tabuliek. Ďalšou dôležitou funkcionalitou je tvorba faktúr pre spotrebované
energie. Navigácia je podobná ako pri
iných programoch založených na Windows
a vzhľad podobný vzhľadu prehliadača
Explorer.
Záver
Súčasné produktové portfólio spoločnosti
Landis + Gyr zahŕňa komplexné riešenie vrátane projektov automatizovaného zberu dát.
Ing. Janette Krutáková
Landis+Gyr, s. r. o.
Počítačové vidění s automatickým zaostřováním a integrovaným osvětlením
Společnost Cognex Corporation představila systém počítačového vidění základní úrovně In-Sight®
7010, který byl vyvinut speciálně pro inspekční úkoly, kdy jsou obrazové snímače příliš omezené
a standardní systémy počítačového vidění mohou být příliš drahé.
Každý aspekt systému In-Sight 7010 byl navržen s ohledem na snadnější zavádění systému počítačového vidění než kdykoli dříve. Jde
o zcela soběstačný systém počítačového vidění obsahující optiku
s automatickým zaostřováním a integrované osvětlení v kompaktním průmyslovém pouzdru s krytím IP67. Aplikace lze rychle konfigurovat pomocí intuitivního uživatelského rozhraní EasyBuilder®.
Knihovna počítačového vidění zařízení In-Sight 7010 byla zjednodušena a soustředí se na nástroje, které jsou nejčastěji používané
v přímočarých aplikacích počítačového vidění.
„Ze systému In-Sight 7010 jsme nadšeni. Věříme, že otevře nové pole
aplikací, kde bude možno využívat systémy počítačového vidění,“
uvedl Bhaskar Banerjee, manažer obchodní jednotky Vision
Systems. „Systém In-Sight 7010 můžete z krabice rovnou umístit na
výrobní linku s minimálními nároky na čas, náklady a úsilí.“
Integrované automatické zaostřování
Díky zabudované funkci automatického zaostřování je systém InSight 7010 ideální pro výrobní situace vyžadující pravidelné změny
dílů, nebo aplikace vyžadující umístění systému počítačového vidění do obtížně přístupných míst, kde by bylo manuální zaostřování složité. S automatickým zaostřováním mohou uživatelé jednoduše
nastavit a uložit hodnoty zaostření spojené s inspekcí každého dílu.
Uživatelé mohou rovněž jemně doladit seřízení manuálně pomocí
interaktivního softwaru.„To vše umožňuje plynulou výměnu dílů bez
nutnosti jakéhokoli manuálního seřizování čoček,“ uvedl Banerjee.
Systém automatického zaostřování
zařízení In-Sight 7010 je dostupný s
pěti různými variantami čoček pro
různé požadované pracovní vzdálenosa hloubky ostrosti pro jednotlivé aplikace.
ti
Integrované osvětlení
Kompaktní zařízení In-Sight 7010 je vybaveno
integrovaným bílým osvětlením, které je vhodné pro
většinu aplikací počítačového vidění. Vyžaduje-li se pro
osvětlení určitých dílů nebo prvků specifická barva světla,
jsou k dispozici čtyři volitelné barevné zdroje světla. Optika s automatickým zaostřováním a integrované osvětlení vyvinuté pro systém In-Sight 7010 jsou rovněž využívány jako volitelná možnost
v celé produktové řadě In-Sight 7000.
Osvědčené softwarové nástroje
Systém In-Sight 7010 je vybaven rozhraním EasyBuilder a nabídkou
klíčových nástrojů pro inspekci, měření, zarovnávání a navádění, využívaných u ostatních systémů počítačového vidění In-Sight. Díky
jedinečné kombinaci hardwarových funkcí a softwarových nástrojů
je systém In-Sight 7010 ideálním předem připraveným řešením pro
mnoho přímočarých aplikací počítačového vidění.
Text: Pavel Sejček
13
11.–14. 2. 2014
Štyri dni plné zaujímavých stretnutí ...
16. MEDZINÁRODNÝ
ODBORNÝ VEĽTRH
vykurovacej, ventilačnej, klimatizačnej,
meracej, regulačnej, sanitárnej
a ekologickej techniky
AGROKOMPLEX VÝSTAVNÍCTVO
NITRA Slovensko
www.aquatherm-nitra.com
Otváracia doba pre návštevníkov:
11. – 13. 2. od 10.00 do 17.00 hod., 14. 2. od 10.00 do 15.00 hod.
Usporiadateľ:
Partneri veľtrhu:
technika
Poměrové měření tepla
uspoří až 30 % nákladů na vytápění
V poslední době se v různých více či méně odborných článcích objevují odkazy na nové energetické
směrnice EU z oblasti zásobování obytných domů teplem, až po výpočet úhrady za vytápění konkrétního
bytu.
S rostoucí cenou primární energie se vytápění podílí na provozních nákladech bytu
poměrně vysokou částkou, jak u domů napojených na dálkovou dodávku tepla, tak u domů zásobovaných z domovního zdroje.
Náklady na vytápění představují v průměru
až ¾ nákladů na energii celkově užitou v bytové jednotce.
Ve všech případech, vyjma individuálního
vytápění zdroji umístěnými v bytech nebo
případně v bytech s bytovými předávacími
stanicemi, se jedná o určení celkové ceny za
vytápění domu a rozpočet této částky na jednotlivé byty.
Z technického hlediska jde o dva zásadně
rozdílné způsoby zjištění nákladů. Zatímco
určení celkových vytápěcích nákladů domu
je relativně nekonfliktně dáno příslušnými
právními předpisy, kde základ ceny je určen
přímo množstvím tepla nebo hmotností spotřebovaného paliva, je rozúčtování na jednotlivé byty podstatně složitější a musí
vycházet z celé řady jak fyzikálně technických, tak právních hledisek soustřeďovaných do zákonů, vyhlášek a směrnic.
Současně však probíhá na různé technické
úrovni výzkum soustřeďující se na průběžně
získávané výsledky z praktické aplikace jednotlivých systémů. Názory na rozvoj problematiky „spravedlivého“ rozúčtování se
výrazně liší a představují hranice, kde na
jedné straně je zastáván názor, že všechno je
už vymyšleno k všeobecné spokojenosti
zúčastněných subjektů a není nutné se tímto
problémem teoreticky dále zabývat. Na
druhé straně existuje celá řada nevyřešených otázek a se změnou společenských
vztahů řada otázek nově vzniklých.
Poměrové měření tepla
Klíčem ke skutečným úsporám nákladů za
vytápění je především správné a zodpovědné chování obyvatel domu. Již v prvním roce
po instalaci poměrového měření tepla dojde
k viditelné úspoře za energie pro každého
konkrétního uživatele, ale jen pokud se obyvatelé domu respektují navzájem, pokud se
snaží teplo skutečně šetřit. Proto je klíčem
k úspěchu především motivace uživatelů.
V ideálním případě má totiž poměrové měření tepla dokonce nejrychlejší návratnost ze
všech možných opatření.
Představujeme systém VIPA
Moderní elektronické indikátory přinesly
nové možnosti, ale také nové problémy.
O problémech se bohužel všeobecně mlčí.
Zásadním problémem dvoučidlových indikátorů (splňujících normu ČSN EN 834) je
nejasnost ohledně přímého měření teploty
místnosti. Indikátor umístěný přímo na otopném tělese nemůže spoléhat na měření teploty, protože teplota snímače je uživatelem
bytu ovlivnitelná oběma směry. Druhým zásadním problémem jsou v současné době
nulové náměry způsobené vysokou spouš-
těcí teplotou ve spojení s prováděním energeticky úsporných opatření v objektu,
zejména po výměně oken a celkovém zateplení pláště domu.
Mezi nejdůležitější přínosy lze zařadit bezdrátovou komunikaci. Ta umožňuje provádění odečtů bez přítomnosti uživatelů a bez
vstupu do bytu. V případě obousměrné
komunikace lze indikátory vzdáleně nastavovat při změně některých parametrů (např.
při změně účtovaného období).
Pod záplavou různých technických parametrů přístrojů se občas ztrácí hlavní cíl poměrového měření tepla, kterým je úspora celkových nákladů pro konečného uživatele a předání přehledného a fyzikálně zdůvodnitelného vyúčtování. Systém měření a poměrového rozúčtování nákladů na vytápění VIPA
byl vyvinut pro technické a legislativní podmínky našeho státu, a tudíž při výpočtu
nemůže dojít ke znevýhodnění bytů s rozdílnou energetickou náročností. Rozúčtování
nákladů na vytápění je prováděno podle
dosahované teploty jednotlivých místností
získané prostřednictvím teploty zpětné
vody otopného tělesa a je plně v souladu
s českou legislativou.
Všechny typy indikátorů firmy VIPA CZ s. r. o.,
tedy VIPA C, VIPA CT a elektronické indikátory VIPA EC Infra a VIPA EC Radio poskytují uživatelům bytů laicky ověřitelné, fyzikálně
a technicky odůvodnitelné stanovení úhrady za poskytovanou službu vytápění.
15
technika
Magnetické enkodéry
pre zvlášť nepriaznivé prostredie
Nepriaznivé podmienky - teplo, mráz, vlhkosť, vietor a dážď, vibrácie, nárazy, otrasy či znečistenie agresívnymi látkami, to
všetko ohrozuje funkčnosť a znižuje životnosť inkrementálnych a absolútnych enkodérov v mnohých náročných
priemyselných aplikáciách. Článok je voľným pokračovaním témy „Nová generácia magnetických senzorov pre lineárne
motory“ z časopisu Technika 9-10/2011.
Obecne sa dajú enkodéry definovať ako
digitálne snímače polohy, rýchlosti a zrýchlenia rotačného alebo lineárneho pohybu.
Z hľadiska fyzikálneho princípu transformácie mechanickej fyzikálnej veličiny na elektrickú ich môžeme rozdeliť na optoelektronické a magnetické. Optoelektronické
enkodéry sa používajú na transformáciu
inkrementálne alebo absolútne kódovaný
optický disk, sústavu emitujúcej a detekčnej diódy. Magnetické enkodéry pracujú
na princípe Hallovho javu, kedy magnet
rotuje nad sústavou Hallových snímačov,
prípadne Hallove snímače detegujú stupnicu z magneticky kódovaných krúžkov.
Princíp je všeobecne dobre známy a veľakrát popísaný v technickej literatúre.
Z tohto dôvodu sa ďalej budeme venovať
špecifickým vlastnostiam a konštrukčnému riešeniu enkodérov, ktoré ich predurču-
jú na použitie v nepriaznivom prostredí.
Z konštrukčného hľadiska sa môžu rozdeliť
Obr. 2: Pružné spojky
enkodéry podľa typu hriadeľa a jeho uloženia na enkodéry s hriadeľom uloženým
v ložiskovom puzdre (dutý hriadeľ, pevný
hriadeľ) a enkodéry s voľným uložením, ktoré nemá žiadnu mechanickú väzbu s mera-
Obr. 1: Spôsob upevnenia enkodéra k pohonu
16
ným hriadeľom. Na obr. 1 sú zobrazené základné typy mechanickej väzby enkodérov.
Enkodéry s dutým hriadeľom (obr.1b, 1c) sa
priamo nasunú a upevnia na meraný hriadeľ. Snímač je uložený na hriadeli a fixovaný
statorovou spojkou, ktorá môže byť rôzneho vyhotovenia. Statorová spojka vyrovnáva axiálne pohyby hnacieho hriadeľa a pri
uhlových zrýchleniach zachytáva reakciu
momentu vznikajúcu trením. Enkodéry
s pevným hriadeľom (obr. 1a, 1d) je potrebné pripájať na meraný hriadeľ pružnou spojkou (obr. 2).
Úlohou pružnej spojky je eliminovať výrobné a montážne tolerančné odchýlky a kompenzovať teplotné zmeny materiálu. Nesúlad osí sa môže prejaviť radiálnou, axiálnou
alebo uhlovou odchýlkou. Nedokonalé
prispôsobenie spôsobuje poškodenie
ložísk a zníženie životnosti enkodérov,
nutnosť servisného zásahu a následne
prestoj v činnosti kontrolovaného zariadenia či stroja.
Všetky tieto problémy sa znásobujú so zhoršovaním vlastností priemyselného prostredia. Jedným z riešení sa javí použitie mag-
netických enkodérov s voľným uložením,
ktoré nemajú žiadnu mechanickú väzbu
s meraným hriadeľom. Na konkrétnych
výrobkoch firmy Lika Electronic si ozrejmíme konštrukčné riešenie a charakteristické
vlastnosti magnetických enkodérov.
Magnetický inkrementálny enkodér
MIK36 a absolútny enkodér MSK36
Obr. 3: Magnetický enkodér Lika MIK36(MSK36)
Firma Lika Electronic nedávno predstavila
MIK36 a MSK36 (obr. 3) inkrementálne
a absolútne enkodéry s voľným uložením
(bez ložiska), ideálne pre návrh robustných
systémov merania do nepriaznivého
Obr. 4: Montáž magnetického
enkodéru Lika MIK36(MSK36)
prostredia. Enkordéry umožňujú konštruktérom oslobodiť sa od problémov s pohyblivými časťami, mechanickou väzbou dvoch
rotačných častí, trením a s opotrebením.
Použitie magnetu a úplné oddelenie snímacích obvodov zvyšuje odolnosť a spoľahlivosť vlastnosti enkodéru (obr. 4).
Magnet (a) je dodávaný s otvorom 6, 8 alebo
10 mm určeným pre inštaláciu na hriadeľ (b)
elektrického motora, pohonnej jednotky
alebo hnacieho mechanizmu. Magnet sa
upevňuje na hriadeľ nastavovacou skrutkou, tzv. „červíkom“ M3x4 (c). Telo enkodéra
sa upevňuje o pilotnú prírubu (d) s troma
skrutkami M3 (e). Pre správnu činnosť
je potrebné dodržať nastavenie magnetu voči snímaču v doporučených toleranciách (obr. 5).
Oba prvky sú nezávislé a pracujú bez akéhokoľvek kontaktu a vzájomného mechanického spojenia. Takéto riešenie plne zabraňuje prenosu nárazov, vibrácií, mechanickému namáhaniu a elektrickým vírivým
prúdom, ktoré by mohli byť prenášané
z rotujúceho hriadeľa do elektronických
obvodov snímača. Navyše neprítomnosť
ložiska znamená vyššiu životnosť, účinnosť
a bezpečnosť prenosu signálov, rovnako
minimalizáciu prestojov a nákladov na údržbu. Robustný a kompaktný kryt s priemerom 36 mm a hĺbkou 31,6 mm je vyrábaný
so stupňom ochrany IP68.
Na základe progresívnej
elektroniky magnetického snímača,
môžu byť enkodéry nainštalované na určenie
presnej polohy
a uhlovej rýchlosti v rotačných aplikáciách až do rýchlosti 40 000 otáčok za minútu.
Napríklad na motory pre vretená
sústruhov, fréz , rôznych iných obrábacích strojov a CNC obrábacích centier. Inkrementálny enkodér MIK36 sa
dodáva s rozlíšením do 2 048 impulzov na
otáčku s digitálnymi výstupnými signálmi
(AB0, /AB0) , pričom typ výstupu môže byť
napäťový (NPN), dvojčinný (Push-Pull)
Obr. 5: Tolerancie doporučené pre montáž Lika MIK36(MSK36)
technika
alebo linkový (Line Driver). Maximálna
frekvencia impulzov je 300 kHz. Absolútny
enkodér MSK36 sa dodáva s 13-bitovým
rozlíšením (8 192 polôh na otáčku) s binárnym alebo Grayovým kódom, s rozhraním
SSI a so signálmi nastavenia nuly a komplementárneho výstupu. K dispozícií je variant
s axiálnym aj s radiálnym vyhotovením
výstupu kábla. Ochrana voči opačnému
zapojeniu napájania a skratu na výstupoch
zvyšuje úroveň bezpečnosti enkodéra.
MIK36 a MSK36 predstavujú konštrukčné
riešenie bezkontaktného rotačného snímača prakticky bez opotrebovania a preto sa
výborné hodia na použitie v najdrsnejších
priemyselných prostrediach a pre všetky
veľmi náročné aplikácie vrátane banských
a ropných zariadení, v oceliarňach, pre stroje spracujúce mramor, kameň a sklo.
Magnetický inkrementálny enkodér
SMRI a absolútny enkodér SMRA s voľným uložením (bez ložiska)
Druhú skupinu konštrukčného riešenia
magnetických enkodérov s voľným uložením predstavujú samostatné magneticky
kódované krúžky a kompaktné snímacie
hlavy (obr. 6).
Robustná, ale priestorovo úsporná, kompaktná konštrukcia magnetických inkre-
Obr. 6: Magnetický inkrementálny
enkodér Lika SMRI
mentálnych (SMRI) a absolútnych (SMRA)
enkodérov zaručuje ochranu s vysokým
stupňom krytia IP67, veľkú odolnosť proti
prachu, vlhkosti, olejom, vazelínam, striekajúcej vode a chemickým látkam. V porovnaní s drahými optickými enkodérmi sa magnetický voľne uložený enkodér javí ako
výborná a cenovo veľmi efektívna voľba, kto-
rej ekonomický prínos sa zvyšuje s dĺžkou
doby nasadenia v aplikácii. Bezkontaktné
uloženie (konštrukcia bez mechanickej väzby a ložiskového uloženia) vylučuje trenie
(opotrebenie), možnosť prenosu nárazov,
vibrácií, mechanické namáhanie a zabraňuje vzniku elektrických vírivých prúdov.
Inštalovaný systém neobsahuje ani ložiská,
ani diely podliehajúce opotrebovaniu alebo
únave, a tak zabezpečuje spoľahlivú, bezproblémovú a dlhotrvajúcu životnosť.
Navyše nevyžaduje spojky a dodatočné
montážne príslušenstvo , čím je uľahčená
a zrýchlená montáž.
Nepretržitá prevádzka nemusí byť prerušovaná údržbou aj v najnáročnejších podmienkach, v širokom rozsahu teplôt, vlhkosti a s mechanickým namáhaním. Rozsah
pracovných teplôt je od -25 °C až po +85 °C.
SMRI a SMRA sú vhodné pre spätnú väzbu
motorov v náročnom prostredí a vo vysoko
namáhaných aplikáciách pre momentové
motory a synchrónne generátory s priamym pohonom veternej turbíny a to aj pre
priamu montáž na veľké hriadele až do priemeru 380 mm. Vďaka minimálnym rozmerom snímacej hlavy a úzkeho krúžku (hĺbka
iba 20 mm) umožňuje priamu inštaláciu
na veľké množstvo rôznych motorových
hriadeľov aj v stiesnených priestoroch.
Magnetický systém dovoľuje relatívne veľké
montážne tolerancie a umožňuje, aby
medzera medzi snímacou hlavou a magnetickou stupnicou bola až do 2 mm.
V porovnaní s podobným optickým systémom to umožňuje jednoduchšiu inštaláciu
a spoľahlivé odmeriavanie aj pri hrubšom
nastavení súbežnosti snímacej hlavy s magnetickou stupnicou krúžku. Všetky magnetické snímače SMRI a SMRA sú vybavené
diagnostickými LED diódami indikujúcimi
aktívny stav a chybové stavy na uľahčenie
nastavenia systému do prevádzky.
SMRI - inkrementálny magnetický enkodér je vhodný na inštaláciu v aplikáciách
náročných na vysokú rýchlosť rotačných
pohybových systémov, na presné snímanie
polohy pre vretenové motory v dynamických aplikáciách s rýchlosťou až do 25 000
otáčok za minútu.
SMRI generuje digitálne signály ABI a /ABI,
s dvojčinným alebo linkovým výstupom.
Typické rozlíšenie je 3 600 impulzov na otáčku pri krúžkoch MRI114, MRI141 a MRI284.
Na vyžiadanie je možné dodať magnetické
krúžky aj s väčším rozlíšením. Magnetické
krúžky MRI môžu byť vybavené referenčným signálom „R“, ktorý generuje jeden
impulz za otáčku.
oficiálne zastúpenie
www.amtek.cz
18
SMRA - absolútny magnetický enkodér je
určený pre neobmedzenú bezporuchovú
prevádzku na hriadeľoch veľkých priemerov. Dodáva sa v dvoch vyhotoveniach a ponúka veľké množstvo kľúčových funkcií
pokrývajúcich široký rozsah špecifických
priemyselných aplikácií.
SMRA sa vyrába v dvoch typových radoch
SMRAH a SMRAL. Typ SMRAH je určený pre
najnáročnejšie aplikácie, ktoré vyžadujú
presné meranie polohy a pohybu, ako sú
momentové motory, synchrónne generátory s priamym pohonom veternej turbíny,
otočné stoly, rovnako ako motory s dutými
a pevnými hriadeľmi. Absolútna hodnota
polohy je štandardne určená v 16 - bitovom
rozlíšení (dodatočne až 18 bitov). Na komunikáciu je použité rozhranie SSI a BiSS-C.
SMRAH využíva magnetické krúžky s vnútorným priemerom až do veľkosti 80 mm
alebo 180 mm a vonkajším priemerom
~ 105 mm respektíve ~ 210 mm.
Typ SMRAL je absolútny enkodér navrhnutý pre maximálne uľahčenie montáže,
vďaka veľkým mechanickým toleranciám.
Medzera medzi snímacou hlavou a magnetickou stupnicou krúžku môže byť až
2,5 mm.
SMRAL ponúka magnetické krúžky s vnútorným priemerom až
!
80 mm (~ 105 mm vonkajší priemer)
pre verziu s 13 - bitovým rozlíšením
!
180 mm (~ 210 mm vonkajší priemer) pre verziu so 14 - bitovým
rozlíšením
!
380 mm (~ 410 mm vonkajší priemer) pre verziu s 15 - bitovým rozlíšením
SMRAL komunikuje taktiež pomocou
rozhrania SSI alebo BiSS-C.
Absolútny magnetický enkodér SMRA je
ideálny pre inštaláciu na veľké duté a pevné
hriadele motorov na robotických pracoviskách, v textilnom a drevárskom priemysle,
v strojárstve, priemysle spracovávajúcom
kameň, v baliacich linkách, lekárskych
a mobilných zariadeniach. Malé rozmery,
všestrannosť a cenová dostupnosť predurčuje použitie SMRA aj pre redundantné
aplikácie.
Z materiálov firmy Lika Electronic
spracoval Ing. Dušan Hlávka
AMTEK, spol. s r.o.
Vídeňská 125, 619 00 Brno, ČR
+420 547 125 555
[email protected]
zastúpenie na Slovensku:
Ing. Dušan Hlávka
+421 911 205556
[email protected]
technika
Skladování lehkých dílů rychle a efektivně
Mnohé firmy se dnes zamýšlí nad efektivitou využití svých výrobních a skladových prostor. Především při skladování malých
dílů a komponentů se tradiční metody skladování v policových regálech jeví jako značně neefektivní. A právě firmám, které
uvažují o racionalizaci svého skladování je určena novinka, kterou představí společnost Kardex Remstar na Mezinárodním
veletrhu automatizační, regulační a měřící techniky v Praze, páternosterový systém nové generace - Kardex Megamat.
Pro firmy, které potřebují skladovat lehké komponenty a díly, je určitě dobrou zprávou, že mají možnost využít všechny výhody, které
jim karuselový systém přináší, a to především v podobě rychlého
a bezpečného přístupu ke zboží, a přitom nemusí investovat do
masivního skladového systému. Nový systém Megamat RS180 nabízí, vysoce komprimované a přehledné skladování dílů a komponentů, je však finančně méně náročný díky celkově subtilnější konstrukci. Především u aplikací, kde jsou skladovány lehké díly a výška stropu nepřesáhne 7,5 metrů, jsou tyto systémy absolutně nedostižné,
pokud se jedná o kapacitu a rychlost vychystávání. Proto jsou velice
vhodné jako zásobování výroby, můžou ale sloužit také jako sklad
údržby nebo sklad nástrojů.
Skladovací systém ušitý na míru vaší aplikaci
Megamat RS může být používán jako samostatně stojící zařízení
s manuálním ovládáním, ale může být samozřejmě napojen na
WMS nebo ERP systém. Je možné jej vybavit jedním nebo vícero
výdejovými otvory. Díky tzv. flexibilní koncepci polic je možné přizpůsobit jej dokonale výšce skladovaného zboží, respektive výšce
skladovacích boxů tak, aby bylo skladování maximálně zahuštěné.
Police systému je totiž možné flexibilně rozdělit tzv. mezipolicemi
tak, aby nebyl „skladován vzduch“. Mezery mezi jednotlivými policemi a mezipolicemi jsou minimální a v porovnání se skladováním
v klasických regálech je možné kapacitu navýšit několikanásobně.
Systém tak nabízí vysokou variabilitu skladování. Zákazník v něm
může uskladnit od nejmenších skrutek a těsnění přes nástroje malých a středních rozměrů až po relativně rozměrné díly.
Zelená logistika
Společnost Kardex se rozhodla držet krok s trendem tzv. zelené
logistiky. Zařízení Megamat RS180 je proto vybaveno novým úspornějším pohonem, díky němuž ušetří až 40 % elektrické energie
v porovnání se svým předchůdcem. Systém je také ve standardu
vybaven novým intuitivním ovládáním s integrovaným systémem
pro správu skladových míst – řízením Logicontrol 100. Díky němu je
možné spravovat až 8 000 položek, a to i bez propojení na software.
Výhody skladových systémů Kardex Megamat
1. Podstatná úspora místa až 85 % plochy skladu oproti tradičním regálům.
2. Redukce neproduktivní manipulace se zbožím. Především
u aplikací, které vyžadují opětovný častý přístup k uskladněným
položkám. Díky své nízké prostorové náročnosti jsou často instalovány přímo ve výrobě, jako mezioperační sklad.
3. Ochrana uskladněného zboží. Tovar je vevnitř uzavřeného
systému chráněn před neoprávněným přístupem, poškozením
a prachem.
4. Bezpečnost práce. Výdajový otvor systému je umístěn v ergonomicky ideální výšce. Odpadá fyzická námaha při práci obsluhy,
která se pro zboží nemusí zohýbat či natahovat tak, jako při použití
regálových systémů.
5. Zvýšená produktivita práce. Na rozdíl od klasických metod
skladování, při kterých tráví obsluha často až 70 % času hledáním
zboží a pochůzkami, poskytují automatizované systémy typu
Kardex Megamat možnost rychlého a pohodlného přístupu ke skladovaným položkám. Automatizovaný systém Kardex Megamat se
dodává v nejrůznějších rozměrech a s vybavením polic na míru požadavkům zákazníka. I díky flexibilitě se tato novinka jistě stane
„stálicí“ v oblasti skladování.
Text: Michaela Reissová, Kardex, s. r. o.
19
technika
Koaxiálne káble v sieťach káblovej televízie
Vybrané otázky a odpovede k použitiu koaxiálnych káblov v sieťach káblovej televízie
I keď sa koaxiálne káble v TKR používajú už od 60. rokov minulého storočia, stretávame sa stále ešte
s viacerými otázkami a názormi, ktoré nás v bývalom Výskumnom ústave káblov a izolantov, dnes VUKI a. s.,
prekvapia. Navyše tieto káble sa pre praktičnosť pripojenia asi budú v terciárnych sieťach (rozvod
v budovách) používať stále. Je nepravdepodobné, že by v blízkej budúcnosti boli televízory pripojované
priamo optickým káblom, i keď u počítačových sietí sa to predpovedá ako FTTD už od polovice 90. rokov
20. storočia.
Merné tlmenie koaxiálnych káblov
Keď si predstavíme skreslenie signálu pri jeho prenose káblom, tak
okrem jeho odrazov a elektromagnetickej interferencie s okolím, sa
jeho najväčšia časť prejaví v náraste merného tlmenia. V kovových
jadrách sa joulovými stratami premení v teplo v závislosti od odporu vodičov a zvyšuje sa priamo úmerne s odmocninou frekvencie.
V izolácii sa merné tlmenie polarizačnými stratami takisto mení
v teplo a zvyšuje sa priamo úmerne s frekvenciou. Závisí od kvality
dielektrika a čím je relatívna permitivita menšia, tým nižšie merné
tlmenie. Pre pevný polyetylén je rel. permitivita 2,28, pre penový
1,54 a pre rúrkobalónikový až 1,18. Pre vzduch (presnejšie vákuum)
je 1,0, lenže pri tom by nemalo čo držať vnútorné jadro v osi koaxiálneho kábla. Čím hrubší kábel, tým menší odpor masívnejších jadier
a tým i menšie tlmenie.
Z praktických závislostí merného tlmenia sa s obľubou používa
závislosť na frekvencii, ktorá je v log/log mierke prísne lineárna.
Umožňuje to interpolovať z dvoch známych hodnôt tlmenia merné
tlmenie v dB na 100 m priamo z grafu. Dve potrebné hodnoty tlmenia by mali byť uvádzané v katalógových listoch, pritom údaj pri
200 MHz sa používa i pre zatriedenie kábla do skupín (STN IEC 96-3
čl. 3.2). Druhá hodnota by mala byť podľa bývalého ČSN 34 7730 pri
1 000 MHz, v súčasnosti sa častejšie odporúča pri 800 Mhz. Vynesenie dvoch hodnôt tlmenia umožní určiť merné tlmenie pre každú
ďalšiu frekvenciu od ca 30 do 1 000 MHz, tj. pre akýkoľvek TV kanál.
Ďalšou diskutovanou otázkou je tlmenie, ktoré rastie s teplotou iba
zanedbateľne, pritom maximálna prevádzková teplota koaxiálnych
káblov s pevným PE je 85 °C a s penovým PE 65 °C. Tenšie koaxiálne
káble s pomedeným oceľovým vnútorným jadrom majú síce mierne
vyššie tlmenie vo vyšších frekvenciách oproti čisto medeným, ale sú
vhodné ako samonosné na vzdialenosti niekoľko metrov (plenum
káble). Čo sa týka zvyškovej životnosti káblov, pokiaľ majú jadrá prirodzený kovový lesk a izolácia je suchá, nie je predpoklad ich
nefunkčnosti z titulu nevyhovujúceho tlmenia. Pozor však na vlhkosť! Keď si porovnáte vyššie uvedené hodnoty relatívnej permitivity s hodnotou pre vodu ca 80, tak si uvedomíte, aký veľký vplyv má
20
vlhkosť a zďaleka nie je iba korozívny. Vzťah pre vlnovú impedanciu:
134,2
D
Zo = *
log
d
εr
,
kde D je priemer nad izoláciou (nie nad plášťom, ale pod vonkajším
jadrom - opletením) a d je priemer vnútorného jadra.
a – vnútorné Cu jadro
b – izolácia z penového polyetylénu
c – vonkajšie jadro Cu oplet s krytím min. 91 %
d – plášť, pri tomto type PVC
Z uvedeného vzťahu je zrejmé, že pri zvlhnutí izolácie nedochádza
iba k zvýšeniu dielektrických strát, ale najmä k masívnemu odrazu
signálu na impedančnej nehomogenite.
Tienenie koaxiálnych káblov
V úvode sa treba zmieniť, že to čo je v konštrukcii signálnych káblov
EMC tienenie, je v tomto prípade druhým (vonkajším) jadrom
koaxiálneho páru. Jeho fyzikálny význam je vo vedení prúdu po
vnútornom valcovom povrchu, vplyvom tzv. javu blízkosti a spolu
so skinefektom, ktorý vytláča prúd k povrchu vnútorného jadra, sa
vytvára párové galvanické prepojenie (štvorpólov), kde sa s rastom
frekvencie hĺbka vniku zmenšuje. Signál sa prenáša TEM vlnou
medzi jadrami a v ideálnom kábli je elektromagnetická väzba prenosovej časti kábla k jeho okoliu nulová. Tak by bolo tzv. tlmenie tienenia nekonečné. Toľko teória, ale s čím sa môžeme stretnúť v praxi?
V katalógových listoch zvyknú byť uvádzané pre vybrané frekvencie väzbová impedancia v mohm/m (Transfer impedance,
Kopplungswiederstand) alebo tlmenie tienenia v dB (Screening
attentation, Schirmung- dämpfung). Pred desiatkami rokov v 80.
a 90. rokoch jedna pracovná skupina v IEC hľadala matematický
vzťah medzi týmito veličinami. Úsilie podľa našich skúseností nemalo opodstatnenie, pretože každá z uvedených veličín popisuje iný
fyzikálny jav. Trochu zjednodušene väzbová impedancia je pomer
napätia užitočného signálu k rušivému prúdu vo vonkajšom jadre.
Meria sa pri 30 MHz a hodnoty do 100 mohm/m sú akceptovateľné.
Časom sa rozšírilo meranie až do 200 MHz, ale nie vždy sa uvádza.
Častejšie sa oproti tomu v posledných 20 rokoch uvádza tlmenie tienenia. Predstavuje v dB pomer prenikajúceho rušivého signálu do
prenosovej časti koaxiálneho kábla k užitočnému signálu. Jeho frekvenčná závislosť je pomerne nevýrazná a sú známe hodnoty až vyše
110 dB. Pre orientáciu, klasické medené husté opletenie umožňuje
dosiahnuť cca 35 dB, pokovená fólia s redším opletením až 70 dB
a kombinácia 2 fólií a medzi nimi uložených drôtikov až vyše 80 dB.
Meraniu týchto veličín je venovaná mimoriadna pozornosť v IEC
i STN. Používajú sa triaxiálne a qudraxiálne zostavy, rozšírené o feritové prstence, ktoré limitujú povrchové vlny a celkovo si tieto mera-
technika
nia vyžadujú okrem drahých prístrojov, aj značnú odbornú znalosť
obsluhy.
Význam hodnotení tienenia na koaxiálnych káblov narastol pri EMC
štandardizácii v Európe koncom 90. rokov. Najkvalitnejšie tienené
sú tzv. semirigid káble s vonkajším jadrom z bezošvej medenej
rúrky. Pre TKR sú to káble s kombinovanými fóliami a konektorovacími drôtikmi pre ohybné typy a s kompaktným kovovým vonkajším
jadrom (zvarený vlnovec) pre primárne rozvody.
Nebezpečenstvo väzby prenášaného signálu na elektromagnetické
okolie je skôr v nekvalitnom konektorovaní. Vtedy môže vzniknúť
povrchová vlna, ktorá sa šíri po vonkajšom valcovom povrchu kábla.
Jej rýchlosť je ovplyvnená materiálom plášťa a amplitúdou úmernou k budiacim podmienkam na štrbine vo vonkajšom jadre kábla.
Preto treba venovať pozornosť najmä pre vyššie frekvencie kvalite
uzatvorenia prenosovej časti koaxiálneho kábla a jeho homogénnemu impedančnému pripojeniu.
Životnosť koaxiálnych káblov pre TKR
Životnosť káblov zapadá do otázok, ku ktorým sa pomerne často vraciame a iba pri dlhodobom hodnotení káblov v konkrétnych
podmienkach ich použitia dostávame reálny pohľad na ich dlhoročnú funkčnosť.
Životnosť káblov uložených do zeme je 20 až 30 rokov, umožňuje to
pomerne stála teplota do 10 °C a žiadne iné stresy. Pre káble zavesené vo vzduchu je to oveľa zložitejšie. Pôsobi na ne komplex mechanických a klimatických namáhaní, z ktorých sú asi najagresívnejšie
ťah, ohyb a torzia z mechanických, UV žiarenie, vyššia teplota, vlhkosť a ozón z tých ostatných. Väčšina urýchlených skúšok starnutia
sleduje zmeny parametrov pri vyššej teplote. Robili sme takéto
súbory testov a sledovali degradáciu PE katalytickým vplyvom
medi. Nárast tlmenia o 300 až 400 % za asi 15 až 20 rokov nebýva pri
týchto kábloch rozhodujúci, pretože zväčša sa už predtým prerušia
mechanicky a vymenia spolu s anténami a pod. Paradoxne káble so
zvýšeným tlmením vyhovovali, pretože sa medzi tým zvýšili výkony
na vysielačoch a tiež citlivosť TV prijímačov (70. - 80. roky).
Najagresívnejšie pôsobí na káble uv žiarenie. Zmení sa ťažnosť plášťov, následne sa dajú očakávať prasklinky na ich povrchu a erózia
nečistôt a vlhkosti koroduje najprv vonkajšie jadro, neskôr znečistí
izoláciu a nárast strát preruší funkciu zvodu TV signálu. Pre TKR
káble je to pomerne málo časté.
Pre koaxiálne káble na radarové súpravy sme boli nútení deklarovať
ich životnosť. Ich export do Egypta, ako i používanie v studených
oblastiach Ruska, nás prinútil sa tým zaoberať. Rešeršovali sme všetky dostupné technické normy a zistili sme, že pre vojenské aplikácie
v normách GOST sa uvádza 5 až 7 ročná funkčná schopnosť káblov
podobnej konštrukcie a materiálového zloženia. Spolu s pracovníkmi Kovospracujúceho podniku Bratislava sme v 80. rokoch odoberali vzorky káblov z Bratislavských striech a potvrdila sa životnosť
mechanicky nenarušených káblov 7 až 12 rokov. To je asi orientačná
hodnota ku ktorej sa možno pri rátaní návratnosti a plánovaní výmeny káblov dostať. Prílišné množstvo individuálnych vplyvov znemožňuje získať presnejší údaj.
Posledné trendy v konštrukcii koaxiálnych káblov zohľadňujú aj
požiadavky na bezpečnosť stavieb a požiarnych úsekov. Bežne sa
môžeme stretnúť s typmi káblov, odolných proti šíreniu plameňa
(musia spĺňať požiadavky vertikálnej skúšky jednotlivého kábla
alebo zväzku káblov na nešírenie plameňa) a zároveň musia byť bez
obsahu halogénov, t.j. splodiny horenia musia byť málo korozívne,
čo sa prejavuje pH hodnotou a elektrickou vodivosťou ich vodného
výluhu. Súčasne by káble mali mať nízku hustotu dymu, vznikajúceho pri ich horení, čo sa vyjadruje zmenou intenzity svetla v skúšobnej komore. Požiadavka na funkčnú spôsobilosť koaxiálnych káblov
v požiari podľa STN IEC 60331 sa objavuje výnimočne, pretože dnes
už tieto káble nezabezpečujú prenos žiadnych signálov, ktoré by
museli byť prijímané aj počas požiaru. So sprísňovaním legislatívy
v oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb však pribudla požiadavka na
triedu reakcie na oheň pri všetkých typoch káblov na rozvod energie a signálov v budovách. Táto vlastnosť sa hodnotí podľa normy
STN EN 50399, ktorá bola prijatá v roku 2012 a v hrubom priblížení
definuje príspevok daného kábla k požiaru, jeho výhrevnosti
a tvorbe a agresivite dymov.
Značenie koaxiálnych káblov
Rôznosť typového označovania káblov je dlhodobá problematika.
Vyvíjalo sa historicky z rôznych prostredí, kde boli zvýšené požiadavky na ich identifikáciu. Káble pre anténne pripojenie TV prijímačov (podľa ČSN anténne zvody) sa v zahraničí najčastejšie označujú
RG + číslo, ktoré súvisí s rozmerovým radom káblov podľa priemeru
nad izoláciou (DOD). Dôležité je to kvôli kompatibilite s koaxiálnymi
konektormi. V IEC TC 46A „Vlnovody a vysokofrekvenčné káble“ a TC
46D„Koaxiálne konektory“ sa uvádza i pod vonkajším jadrom (laicky
tienením). Základný rad je podľa odporúčaní Medzinárodnej elektrotechnickej komisie: 1,5 – 2,95 – 3,7 – 4,8 – 6,4 – 7,25 – 11,5 mm.
Okrem nich sú samozrejme výnimky. Patrí medzi ne napríklad
5,6 mm (VCCOD 75-5,6), v bývalom Československu spopularizovaný anténny kábel v publikáciách Ing. Milana Českého, CSc. a od toho
odvodených návodov na pripojenie anténneho zosilňovača, odbočovača, zlučovača TV signálu a pod.
Ďalší spôsob označovaní vysokofrekvenčných koaxiálnych káblov
pochádza z vojenského prostredia, preto asi jeho hlavnou časťou je
MIL, napríklad MIL 17. Nuž a potom je množstvo tzv. Art. no. typových značiek káblov firiem, ktoré dodávajú, alebo vyrábajú káble.
V minulosti sme sa museli orientovať vo firemnom označení
Kathrein, Fuba, Hirschmann atď. Teraz prevažujú CommScoppe,
Belden a pod. V princípe sú to ale variácie na ten istý, alebo rozšírený
rozmerový rad podľa priemerov nad izoláciou.
Na začiatku 60. rokov to bolo značenie pomerne jednoduché. Tzv.
RG káble mali polyetylénovú, výnimočné polystyrénovú izoláciu,
vnútorné jadro medený drôt a vonkajšie jadro (tienenie) v tvare
opletenia z medených drôtikov, plášť zväčša mäkčený PVC, stačilo
ich zatriediť podľa rozmerov. Najpoužívanejší RG rad koaxiálnych
káblov pre TKR:
RG-59 s DOD 3,7 mm
RG-6
4,8 mm, izolácie z penového polyetylénu i 4,6 mm
RG-11 7,20 mm, izolácie z penového polyetylénu
RG-58 2,95 mm, zväčša iba pevný polyetylén
RG-213 7,25 mm, izolácia pevný polyetylén
RG-8
7,25 mm, izolácia z penového polyetylénu
Ako však dopĺňať značky o doplnky, ktoré charakterizovali variovanie materiálov a konštrukčných riešení? V tom bola pomerne veľká
nejednotnosť a najlepšie bolo ich doplniť textovým popisom s hlavnými parametrami, čo je v priamom rozpore s cieľom urobiť stručné
označenie pozostávajúce z alfabetickej časti a číselného spresnenia.
Variácie na základné konštrukčno-materiálové riešenie:
Za RG a číselnú časť značky sa pri náhrade klasického opletenia uvádza Cu/CuSn, čo znamená, že vnútorné jadro je medený drôt a vonkajšie opletenie pocínovanými medenými drôtikmi na AlPET fólii
pozdĺžne obopínajúcou izoláciu ako cigaretový papier. Keď je
namiesto PVC plášťa čierny PE pridá sa PE, ak Halogen free flame
retardant materiál, pridá sa HFFR. Tieto doplnky si jednotlivé firmy
vytvárajú ľubovoľne a treba mať k dispozícii katalógový list (data
sheet) kábla.
Označenie RG má síce svoje limity, ale pri označovaní koaxiálnych
káblov je najrozšírenejšie.
Označovanie káblov podľa ČSN 347730
V rokoch, kedy sa v Československu vyrábali koaxiálne káble iba
v Kablo Bratislava a iné sa takmer nedovážali, vzniklo systematizované značenie, ktoré bolo jednoduché a jednoznačné.
Prvé písmeno alfabetickej časti značky V charakterizuje kábel ako
vysokofrekvenčný. Druhé C medené jadro plné, L lankové, A je
postriebrený drôt, B lanko z Cu postriebrených drôtov. Tretie
písmeno charakterizuje izoláciu (dielektrikum) pevný polyetylén E,
penový C, plný FEP bol označený F. Nasleduje štvrtá písmenová
značka pre vonkajšie jadro (tienenie) O je klasické opletenie mede21
technika
nými drôtikmi. Jeho hustota by mala byť vzhľadom na to, že ide
o vysokofrekvenčné káble podľa IEC a vtedajšej ČSN minimálne
91 %. U je pozdĺžne obloženie Cu fóliou a na nej fixačné opletenie
cca 60 % hustoty z medených drôtikov. J je obloženie AlPET fóliou
a opletenie pocínovanými medenými drôtikmi s cca 50 % krytím. Vo
variante s AlPET fóliou a opletením pocínovanými medenými drôtikmi je značka L. Nasleduje K s dvomi ALPETAL a ALPET fóliami
a medzi nimi zvlnenými pocínovanými medenými drôtikmi
nutnými ku konektorovaniu. Z bolo vonkajšie jadro z pozdĺžne
zvarenej zvlnenej Cu pásky. Káble VCCZE 75-6,4 a VCCZE 75-11,5
patrili medzi najkvalitnejšie káble TKR ešte v 80. rokoch. V súčasnosti
sa konštrukcie káblov v 50 ohmovej verzii používajú na všetkých
GSM vežiach pre telefonickú mobilnú komunikáciu. Káble s klasickým dvojitým opletením drôtikmi bez fólií, majú vo verzii s Cu drôtikmi štvrté písmeno D a z postriebrených medených drôtikov B.
Posledné piate písmeno sa vzťahuje k materiálu plášťa. Y značí mäkčené PVC. Býva biely, sivý, zelený výnimočne čierny. M je mrazuvzdorný plášť z PVC, s odolnosťou proti praskaniu až do - 40 °C. E je
polyetylén zväčša čierny, pretože je stabilizovaný proti UV žiareniu,
napríklad na samonosných závesných kábloch na stĺpy. Toľko abecedná časť značky.
Nasleduje číselné označenie, ktoré sa skladá z prvej časti veľkosti
vlnovej impedancie (50 ohm, resp. 75 ohm), čiže 75 pre TKR a po
pomlčke je priemer nad izoláciou v mm.
Pri kábloch pre inštaláciu v uzatvorených priestoroch s vyššou
hustotou ľudí, alebo majetku, ako sú banky, hypermarkety, stanice
metra, letiská, hotely, opatrovateľské domy sa postupne rozširujú
požiadavky na ich požiarno bezpečnostné charakteristiky. Zvýšili sa
tým požiadavky na tepelnú odolnosť izolácie kábla. Najčastejším riešením je zosietenie PE silánom. Tretia písmenová značka bude teda
X, čo v dobe spracovania ČSN ešte nebolo, rovnako ako plášť
z homo- alebo kopolyméru polyetylénu, plneného bezhalogénovými retardérmi horenia. Pre tento typ plášťa ostalo písmeno E (PE)
v spojení s –R (retardovaný voči horeniu).
Vysoká spoľahlivosť
Mean Well je svetový výrobca napájacích zdrojov a výnimkou
nie sú ani zdroje so špecifickým určením v priemysle i v domácnostiach – nabíjačky olovených akumulátorov. K dispozícií sú
nabíjacie zdroje s výkonmi 100 W až 1 000 W. Zo základných
vlastností, ktoré zdroje Mean Well majú a ktorými sa odlišujú
od iných výrobcov je potrebné vyzdvihnúť vysokú spoľahlivosť
a prísne dodržiavanie bezpečnostných noriem EN60335,
EN60950, galvanické oddelenie AC a DC strany s napäťovou
pevnosťou 3kVAC. Výrobca vynakladá nemalé prostriedky pri
vývoji zdrojov aj na dodržanie noriem EN55022 týkajúcich sa
elektromagnetického vyžarovania do okolia. Detailné technické špecifikácie je možné stiahnuť na http://www.meanwell.co/napajacie-zdroje/nabijacky/priemyselne/.
Priemyselné nabíjače typu ESC/ESP sa dodávajú s výkonom 108 W
a 216 W s výstupným nabíjacím napätím 13,5 V, 27 V a 54 V. Široký rozsah vstupných napätí 88 až 264V AC alebo 249 až 370 V DC sú zárukou
širokého použitia. Výstupný dobíjací prúd je podľa výstupného napätia až 8 A.
Zdroje typu ESC/ESP spĺňajú normy EN55022 a EN61000, ENV50204,
En55024. Elektrickú pevnosť medzi vstupom a výstupom udáva
výrobca zdrojov 3 kV, bezpečnostný štandard EN60950-1. Rozmery sú
jednotné 300 x 184 x 70 mm.
Príklady označenia koaxiálnych káblov:
VCXJE-R 75-4,8; VBFAM 50-1,6; VCCKY N a pod., takže napríklad
prvý kábel má medené vnútorné jadro (Cu drôtik), izoláciu
(terminologicky správne dielektrikum) zo zosieteného
polyetylénu, vonkajšie jadro tvorené obložením AlPET fóliou a
opletením s pocínovanými medenými drôtikmi s cca 50 % krytím,
plášť je z HFFR materiálu. –R označuje, že spĺňa požiarno bezpečnostné požiadavky na nešírenie ohňa, hustotu a korozivitu splodín
horenia.
Záver
V príspevku sme sa pokúsili prístupnou formou priblížiť význam
používaných parametrov a značenia káblov pre TKR, ktoré napriek
očakávaniam dodnes predstavujú kabeláž, s ktorou sa stretávame
najčastejšie. Veríme, že lepšia znalosť parametrov koaxiálnych káblov, ale aj ich značenia prispeje k dorozumeniu medzi projektantmi,
dodávateľmi a odberateľmi káblov v sieťach TKR a zamedzí sa ich
zámena s často menej kvalitnými lacnými výrobkami, kde je predovšetkým meď nahradená rôznymi jadrami s pomedenými drôtikmi,
čo môže spôsobiť nemalé problémy pri dodržiavaní prenosových
charakteristík sietí TKR.
Príspevok bol podporený Agentúrou pre výskum a vývoj SR v rámci
zmluvy č. APVV-0097-11.
Ing. Otto Verbich, PhD.,
Ing. Štefan Izakovič,
Ing. Jana Sulová VUKI a.s, Bratislava
22
Zdroje typu PA-120 a PB-120 s výkonom 100 až 120 W sú určené na
nabíjanie kyselinových olovených akumulátorov 12 V, 24 V a 48 V.
Zdroje majú zabudovanú funkciu PFC (EN61000-3-2), ochrany proti
technika
a úžitková hodnota
nabíjačov akumulátorov Mean Well
skratu, preťaženiu, prepätiu a prehriatiu a typ dobíjania je možné
zvoliť. Zákazník má možnosť vybrať si model, ktorý najlepšie vyhovuje aj z hľadiska ceny, funkcia PFC, typ dobíjania a typ „open frame“ sú voliteľné. Zdroj má jednoduchý a veľmi účelný LED indikátor. Rozsah vstupných napätí je 88-132VAC alebo 176-264VAC voliteľný prepínačom. Zdroj je schopný dodávať trvalý dobíjací prúd
7,2 A (pre 12 V akumulátor) 4,3 A (24 V) a 2,2 A (48 V). Minimálnu
strednú dobu prevádzky do poruchy výrobca udáva 149 tisíc
hodín.
Zdroje typu Mean Well PB-230 sú podobne určené na nabíjanie akumulátorových blokov 12 V/24 V/48 V s kapacitou do 160 Ah (12 V).
Zo špecifických vlastností je možné uviesť zabudovaný aktívny PFC
(PF>0,95), výstupný DIN konektor alebo zvoliteľný konektor
„Anderson“, ďalej 3 fázová dobíjacia charakteristika, široký rozsah
vstupných napätí (90-264VAC, 127-370VDC), nútené chladenie riadeným ventilátorom, možnosť diaľkového ovládania zapnutia/vypnutia (cez kábel). Samozrejmosťou sú ochrany proti skratu,
prepätiu, prehriatiu. Zdroj je schopný trvale dodávať napr. do 12 V
akumulátorovej banky prúd 16 A.
Na obrázku je typická dobíjacia charakteristika zdroja Mean Well
PB-230 pre olovený akumulátor. Rozmery sú 190 x 96 x 49 mm pri
hmotnosti 1,2 kg.
Zdroj Mean Well typu PB-300 je nabíjačka olovených akumulátorov
bez núteného chladenia s tichou prevádzkou s 3 fázovou dobíjacou charakteristikou určená pre akumulátorové banky a akumulátory s kapacitou 80-200 Ah (12 V), 40-125 Ah (24 V), 20-65 Ah (48 V).
Nabíjačka má zvoliteľnú pasívnu funkciu PFC s minimálnym odberom bez záťaže < 3,5 mA/240 VAC. Napríklad do akumulátora 24 V
je zdroj schopný dodávať dobíjací prúd 10,5 A
Nabijačka Mean Well typu PB-360 je ďalšia z radu cenovo dostupných zdrojov s núteným chladením pomocou riadeného ventilátora, s voliteľným vstupným napätím 110VAC/230VAC prepínačom,
s pasívnou funkciou PFC (EN61000-3-2 Class A), určeným podobne
na nabíjanie a dobíjanie olovených akumulátorov 12, 24 a 48 V.
Nabíjačka je určená pre kapacity 80-200 Ah (12 V), 40-125 Ah (24 V)
a 20-65 Ah (48 V) akumulátorov s 3 fázovou dobíjacou charakteristikou. Nabíjačka Mean Well PB-360 dodáva napr. do akumulátora
12 V špičkový prúd 24,3 A.
Nabíjačka Mean Well typu PB-600 je zdroj s univerzálnym širokým
rozsahom vstupných napätí, so zabudovanou aktívnou funkciou
PFC (> 0,95) , s ochranou proti prepólovaniu, skratu, prepätiu, prehriatiu. Zdroj má 3 stavový LED indikátor a možnosť diaľkového
ovládania (cez kábel) a s núteným proporcionálne riadeným chladením ventilátorom. Zdroj je určený na nabíjanie a dobíjanie olovených akumulátorových sústav až do kapacity 400 Ah. (12 V).
Bližšie informácie o zdroji Mean Well PB-600 je možné stiahnuť na:
www.meanwell.co/assets/data/PB-600-spec.pdf, kde sa uvádzajú
aj základné údaje o spoľahlivosti a aj nabíjacej charakteristike.
Nabíjačky od firmy Mean Well PB-1000 s výkonom do 1 000 W umožňujú dobíjať sústavu akumulátorov s napätím 12, 24 a 48 V s dobíjacím prúdom do 60A. Typ PB-1000 poskytuje veľa funkcií, ktoré pri
nabíjačkách tejto cenovej kategórie sú vysoko nadštandardné. Ide
o mikroprocesorom riadené zariadenie, je možné nastaviť dvoj, troj
alebo osem fázové nabíjanie (na obrázku) pre olovené akumulátory. Z vlastností na primárnej strane je možné hlavne vyzdvihnúť
široký rozsah vstupného napätia 90 až 264 V AC (47 až 63 Hz) alebo
jednosmerných 127 až 370 V, ďalej veľmi nízky odber naprázdno
(do 3,5 mA/240VAC). K vysokej efektívnosti dobíjania prispieva aj
kontrola účinníka na primárnej strane (funkcia PFC).
Čo sa týka vlastností na sekundárnej strane, dobíjací zdroj má prepäťovú ochranu (zdroj sa vypne a po odstránení príčiny znova
nabehne), ochranu proti prehriatiu (zdroj sa vypne pri prehriatí
výkonových tranzistorov alebo usmerňovačov a po odstránení príčiny znova nabehne), ochranu proti skratu a proti prepólovaniu. Je
možné dobíjať súčasne dva bloky batérií.
Z ďalších funkcií
možno spomenúť riadené chladenie ventilátoro m , m ož n o s ť
zapnutia/vypnutia na diaľku, LED indikátor, konektor s výstupmi
kontaktov relé pre prípadné použitie v ďalších externých zariadeniach,
alebo na vzdialenú kontrolu stavu.
Na zariadenie dáva výrobca 3 roky záruku. Výrobca udáva minimálnu hodnotu doby bezporuchovej prevádzky 124 tisíc hodín.
Zariadenie spĺňa normy UL60950-1, EN60950-1 a už typickou
samozrejmosťou pri impulzných zdrojoch Mean Well je galvanické
oddelenie s napäťovou pevnosťou medzi vstupom a výstupom
minimálne 3 kV.
Vysokú spoľahlivosť dosahujú zdroje Mean Well vďaka princípom
použitým už pri základnom návrhu zdrojov, dodržiavanie bezpečnostných parametrov, princípy galvanického oddelenia, prenos
energie pomocou transformátora pomocou vysokej frekvencie
a ostatné praxou overené princípy.
Firma JDC, s. r. o. je taktiež aj autorizovaným servisným strediskom. Pracovný tím firmy JDC, s. r. o. tak dokáže poskytovať
plnú technickú podporu značky Mean Well. Podrobné informácie nájdete na web stránke www.meanwell.co.
Text: JDC, s. r. o.
23
technika
Hydraulické vyregulovanie rozvodov
teplej pitnej vody v bytových domoch
Obr. 1 Príklady vyvažovacích ventilov
Základnou úlohou rozvodov teplej pitnej vody je dopraviť ku každému odbernému miestu teplú vodu s požadovanou
konštantnou teplotou. Systém teplej pitnej vody je však otvorený systém s nepravidelným odberom teplej pitnej vody.
V prípade, že nedochádza k jej odberu, voda v rozvodoch postupne chladne. Na eliminovanie tohto stavu sa navrhuje
cirkulačné potrubie, ktoré by malo byť vedené súbežne s potrubím teplej pitnej vody.
Aby sme dosiahli stav, pri ktorom bude v cirkulačných potrubiach
udržiavaná rovnaká teplota vody pre každú stúpačku teplej pitnej
vody aj pri rozdielnych tlakových stratách potrubia a požadovaných
objemových prietokoch, je potrebné pristúpiť k hydraulickému
vyváženiu cirkulačného potrubia.
Podstatou hydraulického vyváženia rozvodov teplej pitnej vody je
osadenie vyvažovacích armatúr do cirkulačného potrubia. Tieto
armatúry zabezpečia usmernenie prietokov v cirkulačných stúpačkách tak, aby bola v celej sústave udržiavaná rovnaká teplota vody,
resp. aby teplotný rozdiel medzi výstupnou teplotou pitnej vody zo
zdroja ohrevu a teplotou pitnej vody na najnepriaznivejšom mieste
sústavy bol udržiavaný v rozsahu 3-5 K. Podľa spôsobu akým tieto
vyvažovacie armatúry pracujú, či na princípe ich exaktného prednastavenia vychádzajúceho z hydraulického prepočtu alebo na
teplotnom princípe, poznáme tri základné spôsoby vyváženia
sústavy.
Statické vyváženie rozvodov teplej pitnej vody
Podstatou statického vyváženia rozvodov teplej pitnej vody je
osadenie vyvažovacej armatúry do každej cirkulačnej stúpačky. Na
základe hydraulických prepočtov každú armatúru exaktne prednastavíme prostredníctvom obmedzenia zdvihu regulačnej kuželky.
Tým dosiahneme rovnomerné rozdelenie objemových prietokov
do každej cirkulačnej stúpačky, čoho dôsledkom bude rovnaká
výstupná teplota teplej pitnej vody na každom odbernom mieste.
Vyvažovacie ventily sú vybavené meracími ventilčekmi, ktoré umožňujú pomocou meracieho prístroja meranie tlakovej diferencie
a objemového prietoku počas prevádzky systému. Vzhľadom na nízke objemové prietoky v cirkulačných stúpačkách sú najvhodnejšie
vyvažovacie ventily s nízkou hodnotou prietokového súčiniteľa kvs
= 0,52 – 3,0 m3/h.
Výhody statického vyváženia:
- rozdelenie požadovaných objemových prietokov do jednotlivých stúpačiek bez ohľadu na teplotu vody
- možnosť zmeny prednastavenia vyvažovacej armatúry pri prípadných hydraulických zmenách v sústave
- cenovo výhodné riešenie
24
Obr. 2 Schéma statického spôsobu vyváženia sústavy
Nevýhody statického vyváženia:
- regulačná armatúra nedokáže reagovať na zmeny teploty vody
v sústave
- ak je sústava prevádzkovaná na vyššie teploty ako je potrebné,
je tento spôsob neekonomický
Dynamické vyváženie rozvodov teplej pitnej vody
Pri dynamickom vyvážení rozvodov teplej pitnej vody osadíme do
každej cirkulačnej stúpačky tzv. termostat do cirkulácie. Po prekročení teploty teplej pitnej vody v cirkulačnom potrubí sa automaticky uzatvára a tým uzatvára aj prietok vody v danej stúpačke.
V prípade dynamického vyváženia môžeme použiť termostat do
cirkulácie, ktorý je vlastne termostatický vyvažovací ventil v podobe proporcionálneho regulátora, ktorý pracuje bez pomocnej
energie. Má v sebe zabudované dva termostaty. Prvý termostat je
určený pre dynamickú reguláciu a je z výroby fixne nastavený na
48 °C, 52 °C, 55 °C, prípadne na 58 °C. Ak teplota vody prekročí nastavenú teplotu na termostate, rozťažné médium vnútri termostatického prvku premieňa zmenu teploty na zmenu dráhy a ventilové
technika
Obr. 3 Princíp funkcie termostatu do cirkulácie
sedlo sa uzatvára, čím sa uzatvára aj prietok vody v cirkulačnom
potrubí. Pri klesajúcej teplote vody sa ventil otvára otváracou pružinou proti termostatickému prvku. Druhý termostat je určený na ter-
prietok vody posúva ďalej k druhej stúpačke a situácia sa opakuje až po poslednú stúpačku.
Staticko-dynamické vyváženie rozvodov teplej pitnej vody
Pri staticko-dynamickom vyvážení osadíme do každej cirkulačnej
stúpačky vyvažovací ventil a zároveň termostat do cirkulácie a tým
skĺbime výhody prvého aj druhého spôsobu.
Obr. 4 Schéma dynamického spôsobu vyváženia sústavy
mickú ochranu rozvodov teplej pitnej vody. V prípade, že na zdroji
je realizovaná termická ochrana rozvodov, čo znamená, že sa v zásobníkoch na teplú pitnú vodu zvýši teplota na 70 °C, prevezme riadenie prietoku armatúrou druhý termostat tak, že bude k dispozícii
plný prietok armatúrou.
Výhody dynamického vyváženia:
- za termostatom do cirkulácie je trvalo udržiavaná konštantná
teplota vody
- systém sa automaticky prispôsobuje zmenám teploty na zdroji
Nevýhody dynamického vyváženia:
- v prípade, že je systém prevádzkovaný s nočnými útlmami, tzn.
cirkulačné čerpadlo je vypnuté, po spustení cirkulačného čerpadla sa sústava správa ako nevyvážená. Nízka teplota vody
spôsobí, že sú termostaty plne otvorené a do prvej stúpačky od
zdroja, vzhľadom na vyššie tlakové straty stúpačiek za ňou (pribúda tlaková strata ležatého rozvodu), vchádza voda s najvyšším prietokom. Po dosiahnutí požadovanej teploty v prvej
stúpačke od zdroja sa termostat postupne uzatvára, čím sa
Obr. 5 Schéma staticko-dynamického spôsobu vyváženia sústavy
Výhody staticko-dynamického vyváženia:
- termostaty do cirkulácie udržiavajú konštantnú teplotu vody
v každej stúpačke
- pri nízkej teplote vody sú prostredníctvom vyvažovacích ventilov zabezpečené požadované prietoky do každej stúpačky
- dispozičný tlak cirkulačného čerpadla je rozložený na dve armatúry, čím sa znižuje hlučnosť sústavy
Nevýhody staticko-dynamického vyváženia:
- cenovo náročnejšie riešenie
Vyregulovanie rozvodov teplej pitnej vody má svoje opodstatnenie
hlavne pri objektoch s rozľahlými rozvodmi a s centrálnym ohrevom
ako sú napr. bytové domy, hotely a pod.
Foto: Herz
Text: Ing. Adriana Vazanová
25
technika
Sledování energií přináší
prokazatelné snížení nákladů
Nasazení systému energetického managementu přináší úsporu nejen elektrické energie, ale i dalších
médií užívaných v rámci výrobního procesu.
První a nejzákladnější pravdou je: „bez měření není kontroly“.
Získání reálných hodnot z provozu vám dá větší nadhled a umožní
obhájit a realizovat změny pro dosažení lepší energetické efektivity.
To je asi jasná věc. Bonus, který nasazení technologie přinese je
navíc přesná evidence využití strojů. Podle nárůstu spotřeby se dá
velmi přesně určit začátek reálného výrobního procesu. Naopak
vysoká spotřeba v nočních hodinách může přinést poznatek
o nedbalosti pracovníků, kteří nechávají stroj či celou linku v polopřipraveném režimu, aby to ráno měli jednodušší. Posledním důležitým faktorem je měření maximální aktuální spotřeby. To jsou
hodnoty související s volbou sazby pro fakturaci a předpokládanému maximálnímu aktuálnímu odběru.
Snižte si požadovaný příkon na realitu
S ohledem na cenovou politiku dodavatele elektrické energie, který
má ve zvyku „pokutovat“ při překročení čtvrthodinového maxima,
si mnoho firem nechává dostatečnou rezervu - někdy zbytečně velkou. Hodnoty požadovaného výkonu mají nastaveny nadhodnocené a vyhazují prostředky pánu
bohu (dodavateli elektrické enerPrůtokoměry
gie)
do oken.
mohou nejen
Jako základ stačí měřit celkovou
hodnoty
zobrazovat, spotřebu - už to podá zajímavá
ale zároveň čísla, která lze následně zpracováje poskytovat vat. Daleko účinnějším nástrojem
nadřízenému
je řešení, kdy měříme jednotlivé linsystému
ky či dokonce stroje. V žádném
případě nestačí obyčejný elektroměr, který umí jen pasivně počítat akumulovanou spotřebu.
Chytré měřící přístroje dokáží daleko víc. Nejenže měří každou fázi
zvlášť a tím poskytují informace o případném nevyvážení zatížení jednotlivých fází, ale měří mnoho různých hodnot a zároveň umí naměřené hodnoty uchovávat. Frekvenci záznamu lze zvolit od 1 s po
libovolný delší časový úsek, což ve výsledku omezí počet nashromážděných dat. Pokud máte závažné důvody si nepořizovat vlastní měřící
přístroje, lze si měření objednat jako službu a dodavatel energetického auditu vám zařízení po nezbytnou dobu měření zapůjčí.
pro různá použití. Nejnovějším přírůstkem je řada KW9M, která se
množstvím měřených veličin, přesností 0,5 %, velkým přehledným
displejem a dalšími parametry řadí k nejlepším produktům z oblasti
podružného měření. Minimální měřitelný proud je 1 mA, což využijeme při měření spotřeby přístrojů ve standby módu, a horní
hranice, také díky možnosti použít měřící transformátory x/5, dosahuje na hranici 4 000 A. Inteligentním elektroměrem KW9M lze
měřit nejen střídavé, ale i stejnosměrné napětí a zároveň dokáže
odděleně měřit spotřebovanou i generovanou energii.
Od SD karty po web server
Měřit každou nabíječku mobilního telefonu by asi bylo nesmyslné,
ale měřit na více místech než jen na vstupu, je naopak více než
rozumné. Určitě je vhodné měřit samostatně jednotlivé haly, ucele-
250 m bezdrátového přenosu dokáže ušetřit vícenáklady s kabeláží
né výrobní linky či jednotlivé stroje pokud jejich příkon je vyšší než
vámi definovaná hodnota - např. 5 kW. Pokud je logika měřicích
Eco Power Meter – inteligentní elektroměry
Panasonic disponuje několika řadami inteligentních elektroměrů
KW9M s přesností 0,5 % a možností využít měřící transformátory x/5
Bezdrátové propojení PLC (Programovatelných automatů) Panasonic a Eco
Power Metrů je již stejně běžné a bezpečné jako komunikace po kabelu
26
míst pečlivě připravena a koordinována s měřicími body např. stlačeného vzduchu či jiných médií, dostává se vám do rukou již systém
pro velmi přesnou analýzu využitelnou např. pro prediktivní
údržbu.
Nedílnou součástí sledování výroby je management energií – a tím
nemyslím jen energii elektrickou. Stejně jako u elektrické energie
dochází ke strmému růstu cen také u plynu, stlačeného vzduchu či
vody. Každou pro nás důležitou energii můžeme měřit vhodnými
technika
senzory nejen na vstupu, ale optimálně zvolenými čidly mohou být
osazeny i jednotlivé dílčí větve. Prostřednictvím Eco Power Metrů
můžeme sledovat nejen spotřebu jednofázových či třífázových spotřebičů, ale zároveň můžeme na jejich pulzní vstupy přivést signál
z konkrétního čidla příslušné měřené energie. O tyto naměřené hodnoty se již postará bezpečný přenos dat. Jednotlivé měřící body lze
připojit k řídícímu systému přes RS485, prostřednictvím ethernetu
nebo bezdrátově. Hodnoty z nepřipojených měřících míst můžeme
přenášet prostřednictvím SD karty a společně pak data podrobit
zpětné analýze, aby mohla být zahájena nezbytná a správná opatření pro zvýšení energetické účinnosti. Neustálé sledování a optimalizace jsou základním kamenem pro moderní a efektivní
hospodaření s energií.
do systému zapojit jednotku DLU (Data Logger Unit), kterou lze
sofistikovaně nastavit pro sledování specifických proměnných
i způsob jejich dalšího zpracování.
Data se nikdy neztratí
Komunikačním srdcem je FP Web Server, který centrálně ukládaná
data průběžně poskytuje – sledovat je můžete na svých chytrých
DLU (Data Logger Unit) je vhodná pro uchování dat s možností jej poskytovat
dále po síti
Následné zpracování dat
Standardní SW nástroje pro sběr a následnou analýzu dat jsou KW
Monitor a KW Watcher. Nabízejí nepřebernou škálu různých zobrazení a specifických způsobů zpracování naměřených veličin. Pro
případ, že bude potřeba výstup zpracovat odlišným specifickým
Široká paleta proudových transformátorů lze jednoduše „nacvaknout“ na vedení různých profilů
telefonech, tabletech či je poskytovat do SCADA. Důležitým faktorem je, že celý systém velmi dobře spolupracuje se SCADA, ale zároveň je schopen plnohodnotně a velmi komfortně, poskytovat data
k analýze i bez jakýchkoliv nadstaveb. Každý datový balíček má časové razítko a tak při výpadku cílového systému nedojde k žádné
ztrátě. Všechna nedoručená data uchovává Web Sever lokálně a při
obnovení spojení data bezpečně přenese.
Pro ovládání systému je rozumné využít moderních dotykových
panelů, které vám nejen dovolí příkaz zadat, ale zároveň poskytnou
aktuální zpětnou vazbu (teplota, tlak, průtok), a to samozřejmě jako
aktuální hodnotu či graf vývoje.
Pro případ, že se rozhodnete realizovat měření bez přímé komunikace přes web server existuje několik alternativních cest. Pro
jednodušší vzdálené systémy se nabízí funkce „Data logging“, která
je v každém dotykovém operátorské panelu Panasonic. Dotykový
panel průběžně sleduje a ukládá nadefinovaná data z řídící jednotky (PLC) a ukládá je na SD kartu do souboru CSV. Pokud je třeba data
ihned zpracovávat či používat pro nějakou online aplikaci můžeme
Nasazení KW9M v různých oblastech s optimálním využití Web Serveru
způsobem, je možné sáhnout po programu FP Web Designer. Toto
vývojové prostředí zajistí on-line zobrazení v podobě unikátní
HTML stránky. Vzhledem k intuitivnímu ovládání vývojového
prostředí se obejdete bez jakéhokoliv programování. Parametrizováním komponent z tématických knihoven můžete připravit zajímavé webové prostředí, díky kterému bude možné vaši výrobu
přehledně sledovat kdekoliv na světě. Praxe ukazuje, že přínosem je
již samotné nasazení měřících přístrojů – Eco Power Meterů, což
vede k větší zodpovědnosti pracovníků daného úseku, ale hlavní
efekt samozřejmě přináší systém jako celek s portfoliem průběžně
naměřených dat a optimální zpětnou vazbou jednotlivých částí.
Text: Luděk Barták
Foto: Panasonic
27
technika
Energetické audity a jiné dokumenty
v oblasti veřejného osvětlování
S účinností od 1. 1. 2013 byl zákonem č. 318/2012 Sb. novelizován zákon o hospodaření energií a jeho
prováděcí vyhlášky. Co je to energetický audit a energetický posudek a co dané novely přinesly do
auditorské praxe, zejména v oblasti veřejného osvětlení, se pokusí nastínit tento článek.
Zákon o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. byl od svého zrodu
již 12 × novelizován, zejména z důvodů přejímání legislativy EU do
našeho právního řádu atp. Poslední novela č. 318/2012 přinesla
mnoho úprav, ale v kontextu tohoto článku budou zmíněny pouze
části týkající se energetického auditu (EA) a energetického posudku
(EP).
Energetický audit
Energetickým auditem se rozumí (ve smyslu definice § 2 písm. n)
písemná zpráva obsahující informace o stávající nebo předpokládané úrovni využívání energie v budovách, v energetickém hospodářství, v průmyslovém postupu a energetických službách s popisem a stanovením technicky, ekologicky a ekonomicky efektivních
návrhů na zvýšení úspor energie nebo zvýšení energetické účinnosti včetně doporučení k realizaci. Jeho platnost je stanovena do
provedení větší změny energetického hospodářství, pro které byl
zpracován. Jedná se o nezávislý dokument, v EA se nikdy nenavrhují
konkrétní obchodní značky výrobků, materiálů, služeb atp. navrhovaných řešení, pouze fyzikální a technické parametry!
Důvody, proč si nechat vypracovat EA na soustavu veřejného
osvětlení (VO), lze spatřit zpravidla v:
· nastala zákonná povinnost (viz v § 9; v oblasti VO zpravidla
nenastává,
· požaduje jej poskytovatel dotace (např. program EFEKT MPO
aj.) či bankovních úvěrů atp.,
· majitel či provozovatel soustavy VO chce být informován o jeho
aktuálním stavu a možnostech efektivních energetických úspor.
Každý energetický audit v souladu s prováděcí vyhláškou sestává
mj. z:
· titulního listu,
· identifikačních údajů,
· popisu stávajícího stavu předmětu energetického auditu vč.
energetické bilance,
· vyhodnocení stávajícího stavu předmětu energetického auditu
z hlediska účinnosti užití energie a úrovně systému managementu hospodaření energií dle,
· výčtu návrhů opatření ke zvýšení účinnosti užití energie,
· souhrnných variant z návrhů jednotlivých dílčích opatření
(členěné např. jak beznákladové, nízkonákladové, středně a
vysokonákladové),
· výběru optimální varianty (z hlediska energetických úspor, ekonomické návratnosti, ekologického přínosu, technické realizovatelnosti včetně uvedení doporučených postupů, aby bylo
dosaženo synergického efektu všech uvažovaných dílčích opatření nebo podle kritérií dotačních programů),
· doporučení energetického specialisty oprávněného zpracovat
energetický audit,
· evidenčního listu energetického auditu + kopie oprávnění en.
specialisty,
· příloh dokládající provedené výpočty za uvažovaných
okrajových podmínek.
Za důležitou a praktickou novinku v metodice zpracování EA díky
lze považovat umožnění výběru optimální varianty (tedy doporučené en. specialistou) podle kritérií dotačních programů. Dále je nově
povinnost návrh vhodné koncepce systému managementu hospodaření s energií, což v případě absence jakéhokoliv monitoringu
obnáší nejprve vytvoření systému sběru dat (měření spotřeby elektřiny, doby svitu, záznamy o poruchách a změnách v celé soustavě
VO atp.) a následné vyhodnocení a opatření ke zlepšování. Viz § 5.
Energetické audity mají přesnou strukturu, zákonem předdefinované tabulky, jednotný evidenční list – jsou tedy vzájemně porovnatelné. Údaje z ev. listu kopíruje zpracovatel EA do evidenční databáze MPO a v blízké budoucnosti bude mít i z tohoto systému každý EA
své unikátní číslo.
Obr. 1 Opálené hliníkové vodiče vlivem přechodového odporu vzniklého
nedotaženým kontaktem
Aby bylo možno EA zpracovat, je vždy nutná úzká součinnost zadavatele se zpracovatelem, spočívající zejména v umožnění místního
šetření auditorem (en. specialistou), tedy podrobné prohlídky celé
soustavy VO (rozvaděče VO, světelné body atp.) za přítomnosti
zástupce provozovatele VO, a předání následujících podkladů:
· informace o nákupu elektřiny min. za poslední 3 roky (faktury,
smlouvy) /ZP/,
· situační plán, schéma rozvodů /ZP/,
· informace o systému hospodaření energií dle ČSN EN ISO 50001
/ZP/,
29
technika
·
·
·
·
pasport VO (vč. zatřídění komunikací…),
projektová dokumentace (ideálně současného stavu),
zprávy o revizi el. zařízení,
informace o používaném slavnostním osvětlení (osvětlení
fasád, adventní osvětlení, fontány atp.),
· doplňující informace o připojených dalších spotřebičích (reklamy, radary, rozhlasy, dopravní značení, kamery, park. automaty,
informační systémy aj.),
· případné další již zpracované dokumenty (dříve zpracované EA,
různé návrhy, studie, analýzy, nabídky atp., příp. i vypracované
technické standardy…),
· rámcové požadavky na nová navrhovaná řešení (např. dle podmínek architekta, dotačního titulu, distributora, velikosti investice aj.) a s tím související kontakty na spolupracující osoby (architekt, světelný technik, projektový manažer…),
kde ZP značí „zákonnou povinnost“. Na kvalitě vstupních podkladů
závisí vždy cena a doba zpracování EA. Mnohdy některé dokumenty
již neexistují, mnohdy nebyly některé dokumenty ani vytvořeny –
pak je nutné tyto údaje vyzískat jinak, ideálně pozastavit práce a po
vytvoření těchto chybějících dokumentů pokračovat, ale často si
požadované údaje v rozsahu pro svou potřebu zajistí auditorský
tým sám.
Při vlastní auditorské činnosti lze z pohledu nezávislé osoby odhalit
spoustu nedostatků, o kterých mnohdy provozovatel netuší či si
neuvědomuje závažnost situace atp., a proto vždy s nimi bývá prokazatelně (písemně) seznámen. Lze je rozdělit do dvou základních
skupin, a to závady na pohled viditelné, např.:
· poškozená svítidla (kryty, difuzory, zaplavená…),
· nevhodné světelné zdroje,
· neřemeslně provedené úpravy,
· poškozené stožáry, patice (vnější silou, korozí, výrobní vady…),
· chybějící uzemnění stožárů,
· nedostatečné krytí el. výzbroje,
· chybějící plomby v měřené části rozvaděčů VO atd.
a na pohled ihned neviditelné, zjištěné zpravidla až při zpracovávání dat, např.
· neoprávněně účtované servisní úkony (velikosti zdrojů, výškové práce),
· absence (pravidelných) revizí,
· zanedbaná údržba (např. nedotažené kontakty atp. viz obr. 1,
· neoprávněné odběry,
· zjištění chybného měření elektroměru a doporučení jeho
ověření,
· napájení jiných zařízení než VO z RVO (tedy rozpor se sjednanou
distribuční sazbou),
· trvale rozsvícené vnitřní osvětlení RVO,
· velké úbytky napětí na vedení a ztráty,
· nevyvážené zatížení jednotlivých fází,
· problémy s kompenzací účiníku,
· předimenzované hl. jištění před elektroměry,
· nevhodně zvolená distribuční sazba dodavatele elektřiny, atd.
V rámci zpracování EA je vhodné provádět kontrolní měření a ověřovat předpokládané výkonové poměry atp., viz obr. 2. Těmito
náměry lze odhalit mnohé nedostatky výše uvedené. Tato kontrolní
měření smí provádět pouze osoby s elektrotechnickou kvalifikací,
s platným přezkoušením z Vyhl. č. 50/1978 Sb. a praktickými zkušenostmi, neboť nezřídka chybí v rozvaděčích platné schéma zapojení atp.
Nad rámec zákonného minima a po dohodě se zadavatelem je
vhodné zpracovávaný audit rozšířit o další doprovodné informace,
které rozšíří povědomí u laického čtenáře energetického auditu,
např:
· informace o příp. výhodnějších možnostech nákupu elektřiny,
· poučení o ekologické likvidaci svítidel, sv. zdrojů, komponent
rozvaděčů (problematika PCB aj.),
30
·
·
·
·
·
obecné informace o volbě svítidel (světelný smog), světelných
zdrojů, regulaci atp.,
vyjádření ekologických přínosů i „lépe představitelnou formou“ (ušetřené stromy, přepočty na vagony uhlí atp.),
vyjádření výstupů i ve formě hodnot požadovaných dotačními
tituly (různé měrné ukazatele, atp.),
posouzení i příp. jiných alternativních řešení a zdůvodnění
jejich doporučení či nedoporučení,
možnost provedení různých ekonomických analýz dle požadavku zadavatele (reálné doby životností jednotlivých kompo-
Obr. 2 Ukázka probíhajícího měření energetické náročnosti soustavy
VO pomocí 2 analyzátorů elektrických sítí
nent, uvažování dotací, úvěrů aj. zdrojů vč. citlivostních analýz
atp.),
· kontroly úbytků napětí a ztrát ve vedení,
· seznámení s výsledky provedených měření kvality elektřiny
atp.,
· informování o povinnostech vyplývajících z platné legislativy,
· informace o intervalech pravidelných revizí atp.,
· řešení problematiky pasportů VO (vysvětlení přínosů, příp. aktualizace atp.),
· plánování postupů nápravy špatného stavu VO dle různých kritérií (bezpečnost, nákladovost, návratnost, aj.),
· diskutování problematiky externí správy VO,
· porovnání vyhodnocených ukazatelů v EA s obdobnými srovnatelnými provozovanými soustavami VO (z dostupných statistik či databáze zpracovatele EA).
Samozřejmostí je při zpracování energetických dokumentů vždy
používání odborné terminologie, definičních pojmů z nadřazených prováděcích předpisů, dodržování normalizovaných schematických značek, měřítek atp.
Energetický posudek
Je novinkou zavedenou od letošního roku. Jedná se o písemnou
zprávu obsahující informace o posouzení plnění předem stanovených technických, ekologických a ekonomických parametrů určených zadavatelem energetického posudku včetně výsledků a vyhodnocení. Energetický posudek je možno zpracovat pouze pro vyjmenované účely, viz § 9, tedy v souvislosti s VO:
· posouzení proveditelnosti projektů týkajících se snižování energetické náročnosti budov, zvyšování účinnosti energie, snižování emisí ze spalovacích zdrojů znečištění nebo využití obnovitelných nebo druhotných zdrojů nebo kombinované výroby
elektřiny a tepla financovaných z programů podpory ze státních, evropských finančních prostředků nebo finančních
prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů,
technika
·
·
·
vyhodnocení plnění parametrů projektů realizovaných v rámci programů podle předchozího bodu,
podklad pro veřejné zakázky v oblasti zvyšování účinnosti
energie, snižování emisí ze spalovacích zdrojů znečištění
nebo využití obnovitelných nebo druhotných zdrojů nebo
kombinované výroby elektřiny a tepla,
vyhodnocení provedených opatření navržených v energetickém auditu.
Rozsah a struktura posudku je podrobně stanovena v § 6 a 7
a musí obsahovat:
· titulní list,
· účel zpracování podle § 9a zákona,
· identifikační údaje,
· stanovisko energetického specialisty (s ohledem na oblast
VO):
· stanovení výsledků a podmínek proveditelnosti nebo vyhodnocení plnění parametrů nebo vyhodnocení provedených
opatření,
· závěrečný výrok o naplnění účelu energetického posudku,
· ekonomické a ekologické vyhodnocení (stejným způsobem
jako v energetickém auditu),
· evidenční list energetického posudku,
· kopii dokladu o vydání oprávnění.
Z výše uvedeného je patrné, že energetický posudek hodnotí již
nějaký konkrétní projekt, který může být již navržen s konkrétními
výrobky a technologiemi. Dále je jeho použití povinné při vyhodnocování dotací z veřejných zdrojů atp., tedy při tzv. „Závěrečném
vyhodnocení akce“.
Energetická studie
Za energetickou studii lze uvažovat dokument zpracovaný dle předem definovaných požadavků zadavatele, který hodnotí předem
vytipovaná úsporná opatření, navrhuje či ověřuje jejich parametry atp., ale vždy na základě konkrétních údajů o dané soustavě
VO, o jejím způsobu užívání, požadované návratnosti atp. Jedná
se o „částečný energetický audit, popř. energetický posudek“,
který však nemá oporu v zákoně, ale mnohdy poskytuje významnou úsporu času a financí. Též se lze často setkat i s požadavky na
expertní posouzení výhodnosti a hlavně pravdivosti různých nabídek (povětšinou nevyžádaných).
Energetický specialista
Energetický audit a energetický posudek smí zpracovávat pouze
energetický specialista (dříve en. auditor), kterým je výhradně
fyzická osoba zapsaná v seznamu MPO a vlastnící oprávnění
k příslušným činnostem. Energetický specialista je pravidelně
přezkušován, musí být nezávislý, bezúhonný, pojištěný atp. Blíže
v § 10, resp. v samostatné prováděcí vyhlášce o en. specialistech.
Závěr
Cílem tohoto článku bylo upozornit na problematiku energetických dokumentů v oblasti veřejného osvětlení. Energetický audit
vždy popíše existující užívané technologie soustavy VO, náklady
za provoz veřejného osvětlení a nabídne jedno optimální řešení
z více posuzovaných, jak efektivně snížit energetickou náročnost
či vhodnou správu VO. Nutno dále podotknout, že kvalitně zpracovaný energetický audit lze vždy rychle a levně zaktualizovat
(např. dle aktuální situace v dotacích) či přepracovat v energetický
posudek, lze z něj vyhotovit podklady pro výběrová řízení atp.
Energetický audit spolu s pasportem VO by měly vždy předcházet
všem zásadním změnám na veřejném osvětlení.
Tento příspěvek nebyl podpořen žádným grantem EU, ministerstvem či jinou dotační institucí.
Ing. Martin Škopek, Ph.D.,
Energetický specialista a soudní znalec,
Energy Consulting Service
MEA získala 100 % podíl
ve firmě RONN Drain
Společnost MEA Water Management GmbH se sídlem
v německém Aichachu převzala českou firmu Ronn
Drain Complet, s. r. o. se sídlem v Karlových Varech i její
slovenskou dceřinou firmu Ronn SK.
Ronn Drain
je významnou firmou
na trhu v oblasti vodního
hospodářství, která pro český a slovenský trh dováží a prodává kvalitní produkty
západoevropských výrobců.
Společnost byla založena před více než 15 lety a díky schopnosti
svých tří vlastníků a generálních ředitelů se výrazně rozrostla.
Úspěch společnosti Ronn Drain je založen na vyváženém portfoliu výrobků, úspěšném marketingu a obchodním modelu,
který zákazníkům přináší skutečná řešení. Za svůj úspěch společnost vděčí také silnému a zkušenému obchodnímu týmu. Na
základě akvizice se společnost MEA Drainage Division stává
vůdčí firmou na českém trhu, a výrazně tak posiluje své mezinárodní obchodní aktivity v oblasti odvodňovacích systémů.
Skupina MEA, jejíž současná hodnota činí 120 milionů eur, působí po celém světě v oblasti sklepních produktů, odvodňovacích
systémů a výrobě mřížových roštů.
RONN SK s.r.o.
Vodná 27
949 01 Nitra
Tel.: +421 376 529 339
e-mail: [email protected]
www.ronn.sk
31
technika
Optimální osvětlení v centru Helsinek
Nová hlavní knihovna Helsinské univerzity největší multioborová univerzitní knihovna ve Finsku je
umístěna přímo v jádru městského centra Helsinek. Nová budova knihovny Kaisa představuje moderní
finskou architekturu a ve fázi výstavby přilákala hodně zájmu.
knihovny zahrnuje více než jeden a půl
milionu knih, které jsou zapůjčovány více
než dvoumilionkrát ročně. Očekávaný počet
zákazníků, kteří knihovnu navštíví, je zhruba
5 000 za den, což je hodně přes jeden milion
zákazníků za rok.
Budova Kaisa je novou dominantou centra Helsinek na místě původního obchodního centra
Nová knihovna byla v budově Kaisa otevřena 3. září 2012 a své služby poskytuje široké
veřejnosti. Ve stejné budově sídlí také
vedení knihovny a oddělení veřejných
služeb. Tři další knihovny Helsinské univerzity poskytují informace a knihovnické
služby podle vědních oborů příslušných
kampusů.
Nová knihovna ve středu města nabízí
Velkoryse pojatá okna dovolují maximální využití
denního světla a efektivní sdružené osvětlení díky
řízení Helvar
služby vztahující se k fakultám, které se
nacházejí v kampusu v městském centru:
fakultě umění, právnické, teologické a fakultě sociálních studií. Ve druhém patře
knihovny je útulná kavárna Book Café.
Maximální energetická účinnost
Developerem projektu budovy Kaisa bylo
Centrum pro správu majetku Helsinské
univerzity, které stanovilo přísné požadavky
na kvalitu a funkčnost osvětlení univerzitní
knihovny. V budově je efektivně využíváno
denní světlo. Systém osvětlení, klimatizace,
topení a chlazení je moderní a energeticky
úsporný. Velká okna budovy byla vybrána
tak, aby vnitřní prostory využívaly přes den
maximum denního světla a zefektivnil se
provoz osvětlovacích soustav automatickým řízením sdruženého osvětlení.
„Základní osvětlení budovy bylo realizováno pomocí zářivek, které jsou vybaveny stmívatelnými předřadníky. Stmívání
a ovládání osvětlení je vždy podřízeno
konkrétní části budovy. Osvětlení je
automaticky stmíváno podle množství
denního světla přispívajícího do budovy
Pozoruhodný dům plný světla
Kaisa je architektonickým symbolem knihovny, který vyrostl na místě bývalého
obchodního domu. Univerzitní knihovna
slouží studentům, badatelům a veřejnosti.
Rozvoj knihovnických služeb byl jedním
z projektů započatých během akce Světové
město designu v roce 2012.
Budova, která je plná světla a perfektně
zapadá do jejího okolí, byla navržena
architektonickou kanceláří Anttinen Oiva
Arkkitehdit Oy, která tímto projektem
vyhrála v roce 2008 architektonickou soutěž.
Návrh nazvaný Opening byl považován
za smělý, osobitý a náležející k tomuto místu.
V kostkované cihlové fasádě jsou umístěny
stylové klenuté„otvory“.
Cihlový povrch spojuje budovu s danou
oblastí v Kaisaniemenkatu, v níž se nacházejí
četné budovy z červených cihel. Vnitřní
prostory budovy jsou postaveny okolo
souboru mezilehlých patrových vstupů
vytvořených kolem celé budovy, které umožňují přirozenému světlu z velkých oken
pronikat do všech pater, kde jsou poskytovány služby zákazníkům.
Pozemek, na kterém knihovna Helsinské
univerzity stojí, má rozlohu 30 200 m2,
z čehož knihovna zaujímá 15 500 m2, tj.
rozlohu odpovídající velikosti přibližně tří
fotbalových hřišť. Budova má sedm nadzemních pater a čtyři patra pod zemí.
Rozpočet stavby byl 55 milionů eur. Sbírka Denní světlo prostupuje budovou i díky světlíkům
technika
firmy Helvar. Vybrali jsme si nejznámější
systém řízení na trhu, protože to bylo
otázkou samotné podstaty při realizaci
v tomto rozsahu. Realizace systému řízení
DALI ve spojitosti s ostatními stavebními
prá cemi byla snadná. Cena, hospodárnost
a jednoduchá realizace byly hlavními faktory
pro výběr systému. Nyní jsme schopni řídit
a ovládat osvětlení jako samostatný systém
pomocí uSee Interface od firmy Helvar.
Spotřeba energie je měřena samostatným
systémem. V tomto rozsahu nevěřím v řízení
osvětlení v rámci automatizace celé stavby.
Systém osvětlení v této velikosti by měl
být realizován jako samostatný systém,“ říká
A. Hämäläinen.
Snadné hledání díky dokonalému nasvětlení regálových uliček s řízením pohybem a denním světlem
okny. Kromě senzorů světla jsou v knihovně
také senzory kvality vzduchu. 180 měřicích
bodů analyzuje elektrickou energii využívanou v budově.
Počátečním bodem bylo vytvořit snadno
ovladatelný systém osvětlení v budově,
který by vytvořil stabilní prostředí pro čtení.
V systému řízení osvětlení je zahrnut každý
světelný zdroj v budově. Ve všech patrech
jsou snímače intenzity denního světla
a detektory přítomnosti. Díky monitoringu
spotřeby energie jsou hned patrné pozoruhodné úspory, které přináší řízení osvětlení. Jsme přesvědčeni, že mohou dosáhnout až 50 %,“ říká Aimo Hämäläinen,
zástupce ředitele Centra pro správu majetku
Helsinské univerzity.
Zapínání a vypínání osvětlení v zasedacích
místnostech a studovnách v knihovně je
řízeno také detektory přítomnosti. Osvětlení
rozsáhlých suterénů je rovněž řízeno pomocí uvedených detektorů, které mají na starosti jednotlivé malé plochy. Jsou zde modulární řídicí panely specifické pro danou místnost, které vybírají různé světelné scény.
Prostorné čítárny umístěné v několika
patrech jsou osvětleny antireflexními LED
svítidly na čtení.
Jednoduché a energeticky účinné ovládání osvětlení
Světelný systém pro celý interiér knihovny
Helsinské univerzity je spojen se systémem řízení osvětlení DIGIDIM router na
bázi DALI od firmy Helvar. Všech 2 770
svítidel je ovládáno stejným systémem
řízení osvětlení. Hlavní vizualizace systému Helvar je umístěna ve velínu budovy,
kde je dokonalý přehled o všech místech
s osvětlením.
„Pro čtení je potřebné správné a dobré
osvětlení. Kromě studentů je knihovna
využívána také badateli a univerzitními
profesory. My sami jsme byli developerem
naší budovy a měli jsme svou vlastní vizi,
jak by měl být systém osvětlení v tak velké
budově řešen. Jestliže je systém osvětlení
Informace o systému
předřadníky Helvar EL1×14-35 iDim DALI
79 routerů DIGIDIM 910
Dokonalé osvětlení je uzpůsobeno činnostem v budově
Součástí umělého osvětlení jsou i designová svítidla podtrhující architekturu prostoru
řízen tradičním způsobem, nelze ho ovládat
tak přesně, jak by tomu mělo být. Očekávání
byla velká. Veškeré osvětlení musí být
uzpůsobeno činnostem v této budově a my
jsme chtěli, aby byl konečný výsledek hos
podárný. Když mluvíme o jednoduchosti
používání a úspoře energie, mělo by být
osvětlení klíčovým faktorem. Po pečlivém
zvažování jsme se rozhodli vybrat řešení od
658 systémových senzorů Helvar
51 reléových jednotek
4 dotykové panely LCD
13 vstupních jednotek Imagine
26 modulárních panelů DIGIDIM Helvar
uSee Interface
Foto: Johan Stenberg, Helvar
Podle Helvar News 2/2012 upravil
Richard Kaloč, DNA CENTRAL EUROPE s. r. o.
33
technika
Světelné zdroje
z pohledu technologického řešení
Technologický vývoj v 21. století se odráží ve všech vědních odvětvích. Tento prudký růst se na několika
úrovních promítá téměř do všech kultur po celém světě. Jedním z takovýchto dynamicky se vyvíjejících
odvětví, která ovlivňují přirozené prostředí člověka, je světelná technika. Dovolte mi tedy krátkým
článkem přiblížit tři základní technologie, se kterými se běžně setkáváme v každodenním životě.
ECO halogenové žárovky – pokročilá inovace
ECO halogenová žárovka je pokročilá forma klasické žárovky.
Vlákno se skládá z tvárného wolframu a je umístěno v baňce naplněné vzácnými a halovými plyny. Halové plyny potom zajišťují
optimální regeneraci vlákna žárovky. Kvůli vyššímu vnitřnímu tlaku
Životnost 2 000 hodin a 100 000 spínacích cyklů jsou dnes již standardem. Tento druh žárovek je vhodný do prostor, kde dochází k častému spínání. Navíc jsou vhodné i v kombinaci se stmívačem.
Uvnitř žárovky dochází při teplotě 2 500–2 800 °C k uvolnění atomů
wolframu, na které se začnou navazovat atomy halových prvků
a část z nich se pak regeneračním cyklem naváže zpět na wolframové vlákno. Tímto cyklem vznikne úspora až 30 % elektrické energie
vůči klasické žárovce s wolframovým vláknem. I přes tuto úsporu se
však většina ECO halogenových žárovek běžně nachází v energetické třídě C.
Patice ECO halogenových žárovek bývá pro zajištění optimální nosnosti a vodivosti elektrického proudu a napětí vyrobena z hliníkové
slitiny. Žárovky tak vynikají torzní tuhostí a zároveň odolností proti
mechanickému poškození.
Úsporné zářivky jako racionální řešení
Kompaktní úsporné zářivky jsou moderním produktem v umělém
osvětlení. Představují nízkotlaké rtuťové výbojky, v níž je hlavní část
světla vyzařována vrstvou luminoforu buzeného ultrafialovým zářením výboje. Pro maximální životnost a kvalitu vyzařovaného světla
používáme výhradně environmentální luminofor na bázi třípásmového fosforu. Díky tomu je pak dosaženo vynikajícího podání barev
a vysokého poměru lumenů na Watt.
Vlastní výbojová trubice je na obou koncích opatřena wolframovými elektrodami, které jsou pokryty emisní hmotou prémiového
(7 – 8 atm) je baňka vyrobena z tavného křemičitého skla, které je
z důvodu absorpce UV záření potaženo vrstvou oxidu titaničitého.
ECO halogenové žárovky jsou obecným standardem jak pro
všechny domácnosti, tak pro profesionální aplikace, a to zejména
díky vysokému indexu podání reálných barev. Pokud jedině denní
světlo zobrazí barvy v reálu na 100 %, pak ECO halogenové žárovky
mají toto procento 99,9. Vykreslují barvy téměř identicky jako denní
světlo.
34
bezolovnatého měkkého skla. Úsporné zářivky mají vysoký nadstandard z hlediska materiálového zpracování, zejména v minimálním obsahu těžkých kovů uvnitř zářivky. Těla úsporných zářivek jsou
vyrobena z environmentálního plastu, který je garancí minimálního
technika
zatížení životního prostředí. Obecně se tedy dá již hovořit o kladném vlivu na životní prostředí.
Vynikající předřadníky se starají o dlouhou životnost v rozmezí
6 000 – 10 000 hodin a zajišťují vysokou bezpečnost zářivky při provozu. S počtem spínacích cyklů od 40 000 jsou však kompaktní
úsporné zářivky nebo-li CFL vhodnější do prostor, kde není časté spínání a je vyžadováno trvalé svícení.
S úsporou elektrické energie oproti klasické žárovce se skokově dostáváme přes 80 %, což je navíc podtrženo energetickou
třídou A.
LED žárovky – špičková technologie
LED žárovky nebo-li Lighting Emitting Diode jsou fenoménem
a zároveň filozofií dnešní doby. Základem LED diody je polovodičový čip připojený ke zdroji elektrického napětí. Kolem něj je vrstva
materiálu (například pryskyřice), která dává vyzařovanému světlu
potřebné optické vlastnosti. Na rozdíl od žárovky, kde nezáleží na
směru průchodu elektrického proudu, musí být LED dioda zapojena
pouze v propustném směru a může používat pouze stejnosměrný
proud. Pro připojení ke zdroji střídavého proudu je proto LED
svítidlo vybaveno usměrňovačem.
LED dioda vyzařuje světlo v poměrně úzké jednobarevné části spek-
Kompetentní kontaktní partneri
firmy DISTRELEC pre slovenských
a českých zákazníkov
DISTRELEC, distribútor elektroniky a počítačového príslušenstva, poskytuje ako priamy kontaktný partner pre Slovensko
a Čechy kompetentné služby zákazníkom a taktiež ponúka
nový rozšírený katalóg 2013 s veľmi zaujímavými produktami
a cenami. Pre bližšie informácie nám môžte zavolať na bezplatné telefonické číslo firmy DISTRELEC.
S obsiahlym výberom vysoko kvalitných produktov od 1 000
uznávaných výrobcov, ponúka DISTRELEC širokú škálu z oblasti elektroniky, elektrotechniky, meracej techniky, automa-
tizácie, tlakovzdušných zariadení, náradia a príslušenstva.
Jednotlivé výrobné oblasti sa priebežne rozširujú a prehlbujú
a osvedčený sortiment rozvíja nové doplnkové skupiny výrobkov. Štandardná dodacia lehota je 24 hodín, cena za dopravu
zásielky je 5 eur plus DPH. Táto cena je nezávislá na množstve
zásielky.
tra. Barva světla vyzařovaného LED diodou, tedy jeho vlnová délka,
závisí na chemickém složení polovodiče. LED dioda neumí vyrobit
bílé světlo, protože to vzniká smícháním základních barev světelného spektra. Starší LED svítidla proto obsahovala diody různých
barev, jejichž světlo se ve svítidle mísilo. Současné bílé LED diody
proto využívají polovodičového čipu ve spojení s luminoforem - látkou schopnou světlo zachycovat a opět vyzařovat. Barva světla vyzařovaná polovodičem je u LED jiná než barva (nebo několik barev)
světla následně vyzařovaných luminoforem. Tyto barvy se mísí
přímo na čipu a výsledkem je bílé světlo.
LED žárovky mají vynikající životnost (10 000 – 30 000 hodin dle
typu) s minimálním úbytkem světelného toku. Dá se říci, že běžnému uživateli budou každodenně sloužit i více než 10 let. Prémiové
LED žárovky mají navíc tělo vyrobeno z kvalitní hliníkové slitiny,
zajišťující dostatečný odvod tepla generovaného napájecím
zdrojem a samotnými LED čipy. Dostatečné chlazení má vysoký vliv
na celkovou životnost LED žárovky. Tady se pak pohybujeme v úrovni 30 000 hodin životnosti. Prémiové LED žárovky jsou pro využívány zejména v náročných podmínkách, kterým je přizpůsoben i difuzor žárovky zajišťující nejen perfektní distribuci světelného toku,
ale i maximální ochranu samotných LED čipů před mechanickým
poškozením.
U LED žárovek je energetická třída A více než zřejmá a úspora
elektrické energie oproti klasickým žárovkám ve výši okolo 90 %
samozřejmostí.
Autor: Daniel Stržínek
Redigovala: Ing. Jana Habáňová
Okrem DISTRELEC online obchodu (www.distrelec.com ) a rôznych foriem e-commerce, sa celkový program nachádza v tlačenom katalógu pre elektroniku a počítačové príslušenstvo.
DISTRELEC
CZ:
Tel.: 800 14 25 25
Fax: 800 14 25 26
e-mail: [email protected]
www.distrelec.cz
SK:
Tel.: 0800 00 43 03
Fax: 0800 00 43 04
e-mail: [email protected]
www.distrelec.sk
35
technika
Pořiďte si vhodný radiátor
V současné době se na trhu setkáte nejčastěji se 4 typy radiátorů: ocelové žebříkové, ocelové deskové, hliníkové či bimetalové
a litinové. Mimo to samozřejmě existují i další typy, většinou designové či jinak atypické, jejich prodej se však pohybuje spíše
v jednotlivých kusech. V novostavbách se pak často setkáme i s řešením zcela bez radiátorů. K vytápění se pak používají buď
podlahové podokenní konvektory, celoplošné podlahové topení ukryté v konstrukci podlahy nebo teplovzdušné vytápění
lokálním zdrojem tepla - typicky krbovou vložkou či krbovými kamny.
Stále nejrozšířenějším způsobem vytápění
místností zatím zůstává vytápění pomocí
otopných těles. Tepelnou ztrátu každé místnosti musí určit výpočtem projektant nebo
ze zkušenosti montážní firma. Otopná tělesa
jsou situována pod oknem a jejich rozměr
(při respektování požadovaného výkonu) se
vybírá podle rozměru okenního otvoru. Ponecháváme cca 15 cm (min. 5 cm) volného
prostoru mezi podlahou a spodním okrajem
otopného tělesa, 5 cm mezi stěnou a zadním
okrajem radiátoru a 10 cm (min. 5 cm) mezi
parapetem a horním okrajem radiátoru.
Výjimkou je situování radiátorů v koupelnách a předsíních – zde se využívají vysoká,
úzká a plochá otopná tělesa zabírající co
nejméně místa.
Hliníkové a bimetalové článkové radiátory umožňují sestavení tělesa požadovaného výkonu a rozměru, kombinací velikosti
a počtu článků. Je zde jisté riziko zvýšené
koroze při napojení na otopný systém obsahující různorodé materiály (měď, ocel, hliník). Předností je hladký povrch se snadnou
údržbou. Údržba teplosměnné plochy
mechanickým způsobem je však díky tvaru
článků velmi obtížná.
Ocelové žebříkové radiátory se téměř
výlučně používají v koupelnách, na WC, případně v předsíních. Jejich výhodou je rychlý
náběh teploty, snadné čištění a zejména
možnost zavěšení a sušení ručníků. Často
bývají doplněny elektrickou topnou tyčí pro
zajištění sušicí funkce i při letním odstavení
topného systému.
36
radiátoru pak není ovlivněna polohou vývodů. Stejně jako hliníkové a bimetalové radiátory jsou deskové radiátory známy rychlým
náběhem teploty, bohužel však také jejím
rychlým poklesem. Sice to umožňuje poměrně přesně udržet požadovanou teplotu
v místnosti, na druhou stranu ale zvýšený
počet spínacích cyklů kotle snižuje životnost
jeho komponent. Nelze také opomenout
nesnadnou čistitelnost teplosměnné plochy
u deskových radiátorů s vlnovcovým plechem umístněným mezi deskami – což jsou
prakticky všechny běžně používané typy. Jak
deskové radiátory, tak i ostatní výše zmíněné
typy se dodávají vždy ve finální povrchové
úpravě a balené do kartonu, který chrání
otopné těleso nejen při dopravě a instalaci.
Lze jej většinou na otopném tělese ponechat i po montáži a ochránit jej tak od znečištění i při konečné úpravě interiérů.
Litinové radiátory jsou historicky nejstarším typem. Jejich prodej dlouhodobě
stagnuje, ale v poslední době opět mírně
Deskové plechové
radiátory doznaly i přes počáteční problémy s kvalitou velkého rozšíření. Toho bylo
dosaženo – kromě výrazného navýšení kvality – také jejich relativně nízkou hmotností,
slušným výkonem a příznivou cenou.
Plechové radiátory se vyrábějí také v moderním provedení se spodním napojením a
vestavěným termostatickým ventilem, tzv.
provedení „ventilkompakt“. Ještě univerzálnější, avšak o něco dražší je pak provedení se
středovým spodním napojením. Umožňuje
to připravit vývody topné vody a zpátečky
na střed okna a definitivní volba rozměru
technika
ožívá zájem o tento typ „retro“ radiátorů.
Kromě dovážené turecké či italské produkce
se nadále vyrábějí také v bohumínské slévárně. Nejprodávanější je klasický žebrový typ
„Kalor“, který je využíván nejen v domácnostech, ale pro poměrně dobrou čistitelnost
také ve zdravotnických zařízeních. Inovované typy „Kalor 3“ a „Termo“ se vyznačují čelní
panelovou plochou, která sice zvyšuje
výkon radiátoru a zlepšuje jeho vzhled, ale
také nepříznivě ovlivňuje čistitelnost instalovaného radiátoru. Typ „Termo“ se navíc
ještě vyznačuje sníženým vodním obsahem.
Snadnou čistitelnost, nízký vodní obsah
a velmi moderní a progresivní vzhled
kombinuje litinový radiátor „Styl“, který oživí
každý současný interiér. Pro klasicky pojaté
interiéry, pro místnosti laděné do stylu retro
a pro rekonstrukci historických objektů je
pak určené typy „Bohemia“ a „Hellas”. K tomuto typu jsou k dispozici i stylově sladěné
ventily, včetně termostatického. Všechny litinové radiátory (mimo typy „Bohemia“ a „He-
llas”) je možno pořídit s vestavěným termostatickým ventilem a spodním připojením.
Na základě objednávky lze radiátory dodat
i sestavené s požadovaným počtem článků
a případně i finální povrchovou úpravou.
Nejčastějším mýtem tradujícím se o litinových radiátorech je pomalý náběh teploty.
Měření pomocí termokamery však ukázalo,
že rychlost náběhu je srovnatelná s plechovými deskovými radiátory. Naopak vysoká
tepelná kapacita a citelná tepelná setrvačnost litinového otopného tělesa je skutečností, která přispívá k nízkému počtu spínacích cyklů kotle a tím k prodloužení životnosti jeho komponent. Moderní pokojové
regulátory se samo-učící funkcí pak umí eliminovat i dříve běžné překmity pokojové
teploty nad teplotu požadovanou. Neoddiskutovatelnou nevýhodou zůstává vysoká
hmotnost, ztěžující transport, manipulaci
i instalaci radiátoru.
tepelná čerpadla). Pak není teplo ze zdroje
(zdrojů) předáváno přímo. Využívá se akumulačních nádob, které absorbují a akumulují nárazově dodávané teplo z jednotlivých
zdrojů a plynule je předávají do rozvodu.
Spůsoby zapájení
Připojení radiátorů na otopný systém a rozvod topné vody je v dnešní době řešen
Montáž radiátoru
Při vlastní montáži radiátoru, je kromě výše
zmíněných pravidel situování otopných
těles vůči okenním otvorům nutno dodržet
zejména nízkoobsahovými potrubními
rozvody. Nejčastěji používané jsou rozvody
z mědi nebo vrstveného plastu (pex-al-pex).
z ekonomických důvodů se i dnes ještě využívají i rozvody ocelové či plastové. Při volbě
materiálu rozvodu je třeba zvážit nejen
všechny komponenty zapojené do otopného systému, ale i tlakové poměry v systému
(závislé např. i na počtu podlaží), druh
teplonosného média a požadovaný způsob
zapojení celé soustavy. Vesměs je dnes již
používán nucený oběh topného média
pomocí oběhového čerpadla, takže se již
nesetkáváme s rozvody o průměru 5/4“
nebo dokonce 2“. Pro snížení vodního objemu v potrubních rozvodech (nejsou využívány pro předávání tepla do obytného prostoru) jsou tedy používány rozvody o průměru DN15, DN20 a podobné („malíková
měď“). Všechny rozvody je samozřejmě
nutno tepelně izolovat pro zamezení ztrát
při dopravě teplonosného média. Tím bývá
typicky voda, často doplněná o inhibitory koroze, popřípadě nemrznoucí směs
(zejména u sezónně vytápěných objektů).
Radiátory je možno vytápět i pomocí kombinace více tepelných zdrojů, např. kotel ve
spolupráci s některým z moderních zdrojů
tepla (pyrolitické kotle, solární systémy,
také příčný sklon radiátoru (cca 1 °) směrem
od odvzdušňovacího ventilu dolů. Jinak by
nebylo možné radiátory řádně naplnit topným médiem a důkladně odvzdušnit. Pro těsnění závitových spojů je možno s výhodou
použít moderních vláknových materiálů,
např. Loctite 55. Oproti teflonu je možný
zpětný pohyb šroubení při instalaci a na rozdíl od konopí nedochází k bobtnání těsnicího materiálu a tlakovému namáhání šroubového spojení.
Standardně se radiátory zavěšují pomocí
různých typů konzol šroubovaných na stěnu
pomocí hmoždinek a vrutů. V případě nedostatečně únosných stěn nebo v případě
instalace do volného prostoru lze využít
nejrůznějších typů podstavných montážních setů („nožek“). Typ a počet konzol je
závislý na rozměru otopného tělesa. Návod
na instalaci je většinou součástí dodávky
radiátorů a/nebo montážních konzol.
Některé radiátory (litinové retro-typy "Bohemia" a "Hellas") mají vlastní nožky jako
součást své konstrukce. V každém případě
je vhodné svěřit montáž otopného tělesa
odborné topenářské firmě nejen z důvodu
záruky, ale také pro přiznání snížené sazby
DPH.
Text: Ing. Robert Juřenik
37
technika
Nová technologie vyžaduje nové komponenty
Spojovací technologie pro elektrické automobily požadavky, koncepce, řešení
Stávající řešení kontaktů na tomto mladém a náročném trhu brzy narazí na své limity. Rostoucí potřeba
nových koncepcí se odráží ve zvyšujícím se počtu žádostí zákazníků o příslušná spojovací řešení.
Současná diskuse týkající se nabíjecích zasunovacích konektorů a jejich standardizace
svědčí o významu tohoto problému, a to
nejen v odborných kruzích, ale také mezi širokou veřejností. Avšak to se týká nejen rozhraní mezi vozidlem a nabíjecí stanicí, což je
pouze malá část široké oblasti spojovací technologie pro elektrické automobily. Tato široká oblast zahrnuje například spojení v celé
elektrické trakční soustavě vozidla i spojení
baterie pro nabíjecí účely. Také zahrnuje kon-
rozvaděčů, výsledkem čehož je vysoká efektivita výroby a servisu. Používají se pro připojování pomocných systémů, jako jsou
například klimatizace, chlazení baterií a elektrické brzdné systémy.
Aby zasunovací konektory byly chráněny
proti vysokým napětím, která nesou, musí
mít dielektrickou pevnost odpovídající
způsobu jejich použití a definovaný izolační
odpor. Vadná nebo nedostatečná izolace
může vést k vytváření elektrického oblouku
Koncepce zasunovacího konektoru jako kompletní
řešení pro elektrickou trakční soustavu
takty pro připojení elektrických a elektronických komponent k testovacím stanicím
během výrobního procesu. Široká řada aplikací jasně ilustruje potřebu komplexního
know-how.
Odolnost vůči náročnému prostředí
Mnoho požadavků, které musí zasunovací
konektory pro elektrická a hybridní vozidla
splňovat, je specifikováno téměř každým uživatelem a již platí i pro elektrické systémy
konvenčních vozidel: schopnost odolávat
náročnému prostředí, odolnost vůči vibracím, nárazům a otřesům, tepelná odolnost
a odolnost vůči palivům. Další požadavky,
obzvláště ty, které se týkají nepřetržitého
nebo krátkodobého proudu nebo sdružených cyklů, jsou vysoce specifické podle aplikace.
Vysokonapěťové zasunovací konektory se
používají ve všech částech elektrické trakční
hnací soustavy. To zahrnuje nejen připojení
motoru, ale také mnoha dalších funkčních
jednotek. Zasunovací konektory umožňují
rychlou instalaci a demontáž invertorů, baterií, nabíjecích zařízení a vysokonapěťových
s následným poškozením materiálu a zraněními osob. Na druhé straně, vysoké proudy
vyžadují, aby elektrické kontakty měly trvale
nízkou odolnost vůči přenosu. Jestliže odpor
kontaktů bude příliš vysoký, povede to k vysokým energetickým ztrátám ve formě
tepla. Z důvodů bezpečnosti a účinnosti je
třeba v nadměrném vzestupu teploty zabránit. Vysoká spínací zatížení pro ovládání
elektrického motoru mají také za následek
elektromagnetické rušení.
Bezpečnostní specifikace
Automobilní průmysl si je těchto skutečností
vědom a definuje specifikace pro vysokonapěťové připojovací systémy ve své specifikaci pro dodávky LV215-1 Požadavky na vysokonapěťové konektory. Navíc ke kapacitě
pro přenos proudu, dielektrické pevnosti,
stínění, odporu kontaktů a třídě ochrany
IP6K9K, tento dokument stanoví řadu dalších charakteristik souvisejících s bezpečností. Ty se týkají například ochrany proti
dotyku v případě chybného zasunutí, barevného značení a mechanického provedení za
účelem v zabránění záměně polarity a izola-
ce. Jako ochrana proti zásahu elektrickým
proudem způsobeným náhodným odpojením nebo odpojením pod zatížením je vyžadováno blokovací zařízení na plášti a vysokonapěťový blokovací okruh (High Voltage
Interlock Loop - HVIL).
V souladu s těmito specifikacemi a na
základě svých zkušeností v širokém rozsahu
aplikací jsme realizovali koncepci e-Mobility.
Zvláštní důležitost je připisována účinnému
stínění, které zajišťuje dostatečné zeslabení
i za vysokých kmitočtů. HVIL je vybaven
dvěma samostatnými zástrčkami pro vedení
signálů, které budou prvními, které budou
odpojeny v případě rozpojení spojení (poslední připojené/první odpojené). Vysoká
kapacita vedení proudu kontaktů 12 mm
s minimální ztrátou energie je zajišťována
pomocí MC Multilams.
Cílem těchto koncepcí je spojit stávající
know-how týkající se průmyslové silnoproudé a vysokonapěťové techniky s novými
požadavky specifickými pro jednotlivé aplikace a vyvinout na tomto základě optimální
řešení. Mnoho výrobců vozidel má stále
ještě relativně málo zkušeností z práce s velmi vysokými napětími a proudy, ale při těchto vysokých úrovních napájení je správná
konstrukce v souladu s technickými a elektrickými požadavky nezbytná. Proto se doporučuje těsná spolupráce s odborníky.
Nesmí se zapomínat na náklady
Modularita nabízí velké výhody: V koncepci
zasunovacích konektorů e-Mobility je podle
aplikace možné spojování až tří nebo,
v případě potřeby, více pólů. To mimořádně
přispívá ke standardizaci a racionalizaci komponentů se všemi výhodami, jako je jednotná montáž, jednodušší skladování a správa
zásob. Modulární zasunovací konektory
navíc pro mnoho projektů, které jsou stále
ještě ve stádiu testů nebo prototypu, poskytují prostředek k dosažení vhodného řešení
ze standardních komponent.
Navzdory přesným požadavkům týkajícím
se bezpečnosti, kapacity pro vedení proudu
a elektromagnetické kompatibility se nesmí
vymknout z rukou náklady. Zasunovací
konektory umožňují rychlou a bezpečnou
instalaci a demontáž komponent. Současně
se také vyplatí považovat systém zapojení za
jeden celek. Diskutuje se o používání hliníkových kabelů namísto měděných, a očekává se, že v budoucnu dojde k úspoře nákladů
39
technika
a hmotnosti. To by také snížilo mechanické
zatížení vyvíjené na zasunovací konektory
hmotností měděných vodičů. Avšak kabelové koncovky kolíků a zásuvek musí být zkonstruovány tak, aby je bylo možné připojit ke
všeobecně většímu průměru vodičů.
Ještě jeden sdružovací cyklus
Podívejme se podrobněji na základní
součást elektrického vozidla: na baterii.
Navíc ke kritériím, která již byla uvedena,
jako vysoká kapacita pro vedení proudu
a provozní robustnost, je dalším faktorem
frekvence nabíjení. U výměnných bateriových systémů se namísto dobíjení baterie ve
vozidle pomocí obvyklé nabíjecí zástrčky
vyměňuje celá baterie. Vybitá baterie putuje
kryty s kontaktními prvky lze v případě
potřeby snadno vyměnit.
Zakázková řešení pro nové normy
Ačkoliv speciální zakázková řešení kontaktů
jsou spojena s vyššími náklady na vývoj,
mohou se dokonce i v množstvích, která jsou
normálně v oblasti elektromobilů vyžadována, často ukázat být hospodárnější než standardní výrobky. Zákazník dostává řešení,
které přesně splňuje jeho technologické
a ekonomické potřeby. Konkrétně to znamená jednoduchou manipulaci v důsledku optimálního přizpůsobení výrobnímu procesu,
snížené prostorové požadavky díky dílům
zkonstruovaným tak, aby se vešly do prostoru, který je k dispozici, nižší provozní náklady
SOLIDWORKS
Společnost Dassault Systèmes před®
stavila SOLIDWORKS 2014 ‒ portfolio
3D softwaru s širokou nabídkou produktů obsahující 3D CAD, simulace,
správu dokumentace, technickou
komunikaci a řešení pro elektrotechnické návrhy.
Nové portfolio SOLIDWORKS 2014 přispěje
k výrazně vyšší produktivitě a efektivitě
a společnostem dá možnost soustředit se
na aktivity podporující inovace. Posílení
produktivity, zdokonalení pracovních
postupů a mobility uživatelům umožní dynamičtěji využívat návrhářská data a uspíší
jejich sdílení. To zefektivní spolupráci
v průběhu vývoje.
Bateriový zasunovací konektor BSTV: Zabudovaný v plášti s napájecími i řídicími kontakty
a výměnným krytem
do nabíjecí stanice a nahradí se nabitou baterií. Zcela reálný scénář: Ve výzkumném
projektu GridSurfer se akumulátor vážící
300 kg vyjímal z vozidla plně automaticky
a nahrazoval se nabitým akumulátorem za
méně než čtyři minuty.
Aby bylo možné vyvinout zasunovací konektor pro automatizovanou stanici pro nabíjení baterií, kromě znalostí silnoproudé elektrotechniky je také zapotřebí know-how
z oblasti automatizace. Jak musí být kontakty pro plně automatické připojování a odpojování nainstalovány? Jaká by měla být
mechanická konfigurace celého zasunovacího konektoru? Jaké síly na něj působí a jak
musí být dimenzovány vodicí kolíky? Jak je
třeba nakládat se spotřebními díly? Toto jsou
otázky, na které bych stěží musel odpovídat,
kdybych se zabýval automobilní elektronikou o napětí 12V.
Zasunovací konektor baterie BSTV v sobě
zahrnuje zkušenosti jak z automatizace, tak
ze silnoproudé elektroniky a ukazuje, jak
by mohly vypadat odpovědi na tyto otázky:
vysoce kvalitní napájecí kontakty (400 V DC,
stálý proud 180 A, krátkodobý proud 300 A)
a řídicí kontakty 24 V zajišťují bezpečné nabíjení a velký počet cyklů připojení. Vodicí kolíky vyrovnávají nesprávné úhlové vyrovnání
plně automatickým sesouhlasením. Vnitřní
konektory (strana baterie) mají ochranu
proti dotyku IP2X v případě odpojení. Ve spárovaném stavu, když vozidlo je v provozu,
má zasunovací konektor třídu ochrany IP65.
Pláště jsou nainstalovány trvale, zatímco
40
v důsledku jednoduché údržby a úsporu
materiálů díky optimalizovaným rozměrům.
Ty t o v ý h ody zakázkového provedení
mohou rychle kompenzovat náklady na
vývoj.
Skutečností je to, že speciální zakázková řešení pomáhají hledat nové přístupy k problémům a v dlouhodobém měřítku vytvářet
nové standardy. Typickým příkladem tohoto
je zasunovací konektor TBC, který byl původně vyvinut pro připojování bateriové stanice
startérů při motoristických závodech. Je zbytečné říkat, že se jedná o aplikaci, kde je
naprostá spolehlivost základem. Výsledkem
je robustní, kompaktní zasunovací konektor
s kontakty chráněnými proti dotyku pro
mnoho aplikací, při kterých se používá elektrický motor a baterie. Vyžadují bezpečnost
i spolehlivost. Konkrétně to může znamenat
vysokozdvižné vozíky, elektrická kola, nabíječky, kladkostroje, jeřáby, vrátky atd.
Nikdy se nepřestaneme učit
Předpokladem pro vývoj výrobků, které splňují tržní potřeby, je dobrá znalost trhu a především přímý kontakt se zákazníkem. S každým projektem zasahujícím do několika
oborů v oblasti elektromobilů si my všichni
doplňujeme naše znalosti a zkušenosti.
Rozhodujícím faktorem pro úspěch na
tomto dynamickém a náročném trhu je
těsná spolupráce mezi odborníky na spojovací techniku a výrobci vozidel.
Text: Miloš Kamaryt,
Multi-Contact AG
Doplněné mobilní prvky s podporou zařízení Android a iOS umožní více než 2,1 milionu
uživatelů SOLIDWORKS prohlížet 3D návrhy
kdykoliv a kdekoliv.
Současné studie trhu zdůrazňují, že na
dojem zákazníka a jeho prvotní rozhodnutí
ke koupi má významný vliv estetická stránka. Ať je výsledným produktem průmyslové
vybavení, chytrý telefon nebo lékařský
přístroj, zákazníci očekávají jak funkčnost,
tak i přitažlivý design. SOLIDWORKS 2014
pomáhá při navrhování produktů zhmotňovat tvůrčí myšlenky z projektových nákresů
a plánů do 3D modelů rychleji než kdy dřív
a současně rozšiřuje škálu nástrojů, které
proměňují nápady v reálné produkty pro
nové trhy.
„SOLIDWORKS 2014 je důkazem, že vývojáři
naslouchali přáním a potřebám uživatelů
a uskutečnili je. Nové vlastnosti jako funkce
„složka historie“, která umožňuje různým
uživatelům zobrazit a sledovat nedávno
provedené změny pouhým kliknutím myši,
jsou zásadní pro týmovou práci. Zdokonalené vlastnosti vazeb v kontextovém
menu nabízejí inteligentní volbu na základě
dřívějších uživatelských vzorců a generují
nové možnosti, které lze využít při kompletaci,“ uvedl Michael Lewis, vedoucí strojní
inženýr společnosti Rethink Robotics.
„Naším cílem je nabízet takové portfolio
produktů, které bere v potaz zpětnou
vazbu uživatelů a chrání jejich investice,“
prohlásil Bertrand Sicot, generální ředitel
divize SOLIDWORKS společnosti Dassault
technika
vyšší produktivita ve všech odvětvích
Systèmes. „Naši zákazníci chtějí odvádět
skvělou práci a my se je v tom snažíme
podporovat tím, že jim poskytujeme dokonalejší řešení, díky nimž mohou návrhy
sdílet a společně realizovat – ať už vyrábějí
produkty, které pomáhají životnímu
prostředí nebo zachraňují lidské životy,“
dodal Bertrand.
klíčových oblastech: navrhování, integrované pracovní postupy, zvýšení produktivity
a zdokonalená vizualizace. Na základě
nejčastějších přá ní uživatelů obsahuje
SOLIDWORKS 2014 následující vylepšené
funkce:
Nástroje k navrhování
Pokročilé ovládání tvaru (Advanced
Shape Control) – Nové funkce pro styl
křivek, automatické měřítko skici
a kónické zaoblení umožňuje vytvářet
komplikované povrchy a organické
tvary rychleji, snadněji a přesněji.
· Rychlejší detailování výkresů umožňuje rychlejší a automatizovanější zpracování výkresů.
· Lepší návrhy plechových dílů (Sheet
·
SOLIDWORKS 2014
Sdílení a podporu v raném stadiu 3D modelů umožňují také fyzické prototypy,
které vznikají ve spolupráci s partnery
SOLIDWORKS v oblasti 3D tisku. S pomocí
aplikace eDrawings mohou společnosti
zobrazit 3D návrhy a ukázat, jak se produkty
budou chovat v reálném světě. To je možné
prostřednictvím rozšířené reality 3DEXPE-
Integrovaný pracovní postup
Enterprise PDM Streamlined Workflow – Umožňuje spravovat
více dat nově i s integrací Microsoft
Office a zdokonaleným webovým
klientem s moderním grafickým
rozhraním.
· SOLIDWORKS Electrical Improved
Integration and Performance – Vylepšená integrace se SOLIDWORKS
Enterprise PDM a eDrawings umožňuje
snadněji optimalizovat, sdílet a sledovat návrhy elektrických produktů,
a tak zásadně vylepšit spolupráci na
projektu.
· SOLIDWORKS
Vyšší produktivita
a spolupráce při navrhování – Kromě možnosti zobrazení na
mobilních zařízeních iOS nově nabízí
také podporu pro platformu Android.
· Efektivnější výpočet nákladů a reportování – Uživatelé mohou jednodušeji
a rychleji vypočítat cenu a následně
data o cenách efektivněji sdílet v rámci
hodnotového řetězce podniku.
Například zásadní data o vývoji produktu určeného ke kompletaci lze nyní
odeslat do souborů v programu
Microsoft Excel, a tak je snadněji sdílet
s dalšími odděleními, jako je výroba
nebo nákup.
· Komunikace
Dokonalejší vizualizace
nastavení simulace –
SOLIDWORKS SIMULATION automaticky využívá konstrukční data k opětovnému využití v simulacích, čímž
odpadá zbytečné opakování již provedených činností. Díky tomu se opět zlepšuje spolupráce na návrhu.
· Efektivnější tvorba sestav a vizualizace
– Tvorba sestav je rychlejší a snazší
s novou kontextovou lištou „rychlé
vazby“ a funkcí „vazba drážky“. Při zobrazování řezu mohou uživatelé zahrnout nebo naopak vyloučit vybrané
komponenty, a tak lze rychleji získat
velmi působivé zobrazení řezů.
· Efektivnější
RIENCE na jakémkoliv zařízení s iOS, jako
jsou iPad či iPhone.
Integrované produktové portfolio SOLIDWORKS 2014 obsahuje nové nástroje a vylepšení, které zkrátí proces návrhu, podpoří
spolupráci a zvýší produktivitu ve čtyřech
Metal Improvements) – Nové funkce
pro návrhy plechových dílů urychlí proces navrhování a zkvalitní výstupní
data určená pro výrobu. Uživatelé
mohou lépe pracovat s rohovými odlehčeními nebo vytvářet nový prvek
vyztužení.
Software SOLIDWORKS postavený na platformě 3DEXPERIENCE společnosti Dassault
Systèmes je jednoduchý a zároveň výkonný.
Umožňuje firmám uskutečňovat jejich vize,
přivádět je k životu a prosazovat se na trhu.
SOLIDWORKS přináší vysoce intuitivní
ovládání při projektování a navrhování
produktů, simulaci, publikování, správě
dokumentace i vyhodnocování dopadu
na životní prostředí – pomáhá tak milionům
odborníků navrhovat bez jakýchkoli omezení.
Text a foto: SolidWorks
41
technika
Přípravy na veletrh AMPER 2014 zahájeny
Organizátoři veletrhu AMPER již zahájili přípravy 22. ročníku veletrhu AMPER, který se bude konat
v termínu 18. – 21. 3. 2014 na brněnském Výstavišti. Stejně jako letos se bude na co těšit. Kromě expozic
vystavovatelů, bude pro návštěvníky připraven bohatý doprovodný program, tvořený odbornými semináři,
konferencemi, školeními, specializovanými fóry a setkáními.
Mezinárodní veletrh elektrotechniky, elektroniky, automatizace,
komunikace, zabezpečení a osvětlení AMPER, se pyšní svou
dlouholetou působností, vysokým počtem spokojených
návštěvníků a participací vystavovatelů světoznámých firem.
V současné době jde o nejvýznamnější elektrotechnický veletrh
v České republice, který svým obchodním významem zasahuje do
celé střední a východní Evropy.
V roce 2013 zabíraly expozice od 620 vystavovatelů, z toho 159
ze zahraničí, 14 357 m2 čisté výstavní plochy. Počet návštěvníků také
vzrostl. Letošní, 21. ročník veletrhu AMPER 2013 přilákal k návštěvě
44 900 návštěvníků z řad odborné veřejnosti, managementu firem,
studentů a fanoušků z oblasti elektrotechniky. Veletrh se konal pod
záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu, Hospodářské komory
ČR a ČVUT a za aktivní spolupráce odborných médií, sdružení,
asociací a vysokých škol. Partnerské portfolio čítalo 140 mediálních
partnerů z ČR a zahraničí a 29 odborných partnerů.
1
42
Veletrh AMPER svým vystavovatelům přináší ideální prostor pro
navázání nových obchodních vztahů, posílení image značky,
upevnění konkurenční pozice firmy a vztahů se stávajícími
zákazníky a v neposlední řadě efektivní prezentaci a propagaci
novinek (propagace nejen na samotném veletrhu, ale také
prostřednictvím odborných mediálních partnerů veletrhu – články
na odborných portálech a v odborných tištěných mediích a na
webu amper.cz). Efekt samotného veletrhu přesahuje hranice
výstaviště i termín jeho konání.
V rámci veletrhu AMPER 2014 se uskuteční již tradiční soutěž
o nejpřínosnější exponát veletrhu ZLATÝ AMPER. Historicky
nejvyšší počet přihlášených exponátů do této soutěže se uskutečnil
v rámci veletrhu AMPER 2013, kdy 30 významných společností
vyslalo do soutěžního klání 34 novinek. Slavnostní předávání
ocenění „technickým zázrakům“ ZLATÝ AMPER 2014, proběhne
v prostorách Hvězdárny a planetária Brno.
technika
Nové frekvenčné meniče PowerXL
Robustné a výkonné meniče s dokonalým krytím IP66 umožňujú decentralizované použitie mimo priestor rozvádzačov
priamo u ovládaných zariadení. Sú dostupné v dvoch vyhotoveniach.
Model DC1 je určený pre bežné použitie s výkonom do 11 kW a model DA1 s výkonom do
250 kW je vhodný na použitie v náročnejších
priemyselných aplikáciách. Meniče sú vybavené krytím IP66, vďaka ktorému môžu byť
použité priamo pri ovládacích zariadeniach
bez nutnosti inštalácie v priestoroch rozvádzačov.
Frekvenčné meniče Eaton sú užívateľsky veľmi príjemné. Ich funkčné vybavenie zjednodušuje všetky procesy súvisiace s ich imple-
nil Ľuboš Reviľák, vedúci oddelenia produktového manažmentu a marketingu pre ČR
a SR. „Tieto ovládače môžu byť použité aj
mimo priestoru rozvádzačov, priamo pri
motore alebo ovládacom stroji. To zaisťuje
ich univerzálnosť a ľahké dodatočné
použitie aj v starších aplikáciách, pri ktorých
často v rozvádzačoch chýba priestor pre
inštaláciu frekvenčných meničov“, dodal
Ľuboš Reviľák.
Rad produktov XL
Rad PowerXL má dva modely určené pre rôzne použitia. Základný model DC1 je určený
pre pohony s výkonom od 0,37 do 11 kW
(verzia IP20), vyhotovenie IP66 až do 7,5 kW,
a model DA1 s výkonom od 0,75 do 250 kW
sa hodí pre náročnejšie, prevažne priemyselné aplikácie. Model DA1 je zameraný na
dosiahnutie vysokej energetickej účinnosti
a podporuje štandardné trojfázové motory
podľa súčasných noriem IE2 a Ie3 a rovnako
aj vysoko účinné motory s permanentnými
magnetmi, ktoré sú konštruované podľa
budúcej normy Ie4.
mentáciou. Ľahko sa inštalujú a predstavujú
ideálne a energeticky efektívne riešenie,
hlavne v prípade ovládania čerpadiel, ventilátorov, pásových dopravníkov, žeriavov, ťažných strojov, kompresorov alebo výťahov.
„Vďaka efektívnemu a zdokonalenému krytiu IP66 je zabezpečená ochrana meničov
PowerXL pred vonkajšími vplyvmi (prachom
a vodou), takže môžu byť úspešne montované aj v prostredí s vysokou vlhkosťou“, spres-
Vlastnosti meničov PowerXL
Oba modely PowerXL sú vybavené automatickým vyladením. Ich konfigurácia je veľmi
jednoduchá a obsahuje len 14 základných
parametrov, čím je zaistená rýchla príprava
a zapojenie nového zariadenia do obehu.
Zároveň majú meniče ľahko pochopiteľné
typové označenie, ktoré citeľne zjednodušuje všetky operácie od návrhu, cez objednávku až po prevzatie. Ďalšia vlastnosť meničov
je možnosť jednoduchého kopírovania konfigurácie z jedného meniča na druhý pomocou funkcie Bluetooth PC flash. Alternatívou
je programovanie pomocou integrovanej
klávesnice a LED (OLED) displeja umiestneného priamo na meniči, poprípade pomocou pripojenia k PC. Meniče sú tiež vybavené
optimalizačným algoritmom, ktorý môže pri
nižšom zaťažení automaticky obmedziť
napájacie napätie motora. Produkty
PowerXL tak napomáhajú firmám zvýšiť
energetickú účinnosť ich výrobných a prevádzkových procesov a znížiť prevádzkové
náklady.
Použitie meničov PowerXL
Rad PowerXL je možné použiť aj pre náročnejšie aplikácie s náročnými požiadavkami.
Vďaka krytiu IP66 sa dajú ľahko inštalovať
aj mimo priestor rozvádzačov. Tak isto je
možné ľahšie vyhovieť EMC požiadavkám
(elektromagnetická kompatibilita) a to vďaka kratším prívodným káblom motorov.
Obsluha zariadení a výrobných liniek môže
pri použití frekvenčného meniča PowerXL
aplikovať ovládanie závisle na aktuálnej záťaži. V budúcnosti bude možná integrácia
meničov do Eaton komunikačného systému
SmartWire DT a to pomocou zásuvných
modulov. Tým odpadne bežná kabeláž
z rozvodnej siete a vysoká dátová priepustnosť komunikačného systému pre prevádzkové a diagnostické údaje, ktoré
umožnia užívateľom zvýšiť pohotovosť ich
výrobných zariadení.
Vývoj produktov Eaton
Spoločnosť Eaton si zakladá na podrobných
a dôkladných testoch svojich produktov.
Testovanie prebieha v súlade so všetkými
platnými medzinárodnými štandardmi a zahŕňa aj výstupné kontrolné testy. Pri tvorbe
dizajnu nových produktov je dôsledne
dodržiavaná stratégia "Lean Solution" čiže
použitie overených postupov, skúseností,
experimentov a zákazníckej spätnej väzby
s cieľom obmedziť celkovú dobu a náklady
vynaložené na vývoj produktov. PowerXL
je príkladom uplatnenia tejto stratégie.
Text a foto: Eaton
43
technika
Obsluha vykurovania
jednoducho priamo z vášho kresla
Komfortná a jednoduchá obsluha, nech už ste kdekoľvek – kontrola a ovládanie moderných vykurovacích
systémov pomocou mobilných diaľkových ovládaní, získava neustála na obľube. Už nemusíte chodiť
kontrolovať či nastavovať zariadenie do pivnice alebo technickej miestnosti. Ušetríte si veľa času a námahy.
Firma Viessmann v podobe aplikácie
Vitotrol, diaľkového ovládania Vitotrol 300
RF a 200 RF prestavuje hneď tri možnosti sledovania a ovládania vykurovania jednodu-
nie. Takto máme vždy prehľad o aktuálnom
stave vykurovania.
nie vonkajšej teploty. Zariadenie je napájané
cez zabudovaný fotovoltický článok.
Komunikácia cez DSL-router
Aby ste prostredníctvom aplikácie Vitotrol
mohli obsluhovať vykurovanie, je nutné rozšíriť reguláciu Vitotronic 200 daného kotla
o komunikačný modul Vitocom 100 LAN1
(vyžaduje odbornú montáž) a prepojiť ho
s domácim DSL-routerom.
Napojenie vykurovacieho systému na internet cez Vitocom 100 LAN1 nám umožňuje
ponúknuť zákazníkom ďalšie služby, napr.
pravidelnú údržbu na diaľku.
Vitotrol 300 RF s farebným dotykovým
displejom
Prostredníctvom svojho veľkého farebného
dotykového displeja pomáha Vitotrol 300 RF
užívateľovi pri nastavovaní vykurovania.
Vitotrol 300 RF jednoducho zoberiete do
Vitotrol 300 RF a 200 RF: Diaľkové ovládanie pre novostavbu ako aj modernizáciu
Ovládanie vykurovania bez nutnosti opustiť
Diaľkové ovládanie Vitotrol 300 RF bolo ocenené ce- svoje obľúbené kreslo: Nové rádiové diaľkonou za dizajn spolkovej krajiny Baden-Württemberg vé ovládania Vitotrol 300 RF a 200 RF umož(Nemecko) „Focus Open Silber 2011“
ňujú sledovanie všetkých dôležitých funkcií
vykurovania a prispôsobiť ich vlastným
cho a pohodlne priamo z bytu alebo dokon- potrebám. Všetko priamo z miestnosti v byca na cestách.
te, kde sa práve nachádzame.
Keďže sa signály medzi diaľkovými ovládaVitotrol App: Ovládanie vykurovania niami a danými kotlami prenášajú cez rádiopomocou smartfónu na diaľku
vé vlny, nie sú potrebné žiadne vedenia.
Apps inovatívne aplikačné programy pre Vitotrol 300 RF a 200 RF sú vhodné tak pre
smartfóny a tablety sa tešia stále väčšej obľu- novostavby, ako aj pre modernizácie.
be. Prostredníctvom aplikácie Vitotrol
môžete pomocou telefónu iPhone, tabletu
iPad či iPodu-Touch ovládať vykurovanie
kedykoľvek, či už z domu, na cestách alebo
z práce.
Jednoduchá obsluha
Obsluhu skutočne zvládne každý. Už na
úvodnej stránke sa zobrazí požadovaná (nastavená), vonkajšia a aj vnútorná teplota
spolu s nastaveným prevádzkovým programom, dátumom a časom. Ak napríklad
potrebujete na večerné posedenie u vás
doma trochu predohriať miestnosť, alebo ak
chcete pred dlhšou cestou vykurovanie
prestaviť na úsporný režim, nie je to žiadny
problém. Zmeny nastavenia sa robia jednoduchým ťuknutím na danú ikonku na dotykovej obrazovke. Farebné a jasné zobrazenie, ako aj jedinečné symboly umožňujú
intuitívnu obsluhu až troch vykurovacích
okruhov. Ak kotol vydá nejaké hlásenie, tak
je odoslané cez e-mail na koncové zariade44
Na úvodnej stránke sa
zobrazí požadovaná
(nastavená), vonkajšia
ako aj vnútorná teplota. Nastavenie zmeníte
jednoducho cez dotykovú obrazovku
Displej, funkčné tlačidlá a jednotlivé kroky obsluhy
zariadenia Vitotrol 200 RF zodpovedajú presne regulácii typu Vitotronic 200 na vykurovacom kotli
ruky, dotknete sa ikonky s požadovanou
funkciou (napr. zmena požadovanej izbovej
teploty, prevádzkových časov alebo voľba
programov na večierok či úsporných/dovolenkových programov). Prehľadné zobrazenie na displeji cez piktogramy, zrozumiteľný
text a logické a intuitívne menu umožňujú
skutočne veľmi jednoduchú zmenu v nastaveniach. Všetky zmeny sa prenášajú rádiovými vlnami z diaľkového ovládania k regulácii
na vykurovacom kotle. Takto možno ovládať
až tri vykurovacie okruhy.
Sledovanie solárnych ziskov
Vitotrol 300 RF dokáže ešte oveľa viac.
Ak máme k dispozícii solárne zariadenie a ak
je regulácia kotla vybavená solárnym regulačným modulom SM1, tak sú zobrazené
solárne zisky za posledných sedem dní formou prehľadného diagramu. Ak chceme
vidieť podrobnosti k nejakému konkrétneReguláciu vykurovacieho okruhu v tomto prí- mu dňu, stačí len stlačiť danú lištu v diagrapade treba vybaviť vhodným rádiovým me. Takto sme tiež vždy informovaní o množmodulom. V prípade požiadavky možno osa- stve energie, ktoré sme získali zo Slnka.
diť dodatočne ďalší rádiový snímač na mera- K rozsahu dodávky diaľkového ovládania
technika
(vybaveného dvomi dobíjateľnými akumulátormi) patrí stojan na stôl alebo nástenný
držiak s integrovanou nabíjačkou. Vitotrol
300 RF je k dispozícii pre stacionárne ako aj
nástenné olejové/plynové vykurovacie
kotly.
Vitotrol 200 RF pre obsluhu jedného
vykurovacieho okruhu
Vitotrol 200 RF je dimenzovaný pre diaľkové ovládanie jedného vykurovacieho okruhu. Jeho veľký a osvetlený displej, funkčné
tlačidlá a obsluha zodpovedajú presne
Využití elektromagnetické
rezonance v oblasti
elektrického ohřevu
Výzkumem elektromagnetických jevů a jejich aplikací se dnes zabývá mnoho
odborníků na celém světě. Elektromagnetickou rezonanci (dále – EM) dnes
využíváme ve zdravotnictví k zobrazení vnitřních orgánů lidského těla a jezdí již
první elektrobusy dobíjené bezkontaktně pomocí EM rezonance.
Pomocou aplikácie Vitotrol od firmy Viessmann
môžete ovládať svoje vykurovanie kedykoľvek,
či už z domu, na cestách alebo z práce
regulácii Vitotronic 200 na vykurovacom
kotle. Displej ukazuje v základnom zobrazení vždy aktuálnu vonkajšiu teplotu,
nastavenú požadovanú teplotu v miestnosti ako aj zvolený prevádzkový program.
Takto prevádzkovateľ vidí všetky podstatné údaje pohromade. Zmeny v nastavení sa
vykonávajú jednoducho pomocou krížového ovládača a tlačidla „OK“. Vďaka logickej
stavbe menu sa ľahko a rýchlo dostanete
k požadovanému cieľu. Party funkcie pre
večierky, ako aj úsporné funkcie možno aktivovať cez separátne klávesy. Vitotrol 200 RF,
ktorý je napájaný z batérií možno primontovať na stenu pomocou montážneho
sokla, ktorý je tiež súčasťou dodávky.
Pre olejové a plynové kotly Viessmann je už
k dispozícii Vitotrol 200 RF. Spomínaným
zariadením možno vybaviť aj tepelné čerpadlá Vitocal.
Text a foto: Viessmann
EM rezonanci však lze využít i k efektivnějšímu generování tepla na topných tělesech,
a to pomocí zapojení do obvodu s ERZ (elektromagnetickým rezonančním zdrojem),
díky kterému lze vyrobit více tepla na
topných elementech, a tím významně šetřit elektrickou energii v případech, ve kterých se jedná o generování tepla průchodem elektrického proudu topným tělesem.
způsobem, aby vyzařovaná vlnová délka
byla co nejblíže pásmu infračerveného záření, tedy 0,7μm – 10 μm (mikrometrů), pásmu
největších tepelných účinků EM energetického spektra. V takové m případě lze
průchodem elektrického proudu topným
tělesem vygenerovat až o 30 % více tepla,
než je tomu při přímé stimulaci topného tělesa EM polem s běžně používanou sínusovou
frekvencí 50 Hz.
Abychom mohli hovořit o generování tepla,
musíme vědět, co teplo vlastně je a umět
odlišit veličiny teplo a teplota. Musíme znát
vnitřní strukturu vodičů elektřiny, mít znalosti o neuspořádaném pohybu volných
elektronů, znát podstatu a výslednice silového působení elektrického pole na volné
elektrony a rozumět mechanizmu, kterým
volné elektrony svou zvýšenou kinetickou
energii předávají iontům krystalové mříže.
Abychom porozuměli, musíme jít k podstatě elektřiny a uvědomit si, že nositelem elektrické energie je elektrický náboj a že se
jedná o silové působení elektrických nábojů
na sebe navzájem a to prostřednictvím
elektrických a magnetických polí.
Více tepla získaného prostřednictvím systému ERZ je tedy projevem „vhodnější organizace práce“ ve struktuře topného tělesa,
neboť při stejném odběru elektrické energie
ze sítě dochází k energeticky bohatším
interakcím a ke zvýšení jejich počtu. Teprve
poté, co je elektrické napětí upraveno
do jiného průběhu, než je průběh harmonický, tedy jeho silové účinky jsou multiplikovány, teprve potom ve větší míře dochází
k interakcím volných elektronů s ionty.
Nárůst teploty je nasnadě. Multiplikativně
upravený koncový přenos elektrické energie se stává hlavním elektrickým zdrojem
pro děje v topných tělesech.
Jak tedy pomáhá rezonance vzniku více
tepla na topných tělesech?
Laicky řečeno, rezonance způsobuje kmitání. Toto malé kmitání o větším počtu může
způsobit i velké výkyvy. V našem případě
více rozkmitaných částic v topné spirále
a tím také větší teplo (tento jev je známý
vojákům jako povel „zrušit krok na mostě“).
Prakticky systém ERZ vychází ze skutečnosti, že každá látka vyzařuje široké spektrum
EM vlnění, přičemž vhodnou energetickou
stimulací dané látky je možno dosáhnout toho, aby některá vyzařovaná vlnová
délka byla akcentována – např. světlo,
Roentgenovo či mikrovlnné záření, a samozřejmě také teplo vyzařované sáláním
elektrických topných těles. Mikrostrukturu
topných těles dokáže stimulovat takovým
Celosvětovým trendem a požadavkem je
snižování spotřeby energií, nejen té elektrické. Možnost využití systému ERZ přiná
ší snižování spotřeby elektrické energie
a zároveň zvyšování produkce tepla. Z ekologického hlediska tím pádem nepřímo
dochází k šetření dalších zdrojů používaných na „výrobu“ tepla. Systém ERZ je
možné použít v kombinaci s dalšími ekologickými zdroji tepla, čím se úspory multiplikují a přináší požadovaný efekt.
Snižováním spotřeby dochází samozřejmě
k snižování provozních nákladů. To je cílem
nejen domácností, ale především různých
provozů a snad všech firem. Celkový přínos
zkoumání elektromagnetické rezonance
tedy může mnohé nabídnout. Otázka zní:
„Chceme to využít?“
Text: Tomáš Bláha, Walmag Electrics
45
technika
Firmy plýtvají penězi při recyklaci
vysloužilých osvětlovacích zařízení
Tato a další alarmující zjištění vyplynula z aktuální analýzy neziskové organizace EKOLAMP, která zdarma zajišťuje zpětný
odběr a likvidaci vysloužilých osvětlovacích zařízení. V mnoha firmách dochází při likvidaci a recyklaci elektroodpadu
k plýtvání penězi a nehospodárnému chování a někde dokonce k praktikám, které jsou v přímém rozporu se zákonem.
Pokud firma předává vysloužilá osvětlovací
zařízení k recyklaci v takzvaném režimu
nebezpečných odpadů, dobrovolně platí
komerční odpadové společnosti za jejich
ekologickou likvidaci. Odpovědný pracov-
ník, který má na starosti odpadové hospodářství, se tak často nevědomky dopouští
plýtvání, které firmu může stát i desítky tisíc
korun.
„Při nákupu elektrozařízení je v ceně výrobku zakalkulován i takzvaný poplatek na recyklaci vysloužilých elektrozařízení určený
na krytí nákladů spojených se zpětným
odběrem a recyklací,“ vysvětluje Radoslav
Chmela, PR manager společnosti EKOLAMP
a dodává: „Dalším důvodem nevyužívání
možností zpětného odběru je mnohdy i ne46
ochota měnit zavedené postupy a uzavírat
novou smlouvu s kolektivním systémem“.
Rizika spojená s neodbornou likvidací
Předáním vysloužilých osvětlovacích zařízení k likvidaci mimo režim zpětného odběru
narůstá riziko pokoutního rozebírání svítidel
a rozprodeje druhotných surovin. Neatraktivní komponenty rozebraných průmyslových svítidel pak často končí na skládkách.
Tuny nezpracovatelného a neodbouratelného odpadu se hromadí na skládkách, místo
aby byly v rámci zpětného odběru recyklovány.
V případě úsporných světelných zdrojů se
k tomu navíc přidává nebezpečí kontaminace půdy toxickou rtutí, která je v malém
množství obsažena v zářivkách.
Na skládkách ve vyšší koncentraci může rtuť
představovat značný ekologický problém:
V okamžiku transformace do organické formy je rtuť životu nebezpečná.
Služby zpětného odběru jsou zdarma
Pro společnost EKOLAMP je ekologická
recyklace prioritou. Bezplatně zřídí sběrné
místo, zajistí logistiku spojenou s výměnou
plných kontejnerů za prázdné a vyřeší veškeré legislativní závazky.
Při přepravě a zpracování osvětlovacích
zařízení spolupracuje EKOLAMP výhradně
s partnery, kteří mají příslušná oprávnění,
zkušenosti a dodržují nejvyšší ekologické
standardy.
Za světelné zdroje a průmyslová svítidla
odevzdaná v rámci zpětného odběru navíc
EKOLAMP vyplácí smluvním partnerům
odměnu.
Prostřednictvím kolektivního systému
EKOLAMP nasbírali Češi za osm leté
působení 5 163 t světelných zdrojů a 1 492 t
průmyslových svítidel.
„To představuje zhruba 30 milionů kompaktních a lineárních zářivek, výbojek a LED
světelných zdrojů. Opětovně se podařilo
využít tisíce tun skla, plastů a ušlechtilých
kovů. Bezpečně bylo zpracováno 161 kg
toxické rtuti,“ bilancuje dosavadní působení
kolektivního systému Radoslav Chmela.
„V procesu zpracování druhotných surovin
navíc dosahujeme vysoké míry materiálového využití: v případě průmyslových svítidel
to je 83 procent a v případě světelných
zdrojů 95 procent.
-red-
technika
LED trubice a jejich důležitost zapojení
Umělé osvětlení interiérů je nedílnou součástí praktického užívání prostoru a má přímý vliv na naše zdraví.
Zvýšené požadavky na bezpečnost světelných zdrojů se nevyhnou také LED osvětlení.
Když Evropská komise vydala své nařízení
č. 244/2009, podle kterého má do roku 2016 dojít
postupnému přechodu na úsporné světelné
tí. Celkem šestnáct typů LED trubic ze sortimentu
nahrazuje fluorescenční zářivkové trubice T8. Ke
svému provozu nepotřebují startér, tlumivku ani
žádný elektronický předřadník. LED trubice jsou
konečným prvkem, který lze rozsvítit bez pomoci
jiné součástky či zařízení, a jsou stavěny přímo na
síťové napětí. Při zapnutí svítí okamžitě a v plné
intenzitě. LED trubice společnosti OBZOR jsou
Proč používat LED trubice od firmy OBZOR
1.
Bezpečné zapojení –
přívod trubice je pouze na jedné straně.
Toto zapojení výrazně zvyšuje bezpečnost práce, protože
při připojení napětí
z jedné strany nedochází k průchodu napětí přes trubici.
2.
LED trubice jsou certifikovány německou certifikační společností DEKRA, která posoudila bezpečnost výrobku a umožnila ho označit certifikační značkou CE.
3.
Nahrazují florescenční trubice T8,
protože max. venkovní průměr je 26
mm.
4.
Při instalaci není potřeba pracně měnit
elektrické zapojení
již instalovaného osvětlení.
5.
Řadí se mezi výrobky
s nízkou spotřebou
elektrické energie
a uspoří přibližně
50 % nákladů na
elektřinu a životnost
dosahuje více než
50 000 hodin.
6.
Životnost není ovlivněna počtem zapnutí a vypnutí, po zapnutí je ihned k dispozici maximální světelný výkon.
LED trubice jsou ekologické – neobsahují rtuť
zdroje, nejvíce se jako o náhradě za klasickou
Edisonovu žárovku mluvilo o kompaktních zářivkách. Úsporné zářivkové žárovky mají mnohem
výhodnější účinnost a jejich životnost je sice vyšší,
nezbavily se však některých nevýhod.
U světla vydávaného fluorescenční zářivkou se projevuje tzv. stroboskopický efekt. Jde o blikání,
způsobené nestabilitou doutnavého výboje v závislosti na kmitočtu síťového napájení. Nejvíce
patrné je to u zářivek zapojených v obvodu s tlumivkou a startérem. Blikání je pro člověka považováno za jeden z únavových faktorů.
Polovodičová dioda vyzařuje příjemné stabilní
světlo, jehož kvalita se přibližuje světlu dennímu,
Zapojeni LED trubice OBZOR
k dostání s bezpečným zapojením a jsou certifikovány německou společností DEKRA.
Bezpečné zapojení LED trubic OBZOR vylučuje
kontakt pracovníka instalující LED trubici s živou
částí, která se objevuje u jiných typů LED trubic bez
bezpečného zapojení.
Při instalaci LED trubic bez této konstrukce
hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.
Při vkládání LED trubice do elektrického obvodu
Rozložení intenzity osvětlení (lx) v prostoru osvětleném dvěma LED trubicemi délky 120 cm ve výšce 2,3 m nad podlahou
proto představuje daleko menší zátěž pro náš zrak.
Jsou vhodné tam, kde dochází k častému vypínání
a zapínání. U zářivek dochází v takovémto režimu
k rychlému poklesu životnosti.
LED trubice s bezpečným zapojením
Částí svého sortimentu z oblasti osvětlení reaguje
na nové požadavky trhu také firma Obzor, výrobní
družstvo Zlín. Nabízí celou škálu kvalitního LED
osvětlení pro domácnost i k průmyslovému využi-
pod napětím dochází, že pracovník po vložení
jedné strany trubice do patice svítidla se nahodile
dotkne vývodu druhé strany trubice, která může
být pod napětím. Napětí se na druhou stranu trubice dostane z již připojené první strany. Tato zkušenost z praxe vás může ohrozit i na životě.
Proto dbejte na základní pravidlo instalace
osvětlení „Vypněte vždy elektrický obvod, na
kterém pracujete.“
Text: Bc. Magda Heiderová
47
technika
Tvrdost vody a vodní kámen
Tvrdost vody je ukazatel, který říká kolik minerálních látek se nachází ve vodě. Největší zastoupení má
vápník, stopově pak hořčík a další. Čím více vápníku ve vodě, tím je tvrdost vody větší a tím větší je
i výskyt vodního kamene. Výhodou tvrdé pitné vody je, že nám dodává do organismu tolik potřebný
vápník. Nevýhodou tvrdé vody je usazování vodního kamene všude, kam se dostane. Od rozvodů, sprch,
kohoutků, praček a boilerů až po prádlo, kůži… Zjistěte si tvrdost vaší vody ať se můžete účinně bránit
vodnímu kameni!
Příznaky tvrdosti vody a zvýšeného výskytu vodního kamene
! tvrdá voda způsobuje tvorbu povlaku na hladině čaje, mýdlo
v tvrdé vodě méně pění a snadno se oplachuje
! tvrdá voda zanechává bělavé stopy vodního kamene v hrncích, na nádobí a na sanitárním vybavení
! tvrdost vody způsobuje tvorbu vodního kamene v rozvodech
vody, teplovodních trubkách, ohřívačích vody a dalších spotřebičích, jejichž životnost vodní kámen významně zkracuje
Nežádoucím projevům tvrdé vody a vodního kamene předejdete
přidáním několika kapek citronové šťávy nebo kyselinou askorbovou (1 špetka na 1 litr vody), která je běžně dostupná v lékárnách.
V případě ohřevu tvrdé vody dochází k usazování rozpuštěných
sloučenin vápníku v podobě tuhého vodního kamene na stěnách
varných nádob nebo bojlerů.
a vodního kamene. Když pak musíme vyměnit trubky vodovodních
rozvodů, tak platíme navíc dlaždičky a zednické práce v koupelně,
kuchyni …
Braňme se tvrdé vodě
Čistící přípravky na bázi kyseliny chlorovodíkové a fosforečné (domestos a mnohé další) jsou proti vodnímu kameni účinné, ale je to
nekonečný a velmi finančně nákladný „boj“ proti tvrdé vodě. Navíc
Vodní kámen je prevít
Tuto větu spojenou s vodním kamenem; jistě dobře znáte z reklam
při sledování vašich oblíbených filmů a seriálů. Týká se ochrany
praček. Nejvíce - 4x až 5x rychleji se totiž vodní kámen usazuje tam,
kde se tvrdá voda ohřívá. Tedy i v bojleru, myčce apod.
Podívejte se do své rychlovarné konvice. Vodní kámen vám nejen
zničí váš spotřebič, ale i značně prodražuje jeho provoz, protože
k ohřátí tvrdé vody potřebuje až o 30 % více energie, než kdyby ste
udrželi topné těleso čisté bez vodního kamene.
čištění potrubí od vodního kamene je velmi problematické
a nesmírně neekologické. Řešením mohou být domácí úpravny
tvrdosti vody, které jsou dvojí – chemické (vytahují minerály z vody)
nebo fyzikální úpravny vody (nic z vody neodebírají, je stále stejně
dobrá a zdravá). Dejte přednost fyzice a hledejte účinnost nad 90 %,
zdravotní nezávadnost a odborníky v oboru tvrdé vody.
Proč vzniká vodní kámen?
Příčinou tvrdých úsad vodního kamene jsou krystaly minerálů
(hlavně vápníku). Ty se zachytí na tvrdou vodou smáčeném povrchu, například vany. Vlhkost se odpaří a krystaly vodního kamene
pevně přilnou k povrchu. Opakovanýmzvlhčováním se krystaly
vrství a vytváří tvrdé inkrustace vodního kamene. Vodní kámen
ucpe trysky ve sprše, znečistí vodovodní baterie atd. Však to dobře
známe. Proto je třeba se bránit tvrdé vodě a vodnímu kameni.
Změřte si orientačně tvrdosť vody
Na každém pracím prášku je uvedeno dávkování podle tvrdosti
vody. My už teď víme, že znát tvrdost vody je důležité pro celou
domácnost. Změřte si orientačně tvrdost vody a pokud zjistíte, že
máte tvrdou vodu, zavolejte nám. Pokud si nevíte rady, rádi vám tvrdost vody sami změříme.
Vodní kámen platíme
Vodní kámen je zdrojem úniku energie, to si ale málo uvědomujeme. I malá vrstvička vodního kamene na topném tělese je dokonalou tepelnou izolací. Spotřebič odebírá energii, ale tvrdá voda se ne
a ne ohřát. Je vypočítáno, že tady platíme zbytečně cca 300 Kč
měsíčně vinnou tvrdé vody a vodního kamene! Dále platíme za
speciální čistící prostředky, za zvýšené dávky pracího prášku, za
opravy kohoutků, toalet, kotlů a bojlerů, to vše vinou tvrdosti vody
Nebraňte se informacím
Znáte již orientačně tvrdost vaší vody a zjistili jste, že vaše tvrdá
voda překračuje kritický bod. Přemýšlíte zda zavolat odborníka?
Neváhejte, bude vás to stát jen 15 minut vašeho času. Získáte zajímavé informace o možnostech individuálního řešení právě vašich
problémů s tvrdou vodou a vodním kamenem. Ty vám pak pomohou ušetřit nejen zmíněných 300 Kč měsíčně na jednu domácnost.
Text a foto: Ondrej Sarvaš
48
technika
Nezávislosť bytového domu
od centrálneho vykurovania
Existencia vlastnej kotolne v bytovom dome sa v súčasnosti ukazuje ako najprijateľnejšia forma dodávky tepla a teplej vody.
Nezávislosť bytového domu od centrálneho vykurovania totiž umožňuje vlastníkom bytov ušetriť až 35 % nákladov na teplo.
Spoločnosť Vaillant preto prináša na trh kaskádový závesný kondenzačný kotol ecoTEC plus 80 – 120 kW. Užívatelia si tak
môžu vykurovanie sami regulovať a nastaviť podľa svojich aktuálnych potrieb a požiadaviek.
„Na rozdiel od centrálneho režimu, v ktorom
sa vykurovanie spustí až pri poklese teploty
vzduchu pod určitú hodnotu, vo vlastnej
kotolni si možno kúrenie nastaviť na požadovanú teplotu v ktoromkoľvek okamihu.
Ani v prechodnom období tak nebudú ľudia
v príbytkoch pociťovať zimu a chlad. S vlastnou kotolňou sa vlastníci bytov navyše
nemusia obávať nedostatku teplej vody, pretože tá sa zohrieva priamo v bytovom dome,“
hovorí Ing. Juraj Malík, produktový manažér
Vaillant Group Slovakia.
Aj do rekonštruovaných bytových domov
Kotol ecoTEC plus 80 -120 kW predstavuje
kombináciu toho najlepšieho zo stacionárnych a závesných kotlov. Jednak
disponuje širokým rozsahom výkonu
a vysokým objemom vody výmenníka
ako stacionárny kotol, na druhej strane
vysokou efektivitou, variabilitou a kompaktnou veľkosťou, ktoré sú typické pre závesné
kotly.
„Srdcom tohto kotla je inovatívny nerezový
tepelný výmenník s objemom vody až 24
litrov. Tvar výmenníka zaručuje najvyšší stupeň využitia tepelnej energie a zároveň
nízky hydraulický odpor systému. Kvalitná
nerezová oceľ, z ktorej je výmenník vyrobený, ho navyše chráni pred koróziou a predlžuje jeho životnosť,“ vymenúva prednosti
kotla J. Malík. Nové kotly značky Vaillant sú
určené do novostavieb, ale aj rekonštruovaných bytových domov, v ktorých sa predtým
využívalo radiátorové alebo podlahové
vykurovanie.
Flexibilnosť kaskádového riešenia
Kotly ecoTEC plus 80-120 kW možno zapojiť
do kaskády s celkovým výkonom do 720 kW.
V porovnaní s jedným veľkým kotlom zaistí
kaskádové riešenie vyššiu flexibilitu s podstatne menšou požiadavkou na priestor.
Kaskáda môže byť tvorená dvomi až šiestimi
kotlami rovnakého výkonu, pričom kotly sa
dajú zapájať a odpájať v závislosti od aktuálnej potreby tepla. Pre optimálne využitie
miesta môže byť kaskáda namontovaná do
jedného radu alebo dvoch radov s kotlami
otočenými chrbtom k sebe. Montáž kotlov je
pritom nezávislá od nosnosti stien. Pri kontrole kotlov či poruche jedného z nich netreba vypínať celý systém, pretože servis
možno uskutočniť na kotloch aj jednotlivo.
Komponenty sú účelne rozmiestnené a dostupné z prednej strany kotlov
Nízka spotreba elektrickej energie
Kotly ecoTEC plus 80 – 120 kW zapojené
do kaskády predstavujú systémové riešenie
s kompletným príslušenstvom. Spoľahlivosť
nových kotlov je garantovaná vysokou kvalitou spracovania, použitými komponentami
a diagnostickým systémom, ktorý monitoruje priebeh prevádzky vykurovacieho systému. Široký rozsah modulácie od 20 do 100 %
umožňuje efektívne nastavovanie výkonu
kotlov na základe požiadaviek užívateľov.
Spotreba elektrickej energie je navyše nízka,
a to vďaka elektronicky riadenému vysoko
účinnému čerpadlu. „Pre zvýšenie úspornosti a ešte významnejšie zníženie nákladov
je optimálne skombinovať kondenzačné
kotly ecoTEC plus 80 – 120 kW so solárnymi
systémami,“ uzatvára Juraj Malík.
Text a foto: Vaillant
49
technika
Budoucnost se skrývá v lištách
Technologie kolem nás zaznamenávají prudký rozvoj. Kdo nedávno byl podivín s kufříkem, ze kterého vedlo telefonní
sluchátko a bylo možné uskutečnit telefonní hovor za nemravný poplatek, je dnes dávno zapomenut. Všichni nosí v kapse
miniaturní telefon, který umí ledacos. Pokrok rozhodně nezastavíme, ale jeho tempo je někdy dechberoucí.
Přesto existuje několik oborů, ve kterých
nové technologi vnímáme velmi odtažitě
a k adoptování skvělých myšlenek dochází
jen zvolna. Jednou z takových oblastí jsou
elektroinstalace.
Zde platí, že drát je drát a zásuvku není třeba
inovovat, protože na ní není co vymyslet.
Přitom rozvody elektřiny jsou jednou z naprosto klíčových věcí naší budoucnosti. Pryč
jsou doby, kdy se dal odběr spotřebičů
odhadnout nebo dopočítat z hlavy. Žehličku
a televizor měl každý, pak ještě dráťák, pračka a ždímačka. Dnes je situace radikálně jiná.
V jednom rohu obýváku napočítáte více než
10 spotřebičů, jejichž hladové přívodní
šňůry natahují své nenasytné zástrčky po
neexistujících zásuvkách. Naše domy i byty
s sebou nesou odkaz minulosti, tedy hliníkové vodiče ve zdech, bakelitové zásuvky
a hlavně se dodnes horečně aplikuje pravidlo 10 zásuvek na okruh. Všem je úplně jedno, že po dokončení instalace, jejich množství prostřednictvím rozdvojek a prodlužovaček téměř zdvojnásobíme.
Existuje řešení, které dokáže nadčasově
udávat směr v dnešní elektrické době?
Takovým systémem je britský flexibilní
zásuvkový rozvod Mainline. Nejenže je schopen se přizpůsobit stávajícím dispozicím
rozvodu bez zbytečných nároků na zvláštní
přípravu, ale je schopen se do vašeho existujícího systému připojit nebo část distribuce
na sebe převzít. To by ještě nebylo samo
o sobě tak fascinující, kdyby produkt neumožňoval i samoinstalaci uživatelem, která
je na rozdíl od klasického vedení instalovaného odborníkem, hotova v řádech hodin.
50
Jednoduché, čisté a rychlé řešení. Kde je
tedy vlastně problém s přijetím této inovace,
když máme systém, který dokáže držet krok
s trendem domácností na dlouhá léta?
Prvotní bariérou je uživatelova utkvělá představa, že vedení má být zasekáno, zasádrováno, zašroubováno, následně zaštukováno
a zamalováno ve zdi. Prostě dráty nemají být
nikde vidět. Mainline si to nemyslí a aby
mohl nabídnout maximální flexibilitu, je
samotný zásuvkový rozvod řešený lištovým
vedením. Tedy první reakce naprosté většiny
lidí„To je dobrý tak do kanceláře!" Zde již vidí-
rozezvučel varovný zvonek, tak se nemusíte
obávat, lišty Mainline je možné instalovat
přímo na hořlavé materiály a tak skutečně
můžete lištu nainstalovat do připravené drážky v kuchyňské lince. Krytím IP2XD je lišta
určena pro interiérové použití a hodí se na
většinu míst, kde používáme elektrické spotřebiče.
Největším přínosem je možnost připojit
zásuvku na kterékoli místo po celé délce lištového vedení. Zásuvka se jednoduše zasune do štěrbiny v liště a otočením vysune připojovací nožový konektor, který zapadne do
měděných sběrnic v liště. Vytvořený spoj je
neobyčejně stabilní a robustní a díky velké
ploše kontaktu, nedochází k přechodovému napětí a tím vyhřívání sběrnicových
pouzder. Zásuvky tedy můžete připojit,
odpojit a přemístit na kterékoli místo
a v takovém množství, které bude vyhovovat vašemu požadavku. Nadbytečné zásuvky se odpojí a nepřekáží tam, kde ztratily
smysl využití. Celý systém se dodává ve
me naučené modely: lišta = kancelář. Nikdo dvou základních barevných variantách
neví proč to řekl a více se nad tím nezamyslel. černé a bílé.
Další novinkou je možnost rozvodu počítaČím Mainline vybočuje a co může nabíd- čových dat v lištách Mainline. Jinými slovy se
data vedou po stejných vodičích jako eleknout?
Jak již bylo předneseno, jedná se o lištový trická energie, takže tam, kde máte lištu, nyní
rozvod. Tedy představte si, že v rohu jedné máte po ruce i data. Propustnost tohoto datomístnosti vyvedete tři vodiče zásuvkového vého řešení je sdílených 200 Mb/s.
okruhu ze zdi a o vše ostatní se již postará Systém Mainline se ukazuje jako nedoceniMainline. Vodiče připojíme do přípojného telné řešení při rekonstrukcích domů a bytů,
bloku s nožovým konektorem, ten vsuneme protože neklade vlastně žádné zvláštní národo lišty, ve které procházejí měděné sběrni- ky na instalaci a snadno dokáže splynout
ce a na opačném konci rozvod uzavřeme se stávajícím rozvodem a stát se jeho součáskoncovkou. To celé se snadno připevní na stě- tí. V novostavbách zase uživatelé ocení skunu. Můžete si vybrat z několika způsobů, kdy tečnost, že se nebudou muset k pozicím zásulištu připevníte k povrchu stěny, nebo jí vek vyjadřovat v době, kdy řeší teprve nákup
vmáčknete do hliníkového pouzdra, které si pozemku, na kterém bude dům stát. Systém
na stěnu předpřipravíte. Nejvíce žádaná je Mainline je vhodný do domů, bytů, kanceinstalace zapuštěná, kdy celá lišta splyne láří, škol, nemocnic, laboratoří, dílen i do
s povrchem stěny na který se montuje. průmyslových provozů. Zkrátka všude tam,
Přípravou může být vyfrézovaná drážka, kde se dá předpokládat, že bude docházet
nebo zápustné pouzdro určené pro montáž ke změnám dispozice interiéru nebo se
do stěn s dutinou, popřípadě lišta může být budou neustále měnit používané spotřebidoložena jiným materiálem, např. podlaho- če.
Text a foto: inwolf
vým zalištováním. Pokud se vám v hlavě nyní
technika
Budúcnosť patrí jadrovej fúzii
ITER je medzinárodný tokamak (magneticky ohraničovaná fúzia) experiment, ktorý sa podľa plánu má
postaviť vo Francúzsku a je navrhovaný, aby dokázal vedeckú a technologickú realizovateľnosť fúzneho
reaktoru v plnom rozsahu. Založený je na výskume, ktorý bol vykonaný na zariadeniach, ako sú napríklad TFTR, JET, JT-60, a T-15, ale bude podstatne väčší než každé z nich. Očakáva sa, že tento program
bude trvať 30 rokov, prvých 10 rokov stavba a ďalších 20 prevádzkovanie. Cena projektu by sa mala
vyšplhať až na 13 miliárd eur. Po mnohých rokoch rokovaní účastníci v júli roku 2005 oznámili, že ITER
bude postavený v Cadarache, vo Francúzsku.
Názov ITER je akronymom pre International Thermonuclear
Experimental Reactor a zároveň slovo 'iter' znamená v latinčine
'cesta'. Tento dvojitý význam umožňuje slovo používať ako odkaz
Jadrová syntéza
Jadrová fúzia alebo jadrová syntéza je zlúčenie atómových jadier
s nižšou atómovou hmotnosťou do jadra s vyššou atómovou
hmotnosťou. Je to opačný proces ako jadrový rozpad. Dva atómové
jadrá sa spoja a dohromady vytvoria jedno väčšie. Principiálne je
možné spájať ľubovoľné jadrá. Na získavanie energie z jadrovej
fúzie však možno použiť iba jadrá medzi vodíkom a železom.
Princíp
Dve kladne nabité jadrá treba dostať k sebe tak blízko, aby sa mohli
zlúčiť (aby mohli účinkovať jadrové sily). Je to možné, len ak majú
dostatočne veľkú energiu na prekonanie potenciálovej bariéry.
Jednou z možností je, že im udelíme vysokú rýchlosť napríklad
silným zahriatím. Teplota musí dosiahnuť niekoľko miliónov
stupňov Celzia. Takúto teplotu neznesie žiaden materiál, preto musí
byť "horiace" palivo oddelené od stien zariadenia vákuom. Látky pri
týchto teplotách sú v stave plazmy, sú úplne ionizované, preto je
možné na ich izoláciu použiť magnetické pole, ktoré udrží palivo
v bezpečnej vzdialenosti od stien. Po naštartovaní reakcie sa palivo
zahrieva aj energiou uvoľnenou z fúznej reakcie. Aby sa reakcia
udržala, musí byť hustota atómov v reaktore pomerne veľká. Môže
sa to dosiahnuť pomocou silného magnetického poľa.
na to, že ITER je cestou k využitiu jadrovej fúzie ako mierového
zdroja energie.
ITER je zamýšľaný ako experimentálny krok medzi súčasným
výskumom plazmovej fyziky a budúcimi fúznymi elektrárňami. Je
technicky pripravený na začiatok výstavby a prvá plazmová
prevádzka sa očakáva v roku 2018.
ITER bude používať vodíkový plazmový prstenec zahriaty na
100 miliónov stupňov Celzia. Je navrhnutý tak, aby vyrábal približne
500 MW (500 miliónov wattov) fúznej energie nepretržite až 1 000
sekúnd (pre porovnanie JET mal špičkový výkon 16 MW na menej
ako sekundu). ITER nebude dodávať elektrický prúd do verejnej
elektrickej siete.
Projekt ITER má množstvo čiastkových cieľov, pričom všetky sa
zaoberajú vývojom realizovateľnej fúznej elektrárne:
·
Krátkodobo vyrábať desať násobne viac tepelnej energie
z fúznej reakcie ako je dodávané pomocným ohrevom
(Q hodnota 10).
·
Vyrobiť plazmu v ustálenom stave s Q hodnotou väčšou ako 5.
·
Udržať plazmový výboj až do ôsmich minút.
·
Zapáliť 'horiacu' (samo-udržiavanú) plazmu.
·
Vyvinúť technológie a procesy potrebné pre fúznu elektráreň vrátane supravodivých magnetov (vyvinutých v ruskom T-15)
a obsluhy na dialku (údržba pomocou robota).
·
Overiť myšlienky o plodení trícia.
Trícium a deutérium
Na produkciu energie by bola použitá reakcia plynného deutéria
a plynného trícia. Deutérium sa nachádza vo vode (v 500
hektolitroch vody je asi 1kg deutéria), trícium by sa muselo vyrábať
z lítia. Produktom reakcie je čisté hélium, neutrón a asi 17 MeV
energie (4,722 kWh). Táto energia je vo forme kinetickej energie
rozdelená v pomere hmotnosti vzniknutého hélia a neutrónu.
Časť tejto energie sa použije na udržanie reakcie, väčšia časť ale
bude zahrievať výmenníky a tvoriť energetický zisk. Najbližšie
k tomuto cieľu sa zatiaľ principálne dostal TOKAMAK. Ropné krízy
urýchlili výskum a stavbu veľkého tokamaku JET v anglickom
Culhame, je však prevádzkovaný v pulznom režime. Dokáže na
jeden pulz vyrobiť až 22 MJ energie (6,11 kWh) a podarilo sa mu
dosiahnuť 65 % výťažnosť (pomer vyprodukovanej/vstupnej
energie). Budúcnosť tejto technológie sa dnes vkladá do projektu
ITER - stavby najväčšieho Tokamaku na svete s nadnárodnou
účasťou EÚ, Japonska, Číny, USA, Indie, Ruska a Kórei.
META-GAS, spol. s r. o.
Puškinova 1529/15
924 01 Galanta
tel.: +421 (31) 780 4340
tel.: +421 (31) 780 1741-3
[email protected]
www.metagas.sk
51
technika
Vše o vytápění a úsporách energií
Tak jako každoročně je polovina ledna 2014 termínem pořádání výstavy Infotherma, která je největší přehlídkou novinek
k vytápění, úsporám energie a smysluplného využívání obnovitelných zdrojů v malých a středních objektech.
V současné době není jednoduché připravit
výstavu, jejichž energetické koncepce na
sebe navazují a ovlivňují se. Hlavní problém
není v odborných erudicích jednotlivých
navrhovatelů, ale i v ekonomických problémech, stále více v politických a lobbistických
tlacích a nestabilitě jednotlivých rozhodnutí, která se často mění podle politického
zaměření jednotlivých vlád. Jak jinak si
vysvětlit často protichůdné názory čím, jak a
za kolik budeme vytápět své příbytky.
Pochopitelně součástí těchto představ byly,
a bohužel stále jsou, i nejrůznější dotace,
pobídky a subvence na jejich prosazení.
Škody napáchané jdou bez jakýchkoliv
odpovědností jejich autorů především na
účet koncových uživatelů .
Technický rozvoj ve vytápění jde zpomalit,
ale rozhodně ne zastavit. Důkazem budou
na Infothermě 2014 desítky novinek otop-
ných systémů, které berou v úvahu enormní
nárůst cen ušlechtilých paliv a jsou proto
konstruovány na optimální využívání vstupní energie a to i u kotlů na pevná paliva.
Kromě hlavního zaměření výstavy, o něž je
u návštěvníků také největší zájem, budou na
výstavě prezentovány obory, které mohou
vést nejen k úsporám energií, ale i zdravému
bydlení. Rozhodující možné úspory energií
bude prezentovat především nízkoenergetická a pasivní výstavba se všemi klady i zápory, nejrůznější novinky v izolačních materiálech, zateplovacích systémech, v termoregulačních oknech, měřící a regulační technice a dalších oborech, které vedou k příjemnému a zdravému bydlení.
Tak jako každoročně, bude třetina výstavních ploch poskytnuta firmám, které se zabývají využíváním obnovitelných zdrojů.
Předpokládá se opět největší přehlídka novi-
nek u tepelných čerpadel a předání certifikátů kvality firmám, které splňují požadované parametry.
V celé části obnovitelných zdrojů půjde především o to ukázat, co jsou skutečné obnovitelné zdroje, za jakou cenu a jakou roli zde
hrají nejrůznější pobídky a dotace. Zemědělství a lesnictví bude u nás největším zdrojem obnovitelné energie. Tato odvětví však
mají své hlavní poslání v potravinářské bezpečnosti státu, péči o krajinu, rozvoj venkova a řadu dalších funkcí. Proto je tak nezbytná seriózní státní energetická koncepce,
která by měla platnost na dlouhá léta dopředu a eliminovala by nejrůznější politické a
lobbistické tlaky.
Součástí výstavy bude rozsáhlý odborný
doprovodný program s konferencemi a řadou přednášek, seminářů, besed, anket,
předvádění výrobků a firemních prezentací.
Kotlové sestavy – příležitost pro majitele malých a středních firem
Běžný obrázek z praxe: instalatér – topenář s využitím řady prvků sešroubovává a svařuje sestavu, která slouží k propojení kotle a jednotlivých otopných okruhů. Pokud má výsledek dobře vypadat a být kvalitní, stráví přitom hodně času.
Předpokladem úspěchu je vysoká řemeslná zručnost, schopnost číst a realizovat technické výkresy, estetické cítění.
Na zahraničních trzích s tepelnou technikou
se dobře uplatňují kotlové sestavy. Nejde o
nic jiného než profesně dokonale provedenou sestavu řešící propojení zdroje tepla s
potřebným počtem okruhů vytápění obsahující oběhové čerpadlo, směšovací ventil
atd. podle požadavků na regulaci činnosti
jednotlivých okruhů vytápění. Úspěšným
dodavatelem kotlových sestav je italský
výrobce GIACOMINI.
52
Zájem o kotlové sestavy v Česku neodpovídá zájmu v podobně vyspělých zemích
Kotlové sestavy zrychlují montáž, výsledek
je profesionální a zákazník je nadšen vzhledem, někdy i hodně komplikovaného,
potrubního uzlu. Cena sestavy je nižší, než
když se skládá z jednotlivých dílů. Stále však
nám chyběla odpověď na otázku: Když jsou
výhody sestav evidentní, proč je neakceptují
čeští řemeslníci v míře obvyklé na podobně
vyspělých trzích? Pokusili jsme se analyzovat
situaci: K použití kotlových sestav nejsou
zaměstnanci instalační firmy motivováni!
Přijdou o řadu normohodin práce, které si na
majiteli firmy vybojovali. S individuální výrobou kotlové sestavy je spojena nutnost přesné a pečlivé práce. Majitel firmy nemůže
zaměstnancům nařídit, aby práci prováděli
rychleji, protože se můžou objevit netěsností spojů a náklady na případnou opravu
budou vždy vyšší, než ponechání potřebné
časové volnosti. Zkrácení montážního času
přinese i možnost vzniku chyb v zapojení
individuálně řešené sestavy. Zaměstnanci
zažitou praxi montáže, bez vnějšího
impulzu, ze své vůle měnit nebudou.
Majitel firmy má pracovat hlavou
Existuje mnoho instalačních firem, které se
z fáze spolupracujících řemeslníků, kdy
každý dělá všechno, dostaly do fáze, kdy
jeden z řemeslníků převzal vedení. Někteří
ze spolupracujících řemeslníků se stali
zaměstnanci firmy, někteří odešli a byli
nahrazeni novými zaměstnanci. Úkolem
šéfa, nyní majitele firmy, již není manuální
práce na stavbě, ale organizace práce,
shánění zakázek, optimalizace nákladů tak,
aby firma měla maximální zisk. Zde je zajímavá příležitost zhodnotit vlastnosti kotlo-
technika
Příprava a realizace jednotlivých ročníků
výstav Infotherma je výsledkem mnohaleté spolupráce s předními odborníky nejrůznějších profesních svazů, cechů, asociací, společenství, z vysokých škol, výzkumných a vývojových pracovišť, odbornými
internetovými portály, časopisy, vystavovateli a v neposlední řadě i návštěvníky
výstav, kteří formou anket, soutěží a svými
připomínkami pomáhají dotvářet podobu
výstavy, zastoupení jednotlivých oborů i
náplň doprovodných akcí.
Naší snahou je, aby Infotherma byla přehlídkou technických novinek a služeb, ale
i místem fundovaných debat, diskuzí a výměn názorů. Bylibychom rádi, kdyby se
staly i zdrojem informací a podnětů pro
představitele, kteří připravují a schvalují nejrůznější energetické koncepce, nařízení,
vyhlášky, normy, daňová opatření a dotační tituly. Předešlo by se tak nejednomu
chybnému rozhodnutí, kterých jsme byli
svědky, setkáváme se s nimi doposud
a doplácejí na ně především uživatelé.
Pokud máte zájem zúčastnit se výstavy
Infotherma 2014 , kontaktujte nás:
Alena Bujáková, tel: 602 72 72 19
E-mail: [email protected]
vých sestav GIACOMINI oproti individuální
výrobě. Majitel firmy ví, při jaké práci je čas
zaměstnanců pro firmu nejdražší a která
práce vyžaduje nejvyšší odbornost.
Zatímco na individuální montáž kotlové
sestavy nemůže poslat méně zkušeného
zaměstnance, tak na instalaci profesionální
kotlové sestavy může. Stačí, když barevnou
křídou na stěnu u zavěšeného kotle namaluje vedení trubek k sestavě a od sestavy do
okruhů. Pokud by měl na stěnu zakreslit
všechny prvky sestavy, bylo by příliš složité
bez projektu na papíře a perfektní znalosti
čtení projektu a realizace by byla nemožná.
Výhoda pro majitele firmy
Jakou výhodu má použití kotlových sestav
pro majitele firmy? Především nepotřebuje
všechny zaměstnance s nejvyšší odborností a adekvátním platem. Může zaměstnat
i řemeslníky, kteří jsou méně kvalifikovaní
a s menší praxí. Přestože instalaci provede
méně technicky znalý pracovník, za nižší
mzdu, výsledek bude při použití profesionálně vyrobených kotlových sestav technicky i vzhledově dokonalý .
Motiv společný, cesty odlišné
Pokud si zmapujete motivy majitele firmy
a motivy zaměstnanců firmy, budou stejné
v otázce dosažení maximálních výdělků.
Jenže cesty jak maximálních výdělků dosáhnout se od sebe liší. Tento článek je
určen k tomu, aby ste se zamysleli, zda shodou okolností ve vaší firmě nerozhodují
o uplatnění kotlových sestav ti, kteří ke
změně nemají motiv.
Text a foto: GIACOMINI
Provozní náklady tepelného čerpadla
Naklády na vytápění domů a na ohřev teplé vody možno snížit až o 70 %
používáním tepelného čerpadla. Přestože ceny tepelných čerpadel klesají,
stále jde ve srovnání s plynovým kotlem o větší investici. Peníze za dražší
tepelné čerpadlo se však vrátí v některých případech i za 5 let. Ve spolupráci
s odborníky jsme pro vás připravili několik tipů a rad pro kalkulaci provozních
nákladů a návratnosti investice do tepelného čerpadla.
Tepelné čerpadlo topí levněji než plynový kotel
V kalkulaci nákladů a návratnosti investice
do tepelného čerpadla hraje velkou roli stávající vytápění. Ve srovnání s plynovým či
elektrickým kotlem je tepelné čerpadlo
úsporným zařízením.„Oproti stávajícímu plynovému kotli může tepelné čerpadlo ročně
ušetřit okolo 20 000 Kč v nákladech na vytápění a přípravu teplé vody. Při jeho využití
navíc můžete i pro ostatní spotřebiče
v domě používat výhodnější tarif elektrické
energie pro celý rodinný dům. Vyšší investice do tepelného čerpadla se v takovém
případě vrátí v horizontu 6 až 8 let,“ vypočítává návratnost tepelného čerpadla Ivo
Zabloudil, produktový manažer společnosti
ENBRA, která se specializuje na technické
zařízení budov a prodej i servis otopné techniky. „S kalkulací návratnosti investic do
tepelného čerpadla a porovnáním nákladů
na jednotlivé způsoby vytápění vám může
pomoci i webová kalkulačka na adrese
www.teplozapolovic.cz,“ dodává Zabloudil.
Topíte elektřinou? Návratnost tepelného
čerpadla je ještě rychlejší
Ve srovnání s elektrokotlem či elektrickými
přímotopy vychází použití tepelného čerpadla ještě výhodněji. Takové topení je kvůli
vysoké spotřebě elektřiny docela drahé
a tepelné čerpadlo ušetří okolo 40 000 Kč
ročně. Jeho návratnost tak může být i pouhých 5 let. Tepelné čerpadlo navíc může
v létě sloužit k chlazení jako klimatizace.
Rentabilitu tepelného čerpadla zvyšuje
solární ohřev vody
Ke snížení nákladů na energie mohou
přispět také solární kolektory pro ohřev
teplé vody. Pokud systém vytápění zahrnující tepelné čerpadlo rozšíříte o možnost využití solární energie, ušetříte průměrně dalších 6 000 Kč ročně. Do kalkulace pak sice
musíte zahrnout náklady na solární kolektory a příslušenství, ale jde o jednorázový
výdaj. Moderní systémy pro solární ohřev
teplé vody jsou totiž téměř bezúdržbové
a mají dlouhou životnost.
Tepelné čerpadlo může sloužit i více než
20 let
Důležitou roli v provozních nákladech hraje
také celková životnost tepelného čerpadla.
Ta významně závisí na kvalitě jeho klíčové
součásti – kompresoru. Obecně lze říci, že by
tepelné čerpadlo mělo pracovat bez
poruchy alespoň 15 až 20 let. To představuje
mnohem delší období, než je doba jeho
návratnosti. „Při správném provozu a údržbě
by měl kompresor v tepelném čerpadle
dosáhnout až dvacetileté životnosti. Po skončení životnosti ale není problém provést
generální opravu zařízení a tepelné čerpadlo může svému majiteli sloužit dále ještě
řadu let,“ sdělil Ivo Zabloudil.
Náklady na instalaci
V kalkulaci nákladů a úspor, které tepelné
čerpadlo přinese, je nutné brát v úvahu
i náklady na jeho instalaci. Ty mohou činit
v závislosti na velikosti domu i několik desítek tisíc korun. Na druhou stranu nepotřebujete plynovou přípojku, která může stát
také až desítky tisíc korun. Není potřeba ani
modernizovat a udržovat stávající komínový
systém. V případě novostavby může komín
chybět úplně. Další položkou při koupi tepelného čerpadla mohou být náklady na
výměnu radiátorů za vhodné pro nižší teplotní spád. To neplatí při pořízení vysokoteplotního tepelného čerpadla, které pracuje
s teplotou pracovní vody až 80 °C. V takovém případě radiátory měnit nemusíte.
Výkon tepelného čerpadla musí odpovídat tepelné ztrátě domu
Při výběru tepelného čerpadla a kalkulaci
jeho návratnosti byste měli znát základní
údaje o energetické bilanci svého domu.
Důležitá je hlavně tepelná ztráta, tedy hodnota určující, kolik tepla z domu uniká.
Tepelné ztrátě domu by měly odpovídat
také parametry tepelného čerpadla. Slabé
tepelné čerpadlo nebude pracovat v optimálním a nejúspornějším režimu, naopak
příliš silné zařízení bude zbytečně často spínat kompresor, a tím se sníží jeho životnost.
S výkonem souvisí také potřeba kvalitní
regulace celého otopného systému.
Preferujte proto tepelné čerpadlo s invertorovou technologií kompresoru, která umožňuje v určitém rozsahu plynule měnit výkon
celého zařízení. V kombinaci s tzv. ekvitermní regulací na základě vnější teploty vzduchu pak budete topit vždy přesně tak, jak
potřebujete, a bez zbytečného přetápění.
Text: ENBRA
53
FINANČNÉ A KREDITNÉ INFORMÁCIE
Finančné produkty slúžia svojimi informáciami predovšetkým ku znižovaniu
objemu nedobytných pohľadávok,
minimalizácii počtu dlžníkov či
neplatičov a výberu vhodných
obchodných partnerov. Umožňujú
dôkladné preverenie obchodného
partnera ešte pred samotným uzavretím
obchodu. Vďaka vhodnému výberu a
správnemu nastaveniu platobných
podmienok výrazne znížite náklady na vymáhanie, prípadne
poistenie pohľadávok.
OBCHODNÉ A MARKETINGOVÉ INFORMÁCIE
Ak máte záujem expandovať a
nájsť nových zákazníkov, radi
by sme Vám v tom pomohli.
Nechcem Vám ale predať databázu v “krabičke” s množstvom
kontaktov. Našim cieľom je Vaša
spokojnosť a Váš úžitok a teda novo
získané zákazky. Preto by sme s Vami
radi konzultovali Vaše konkrétne potreby
a predstavy a navrhli Vám optimálne
riešenie.
ri
iiešenie
ešenie.
OCHRANNÉ
O
CH
HRANNÉ ETIKETY
Nalepením
N
alep
našich ochranných
etikiet
e
tikie na faktúry dávate najavo
a
ktív starostlivosť a nekompro-aktívnu
m
isný prístup k termínu splatnosti
ti
misný
v
ysta
vystavenej
faktúry.
úryy
ktú
Úhradu fa systéme
v
e
m
je
u
sled
nej
gu platob
Monitorin ovenských
sl
disciplíny
lustrator
Bisnode Slovensko, s.r.o.
M. R. Štefánika 379/19, 911 60 Trenčín, T: 032-7462640, E: [email protected], W: www.bisnode.sk
technika
Optimalizácia nákladov na vykurovanie
prostredníctvom „Zónovej regulácie“
Súčasný stav
Už desiatky rokov sú v našich končinách najrozšírenejšími vykurovacími telesami teplovodné radiátory. Kvôli zabezpečeniu úspornej prevádzky sú štandardne vybavené termostatickými ventilmi a termostatickými hlavicami. Ak teplovodný vykurovací systém
disponuje technológiou, umožňujúcou
nastavovanie teploty vykurovacej vody na
základe ekvitermickej regulácie a časového
programu, možnosti na zabezpečenie ekonomickej prevádzky sa zvyšujú. Tým skôr, ak
má správca systému pri riadení k dispozícii
viacero nezávislých vykurovacích okruhov.
V takom prípade rozdelenie budovy na viacero zón umožňuje väčšiu variabilitu pri
nastavovaní prevádzkovej a úspornej teploty prostredníctvom zmeny parametrov vykurovacej vody. A práve maximálna efektivita
využívania nastavenia časových úsekov
s teplotným poklesom (úsporná teplota) je
jedným z rozhodujúcich faktorov, ovplyvňujúcim prevádzkové náklady na vykurovanie. Bohužiaľ optimálne dávkovanie tepelnej energie do jednotlivých miestností individuálne nedokáže pri teplovodnom vykurovacom systéme zabezpečiť ani jedna z najčastejšie používaných regulačných zostáv.
A čo je hlavným dôvodom? Možnosti plošného nastavenia útlmovej teploty do všetkých miestností súčasne, ktoré sa dá realizovať znížením teploty vykurovacej vody v systéme, obmedzujú rôzne, alebo často sa
meniace požiadavky viacerých užívateľov
budovy. Preto nie je nič neobvyklé, ak v určitých časových úsekoch je neefektívne vykurovaný celý objekt (v lepšom prípade
poschodie), a to aj vtedy, keď má reálnu
požiadavku na dodávku tepla len malý
počet miestností (zón).
Riešením je „Zónová regulácia”
Na rozdiel od bežne používaných regulačných zostáv, umožňuje princíp zónovej
regulácie kontrolovať a nastavovať časovo-
teplotné režimy v každej
jednej miestnosti individuálne, na základe skutočných
potrieb jej užívateľov. Ak by
sme si ako vzorový príklad
takejto aplikácie uviedli školskú budovu, centrálne riadenou zónovou reguláciou by sa zabezpečilo
„Vykurovanie na základe vyučovacieho
rozvrhu“. Z pohľadu racionalizácie spotreby
energie ideálny stav: „Správna teplota, na
správnom mieste, v správnom čase“. V praxi
sa zamedzí neefektívnemu vykurovaniu
jednotlivých tried a ostatných miestností
v čase, kedy nie sú využívané. Bohužiaľ
v súčasnosti je na našich
základných školách úplne
bežný jav, že kvôli popoludňajšiemu vyučovaniu napr. v 3 družinových triedach je
neekonomicky vykurovaná celá budova.
Keďže výhody zónového prístupu v regulácii platia všeobecne, dá sa aplikovať aj
v administratívnych budovách, nemocniciach, internátnych a hotelových zariadeniach. U nových budov sa s požiadavkou na
zónovú reguláciu počíta už vo fáze projektu. U starších objektov je možné vykurovací
systém zrekonštruovať a vybaviť ho individuálnym zónovým riadením dodatočne.
Vďaka existujúcim bezdrôtovým Zigbee
technológiám je dodatočná inštalácia systému jednoduchá a čistá. Investícia sa
vďaka úsporám, ktoré dosahujú desiatky
percent, vráti v priebehu prvých rokov.
Bez drôtové systémy na centrálnu reguláciu vykurovania sú vybavené funkciou nepretržitého on-line monitorovania aktuálnych teplôt jednotlivých miestností. Získané údaje pomáhajú správcom a majiteľom budov prijímať úsporné opatrenia,
zabezpečujúce znižovanie nákladov na
vykurovanie.
55
technika
Solar Praha 2014
veletrh úspor energií slaví 10. jubileum
Veletrh Solar Praha oslaví v lednu 2014 deset let svého trvání. Za dobu své exis-tence již dostatečně
vstoupil do povědomí veřejnosti a jeho hlavní téma – úspory energií, náhrada tradičních zdrojů tepla
obnovitelnými zdroji či například možnosti úspor v dopravě v podobě alternativních pohonů je zárukou
přitažlivosti pro všechny návštěvníky.
V PVA EXPO PRAHA v Letňanech bude 23. až 25. ledna 2014 veletrh Solar Praha v souběhu s veletrhem Střechy Praha, který je největší akcí v oboru střech u nás, a s veletrhem Řemeslo Praha zahajovat nadcházející stavební sezonu. Trojlístek veletrhů Střechy Praha,
Solar Praha a Řemeslo Praha podruhé doplní veletrh For Pasiv, který
se věnuje nízkoenergetické výstavbě a provozu pasivních a nulových budov.
Veletrh Solar Praha zahrnuje veškeré alternativní zdroje energie
jako jsou fotovoltaika, solární termika, větrné i malé vodní elektrárny, využití biomasy, kogenerace, tepelná čerpadla a akumulace vyrobené energie. Další oblastí veletrhu jsou úspory energií obecně,
od úspor elektřiny, vody, výstavby nízkoenergetických budov po
například šetrnou dopravu s alternativními pohony v podobě elektromobilů, elektroskútrů, elektrokol a dalších technických novinek.
příklad společné funkční požadavky pro obvodové pláště a střechy
jako jsou mechanická odolnost, požární bezpečnost, ochrana zdraví, ochrana proti hluku, bezpečnost při užívání, úspory energie
a tepla či estetické požadavky.
Program veletržního dění zahrne kromě přednášek, seminářů
a diskusí pro odbornou i laickou veřejnost i praktické prezentace nových produktů včetně řešení technických detailů a ukázek technologických postupů. Na své si tak přijdou jak široká veřejnost tak
Souběžný veletrh Střechy Praha má již 15 let jasnou specializaci
a ustálené základní body nomenklatury, které zahrnují střešní krytiny a materiály, tepelné izolace, střešní doplňky, střešní okna a světlíky, obvodové pláště a veškeré služby pro stavbu a rekonstrukce
střech. Akce doplňuje 2. ročník veletrhu pro řemeslo, vybavení a
bezpečnost práce řemeslníků s názvem Řemeslo Praha. Záštity veletrhům udělily významné instituce a organizace jako jsou Česká
komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,
ČVUT Praha fakulta stavební, VUT Brno fakulta stavební, Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu a
Ministerstvo životního prostředí. Na přípravách veletrhů a jejich doprovodných programů úzce spolupracují i další odborné svazy,
cechy a asociace.
K jubilejnímu ročníku Solar Praha se chystá bohatý doprovodný program. Jednou z aktivit budou bezplatná poradenská centra, kde
návštěvníci získají zdarma ucelené aktuální informace z oblasti
úspor energií a využívání alternativních zdrojů energie, včetně konzultací s odborníky pro úspěšné získání dotací. Užitečné rady z oblasti energetiky, ekonomiky a životního prostředí mohou zájemci získat od nezávislých a kvalifikovaných odborníků ze společnosti
EkoWATT, hlavního partnera veletrhu Solar Praha. První veletržní
den se bude konat jubilejní 15. ročník Konference Izolace 2014, jejímž pořadatelem je expertní a projektová kancelář A.W.A.L.
Konference se bude tentokrát věnovat především šikmým střešním
plášťům. Jedním ze zvýrazněných témat veletrhů Solar Praha
a Střechy Praha budou Obvodové pláště budov. Řešit se budou na-
stavební odborná veřejnost - projektanti, architekti, realizátoři
a zástupci stavebních firem, zástupci měst a obcí, vlastníci domů či
bytů. Vybrané semináře jsou pravidelně akreditovány Českou
komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
(ČKAIT) a zařazeny do programu celoživotního vzdělávání.
-red-
Na shledanou na veletrzích Solar Praha, Střechy Praha
a Řemeslo Praha ve dnech 23. –25. 1. 2014 v Praze - Letňanech
www.strechy-praha.cz
57
... časopisy, ktoré sa oplatí čítať
Časopis Technika vydáva:
TechPark, o. z.
registrácia vykonaná
22. 10. 2003
pod č. VVS/1–900/90–22538
Adresa redakcie:
TechPark, o. z.
Pltnícka č. 4,
010 01 Žilina
tel.: +421 41 500 16 56 – 8
mobil: +421 905 206 227
e–mail: [email protected]
www.solartechnika.sk
Šéfredaktorka:
Ing. Dana Tretiníková
[email protected]
Redakcia:
Mgr. Zuzana Augustínová
[email protected]
Bc. Eva Kučerová
[email protected]
Mgr. Ivana Huňačková
[email protected]
Roald Tretiník
[email protected]
www.tribotechnika.sk
Inzercia:
tel.: +421 41 500 16 56 – 8,
e–mail: [email protected]
Marketing
tel.: +421 41 500 16 56 – 8,
mobil: 0948 240 510,
0905 206 227
e–mail: [email protected]
Grafika:
Grafické štúdio Techpark
[email protected]
Rozširuje:
vlastná distribučná sieť,
MEDIA PRINT KAPA,
pressgrosso Bratislava,
a súkromní distribútori
Registrované:
MK SR pod. reg. číslom 3036/2003
ISSN 1337–0022
www.techpark.sk
www.techpark.sk
!"
#$%
&'&(&)*+$,*-./000123453
62)78-09.9::-.;<,&=*)7/0;9::0>/
29,$*)7,$%$1?(&@$2AB&+23621%(
6SUDYHGOLYɶMãt
VIPA CZ s.r.o.
328æÌ9É7(VODOMÌRY
SENSUS 5(6,',$?
ROZŠIØTE-(2%(=3(ÿ1ë
RADIOODEÈET
Radiomodul VIPA VM S
Elektronický radiomodul VIPA VM S
Sensus Residia
!
!
!
"#
!"
!
!!!
!
$!
!
%!"
&
"$!
!
"
!
!
Dùraz na bezpeènost
!
" aktivní antimagnetickou ochranou# !%' (!! ) ! *
! !
(
Elektronická plomba ! !
(! "
)
Pøínosy
>
>
>
>
>
>
"
"
'
+,)
")
"
&)
"
!
!
!(
-.
Speciální nabídka
$!
"
/100ks0
123$-45
4
# $
! " " 6
7849:3;-<=+>
NOVINKA 2013
VIPA VM S
!
"
?
VIPA CZ s.r.o.
5
?F
BYTTHERM s.r.o.
.
<>
@AAB=+C"
:!
D!F!G!
tel: +420 482 750 457
9
+@,[email protected]
KLM=+N
N"
D!F"G"
tel: +421 387 602 971
0
"!
!!
23$-84!
!
23$-2.?!"
www.vipa.cz
www.byttherm.sk
Download

Možnosti diaľkového odpočtu ultrazvukových meradiel