pre Vás...
Plamienok
Štvrťročník o dianí v neziskovej organizácii Plamienok
1. ročník
štvrťročník
Jeseň
3
2011
nepredajné
PRIHOVÁRAM(E) SA...
PREDSTAVUJEME NÁŠ TÍM...
Milí priatelia,
letný prázdninový čas je za nami a väčšina
z nás sa pomaly vracia do rýchlejšieho
spôsobu fungovania. Niektorí si oddýchli,
iným vonkajšie okolnosti a/alebo vnútorné
starosti nedovolili spomaliť a uvoľniť sa.
Život je rozmanitý a vždy ide ďalej...
V Plamienku sme v lete len mierne spomalili. Venovali sme sa naďalej návštevám
chorých detí a ich rodín a návštevám rodín
Denného centra. Počas jednej z domácich
návštev sme poprosili pani Oscitú, mamu
malého Adamka, o rozhovor. Rodičia nám
počas návštev odovzdávajú mnoho z ich
vnútorného bohatstva a tak by sme radi
aspoň kúsok odovzdali aj vám.
Aj deti, ktoré stratili svojho súrodenca,
nemajú ľahký život. Ich vnútorný svet je
iný ako svet dospelých, ale zároveň aj iný ako
svet ich rovesníkov. Okrem hry, poznávania
a každodenných povinností, súčasťou ich
života je bolesť, mnohokrát hlboká a ukrytá.
V lete sme pre nich pripravili týždňový tábor
s názvom „Nie si sám“, ktorý zdieľali spolu so
zamestnancami a dobrovoľníkmi Plamienka.
Dostal sa nám do rúk francúzsky film
„Strom“, ktorý by sme Vám radi ponúkli
na inšpiráciu. Nie je nadabovaný, ale aj keď
niektorí z nás nerozumeli slovám, film pochopili a dokázali si vziať kúsok posolstva do
svojho života.
Prof. Ruben Bild, M. A., zakladateľ a riaditeľ Bild´s Inner Circus – školy kreatívneho
sprevádzania chorých detí a adolescentov vo Valencii. Od roku 2003 je spolutvorcom
a aktívnym účastníkom bratislavských seminárov detskej paliatívnej starostlivosti.
V máji 2005 prijal funkciu čestného prezidenta neziskovej organizácie Plamienok.
A na záver mi dovoľte napísať jednu
prosbu, jednu pozvánku a jedno prianie.
Poprosili by sme vás o pomoc pri hľadaní
financií, ktoré nám umožnia zorganizovať
víkendové stretnutie rodín po strate dieťatka.
Radi by sme vás pozvali na novembrový
benefičný koncert „Zapáľte plamienok“,
ktorý organizujeme 8. novembra 2011
o 19.00 hod. vo Veľkom evanjelickom kostole
na Panenskej ulici v Bratislave.
Ďakujem vám za dôveru a prajem veľa lásky
vo vzťahoch, ktoré sú pre
vás dôležité.
Mária Jasenková
riaditeľka hospicu
Ako sa začala
vaša spolupráca
s Plamienkom?
Na mojom
workshope
v Poľsku som
v roku 2000
stretol MUDr.
Máriu Jasenkovú.
Rozprávala mi
o svojich plánoch
založiť detský hospic na Slovensku.
Bol som fascinovaný jej projektom.
Jej odhodlanie a vnútorné zaujatie
ma natoľko nadchli, že som jej
ponúkol svoju pomoc pri vzdelávaní
zamestnancov v psychologickosociálnej oblasti. Do dnešného dňa
vediem vzdelávacie tréningy,
pomáham rozvíjať Denné centrum
a ponúkam klinickému tímu svoju
profesionálnu pomoc a supervíziu.
Aké povinnosti vyplývajú z vašej
funkcie?
Ako nezávislý supervízor musím
zabezpečiť, aby každý zamestnanec
pracoval podľa hospicovej filozofie
a štandardov, ktoré boli od začiatku
dané. Zároveň ponúkam rady
riaditeľke Plamienka v oblasti
vzdelávania, budovania vzťahov
s príbuznými inštitúciami
(nemocnice, univerzity, iné hospice)
či už na Slovensku, alebo
v zahraničí.
Čo to pre vás osobne znamená?
Vnímam to ako neutíchajúcu výzvu.
Detská paliatívna starostlivosť sa na
Slovensku ešte len buduje. Je tu stále
možnosť rozvíjania nových nápadov.
Zároveň je pre mňa veľkou odmenou
vidieť, ako Plamienok úspešne napreduje. Pozitívna spätná väzba, ktorú dostávame od detí a ich rodín, mi dodáva
energiu a entuziazmus do ďalšej práce.
Vidíte rozdiel v paliatívnej
starostlivosti u nás a v zahraničí?
Detská hospicová starostlivosť je
vo všeobecnosti nová špecializácia
v mnohých krajinách. Prvý detský
hospic na svete založila v Oxforde
sestra Dominika v roku 1982.
Každý hospic má vlastnú charakteristiku, ktorá vyplýva z kultúrnych
odlišností krajiny a idiosynkrázie
obyvateľov. Napriek tomu všetky
hospice majú spoločný cieľ:
pracovať tak, aby čo najdôslednejšie
hájili a presadzovali záujmy detí
a ich rodín. Vo Veľkej Británii je
pomáhanie umierajúcim hlbšie
zakorenené v ich kultúre. Na Slovensku sme spočiatku museli vynaložiť
veľké úsilie, aby sme vysvetlili
základné benefity detského mobilného hospicu. V posledných rokoch
však dostávame úžasnú pozitívnu
odozvu. Dnes už stoja za nami nielen
rodiny, ale aj veľké spoločnosti,
dostávame od nich finančnú,
materiálnu podporu, alebo nám
ponúkajú svoju dobrovoľnícku
pomoc.
pokračovanie na druhej strane
Plamienok pre Vás... I Jeseň I 1 I
V oblasti paliatívnej starostlivosti
pracujete už 30 rokov. Ako sa bránite
proti syndrómu vyhorenia?
Toto je veľmi dôležitá otázka. Napriek
tomu, že človek venuje veľa hodín
aktivitám, ktoré súvisia s umieraním
a so smrťou, musí si nájsť čas iba pre
seba. Je nevyhnutné nájsť si aktivity,
pri ktorých na prácu v hospici zabudnete. Mne sa napríklad osvedčili víkendové rybačky, pravidelne chodím aj na
pilates, aby som si udržiaval telo aj
myseľ vo forme. S priateľmi nikdy nehovorím o práci, na konverzáciu si vždy
volím veselé, príjemné témy. Inými
slovami, usilujem sa o každodenný
kontakt s reálnym životom.
Čo vás vo vašej práci najbolestnejšie
zasiahlo?
Obdobie, keď som sa od 12-ročného
nevyliečiteľne chorého chlapca naučil
čeliť nepriazni osudu pozitívnym
postojom. Vďaka nemu som objavil,
že i v bezútešnej situácii môže byť
priestor na humor. Pre mňa to vtedy
bolo skutočné prekvapenie a dodnes
na našu konverzáciu spomínam a do
detailov si ju pamätám. Napriek tomu,
že sa to udialo pred tridsiatimi rokmi.
Ako môžeme pomôcť rodine, ktorá
má nevyliečiteľne choré dieťa?
Hoci každá rodina je iná a má odlišné
potreby, predsa existujú spôsoby,
ktoré možno aplikovať vo všeobecnosti. V prvom rade si musíte získať ich
dôveru svojou vnímavosťou a súcitom.
Byť vnímavý znamená počúvať bez
predsudkov a nevnucovať rodine svoje
vlastné hodnoty. Treba mať vždy na
pamäti, že spôsob fungovania konkrétnej rodiny sa vám nemusí páčiť,
ale musíte ho rešpektovať.
Rovnako dôležité je nájsť si optimálny
odstup: nenechať sa pohltiť rodinnými problémami, ale zároveň nestratiť
blízky osobný kontakt s človekom,
ktorý trpí.
Čo by ste odkázali ľuďom, ktorí
váhajú, či majú podporiť charitu,
alebo nie?
Nanešťastie, až príliš veľa ľudí pochopí
význam hospicu iba vtedy, keď sa
smrť dotkne ich rodiny alebo priateľov. Podľa mňa by mal byť každý
z nás v rámci svojich možností
pripravený pomôcť, keďže stále
existujú choroby, ktoré medicína aj
napriek výdobytkom najmodernejšej
technológie nevie riešiť. Pomôcť
nevyliečiteľne chorému dieťaťu
znamená oslobodiť ho od bolesti
a vniesť kvalitu a vznešenosť do jeho
krehkého života.
DOMÁCA STAROSTLIVOSŤ I Návšteva u Adamka
Sedemročný Adamko Oscitý sa narodil
s neurologickým postihom. V našej
starostlivosti je od mája 2010. Pri jednej
z návštev v jeho rodných Budmericiach
sme sa porozprávali s jeho mamičkou
Michaelou.
Pamätáte si na moment, keď vám
lekár oznámil, že Adamko nikdy
nebude ako ostatné deti?
V prvom momente som sa rozplakala.
Celé tehotenstvo prebiehalo bez komplikácií, na chlapčeka sme sa veľmi
tešili. Po pôrode nás čakalo veľa vyšetrení. Bolo to pre nás veľmi ťažké, keď
sme sa dozvedeli, že zásadné zlepšenie nemôžeme očakávať. Avšak od
momentu, keď sme si zobrali Adamka
domov, som nemala čas na plač a premýšľanie. Priznávam však, že stále
je to ťažké.
Aká bola reakcia vašich blízkych,
priateľov?
Všetci boli prekvapení a snažili
sa ma upokojiť. Najmä starí rodičia,
hoci oni sa s tým vyrovnávali ešte
ťažšie ako ja. Priatelia a známi najskôr
nevedeli, ako mi môžu pomôcť.
Veľa ľudí má problém akceptovať,
že Adamko nie je zdravý. Na druhej
strane ma však prekvapili ľudia,
ku ktorým sme nemali až tak blízko.
Na ulici, v obchode prejavujú veľký
záujem o Adamka. A čo je pre mňa
najdôležitejšie, správajú sa k nemu
ako k zdravému dieťatku.
Kto alebo čo je vám oporou?
V prvom rade je to dcéra Miška a starí
rodičia. A neodmysliteľnou súčasťou
nášho života je Plamienok. Bez vás
si to neviem predstaviť.
Ako ste sa o Plamienku dozvedeli?
Minulý rok v máji museli Adamka
často hospitalizovať. Každý presun
do nemocnice bol pre neho veľmi
náročný a bolestivý. Preto som veľmi
vďačná pani doktorke Moravčíkovej,
ktorá nám pomohla skontaktovať
sa s Plamienkom.
Máte čas aj na seba?
Nemám. (smiech) Usilujem sa to však
zmeniť. Včera sme napríklad boli
s dcérou po veľmi dlhom čase na
výlete.
Čo vám dáva silu zvládať vašu ťažkú
situáciu?
Adamkov úsmev. A spoločné
prechádzky.
Bolo ťažké zvládnuť zdravotnú
starostlivosť?
Nie, nebolo. Som vyštudovaná zdravotná sestra. Všetky nové potrebné
úkony sa učím rýchlo. Keď má niečo
pomôcť vášmu dieťatku, vôbec nerozmýšľate, či je to zvládnuteľné, alebo nie.
Ste veľmi silná žena. Bojíte sa
niečoho?
Často premýšľam o tom, čo bude,
keď ho stratíme. Bojím sa vždy,
keď sa mu pohorší, keď bojuje o život.
Vtedy mám veľký strach.
O Adamkovi hovoríte ako o živom
anjelikovi. Čo tým myslíte?
Vďaka nemu zažívam doteraz nepoznanú formu lásky. Myslím si, že väčšia
láska ani neexistuje. Nikdy ma neobjíme, nikdy mi nepovie mama. Ale aj tak
z neho cítim lásku aj to, že ma veľmi
potrebuje. Je to pre mňa živý anjelik.
Je neskutočne trpezlivý. Ani nie my
s ním, ale on s nami.
Plamienok pre Vás... I Jeseň I 2 I
Letný tábor pre súrodencov „Nie si sám“
Súrodenecký vzťah je nenahraditeľný,
a preto vyrovnávanie sa s chorobou
a stratou súrodenca je veľmi ťažké.
Aj preto sme sa minulý rok rozhodli
zorganizovať detský tábor pre deti,
ktoré spája bolestná strata. Práve
deti nás povzbudili k tomu, aby
sme pripravili tábor aj tento rok.
V Plamienku sme spojili svoje sily,
aby mohli deti posledný júlový týždeň stráviť v krásnom prostredí
Súľovských vrchov. Spoločne so 14
deťmi vo veku od 8 do 15 rokov
sme prežili množstvo krásnych chvíľ
a nezabudnuteľných zážitkov.
Snažili sme sa deťom vytvoriť bezpečnú atmosféru, kde sa mohli prostredníctvom hry sami prejaviť, odreagovať,
podeliť sa o svoje pocity, povzbudiť
sa a pomôcť si. Mali možnosť posilniť
svoje staré a nadviazať nové priateľstvá
s deťmi, ktoré majú podobnú životnú
skúsenosť. A hoci nám počasie veľmi
neprialo, našu zábavu to veru neprekazilo. Spoločne sme hľadali poklad,
a niektorí z nás mali možnosť prvýkrát
si sadnúť na koníka. Splavovali sme rieku Váh, zabávali sme sa tak, ako sa kedysi zabávali hradní páni a nakoniec sme
boli povýšení na rytierov. Zahrali sme
sa na fotoreportérov a architektov a pod
dohľadom skúsených kuchárov sme
vyrezávali loďky z ovocia a zeleniny.
Tak mne sa tábor veľmi páčil. Boli tam
úžasní animátori a aj super decká, s ktorými som si veľmi dobre rozumela. Aj čo
sa týka aktivít, tak aj tie sa mi páčili. Mali
sme nabitý program každý deň. Tak ja
celkovo tábor hodnotím na 1.
Lydka
Po roku som sa znova stretol s ľuďmi,
ktorých mám rád a ktorí majú podobný
osud ako ja. Samozrejme, spoznal som
aj nových ľudí a dnes môžem povedať,
že som veľmi šťastný, že som ich spoznal
a tiež ich mám rád.
Janko
Vystúpili sme na Súľovské skaly, a večer unavení po všetkých športových
a spoločenských aktivitách sme si zaspievali a zahrali na dobrú noc. Na rozlúčku sme si venovali náramky priateľstva a každý z nás vypustil svoj lampión
šťastia s tajným želaním. Potom sme
už len čakali na rodičov, aby sme im
porozprávali všetky zážitky a rozlúčili
sme sa všetci spolu slávnostným
obedom. A už teraz sa tešíme na naše
ďalšie spoločné stretnutia...
Animátori boli skvelí, boli nám vždy
k dispozícii, keď sme mali akýkoľvek
problém, keď sme sa nudili alebo sme
potrebovali pomoc pri aktivitách,
ktoré sami animátori vymýšľali!
Patrí vám veľké ĎAKUJEME!
Sima
Viac informácii a fotografií z tábora
nájdete na www.plamienok.sk
Za všetky tieto krásne chvíle ďakujeme Nadácii pre deti Slovenska
a Vianočnému bazáru chalaňov.
Naše poďakovanie ďalej patrí firme
Sodexo, ktorá strávila s deťmi zaujímavé chvíle pri vyrezávaní z ovocia
a zeleniny a firme Gorila, ktorá
venovala deťom filmové darčeky.
ZAUJALO NÁS
Strom (L´Arbre) – 2010 I Francúzsko, Austrália
N
ežný príbeh o nekonečnej ľudskej sile a sile života nakrútila v Austrálii francúzska
režisérka Julie Bertucelliová.
Keď stratíte niekoho blízkeho, chcete si na neho uchovať spomienku a zároveň
sa usilujete žiť bez neho. Človek je pri tom osamelý, tak ako hlavná hrdinka filmu,
ktorá prišla o svojho manžela. Strom je príbehom postáv, ktoré sa vyrovnávajú
so smrťou a každá to robí po svojom. Pretože neexistuje jediná správna cesta.
Musíme hľadať tú svoju a prejsť ňou. Vo filme malá dcéra Simone verí, že sa jej otec
stále prihovára prostredníctvom mohutného stromu pri ich dome. Smútiacej rodine
poskytuje strom ilúziu o nesmrteľnosti, rozvíja fantáziu toho, kto chce takej mágii veriť.
Kým sa sám nevzbúri.
Julie Bertucelliová nakrútila film po strate svojho manžela. Ako sama tvrdí: „Smútok
a trúchlenie nemožno obísť a sú chvíle, keď sa cítime vinní za to, že už opäť dokážeme
variť jedlo, ktoré sme varievali len s tým, koho sme stratili, že zvládame veci sami, aj bez
neho, a pozeráme si staré fotky bez toho, aby sme sa rozplakali. Ale tak to je: raz nás život
donúti priznať si, že sme zase šťastní.”
Plamienok pre Vás... I Jeseň I 3 I
KREATÍVNA POMOC – Ako sa stať fundraiserom vo vašom okolí
Do nášho slovníka sa postupne včlenilo nové slovo. Fundraising. V múdrej
wikipédii sa definuje ako systematická
činnosť, ktorej výsledkom je získavanie finančných či iných prostriedkov
na všeobecne prospešnú činnosť
organizácie alebo jednotlivcov. V praxi teda ide o získavanie peňazí na
pomoc druhým. Pre Plamienok, ktorý
môže rozvíjať svoje aktivity len vďaka darom právnických a fyzických osôb,
je fundraising kľúčovou aktivitou.
Vedeli ste však, že fundraiserom sa
môže stať každý z nás ? A nemusíte
ani meniť prácu, prípadne predčasne
ukončiť školu. Navyše, fundraising
ponúka príležitosť, ako spojiť príjemné s užitočným. Zabaviť sa a zároveň
získať finančnú pomoc pre ľudí, ktorí
to veľmi potrebujú. Ponúkame vám
niekoľko tipov, ktoré môžete zrealizovať či už v práci, v škole, alebo so svojimi priateľmi, susedmi, spoluobčanmi.
Tip pre firmy alebo iné komunity:
Zorganizujte si spoločenské alebo
športové podujatie. Môže to byť
diskotéka, vianočný bazár, predaj
vianočného punču, kvíz, futbalový
ľubovoľný poplatok pred kostolom.
Výťažok z predaja kvetov nevesta
venovala Plamienku. Ďakujeme.
Ďalšou z možností sú spomienkové
darčeky, ktoré svadobný pár pripravuje pre svojich hostí. Mladomanželia informujú svojich hostí na malej
kartičke, že namiesto darčeka venujú
peniaze na pomoc iným.
zápas. Finančné prostriedky môžete
získať z predaja lístkov, prípadne
produktov.
Pre učiteľov: Po dohode s rodičmi
potešte svojich žiakov. Za symbolický
poplatok im umožnite prísť jeden
deň do školy v akomkoľvek oblečení,
aké si zvolia.
Existujú aj iné možnosti:
Čo tak spojiť svadobný zážitok s dobrým skutkom? Ako inšpiráciu ponúkame nápad jednej nevesty, ktorá vyzvala svojich hostí, aby jej nekupovali
kvety vopred. Spolu so ženíchom si
cez veľkosklad zabezpečili kvety, ktoré
si svadobčania mohli zakúpiť za
Ak sa vám už podarilo zorganizovať
niečo podobné, dajte nám o tom
vedieť. Radi sa necháme inšpirovať.
Ak by ste potrebovali nejaké tlačové
materiály, prípadne naše logo na
vašu akciu, neváhajte nás kontaktovať na [email protected]
Ďakujeme.
Gorila pomáha Plamienku
Jeden z najväčších internetových predajcov kníh a filmov Gorila.sk sa rozhodol podporiť Plamienok netradičnou formou.
Pri objednávke akéhokoľvek tovaru na Gorila.sk môžu zákazníci prispieť na starostlivosť našich detí.
Výška príspevku je pritom ľubovoľná a dobrovoľná, začína sa od desiatich centov. „Pomoc takouto formou nie je na
Slovensku bežná,“ hovorí Ján Laš z Gorila.sk. „Máme dvesto tisíc zákazníkov. Veríme, že naša podpora nebude len symbolická, ale detskému hospicu reálne pomôže. Pre Plamienok sme sa rozhodli aj preto, lebo na Slovensku je viacero projektov, ktoré už verejnosť dobre pozná a podľa nás prišiel čas podporiť aj iné neziskové organizácie.“
Darované príspevky sú použité na pokrytie nákladov, ktoré priamo súvisia s domácimi návštevami detí. Na nákup liekov,
jednorazového zdravotného materiálu (striekačky, sondy, obväzy a pod.), obnovu zdravotných prístrojov, ktoré deťom
bezplatne zapožičiavame (kyslíkový koncentrátor, odsávačka a pod.), na nákup benzínu, poplatky za telefonáty rodinám
a finančnú pomoc rodinám.
V mene všetkých detí a ich rodín ďakujeme darcom a ľuďom z Gorila.sk za dôveru a ochotu pomôcť.
Plamienok pre Vás... I Jeseň I 4 I
PROSBA O POMOC RODINÁM PO STRATE DIEŤATKA
Podporte víkendové stretnutie rodín
cez www.plamienok.sk
Život rodín po strate dieťatka je plný bolesti. Ak sa stretnú a podelia sa o svoje príbehy,
svoju radosť aj smútok, pomôžu si. Od roku 2005 pravidelne organizujeme víkendové stretnutia
rodín (rodičov a súrodencov) a hľadáme cesty k novému životu spolu s nimi.
Tohtoročné, už 9. stretnutie rodín, sa bude konať v dňoch 7. – 9. 10. 2011 v Podkylave.
Na pokrytie nákladov na ubytovanie, stravu, dopravu a darčeky pre deti
nám stále chýba € 1.715.
Podporte víkendové stretnutie rodín cez www.plamienok.sk. Do kolónky „Odkaz pre nás“
prosím uveďte: Stretnutie rodín. Všetkých darcov budeme informovať o vyzbieranej
sume a priebehu stretnutia.
Na Vaše otázky radi odpovieme na tel. č. 02/ 207 181 69 alebo
emailovej adrese [email protected] Ďakujeme.
Napísali nám po st
retnutí rodín v ro
ku 2010
Som rada, že som sa
mohla zúčastniť na
tomto stretnutí.
Cítila som, že nie so
m sama na tejto Ze
m
i, ktorý prežil smrť
svojho dieťaťa. Veľm
i mi pomohlo, keď so
m
počúvala ostatnýc
rodičov rozprávať o s
h
vojich pocitoch. Da
li mi dobré rady,
čo mi pomôže ísť ďa
lej v živote. Ďakujem
!
Bernadeta
Benefičný koncert
Zapáľte plamienok
venovaný Detskému hospicu
Aj tento rok budeme mať benefičný koncert
Pozývame Vás na 2. ročník benefičného koncertu
„Zapáľte plamienok“, ktorý sa uskutoční 8. 11. 2011.
Svoju účasť potvrdili zaujímavé osobnosti
zo slovenskej hudobnej scény.
Sledujte prosím pravidelne náš facebook, ako aj našu
webovú stránku, aby ste sa včas dozvedeli dôležité
informácie o koncerte.
Do zimného čísla pripravujeme
Stratili sme, ale chceme ísť ďalej – reportáž z Víkendového stretnutia rodín
v Podkylave
Benefičný koncert „Zapáľte plamienok“ – fotografie a zaujímavé informácie
z hudobného podujatia
Deň sociálnej pracovníčky – o svojich pracovných povinnostiach a radostiach
porozprávajú Daniela Kohútová a Semiha Mustafajiová
A ďalšie zaujímavé témy...
PLAMIENOK n. o., Zadunajská 6/A, 851 01 Bratislava, Tel. / Fax: +421/ 2 /207 181 69
Email: [email protected], Webová stránka: www.plamienok.sk
Identifikačné údaje
Právna forma: nezisková organizácia, IČO: 36 077 259, DIČ: 20 21 77 77 03, Číslo účtu: 262 953 0681 / 1100
Plamienok pre Vás... I Jeseň I 5 I
Download

noviny plamienok jesen1 - Detský hospic Plamienok