Obsah
Listen to the song..................................................................................................................................... 2
Hlas Human 2013 .................................................................................................................................... 4
Kto bol sv. Valentín? ............................................................................................................................... 5
Tvorivé dielne – Valentínske srdce ......................................................................................................... 6
Vyučovanie v maskách ............................................................................................................................ 7
Koncert Martina Krausza......................................................................................................................... 8
Karneval .................................................................................................................................................. 9
Týždeň rodného jazyka .......................................................................................................................... 10
Hviezdoslavov Kubín 2013 ................................................................................................................... 11
Múzeum na kolesách ............................................................................................................................. 13
LET´S SPEAK – vystúpenie pre rodičov .............................................................................................. 14
Dni anglického jazyka ........................................................................................................................... 15
Europoslankyňa Mgr. Monika Smolková v našej škole ..................................................................... 17
Slávik Slovenska 2013........................................................................................................................... 18
Týždeň matematiky ............................................................................................................................... 19
Pozvanie starých rodičov do školy ........................................................................................................ 20
Kreslenie na asfalt ................................................................................................................................. 21
Akčný týždeň Globálnej kampane
za VZDELÁVANIE ......................................................... 21
Víťazstvo „O pohár starostky mestskej časti“ ....................................................................................... 22
Týždeň prírodovedného poznania.......................................................................................................... 23
Škola animovaného filmu ...................................................................................................................... 23
Deň matiek............................................................................................................................................. 24
JAZYKOVÝ KVET 2013 ..................................................................................................................... 25
Projekt Medzigeneračný dialóg alebo „hovory S+V“ /starí rodičia a vnúčatá/ ..................................... 26
Škola v prírode....................................................................................................................................... 28
Regionálne športové hry ........................................................................................................................ 29
Prezentácia bilingválnych projektov z geografie študentov gymnázia .................................................. 29
Prezentácie ročníkových prác 2013 ....................................................................................................... 30
Kurz prvej pomoci pre žiakov ............................................................................................................... 31
Slávnostná večera pri príležitosti ukončenia školského roka 2012/2013 ............................................. 32
Redakčná rada:
Členovia Novinárskeho krúžku
Textová úprava: Mgr.Eva Bednáriková, PaedDr. Dana Lancíková, Mgr. Alžbeta Jurčišinová
Grafická úprava: Mgr. Alžbeta Jurčišinová
Zodpovedný pedagóg: Mgr. Alžbeta Jurčišinová
Šéfredaktor: Rebeka Kochová /príma/
Súkromná základná škola, Starozagorská 8, 040 23 Košice
www.zssukromna-human
-2-
Listen to the song
Dňa 21. januára 2013 sa uskutočnilo školské kolo súťaže „Listen to the song“
v anglickom jazyku. Organizačné zabezpečenie bolo v kompetencii pedagógov: Mgr. Zuzany
Kukuricášovej a PhDr. Lenky Kováčovej.
Súťaž sa uskutočnila v počítačovej miestnosti, kde si žiaci za svojim počítačom mohli
vypočuť pieseň. Jedna pieseň bola určená pre žiakov druhého ročníka, druhá pieseň pre
žiakov tretieho a tretia pieseň pre žiakov štvrtého ročníka. Žiakom boli rozdané neúplné texty
jednotlivých piesní. Žiaci druhého ročníka popri počúvaní krúžkovali správny obrázok. Žiaci
tretieho ročníka popri počúvaní určenej piesne dopĺňali do textu vynechané slová, ktoré mali
k dispozícii na vrchu textu. Žiaci štvrtého ročníka popri počúvaní určenej piesne dopĺňali do
textu vynechané slová.
Po ukončení školského kola súťaže bola súťaž pedagógmi vyhodnotená. Víťazi boli
odmenení diplomom a vecnou cenou (gélové pero, sladkosť a medaila).
Z druhých ročníkov sa na 1. mieste umiestnil Richard Zrník. Z tretích ročníkov sa na
1. mieste umiestnila Ema Bujňáková. Za štvrtý ročník sa na 1. mieste sa umiestnila Sára
Kaprálová.
Výhercom blahoželáme a tešíme sa na budúci rok.
-3-
Hlas Human 2013
Dňa 27. Februára 2013 sa uskutočnil ďalší ročník školského kola speváckej súťaže
HLAS HUMAN 2013. Cieľom akcie bolo aktivizovať u detí vzťah k modernej hudbe,
podporovať ich osobnostný rozvoj a spevácky talent. Žiaci spievali piesne známych spevákov
a skupín, napr. Elán, ABBA, Depesh Mode, Módus, Psy - Gangnam style a pod.
Výsledky:
Umiestnenie
1.miesto
2.miesto
3.miesto
I. kategória
II. kategória
III. kategória
Tony Kalináč
1.A
Sára Kaprálová
4.A
Ema Šándorová
príma A
Martin Mičuch
2.A
Ivana Hajdušeková
2.A
Anička Nguyen
4.A
Alex Kalináčová
4.A
Matúš Gubeliny
sekunda A
-4-
neudelené
Kto bol sv. Valentín?
Kňaz a lekár Valentín žil v 3. stor. n. l. za vlády cisára Claudia. Claudius bol krutý,
náladový tyran, ktorý sa rozhodol zrušiť manželstvo. Ženatých mužov totiž nepovažoval za
dobrých bojovníkov. Manželky a deti pokladal za príťaž a príčinu zbabelstva. Sobášenie tvrdo
zakázal! Kňaz Valentín sa proti cisárovi vzbúril, mladých milencov pozýval k sebe a sobášil
ich potajme. Hoci to bola vzbura tichá, Cladius sa to dozvedel, kňaza uväznil a pokúšal sa ho
presvedčiť, aby zanechal kresťanstvo a vyhlásil, že prijíma vieru rímskych bohov. Valentín sa
však nemienil vzdať svojho zmýšľania. Lásku medzi mužom a ženou pokladal za posvätnú,
rovnako ako zväzok, ktorý uzavreli. Ani kruté zaobchádzanie neodvrátilo Valentína od jeho
presvedčenia. Preto cisár rozhodol o jeho poprave. Vo väzení sa Valentín zamiloval do
žalárnikovej dcéry, ktorú liečil, mladé dievča bolo totiž slepé. Vďaka svojmu lekárskemu
umeniu prinavrátil Valentín Astérii zrak. Dňa 14. februára 296 jej poslal svoje posledné
vyznanie lásky. List končil slovami:
„Od Tvojho Valentína.“
V roku 496 pápež Gelasius vyhlásil deň 14. februára za sviatok sv. Valentína. Neskôr
sa tento deň stal dňom milencov a sv. Valentín ich patrónom. Legenda o sv. Valentínovi,
ktorého nič nezlomilo, ktorý miloval, ale jeho láska zostala nenaplnená, sa rozšírila do celého
sveta. Kým na Krutého Claudia si dnes takmer nik nespomenie, krásny a smutný príbeh
jedného kňaza si zapamätáme.
Ako už je tradíciou našej školy sviatok sv. Valentína sme si pripomenuli
prostredníctvom Dňa červeného oblečenia a Valentínskej pošty, ktorá bola umiestená
v priestoroch školy. Všetci, čo chceli vyjadriť sympatie svojim spolužiakom, učiteľom,
vychovávateľom, vedeniu školy, mohli tak urobiť.
-5-
Tvorivé dielne – Valentínske srdce
Zdobenie vianočných medovníčkov v podmienkach našej školy má už svoju tradíciu
a od februára 2013 sme ho rozšírili o zdobenie Valentínských medovníčkov. Vďaka babičke
Stanky Švekušovej, žiačky z 2.B triedy, sme sa zoznámili s vynikajúcou odborníčkou na
zdobenie ňou napečených medovníčkov, a to s pani Erikou Vranaiovou, ktorá zavítala
medzi naše deti, aby ich opäť zaúčala priam do umeleckého diela. Pod jej vedením sa naši
žiaci oboznámili s technikou zdobenia týchto sladkých dobrôt. Krásnymi, vlastnoručne
zdobenými medovníčkami obdarovali na Valentína všetkých, ktorých majú radi. Vyzdobené
medovníčky potešili nielen srdiečka ich najbližších, ale aj oči všetkých, ktorí sa zdobenia
osobne zúčastnili.
-6-
Vyučovanie v maskách
Dňa 1. marca 2013 spoločne učitelia a žiaci školy zavŕšili fašiangový čas radosti,
veselosti, zábav a tancov, kedy ovládlo našu školu zvláštne kúzlo. Vyučovanie sa zmenilo na
netradičnú zábavu. Tak ako je už zvykom, každý rok, chceli sme naším žiakom spestriť
vyučovanie a tak sme sa rozhodli pre vyučovanie v maskách. Žiaci sa pred vstupom do tried
zmenili na rozprávkové bytosti. Odrazu po chodbách školy kráčali anjelici, princezné,
šašovia, vikingovia, piráti, doktori, kovboji, kúzelníci a mnoho ďalších bytostí.
Triedni učitelia sa okrem príjemnej atmosféry postarali o množstvo zaujímavých
aktivít, ktoré boli špeciálne prispôsobené podľa predmetov na tento deň. Žiaci takýmito
zábavnými formami získavali nové poznatky, pričom sa tešili z každej splnenej úlohy a
domov odchádzali s dobrými pocitmi a zážitkami z takéhoto vyučovania, kedy si hravo
poradili s danými úlohami a zahrali vysnívanú postavičku, ktorú predstavovali.
Najväčší zážitok mali z tohto kúzelného vyučovania naši prváčikovia, pre ktorých to
bol neuveriteľný zážitok.
-7-
Koncert Martina Krausza
V rámci Dňa masiek, ktorý sa uskutočnil
1. marca 2013, našu školu navštívil vzácny hosť
- finalista druhej série speváckej súťaže
Slovensko hľadá SuperStar Martin Krausz. Ako
prvú pieseň, ktorú venoval žiakom bola pieseň
z vlastnej tvorby pod názvom Keď s tebou
spím, z debutového albumu Ovládače citov, na
ktorom spolupracoval s Mariánom Čekovským.
Vystúpenie prinieslo niekoľko pozitívnych
faktov - Martin ukázal, že má naozaj výborný hlas, čo
mu naše mladé publikum dalo dostatočne najavo.
Ukázali sme, že medzi sebou máme mnoho mladých
speváckych talentov, ktorí sa s radosťou predviedli aj
pred Martinom Krauszom a zanôtili zopár tónov.
Priučili sme sa novým tanečným krokom a
zatancovali sme si na známe hity ako napríklad
Gangnam style od PSY, Žijeme len raz od EGO ft.
Roberta Buriana a pod.
Na záver vydareného podujatia sa uskutočnila pre žiakov školy autogramiáda, na ktorej žiaci
dostali podpisové karty, albumy a iné maličkosti od Martina Krausza s jeho podpisom.
-8-
Karneval
Vyvrcholením netradičného dňa 1. marca 2013 bol Karneval. Počas celého popoludnia
žiaci zotrvávali vo výbornej nálade a celý karneval sa niesol v znamení súťaží, tanca a radosti.
K bohatému programu prispeli aj najmladšie žiačky školy piesňou od Darinky Rolinsovej
,,Keby som bola princezná Arabela". Najkrajšie masky získali sladkú odmenu, ale smutní
neostali ani ostatní, pretože si so sebou odniesli okrem pamätného listu veľa príjemných
zážitkov z celého dňa.
-9-
Týždeň rodného jazyka
V rámci Týždňa rodného jazyka,
ktorý sa na našej škole uskutočnil
v termíne 11. – 15. marca 2013 sme pre
našich žiakov pripravili množstvo
zaujímavých aktivít, ktorých cieľom bolo
im priblížiť ich rodný - slovenský jazyk,
jeho rôznorodosť, krásu slova, či
zaujímavé využitie v rôznych oblastiach
ich činnosti.
Žiaci prvého ročníka sa zapojili do čítania poviedok
a básní od slovenských autorov, rozhovorov o nich a spolu
vytvorili leporelo Ako Maťko a Kubko učili
kukučku kukať. Ich o rok starší spolužiaci
spoločne vytvárali rozprávkové knihy,
prstové bábkové divadlo slovenských
ľudových rozprávok Janko Hraško a
Medovníková chalúpka, tvorili projekty
o obľúbených
knihách
a zorganizovali
výstavku
a prezentáciu
o nich
pred
spolužiakmi.
Žiaci
tretieho
ročníka
navštívili školskú knižnicu, tvorili príbehy na pokračovanie,
prezentovali vlastnú tvorbu a vytvorili projekt Bola raz jedna
trieda. Najstarší žiaci - štvrtáci si medzi sebou zasúťažili o Kráľa
čitateľov, vytvorili plagáty na tému slovenské porekadlá, referáty o detských spisovateľoch.
Vyskúšali si prácu s encyklopédiami. Vyvrcholením týždňa rodného jazyka bolo školské
kolo Hviezdoslavovho Kubína a tvorbu plagátov s názvom Odkazy starkým.
- 10 -
Hviezdoslavov Kubín 2013
Dňa 13. marca 2013 sa v priestoroch školy uskutočnilo školské 59. ročníka literárnej
súťaže Hviezdoslavov Kubín – súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe
detských recitačných kolektívov a divadiel poézie. Vyhlasovateľom celoštátnej postupovej
súťaže bolo Národné osvetové centrum v Bratislave z poverenia Ministerstva kultúry SR
a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Realizátorom a odborným garantom
celoslovenskej súťaže bolo Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne.
Žiaci súťažili v I. kategórii – žiaci 2. až 4.ročníka ZŠ a v II. kategórii – žiaci 5.ročníka
ZŠ, 1. až 2.ročníka osemročného gymnázia. Všetci žiaci 1. - 5.ročníka, prímy a sekundy sa
zúčastnili súťaže v rámci triednych kôl. Školského kola sa zúčastnilo v rámci I. kategórie 15
žiakov, z toho 11 žiakov súťažilo v prednese poézie a 4 žiaci v prednese próze. V rámci II.
kategórie sa zúčastnilo 8 žiakov, z toho 4 žiaci v prednese poézie a 4 žiaci v prednese prózy.
- 11 -
Výsledková listina zo školského kola 59. ročníka súťaže „Hviezdoslavov Kubín” v šk.
roku 2012 – 2013:
Kategória
Poézia
Próza
1. miesto
2. miesto
Jean Schablik, III.B
Michal Hájek, III.B
3. miesto
Stanislava Švekušová, II.B
neudelené
Ivana Hajdušeková, II.A
Ela Sofia Múdra, II.A
René Bodnár, III.A
Umiestnenie
1. miesto
2. miesto
Michell Antónia Jankura,
II.A
Sofia Špaková, II.B
Oliver Tomáš Skála, II.B
Viet An Nguyen, IV.A
Alex Kalináčová, IV.A
Viktória Udodiková, IV.B
Mikuláš lešo, IV.B
Jozef Ondruš, IV.B
Dominika Nguyen, V.A
Ema Šándorová, príma
3. miesto
Róbert Šándor, sekunda
I.
účasť
II.
účasť
Tereza Čiderová, sekunda
- 12 -
Richard Zrník, II.B
Bianka Sedmáková, V.A
Dorian Merešš, príma
Katarína Šimková,
sekunda
Rebeka Kochová, príma
Múzeum na kolesách
Dňa 14. marca 2013 žiaci 1. - 5. ročníka, prímy a sekundy prežili netradičnú
zážitkové vyučovacie hodiny, ktoré im predviedli dvaja mladí pracovníci „Múzea na
kolesách“, milovníci histórie z čias 2. svetovej vojny. Cieľom netradičnej vyučovacej
hodiny bolo žiakom priblížiť boje počas 2. svetovej vojny na Slovensku. Mali možnosť si
vyskúšať vojenské uniformy, zbrane, prilby, vojenskú techniku. Najzaujímavejšie boli
modelové situácie a imitácie bojov, ktoré predviedli samotní žiaci pod vedením pracovníkov
„Múzea na kolesách“. Žiaci odchádzali nadšení a na poznatky, ktoré získali určite nezabudnú.
- 13 -
LET´S SPEAK – vystúpenie pre rodičov
Let´s
speak
je
podujatie
s niekoľkoročnou tradíciu na našej
škole. Každoročne
naši
žiaci
v spolupráci sa svojimi
učiteľmi
anglického jazyka a cudzích jazykov
pripravujú program, ktorým sa
prezentujú pred rodičmi. Tohtoročné
vystúpenie sa uskutočnilo 21.marca
v CVČ Domino na Popradskej ulici.
Program otvorili žiaci prvého
ročníka, ktorí pozdravili prítomných
piesňou Hello. Pôsobivé výkony
predviedli druháci v divadielku The
best honey a v prednese básne The Sun. Neuveriteľný potlesk zožal Tonko Kalináč s piesňou
Gummy Bear. V druhom vstupe predviedli svoje výkony tretiaci, tancom na pieseň od
Shakiry a báseň O pozdravoch. Štvrtáci zvolili netradičnú formu scény Taxikára a jeho
cestujúcich. Na záver si prítomní vypočuli báseň O priateľstve.
- 14 -
Žiaci
druhého
stupňa
a
gymnázia našej školy sa vzdelávajú
okrem anglického jazyka aj v nemčine,
ruštine, španielčine a francúzštine. Ich
predstavenia boli na vysokej úrovni.
Piataci sa predviedli v komickom
vystúpení Crazy story. Primanka Ema
Šándorová zaspievala pieseň Without
you. Vtip a možnosti siedmich jazykov
predviedli Dávid Turlík v spolupráci
s Rebekou
Kochovou
v scénke
Translator.
Sekunda ukázala svoje
herecké
danosti v divadelnom predstavení Schoemaker. Anglickú
sekciu uzatvoril Matúš Gubelíny piesňou Firefliers.
Posledný vstup bol venovaný iným cudzím jazykom.
Španielsky jazyk prezentovala Sarah Bröstl svojim
Bilingválnym slovníkom a žiaci učiaci sa tento jazyk
predviedli dialóg o Narodeninovej oslave. Nemčinári varili,
recept na placky prezentovali za prítomnosti úsmevu
a potlesku. Básne v ruskom jazyku predniesli Igor Jutka
a Martin Kostovčík. Vystúpenie uzavreli francúzštinári, ktorí
zaspievali pieseň o Malej šedej myške. Celým programom nás
sprevádzali žiačky 4.A - Alexka Kalináčová a Sára Kaprálová.
Vystúpenia sa zúčastnili rodičia a starý rodičia žiakov, učitelia a vychovávatelia našej
školy, pre ktorých bola prezentácia a herecké výkony detí príjemným zážitkom.
Dni anglického jazyka
Žiaci našej školy sa v dňoch 25. až
27. apríla 2013 ako každý rok opäť ocitli v
cudzojazyčnom prostredí pod vedením
anglických
lektorov,
pochádzajúcich
z rôznych krajín hovoriacich anglicky.
Zaujímavé aktivity edukačného charakteru,
kreativita a nápaditosť lektorov boli nosnou
líniou
v 1. až 3. ročníku v rámci 12
vyučovacích hodín a v 4. až 5. ročníku,
príme a sekunde v rámci 15 vyučovacích
hodín.
- 15 -
Žiaci sa počas dní anglického jazyka aktívnymi
vyučovacími formami zaoberali témami ako zvieratá,
jedlo, školské predmety, oblečenie, cestovanie, doprava,
anglicky hovoriace krajiny, ich geografia, história, kultúra,
šport, školský systém v porovnaní s našim, cestovanie
a riešenie problémov, cudzojazyčné krajiny v ktorých sa
dohovoria anglicky. Žiaci sa učili používať frázy typické
pre anglickú konverzáciu.
Niektorí žiaci školy vysokú úroveň svojich
jazykových schopností prezentovali záverečným vystúpením.
- 16 -
Europoslankyňa Mgr. Monika Smolková
v našej škole
Dňa 5. apríla 2013 sme veľmi radi privítali na našej škole milú a vzácnu návštevu, a
to poslankyňu Európskeho parlamentu Mgr. Moniku Smolkovú, ktorá žiakom 5. ročníka
vysvetlila zvýšené právomoci Európskeho parlamentu a ich význam pre našu krajinu.
Vystúpenie pani europoslankyne našich žiakov veľmi zaujalo a v diskusii sa živo zaujímali
nielen o jej náročný pracovný, ale ochotne im zodpovedala na otázky v súvislosti s osobným
životom. Príjemným prekvapením bolo pozvanie našich žiakov v jeseni 2013 na návštevu do
Štrasburgu, za čo jej všetci veľmi pekne ďakujeme.
- 17 -
Slávik Slovenska 2013
Dňa 17. apríla 2013 sa v priestoroch školy uskutočnilo školské kolo 23. ročníka
celoštátnej speváckej súťaže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne Slávik Slovenska 2013
v troch kategóriách. V prvej kategórii súťažili žiaci prvého až tretieho ročníka, v druhej
kategórii žiaci štvrtého a piateho ročníka základnej školy a v tretej kategórii súťažili žiaci
prímy a sekundy osemročného gymnázia. Vďaka svojmu talentu sa víťazmi stali všetci
zúčastnení, avšak víťazné diplomy odborná porota odovzdala týmto žiakom:
Umiestnenie
1.miesto
I. kategória
Michell Jankura
2.A
II. kategória
III. kategória
neudelené
neudelené
2.miesto
Ema Uličná
1.A
Anička Nguyen
4.A
3.miesto
Ivana Hajdušeková
2.A
Sebastián Zlatoš
2.A
Ivana Gamrátová
2.A
Viktória Udodiková
4.B
Kristína Timková
4.A
Viktor Takáč
4.A
- 18 -
Ema Šándorová
príma A
Matúš Gubeliny
sekunda A
Katarína Šimková
sekunda A
Viktória Janočková
sekunda A
Týždeň matematiky
Týždeň od 22. do 27 .apríla 2013 bol trochu iný ako ostatné týždne. V spolupráci
s triednymi učiteľkami a vychovávateľkami sme pre žiakov školy pripravili akciu - Týždeň
matematiky. Cieľom bolo ukázať, že aj matematika môže byť zábavná a zaujímavá.
Samotnému Týždňu matematiky predchádzala usilovná príprava. Pre žiakov bolo
prichystaných množstvo rôznych zaujímavých matematických aktivít, ako napríklad: logické
úlohy, hlavolamy, matematický kráľ, matematické hádanky, matematické erby, plagáty,
zaujímavosti zo sveta matematikov a ďalšie iné.
- 19 -
Pozvanie starých rodičov do školy
Dňa 24.4.2013 sa uskutočnilo milé stretnutie so starými rodičmi našich žiakov,
ktorým sme podporili Európsky deň solidarity a spolupráce medzi generáciami (29.4.).
Naším cieľom bolo prejaviť záujem o život starých rodičov, prehĺbiť porozumenie medzi
mladšou a staršou generáciou a vymeniť si navzájom cenné skúsenosti.
V tomto medzigeneračnom dialógu detí s ich starými rodičmi budeme pokračovať
a spoločnými tvorivými stretnutiami , aktivitami ďalej rozvíjať a podporovať vzťah starých
rodičov a ich vnúčat .
- 20 -
Kreslenie na asfalt
Dňa 3. mája 2013 sa žiaci našej školy zúčastnili
podujatia, ktoré sa stalo neoddeliteľnou súčasťou osláv
Dňa mesta Košice – Kreslenie na asfalt. Je to akcia,
ktorá je najmasovejšia s
aktívnou účasťou detí, na ktorej
účastníci majú možnosť aktívne
prejaviť svoje tvorivé schopnosti
a byť za svoju snahu odmenené.
Kreslilo sa na tému „Príď do
môjho mesta“. Kresby detí sa
tak stali výtvarnou pozvánkou
pre Európanov do mesta Košice uchádzajúceho sa o titul
Európske hlavné mesto kultúry 2013. Kreslenia na asfalt sa v
tomto roku zúčastnilo bezmála 1 000 detí z košických
materských a základných škôl. Pokreslený chodník tak
pripomínal
okoloidúcim detský svet až do prvého dáždika. V rámci
kultúrneho programu žiaci 2.A reprezentovali školu s Divadielkom v anglickom jazyku. Žiaci
nakreslili veľmi pekné práce na tému Mesto kultúry.
Akčný týždeň Globálnej kampane
za VZDELÁVANIE
V dňoch od 21. - 27.4. 2013 sme sa zapojili do Akčného týždňa Globálnej
kampane za VZDELÁVANIE, ktorej cieľom je potreba dostatočného počtu vzdelaných
pedagógov pre každé dieťa (Každé dieťa potrebuje učiteľa! Vzdelaných pedagógov pre
všetkých). Kampaň organizuje medzinárodná koalícia neziskových organizácií The Global
Campaign for Education každý rok s cieľom dosiahnuť právo na bezplatné vzdelávanie pre
všetky deti sveta.
- 21 -
Fotkami, na ktorých deti zobrazujú posunkovou rečou súhlas - ÁNO, prispejeme na
výrobu filmu. Ten bude premietnutý politickým činiteľom, ktorí sa v septembri 2013 zídu
zo všetkých štátov sveta na zasadnutí OSN v New Yorku, aby ich požiadali problém
nedostatku učiteľov riešiť.
Víťazstvo „O pohár starostky mestskej
časti“
Tradične každý rok sa na ZŠ Mateja Lechkého uskutočňuje futbalový turnaj mladých
talentovaných športovcov základných škôl na sídlisku KVP. Turnaj „O pohár starostky
mestskej časti“ sa tento rok konal 26. apríla 2013. Žiaci našej školy po vynikajúcich
výkonoch vo všetkých zápasoch v tomto turnaji zvíťazili a umiestnili sa na 1.mieste. Ukázali
nielen futbalové kvality, ale aj veľkú bojovnosť a súdržnosť mužstva.
O futbalový úspech sa zaslúžili: Marek Maďar, Martin Kostovčík, Milan Ház, Nicolas
Gergeľ, Michal Hájek, Daniel Jaroš, Maxim Miškov, Róbert Koch, Sebastián Luczy
- 22 -
Týždeň prírodovedného poznania
V dňoch 9. až 15. mája 2013 prebiehal na našej škole Týždeň prírodovedného
poznania. Počas tohto týždňa sa učitelia našej školy snažili o prebúdzanie lásky k prírode
a rozvíjanie environmentálneho povedomia detí prostredníctvom rôznych hier a aktivít. Žiaci
tvorili projekty a plagáty s ekologickou tematikou. Poznávali liečivé byliny a objavovali svet
živočíšnej ríše. V rámci ochrany životného prostredia sa venovali téme recyklácie skla. Učili
sa triediť odpad, vyskúšali si i maľovanie na sklo. V popoludňajších aktivitách SŠKD sa
venovali prírodným, enviromentálnym a ekologickým hrám.
Škola animovaného filmu
Dňa 15.marca 2013 sa žiaci 1. – 5. ročníka základnej školy zúčastnili divadelného
predstavenia Škola animovaného filmu „O snovej krajine“. Príbeh, ktorí herci žiakom
predstavili bol o dievčatku Jane, ktorá zachránila krajinu snov pred nočnou morou. Žiakom
sa príbeh veľmi páčil, hercov na záver odmenili potleskom.
- 23 -
Deň matiek
Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým
mamičkám. Byť mamou je najkrajšie poslanie v živote
každej ženy. Deň matiek je čas povedať našim mamám
ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im
vďačnosť za všetko, čo pre nás robia. Jednou z tradícií
našej školy je pri príležitosti Dňa matiek vzdať úctu a
poďakovanie
svojim
mamičkám
a babičkám prezentáciou programu na
slávnostnej akadémii. Dňa 13. mája 2013
naši
žiaci
v spolupráci s triednymi
učiteľkami si pripravili prekrásnu kytičku
piesní, básní, scénok a milých slov,
ktorými potešili nejedno láskyplné srdce
svojej mamky.
- 24 -
JAZYKOVÝ KVET 2013
- víťazstvo druhákov v celoslovenskom kole
Dňa 31.05.2013 sa žiaci 2.A zúčastnili celoslovenského finálového kola jazykovej
súťaže Jazykový kvet 2013 v Nitre. Súťažili anglickom jazyku v 1. kategórii dráma vlastná
tvorba a porote sa predstavili divadielkom "Once upon a time". Divadielko o včielke, ktorá
chce vyrobiť ten najlepší medík na svete, vyhľadáva rozličné kvietky a v závere zistí, že je
potrebný nektár z rôznych kvetov, aby bol medík dokonalý. Herecké výkony detí a bezchybná
angličtina porotu zaujali natoľko, že sa naši žiaci v celoslovenskom kole umiestnili sa na 1.
mieste vo svojej kategórii.
Ďakujeme pani učiteľke Mgr. Zuzane Kukuricášovej za vynikajúcu prípravu svojich žiakov .
Kolektívu druhákov blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších ročníkoch súťaže.
- 25 -
Projekt Medzigeneračný dialóg
alebo „hovory S+V“ /starí rodičia a vnúčatá/
„Na počiatku bolo slovo, na konci Medzilaborce“ –
dovolila som si použiť slová Mgr. Martina Cubjaka,
kurátora výstavy a muzeoedukológa, ktorý nás Múzeom
moderného umenia Andyho Warholu v Medzilaborciach
sprevádzal.
Súkromná základná škola HUMAN, Starozagorská
8 v Košiciach sa zapojila do projektu Medzigeneračný
dialóg, ktorý ponúka akési premostenie vzťahov starých
rodičov a ich vnúčat nielen na bežnej rodinnej úrovni, ale
aj spoločným spoznávaním kultúrnych a historických
pamiatok, či objavovaním nových zážitkov, vedomostí, kde sa prejavia dva odlišné pohľady –
pohľady nás a našich vnúčat, a tak sa otvorí možnosť na dialóg.
Vrátim sa teda na začiatok k tomu, že na začiatku bolo
slovo, nápad, myšlienka, z ktorého zdá sa začína vznikať
tradícia stretnutí starých rodičov a vnúčat. Naše prvé
stretnutie bolo ešte pred dvomi rokmi v triede mojej
vnučky Emky Rosenbergovej, vtedy žiačky 2.B triedy.
Bolo to milé, možno
trocha
rozpačité
stretnutie, vlastne akési zoznamovanie sa navzájom
s ostatnými starými rodičmi a deťmi. Totho roku sme sa
zúčastnili na celoškolskom stretnutí, z ktorého vyplynuli
zaujímavé podnety. S pánom Bartuszom, akademickým
sochárom a v tejto situácii, hlavne starým otcom, sme
prešli historickým jadrom Košíc, videli sme
reliéfy, pamätné tabule či sochy, okolo ktorých
väčšinou nevšímavo prechádzame. Dozvedeli
sme sa zaujímavosti o ich vzniku a pôvode.
Keď sme dostali pozvanie na výlet do
Medzilaboriec – do múzea venovaného Andymu
Warholovi, lovila som v pamäti informácie
o mestečku, ale aj umelcovi, rodákovi z tohto
kraja. Vedela spm, že idem na takmer „koniec
sveta“ a bola som zvedavá.
V deň, keď sme sa tam ocitli 1.júna 2013, sa „koniec sveta“ stal stredobodom nášho
záujmu a pozornosti. Doslova s údivom sme sledovali geniálnu a neopakovateľnú tvorbu
Andyho Warhola.
- 26 -
Pán Martin Cubjak, ale aj ostatní členovia jeho
rodiny, ktorí múzeom doslova žijú, nás veľmi zaujímavým,
erudovaným a kultúrnym spôsobom preniesol do života
Andyho Warhola, jeho tvorby a myslenia.
Získali sme informácie, ktoré zaujali nielen
nás, ale aj naše vnúčatá
a vytvoril sa tak priestor
na dialóg S + V.
V múzeu
sa
nachádza
aj
nahrávacie štúdio, kde sme
naspievali spolu s našimi deťmi pesničku, ktorá bude
možno aj našou hymnou. Predpokladám, že nikto z nás
ešte v nahrávacom štúdiu nebol, takže aj to bolo pre nás
nezabudnuteľným zážitkom. Neskôr sme si spolu s deťmi vyrábali vlastné tričká
s umelcovým emblémom.
Návšteva múzea bola zakončená pozvaním na
obed (ďakujeme rodine pána Cubjaka) a príjemným
posedením pri káve, kde sme zhodne konštatovali, že
nápad pani riaditeľky Mgr. Evy Bednárikovej zapojiť
školu do projektu Medzigeneračný dialóg bol výborný.
Pani učiteľke Mgr. Ingrid Kicovej, ktorá sa
realizácie projektu spolu s pani riaditeľkou zhostila, patrí
taktiež naše poďakovanie.
Domov sme sa vracali s novými zážitkami a
informáciami cez rodisko rodičov Andyho Warhola –
dedinku Miková, v ktorej v súčasnosti žije asi 80 ľudí. Na
prázdnom pozemku, patriacom kedysi umelcovej rodine,
možno v budúcnosti vyrastie skanzen, pripomínajúci
tradície a charakter tejto rázovitej rusínskej dedinky,
samozrejme aj so spomienkou na umelca a jeho dielo.
Ďakujeme za poskytnutú
možnosť participovať na tomto
školskom projekte, aspoň formou
napísania postrehov a tešíme sa na
ďalšie stretnutia.
Pokračovanie
na budúce.
- 27 -
Škola v prírode
V dňoch 03. - 07. júna 2013 žiaci našej školy
prežívali krásne chvíle v Škole v prírode v srdci
Demänovskej doliny. Pod vedením svojich pedagógov
realizovali vychádzky a výlety do okolitej prírody.
Nechýbali aktivity ako orientačný beh, športové
popoludnie zamerané na zdolávanie netradičných
športových disciplín, plávanie v hotelovom bazéne, rôzne
aktivity pod vedením zahraničných anglických lektorov
ako aj futbalový turnaj najstarších žiakov s anglickými lektormi v rámci popoludní.
V rámci tvorivých aktivít si žiaci vytvorili vlastné vlajky Školy v prírode,
spomienkové predmety z tvarovacej hmoty. Súťažami o Najkrajšiu izbu a Naj stôl počas
stolovania v jedálni boli žiaci vedení k dodržiavaniu poriadku a čistoty v priestoroch
hotelového ubytovania. Posledný večer bol ukončený spomienkovou diskotékou.
- 28 -
Regionálne športové hry
Dňa 14. júna 2013 sa žiaci našej školy
zúčastnili športového podujatia, ktoré sa
konalo pod záštitou ministra školstva, vedy,
výskumu
a športu
Dušana
Čaploviča
a splnomocnenca vlády pre mládež a šport
Dušana Galisa. Pán Dušan Galis zároveň
Regionálne športové hry v Športovom areáli
Galaktik
slávnostne
otvoril.
Podujatie prebiehalo v Športovom
areáli
Galaktik, na futbalovom ihrisku Dneperská
v Košiciach, kde si žiaci ZŠ zmerali sily vo futbale, vybíjanej, basketbale, volejbale, tenise,
stolnom tenise, atletike a v mini - olympiáde. Pre
športovcov bolo pripravených 93 ocenení. Športový areál
hostil viac než 1000 detí žiakov I. a II. stupňa ZŠ a 100
učiteľov z 30 základných škôl Košického kraja. Žiaci
našej školy súťažili v dvoch disciplínach - vo futbale
a vybíjanej. Vo futbale sa chlapci 3. a 4. ročníka umiestnili
na 1.mieste. Žiaci získali pohár a každý žiak získal
medailu. Škola bola odmenená za účasť vecným darom.
Prezentácia bilingválnych projektov
z geografie študentov gymnázia
Dňa 17. júna 2013 žiaci sekundy prezentovali
svoje bilingválne projekty z geografie. V rámci hlavnej
témy Cestujeme po Ázii – Najkrajšie miesta Ázie, si
dvojice žiakov navrhli, spracovali a odprezentovali
zaujímavé bilingválne projekty s témami: Tibetská
náhorná plošina
a život v Tibete,
Rieky
Južnej
Ázie – Indus,
Ganga, Brahmaputra, Novodobé stavby Ázie –
moderné stavby 20. a 21. storočia, Prírodné a kultúrne
pamiatky Ázie zapísané v zozname UNESCO, Čína –
špecifiká prírody a kultúry (bojové umenie Kung Fu),
Príroda a pamiatky Indonézie.
.
- 29 -
Prezentácie ročníkových prác 2013
Prezentácia ročníkových prác v podmienkach našej školy má už svoju dlhoročnú
tradíciu. V dňoch 18. až 19. júna 2013 žiaci školy obhajovali svoju ročníkovú prácu.
Cieľom ročníkových prác je naučiť
spracovať žiakov ľubovoľnú odbornú tému,
ktorá súvisí s obľúbeným vyučovacím
predmetom či zaujímavou oblasťou. Na
ročníkových prácach žiaci pracovali celý
školský rok. Zdokonalili svoje prezentačné
spôsobilosti a zručnosti pri práci s
literárnymi,
internetovými
a
inými
odbornými
zdrojmi. Preukázali
tiež
schopnosť zaujať vlastný postoj a vyjadriť
kritický prístup k prezentovanej problematike. Dôležitou súčasťou celoročnej práce bola
verejná prezentácia každého žiaka najprv pred spolužiakmi a potom pred rodičmi.
- 30 -
Kurz prvej pomoci pre žiakov
V dňoch 25. až 26. júna 2013 sa v priestoroch školy pre našich žiakov uskutočnil Kurz
prvej pomoci, ktorý zorganizovala MUDr. Hajdušeková, mamička našej žiačky 2.A triedy
Ivanky Hajdušekovej. Na vysokej odbornej úrovni prezentovala vedomosti o prvej pomoci
certifikovaná inštruktorka prvej pomoci Ing. Helena Karabinová, pracovníčka Leteckej
vojenskej nemocnice, Murgašova 1 v Košiciach, čo sa odrazilo aj na pozornosti žiakov.
- 31 -
Slávnostná večera pri príležitosti
ukončenia školského roka 2012/2013
Dňa 26. júna 2013 sa v priestoroch Reštaurácie Mozaika na sídlisku KVP uskutočnilo
na pozvanie Mgr. Evy Bednárikovej, riaditeľky školy, slávnostné posedenie učiteľov
a ocenených žiakov pri príležitosti ukončenia školského roku 2012/2013. Každoročne je
poďakovaním riaditeľky školy za celoročnú kvalitnú prácu učiteľov a príležitosťou oceniť
touto netradičnou formou úspechy žiakov.
- 32 -
- 33 -
Download

Humanko 2012/2013 - Súkromná škola HUMAN