Slovenské
85.
V tomto čísle sa dočítate:
VodaFest 2013 Profil z komunity Čo sa deje v komunite Oznamy Informácie o aktivitách Slovenskej komunity v Melbourne
Ročník II Číslo 2/2013 • Vydáva ASAV, PO Box 263, Kew
str. 2
str. 4
str. 4-6
str. 7-8
www.asav.org.au
výročie príchodu prvej vlny slovenských prisťahovalcov do Austrálie
Prvá vlna slovenských prisťahovalcov, ktorí
sa usadili v Austrálii, prišla na palube lode “Kholn”
z nemeckého prístavu Bremen v júni 1928. Asi 160
chlapov, poväčšine mladých, ženatých, sa vylodilo
v melbournskom prístave bez znalosti angličtiny
a s predstavou, že tu zbohatnú a skoro sa vrátia domov.
“Neplačte, mati, veď vám hovorím, veď o dva-tri
roky sa vrátim, vyfičúrený ešte viac ako amerikáni,
a s hodnou hrčou peňazí.”
Foto Slovenský štít, archív
Realita však bola iná. “Veruže nás tá horúca
zem studeným náručím objala.” Väčšina mladých
mužov bola bez remesla a v Austrálii panovala
tiež nezamestnanosť. “Škaredé slová nám
vychádzali z úst. Nepekne sme sa vyslovovali
aj vtedy, keď sme sa dívali po pobreží. Mysle­
li sme na krásu našich oravských či liptovských
hôr i dolín a zdalo sa nám, že Austrália už prišla
neskoro, keď rozdeľovali ná­dheru. Len dymu
a ohňov všade nadostač. Až potom nám kdosi vys­
vetlil, že to vypaľujú buš pod farmy. Ani nám na
mysel neprišlo, že to bude pre nejedného z nás den­
ný chlebíček.”
Sklamaní z nedostatku práce, asi 40 mu­žov
sa vrátilo na loď… “vošli do kabíny, hodili sa na
matrac a dozrelo v nich rozhodnutie vrátiť sa
domov tou istou loďou, na ktorej prišli, chudobnejší
o ná­­deje a o peniaze, ktoré si požičali na cestu, ale
bohatší o skúsenosti.”
Pokračovanie na str. 3
Slovenská detská beseda
na Vodafeste 2013
Viac sa o tohtoročnom Vodafeste dočítate na str. 2.
/Foto: J. Shannon a M.Tomko/
Slovenské Zvesti č. 2/13
1
VODAFEST 2013 – CZECH AND SLOVAK FESTIVAL
Milí krajania, priatelia VodaFestu,
dňa 16. marca sa stretla česká
a slovenská komunita na oslavu
našich kultúr a tradícií na treťom
ročníku festivalu VodaFest. Fes­
tival sa tešil vysokej návštevnosti
v nových priestoroch rakúskeho
klubu a návštevníci si pochvaľovali
bohatý program dňa.
Festival začal za príjemného
slnečného počasia a zahájili ho
vystúpenia detí Slovenskej detskej
besedy a Českej školy v Mel­bourne. Následne nás privítali na
festivale veľvyslanci Slovenskej
a Českej republiky v Austrálii, Dr.
Eva Ponomarenková a Dr. Hynek
Kmoníček. Zástupca primátora
mesta Banuyule Cr Craig Lang­
don tiež pridal pár milých slov
a potom už bol festival v plnom
prúde.
Bohatý program odštartovala folklórna hudba rodiny Rau­
zovcov. Ľudia si pochutnávali na
domácej kapustnici či guláši a za­
píjali ich českým zlatým mokom.
Na svoje si prišli i mlsné jazýčky
pri výbere koláčov od Bohemia
Cakes, The Sweet Guys a Sindler
Continental Cakes. Celodenná
výstava krojov, výšiviek, obrazov
a veľkonočného umenia sa tešila
veľkej priazni návštevníkov. Deti
si užívali skákanie v nafukova­
Slováci vo svete
Rozhlas a televízia Sloven­
ska (RTVS) odvysielal v cykle
Portréty úspešných Slovákov vo
svete reprízu dokumentárneho
filmu o Valeriánovi Stražovcovi,
významnom krajanovi, ktorý
patrí medzi špičku tvorcov
televíznych, filmových a iných
produkcií v Kanade i v Holly­
woode.
Slovenské Zvesti č. 2/13
com hrade a pestré detské aktivi­
ty, a na pódiu sa práve chystala
škola tanca, keď zrazu kde sa vzal,
tu sa vzal, prišiel dážď. VodaFest
bez vody by asi nebol VodaFest
a tak pršalo poriadne a po celý
zvyšok dňa.
Vrtkavé počasie festivalu
neprialo a tak sa časť programu
premiestnila do haly rakúskeho
klubu. Slovenský folklórny súbor
Liptár následne rozkrútil celú sálu
a česká rodáčka Vendulka ju zase
oživila svojím spevom. Finále
patrilo špeciálnemu hosťovi fes­
tivalu, poľskému folklórnemu
súboru Polonez, ktorý predviedol
výborné tanečné choreografie v
pestrých krojoch. Titul o najlepšiu
bábovku našiel nového majiteľa
a výherca fotografickej súťaže
obdržal cenu od sponzora Hen­
dry Pianos. Program zakončila
tradičná tombola.
Veríme, že všetci účastníci
si užili deň oslavujúci české a
slovenské tradície, i keď za dažďa.
Festival by sa nemohol konať za
podpory partnerov: Reštaurácia
Heart of Europe, Hendry Pianos,
Ambasáda Slovenskej Republiky
v Canberre, Ambasáda Českej
Republiky v Canberre, Konzu­
lát Českej Republiky v Sydney,
Baťa Australia, Pramskins, Mind
Games, Bohemia Cakes, The
Sweet Guys, Sindler Continental
Cakes, Škoda Preston, Bohemia
Crystal, Sweety Imports a Office­
works Epping. Osobitná vďaka
patrí Ministerstvu zahraničných
vecí Českej Republiky a Úradu
pre Slovákov žijúcich v zahraničí,
ktoré poskytli festivalu finančné
dotácie.
Vďaka patrí všetkým dobrovoľníkom, bez ktorých by sa
festival nikdy neuskutočnil. Organizačný výbor VodaFestu ďakuje
všetkým, čo priložili ruku k dielu
a teší sa na budúce stretnutie na
VodaFeste 2014.
Katarína Tomka, Foto autor
www.vodafest.org
Valerián „Ady“ Stražovec,
ktorý v roku 1968 emigroval do
Kanady, kde sa 1. júla tohto roku
storočia spoluzakladateľom Československej televízie v Bratislave
a neskôr scénografického inštitútu
pri CBC. Za svoju prácu na Mup­
pets bol trikrát nominovaný a zís­
kal dve Emmy Awards. Valerián
Stražovec, ako uvádza portál
RTVS v noticke k tomuto doku­
mentu vo svojej programovej po­
nuke, “je veľký umelec, citlivý
a nadaný človek, ktorý sa vždy
priznával ku slovenskej vlasti”.
chystá osláviť svoje osemdesiatiny, bol v 50. rokoch minulého
2
Na dovolenku
/Tibor Lehocký/
Na dovolenku na Slovensku
sme sa už nevedeli dočkať. Nie pre­
to, že by sme tam už dlho neboli, ale
hlavne preto, že prvý krát po sied­
mich rokoch to bolo v čase vrcholiaceho leta. Vôna vzduchu, farby
oblohy a stromov, svetlo a tiene,
všetko bolo práve také ako si to pamä­
tám. Na niektoré veci sa jednoducho
nezabúda.
V niektorých rodinách sa toho
za jeden rok udeje neúrekom a naopak
v iných ani len pes nezašteká. V tej
našej máme vždy prírastok nové­
ho člena (už nie celkom socialis­
tickej) spoločnosti. To hádam, aby
sme vylepšili štatistiky. Dorotka
mala počas našej dovolenky asi 8
mesiacov a tak sme sa jej nevedeli vytešiť.
Okrem brigády na rodinnom
dome, návštevy urológa, odovzdania
“dôležitých” dokumentov na mest­
skom úrade, večného ponosovania
sa susedov a známych, nám naša
mamička zorganizovala dovolenku
vo Vysokých Tatrách. Rodinná dovo­
lenka v Tatrách
bola v časoch
ROH (rozumej
revolučné
od­
borové hnutie)
zaslúženou od­
menou za vzorne
vykonanú prá­
cu. I v časoch
dnešných – moderných sú pre nás
Tatry akýmsi malým pokladom a
miestom, kde sa s nadšením stále
radi vraciame.
Dedinka Ždiar, kde sme boli
ubytovaní, vyzerala ako z rozprávky.
Balkóny dreveníc s rozkvitnutými
muškátmi akoby ich vystrihli z turis­
tického katalógu o Rakúsku alebo
Švajčiarsku. (Aspoň tu sa naplnila
predpoveď jedného politika, keď
predpovedal Slovensku, že bude ako
malé Švajčiarsko.) Väčšina týchto
krásnych dreveníc slúži ako uby­
tovanie pre turistov z “dolniakov’’,
z Čiech, Poľska, a v neposlednej
ra­de­ z Ruska. Ale v niektorých žijú
aj ozajstní Tatranci a predávajú
85. výročie príchodu prvej vlny slovenských
prisťahovalcov do Austrálie
Dokončenie zo str. 1
Ostatní sa roztrúsili po Austrálii, hlavne Syd­
ney a Melbourne. V mestách nebolo roboty a tak
väčšina skončila pri klčovaní buši. “Robota to bola
piplavá. Si celý deň zohnutý, len vytínaš chras­
tie a neubúda ho! Ani sme si neboli istí, či dobre
robíme. Mali nám to aspoň poriadne ukázať. Gazda
mal prísť každý týždeň, mal odmerať, koľko sme
spravili, a vyplatiť. Lenže sa akosi neukazoval. Pre­
robili sme dva týždne, a ešte sa neukázal! Prerobili
sme i tretí, a stále nič. Začalo nás to domŕzať. Ku
tomu prišla na nás ešte pohroma. Akosi zle sme si
tie stany postavili. Ešte aj také hlúposti aby si vedel,
človeče, v živote... Ktože to kedy doma slýchal, iba
ak skauti... Boss nám síce povedal tak zhruba, čo a
ako, ale hádam sme po svojom spravili, alebo dobre
nerozumeli, len keď sme na vlastnej koži cítili, čo
sa nám tu treba priúčať v tejto pekelnej zemi. Keď
vravím na vlastnej koži, akurát to tak aj myslím.
Slovenské Zvesti č. 2/13
ozaj­stný ovčí syr.
Naša dvanásťčlenná rodina
sa usídlila v penzióne Perla a vôbec
nám nevadilo, že sú tu ubytovaní
aj iní hostia. Akoby tento priestor
a čas patril iba nám a nikto nám ho
nemohol vziať. Tak veľmi sme sa
sebe tešili.
Návraty domov na Slovensko
budú zrejme stále o čase a priestore
prebudených spomienok. Akoby sme
nachádzali to, čo sme nikdy nestratili.
Prajem aj vám, milí austrálski Slová­
ci, aby vaše návraty na rodnú hrudu
voňali koláčmi od starej mami, ale­
bo, aby vám v zime, keď sa zhlboka
nadýchnete, zmrzol nos na cencúľ.
Veľa šťastných návratov.
/Foto: autor/
Premokla nám, premokla kožička. Prišiel lejak, ale
taký ako sa patrí. My stúlení pod stanmi, siedmi v
jednom, len pčúvame, ako si dážď dupčí odzemok
po našej celte. Naraz nás takmer vyplavilo. Zo stre­
chy sa nám začala voda liať celými potokmi rovno
na hlavy. Na, tu máš, tuším celé peklo sa proti nám
postavilo.“
Potomkovia prisťahovalcov prvej vlny sa
stále zúčastňujú spoločenského života v Mel­
bourne. Medzi najznámejšie patrí pani Olinka
Pešková, rodená Bandová, ktorá bola donedávna
členkou výboru Združenia austrálskych Slovákov
vo Viktórii. Jej otec Ondrej Banda bol najaktívnejší
a za­kladajúci člen združenia a tiež jeho predseda po
veľa rokov. Rovnako, potomkovia rodiny Sršňovej,
pani Milly Schwarz, rodená Sršeň, a jej sestra Júlia
Dzian sa občas zúčastňujú našich piknikov.
Citované úryvky sú z knihy Pavla Hrtúsa Jurinu
„Z reči do reči“ Melbourne 1964.
Záujemci o knihy Dr. Hrtúsa Jurinu o našich
pionieroch v Austrálii, napíšte na www.asav.org.au.
3
Dominike učaroval tenis
Vedno s krstom a požehna­
ním od obľúbeného východo­
slovenského kňaza Juraja Valluša
presne na Deň matiek v máji 2002
dostala do vienka aj športový tal­
ent. Dominika Bučková bola po­
slednou ratolesťou v slovenskej
melbournskej pospolitosti, ktorú
pokrstil otec Juraj pred svojím od­
letom späť na Slovensko nadobro
na faru do Obišoviec.
Nadanie zdedila od rodičov,
veď mama Daniela je učiteľka
telesnej výchovy a výborná atlé­
tka, otec Andrej zasa zanietený
športovec v loptových hrách.
Rodičia ju sprvu zverili gymnas­
tickým trénerom, veď gymnastika
je základ všetkých športov a pohy­
bovej koordinácie. A tak Domini­
ka od piatich rokov dve sezóny
lietala a skákala po žinenkách, na
kladine, kruhoch, či bradlách. A
hoci zabŕdla aj do atletiky (štvrtá
v Melbourne v skoku do výšky v
školskej súťaži do 10 rokov), fut­
balu a kolieskového korčuľovania,
najviac jej učaroval tenis.
Rok čo rok nechýba ako
diváčka na Australian Open, zavše
trčí cez prázdniny aj do polnoci
hore s bratom Eliášom pred ob­
razovkou a počítajú fiftíny, a tak
nečudo, že najradšej predsa len
uchopila skutočnú raketu do svo­
jej ruky a od siedmich rokov bú­
cha po dvorcoch na betóne či na
antuke. Keď pozbierala pár trofejí
v miestnom dandenongskom teni­
sovom klube, zaumienila si, že to
s tenisom začne myslieť vážne a
chcela byť kvalitnou hráčkou.
Pod vedením skúsených tré­
nerov najskôr v Dandenongu (na
tých istých dvorcoch tam vychova­
li súčasného druhého najlepšieho
austrálskeho hráča ATP Marinka
Matoševiča chorvátskeho pôvo­
du), a teraz v Moorabine rastie s jej
Dominika Bučková s trofejou
a riaditeľom súťaže Colinom
Priceom
Amatérske bábkové divadielko KUK
v spolupráci s Českou školou v Melbourne
nám v sobotu 13/04/2013 na Šumave
v Peksa Park, Belgrave South, predstavilo
prvé, veľmi vydarené, dvojjazyčné (CZ/SK)
predstavenie rozprávky
TRI PRASIATKA A VLK
Profil z komunity
centimetrami aj výkonnosť. Pravi­
delne hráva ligu za obidva kluby
a už sa objavuje aj v dôležitejších
súťažiach. Potešila na školskej aj
individuálnej úrovni. V štátom
riadenej školskej súťaži najskôr
vyhrala v Bentleigh West Prima­
ry, potom sa kvalifikovala ďalej
aj za oblasť a aj za divíziu, a po
víťazstve za Južný Melbourne
2. mája postúpila do štátneho
finále Viktórie, ktoré bude 3. júna
v Balwyne.
Prihlásila sa aj na majstro­
vstvá Viktórie v individuálnej
súťaži IMG Bollettieri Challenge
do 11 rokov a celé majstrovstvá
vyhrala. V semifinále zdolala Ale­
xandru 6:1, 6:3 a vo finále Taliu
6:4, 6:0. Bez prehry postúpila na
federálne majstrovstvá Austrálie,
kde však skončila až štvrtá a našla
dve premožiteľky z Queenslandu
a jednu zo Západnej Austrálie.
Ani to ju však nezastavuje v
úsilí, trénuje ďalej a stále sa chce
zlepšovať. Čo a či niečo dosia­
hne neskôr, ťažko predpovedať,
lebo vo veku 11 rokov je prisko­
ro tipovať. Najdôležitejšie je, že
šport má rada a mastí sety aj s
8-ročným bratom Eliášom, ktorý
nedávno vyhral klubovú súťaž v
Dandenongu...
/Redakcia Zvestí/
Foto AB
Čo sa deje v komunite
/Foto: Zuzka Vasitch/
Slovenské Zvesti č. 2/13
4
AUSTRALIA DAY 2013
Tento rok sa slovenská komunita znovu zúčastnila mnohonárodnostného
pochodu pri príležitosti oslavy Australia Day 26/1/2013.
Tento rok sa niesol v duchu “Sme rodina” – mnohonárodnostná.
Účasť bola tento rok menšia ako v minulosti, keďže v rovnakom čase sa
konala v Canberre aj oslava 20.výročia založenia Slovenskej republiky.
Účastníci reprezentovali našu malú, ale aktívnu a rôznorodú komunitu.
Čo sa deje v komunite
/Foto: Zuzka Slováková, prebrané z www.vodafest.org/
SLOVENSKÝ PIKNIK 25/2/2013 v Jells Park Wheelers Hill. /Foto: Monika Bruňacká, Facebook/
Stavanie mája na Šumave
4/5/2013
/Foto: Juraj Polák/
Slovenské Zvesti č. 2/13
5
Čo sa deje v komunite
21. apríla 2013 sa uskutočnil 3. ročník
turnaja HRÁME GUĽÔČKY v Lower
Templestowe Wombat Park.
Detskej kategórie sa tento rok zúčastnilo
21 detí.
Poďakovanie patrí Márii Garland
za organizovanie turnaja.
/Foto: MK/
Víťazom sa po druhý rok stal Eliáško Bučko.
Kategóriu dospelákov vyhrala Katka Tomková,
ktorá hrala guľôčky po prvýkrát.
Kútik pre deti
P
ane, ktorý si na nebi,
zachovaj všetkým deťom mamy.
Nech ako cesto na chlebík
im rastú v teple pod rukami.
Podaruj deťom otecka
na každý deň,
nie iba na včera.
Bez otecka je ovečka
zatúlaná a bez pastiera.
Zachovaj nám ich obidvoch,
veď dve ruky od Teba máme.
Dve rúčky deťom stvoril Boh:
/Eliáško Bučko/
pre ocka jednu,
druhú mame.
/Milan Rúfus: Modlitba za rodičov/
Slovenské Zvesti č. 2/13
6
Zo stola výboru ZASV
(Združenia austrálskych Slovákov vo Viktórii)
ZASV obdržalo od SBS rádio digitálne rádio,
ktoré po odhlasovaní výborom, poputuje
k Marienke Mayboehmovej,
dlhoročnej bývalej členke výboru a vernej
poslucháčke SBS vysielania.
Marienka mala od začiatku roka dve veľké
operácie. Prajeme skoré vyzdravenie.
Poďakovania:
Monike Bruňackej, ktorá darovala Slovenskej
detskej besede obraz “Klaun”.
Pani Soni Švarcovej, ktorá nám darovala jej knihu
“Malá kniha o veľkej ceste životom”.
Toto číslo Slovenských zvestí predstavuje tiež novú
grafickú dizajnerku Moniku Papiernikovú.
ZASV schválil návrhy na zmeny:
Podpredseda: Roland Havrila
Nový člen výboru:
Ivan Kovarčík
Prijal nových členov združenia:
Tibor a Shary Lehotský, Andrejka Kapusta.
Kalendár plánovaných podujatí jún – august 2013
3. jún
Výborová schôdza ZASV A’Becket Street Kew,
Slovinský dom
19:00 hod
3. august
Oslava zimy v Slovenskej detskej besede
a 1.výročie založenia našej školy.
TBA
5. august
Výborová schôdza ZASV A’Becket Street Kew,
Slovinský dom
19:00 hod
august
Návšteva Yarra Valley Wineries,
celodenný autobusový výlet
TBA
sobota
Slovenská detská beseda, Pod záštitou ÚSŽZ a ZASV
Kew Neibourghood Learning Centre, 2-12 Derby Street, Kew
/Poznámka: počas prázdnin sa nevyučuje/
14:30 –
– 17:30 h
OZNAMY
akciách, na ktorých sa budete môct zúčastniť, a za­
Veľvyslanectvo SR v Canberre informuje,
újimavostiach, na ktoré natrafíme, či už o Sloven­
že od 1. marca austrálske úrady s výnimkou štátu
Qeensland uznávajú vodičské preukazy skupiny sku alebo Austrálii.
A a B vydané v Slovenskej republike. Nevyžadujú Touto cestou by sme vás radi pozvali, aby ste Like-li
sa žiadne dotatočné teoretické ani praktické testy našu stránku, a ak máte záujem o zverejnenie infor­
za podmienky, že žiadateľ o výmenu slovenského mácie o podujatiach Vašich spolkov na facebook­
vodičského preukazu za austrálsky vodičský preu­ ovej stránke veľvyslanectva prosíme, aby ste zasiela­
li krátke správy na adresu: [email protected]
kaz má 25 rokov a viac.
Radi by sme Vás informovali o založení novej Facebookovej stránky veľvyslanectva SR v Canberre:
https://en-gb.facebook.com/VelvyslanectvoSRvCanberre. Na tejto stránke Vás budeme informovať
o aktivitách veľvyslanectva ako aj o nadchádzajúcich
Slovenské Zvesti č. 2/13
Webstránka veľvyslanectva www.mzv.sk/canberra je
naďalej hlavnou stránkou, ktorú veľvyslanectvo aktualizuje a nachádzajú sa na nej dôležité informácie.
Všetky konzulárne záležitosti prosím adresujete na
adresu: [email protected]
7
OZNAMY
Oznam o zmene vysielania slovenského rádia SBS
v Austrálii:
Drahí priatelia, ako je známe, slovenské vysiela­
nie prešlo od piatka 3. mája na nový rozvrh, ktorý
schválilo vedenie Rádia SBS s účinnosťou od 29.
apríla 2013. Naše posledné tradičné nedeľné vysiela­
nie na vlnách FM v éteri sa uskutočnilo v nedeľu 28. apríla od 22. hodiny. Žiaľ, stratili sme pôsobnosť v analógovom rozhlase a budeme dostupní
len na celoaustrálskom digitálnom okruhu na stanici SBS 3, každý piatok od 15. hod, 60 min týždenne.
Počuť nás budete môcť cez digitálny prijímač
(rozhlas alebo TV) a internet (www.sbs.com.au/
slovak). Rádio SBS venuje slovenským pospolitos­
tiam v Austrálii štyri digitálne rozhlasové prijímače
zadarmo. Na základe aktivity a veľkosti organizácii
som sa rozhodol nominovať nasledujúce 4 organizá­
cie, ktoré prijímač v trhovej cene 44 dolárov bez­
platne obdržia: Slovenský spolok Ľudovíta Štúra,
Melbourne; Združenie austrálskych Slovákov vo
Viktórii, Melbourne; Slovenská komunita a Slovenský klub v Južnej Austrálii.
/AB/
iNZERCiA
Slovenská Detská Beseda
Pravidelné vyučovanie slovenského jazyka
pre deti aj dospelých prebieha v priestoroch
Kew Neibourghood Learning Centre,
2-12 Derby Street, Kew
Každú sobotu pre deti
Čas: 14:30 – 17:30 h
Vek: 2 – 4 roky,
Vek: 4 – 5 rokov,
Vek: 5 – 15 rokov.
Hodiny slovenského jazyka pre dospelých.
Každé dva týždne v sobotu od 16:00 do 17:30
Poplatky za štvrťrok:
(4 vyučovacie dni)/osobu – $120.
Informácie a prihlášky:
Nora Kovarčíková, tel. 03-98504517
Marta Kapustová, mobil 0437-699690
ZASV a SDB hľadajú
kvalifikované učiteľky materskej školy
a prvého stupňa základnej školy.
[email protected]
Informácie:
[email protected]
/Inzerovanie v Zvestiach. Cena bežného inzerátu: 5 riadkov v trojstĺpcovom formáte strany A4, tlač vo fonte veľkosti písma
10 v čiernej farbe je stanovená na $10/publikovanie v 1 čísle. Zvýraznenie písma (bold, italic) je povolené. Komunitné oznamy
o akciách ZASV, ako aj podujatiach sesterských slovenských, ale i českých komunít, budú inzerované zdarma./
Slovenské zvesti sú vydávané za podpory
Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
Dary na produkciu Slovenských zvestí sú vítané.
Slovenské Zvesti č. 2/13
Zodpovedný – Výbor ZASV
Grafická úprava – Monika Papierniková
Náklad 250 výtlačkov.
Ročník II – zdarma.
8
Download

Slovenské