Slovenské ZVESTI
Informácie o aktivitách Slovenskej komunity v Melbourne
ROČNÍK I
ČÍSLO 3/2012
Vydáva: ASAV , PO Box 263, Kew 3101
Melbourne má novú Slovenskú detskú besedu
/Text a fotografie :N. Kovarčíková/
A je to tu!
V sobotu 21. júla 2012 Marta Kapustová, predsedníčka ZASV, za doznievajúcich melódií
austrálskej a slovenskej hymny slávnostným prestrihnutím stužky oficiálne otvorila slovenskú
školu v Melbourne - Slovenskú detskú besedu.
Táto dlho očakávaná udalosť sa stala skutočnosťou v prenajatých priestoroch Slovinského
domu v Kew, u našich krajanov, s ktorými si nás svet tak často zamieňa.Na túto vyznamnú
udalosť prijali pozvanie hostia z mestského zastupiteľstva City of Boroondara, veľvyslanectva
SR v Canberre, konzulátu SR v Melbourne, ako i krajanských spolkov.
Po úvodnom príhovore Marty Kapustovej a privítaní hostí sa najprv predstavili naše
slovenské deti - budúci žiaci novootvorenej besedy so svojim programom, kde nám predviedli
malú scénku s názvom “Pod hríbom”, zatancovali a zaspievali známe slovenské pesničky za
klavírneho doprovodu Ivety Havrilovej. Po nich nasledoval pozdrav predsedníčky
Slovenského spolku Ľudovíta Štúra v Lavertone Eleny Lomenovej a program tanečných
súborov Liptárčik a Liptárik, ktorí ako vždy nadchli všetkých prítomných svojim tancom a
spevom. Bájka o bocianovi v podaní žiakov z Poľskej jazykovej školy z Albionu pod vedením
Grazyny Walendzikovej – riaditeľky školy, bola príjemným spestrením, ale i malou výzvou, či
nám jazyk našich severných susedov niečo hovorí (aspoň tým narodeným na Slovensku) a či
rozumieme príbuznej polštine. No a pri milom vystupení detí Českej školy v Melbourne pod
vedením Zuzany Vasitchovej nám všetkým úsmev zdobil tváre. Zaspomínali sme si na dobre
známe české riekanky a pesničky z našich detských čias
Po prezentácii detí z krajanských škôl nasledovali príhovory hostí, menovite Heinza Kreutza,
starostu mestskej časti Boroondara, ktorý veľmi ocenil úsilie malej slovenskej komunity
zachovať jazyk a kultúru našich predkov pre budúce generácie austrálskych Slovákov.
Zároveň vyzdvihol i jej prínos k obohateniu multikulturálnej spoločnosti v Melbourne a
povzbudil nás do ďalšej práce pri budovaní našej zatiaľ ešte “malej” školy.
/Pokračovanie v čísle/
Obsah vydania :









Melbourne má novú Slovenskú detskú besedu – /pokračovanie článku /………………………..…………..
V Kew bolo v júni veselo – postrehy Adriany Tučekovej z nedávneho Cigánskeho bálu ……………………
Návšteva Dr. Hikella zo Slovenska – úvaha Inky Havrilovej ……………………………………...……………
O Slovákoch vo svete - informácie o Slovákoch z domova i zo sveta…………………………….…………….
Prvé dni v Detskej besede-Nora Paludová opisuje prvý deň nových víkendových školáčikov………………
Talenty z našej komunity-predstavujeme medajlistku Nikolku Slovákovú……………….…………………….
Športové dianie v komunite ………………………………………………………………………………………..
Zo stola výboru-informácie o prejednávaných a schválených návrhoch………………………………………
Kalendár plánovaných podujatí / Oznamy / Inzercia……………..……………………………….……………
1
Str.č 2
Str.č 2
Str.č.3
Str.č.3
Str.č.4
Str.č.5
Str.č 5
Str.č.6
Str.č.7,8
Melbourne má novú Slovenskú detskú besedu
/Pokračovanie z titulnej strany/
Pozdrav a podporu Slovenského veľvyslanectva v Canberre nám
tlmočila pani Anna Petrášová, zástupkyňa veľvyslankyne a
konzul, ktorá neskrývala
svoje nadšenie a vysoko
hodnotila celé podujatie.
Otvorenie slovenskej školy
považuje za významný
medzník našej komunity v
Melbourne a popriala nám
veľa
úspechov
do
budúcnosti, a hlavne veľa
žiakov. Veď aká by to bola škola bez žiakov!Po ukončení
oficiálneho programu sa všetci na čele s deťmi ponáhľali dať si
niečo pod zub, či už obložený chlebík alebo niektorý z chut ných
koláčov, ktorých bolo naozaj neúrekom.
Atmosféra celej slávnosti bola veľmi príjemná a optimistická.
Úsmev na tvárach detí i všetkých zúčastnených bol odmenou za
všetku vynaloženú prácu a čas tímu nadšencov zapojených do
príprav a ochotných pridať ruku k dielu.
Veľká vďaka patrí trpezlivým a obetavým pani učiteľkám - Ivetke
Havrilovej, Ľubke Babčákovej a Danke Bučkovej, ktoré
nacvičovali program s deťmi, a za to, že sa rozhodli venovať
svoj voľný čas vyučovaniu slovenčiny. Ďalej usilovným
mamičkám, ktoré pripravovali kostýmy pre deti, chápajúcim
V Kew bolo v júli veselo
oteckom, ktorí pomáhali s technikou a pri príprave priestorov,
šikovným kuchárkam za dobré koláče, a mnohým ďalším
ochotným ľuďom, ktorí niečim prispeli. Vďaka patrí aj rodičom,
ktorí priviedli svoje deti na túto oslavu a vyjadrili nám podporu
tým, že zapísali svoje deti do školy!
Najväčšie
“ĎAKUJEME”
patrí
našej
večnej
optimistke
Marte
Kapustovej, ktorá v snahe
uskutočniť svoj dávny sen
spustila lavínu udalostí, o
ktorých sme mnohí ani
netušili, že sa tak skoro
zrealizujú. Ale toto je len začiatok! Prvý krok je za nami, a ešte
veľa práce, záväzkov pred nami… A jedna veľká výzva pre nás
všetkých, ktorým záleží na svojom kultúrnom dedičstve, ktoré
raz odovzdáme svojim deťom a budúcim generáciám Slovákov
žijúcich ďaleko od svojej domoviny.
Ako hovorí jedno slovenské porekadlo: “Koľko rečí vieš,
toľkokrát si človekom”. Nevezmime našim deťom túto šancu stať
sa tým “ďalším človekom” a vedieť viac! Veríme,že nás
nesklamete!
/Text a fotografie: A. Tučeková/
sobotu, jedného chladného júlového podvečera, sa v hale
Sacred Heart v Kew chystala veselica. Pre tých čo majú
radi dobrú muziku a tanec, ZASV v Melbourne pripravil
Cigánsky bál. Námetu sa chytili takmer všetci zúčastnení.
Halu zaplavili ženičky a deti vo farebných
sukniach, blúzkach
a
šatkách, s
cengajúcimi náušnicami či dukátikmi
prišitými na jemných šatkách.
Mnohé si vlasy prizdobili
parochňami alebo pestrofarebnými
kvetmi a mašľami.
Ani chlapi sa nenechali zahanbiť a
povyťahovali odraté saká, klobúky a
taktiež sa prizdobili farebnými šatkami.
K chutnej večeri nám hrala živá hudba Kazband. Neskôr na
veselý tanec dohliadal DJ Lacko Taliga, ktorý hral celý večer
veselé tanečné pesničky. Samozrejme, ako na každej
tancovačke, ani tento krát nechýbala tombola.
Mali sme šťastlivcov,
ktorí
odchádzali nie s jednou,
ale aj s piatimi cenami .
K tomu všetkému dobrá
nálada, súťaž vtipnejší
vyhráva, súťaž o najlepší
cigánsky
kostým
a
namiešaný bol ďaľší výborný
večer v spoločnosti ľudí,
ktorí mali čas a chuť prísť sa
zabaviť.
Poznámka redakcie:
Víťazkou súťaže o najlepší kostým
sa stala AdrianaTučeková /vpravo/
2
Slovenské ZVESTI
Vydáva: ASAV , PO Box 263, Kew 3101 , www.asav.org.au
Priateľské posedenie s MUDr
Svetozárom Hikkelom
Slováci vo svete
/Text: Inka Havrilová, Fotografia: M. Kapustová/
MUDr Svetozár Hikkel zo Šale, známy ortopéd a dlhoročný
člen výboru Matice slovenskej na Slovensku, sa 16. až 19.
mája tohto roku zúčastnil "7th World Congress of Neuro
Rehabilitation” v melbournskom Convention and Exhibition
Centre.
Pred odchodom zo Slovenska Dr Hikkel, prostredníctvom
predsedníčky ZASV , p. Marty Kapustovej, pozdravil Slovákov
v Austrálii so “...želaním veľa zdravia, štastia a úspechov...”.
Zároveň vyjadril svoju prosbu, že by rád stretol Slovákov aj
osobne. Dr Hikkel bol milo prekvapený keď sa jeho prosba
zrealizovala a mal možnosť, v spoločnosti niekoľkých
Slovákov, vychutnať tradičné slovenské jedlá v Kolibe v
Melbourne. Jeho nadšenie sa ešte viac znásobilo keď si mohol
podať ruku a vymeniť si vzájomné spomienky pri bryndzových
haluškách, či vyprážanom syre so šalianskymi Slovákmi.
Možno si niektorí z vás spomenú na Dr Hikkela, ako
zakladateľa súťaže v prednese slovenských povestí “Šaliansky
Maťko” od Jozefa Cígera Hronského. Počas veľmi zaujímavej
debaty Dr Hikkel vyjadril svoje potešenie nad zriadením
slovenskej školy a zároveň pozval slovenské deti z Melbourne
zúčastniť sa celoslovenskej súťaže v prednese prózy a poézie,
ktorá sa každoročne koná v Šali. Na výmenu by sa deti zo
Slovenska radi podelili s ich láskou k slovenčine predstavením
melbournským Slovákom.
Dr Hikkel sa s nami podelil aj o svojho “koníčka”, lásku k
cestovaniu a poznávaniu sveta. Zdá sa, že zoznam krajín,
ktoré ešte nenavštívil by bol hádam kratší než zoznam krajín,
ktoré spolu s manželkou už navštívili.
Slovenská škola v Londýne
Vo Veľkej Británi žije podľa posledných oficiálnych štatistík
takmer 90 tisíc Slovákov – počet sa samozrejme mení podľa
toho ako mladí ľudia odchádzajú a prichádzajú. Hoci mnohí z
nich sa chcú čo najrýchlejšie integrovať do anglickej
spoločnosti, mnohým je clivo za domovom a tak vyhľadávajú
slovenské podujatia. Sú aj takí, ktorí nechcú aby ich deti stratili
kontakt zo Slovenskom a slovenským jazykom. A tak ich
zapísali do slovenskej školy. Škola vznikla pred 6 rokmi vďaka
veľkej podpore organizácie Slovenský kruh vo Veľkej Británii.
Najskôr školu navštevovalo 12 detí, dnes je ich vyše 40, čím je
kapacita úplne vyčerpaná. A ako hovorí Anna Pomichalová deti ktoré sa teraz narodia v Londýne sú už zapísané do
zoznamu.
/Ingrid Slaninková/
****
Slováci na Ukrajine
Je veľkým paradoxom, že zo všetkých Slovákov, ktorí žijú
mimo Slovenska, sa do nedávna veľmi málo vedelo o tých,
ktorí žijú v jeho tesnej blízkosti, na území Zakarpatskej oblasti
Ukrajiny, pôvodne Podkarpatskej Rusi. Pritom zahraničnými
Slovákmi sa stali zo všetkých slovenských menšín v zahraničí
najneskôr, až začiatkom roka 1946 - bez toho, že by opustili
svoje domovy. Stalo sa tak československým odstúpením
Podkarpatskej Rusi Zväzu sovietskych socialistických republík
a jej začlenením do Ukrajinskej sovietskej socialistickej
republiky.
/Gabika Brovdi/
****
Storočnica Deža Hoffmanna
Pán doktor štedro ponúkol jeho dlhoročnú ortopedickú
expertízu pri navšteve Slovenska. Na priateľský večer si
spomenieme pri otvorení brožúrky vydanej pri príležitosti
výročia založenia šalianskeho Maťka a pohľade na figúrky
Dupkáčika a Budkáčika, ktoré Slovákom v Melbourne Dr Hikkel
daroval.
3
Slovenské ZVESTI
Hudbu legendárnej skupiny Beatleas pozná
každý, málokto však vie, že ich dvorným
fotografom bol Slovák Dežo Hoffmann. Narodil
sa pred sto rokmi - 24. mája 1912 v Banskej
Štiavnici. Dežo Hoffmann vytvoril neopakovateľnú fotozbierku
viac ako milióna záberov tejto skupiny. Pred jeho objektívom sa
však vystriedali aj ďalšie hviezdy ako Rolling Stones, Cliff
Richard,
Louis
Armstrong,
či
Charlie
Chaplin.
Hoci bol vo svete známy a veľmi uznávaný, doma ho dodnes
poznal málokto. Po skončení druhej svetovej vojny začal nový
život v Londýne, kde príležitostne fotografoval pre noviny a
časopisy. Špecializoval sa najmä na showbiznis.
/autor/
Vydáva: ASAV , PO Box 263, Kew 3101 , www.asav.org.au
PRVÉ DNI V DETSKEJ BESEDE /N.Paludová/
Abeceda zjedla deda, povedala na medveďa......
Veru áno, je to tu! Vyučovanie je už v plnom prúde, tak hurá
do školy!
Akoby symbolicky, v čase keď sa rozhorel olympijský oheň
LOH 2012 v Londýne a celý svet prepadol duchu športových
hier, rozbehla sa aj pravidelná výuka v novozaloženej
Slovenskej detskej besede (SDB) v Melbourne. V srdciach
mnohých sa tak rozhorel plamienok nádeje, že sa podarí
udržať slovenskú kultúru, jazyk a národné povedomie aj v
dušiach mladej generácie Slovákov vyrastajúcich ďaleko od
domoviny.
Napriek počiatočnej skepse a nie práve veľkej podpore zo strany mnohých rodičov, škole
sa zatiaľ darí budovať si pevné základy.
Predsedkyňa ZASV p. Marta Kapustová zabezpečila pre školu skvostné vyučovacie
priestory v Kew Neighbourhood Learning Centre (KNLC), ľahko dostupné či autom, alebo
hromadnou dopravou. V blízkosti sú obchodné uličky, pekný park s veľkým detským
ihriskom a BBQ a hneď vedľa KNCL je rekreačné centrum s krytým bazénom a
tobogánom.
To všetko ponúka rodičom širokú paletu možností ako stráviť čas, kým sú deti v škole,
alebo ako si spestriť sobotné popoludnie spolu s deťmi po skončení vyučovania.
V budove KNLC je k dispozícii niekoľko miestností: zariadené učebne, záhradné detské
ihrisko a kuchynka, kde si môžu deti aj rodičia dopriať príjemné občerstvenie počas
prestávky.
Atmosféra v škole je veľmi príjemná, priateľská, ba priam až rodinne ladená. Väčšina detí
sa už dobre pozná a každý týždeň sa teší na stretnutie s kamarátmi. Dohľad nad
školáčikmi majú vysokoškolsky vzdelané pedagogičky, Danka Bučková, Ľubka
Babčáková a Ivetka Havrilová. Keďže Ivetka má tiež odborné vzdelanie so zameraním na
logopédiu, umožňuje to vytvoriť aj triedu pre žiačikov so špeciálnymi potrebami.
Deti sú rozdelené do tried podľa veku, pričom v skupine najmenších detí (vo veku 2-5
rokov) je viac ako vítaná aj pomocná ruka rodičov.
Výhodou tohto štvrťroku (term 3/ 2012) je, že netreba platiť vopred. Platí sa pred začatím
vyučovania a to len za daný deň. To je skvelá šanca nezáväzne si vyskúšať školu, ak
ešte stále váhate. Každý nový žiačik je v škole srdečne vítaný!
Myslím, že návšteva Slovenskej školy je spojením príjemného s užitočným a rozhodne je
vždy zárukou pekne stráveného dňa v kruhu priateľov. Pevne verím, že usilovných
študentov bude v škole stále pribúdať a všetci tak spoločne prežijeme veľa pekných chvíľ.
Poznámka redakcie:
Vyučovanie prebieha každú sobotu.
Čas: 14,30 - 16,30 hod. (dve 45 min. hodiny s prestávkou.)
/Fotografie: N. Kovarčíková/
4
Slovenské ZVESTI
Vydáva: ASAV , PO Box 263, Kew 3101 , www.asav.org.au
Talenty z našej komunity.
Fotografia: Z.Slováková
/Tetx: V. Kovalská, Fotografie M.Garland N. Kovarčíková/
V mnohých z nás ešte doznieva
športový duch tohtoročnej Olympiády.
Našu rubriku sme preto v tomto čísle
zamerali aj na športové dianie v našej
komunite.
Keď hovoríme o športe, nemôžeme
prehliadnuť najnovšie úspechy našej
juniorky Nikolky Slovákovej. Má iba
dvanásť rokov a už vlastní množstvo
ocenení za úspešné vystúpenia na
prestížnych austrálskych súťažiach v krasokorčuľovaní. na
kolieskových korčuliach. Nikolka je, trojnásobnou majsterkou
Austrálie ( z r.2009, 2010, 2011) a k trom zlatým medajlám si
v júni tohto roku pridala ďaľšiu – tentokrát striebornú - z
majstrovstiev Austrálie v Sydney 2012.
Srdečne blahoželáme k fantastickým výkonom
a prajeme Nikolke mnoho ďaľších úspechov
v športovej kariére ako aj v osobnom živote.
/Redakcia/
Melbourne Run 2012 – Run for Tom
/Text M Kapustová, Fotografia D.Wood/
Tom Wood mal 27
rokov.
Bol dobre vyzerajúci
športovec, keď mu
povedali
smutnú
správu, že trpí na
agresívnu
rakovinu
kostí Ewing sarkoma,
ktorá
zvyčajne
napadne deti a dospievajúcich. Tomove vľúdne zelené oči sa
navždy zatvorili 12 mesiacov neskôr.Otec Toma Wooda,
známy architekt David Wood, je náš osobný priateľ viac ako
15 rokov a aká náhoda, keď pri rodinných oslavách som
predstavila moju priateľku Dr.Inku Havrilovú, ktorá sa hneď
opýtala – a nemáte náhodou syna Toma? Tom Wood bol jej
veľmi obľúbený študent – slušný pracovitý a vždy ochotný
pomôcť. Tento rok má David a Kati Wood oslovili, či by som
nechcela podporiť charitatívne podujatie Melbourne Run. Keď
som sa opýtala Inky , či sa chce pripojiť, odpoveď si viete
domyslieť. Melbourne Run je názov charitatívneho športového
podujatia,ktorého účastníci bežia, alebo ako v našom prípade
idú 5km, 10km a tí najodvážnejší aj polovičný
maratόn.Registrácia je pre vybrané charity ako Cancer
reasearch Australia, Worldvision, a iné. Našou bola charita
Rainbows for Kate. Vyše 200 charít sa zúčastnilo tohoročného
podujatia a tá naša zozbierala $14143 na výskum liečby tejto
zákernej choroby.Úsmevy na našich tvárach vyjadrujú
najlepšie naše pocity.
5
Slovenské ZVESTI
Tradícia slovenských piknikov pokračuje
Ďaľší ,už tradičný slovenský piknik sa poriadal v prekrásnom
Ferntree Gully National Parku (Dandenong Ranges). Súčasťou
bol výstup na unikátne a veľmi populárne schody (1000 steps Kokoda Memorial Trial), ktoré boli vystavané na pamiatku
austrálskym vojakom . Počas výstupu sú asi na troch miestach
informačné tabuľky ,ktoré dávajú možnosť nazrieť trochu do
histόrie a poukazujú na skutočný Kokoda Trial odohraný v
Papua New Guinea počas druhej svetovej vojny.
Tí čo sa dajú na výstup na 1000 schodov neoľutujú . Aj keď je
výstup trochu fyzicky náročný budete obdarení
peknou zelenou prírodou,spevom vtákov
kookabara , papagájov ako aj škrekotom
cookatoos. Na ceste spät vás bude
sprevádzať ticho žblnkajúci potôčik.
Okrem výstupovej trasy 1000 schodov je tu aj množstvo iných
už dobre vyšľapaných turistických chodníkov, po ktorých sa
môže zísť späť na parkovisko alebo pokračovať smerom k
tichému One Tree Hill parku.
Aj keď ráno v deň pikniku bolo zamračené, slniečko predsa len
vyšlo a zdvihlo náladu. Pochodu a pikniku sa nás zučastnilo
zopár, ale stačilo to na to, aby sa náš spoločný stôl takmer
prehýbal od rôznych dobrôt poskytnutých účastníkmi turistiky a
pikniku
Na detskom ihrisku vyhradenom pre mladšie deti si aj tie prišli
na svoje. Mohli sa vyšantiť preliezaním rôznych
prekážok,pohúpať sa alebo prebehnúť po húpajúcom sa moste.
Ani milovníkov opekačiek tento pekný park nesklame. Aj pre
tých sú tu čisté
elektrické platne na
opekanie. Nezáleží na
tom, či ste milovníci
športu, jedla alebo
prírody.
V budúcnosti neváhajte
a príďte si s nami
nielen zajesť, ale aj
zašportovať.
Vydáva: ASAV , PO Box 263, Kew 3101 , www.asav.org.au
OZNAMY ZO STOLA VÝBORU
VÝROČNĀ ČLENSKĀ SCHÔDZA ZASV
Sobota: 22.septembra 2012
v hale Sacred Heart v Kew
COTHAM ROAD , KEW
Program schôdze:
1. Privítanie
2. Zápisnica z poslednej Výročnej členskej schôdzi
24.9.2011,
3. Prehľad činnosti od poslednej Výročnej členskej
schôdzi,
4. Finančná správa,
5. Návrhy na plán činnosti 2012-2013
6. Diskusia
7. Záver
Poznámka:
Súčasní aj noví členovia ZASV majú možnosť zaplatiť
pravidelné ročné členské poplatky pred začiatkom schôdze.
**************************************
Pravidelné vyučovanie slovenského jazyka pre deti aj dospelých
prebieha v priestoroch
Kew Neibourghood Learning Centre,
2-12 Derby Street, Kew
Slovenská Detská Beseda
Každú sobotu
Čas: 14.30 - 16.30 h
Vek: 1.5 roka- 4 roky – jedna skupina detí, vedie Dana Bučková
Vek: 5 -15 rokov -dve triedy,vedú Iveta Havrilová, Ľubica
Babčáková
Hodiny Slovenského jazyka pre dospelých.
Každú stredu
Čas: 19.30 - 21.00 h – vedie Iveta Havrilová
Poplatky za štvrťrok (8 vyučovacích dní)/osobu.- $240
Informácie a prihlášky:
Nora Kovarčíková, tel. 03-98504517
[email protected]
Marta Kapustová, mobil 0437-699690
[email protected]
Redakčná rada:
Náklad: 200 výtlačkov.
6
Informácie o udelených grantoch:
Výbor ZASV podal v januári tohto roku niekoľko žiadostí o rozličné
ročné finančné granty.
V júli 2012 boli našej komunite udelené nasledovné 3 granty:
Zo slovenského Úradu pre zahraničných Slovákov
10000 Euro/rok na Slovenskú detskú besedu
1500 Euro/rok na náklady spojené s vydávaním a distribúciou
štvrťročníka Slovenské zvesti.
Z austrálskeho úradu Office of Multicultural Commission Victoria
AU$ 500 - grant je určený na čiastočné pokrytie bežných výdavkov
potrebných na zdravý chod organizácie. (poistenie, poštovné,
bankové a registračné poplatky, prenájom priestorov na komunitné
akcie a pod.)
Poďakovanie patrí M.Kapustovej a N.Kovarčíkovej za prípravu
a podanie žiadostí. Výborná práca.
***************************************
Inzerovanie v Zvestiach
Na poslednej schôdzi výbor odsúhlasil udeliť limitovaný priestor
inzercii v našom štvrťročníku Slovenské zvesti.
Cena bežného inzerátu: (5 riadkov v trojstĺpcovom formáte strany
A4 ,tlač vo fonte veľkosti písma 10 v čiernej farbe) je stanovená na
$10 / publikovanie v 1 čísle.
Zvýraznenie písma (bold, italic) je povolené.
Jazyk inzerátu je limitovaný na slovenčinu, češtinu a angličtinu.
Komunitné oznamy o akciách ZASV ako aj podujatiach sesterských
slovenských,.ale i českých komunít , budú inzerované zdarma.
Poznámka:
Cena a veľkosť plošných inzerátov pre verejnosť zatiaľ nebola
prerokovaná. Prípadní záujemci o plošnú inzerciu prosím
kontaktujte výbor. Jednotlivé žiadosti a návrhy budú prejedné na
pravidelnej schôdzi výboru ZASV.
Zvesti hľadajú pomocníkov
ZASV hľadá prispievateľov a redaktorov (dobrovoľníkov) ktorí majú
záujem podieľať sa na obsahovej a grafickej tvorbe nášho
informačného štvťročníka Slovenské zvesti.
Záujemci prosím ozvite sa na adresách:
M. Kapustová [email protected] alebo
Mária Garland [email protected]
Na obe adresy je možné posielať aj vaše príspevky do Zvestí.
Obsah: Marta Kapusta , Inka Havrilová, Nora Kovarčíková
Grafická úprava: Mária Garland, Adriana Tuček
Tlač a distribúcia: Vierka Kovalská, Marta Kapusta, Dina Váňová
Periodikum: Štvrťročenka
Slovenské ZVESTI
Cena výtlačku : Zdarma (Ročník I)
Vydáva: ASAV , PO Box 263, Kew 3101 , www.asav.org.au
Kalendár plánovaných podujatí
Zrušený
august-oktόber 2012
Výlet Mornington Peninsula Hot Springs
Zrušený
15. september
Korčuľovanie na ľade
Docklands
15.00 hod
22. september
Výročná členská schôdza ZASV (AGM)
v hale Sacred Heart, Kew
(na rohu Glenferrie a Cotham Roads)
16.00 hod
22. september
Spoločenský večer s tancom (BYO)
v hale Sacred Heart, Kew
(na rohu Glenferrie a Cotham Roads)
19.00 hod
31. oktόber
“Haloween party”
11. november
Piknik s futbalovým zápasom
Ruffy Lake Park
Každá sobota
Každá streda
Slovenská detská beseda ,
Kew Neibourghood Learning Centre,2-12 Derby Street, Kew
Poznámka:( počas prázdnin sa nevyučuje)
Hodiny Slovenského jazyka pre dospelých
Kew Neibourghood Learning Centre,2-12 Derby Street, Kew
11.00 hod
14.30 - 16.30 h
19.30 - 21.30 h
Posledná rozlúčka.
V piatok 3.8.2012 sme oslávili život a odprevadili na poslednej ceste pani Anne Millie Petran, rodenú Sršeň.
Narodila sa 9.10.1926 v Likavke pri Ružomberku a do Austrálie prišla loďou v decembri 1933, kedy s
bratom Bohušom, sestrou July a matkou Katarínou nasledovali otca. Martin Sršeň priplával s prvými
pioniermi v decembri 1928 a vyše 5 rokov šetril peniaze, aby mohol zaplatiť cestu rodine. Anne žila
produktívny, zaujímavý život vyplnený rodinnou láskou a ako sme viac krát počas rozlúčky počuli láskou
variť chutné slovenské a české jedlá.
Sestry July Dzian a Millie Schwarz poznáme z našich minulých podujatí.Traja synovia, 9 vnúčat a pravnučka Audrey budú
s láskou spomínať.
Nech odpočíva v pokoji .
/M.Kapustová/
7
Slovenské ZVESTI
Vydáva: ASAV , PO Box 263, Kew 3101 , www.asav.org.au
OZNAMY/ INZERCIA
ZASV si Vás dovoľuje pozvať na
Spoločenský večer s tancom
/Fundraiser /
Slovenské a české katolícke omše v Melbourne
-každú druhú nedeľu v kostole St. Margaret Marys,
Mitchell Street, Brunswick o 11.30 hod.
- každú štvrtú nedeľu v kostole Sv.Cyrila a
Metoda, 18 A Becket Street Kew o 12.00 hod.
- každú prvú nedeľu v mesiaci česká omša na
Šumave ,Locks way, Belgrave- o 11.00 hod.
Informácie: Ot.Peter Dikoš, Tel: 0447 070177
alebo (03) 8892 2629, e-mail [email protected];
22. septembra 2012 o 19.00 hod
v Sacred Heart,Kew
(na rohu Glenferrie a Cotham Roads)
Program:
Minikvíz o Slovensku
Súťaže o najchutnejšie slovenské jedlo
( hlavné, alebo zákusok)
Tombola.
DJ: Laci Taliga.
Vstupné:
$20 Dospelí, deti do 15 rokov zdarma,
$15 členovia/penzisti/študenti
+ tácka chutného slovenského jedla.
Večera:
Slovenská + BYO nápoje
Jedlo varíme všetci (doma) a priestrieme na spoločný stôl
Poznámka: Mikrovlnka a plynová rúra je k dispozícii na prihriatie .
Rezervácie: www.asav.org.au
Marta Kapustová – 0437699690.
Vierka Kovalská – 0404785528,
Adka Tučeková – 98428901.
Slovenská detská beseda Melbourne
Vyučovanie slovenského jazyka pre deti aj dospelých
v priestoroch
Kew Neibourghood Learning Centre,
2-12 Derby Street, Kew
Deti: každú sobotu 14.30 - 16.30 h
18 mesiacov – 4 roky ......jedna skupina detí,
5 -15 rokov ......................dve triedy žiakov,
Dospelí: každú stredu od 19.30 - 21.00 h
Informácie: Nora Kovarčíková, tel. 03-98504517
[email protected],
Marta Kapustová, mobil 0437-699690
[email protected]
Pod záštitou Združenia austrálskych Slovákov vo Viktórii a Úradu pre
Slovákov žijúcich v zahraničí, Slovensko
POZVĀNKA NA VÝROČNÚ
ČLENSKÚ SCHÔDZU
DŇA 22. SEPTEMBRA 2012
o 16.00hod
v Hale Sacred Heart
COTHAM ROAD , KEW
Program schôdze:
1. Privítanie
2. Zápisnica z poslednej Výročnej členskej
schôdzi 24.9.2011,
3. Prehľad činnosti od poslednej Výročnej
členskej schôdzi,
4. Finančná správa,
5. Návrhy na plán činnosti 2012-2013.
6. Diskusia
7. Záver
Poznámka:
Súčasní aj noví členovia ZASV majú možnosť
zaplatiť ročné členské poplatky pred
začiatkom schôdze.
Marta Kapustová, predsedníčka ZASV
8
Slovenské ZVESTI
Vydáva: ASAV , PO Box 263, Kew 3101 , www.asav.org.au
Download

Slovenske ZVESTI Vydava: ASAV , PO box 263, Kew 3101 , www