Coffee Touch s.r.o, F.Urbánka 686/19, Žilina, 01004, Slovakia
V zast. Marian Galuška, tel: 0903543020 email: [email protected]
www.coffeetouch.sk
Manuál Anfim KS-T
COFFEE GRINDER:
KS - T
Oceľové kamene Ø 50 mm. - Motor power 100 W - Zásobník gr.
500 , 220V
Elektronicky kontrolovanie mletia s možným prenastavením
Jedno a dvojpákové nastavenie, mletie barista- nekonečné mletie
Telo – Inox
Váha - 5,4kg
Výška - 38cm
Šírka - 14,5cm
Hĺba - 24cm
Farba – chróm
Návod na používanie:
Do zásobníka vsypeme vždy zrnkovú kávu. Pod zásobníkom je poistka, ktorá sa pohybom ku sebe
povoľuje. Positka slúži, pre odnímanie nádoby (zásobníka) spolu s kávou. Jemným pohybom
povytiahneme a presvedčíme sa, že zrnková káva zaplnila priestor mlecích kameňom. Pokiaľ možno,
nepúšťajte mlynček bez zrnkovej kávy.
Mlynček má tlačidlo on/off. Pri mletí zapneme tlačidlo do polohy on. Svieti. Na držiak, stojan, kde sa
prikladá páka- portafilter, priložíme páku. Na dislpayi si vyberieme voľbu, ktorú chceme použiť. Jednu
dávku, dve dávky alebo nekonečné mletie. Pritlačením resp. „ťuknitím do spínača“ pri stojane, sa nám
pustí prednastavená dávka kávy. Spínač pri Jednej alebo dvoch dávkach nemusí byť pritlačený pákou.
Pri nekonečnom mletí- barista, mlynček melie dovtedy a toľko pokiaľ máte páku priloženú o spínač. Pri
polohe jedna dávka, dve dávky, sa automatický zastaví podľa Vášho prednastavenia.
Nastavenie hrúbky mletia.
Hrúbka mletia je dôležitá kvoli výslednému produktu. Mlynček sa dá nastaviť na hrubšie a jemnejšie
mletie pomocou stupnice pod zásobníkom, ktorá je istená poistkou, ktorá zapadá do dier.
Ak chceme dosiahnuť jemnešie mletie, otočíme stupnicu smerom „Fine“.
Postup: Zatlačíme poistku hrúbky mletia smerom kolmo nadol. Kolmo je dôležité, pretože poistka
zaskakuje do vyfrézovaných dier. V opačnom prípade sa dá poistka veľmi tažko povoliť. Bez sily, úplne
www.coffeetouch.sk
www.costadoro.sk | www.la-cultura.sk | www.grandcaffe.sk | www.lov-organic.sk
www.9gramscoffee.sk
Coffee Touch s.r.o, F.Urbánka 686/19, Žilina, 01004, Slovakia
V zast. Marian Galuška, tel: 0903543020 email: [email protected]
www.coffeetouch.sk
jemne povolíme poistku. Na doze (čierna časť zásobníku) je úchyt, pomocou ktorého môžeme otočiť
v smere alebo v proti smere hodinových ručičiek. V tomto prípade nasledujeme „fine“ jemnešie mletie.
Vždy skúste posunúť o jeden, dva zúbky mletie a následne vyskúšať premlieť kávu. Treba vždy brať
do pozornosti, že medzi mlecími kameňmi je približne 3-5 gramov manletej kávy. Čiže zmena mleta sa
nám po nadávkovaní do páky, prejaví cca po 14 gramoch. K zmene hrúbky mletia je priamoúmerná
gramáž, t.j. pri predošlom nastavení na 7 gramov a pri zmene hrúbky mletia na jemnejšie napr. o 1
stupeň, mlynček nám bude dávkovať približne už iba 6,8 gramu. A opačne.
Ovládanie- nastavenie dávkovania

Tlačidlo 1- jedna dávka ( možné nastavenie 6-10gramov)

Tlačidlo 2- dve dávky (možné nastavenie 13-18gramov)

Tlačidlo 3 - barista tlačidlo= nekonečné mletie
Zmena času trvania mletia, čo je vlastne dávka (gramáž) kávy.
Postup je nasledovný:
Tlačidlo 1 - držíte zatlačené tlačidlo, kým nezačne blikať (cca 8 sekúnd). Tlačidlo začne blikať - počet
bliknutí je 7 (nastavenie od výroby), čo znamená 7 sekúnd je čas mletia. Ak prípradne blikne aj
spodné tlačidlo, je to stotina sekundy.
Vysvetlenie (príklad):
Vrchné tlačidlo blikne 7 x a spodné 3x, znamená to, že čas mletia je 7,3 sekundy.
Nastavenie zmeny času mletia:
Ak chcem čas zmeniť napr. z daných 7,3 sekúnd na 7,8 sekundy, urobím nasledovné. V prípade
nastavenia na jednu porciu služi sterdne tlačidlo ako + a spodné tlačidlo ako - . Takže potrebujem
pridať 0,5 sekundy. Zatlačím stredné tlačidlo 5x.
Po nastavení by malo vrchné tlačidlo bliknúť 7x a spodné 8x, čo znamená, že sme pridali 0,5 sekundy.
Uloženie do pamäte:
Ak súhlasím s nastavenou dávkou, potrebujem uložiť do pamäte. Zatlačím spodné tlačidlo spolu
s vrchným, čím vrchné tlačidlo prestane blikať a mnou vykonaná zmena by mala byť uložená
v pamäti.
Zmena 2 dávok.
Zatlač stredné tlačidlo. Postup je rovnaký iba pridávanie je vrchné tlačidlo + a – je spodné tlačidlo.
www.coffeetouch.sk
www.costadoro.sk | www.la-cultura.sk | www.grandcaffe.sk | www.lov-organic.sk
www.9gramscoffee.sk
Coffee Touch s.r.o, F.Urbánka 686/19, Žilina, 01004, Slovakia
V zast. Marian Galuška, tel: 0903543020 email: [email protected]
www.coffeetouch.sk
Čistenie zásobníku
Zásobník bez kávy jednoduchým pohybom odnímeme. Čistíme vlkou handričkou a jemným čistiacim
prostriedkom, napr. Jar. Utrieme. Zásobník na mlynček položíme absolútne suchý.
Doporučenie: Pri každom vymletí zásobníku je vhodné zásobník utrieť suchou handričkou alebo
servítkom. Káva obsahuje oleje, ktoré ostávajú na povrchu a starnú, zatuchnú. Ak chcete mať vždy
čertsvú kávu, bez vedľajších a nepríjemných pachov, doporučujeme tento krok.
Čistenie mlecích kameňov
Najúčinejší a najjednoduchší spôsob je použiť Grindz. Je to patent vyvinutý na čistenie mlecích
kameňov v mlynčeku. Nasypete do zásobníka 20 gramov a necháte premlieť, vymlieť. Je to
jednoduchší spôsob, ako rozoberať a vyskrutkovávať kamene a následné čistenie. Grindz to urobí
dokonale. Je potravinársky nezávadný. Všetky mastnoty a nečistoty pochytá a vymelie.
Tento krok je potrebné opakovať pri premletí cca 2ékg kávy v kaviarni alebo 1x za mesiac pri
domácom používaní
Čistenie tela mlynčeka
Telo jemne pretierame vlhkou handričkou. Na odstaňovanie prebytočnej kávy vo vyúste mletia je
vhodný malý štetec.
Výrobca
A NFIM
Sas Via B. Verro, 33/5 -20141-Milano- ITALYTel. (+39) 02.8465054 - Fax (+39) 02.8464401
www.coffeetouch.sk
www.costadoro.sk | www.la-cultura.sk | www.grandcaffe.sk | www.lov-organic.sk
www.9gramscoffee.sk
Download

KS - T - CoffeeZone.sk