2011
10 - október
vilka
®
Slovensko - juh
Den Braven SK s.r.o.
Polianky 17, 844 31 BRATISLAVA
02/ 44971010, [email protected]
www.denbraven.sk
Plechové strešné krytiny
info: 0915 863 768
www.regamet.sk
FÚKANÁ MINERÁLNA IZOLÁCIA
info: 0901 707 404• www.izonoba.sk
MÁTE STARÚ A DERAVÚ
STRECHU?
lacno , rýchlo, kvalitne
0905 272 349, 0903 550 068
www.akvaplastplus.sk
Prekrytie plochých a sedlových
striech bez demontáže
0905 313 413
www.akvaplast.sk
Premoká Vám strecha a je prestárlá?
0917 062 197 – Peter ZIMMERMANN
www.opravastrechy.sk
PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ
OKNÁ A DVERE
www.ri-okna.com
UKROP MAREK
Zateplenie a renovácia starších okien
0905 411 067 • www.zateplenieokien.sk
KOPANIE STUDNÍ so zárukou
aj v horských oblastiach
0904 100 331 • 0907 693 530
e-mail: [email protected]
ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
info: 0918 726 754 • www.uretek.sk
Plastové plotové a terasové
dosky, záhradné sety
info: 0908 989 410
www.toplast.com
KOVIAN s.r.o.
Automatické systémy pre brány
0911 774 606 • www.kovian.sk
Ploty,brány,balkóny,zásteny
0917 430 245 • www.ploty- elmar.sk
DIAMANT UNIPOL
Najväší výrobca bazénov a
zastrešení na Slovensku
0910 215 655 • www.bazenypro.sk
2
redakcia vilka: 0905 694 838
vilka
®
Slovensko - juh
redakcia vilka: 0905 694 838
10 - október
2011
3
2011
10 - október
vilka
®
Slovensko - juh
S jeseou prichádza do domácností
aj vlhko. o na to alergológ?
V chladnom dome nám hrozí
permanentný výtok z nosa, niekedy aj s „bonusom“ v podobe
dráždivého kaša... Súvis medzi
nadmerným vlhkom v domoch
i náhlym okolitým chladom a
dýchacími ochoreniami je poda alergológov na jese viac
citený.
Preto nie je vhodné prílišné
zvlhovanie vzduchu v spálni: tam, kde je väšia vlhkos,
množia sa pliesne i roztoe. Vyhovujúca teplota v spálni je 18
stupov – iže malo by v nej by
chladnejšie a vlhkos by nemala
presiahnu 40-50%. Je vhodné,
aby bol v domácnosti vlhkomer.
Lekári kladú dôraz aj na problémové materiály v bytoch, ktoré
svojou nasiakavosou a schopnosou udržiava v sebe zdroje
nákaz komplikujú život alergikom. Z tohto dôvodu zameme
textilné závesy a rolety za žalúzie, používame v domoch menej
kobercov, asto vetrajme. V spálni rozhodne nesušíme množstvo
bielizne. Spála by mala by
jednoduchá, až sterilná. Matrace sa najneskôr po 8-10 rokoch
musia z postelí vyhodi. Spóry
plesní vonkajšieho a vnútorného
prostredia najlepšie odstránime
udržiavaním istoty a sanáciou.
Každý v dome prispieva zámerne i nechtiac k hromadeniu
pár – staí už len to, že dýcha a
umýva sa Potvrdilo sa, že dlhodobý pobyt vo vlhkom dome sa
v konenom dôsledku prejaví na
viac i menej závažných ochoreniach. Môžu vies k zápalom
oných spojiviek, prechladnutiu,
nervozite, k poruche koncentrácie alebo kožnému exému poda
toho, k omu sme náchylní a aké
sú naše dispozície. Ochorenia
sú typické u udí, ktorí svoj as
dlhodobo trávia v uzavretých
miestnostiach, nie sú športovo
aktívni a uprednostujú poíta
a televíziu pred prechádzkami
v prírode. Môžu vies k trvalým – až astmatickým prejavom.
Tieto zdravotné ažkosti sú asto súasou ochorenia „syndrómu nezdravých budov“, ktoré
postihuje až 60 percent udí.
4
Odborníci vravia, že nie všetky
navlhnuté domy musia nevyhnutne vies k alergii bývajúcich, ale nie je zdravé zotrváva
v nich - mali by sme sa vyhnú
tomuto vlhkému prostrediu. Pri
nedávnom meraní nezávadnosti
a vlhkosti vzduchu v domácnostiach na západe Európy sa zistilo,
že stúpajúca tendencia vlhkosti
sa ukázala by priamoúmerná
zvýšenému množstvu roztoov.
V miestnostiach na spanie, kde
sa pohromade zdržiavalo viac
udí, boli i namerané nadmerne vysoké hodnoty alergénov
v ovzduší.
V poslednom ase oraz viac
prekážajú aj alergie, ktoré na
prvý pohad nemusia súvisie
s dýchaním, napríklad opuchy
tváre alebo svrbenie pokožky.
Negatívne ovplyvujú výkon,
spôsobujú nám diskomfort.
Ste si istí, že nie ste alergici?
Z prognóz Inštitútu UCB pre
alergiu vyplýva, že bude v roku
2015 každý druhý Európan trpie aspo jednou z foriem alergie. Výskyt alergie v súasnosti
stále narastá, a to najmä v mestách. Fínske výskumy uvádzajú,
že deti, ktoré vyrastajú na dedine, kde je súasou príbytku
staja (ovce, kone, kravy, dokonca aj myši, potkany i neodmyslitený smrad, spojený so životom v tomto prostredí), majú
iba 1 percento alergií. V mestách
sa alergia vyskytuje v 30-tich a
niekde dokonca až 40-tich percentách prípadov. Je to novodobá choroba a hoci zabíja iba
vemi zriedka, dokáže poriadne
otrávi život. (Prvé miesto medzi novodobými chorobami patrí
obezite, alej srdcovo - cievnym
ochoreniam a na 3. miesto sa dostali alergie).
Votrelcom z ríše zvierat sa
vo vlhku darí
Byt s malými demi, prítomnos švábov, dokonca hlodavcov
vo vlhkej kanalizácii, plesne na
stenách a v nábytku - to všetko
výrazne zväšuje riziko rozšírenia skupiny detí s astmou a alšími dýchacími ochoreniami.
Pokraovanie na str.: 6
redakcia vilka: 0905 694 838
vilka
®
Slovensko - juh
redakcia vilka: 0905 694 838
10 - október
2011
5
2011
10 - október
vilka
®
Slovensko - juh
KTO SPORÍ, ZÍSKA
100 €
DO
30. 11.
Využite
Využ
žite našu
našu jedinečnú ponuku, na ktorej zarobíte!
Uzatvorte si v Prvej stavebnej sporiteľni, a. s., zmluvu o stavebnom
o stav
sporení a získajte až 100 €.
100 = štátna
štát prémia
é i 66
66,39
39 + BONUS od
d PSS 33,61
33
€
Ponuka platí do 30. novembra 2011.
Navyše vám všetky vklady, vrátane štátnej prémie a bonusu, zúročíme až 2 % ročne.
Podrobné informácie vám ochotne poskytneme v kanceláriách obchodných zástupcov
PSS, a. s., na celom Slovensku alebo na tel. č. 02/5855 5855.
196x132mm.indd 1
6
Dokonenie zo str.: 4
Nezvaným zvieracím hosom
(švábom, roztoom, plošticiam)
sa darí vo vlhkom prostredí.
Všetky tieto organizmy inklinujú k zvýšenému nárastu vo vnútornom prostredí bytov s nadmernou akumuláciou vôd a pár.
Uvádzajú to aj výskumy uskutonené v univerzitných laboratóriách v americkom Berkeley.
Zvierací „votrelci“ majú schopnos rýchleho šírenia nákaz. Silným alergénom je aj mo myší v
prostredí vlhkého domu.
Hrozbou sú vlhké matrace,
akváriá, odparovae...
Väší výskyt astmatických
záchvatov je zaznamenaný poas búrky. V ase lejakov uom s dýchacími problémami
lekári odporúajú vyhýba sa
spánku pri otvorenom okne.
Baktérie plesní môže do ovzdušia „dodáva“ i neudržiavaná automatická klimatizácia, v ktorej sa
dlhšiu dobu nemenili ltre. Výdatným domácim zdrojom plesní sú
rôzne fontánky, prístroje na výrobu pary, akváriá alebo teráriá, i
rastliny v kvetináoch.
Deti sú ohrozenejšou
skupinou
10/6/11 1:20 PM
ako dospelí. Dýchajú ovea rýchlejšie a prijímajú vyššie hodnoty
špecických emisií a iastoiek
do organizmu. Sú mimoriadne
náchylné podahnú zdravotným
ažkostiam vinou ovzdušia. Mávajú oslabenú imunitu, niektorým
sa redukuje hmotnos, strácajú
chu do jedla. V nevetraných bytoch popri nelieených dýchacích,
vemi asto v prichádzajú i potravinové alergie a alšie problémy,
napríklad svrbenia a zápaly oí
alebo kože. Vedci dospeli aj k
tomu, že spánok detí na spodných
lôžkach poschodových postelí
z dôvodu zvýšenej vlhkosti viedol
k astejšiemu predpokladu, že sa
u nich vyvinie astma, než u detí,
ktoré spávajú navrchu. Preto by
sa mali rodiny s demi, ktoré
majú problémy s ochoreniami
dýchacích ciest, radšej vyhýba
poschodovým lôžkam, alebo spa
v horných astiach dvojlôžok. Dokonca aj v prípade štandardných
postelí sa odporúa klás matrac
o najvyššie od podlahy a vetra
ho na slnku, pokia je to možné.
- tall -
redakcia vilka: 0905 694 838
vilka
®
Slovensko - juh
10 - október
2011
www.lacne-stavba.sk
www.bauleader.sk
ploty - plotové systémy - brány - bránièky - tieniace siete
polykarbonáty - prístrešky - zastávky - svetlíky - zábradlia
terasové systémy - drevoplastové dosky (terasy / fasády)
trapézové plechy - ¾ahké strešné krytiny - krovy - rezivo
montáže na k¾úè
[email protected]
VILKA SLOVENSKO - celoslovenský časopis pre obyvateľov rodinných domov vo verziách Západ,
Sever, Juh a Východ v celkovom náklade 520.000 výtlačkov. Verzia Juh v náklade 130.000 výtlačkov, distribúcia do rodinných domov v Banskobystrickom a Nitrianskom kraji. Vydavateľ: ADS graphic, s.r.o., Jantárová
30, Košice, tel./ fax: 055/ 678 02 85, 86, e-mail: [email protected], registrácia: EV 3024/09. Vydavateľ nezodpovedá za obsahovú správnosť uverejnených inzerátov. Číslo neprešlo jazykovou úpravou. Inzeráty vytvorené
redakciou je možné ďalej publikovať iba so súhlasom redakcie © ADS graphic, s.r.o. 2011
redakcia vilka: 0905 694 838
7
Žilina
Poprad
Trenčín
Piešťany
Rybany
Prešov
Banská Bystrica
Košice
Zvolen
Trnava
Bratislava
Žiar nad Hronom
Nitra
Nové Zámky
MPL Bratislava
Galvaniho 8
Infolinky: 0914 326 090
0917 673 604
MPL Banská Bystrica
Zvolenská cesta 63/A
Infolinky: 0914 326 095
0917 673 608
MPL Košice
Južná trieda 115
Infolinky: 0914 326 092
0917 673 605
MPL Nitra
Cabajská cesta 37,
vedľa Citroen autoservis
Infolinky: 0914 326 081
0917 673 612
MPL Nové Zámky
Výpalisko 12/B
Infolinky: 0914 326 087
0917 673 613
MPL Poprad
Teplická 34
Infolinky: 0914 326 094
0917 673 607
MPL Prešov
Maybaumova 7963
Infolinky: 0914 326 093
0917 673 606
MPL Zvolen
Neresnícka 5
Infolinky: 0914 326 096
0917 673 609
MPL Žiar nad Hronom
Priemyselná 23,
Ladomerská Vieska
Infolinky: 0914 326 097
0917 673 610
Vám poskytne všetko, čo
potrebujete pre zateplenie
svojho domu
• penetrácia podkladu
• malta na lepenie izolantu k podkladu
• tepelný izolant
• doska z fasádneho polystyrénu EPS
(ETA - 10 / 0377)
• dvojvrstvová fasádna doska z minerálnej
vlny Frontrock Max E (ETA - 10 / 0378)
• výstužná tkanina
• malta pre výstužnú vrstvu
• kotviace tanierové hmoždinky
• penetrácia pod povrchovú úpravu
• konečná povrchová úprava – ušľachtilé
fasádne omietky
MPL Piešťany
Priemyselná 6
Infolinka: 033/774 4396
MPL INTERIÉR Trenčín
Zlatovská 1286
(oproti VOD-EKO)
Infolinka: 0903 750 300
MPL STAVEBNINY Trenčín
Rybárska 3
Infolinka: 0903 240 602
MPL Rybany
areál železničnej stanice
po ľavej strane v smere
od Bánoviec nad Bebravou
Infolinka: 0903 899 130
MPL Trnava
Mikovíniho 4
Infolinka: 033/534 6281
predajne JOVAK
stavebniny JOVAK s.r.o.
Bratislava
Prievozská 32
Infolinka: 0907 901 755
Dunajská Lužná
Nová Lipnica 381
Infolinka: 0907 901 773
Senec
Trnavská 19
Infolinka: 0907 901 793
Čierna voda
Chorvátsky Grob 901/5
Infolinka: 0907 989 631
Systém s minerálnou
vlnou za cenu značkového
systému s fasádnym
polystyrénom
EPS.
...a stavba dýcha!
Ak sa rozhodnete pre
zateplenie systémom
s fasádnym polystyrénom,
dáme Vám 5 cm hrúbky
polystyrénu zdarma!
Minerálna vlna
• prírodný materiál
• požiarna odolnosť
• šetrí životné
prostredie
• vysoká odolnosť
voči prierazu
• vysoká paropriepustnosť
(stavba dýcha)
Certifikovaný zatepľovací systém
s fasádnym POLYSTYRÉNOM EPS
ETA - 10 / 0377
Certifikovaný zatepľovací systém
s fasádnou MINERÁLNOU VLNOU
ETA - 10 / 0378
HRÚBKA 6 CM
Fasádny
zatepľovací
systém
MPL Žilina
Bánovská cesta 6
Infolinky: 0914 326 098
0917 673 611
PONUKA PLATÍ DO 31.12.2011
WWW.MPL.SK
Download

10 - október 2011