Nitriansky samosprávny kraj
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre
Život knižníc
regionálny knihovnícky časopis
číslo 2/2011
OBSAH
Kultúrny kalendár 2012 .......................................................................................................... 3
Profily jubilujúcich autorov .................................................................................................. 10
Miroslav Pius (regionálny spisovateľ) .............................................................................. 10
Klára Jarunková ................................................................................................................ 11
Výročia obcí okresov Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce .............................................................. 12
Kultúrno-vzdelávacia činnosť v Mestskej knižnici vo Vrábľoch v roku 2011 .................... 13
Mestská knižnica vo Vrábľoch po rekonštrukcii .................................................................. 14
Vynovené a moderné priestory Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali .......................... 15
Knihovníčky na stretnutí v Šuriankach ................................................................................ 17
Poďme rýchlejšie s dobou .................................................................................................... 18
Udelená medaila pre Ing. Silviu Stasselovú ......................................................................... 19
Prepracovaná smernica IFLA pre služby verejných knižníc ................................................ 19
Nobelovu cenu za literatúru v roku 2011 získal Švéd Tomas Tranströmer ........................ 19
Je vaša knižnica zaregistrovaná v Zozname knižníc SR?..................................................... 20
Dotačný systém Ministerstva kultúry SR na rok 2012 ......................................................... 20
Ročný výkaz o knižnici za rok 2011 .................................................................................... 21
Obecné knižnice majú nových knihovníkov ........................................................................ 22
Noví knihovníci sa opäť školili ............................................................................................ 22
Knihovnícki jubilanti 2012 ................................................................................................... 23
Prihláste sa do 3. ročníka súťaže zodpovedne.sk ................................................................. 24
Záložka do knihy spojuje školy ............................................................................................ 24
Vzdelávací projekt pre deti a mládež na www.ovce.sk ........................................................ 25
2
KALENDÁRIUM NA ROK 2012
KULTÚRNY
ROK 2012
-
JANUÁR
1. 1.
4. 1.
7. 1. 1922
8. 1. 1932
9. 1. 1952
11. 1. 1877
15. 1. 1622
16. 1. 1847
16. 1. 1917
21. 1. 1862
24. 1.
24. 1. 1852
24. 1. 1922
26. 1. 1922
27. 1. 1912
29. 1. 1912
30. 1.
30. 1. 1907
31. 1. 1797
KALENDÁR
2012
Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami
(vyhlásený Európskou úniou)
Medzinárodný rok družstiev (vyhlásený Organizáciou spojených národov)
Deň vzniku Slovenskej republiky – štátny sviatok
Svetový Braillov deň (WBU – Svetová slepecká únia)
narodila sa v Ludaniciach Helena Križanová – Brindzová, autorka literatúry pre deti, redaktorka, prekladateľka (zomrela 1.8.1990 v Bratislave) –
90. výročie narodenia
narodil sa v Ladcoch Pavel Koyš, básnik (zomrel 7.7.1993 v Bratislave) –
80. výročie narodenia
zomrel v Bratislave Elo Šándor, spisovateľ – prozaik, humorista (narodil
sa 8.3.1896 vo Vrbovom) – 60. výročie úmrtia
zomrel v Dolnom Kubíne Janko Matúška, romantický (štúrovský) básnik,
autor textu slovenskej hymny (narodil sa 10.1.1821 v Dolnom Kubíne) –
135. výročie úmrtia
narodil sa v Paríži Moliére (vl. m. Jean-Baptiste Poquelin), francúzsky
dramatik a herec (zomrel 17.2.1673 v Paríži) – 390. výročie narodenia
narodil sa v Hlbokom Svetozár Hurban-Vajanský, slovenský buditeľ,
spisovateľ, redaktor Národných novín v Martine (zomrel 17.8.1916
v Martine) – 165. výročie narodenia
narodil sa v Párnici Andrej Melicherčík, etnograf, profesor Univerzity
Komenského v Bratislave. Redigoval v Nitre noviny Vôľa ľudu (zomrel
30.5.1966 v Ružomberku ) – 95. výročie narodenia
zomrela Božena Němcová, česká spisovateľka, národná buditeľka (narodila sa 4.2.1820) – 150. výročie úmrtia
Sviatok sv. Františka Salezského, patróna spisovateľov, novinárov
a tlače
zomrel vo Viedni Ján Kollár, básnik, filológ, filozof (narodil sa 29.7.1793
v Mošovciach) – 160. výročie úmrtia
narodil sa v Starej Pazove Zlatko Klátik, literárny kritik a historik, spisovateľ pre deti (zomrel 24.8.1990 v Bratislave) – 90. výročie narodenia
narodila sa v Dolnej Ždani Elena Čepčeková, spisovateľka pre deti
a mládež, redaktorka. Učila v Kostoľanoch pod Tríbečom (zomrela
6.1.1992 v Bratislave) – 90. výročie narodenia, 20. výročie úmrtia
narodil sa v Prievidzi Ján Pásztor, cirkevný hodnostár, publicista, právnik
(zomrel 8.11.1988 v Nitre) – 100. výročie narodenia
narodil sa v Mýte pod Ďumbierom František Švantner, spisovateľ, pracovník Matice slovenskej (zomrel 13.10.1950 v Prahe) – 100. výročie narodenia
Medzinárodný deň bez internetu
narodil sa v Banskej Štiavnici – Štefultov Jozef Horák, prozaik, dramatik,
básnik, autor literatúry pre deti a mládež (zomrel 11. 6. 1974 v Prešove)
– 105. výročie narodenia
narodil sa v Liechtenthale Franz Peter Schubert, rakúsky hudobný skladateľ (zomrel 19.11.1828 vo Viedni) – 215. výročie narodenia
3
KALENDÁRIUM NA ROK 2012
FEBRUÁR
3. 2. 1812
7. 2. 1812
7. 2. 1937
13. 2. 1932
15. 2. 1892
16. 2. 1907
16. 2. 1942
21. 2.
23. 2. 1932
25. 2. 1842
26. 2. 1802
27. 2. 1812
27. 2. 1902
27. 2. 1902
MAREC
10. 3. 1982
13. 3. 1977
15. 3. 1967
16. 3. 1982
19. 3. 1817
26. 3. 1977
26. 3. – 1. 4.
30. 3.
narodil sa v Záborí Jonáš Záborský, spisovateľ a dramatik (zomrel
23.1.1876 v Župčanoch) – 200. výročie narodenia
narodil sa Charles Dickens, anglický spisovateľ (zomrel 8.6.1870)
– 200. výročie narodenia
narodil sa v Topoľčiankach Pavol Hudík, dramatizátor, esejista, podielal
sa na sformovaní modernej koncepcie literárneho vysielania Slovenského
rozhlasu – 75. výročie narodenia
narodil sa v Úľanoch nad Žitavou Ján Turan, básnik, redaktor, autor literatúry pre deti – 80. výročie narodenia
narodil sa v Békéscsabe Ján Valašťan-Dolinský, hudobný skladateľ, zberateľ ľudových piesní (zomrel 2.3.1965 v Nitre) – 115. výročie narodenia
narodil sa v Hybiach Dobroslav Chrobák, spisovateľ, literárny a výtvarný
kritik a redaktor (zomrel 16.5.1951 v Bratislave) – 105. výročie narodenia
narodil sa v Novej Vsi nad Žitavou Miroslav Pius, básnik, spisovateľ,
autor literatúry pre deti – 70. výročie narodenia
Medzinárodný deň materinského jazyka (UNESCO)
narodil sa v Banskej Štiavnici Anton Hykisch, spisovateľ, autor literatúry
pre deti a cestopisných reportáží – 80. výročie narodenia
narodil sa Karl May, nemecký spisovateľ dobrodružných románov (zomrel 30.3.1912) – 170. výročie narodenia – 100. výročie úmrtia
narodil sa Victor Hugo, francúzsky básnik, spisovateľ a románopisec
(zomrel 22.5.1885) – 210. výročie narodenia
narodil sa v Hornej Lehote Samo Chalupka, básnik (zomrel 19.5.1883
v Hornej Lehote) – 200. výročie narodenia
narodil sa Ľudovít Fulla, akademický maliar (zomrel 21.4.1980
v Bratislave) – 110. výročie narodenia
narodil sa John Steinbeck, americký spisovateľ (zomrel 20.12.1968)
– 110. výročie narodenia
zomrel v Bratislave Milo Urban, spisovateľ, redaktor, prekladateľ (narodil
sa 24.8.1904 v Rabčiciach) – 30. výročie úmrtia
zomrel v Bratislave František Krištof Veselý, slovenský tenorista, herec
a režisér, jedna z najvýznamnejších osobností slovenskej operety
a populárnej hudby – 35. výročie úmrtia
narodila sa v Modre Veronika Šikulová, poetka, prozaička, publicistka 45. výročie narodenia
zomrel v Poughkeepsie (USA) Andrej Žarnov (vl.m. František Šubík),
exilový básnik, prekladateľ, lekár (narodil sa 19.11.1903 v Kuklove)
– 30. výročie úmrtia
narodil sa v Beckove Jozef Miloslav Hurban, politik, národný buditeľ,
redaktor a spisovateľ (zomrel 21.2.1888 v Hlbokom)
– 195. výročie narodenia
zomrel v Piešťanoch Ivan Stodola, spisovateľ, dramatik, lekár (narodil sa
10.3.1888 v Liptovskom Mikuláši) – 35. výročie úmrtia
Týždeň slovenských knižníc
Noc s Andersenom
4
KALENDÁRIUM NA ROK 2012
APRÍL
1. 4.
1. 4.1907
2. 4.
3. 4. 1897
3. 4. 1917
6. 4. 1942
11. 4. 1927
18. 4. 1857
20. 4. 1872
22. 4.
24. 4. 1822
26. 4. 1872
27. 4. 1822
28. 4. 1922
MÁJ
1. 5.
8. 5.
11. 5. 1937
12. 5. 1922
12. 5. 1942
22. 5. 1932
22. 5. 1937
Medzinárodný deň vtáctva
narodil sa v Zavare Gejza Dusík, slovenský skladateľ, priekopník slovenskej operety (zomrel 5.5.1988 v Bratislave)– 105. výročie narodenia
Medzinárodný deň detskej knihy (deň narodenia dánskeho rozprávkara
Hansa Christiana Andersena)
zomrel vo Viedni Johannes Brahms, nemecký romantický skladateľ (narodil sa 7.5.1833 v Hamburgu) – 115. výročie úmrtia
narodil sa v Slovenskej Ľupči Tibor Andrašovan, slovenský skladateľ
(opery, balety, úpravy ľudových piesní, filmová hudba) a dirigent (zomrel
14. júna 2001 v Bratislave) – 95. výročie narodenia
narodil sa v Ružomberku Jaroslav Rezník, básnik, autor televíznych, rozhlasových a bábkových hier – 70. výročie narodenia
narodil sa v Pezinku Dušan Slobodník, spisovateľ, literárny vedec, kritik,
prekladateľ (zomrel 13.12.2001 v Bratislave) – 85. výročie narodenia
narodila sa vo Zvolenskej Slatine Terézia Vansová, spisovateľka (zomrela
10.10.1942 v Banskej Bystrici) – 155. výročie narodenia – 70. výročie
úmrtia
zomrel v Radvani Andrej Sládkovič, básnik, publicista, prekladateľ (narodil sa 30.3.1820 v Krupine) – 140. výročie úmrtia
Deň Zeme
narodil sa v Liptovskom Mikuláši Janko Kráľ, revolučný štúrovský básnik (zomrel 23.5.1876 v Zlatých Moravciach) – 190. výročie narodenia
narodila sa v Bzinciach pod Javorinou Ľudmila Podjavorinská, spisovateľka pre deti a publicistka (zomrela 2.3.1951 v Novom Meste nad Váhom)
– 140. výročie narodenia
narodil sa v Rakovej Ján Palárik, priekopník divadla, dramatik, politik
a redaktor, spoluzakladateľ Matice slovenskej, zostavovateľ šlabikára a
čítanky (zomrel 7.12.1870 v Majcichove) – 190. výročie narodenia
narodila sa v Červenej Skale Klára Jarunková, prozaička, autorka literatúry pre deti a mládež (zomrela 11.7.2005 v Bratislave) – 90. výročie narodenia
Sviatok práce – štátny sviatok
Deň víťazstva nad fašizmom – 67. výročie
zomrel v Banskej Bystrici Viliam Figuš-Bystrý, slovenský skladateľ,
zbieral a upravoval ľudové piesne (narodil sa 28.2.1875 v Banskej Bystrici) – 75. výročie úmrtia
narodil sa v Nitre Tibor Bartfay, slovenský sochár – 90. výročie narodenia
narodila sa v Bratislave Jana Šrámková, prozaička, autorka literatúry pre
deti a mládež – 70. výročie narodenia
narodil sa v Šarišskom Štiavniku Andrej Červenák, literárny vedec, pôsobí na UKF v Nitre – 80. výročie narodenia
narodil sa v Bratislave Tomáš Janovic, básnik, scenárista, spisovateľ pre
deti, prekladateľ – 75. výročie narodenia
5
KALENDÁRIUM NA ROK 2012
JÚN
1. 6. 1822
2. 6. 1922
14. 6. 1942
18. 6. 1892
19. 6. 1932
JÚL
2. 7. 1977
5. 7.
5. 7.
8. 7. 1817
10. 7. 1947
11. 7. 1937
11. 7. 1937
12. 7. 1907
15. 7. 1922
17. 7. 1907
17. 7. 1927
17. 7. 1992
AUGUST
8. 8. 1937
10. 8. 1822
narodil sa v Hnúšti Ján Francisci Rimavský, spisovateľ, redaktor, organizátor slovenského národného hnutia (zomrel 7.3.1905 v Martine)
– 190. výročie narodenia
narodila sa v Košiciach Božena Mačingová, autorka literatúry pre deti
a mládež, autorka rozhlasových hier a poviedok pre dospelých – 90. výročie narodenia
narodila sa v Budapešti Mila Haugová, poetka, prekladateľka – 70. výročie narodenia
narodil sa v Prešove Janko Borodáč, jeden zo zakladateľov a budovateľov
slovenského profesionálneho divadla, divadelný režisér, herec, pedagóg
– 120. výročie narodenia
zomrel v Nitre Ján Damborský, jazykovedec, archivár. Od roku 1928
profesor gymnázia v Nitre (narodil sa 12.8.1880 v Kopčanoch) – 80. výročie úmrtia
zomrel v Montreuxe Vladimír Nabokov, rusko-americký prozaik (narodil
sa 22.4.1899 v Petrohrade) – 35. výročie úmrtia
sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda – štátny sviatok
Deň zahraničných Slovákov
narodil sa v Dolnom Kubíne Andrej Radlinský, náboženský spisovateľ,
jazykovedec, redaktor. Kaplán v Zlatých Moravciach (zomrel 26.4.1879
v Kútoch) – 195. výročie narodenia
narodil sa v Nitre Ivan Hudec, spisovateľ, lekár – 65. výročie narodenia
narodil sa v Spišských Vlachoch Ján Štiavnický, prozaik, spisovateľ pre
deti a mládež, dramatik (zomrel 9.8.1993 v Košiciach) – 75. výročie narodenia
zomrel v Beverly Hills George Gershwin, americký skladateľ, klavirista
a dirigent, v tvorbe kombinujúci európsku a afroamerickú džezovú hudbu
(narodil sa 26.9.1898 v Brooklyne) – 75. výročie úmrtia
narodil sa v Malackách Ľudo Zúbek, prozaik (zomrel 23.6.1969
v Bratislave) – 105. výročie narodenia
narodila sa v Haliči pri Lučenci Hana Ponická, prozaička, spisovateľka
pre deti, prekladateľka (zomrela 21.8.2007 v Banskej Bystrici– 5. výročie
úmrtia) – 90. výročie narodenia
narodil sa vo Vrábľoch Imrich Godin, slovenský operný spevák, tenorista
(zomrel 13.4.1979 v Bratislave) – 105. výročie narodenia
narodil sa v Trnave Miroslav Válek, básnik, publicista, prekladateľ
(zomrel 27.1.1991 v Bratislave) – 85. výročie narodenia
prijatie Deklarácie SNR o zvrchovanosti Slovenskej republiky
– 20. výročie
zomrel v Brezne Martin Rázus, básnik, prozaik, publicista, politik
(18.10.1888 vo Vrbici) – 75. výročie úmrtia
narodil sa v Hornom Záturčí Ján Kalinčiak, štúrovský básnik, redaktor
(zomrel 16.6.1871 v Martine) – 190. výročie narodenia
6
KALENDÁRIUM NA ROK 2012
10. 8. 1922
14. 8. 1927
16. 8. 1977
21. 8. 1947
29. 8. 1944
30. 8. 1912
SEPTEMBER
1. 9. 1992
14. 9. 1947
17. 9. 1937
21. 9. 1922
23. 9. 1922
25. 9. 1897
OKTÓBER
2. 10. 1867
3. 10. 1762
15. 10. 1997
22. 10. 1937
29. 10. 1797
NOVEMBER
3. 11. 1937
3. 11. 1957
narodil sa v Klenovci Vladimír Mináč, spisovateľ, redaktor, publicista
(zomrel 25.10.1996 v Bratislave) – 90. výročie narodenia
narodil sa v Nitre Ján Kákoš, dramatik, kultúrny pracovník (zomrel
11.9.1996 v Bratislave) – 85. výročie narodenia
zomrel v Memphise, Tennessee Elvis Aaron Presley, americký spevák,
skladateľ a gitarista (narodil sa 8.1.1935 v Tupele, Mississippi) – 35. výročie úmrtia
narodil sa v Banskej Štiavnici Milan Augustín, autor literatúry faktu
– 65. výročie narodenia
výročie SNP – štátny sviatok – 68. výročie
narodil sa v Liptovskom Mikuláši Pavol Strauss, spisovateľ, lekár. Od r.
1956 pôsobil v Nitre (zomrel 3.6.1994 v Nitre) – 100. výročie narodenia
prijatie Ústavy SR NR SR – Deň ústavy Slovenskej republiky – štátny
sviatok – 20. výročie
narodil sa v Nových Zámkoch Ľuboš Jurík, prozaik, publicista
– 65. výročie narodenia
narodil sa v Červenom Hrádku Vincent Šabík, literárny vedec, prekladateľ
– 75. výročie narodenia
narodila sa v Píle Mária Haštová, spisovateľka pre deti
– 90. výročie narodenia
narodil sa v Slovenskej Ľupči Roman Kaliský, prozaik, dramatik
a publicista – 90. výročie narodenia
narodil sa v New Albany, Mississippi William Faulkner, americký básnik
a prozaik (zomrel 6.7.1962 v Byhalii, Mississippi)
– 115. výročie narodenia
narodila sa v Polichne Božena Slančíková-Timrava, prozaička, autorka
divadelných hier (zomrela 27.11.1951 v Lučenci) – 145. výročie narodenia
narodil sa v Slanici Anton Bernolák, kodifikátor prvého slovenského spisovného jazyka a organizátor kultúrneho života (zomrel 15.1.1813
v Nových Zámkoch) – 250. výročie narodenia
zomrel v Nitre Pavol Takáč, regionálny historik, publicista, nitriansky
archivár (narodil sa 2.11.1911 v Poľnom Kesove) – 15. výročie úmrtia
narodil sa v Lúčkach Tadeáš Salva, hudobný skladateľ (zomrel 3.1.1995
v Bratislave) – 75. výročie narodenia
narodil sa vo Veselom Štefan Moyzes, národnokultúrny dejateľ, katolícky
biskup, prvý predseda Matice slovenskej (zomrel 5.7.1869 v Žiari nad
Hronom) – 215. výročie narodenia
narodila sa v Poprade Viera Švenková, prozaička a prekladateľka
– 75. výročie narodenia
narodil sa v Bratislave Martin M. Šimečka, prozaik a publicista
– 55. výročie narodenia
7
KALENDÁRIUM NA ROK 2012
4. 11. 1847
13. 11.
13. 11. 1987
16. 11.1947
17. 11.
18. 11. 1907
21. 11.1927
28. 11. 1907
DECEMBER
5. 12. 1897
6. 12. 1872
8. 12. 1982
9. 12. 1957
12. 12. 1812
13. 12. 1797
17. 12. 1887
25. 12. 1977
26. 12. 1892
28. 12. 1937
29. 12. 2002
zomrel v Lipsku Felix Mendelssohn-Bartholdy, nemecký romantický
skladateľ, dirigent a klavirista (narodil sa 3.2.1809 v Hamburgu)
– 165. výročie úmrtia
Medzinárodný deň nevidiacich
zomrel v Trnave Július Gábriš, biskup, cirkevný historik (narodil sa
5.12.1913 v Tesárskych Mlyňanoch)
– 25. výročie úmrtia
narodil sa v Zemianskom Podhradí Drahoslav Machala, prozaik, autor
literatúry faktu – 65. výročie narodenia
Deň boja za slobodu a demokraciu – štátny sviatok
Medzinárodný deň študentstva
narodil sa v Liptovskej Sielnici Andrej Plávka, slovenský básnik, prozaik
(zomrel 11.7.1982 v Bratislave - 30. výročie úmrtia )
– 105. výročie narodenia
narodil sa v Malých Krškanoch Andrej Chudoba, básnik, prozaik, scenárista – 85. výročie narodenia
narodil sa v Ríme Alberto Moravia (vl.m. Pincherle), taliansky spisovateľ, najviac prekladaný taliansky prozaik 20 stor. (zomrel 26.9.1990
v Ríme) – 105. výročie narodenia
narodil sa v Bánovciach nad Bebravou Jozef Rosinský, slovenský organista a skladateľ (zomrel 12.11.1973 v Nitre) – 115. výročie narodenia
narodil sa vo Zvolenskej Slatine Mikuláš Moyzes, hudobný skladateľ
(zomrel 2.4.1944 v Prešove) – 140. výročie narodenia
zomrel v Bratislave Ján Smrek, básnik a prekladateľ (narodil sa
16.12.1898 v Zemianskom Lieskovom) – 30. výročie úmrtia
narodil sa v Bratislave Roman Brat, autor literatúry pre deti, prekladateľ,
publicista, scenárista – 55. výročie narodenia
zomrel v Nitre Ondrej Mésaroš, popredný bernolákovec (narodil sa
23.10.1741 vo Vavríne) – 200. výročie úmrtia
narodil sa Heinrich Heine, nemecký básnik (zomrel 17.2.1856)
– 215. výročie narodenia
narodil sa v Hrusiciach Josef Lada, český maliar, ilustrátor, karikaturista
a spisovateľ (zomrel 14.12.1957 v Prahe) – 125. výročie narodenia,
– 55. výročie úmrtia
zomrel v Corsier-sur-Vevey (Švajčiarsko) Sir Charles Spencer Chaplin,
americký filmový herec, priekopník filmovej grotesky, režisér a scenárista,
jedna z najvýznamnejších osobností svetovej kinematografie (narodil sa
16.4.1889 v Londýne) – 35. výročie úmrtia
narodil sa v Mošovciach Štefan Krčméry, básnik a literárny vedec. Od
roku 1936 žil v Nitre (zomrel 15.2.1955 v Pezinku) – 120. výročie narodenia
zomrel v Auteuile pri Paríži Maurice Ravel, francúzsky skladateľ, spolu
s C. Debussym hlavný predstaviteľ impresionizmu (narodil sa 7.3.1875
v Ciboure) – 75. výročie úmrtia
zomrel v Bratislave Július Satinský, humorista, dramatik, publicista, autor
literatúry pre deti a mládež (narodil sa 20.8.1941 v Bratislave)
– 10. výročie úmrtia
8
KALENDÁRIUM NA ROK 2012
VÝROČIA BEZ PRESNEJŠÍCH ÚDAJOV
1907
1937
1937
1957
slovenský vynálezca, priekopník bezdrôtovej telegrafie Jozef Murgaš
(1864-1929) dostal patent na vlnomer (je vytvorený samostatným ladeným
obvodom, kde ladiaci kondenzátor tvorí kapacitné slúchadlo, ktoré je zároveň zvukovým indikátorom ladenia) – 105. výročie
vydal Spolok sv. Vojtecha Jednotný katolícky spevník, ktorého hudobnú zložku vynikajúco pripravil Mikuláš Schneider-Trnavský
– 75. výročie
Walt Disney natočil prvý dlhometrážny kreslený film Snehulienka
a sedem trpaslíkov – 75. výročie
zriadili Štátne lesy v Topoľčiankach zubriu oboru, jedinú v strednej
Európe – 55. výročie
Použitá literatúra:
Encyklopédia slovenských spisovateľov. – Zv. 1.: A-O. – Bratislava : Obzor, 1984. - 483 s.
Encyklopédia slovenských spisovateľov. – Zv. 2.: P-Ž. – Bratislava : Obzor, 1984. - 536 s.
Slovník slovenských spisovateľov. – Praha : Libri, 2000. – 526 s.
Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia / Sprac. Augustín Maťovčík ... [et. al.]. – Bratislava : Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov ; Martin : Slovenská národná knižnica, 2001. - 527 s.
9
KALENDÁRIUM NA ROK 2012
Profily jubilujúcich autorov
MIROSLAV PIUS (regionálny spisovateľ)
70. výr. narodenia
básnik, prozaik, esejista
Miroslav Pius sa narodil 16. 2. 1942 v Novej Vsi nad
Žitavou. V rokoch 1956 – 1960 študoval na pedagogickej
škole v Leviciach. Potom rok pôsobil ako učiteľ na Základnej škole v Starom Tekove. Po absolvovaní základnej
vojenskej služby študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, odbor slovenčina a dejepis. Po ukončení
štúdia sa v roku 1968 stal literárnym redaktorom Československého rozhlasu v Bratislave. Pre svoje občianske
a politické postoje k augustovým udalostiam roku 1968
i neskoršiemu vývoju u nás bol politicky a občiansky diskriminovaný. Mal problémy so zamestnaním i publikačnou činnosťou. V rokoch 1970 – 1971 vykonával funkciu
metodika Osvetového ústavu v Bratislave. Potom znovu
učil na gymnáziu v Modre v období rokov 1971 – 1976.
Ďalšie roky pracoval ako redaktor Bojovníka, referent
v Obvodnom kultúrnom a spoločenskom stredisku a nakoniec aj v chemickom závode v Bratislave. Po novembri 1989 sa stal riaditeľom Školskej správy v Bratislave, potom bol riaditeľom Národného osvetového centra a od roku 1999 pracoval
v Matici slovenskej v Bratislave.
Do literárneho diania vstúpil ešte ako vysokoškolák, keď publikoval v študentských časopisoch Echo a Reflex. Ako básnik knižne debutoval zbierkou Pyrománia (1966), ktorá je výpoveďou o hľadaní miesta mladej nastupujúcej generácie v prudko sa meniacej spoločnosti.
Druhá zbierka Cesta až na koniec smrti (1969) je filozoficko-úvahovým básnickým cyklom
na tému lásky a smrti. V roku 1976 vydal formou samizdatu básnickú zbierku Ťarcha
a milosť, až v roku 1992 mu oficiálne vyšla druhá zbierka Vášne a smútky. Obe zbierky sú
básnickým vyjadrením prežitej skúsenosti. Knihy Dobrodružstvá Obra Zubra (1994)
a Chlapec na bielom koni (1995) sú určené deťom. Napísal aj esejisticky ladenú prózu Tri
ženy (1993), ktorá predstavuje citlivý pohľad na problémy súčasných žien. Z autorovej esejistickej tvorby treba spomenúť aj práce Ján Francisci Rimavský a vrcholná fáza slovenského
národného obrodenia (1997) a Poslední svätci romantizmu (1998). Je taktiež autorom románu
Záznam o vnútornom exile (2002) a zbierky s názvom Srdce mi horí v ohni (1998). O dejinách
hrnčiarstva napísal monografiu Ruky a hlina (2006) a o archeologických nálezoch na juhu
Slovenska publikáciu Kronika znovuobjaveného času (2007).
Žije a tvorí v Nemčiňanoch v okrese Zlaté Moravce. Spolupracuje so Slovenským rozhlasom a s viacerými literárnymi periodikami.
10
KALENDÁRIUM NA ROK 2012
KLÁRA JARUNKOVÁ
90. výr. narodenia
prozaička, autorka literatúry pre deti a mládež
Spisovateľka Klára Jarunková (rod. Chudíková) sa narodila 28. 4. 1922 v Červenej Skale. Vzdelanie získala na
gymnáziu v Banskej Bystrici, kde v roku 1940 úspešne zmaturovala. Popri zamestnaní začala študovať slovenčinu
a filozofiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského
v Bratislave, no štúdium nikdy nedokončila. Začala pracovať ako učiteľka, neskôr pracovala na bratislavskej radnici,
v Československom rozhlase a napokon sa v roku 1954 usadila v redakcii humoristického časopisu Roháč. Zomrela
11. 7. 2005 v Bratislave.
Jej prvá kniha vyšla až v roku 1960 s názvom Hrdinský
zápisník. Ide o voľne pospájané príbehy z každodenného
života dvojice šiestakov. Príbehy podáva z pohľadu dieťaťa
a napísané sú v prvej osobe, čím dáva šancu lepšie sa vcítiť
do deja a zosobniť si ho. Dievčenský román Jediná (1963) je
prvou a čitateľsky najúspešnejšou prózou, v ktorej sa mladí
hrdinovia usilujú zvládnuť skutočnosť sveta dospelých. V románe Brat mlčanlivého Vlka
(1967) ide o dvojportrét dvoch bratov (rozprávača siedmaka Ďura a zároveň obdivné zobrazenie staršieho brata) v prostredí horskej prírody, ktorá prináša príjemné i tragické zážitky.
V roku 1968 vyšla novela Pomstiteľ, v ktorej hlavný hrdina odzrkadľuje svoju ťaživú rodinnú
situáciu počas pobytu v nemocnici, kde sa liečil zo zranení po bitke s neznámymi chlapcami.
V novele Tulák (1973) sú vykreslené osobné trápenia hlavného hrdinu. O štyri roky neskôr jej
vyšiel román Tiché búrky (1977), v ktorom šestnásťročný Martin rozpráva o problémoch,
s ktorými sa stretá po matkinej smrti a po presťahovaní do nového bydliska. V diele Horehronský talizman (1978) spracovala zápisky svojho otca Júliusa Chudíka. V románe Nízka
oblačnosť (1993), ktorý venovala dospievajúcim dievčatám, hlavná hrdinka zápasí s traumou
z rozvodu svojich rodičov a matkinho vzťahu k otcovi svojej najlepšej kamarátky.
Pre najmladšie deti Klára Jarunková napísala rad príbehov zo súčasnosti, v ktorých pomocou postupov ľudovej rozprávky dáva do popredia základné životné potreby a hodnoty, akými
sú rodičovská láska alebo priateľstvo. Sú to diela O jazýčku, ktorý nechcel hovoriť (1964),
O psovi, ktorý mal chlapca (1974), O Tomášovi, ktorý sa nebál tmy (1978), O vtáčikovi, ktorý
vedel tajomstvo (1983), O dievčatku, ktoré šlo hľadať rozprávku (1984). Je autorkou aj lyrickej detskej prózy Dedko a vlk (1989). Niektoré jej knihy ilustrovala jej dcéra, akademická
maliarka a karikaturistka Daniela Zacharová.
V roku 1980 bola Klára Jarunková ocenená titulom zaslúžilá umelkyňa. Niekoľkokrát sa
stala laureátkou viacerých medzinárodných ocenení, vrátane cien Deutscher Jugendbuch,
Premio Europeo Citta di Caorla, Premio Bancarellino, či diplom Hansa Christiana Andersena.
Taktiež je nositeľkou Pribinovho kríža 1. triedy a Radu Ľudovíta Štúra 1. triedy.
11
KALENDÁRIUM NA ROK 2012
Výročia obcí
okresov Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce
Milí knihovníci,
viete o tom, že vaša obec má v roku 2012 výročie prvej písomnej zmienky o obci? Prinášame vám o tom informáciu, ktorú čerpáme z databázy, ktorú spracovávajú pracovníčky úseku regionálnej bibliografie Krajskej knižnice Karola Kmeťka v Nitre.
okres Nitra
1232 prvá písomná zmienka o obci Hosťová
1232 prvá písomná zmienka o obci Klasov
1232 prvá písomná zmienka o obci Žitavce
1272 prvá písomná zmienka o obci Rišňovce
1332 - 37 prvá písomná zmienka o obci Melek
- 780. výročie
- 780. výročie
- 780. výročie
- 740. výročie
- 680. výročie
okres Šaľa
1002 prvá písomná zmienka o meste Šaľa v listine prvého uhorského kráľa
sv. Štefana. Spomína sa v nej územie Terra Wag, súčasťou ktorého je
aj časť katastra dnešnej Šale
- 1010. výročie
1002 prvá písomná zmienka o obci Diakovce
- 1010. výročie
1237 prvá písomná zmienka o obci Tešedíkovo (Pered)
- 775. výročie
okres Zlaté Moravce
1232
1232
1272
1322
1332
1387
1397
prvá písomná zmienka o obci Nemčiňany
prvá písomná zmienka o obci Velčice
prvá písomná zmienka o obci Martin nad Žitavou
prvá písomná zmienka o obci Obyce (Ebedicz)
prvá písomná zmienka o obci Hostie
prvá písomná zmienka o obci Jedľové Kostoľany
prvá písomná zmienka o obci Zlatno
12
- 780. výročie
- 780. výročie
- 740. výročie
- 690. výročie
- 680. výročie
- 625. výročie
- 615. výročie
ČINNOSŤ A AKTIVITY NAŠICH KNIŽNÍC
Kultúrno-vzdelávacia činnosť v Mestskej knižnici
vo Vrábľoch v roku 2011
Mestská knižnica vo Vrábľoch spolupracuje so všetkými materskými, základnými
a strednými školami vo Vrábľoch. Každoročne pre žiakov týchto škôl pripravuje okolo 40
kultúrno-vzdelávacích podujatí. Sú to hodiny knihovnícko-informatickej výchovy, rozprávkové dopoludnia alebo popoludnia, besedy o knihách, besedy so spisovateľmi, vlastivedné
prechádzky po pamätihodnostiach mesta Vráble, slávnostný zápis prvákov do knižnice a iné
podujatia. Hlavným cieľom týchto podujatí je motivácia detí k čítaniu, oboznámenie ich
s knižnicou, s možnosťou stať sa čitateľom. Týmito formami knižničnej práce získava knižnica nových čitateľov.
Top podujatiami tohto roka
boli besedy so spisovateľmi.
V januári k nám zavítal spisovateľ a cestovateľ František Kele,
ktorý zo svojich ciest napísal
viac ako 30 kníh. Besedy s ním
sme pripravili pre študentov
Gymnázia vo Vrábľoch. Študentom už mesiac pred besedou sme
rozdali knihy na čítanie od uvedeného autora, aby vedeli na
besede reagovať, pýtať sa a klásť
otázky. Dňa 26. januára 2011 sa
uskutočnili pre študentov gymnázia dve besedy s autorom, na
ktorých sa zúčastnilo137 študentov. Druhou besedou so spisovateľom bola beseda s Otom Malým, ktorú sme pripravili pre
študentov Stredného odborného učilišťa elektrotechnického vo Vrábľoch. Beseda sa uskutočnila počas Týždňa slovenských knižníc 28. marca 2011. Bola to beseda o jeho dvoch knihách
– Mocipánov služobník a Peklo v raji. Tejto besedy sa zúčastnilo 35 študentov SOUE. Pre
žiakov Základnej školy na sídlisku Lúky sme pripravili 31. marca 2011 besedu s vedeckým
pracovníkom Arboréta Mlyňany, s pánom Ing. Petrom Maňkom na tému Rastliny našich parkov. Prednášateľ spojil svoje rozprávanie s prezentáciou. Žiaci živo diskutovali, pretože botanika je tiež ich učebným predmetom.
So záujmom účastníkov sa stretávajú aj vlastivedné prechádzky po pamätihodnostiach
mesta Vráble. Tieto už viac rokov organizuje naša knižnica spolu s autorom kníh o Vrábľoch
a regionálnym historikom, pánom PaedDr. Jozefom Trubínim. Ochotne a zadarmo pre knižnicu a pre vrábeľské deti a mládež venuje svoj čas, aby ich oboznámil s históriou nášho mesta.
Týmito prechádzkami po pamätihodnostiach mesta Vráble sa snažíme vytvárať u účastníkov
záujem o históriu mesta, vzbudiť u nich záujem o mesto a prehlbovať vzťah k mestu , ktoré je
buď ich rodné mesto alebo mesto, kde chodia do školy. V roku 2011 sme zrealizovali štyri
vlastivedné prechádzky.
Mestská knižnica sa zapojila aj do celonárodnej súťaže Čítajme s Osmijankom, spolu so
Základnou školou Viliama Záborského vo Vrábľoch. V októbri a novembri realizujeme Slávnostný zápis prvákov do knižnice. Zápis prvákov je bezplatný. Deti chodia do knižnice ako
celá trieda so svojou pani učiteľkou. Po zápise spolu s preukazom dostanú od nás aj malú
sladkú odmenu. Na tomto podujatí chceme ukázať už tým najmenším žiakom – prvákom
množstvo rozprávkových kníh, encyklopédií a iných náučných kníh, ktoré si môžu v knižnici
13
ČINNOSŤ A AKTIVITY NAŠICH KNIŽNÍC
vypožičať. Pre deti je už od malička dôležité vytvárať a pestovať vzťah ku knihám. Čítaním
kníh si deti rozširujú slovnú zásobu, čo prispieva k ich školskej úspešnosti. Bezplatne nezapisujeme len prvákov, ale všetci čitatelia sa môžu zadarmo zapísať počas Týždňa slovenských
knižníc. Pre žiakov, študentov a pedagogických pracovníkov realizujeme zápis aj prostredníctvom kultúrnych poukazov.
Chceme, aby knižnično-informačné služby využívalo čo najviac občanov mesta Vráble
a širokého okolia. Na webovej stránke knižnice máme on-line katalóg kníh a periodík, aby si
čitatelia aj v pohodlí domova mohli pozerať, aké knihy sa v našej knižnici nachádzajú
a inšpirovať ich k návšteve našej knižnice.
Mestská knižnica vo Vrábľoch po rekonštrukcii
Mestská knižnica vo Vrábľoch pociťovala viacej rokov nedostatok priestorov. V budove,
v ktorej sídli knižnica, bola okrem knižnice aj predajňa kvetinárstva a predajňa Anna mix.
Našou snahou bolo rozšíriť plochu knižnice o tieto obchody,
aby celá budova slúžila knižnici.
Potrebovali sme rozšíriť predovšetkým oddelenie pre deti.
Miestnosť na prízemí knižnice
využívalo detské oddelenie, kde
je každoročne zapísaných viac
ako 500 čitateľov, mala rozmer
5,8 m2 x 5,6 m2. V tejto miestnosti s regálmi a knihami sme
uskutočňovali aj podujatia pre
všetky MŠ a ZŠ vo Vrábľoch,
s ktorými knižnica spolupracuje. Knižnica ročne pripravuje okolo 40 kultúrno-vzdelávacích
podujatí. Podujatia pre deti je potrebné uskutočňovať v knižnici, pretože ich cieľom je oboznámiť deti s knižnicou, s knihami a ukázať im možnosť využívania knižničných služieb. Je to
forma knižničnej práce, ktorá knižnici pripravuje nových používateľov. Z tohto dôvodu bolo
nutné, aby knižnica mala na takéto formy knižničnej práce samostatnú miestnosť, aby deti
nesedeli na podujatiach natlačené vedľa seba (museli sa pomestiť) a ktorá by zároveň bola aj
čitárňou pre deti. Ďalším dôvodom, prečo knižnica potrebovala rozšíriť svoje priestory, bolo
zrušenie dvoch pobočiek knižnice a to v časti mesta Dyčka a v časti mesta Horný Ohaj. Opotrebované knihy z pobočiek sme vyradili a ostatné knihy sme museli premiestniť do knižnice
vo Vrábľoch.
K rekonštrukcii knižnice pristupovalo mesto Vráble (vlastník budovy a zriaďovateľ knižnice) postupne. V roku 2009 boli pričlenené ku knižnici zrekonštruované priestory bývalej
predajne kvetinárstva a predajne Anna mix. Detské oddelenie tým rozšírilo svoju plochu
o dve miestnosti, čím jedna miestnosť slúži na organizovanie kultúrno-vzdelávacích podujatí,
ale aj ako čitáreň pre deti. V oddelení boli umiestnené dva počítače s pripojením na internet.
Na prízemí knižnice boli vymenené staré okná za nové, plastové. Bola vytvorená kancelária
pre vedúcu knižnice.
V roku 2010 bola na budove knižnice zateplená a opravená strecha. V roku 2011 sa vymenili všetky okná na poschodí knižnice za plastové, bola vykonaná oprava vonkajšieho obvodového plášťa budovy. Taktiež bola odstránená stará opadávajúca mozaika a nahradil ju
14
ČINNOSŤ A AKTIVITY NAŠICH KNIŽNÍC
nový obklad. Budova knižnice skrásnela vďaka novej fasáde a je ozdobou nového námestia
v meste.
Sme radi, že Mestská knižnica vo Vrábľoch sídli priamo v centre mesta Vráble. Je prístupná pre starších obyvateľov, ako aj pre deti, ktoré nemusia chodiť za knihami niekde na
okraj mesta a rodičia sa ich nemusia báť púšťať do knižnice. Rekonštrukcia knižnice splnila
svoj praktický účel, ako aj estetickú požiadavku na budovu knižnice.
Mgr. Eva Franková
vedúca Mestskej knižnice vo Vrábľoch
Vynovené a moderné priestory Mestskej knižnice
Jána Johanidesa v Šali
Mestská knižnica Jána Johanidesa v Šali prešla v roku 2010 rozsiahlou rekonštrukciou.
Rekonštrukcia sa týkala ako interiéru, tak exteriéru budovy. Tento projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške
10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Výška poskytnutého príspevku bola
229 368,60 Eur.
Prostredníctvom rekonštrukcie budova získala nielen nový vzhľad, ale aj zvýšenie efektivity prevádzky a úsporu na režijných výdavkoch. Čo sa týka exteriéru, bola budova zateplená,
boli vymenené okná a dvere, pred budovou knižnice bol vytvorený priestor na letnú čitáreň
osadením novej zámkovej dlažby. Čo sa týka rozmiestnenia oddelení, tu k zmenám nedošlo.
Priestor pri vstupe do knižnice bol však upravený tak, aby vznikla moderná čitáreň a zároveň
priestor na organizovanie podujatí. Oddelenie pre deti a mládež bolo upravené na mieru deťom, t.j. vysoké regály boli nahradené nižšími aby mali deti lepší prístup ku knižkám. Pribudli
aj sociálne zariadenia pre verejnosť a taktiež výťah, čo je samozrejme obrovskou výhodou pre
starších, imobilných čitateľov, či mamičky s kočíkmi, ktorí mali predtým sťažený prístup na
náučné oddelenie, ktoré sa nachádza na poschodí. V priestoroch oddelenia náučnej literatúry
bol vytvorený aj archív, ktorý predtým v knižnici absentoval. Interiérové vybavenie knižnice
sa kompletne obnovilo. Budova tak získala moderný vzhľad nielen zvonka, ale aj zvnútra.
Nové zariadenie v podobe regálov na knihy, čitáreň, nové sociálne zariadenia, výťah, všetko
v súlade s exteriérom budovy.
Ďalším obrovským prínosom je rozšírenie a skvalitnenie informačno-komunikačných
technológií v knižnici. Vďaka projektu disponuje naše oddelenie odbornej literatúry šiestimi
novými počítačmi, z ktorých jeden obsahuje softvér pre slabozrakých používateľov. Taktiež
môžu čitatelia využívať nový skener a tlačiareň. Projekt rekonštrukcie zahŕňal aj projektor
a projekčné plátno, čo nám ponúka rozšíriť možnosti pri organizovaní podujatí. Vďaka dobrému vybaveniu knižnice z tejto stránky sa môžeme viac priblížiť hlavne k deťom a mladým,
pretože informačno-komunikačné technológie sú dnes neoddeliteľnou súčasťou ich života.
Projekt Rekonštrukcia a modernizácia knižnice mal pre knižnicu obrovský význam a to
nielen z pohľadu, že čitatelia si zaslúžia pekný priestor, taktiež sa nám rozšírili možnosti pri
organizovaní podujatí a môžeme sa viac priblížiť k hendikepovaným návštevníkom knižnice.
Moderným vzhľadom oslovujeme viac mladých čitateľov a vďaka skvalitneniu informačnokomunikačných technológií sa zlepšila práca knihovníkov, nehovoriac o úsporách na bežnom
chode knižnice.
Mgr. Adriana Gerová
vedúca Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali
15
ČINNOSŤ A AKTIVITY NAŠICH KNIŽNÍC
Vľavo pôvodné, vpravo zrekonštruované priestory Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali
Nové oddelenie beletrie (vľavo) a mládežníckej literatúry (vpravo)
16
ČINNOSŤ A AKTIVITY NAŠICH KNIŽNÍC
Knihovníčky na stretnutí v Šuriankach
S cieľom výmeny skúseností a poznatkov pri knihovníckej činnosti Mikroregión Radošinka v spolupráci s Obecným úradom Šurianky zorganizoval dňa 29. 9. 2011 pracovný workshop s názvom Knihovnícky klub – praktické rady a skúsenosti. Na stretnutí sa zúčastnilo 7
obecných knižníc (z 11 obcí mikroregiónu) a to: Alekšince, Čab, Lukáčovce, Malé Zálužie,
Nové Sady, Šurianky a Zbehy – časť Andač. Pozvanie prijali aj pracovníčky oddelenia metodiky, bibliografie a koordinácie Krajskej knižnice Karola Kmeťka v Nitre Mgr. Mária Beláňová a Mária Rezáková. Krajská knižnica vykonáva metodicko-koordinačnú činnosť zameranú na odborné usmerňovanie 102 verejných knižníc v Nitrianskom samosprávnom kraji a to
v okrese Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce. Do priamej metodickej pôsobnosti patria aj knižnice
mikroregiónu. Metodičky vypracovali pre obecné knižnice prehľad základných ukazovateľov
činnosti v rozmedzí troch rokov, prehľad počtu počítačov (z toho počítačov s pripojením na
internet pre verejnosť) a prehľad kultúrno-spoločenských podujatí na porovnanie
a prezentovanie dosiahnutých výsledkov. O možnostiach realizácie projektov zameraných na
vzdelávanie a informovanie v rámci mikroregiónu prítomné knihovníčky informovala Ing.
Lelovská, manažérka OZ MR Radošinka.
Mgr. Mária Beláňová
metodička krajskej knižnice v Nitre
Viliam Búcora – starosta obce Šurianky,
Ing. Lelovská – manažérka mikroregiónu, Zuzana Slišková – knihovníčka,
Mgr. Mária Beláňová – metodička
krajskej knižnice
Mgr. Mária Beláňová, Mária Rezáková –
metodičky krajskej knižnice, Vladimíra
Kňažická, Vlasta Prosnanová – knihovníčky
obecných knižníc mikroregiónu Radošinka
17
Z KNIHOVNÍCKEJ TLAČE
Poďme rýchlejšie s dobou
(Sociálne médiá – povinnosť alebo prepych?)
V poslednom desaťročí sa internet výrazne zmenil. Obrovský medzník vo svete internetu
znamenal rok 2004, keď Mark E. Zuckerberg založil sociálnu internetovú sieť Facebook,
ktorá získala za necelých deväť mesiacov viac ako 100 miliónov užívateľov. V roku 2005
bola založená služba na zdieľanie videa Youtube. V roku 2006 odštartoval Jack Dorsey mikroblogovaciu revolúciu so službou Twitter, ktorú dnes používa takmer 200 miliónov ľudí.
Okrem týchto sociálnych médií samozrejme existujú aj ďalšie ako napr. blogy, diskusné
skupiny a fóra, wiki systémy, recenzné a cestovateľské weby atď. Pre knižnice sú najrelevantnejšie služby blogov, Facebook, Youtube a rôzne eventy (udalosti).
Blogy sú noviny 21. storočia. Veľa ľudí ich píše a ešte viac ľudí ich číta. Ľudia sú aj dnes
lační po aktuálnych informáciách o knihách a blog je ideálnou príležitosťou, ako im tieto informácie priniesť.
Facebook je v súčasnosti najpopulárnejšou sociálnou sieťou na svete i na Slovensku. Či
už budeme alebo nebudeme na Facebooku, nie je také dôležité, ako je dôležitejšia správna
komunikácia na tejto sieti. Facebook stránky poskytujú široké možnosti komunikácie
s fanúšikmi, údaje o ich aktivite, ako aj možnosť stránku spravovať.
Funkcie stránky:
statusy – aktualizáciou statusov sa dozvieme najaktuálnejšie informácie a novinky
poznámky – slúžia na publikovanie dlhších myšlienok, odkazov, noviniek
fotografie a videá – možnosť uverejňovať fotografie a videá z akcií, zo stretnutí,
z prostredia knižnice atď.
diskusie – na získanie spätnej väzby, nových nápadov a vedenie dlhších diskusií
udalosti – offline akcie a udalosti (akcie mimo internetu), kde sa môžu fanúšikovia
stretávať pri špeciálnych príležitostiach.
Medzi základné prvky, ktoré by mala mať každá Facebook stránka, patrí správne napísané
meno stránky, dobrý profilový obrázok, nastavené minifoto, nástenka nastavená pre všetkých,
vyplnené informácie s kontaktmi a využívanie záložiek.
Komunikácia na Facebooku by mala byť vedená priateľským tónom, nemala by sa obmedzovať iba na textové statusy. V statusoch (pri knižniciach) by nemali chýbať odkazy na dobré knihy, recenzie kníh, pozvánky na zaujímavé akcie súvisiace s knihami alebo fotografie
z knižničného života.
Multimédiá majú svoj obsah vo forme videa, audia a obrázkov, ktoré sú umiestnené na
serveri a prístupné na verejné prezeranie. Knižnica by mala byť miestom, kde sa číta, píše,
počúva, vzdeláva i zabáva. A takýto život treba zachytiť, či už na video alebo na fotografie.
Potrebujeme sociálne médiá ako nástroj marketingu pre svoju knižnicu?
Všetci dobre vieme, že knižnice patria medzi neziskové organizácie, ktoré nemajú prostriedky na nákladné marketingové kampane.
Slovenské knižnice si môžu zobrať príklad z českého spolku Guerrilla Readers. Ich Facebook stránka (http://www.facebook.com/guerrilla.readers) je plná informácií o knižničnom
marketingu a o tom, ako ho robiť inak a pod.
Veľmi jednoduchý, ale efektívny web/blog (http://www.greaders.cz) obsahuje obrovské
množstvo nápadov, tipov a trikov, ako začať robiť kvalitný a lacný marketing. Úspech spolku
je v tom, že ľudia v Guerrilla Readers veria tomu, čo robia a nie sú na Facebooku iba preto, že
sú tam všetci. Skupina vytvorila unikátny obsah spojením marketingu, knižnice, trendy čitateľskými plackami a skvelými akciami mimo internetu, ktoré priťahujú ľudí. Skupina aktívne
18
Z KNIHOVNÍCKEJ TLAČE
spolupracuje s inými Facebook stránkami a spolu sa podieľajú na vytváraní nového čitateľského publika.
Prečo by teda knižnice mali používať sociálne médiá? Odpoveď je jednoduchá. Sociálne
médiá ponúkajú priestor a nástroje na komunikáciu. Akými inými prostriedkami by sa malo
komunikovať, ak chce knižnica osloviť online generáciu 21. storočia, ak nie práve nástrojmi,
s ktorými táto generácia žije.
In Knižnica – Roč. 12, č. 9 (2011), upravené
Udelená medaila pre Ing. Silviu Stasselovú
Predsedníčka Spolku slovenských knihovníkov a tajomníčka Sekcie IFLA Ing. Silvia
Stasselová bola 14. júla 2011 ocenená medailou za rozvoj medzinárodných vzťahov
v knihovníctve na pôde IFLA a vo svete. Medailu jej udelila Maďarská knihovnícka asociácia
na svojom Valnom zhromaždení v Pécsi za účasti Dr. Miklósa Réthelyiho, maďarského ministra národných zdrojov a 700 účastníkov valného zhromaždenia.
(In Knižnica – Roč. 12, č. 9 (2011), rub obálky)
Prepracovaná smernica IFLA pre služby verejných knižníc
Na dokumenty IFLA sa môžu odvolávať všetky slovenské knižnice a knihovníci pri komunikácii so svojimi zriaďovateľmi, pri tvorbe vlastných stratégií a koncepcií rozvoja služieb
knižníc. Prvú časť novej smernice IFLA/UNESCO pre služby verejných knižníc z roku 2010
v slovenskom preklade, ktorý je v poradí druhým prekladom na svete si môžete preštudovať
v knihovníckom časopise Knižnica (č. 9, 2011 – 1. časť) a (č. 10, 2011 – 2. časť). Časopis je
dostupný aj on-line na stránke Slovenskej národnej knižnice.
Nobelovu cenu za literatúru v roku 2011 získal Švéd
Tomas Tranströmer
Tomas Tranströmer sa narodil 15. apríla 1931 v Štokholme v rodine učiteľky a novinára.
Švédsky básnik, spisovateľ, prekladateľ a psychológ získal v roku
2011 Nobelovu cenu za literatúru a stal sa tak prvým Švédom od roku
1974, ktorý toto ocenenie získal. Jeho básnické zbierky boli preložené do 54 jazykov. Na Slovensku mu vyšiel v roku 1996 výber Básne
pre živých a mŕtvych a v roku 2001 vyšli jeho zobrané básne Medzi
allegrom a lamentom.
Pred Nobelovou cenou získal niekoľko iných literárnych ocenení a to
Petrarkovu cenu v Nemecku, Griffinovu cenu v Kanade, Literárnu
cenu Severskej rady (1990) alebo Cenu Jána Smreka (1998) na Slovensku.
zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/Tomas_Transtr%C3%B6mer
19
DO VAŠEJ POZORNOSTI
Je vaša knižnica zaregistrovaná v Zozname knižníc SR?
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vedie Zoznam knižníc Slovenskej republiky
v zmysle § 22 zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona SNR č. 27/1987 Zb.
o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici
slovenskej v znení neskorších predpisov. Údaje o knižnici je potrebné oznámiť v evidenčnom
formulári. Formulár a Zoznam knižníc SR sa nachádzajú na webovej stránke Ministerstva
kultúry SR: www.culture.gov.sk → Formuláre → Knižnice → Zoznam knižníc SR (otvorí sa
celý Zoznam knižníc SR) → klik na slovo v texte „formulári“ (otvorí sa tlačivo evidenčného
formulára). Evidenčný formulár je potrebné vyplniť a vytlačiť.
Vyplnený formulár treba po potvrdení zriaďovateľom knižnice (dátum, pečiatka obecného
úradu a podpis starostu) zaslať poštou na adresu: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,
sekcia kultúrneho dedičstva, Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava.
V prípade, že knižnica je už zaevidovaná v Zozname knižníc SR pod názvom Miestna ľudová knižnica, je potrebné zaslať oznámenie o aktualizácii údajov (napr. nový názov Obecná
knižnica, príp. iné zmeny) spolu s evidenčným číslom na uvedenú adresu Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky.
Pri vyskytnutí akýchkoľvek problémov pri evidencii Vašej obecnej knižnice do Zoznamu
knižníc SR sa môžete obrátiť na oddelenie metodiky, bibliografie a koordinácie Krajskej
knižnice Karola Kmeťka v Nitre: tel. 037/ 641 01 52, e-mail: [email protected]
Dotačný systém Ministerstva kultúry SR na rok 2012
Termín na predkladanie žiadostí o poskytnutí dotácie je stanovený do 30. decembra 2011.
Tento termín platí pre všetky programy dotačného systému v rámci I. kola. Ak po vyhodnotení I. kola zostanú k dispozícii v jednotlivých programoch voľné finančné prostriedky, vyhlási
Ministerstvo kultúry SR II. kolo podávania žiadostí.
Zriaďovatelia knižníc môžu podať žiadosti o poskytnutie dotácie z programu Kultúrne
aktivity v oblasti pamäťových inštitúcii prostredníctvom podprogramov a to:
2.1 Knižnice a knižničná činnosť
2.5 Akvizícia knižníc.
Pri predkladaní žiadostí o dotáciu z Ministerstva kultúry SR je potrebné uviesť aj
evidenčné číslo knižnice. To je pridelené pri zaregistrovaní knižnice do Zoznamu knižníc
Slovenskej republiky.
Link na Dotačný systém MK SR:
http://www.culture.gov.sk/ministerstvo/grantovy-system/dotacie-2012
Do pozornosti dávame aj link na dotačný systém z fondov Európskej únie:
http://www.eurofondy.com/x-category-european_union.html
20
DO VAŠEJ POZORNOSTI
Ročný výkaz o knižnici za rok 2011
Ministerstvo kultúry SR prostredníctvom Slovenskej národnej knižnice v Martine od roku
2011 vykonáva štatistické zisťovanie o činnosti verejných knižníc len elektronickou formou
cez on-line štatistický formulár. Správne tlačivo Ročný výkaz o knižnici KULT (MK SR) 10
– 01 spolu s metodickými vysvetlivkami nájdete na webovej stránke Slovenskej národnej
knižnice v Martine: http://www.snk.sk/?kniznice-sr-v-roku-2011
Obidve tlačivá je potrebné vytlačiť a podľa metodických vysvetliviek vyplniť ročný výkaz,
ktorý Vám bude slúžiť ako podklad na vyplnenie elektronického formulára (počet obyvateľov
v sídle verejnej knižnice nevypĺňajte, v on-line formulári je za Vašu obec zadefinovaný).
Elektronický (on-line) formulár Ročný výkaz o knižnici za rok 2011 bude sprístupnený
od 15. 1. 2012 na internetovej adrese: http://registerkultury.gov.sk/statistika2011/
(V prípade, že termín zo strany MK SR nebude ani tentokrát dodržaný, prosíme o trpezlivosť)
Ročný výkaz o knižnici za rok 2011 po skončení nahrávania je potrebné vytlačiť (musí mať
identifikačný kód), potvrdiť (podpisom starostu a okrúhlou pečiatkou obce) a spolu
s potvrdeným Vyhlásením o súhlase so zverejnením údajov zaslať 2-krát do Krajskej
knižnice Karola Kmeťka v Nitre, Samova 1, 950 51 Nitra najneskôr do 27. 1. 2012.
Ak Vaša knižnica v roku 2011 nevykonávala žiadnu činnosť, t.j. stagnovala, je potrebné
vyplniť: prvú stranu, 1. MODUL (sieť knižníc) a 2. MODUL (knižničný fond). V poznámke
je potrebné uviesť, odkedy neposkytujete verejnosti knižnično-informačné služby a z akého
dôvodu. Ďalej je našou povinnosťou Vás upozorniť, že spravodajská povinnosť poskytnúť
štatistické údaje vyplýva zo zákona č. 540/2001 Z.z. a jeho doplnení zákonom č. 55/2010
o štátnej štatistike. Za neúplné, nepravdivé alebo oneskorené plnenie spravodajskej povinnosti
môže byť Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky uložená pokuta v zmysle § 32 uvedeného zákona až do výšky 3 320 €.
Dávame Vám do pozornosti tento link ku štatistike: http://www.snk.sk/?diskusia&tema=6,
nachádza sa na ňom diskusné fórum ohľadne štatistiky. Akékoľvek otázky, skúsenosti alebo
problémy týkajúce sa štatistického vykazovania a vyplňovania ročných výkazov o knižniciach
sa spoločne riešia v tejto diskusii. Diskusné fórum vedie PhDr. Iveta Kilárová, CSc., Odbor
pre knižničný systém Slovenskej národnej knižnice v Martine.
V prípade akýchkoľvek nejasností sa môžete obrátiť na oddelenie metodiky, bibliografie
a koordinácie, tel. 037/641 01 52, e-mail: [email protected]
Mária Rezáková
metodička krajskej knižnice v Nitre
21
VÍTAME NOVÝCH KNIHOVNÍKOV
Obecné knižnice majú nových knihovníkov
Vítame v našich radoch nových knihovníkov z obecných knižníc okresov Nitra, Šaľa
a Zlaté Moravce:
Vladimíru Kňažickú z Alekšiniec
Ing. Silviu Guzmickú z Branču
Zuzanu Braunovú z Horných Lefantoviec
Magdu Kuckovú z Podhorian
Lauru Ághovú z Nevidzian
Mgr. Luciu Hosťoveckú z Velčíc
Mateja Horňáka z Hájskeho
Noví knihovníci sa opäť školili
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre každoročne v auguste organizuje základný knihovnícky kurz pre novovymenovaných knihovníkov okresov Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce.
V tomto roku sa kurz uskutočnil 23. augusta 2011 v študovni odbornej literatúry oddelenia
pre deti a mládež na ul. Fr. Mojtu 18. Z okresu Nitra sa zúčastnili obecné knižnice Horné
Lefantovce (Zuzana Braunová), Jelenec (Eva Farkašová) a Podhorany (Magda Kucková).
Z okresu Zlaté Moravce boli prítomné obecné knižnice Nevidzany (Laura Ághová) a Velčice
(Mgr. Lucia Hosťovecká). Svoju neúčasť ospravedlnili Ing. Silvia Guzmická z Branču
a Matej Horňák z Hájskeho. Školenie viedli metodičky Mgr. Mária Beláňová a Mária Rezáková. Po úvodnom referáte na tému Verejné knižnice v minulosti a dnes ďalšia časť kurzu
bola vedená formou prezentácie zameraná na vedenie knižničných evidencií s praktickými
ukážkami (prírastkový zoznam, zoznam vyradených kníh, denník o činnosti knižnice, zoznam
používateľov, pečiatkovanie kníh, výpožičná technika a pod.), knižničnú legislatívu (zákon
o knižniciach č. 183/2000 Z.z., vyhláška č. 421/2003 Z.z. o spôsobe vedenia odbornej evidencie, vyraďovaní a revízii knižničného fondu, záväzné stanovisko č. 1/2005 Úradu na ochranu
osobných údajov), elektronickú formu spracovania ročných výkazov o knižnici (nahrávanie
elektronického formulára do databázy Ministerstva kultúry SR) a spracovanie grantov. Školenie sa zavŕšilo vzdelávacou a kultúrno-spoločenskou činnosťou v knižniciach (realizácia
menších aktivít a podujatí v obecných knižniciach, formy knižničnej práce s deťmi
a mládežou, spolupráca s miestnou MŠ a ZŠ). Kurz pre nových knihovníkov obecných knižníc potom pokračoval exkurziou po jednotlivých oddeleniach Krajskej knižnice Karola
Kmeťka v Nitre s podrobným výkladom o ich činnosti. Na záver metodičky poďakovali prítomným za účasť a kurz ukončili.
Mgr. Mária Beláňová
metodička krajskej knižnice v Nitre
22
KNIHOVNÍCKI JUBILANTI
Knihovnícki jubilanti 2012
Blahoželáme knihovníkom, ktorí
sa v roku 2012 dožívajú významných
životných jubileí.
Ďakujeme im za doteraz vykonanú
prácu a do ďalších rokov im prajeme
hlavne veľa
zdravia, šťastia,
osobných i pracovných úspechov.
okres NITRA
Mgr. Margita Karasová
z Obecnej knižnice Nitrianske Hrnčiarovce
60-ročné jubileum
Ružena Chovancová
z Mestskej knižnice vo Vrábľoch
60-ročné jubileum
okres ŠAĽA
Iveta Mesárošová
z Obecnej knižnice Trnovec nad Váhom
50-ročné jubileum
Eva Pálová
z Obecnej knižnice Vlčany
60-ročné jubileum
okres ZLATÉ MORAVCE
Soňa Krčmárová
z Obecnej knižnice Nevidzany
50-ročné jubileum
23
ZAUJÍMAVOSTI A INŠPIRÁCIE
Prihláste sa do 3. ročníka súťaže zodpovedne.sk
Hlavným cieľom súťaže je bezpečne používať internet, informačno-komunikačné technológie a taktiež nové technológie pre deti a mládež na Slovensku.
Do súťaže je možné prihlásiť
projekty, ktoré sa uskutočnili
alebo vytvorili v období od januára 2011 do januára 2012
(napr. knižnice môžu podávať
projekt, v ktorom opíšu svoje
preventívne aktivity a počet zapojených účastníkov).
Uzávierka prijímania materiálov
je 15. január 2012. Vyhodnotenie súťaže bude 1. februára 2012.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov
sa uskutoční 7. februára 2012
počas medzinárodného Dňa bezpečného internetu.
Viac informácií o podmienkach súťaže sa dozviete na webovej adrese:
http://www.zodpovedne.sk/
Záložka do knihy spojuje školy
V tomto roku prebiehal 3. záverečný ročník česko-slovenského projektu Záložka do
knihy spojuje školy pre ZŠ a SŠ. Ústav pro informace ve vzdělávání – Národní pedagogická
knihovna Komenského (od 1. júla 2011 Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského) v Prahe a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave projekt zorganizovali pri
príležitosti Medzinárodného mesiaca školských knižníc. Cieľom česko-slovenského projektu
bolo nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a strednými
školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou technikou.
Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul, Levice
Základná škola Sľažany
24
ZAUJÍMAVOSTI A INŠPIRÁCIE
Česko-slovenský projekt v rámci Slovenskej republiky propagovala Slovenská pedagogická
knižnica, vyššie územné celky, krajské školské úrady, Metodicko-pedagogické centrum, Centrálny informačný portál ministerstva školstva a informačný portál InfoLib. Na návrh českého
partnera sa tento projekt už ukončuje. Do troch ročníkov sa zapojilo 1052 slovenských škôl
a len 300 českých škôl.
Kvôli veľkému záujmu o túto aktivitu zo strany slovenských škôl Slovenská pedagogická
knižnica bude v roku 2012 realizovať celoslovenský projekt pod názvom Záložka do
knihy spája slovenské školy.
Do projektu sa z Nitrianskeho kraja zapojili tieto základné školy: ZŠ Hostie, ZŠ Pribinova
Zlaté Moravce, ZŠ Ščasného Nitra, ZŠ Škultétyho Nitra, ZŠ s materskou školou Vlčany, ZŠ
s materskou školou pri zdravotníckom zariadení Nitra a ZŠ Sľažany. Zo stredných škôl to
boli: Stredná zdravotnícka škola Nitra a Športové gymnázium, Slančíkovej Nitra.
V nasledujúcom linku si môžete pozrieť výber vyhodnotenia 3. záverečného ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy spoločne s fotografiami z priebehu
tvorby záložiek alebo samotnými záložkami, ktoré Vás určite budú inšpirovať:
http://www.spgk.sk/swift_data/source/pdf/PROJEKT%20ZALOZKA.pdf
Zdroj: http://www.spgk.sk/?3-rocnik-cesko-slovenskeho-projektu-zalozka-do-knihy-spojuje-skoly
Vzdelávací projekt pre deti a mládež na www.ovce.sk
Vzdelávací projekt pre deti a mládež Ovce.sk prináša nový slovenský animovaný seriál,
ktorý sa vracia k tradíciám pôvodnej kreslenej tvorby pre deti a mládež. Jeho prvé štyri časti
sa citlivou formou venujú hrozbám ako je napr. pedofília, zverejňovanie a zneužívanie osobných údajov a fotografií na internete, rasizmus, či otázka pravdivosti informácií uverejnených
na internete.
Rozprávky majú klasickú podobu príbehu boja dobra a zla so záverečným ponaučením.
Zároveň odzrkadľujú súčasnú kultúru detí a mládeže a ich životný štýl. Pre nižšiu vekovú
kategóriu detí má seriál pôsobiť
ako prevencia, mládeži nastavuje
zrkadlo jej nevhodného správania
na internete, dospelých divákov
majú rozprávky poučiť i pobaviť.
Projekt Ovce.sk je súčasťou
projektu Zodpovedne.sk, ktorého
cieľom je šírenie osvety o rizikách internetu a nových technológií. Prostredníctvom príbehov
zo sveta zvierat sa projekt snaží
zábavnou formou upozorniť na
nástrahy virtuálneho sveta.
Všetky časti seriálu Ovce.sk a bližšie informácie o projekte nájdete na webovej stránke
www.ovce.sk. Detský portál prináša okrem rozprávok aj rôzne hry, komiksy, maľovanky,
tapety (obrázkové pozadia do počítača), či plagáty s motívmi oviec a baranov. Taktiež sa tu
nachádzajú príručky pre učiteľov alebo rodičov, ktoré nesú názov Ako nestratiť dieťa vo svete
internetu. V roku 2012 sa plánuje premiéra ďalších 8 častí. Seriál získal už 9 ocenení doma aj
v zahraničí.
25
ZAUJÍMAVOSTI A INŠPIRÁCIE
Metodický materiál k rozprávkam Ovce.sk sa nachádza na tejto webovej stránke:
http://www.ovce.sk/download/dokumenty/metodika_OVCE.pdf
V súčasnosti sa v projekte nachádza 13 rozprávkových častí, ktoré sa zaoberajú týmito
témami:
• Bez kožušteka (Zverejňovanie fotografií a videí s odhalenými časťami tela)
• Netancuj s vlkom (Zneužitie fotografií a videí)
• Zatajovaný kamarát (Nadväzovanie kontaktov za účelom sexuálneho zneužitia)
• Biele ovce (Diskriminácia a rasizmus na internete)
• Deväťdesiatdeväť (Reťazové listy „šťastia“)
• Ogrgeľ (Internet si vždy pamätá tvoje chyby z minulosti)
• Korunka krásy (Anorexia, recepty „krásy“ na internete)
• Pomsta (Virtuálne prenasledovanie - Cyberstalking)
• Hlásna trúba (Prezradenie údajov a majetkových pomerov - Phishing)
• Fašiangová maska (Napodobňovanie mediálnych vzorov v nebezpečných scénach)
• Tisíc priateľov (Virtuálne priateľstvá)
• Druhý breh (Sociálna rovnosť)
• Ohňostroj (Nebezpečenstvo výroby a použitia výbušnín)
Časť: Fašiangová maska
Časť: Ohňostroj
Príbeh „Fašiangová maska“ rozpráva o nebezpečenstve napodobňovania akčných hrdinov z internetu alebo televízie. Príbeh „Ohňostroj“ upozorňuje na časté poranenia detí pri
výrobe a použití výbušnín, čo je aktuálna téma blížiacich sa novoročných osláv.
Zdroj: http://www.unicef.sk/sk/ldi/ovce.sk/
Zdroj: http://www.webnoviny.sk/slovensko/premiera-novych-casti-serialu-ovce/431556-clanok.html
26
______________________________________________________________________________
Zostavili:
Názov:
Edícia:
Vydala:
Zodp. redaktorka:
Grafická úprava:
Ročník:
Rok:
Počet strán:
Náklad:
Mgr. Mária Beláňová, Mária Rezáková
Život knižníc č. 2/2011
Regionálny knihovnícky časopis
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre
kultúrne zariadenie Nitrianskeho samosprávneho kraja
Mgr. Tatiana Némethová, riaditeľka
Mgr. Tatiana Némethová, riaditeľka
15
2011
29
9 výtlačkov. Nepredajné. Len pre vnútornú potrebu
27
Download

Život knižníc - Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre