Opustené autá môžu ich majiteľov vyjsť draho...
Viac na
strane
4
Moravany nad Váhom /
Radošina / Banka /
Ratnovce / Sokolovce /
Drahovce / Madunice /
Trebatice / Krakovany /
Borovce / Rakovice /
Veselé / Veľké Kostoľany /
Vrbové / Veľké Orvište /
Ostrov / Bašovce / Lúka /
Pobedim / Horná Streda /
Modrová / Modrovka /
Ducové / Hubina...
Číslo 32
Ročník XX
Utorok 10. augusta 2010
Dnes 40 strán
+
Cena O,49 €/14,80 Sk Tel./fax: 033/762 84 25
krížovka o knižné ceny
Teplická: Stop zeleni?
www.piestanskytyzden.sk
Piešťany čaká
trojkilometrová
rozkopávka
Piešťanci by sa mali obrniť
trpezlivosťou, pretože
dopravné obmedzenia
nezasiahnu iba centrum.
Pravdepodobne ešte
do konca roka budeme
musieť strpieť rozkopávky
pre vkladanie optickej
siete na celej Ulici
Andreja Hlinku, ale aj
v mestskom parku.
Viac na strane
2
Hasili požiar
a našli marihuanu
Viac na strane
5
Fotoreportáž:
Skryté zákutia
mestského parku
Viac na stranách
Teplická ulica začína pripomínať tankodróm. Nie však len výtlkmi a jamami. Minulý víkend
sa totiž začali desaťmesačné práce na kompletnej rekonštrukcii. Pri Pentagone už zmizli
prvé stromy, ktoré obnove padli za obeť... Viac na 2. strane.
Foto: Supa
10-11
České spevácke
divy v Červeníku
Viac na strane
13
inzercia
s celebritami
Herečky si užívali kúpele
26. 8. - 28. 8. 2010
ww
ww.lodenica.sk
odenica.sk
Marína Kráľovičová a Zdena Studenková si prednedávnom
dopriali v kúpeľoch zaslúžený relax. Marína si už
tridsaťdva rokov piešťanskou vodou „dobíja batérie“
a v hereckej kolegyni a kamarátke vidí aj svoju
nástupníčku, ktorá má po nej prevziať pomyselnú
ozdravujúcu kúpeľnú barlu.
Viac na stranách
6-7
2
Číslo 32 Utorok 10. augusta 2010
editorial
Dnes píše
Štefan
Gregorička
na tému:
Ohľaduplnosť
na cestách
Nemám síce auto, no na cestách strávim týždenne veľa hodín. Hlavne z pozície cyklistu
môžem posúdiť (ne)ohľaduplnosť vodičov. Viem, že aj mnohí cyklisti sa nesprávajú tak,
ako by sa mali, no v porovnaní
s motoristami sú baránkovia.
V našom meste je bežné, že
autá parkujú aj tam, kde by
nemali, napríklad pred vchodom do našej redakcie. Minule som išiel k lekárovi, no keď
som sa chcel dostať k stojanu
na bicykle na chodníku, musel
som sa prekľučkovať pomedzi
zaparkované autá a dávať pritom pozor, aby som o niektoré nezavadil, pretože parkovali natesno. Samostatnou kapitolou sú kamionisti. Hoci sa
znížila cena nafty, kamióny sa
zväčša vyhýbajú spoplatneným
úsekom a jazdia po ostatných
cestách. Ísť na bicykli po Bratislavskej alebo Žilinskej ceste
je doslova hazard zo životom,
v hustej premávke vás totiž
kamióny míňajú len o chlp. Na
cestách druhej a tretej triedy
mimo mesta zasa svojou hmotnosťou ničia nielen vozovku,
ale aj statiku budov pri ceste.
O rýchlej a bezohľadnej jazde niektorých vodičov je škoda
hovoriť. Koncom júla som bol v
Anglicku a v aute som precestoval takmer tisíc kilometrov.
Angličanom závidím ohľaduplnosť, s akou jazdia. Zaradíte sa
na križovatke či pred výjazdom
z diaľnice do zlého jazdného
pruhu? Nevadí. Stačí, ak bliknutím smerovky vodiča v susednom pruhu upozorníte, že
by ste chceli ísť v jeho pruhu,
a on vás bez slova pustí pred
seba. Chodec sa tam nemusí
báť, že ho auto zrazí, pretože vodič mu už z diaľky dáva
prednosť. Ako by reagovali vodiči (česť výnimkám) na podobné situácie u nás, to si vie asi
každý živo predstaviť...
NOVÁ ADRESA:
TEPLICKÁ 63
aktuálne
LABUTIA PIESEŇ PRE 21 STROMOV
Počas víkendu obyvatelia Teplickej ulice, hlavne Pentagonu,
zaznamenali, že stromy, ktoré tam rástli desiatky rokov, už
nestoja na svojom mieste. Pracovníci dodávateľskej firmy počas soboty vypílili kvôli projektu rekonštrukcie dvadsaťjeden
stromov.
Mesto označilo aj dreviny, ktoré rástli na trávnatej ploche v
blízkosti bytoviek. I tie skončili pod vrčiacimi pílami. „V tejto
V sobotu vrčali na Teplickej píly.
Práce na rekonštrukcii hlavnej mestskej tepny sa už začali.
časti bude komunikácia rozšírená o odbočovací pruh. Ide o napojenie na Bratislavskú cestu a tiež
na ‘záliv‘ pre autobusovú zastávku,“ hovorí vedúca odboru správy Mestského úradu Piešťany Eva
Pobjecká.
V súčasnosti sa vodiči idúci
z Bratislavskej a Žilinskej cesty
na Teplickú ulicu už nedostanú.
Časť komunikácie je totiž jednosmerná.
(IP), foto: (IP/mkm)
Mesto čaká trojkilometrová rozkopávka
Mesto Piešťany pravdepodobne
už čoskoro čakajú ďalšie veľké rozkopávky. Od železničnej
stanice až po Dom umenia by
mali byť v zemi položené káble
optickej telekomunikačnej siete. Táto stavba bude realizovaná z dôvodu prípravy digitálneho archívu Národného osvetového centra priamo v budove piešťanského Domu umenia.
Práce na samotných rozkopávkach mali začať podľa predpokladaného časového rozvrhu už v auguste. Pre odvolanie zvolenskej
spoločnosti Obchodné domy Prior
Stred sa tento termín posúva.
„Obyvatelia ulíc Staničná či A.
Hlinku určite zaregistrujú tieto
stavebné práce. Podľa harmonogramu to v auguste malo celé začať. Do istej miery situáciu skomplikovalo odvolanie sa spoločnosti
OD Prior Stred, ktorá požadovala zmenu trasy okolo piešťanského Priora,“ hovorí vedúca referátu územnej správy Mestského úradu Piešťany Jana Vitková.
Pripravovaná trasa rozkopávok by mala teda začať od piešťanskej železničnej stanice, pokračovať bude popri fontáne na
Staničnej a napájať sa má na Ulicu A. Hlinku po jej celej dĺžke.
Ďalej pôjde okolo OD Prior, popri
detskom domove k okružnej križovatke na Radlinského-Sasinko-
va. Ďalšia časť trasy smeruje na
Námestie 1. mája, cez Kuzmányho pokračuje okrajom mestského parku a vyústi pri objekte
Domu umenia. Rozkopávka bude
dlhá takmer tri kilometre. Optické káble budú uložené v dvoch
plastových rúrach. Okrem napojenia Domu umenia je plánovaná
prípojka aj pre železničnú stanicu, Slovenskú poštu, OD Kocka a
Prior, areál firmy Domoss a tiež sa
k nej napojí spoločnosť Kios. Päťsto metrov káblov bude prechádzať pod pevným povrchom, ďalších šesťsto zase časťou mestského parku. Ostatné rozvody budú
vedené pod sídliskovou zeleňou
popri domoch a chodníkoch.
Podľa vedúcej referátu územ-
nej správy spoločnosť OD Prior
Stred podala odvolanie voči rozhodnutiu trasovania rozvodov a
prípojky k objektu Prioru. „Žiadali zmenu trasy prípojky a jej
umiestnenie bližšie k Dubovej,“
dopĺňa J. Vitková. Zástupca OD
Prior Stred nám do uzávierky novín však neposkytol vyjadrenie k
ich odvolaniu.
Kedy Piešťanci teda majú očakávať rozkopané mesto, nie je
zatiaľ známe. K tejto stavbe sa
má ešte vyjadriť Krajský stavebný úrad v Trnave. Na rozhodnutie
má 60 dní. Práce by sa teda mohli
začať na jeseň a mali by trvať asi
dva mesiace. Všetko však závisí
od poveternostných podmienok a
počasia.
(IP), foto: (mkm)
Po celej dĺžke Ulice A. Hlinku natiahnu optické káble.
aktuálne
Číslo 32 Utorok 10. augusta 2010
V kúpeľoch prichytili nočných kúpačov
Piešťanské kúpele mali v poslednej dobe problémy s neželanými návštevníkmi, ktorí si na
kúpanie v jednom z bazénov hotelového komplexu vybrali neskorú nočnú hodinu. V závere
júla Ochrana kúpeľov našla dokonca dvakrát kúpať sa mladých
vo vonkajšom bazéne hotela Balnea Esplanade.
„Nočné kúpanie je v kúpeľoch
zakázané. Vedúci Ochrany kúpeľov Dušan Bugan spolu s ďalšími
členmi neustále monitorujú jednotlivé bazény,“ píše sa v odpovedi od vedenia Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany (SLKP) na
otázky Piešťanského týždňa. Podľa
týchto informácií kúpele plánujú
v najbližšej dobe na niektoré miesta nainštalovať ďalšie kamery.
Posledné prípady z konca júla
Bazén v Balnea Eplanade by v noci mali sledovať ďalšie kamery.
podľa zástupcu hovorkyne Krajského riaditeľstva Policajného
zboru v Trnave Ľuboša Homolu
riešili ako priestupok, a to iba dohovorom. Ak bude niekto v budúc-
nosti prichytený pri nočnom kúpaní v bazénoch SLKP, pracovníci Ochrany kúpeľov ho odovzdajú polícii. Následne bude celá vec
riešená ako vlámanie.
(IP)
Knižnica: Nový kabát možno už na jeseň
Zateplenie a opravy mestskej knižnice zhltnú sedemstotisíc eur.
Projekt obnovy mestskej knižnice bol schválený začiatkom apríla, no v menšom objeme, ako sa
pôvodne predpokladalo. Mestský úrad vyhlásil v minulých týždňoch verené obstarávanie na
dodávateľa stavebných prác.
Počas prípravy projektu rekonštrukcie knižnice pracovníci mestského úradu plánovali väčší rozsah zásahov do objektu. „Pôvodný zámer počítal s rekonštrukciou v hodnote 1,6 milióna eur. Vo
zverejnenej výzve bola však určená maximálna výška oprávnených
nákladov 100 eur na jedného užívateľa. K poslednému dňu roka
2008 mali v knižnici registrovaných 4319 užívateľov. Mesto tak
mohlo žiadať iba o 431 900 eur
na oprávnené náklady,“ spomína
vedúca odboru správy Mestského úradu Piešťany Eva Pobjecká.
Mesto z fondov EÚ dostalo nakoniec 431 892 eur. Piešťany z
vlastného vrecka dajú do knižnice
čiastku 323 781 eur. Tie budú kryté z úveru. Celkovo by „skromnejší variant“ rekonštrukcie knižnice mal stáť 723-tisíc eur. Z peňazí únie by sa mali opraviť okná či
presklené steny a zatepliť základy
budovy. Okrem toho z fondov išli
financie na spracovanie projektu.
Peniaze, ktoré vloží do projektu
mesto, budú slúžiť na rekonštrukciu kotolne, na zateplenie obvodového plášťa a strechy a tiež
na vnútorné vybavenie knižnice.
V súčasnosti je rozbehnuté
verejné obstarávanie dodávateľa stavebných prác. Výsledok výberového konania by mal byť známy už v polovici septembra. Podľa
Evy Pobjeckej z hľadiska poveternostných podmienok sa dostanú
do nepriaznivých termínov – jesene a zimy. „Budeme musieť zosúladiť niektoré činnosti a pracovať i v zime. Nebude to však
na úkor fungovania knižnice. Ľudia sa včas dozvedia upravený
harmonogram fungovania výpožičiek a služieb knižnice. Predpokladám, že tam budú iba čiastočné obmedzenia vo fungovaní,“ dopĺňa vedúca odboru správy.
Bezbariérový vstup do objektu
a výťah však budú musieť počkať.
Mesto zatiaľ financie na túto investíciu nemá. Pracovníci radnice budú podľa slov šéfky odboru správy navrhovať akciu do rozpočtu na rok 2011. Tieto práce
sa dajú vykonávať samostatne,
mimo vypracovaného projektu.
Igor Paulech, foto: (mkm)
UPOZORNENIE PRE ČITATEĽOV
Do rubriky O čom sme písali redaktori Piešťanského týždňa vyberajú správy z histórie tohto obľúbeného regionálneho média. Obsah tejto časti novín je zostavovaný podľa náhodného výberu textov z minulých rokov. Ľudia si môžu pripomenúť, ako vyzerali Piešťany napríklad pred desiatimi rokmi, čo sa za obdobie vychádzania
Piešťanského týždňa v meste a regióne zmenilo. Minulosťou je aj
to, čo sme v tejto rubrike uverejnili v poslednom čísle (PT 31/10)
v článku „Vydierač prichytený pri čine“. Spomínanému Marcelovi
K. sme tým pre nepozornosť čitateľov spôsobili nepríjemnosti, za
ktoré sa mu touto cestou ospravedlňujeme.
(red)
3
čierna kronika
Úradoval alkohol
Mestskí policajti mali minulý týždeň plné ruky práce hlavne s neprispôsobivými bezdomovcami. V stredu 4. augusta
zasahovali na Lipovej ulici na
detskom ihrisku, kde našli ležať bezdomovca pod vplyvom
alkoholu. V ten istý deň okolo
obeda objavili ďalšieho neznámeho muža podriemkavať na
Vrbovskej ceste – tiež opitého.
Scenár sa vo štvrtok opakoval podľa predošlého dňa.
Hneď ráno mestskej polícii
oznámila vodička taxislužby, že
na trávnatom ostrovčeku pred
železničnou stanicou leží opitý
bezdomovec. Policajti 24-ročného muža vykázali z miesta.
V piatok o piatej popoludní
zasahovali policajti aj na Kolonádovom moste. V strede cesty si ustlal 26-ročný muž z obce
Čermany. Hliadka opäť zaznamenala, že je opitý. Keďže nemal žiadne zranenia a neobťažoval okoloidúcich, policajti ho
posadili na lavičku.
Sušili iba oblečenie
Policajná hliadka minulý piatok popoludní riešila skupinku
osôb, ktoré obťažovali okoloidúcich pri Kolonádovom moste.
Po príchode na miesto policajti
našli troch ľudí sedieť na lavičke. Išlo o jednu ženu a dvoch
mužov. Okolo boli porozhadzované rôzne veci na oblečenie
a na zábradlí mosta prevesená
veľká deka. Jeden z nich mestským policajtom uviedol, že na
moste si iba suší veci, pretože
spadol do vody. Hliadka vyzvala skupinku, aby po sebe upratala a opustila miesto. (MsP)
Hasiči vyťahovali
potopené vozidlo
Príslušníci hasičského zboru
zasahovali minulú stredu o 22.30
h na Peterskom štrkovisku v Hlohovci, kde našli utopené osobné
auto. Po príjazde na miesto hasiči zistili, že Škoda Favorit Pickup
je celá pod vodou približne sedem
metrov od brehu a s rozsvietenými svetlami. Vo vozidle sa nenachádzali žiadne osoby. Pre nebezpečenstvo úniku prevádzkových
kvapalín si veliteľ zásahu vyžiadal
vyslanie potápačskej skupiny z trnavskej hasičskej stanice, nakoľko potrebovali príslušníci zaistiť
uviaznuté vozidlo popruhmi. Auto
neskôr vytiahli pomocou navijakov cez strmý štvormetrový zráz
na breh.
(TASR/red)
4
Číslo 32 Utorok 10. augusta 2010
téma
Opustené autá môžu ich majiteľov vyjsť draho...
Mestskí policajti pravidelne počas hliadkovej činnosti, ale aj
na podnet obyvateľov Piešťan
kontrolujú dlhodobo odstavené
vozidlá na území mesta. Od začiatku roka už riešili niekoľko
desiatok takýchto automobilov.
Vo väčšine prípadov skontaktujú majiteľa, ktorý auto v priebehu niekoľkých dní preparkuje
či odstráni. Príslušníci mestskej
polície sa však tiež stretávajú
s pár prípadmi, kde k náprave
nedôjde tak jednoducho.
jiteľa vozidla, ktorý ho bez problémov za niekoľko dní odstráni či
preparkuje,“ hovorí jeden z príslušníkov piešťanskej mestskej
polície.
Podľa všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany policajti môžu začať riešiť odparkované
vozidlá až vtedy, keď na jednom
mieste stoja viac ako tri mesiace. Majiteľ odstaveného automobilu je tiež povinný nahlásiť tento stav na mestskom úrade, kde
následne zaplatí daň za osobitné
Nikto sa dlho nestaral ani o obytné auto na Javorovej ulici.
Problémových
prípadov nie je veľa
Mestskí policajti do konca júla
evidujú 45 prípadov automobilov, ktoré na jednom mieste stoja
dlhšie ako tri mesiace. Väčšinou
už dokonca došlo k náprave - k
preparkovaniu. Oproti minulému
roku sa situácia o niečo zhoršila,
pretože počas dvanástich mesia-
cov celkovo zaznamenali 59 prípadov. Problematické „vyskakujú“ tak tri či štyri prípady ročne.
Hrdzavejúci Renault v Zavretom
kúte je i pre Piešťancov jedným
zo špecifických prípadov. Riešenie tohto prípadu sa ťahá už mnohé mesiace a v súčasnosti je riešenie mimo rúk piešťanskej mestskej polície.
Igor Paulech, foto: (MsP)
Pri OD Prior problémy spôsobuje polorozpadnutá škodovka. Foto: Supa
Parkovať môžete
tri mesiace
Mestskí policajti najviac prípadov odstavených vozidiel riešia po zimnom období. Vtedy väčšina „sviatočných vodičov“ či majiteľov automobilov - dôchodcov
necháva svojich „štvorkolesových tátošov“ dlhodobo zaparkovaných na jednom mieste. Aj na
základe oznamov obyvateľov mesta si policajti všímajú, v ktorých
mestských častiach autá parkujú
dlhšiu dobu. „Po väčšine prípadov podľa evidencie zistíme ma-
užívanie verejného priestranstva.
Sadzba dane je určená na deň státia - vo vonkajšej zóne mesta je
to 1,70 eura a pre vnútornú zónu
mesta až 3,40.
Problémy majú policajti z autami, ktorým počas doby státia
uplynie aj osvedčenie o technickej a emisnej kontrole. Túto
vec už však rieši miestny obvodný
úrad dopravy. Na základe zákona
úrad môže uložiť prevádzkovateľovi, ktorý vozidlo na vlastné náklady v určenej lehote nepodrobí
týmto skúškam, pokutu až do výšky 166 eur.
Opustené auto na Ulici Mateja Bela tiež prekážalo obyvateľom sídliska.
V ZAVRETOM KÚTE HRDZAVIE RENAULT
Odstavené auto na ulici Zavretý kút nedá spať nielen obyvateľom a Piešťancom, ktorí v tejto
časti bývajú, ale aj mestským policajtom. Tí však majú pri riešení
tohto prípadu zviazané ruky. Podľa informácií príslušníkov piešťanskej mestskej polície prípad sa už
vlečie dlhší čas. Toto vozidlo evidujú ako problematické viac ako
rok. S jeho odstránením to však
nie je vôbec jednoduché.
Na parkovacom mieste v Zavretom kúte číslo 42 niekoľko mesiacov už hrdzavie strieborný Renault Laguna. Vozidlo v súčasnosti už nemá ani evidenčné číslo.
Tabuľky už dávno zmizli. Leasingová spoločnosť z Popradu, kto-
Strieborný Renault stojí na jednom mieste už viac ako rok.
rej vozidlo stále patrí, síce dlhodobo s automobilom nič nerobí,
no zamietla akékoľvek premiestnenie a hýbanie s vozidlom. Starý Renault teda stále zostáva na
svojom mieste.
V súčasnosti prípad rieši Obvodný úrad pre cestnú dopravu
a pozemné komunikácie v Trenčíne. Ten celú vec postúpil kolegom z Kežmarku, aby o priestupku ďalej komunikovali s miestnou
leasingovou spoločnosťou, ktorej auto patrí. Podľa posledných
informácií užívateľka vozidla z
Dubnice nad Váhom nenahlásila krádež evidenčných tabuliek.
Prisľúbila však, že auto nechá
odtiahnuť.
(IP), foto: (MsP)
aktuálne
Číslo 32 Utorok 10. augusta 2010
ŠMYKOL TO ČELNE DO STROMU
Piešťanskí hasiči minulý týždeň
zasahovali iba v jednom prípade. Pokojnú službu prerušila
piatková nehoda automobilu v
obci Trebatice.
Daždivé počasie pravdepodobne spôsobilo, že vodič dodávkového vozidla v piatok 6. augusta o deviatej hodine ráno nezvládol riadenie a na klzkej vozovke
dostal šmyk. Nedokázal zabrániť
havárii a čelne vrazil do stromu.
Zdravotníci po príchode ošetrili otraseného vodiča, ktorý zostal
čakať na hasičov pri aute. Piešťanskí hasiči z miesta odstránili
havarovaný automobil a postarali sa tiež o vytečené prevádzkové
kvapaliny.
(IP), foto: HaZZ
Pravdepodobne dážď spôsobil, že vodič dodávky nezvládol riadenie.
Hasili požiar, našli marihuanu
Hasiči našli v opustenom dome miestnosť plnú rastlín - zrejme marihuany.
Hlohoveckí hasiči boli minulý piatok privolaní k požiaru neobývaného
rodinného domu v obci Tepličky neďaleko Hlohovca. Vysokotlakým prúdom uhasili vonkajšie obvodové murivo a okenný rám domu. Pôsobením tepla bola rozbitá sklená výplň
okna. Pomocou búracej sekery hasiči vyrazili sadrokartón upevnený na
okne z vnútornej strany. V miestnosti
však nehorelo. Svetlo vyžarovali lampy, ktoré svietili na rastliny, pravdepodobne marihuany. Na miesto bola
povolaná polícia z Hlohovca a kriminálna polícia z Trnavy. Neznámemu
majiteľovi domu vznikla materiálna
škoda vo výške 166 eur. Príčinou vzniku požiaru bolo úmyselné zapálenie
neznámou osobou. (KR HaZZ/red)
Bulharskí majstri pristáli v Piešťanoch
Vďaka futbalovým mužstvám zo
stredného Považia pristáli v posledných rokoch na piešťanskom
letisku lietadlá s viacerými známymi európskymi futbalovými
kolektívmi na čele s francúzskym Girondens Bordeaux a anglickými mužstvami Chelsea Londýn či Newcastle United.
Minulú stredu pristálo v Piešťanoch s vyše štyridsaťminútovým
meškaním, zapríčineným vyťaženosťou leteckých koridorov, lietadlo ATR 72 na palube s futbalistami bulharského Litexu Loveč. Tí
sa o deň neskôr absolvovali odvetné stretnutie tretieho predkola
Ligy majstrov so slovenským majstrom MŠK Žilina. Bulharskí hráči
prileteli do Piešťan dobre naladení, pretože i napriek domácej remíze so Žilinčanmi verili v svoj postup. Vo štvrtok o polnoci však nastupovali do lietadla smutní, pre-
Futbalisti Litexu Loveč prileteli do Piešťan v dobrej nálade...
tože prehrali so žilinskými „šošonmi“ 1:3 a do baráže o Ligu majstrov postúpila Žilina. Či ich najbližší súper v tejto prestížnej súťaži, Sparta Praha, priletí tiež do
Piešťan, je zatiaľ otázne.
Žilinčania však už dnes majú
istú účasť v niektorej z dvoch najvýznamnejších európskych súťaží,
takže ešte niektoré známe európske mužstvo zrejme v tomto roku
v Piešťanoch pristane...
(šg)
5
právnik radí
Výhradné
vlastníctvo štátu
Ústava Slovenskej republiky stanovuje,
že nerastné bohatstvo, jaskyne, podzemné
vody, prírodné
liečivé zdroje a vodné toky sú
vo vlastníctve SR.
Pre fyzické a právnické osoby to znamená, že nemôžu nadobudnúť vlastnícke právo k
veciam, ktoré tvoria nerastné
bohatstvo, ku útvarom tvoriacim jaskyne, k podzemným vodám, vodným tokom ani ku prírodným liečivým zdrojom.
Prírodná liečivá voda a prírodná minerálna voda sa stáva vlastníctvom fyzickej osoby - podnikateľa alebo právnickej osoby, ktorá ju odobrala z prírodného liečivého zdroja alebo z prírodného minerálneho zdroja, len na základe zákonného povolenia využívať zdroj a ak za ňu zaplatila úhradu.
Každý však môže na vlastné nebezpečenstvo a bez povolenia alebo súhlasu orgánu
štátnej vodnej správy odoberať alebo inak používať povrchové vody alebo podzemné
vody na uspokojovanie osobných potrieb domácností, ak
sa takýto odber alebo iné používanie vykonáva na mieste,
ktoré je na to vhodné, jednoduchým vodným zariadením
a spôsobom, ktorý neobmedzí
alebo neznemožní rovnaké používanie iným osobám.
Podzemnými vodami sú všetky vody nachádzajúce sa pod
povrchom zeme v pásme nasýtenia a v bezprostrednom kontakte s pôdou alebo s pôdnym
podložím, vrátane podzemných
geotermálnych vôd (t.j. vôd
slúžiacich ako médium na akumuláciu, transport a exploatáciu zemského tepla z horninového prostredia). Podzemnými
vodami zostávajú podzemné
vody aj po ich odkrytí prirodzeným prepadom ich nadložia,
prípadne odkrytých banskou či
inou odbornou činnosťou. Podzemné vody sú prednostne určené na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou. Iné použitie
podzemných vôd je možné iba
pri zachovaní ich prednostného určenia.
Mgr. Branislav Jurga, advokát
6
Číslo 32 Utorok 10. augusta 2010
rozhovor
STUDENKOVÁ: NAMIESTO BARLOLÁMAČA POSTAVTE NA MOST KRÁĽOVIČOVÚ!
MARÍNA JE V KÚPEĽOCH UŽ 32. RAZ
S prvými dámami našej slovenskej divadelnej scény –
Marínou Kráľovičovou a Zdenou Studenkovou - sme sa
stretli na terase kúpeľného
hotela Balnea Esplanade. Marína mala na hlave šiltovku,
na nohách „štekle“, z porcelánovej kanvičky si do šálky nalievala čaj a vždy dobre vyzerajúca Zdenka popíjala ovocný nápoj. S Marínou
sa poznáme osobne, no pri
predstavovaní sa so Zdenkou
som zadrela takú hlúposť, že
obe vybuchli smiechom. Tie
erupcie nás potom sprevádzali počas celého rozhovoru. Užite si ho aj vy.
Ste v Piešťanoch každé leto,
čo vás do nášho mesta láka?
Zdenka: Po prvé - dala som
prísľub Maríne, že budem jej nasledovníčka. Ona sem chodí niekoľko desaťročí, takže niekomu
piešťanskú štafetu musí odovzdať.
A po druhé – to hovorí nielen Marína, ale aj Jožo Vajda, že k životu sú strašne dôležité kúpele. My
si svoje telo aj dušu humpľujeme
celý rok a sem chodím preto, aby
som sa starala iba o seba, užívam
si procedúry, stretávam sa s priateľmi na terase, klebetíme a počúvame muziku.
Marína: Žijem asi ešte preto,
že chodím už 32. leto do Piešťan.
Inak by som už bola v krematóriu.
Odkedy môj manžel Procházka nie
je medzi nami, chodím sem aj v
zime s celou rodinou. Naučila som
totiž na Piešťany všetkých. Verím
kúpeľom, verím liečivému bahnu
a verím, že to, čo je ukryté dvetisíc metrov pod zemou, má úžasnú
pozitívnu energiu. A to je to živé,
čo mi dáva silu a prečo ešte vždy
rok po pobyte v Piešťanoch žijem.
Zdenka: Navrhujem jedno Marína, v Piešťanoch by ti mali
postaviť pomník! Namiesto toho
anonyma na moste, čo láme barlu a je tam úplne zbytočný, by si
tam mala stáť ty!
Ujde sa vám nejaká voľná
chvíľa, keď ste v Piešťanoch?
Hrali ste už napríklad tenis s Jožom Vajdom?
Zdenka: Ja si nájdem vždy
voľnú chvíľu na športovanie, ale
tenis nehrávam. Chodievam každé ráno do nového fitneska, ktoré som si minulý rok v kúpeľoch
V kúpeľoch sa so Zdenkou Studenkovou a Marínou Kráľovičovou odfotili
aj lekárka Daniela Richvalská (prvá zľava) a hlavná sestra Eva Siváková.
„vyškemrala“, Janka Beňačková
si to určite pamätá. Vynovené
fitness centrum je v Balneoterapii II, kde je tiež senzačný bežiaci
pás, nové bicykle i činky. Ja šliapem každý deň tridsať minút do
kopca so šesťpercentným prevýšením rýchlosťou šesť kilometrov
za hodinu.
To je naozaj vážna rýchlosť...
Zdenka: Tak si ju tam choďte nastaviť.
A teraz sa spýtam Maríny. Voľakedy ste chodievali vždy pešo
z Banky na procedúry do kúpeľov, kde ste bývali v Dome spisovateľov. Ešte to stále platí?
Marína: Chodím stále peši. A
zásadne v „štekloch“. Ja v inom
ani neviem chodiť, vyrovnávam si
takto rovnováhu.
Zdenka: Ona keby nemala
„štekle“, tak by padla dozadu.
Aj v divadelnom predstavení
Chrobák v hlave ste mali veľmi
vysoké červené ihličky a ešte ste
behali ako o dušu...
Marína: V Chrobákovi chodím
po schodoch vo vysokých topánkach, fajčím a nesiem nejaké prestieradlá. Ale minule som povedala - deti, ja som už strašne stará. Argumentovala som tým, že
kedysi som po schodoch utekala a
nedívala sa pod nohy, teraz to už
musím robiť. Z tohto dôvodu som
v kúpeľoch a beriem celý reper-
toár procedúr, ktoré mi ponúkajú. Vždy sa pýtam, je tu ešte niečo nové, čo som neužívala?
Ako si udržujete nielen kondíciu, ale aj váhu? Kedy sa počas dňa napríklad poslednýkrát
pozriete do chladničky?
Zdenka: Ako som už povedala,
športujem a neprejedám sa. Naposledy konzumujem jedlo pred
divadlom, takže maximálne o pol
šiestej. Keď som v kúpeľoch, chodím na večeru o šiestej, pretože
neskoršie by už bolo pre mňa neskoro. V noci nejem nikdy. Ľudia
majú radi vyjedanie o desiatej
večer pri televízii. Napráskajú sa
- tak to si neviem ani predstaviť.
Aký je váš obľúbený nápoj?
Zdenka: Mám ich zopár, ale
najradšej mám obyčajnú vodu. Ak
mám „absťák“, mám ju po ruke
aj v aute. Ale milujem aj dobré
biele víno. V Piešťanoch chodievame večer na terasu, dáme si jeden, dva poháriky kvalitného sektu alebo dobré pivo. Samozrejme,
vždy iba jedno!
Pani Marína, ako je to s vašou
štíhlou líniou?
Marína: Líniu si udržujem prácou a pešou chôdzou. Každý deň
chodím do divadla pešo. Bývam
pod Slavínom, neviem presne, koľko kilometrov to je do divadla,
ale cestu zdolám za dvadsať minút. Myslím si, že je to celkom
slušný výkon. Ja neviem chodiť
pomaly. Keď sme chodievali spolu
s Procházkom, vždy som išla vpredu a on vzadu.
Zdenka: A potom si sa po neho
musela vrátiť.
Zdenka a Marína s výtvarníčkou Máriou Bidelnicovou.
rozhovor
Číslo 32 Utorok 10. augusta 2010
7
Marína, spomínali ste, že voľakedy ste si po ceste nakúpili, igelitky s potravinami strčili do chladničky a po predstavení vzali nákup domov. Ostal vám
tento zvyk?
Marína: To už nepotrebujem.
Robievala som to v časoch, keď
som mala malé deti. Veľakrát mi
ich aj postrážili. Napríklad Ján
Kostra alebo Jozef Šturdík. Ten
im dokonca kreslil koníky, zakiaľ
som ja nakupovala.
sku. Odohrali sme množstvo predstavení v rôznych „kulturákoch“.
Statočne sme si posedeli v mikrobusoch a boli sme naozaj v najodľahlejších kútoch Slovenska, kde
by sme sa asi nikdy v živote nedostali. Takže ja už dovolenkovať na Slovensko nepôjdem. Iba
do Piešťan.
Marína: Ja som voľakedy okrem Piešťan dovolenkovala aj pri
mori, ale tam už nechodievam.
Stále však tvrdím, že pre mňa je
najkrajšia príroda - posteľ.
Textár, cestovateľ a spisovateľ Boris Filan prezradil, že miluje rôzne trošku uletené a pomýlené výroky. Jeho žena vraj
raz tresla igelitky na stôl a unavená z práce zahlásila: „Som taká unavená ako tajfún!“ Máte i
vy nejakú obľúbenú vetu?
Zdenka: Ja nemám takú vetičku, ale keď prekonávam rôzne
prekážky, hovorievam si: „Všetko sa raz skončí!“ Neznášam ľudí,
ktorí vyplakávajú a stále sa na
niečo sťažujú. Ja si pomyslím, že
všetko je dočasné a zajtra to už
bude iné, problém nejako vyriešim. A ono to obyčajne funguje.
Marína: V posledných rokoch
často používam frázu: „Žena musí
dobre vyzerať aj v truhle!“
Zdenka: Na margo toho si dovolím citovať dramatika a tvorcu talianskej komédie Carla Goldoniho. Tam jedna madam použila citát: „Keď príde žena o milencov, je to zlé. Ale keď príde
o zuby, to je hotová katastrofa!“
Marína: Dnes som čítala nejaký francúzsky časopis, kde tvrdia, že vyvíjajú gél, ktorý nahradí zubné plomby, ale to bude až
o päť rokov. Aspoň mám motiváciu, prečo žiť!
Zdenka: Ktovie, možno nám
narastú nové zuby ako krokodílovi.
Koľko hodín spánku v posteli potrebuje Marína Kráľovičová, aby potom zvládala rýchlo chôdzu?
Marína: Milá moja - posteľ
nie je len o spánku. Ja tam nabíjam baterky!
Takže predpokladám, že na
Záhorie chodievate skôr otvárať
plesové sezóny.
Marína: Samozrejme, veď som
richtárka bratislavských Záhorákov. Volajú ma, pretože si myslia,
že nemám čo robiť „po nocách“.
A stále sa ma pýtajú? Ešte ťa to
baví? A ja odpovedám – no baví!
Keď je reč o zvieratách, máte
doma obľúbené zvieratko? Ak
áno, kto je komu pánom?
Zdenka: Máme 14 rokov psa.
Ak máte psa, musíte sa rozhodnúť
- ak chce pes chodiť na prechádzku, vy ho musíte nasledovať. Oliver je teda pán. Máme ho namiesto ďalšieho dieťaťa a všetko
podriaďujeme jemu.
Minulý rok si vás počas súťaže o piešťanského siláka vzal jeden muž s výraznými bicepsami
do náručia...
Marína: Už niekoľkokrát som
bola v rukách siláka. Oni ku mne
prídu, zdvihnú ma a cítim sa pritom ako jednoručná činka. Sú to
kamaráti, čo tú súťaž pripravujú,
takže sa dám nahovoriť.
Čím by ste chceli byť, ak by
ste neboli herečkou?
Zdenka: Ak by som sa ešte raz
narodila, budem lekárka a keby
jestvovala reinkarnácia do zvieraťa, bude zo mňa lenochod. To
preto, lebo som tak strašne akčná, že v budúcom živote si musím
dopriať oddych. Chcem sedieť na
strome, raz za hodinu prehmat-
A čo vy, Zdenka?
Zdenka: Viete, Marína je už
v tom úžasnom, dôstojnom veku,
keď si môže dovoliť naozaj všetko, čo chce. Vzhľadom na to, aký
prežila život, bude jej už všetko
odpustené. Ja som ešte trošku vo
veku, keď sa všetky veci neodpúšťajú. A dokonca aj ženy o dvadsať rokov mladšie majú výhrady,
Marína si pobyt v Piešťanoch užívala v dobrej nálade už 32. raz.
nem, vložím si do papuľky halucinogénny eukalyptový lístok a budem visieť. Marína, dúfam, že ty
by si nechcela byť niečím rýchlejšia ako ja?!
Marína: Kedysi, keď som bola
dieťa, chcela som byť učiteľkou,
lebo som túžila byť múdra, a tiež
mníškou, aby som bola dobrá. Ale
teraz hovorievam, že som chcela
byť herečkou, pretože na javisku
to nie je ako v živote, tam presne viem, ako to dopadne!
Marína, darí sa vám chodiť na
Záhorie? A čo tam robievate? Napríklad - zavárate?
Marína: Nie, nikdy, ale moja
mladšia sestra zavára. Ja som
taký pomocník, podávam jej kompóty z komory aj chladničky.
hoci nechápem prečo? Už by mali
byť dávno upokojené. Takže ja sa
žiadnemu silákovi do rúk nedám,
lebo jeho žena by z toho mohla
mať problémy.
Ktorá je vaša obľúbená dovolenková destinácia na Slovensku? Kde si najviac odpočiniete?
Zdenka: Ja si najviac odpočiniem v kuchyni za hrncami. Presťahovala som sa na Kolibu, takže chodievam na vychádzky tam.
Čo sa týka Slovenska - pracovne cestujeme s Marínkou už druhý rok s jednou súkromnou spoločnosťou. Prešli sme už asi štyridsať „štácií“ po celom Sloven-
Ako je to cez prázdniny s Ružovou záhradou?
Zdenka: Od druhého augusta
točíme. My máme prázdniny iba
v júli. Seriál, ktorý sa v septembri vysiela, točíme už v auguste.
Prídete do Piešťan aj v septembri na otvorenie divadelnej
sezóny?
Marína: Áno, budem tu účinkovať v predstavení Tri sestry a už
teraz sa na Piešťany opäť teším!
Viera Dusíková
MÁRIA KRÁĽOVIČOVÁ
Prvá dáma slovenského divadla sa narodila 7. júna 1927 v obci
Čáry na Záhorí. V roku 1950 ukončila štúdium herectva na štátnom
konzervatóriu v Bratislave. Jej profesionálna kariéra sa začala v polovici 40. rokov, keď bola členkou Slovenského komorného divadla v
Martine. Od roku 1948 pôsobí ako členka Činohry Slovenského národného divadla, kde stvárnila desiatky hlavných postáv v najvýznamnejších inscenáciách. Preslávila sa v scénickej adaptácii Sládkovičovej Maríny, ktorú možno označiť doslova za jej alter ego. účinkovala vo filmoch Priehrada, Skalní v ofsajde, Výlet po Dunaji či Jedenáste prikázanie. Na doskách SND hrá v predstaveniach Ženský
zákon, Veľké šťastie, Katarína a Ignorant a šialenec. S manželom,
novinárom Mirom Procházkom, ktorý v októbri 2005 podľahol ťažkej chorobe, má syna Miroslava a dcéru Janu.
ZDENA STUDENKOVÁ
Narodila sa 19. mája 1954 v Bratislave. Vyštudovala odbor fotografia na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Bratislave a herectvo na VŠMU. V rokoch 1977-1978 sa stala členkou činohry Novej scény, od roku 1978 činohry SND. Hrala v mnohých filmoch, televíznych inscenáciách a seriáloch. V roku 1995 jej vyšiel hudobný
album Dotyky noci. Hrala aj v muzikáloch na Novej scéne, v Košiciach, v Nitre aj v Prahe. V súčasnosti hrá v Činohre SND v inscenáciách Chrobák v hlave, Ideálny manžel a Dom nad oceánom, v Štúdiu L+S v Barmankách a Čo zostalo z lásky, na Novej scéne v muzikáli Donaha! V roku 2004 bola členkou poroty súťaže Miliónové
dievča televízie JOJ, v televízii Markíza stvárňuje jednu z hlavných postáv seriálu Medzi nami a v súčasnosti účinkuje v slovenskej verzii seriálu Ordinácia v ružovej záhrade ako MUDr. Eva Páleníková. Žije v Bratislave, má dcéru Simonu a jej partnerom je dirigent Branislav Kostka.
8
Číslo 32 Utorok 10. augusta 2010
servis
Monika Rakovanová: Dnešné domáce spotrebiče
neznesú porovnanie so svojimi predchodcami.
Minulý týždeň sme v tejto rubrike venovali pozornosť drobným spotrebičom, ktoré zjednodušujú a zefektívňujú starostlivosť o telo. Dnes budeme v téme pokračovať a opäť pravdepodobne viac potešíme
naše čitateľky. Pri našej pravidelnej návšteve v spoločnosti DOMOSS sme sa rozhodli
pozrieť bližšie na najnovšie trendy v oblasti zdravej životosprávy, prípravy a uchovania potravín, ovocia a zeleniny. Teda téme,
ktorá je vždy aktuálna. Rozprávali sme sa s
Monikou Rakovanovou, odbornou predajkyňou spoločnosti DOMOSS.
Aké sú posledné trendy v oblasti týchto
domácich spotrebičov?
- V prvom rade treba uviesť, že jednoznačne o ne narastá záujem. Samozrejme, hovorím len z perspektívy OD DOMOSS TECHNIKA.
Nehovorím o globálnych trendoch, aj keď sú
v mnohom podobné. O Piešťanoch a regióne
však môžem povedať, že ľudia viac sledujú oblasť životosprávy a zdravých potravín. Týka sa
to najmä odšťavovačov, sušičiek potravín, ale
napríklad i domácich jogurtovačov. Mimochodom, nepriamo to vidieť aj v obchodoch potravín. Všimnite si, ako sa džúsy predháňajú
v stopercentnosti. Napriek tomu čoraz viac
ľudí uprednostňuje domácu prípravu čerstvej
šťavy. Do popredia sa začali dostávať aj, nazvime ich, vedľajšie funkcie
spotrebičov.
Asi celkom nerozumiem...
- No, zákazník sa už neorientuje len podľa výkonu,
značky a funkcie spotrebiča.
Primeranú pozornosť venuje
dizajnu, materiálu, z ktorého je výrobok zhotovený.
Čo, samozrejme, vnímajú aj
výrobcovia a prispôsobujú sa
tomu. Momentálne máme v ponuke napríklad
spotrebiče vo vyslovene retro vyhotovení, prípadne celé antikorové. Jednoducho, z kuchyne sa stáva ďalšia spoločenská miestnosť. Ak
sódy. Jednoduché, nenáročné, s možnosťou
príchutí, s nastavením sýtenia a s elegantným dizajnom. Technický princíp je podobný ako pri starých sifónových fľašiach, ak
si ich pamätáte. Tam sa však podoba začína
i končí.
Vráťme sa k trendu zdravých potravín
pripravených doma. V čom je to lepšie ako
v obchode?
- V prospech napríklad doma pripravených
štiav hovorí to, že tam nie sú žiadne konzervačné látky. Pri odšťavovaní si navyše môžete
kombinovať šťavy, ako len chcete. Ak niekto
dostane chuť napríklad na kombináciu mrkvy, jablka, citróna, hrušky a pomaranča, nie
je vôbec obmedzený tým, aká je aktuálna ponuka džúsov v obchode.
už si niekto kúpi takéto vkusné spotrebiče,
tak ich určite rád ukáže napríklad návšteve.
Technické parametre teda idú na vedľajšiu koľaj?
- To vôbec nie. Stále sú
jedným z rozhodujúcich
faktorov. Výrobcovia z technického hľadiska spolu neustále súťažia. V ekologickosti, v energetickej úspornosti, v efektívnosti, v jednoduchosti, v multifunkčnosti... Výsledkom je, že
dnešná generácia domácich
spotrebičov všeobecne neznesie porovnanie so svojimi predchodcami.
Vedeli by ste uviesť príklad?
- Taký obzvlášť ilustračný. Relatívne nedávno dorazilo nové zariadenie na výrobu
Ale čo pri sušených potravinách? Ten výber je slušný...
- Áno, to nie je až taký problém, ale väčšina zákazníkov si kupuje sušičku práve preto, že má potraviny, ktoré potrebuje uchovať.
Nezabúdajme, že sušenie je najstarší systém
konzervovania potravín – opäť bez rôznych
konzervačných látok. To však neznamená, že
treba sušiť len jablká. Sušia sa hríby, jahody,
paradajky, ale napríklad aj bylinky. Všetko sezónne sa dá uchovať na celý rok.
Častá otázka
pre Moniku Rakovanovú:
Ako sa pozná dobrý odšťavovač?
- Vo všeobecnosti sú značkové odšťavovače vyrobené v posledných rokoch naozaj
na vyspelej technickej úrovni. Je však dobré všimnúť si pri odšťavovači dve veci. Prvou je veľkosť vkladacieho otvoru. To vám
prezradí, či jablko budete krájať na polovicu alebo na osminy. A druhý test už príde
s prvým použitím. Pozrite si, aký suchý odpad zostane. Platí, že čím je suchší odpad,
tým lepší a efektívnejší je odšťavovač.
NA NAŠOM WEBE VLÁDLA POHODA
Tridsaťjeden júlových dní sme
prežili v znamení tropických horúčav, ktoré ľudia trávili predovšetkým na dovolenkách, v prírode, na kúpaliskách či pri jazerách. To znamená takmer bez
„dotieravej“ elektroniky. Aj napriek teplotám a hučiacim ventilátorom z počítačov ste nám
opäť zachovali svoju vernosť a
klikali ste na stránku Piešťanského denníka pri hľadaní informácií o dianí v meste.
Na stránke www.piestansky
dennik.sk sme zaznamenali až 40-
tisíc návštev. Podľa štatistík denne aktualizované správy si počas
júla prečítalo viac ako sedemnásťtisíc jednotlivcov.
Obsahom denníka si opäť listovali aj ľudia žijúci a pracujúci
v zahraničí. Tradične v prvej desiatke sa umiestnili krajiny ako
Taliansko, Írsko či Fínsko. Našu
stránku však čítajú napríklad aj
na Malte, v Luxembursku, Tunise
a v Mexiku.
Počas júla vás zaujímali správy o koncerte skupiny Bon Jovi
v Piešťanoch, na obľúbenosti nič
nestratili ani blogy Petra Remiša. Klikli ste aj na policajné správy či informácie o rekonštrukcii
Teplickej ulice. Čítané boli najmä správy z festivalových pódií,
či už na trenčianskej Bažant Pohode, z Topfestu, ale aj z benefície
Punkáči deťom. Podobne na tom
bola sledovanosť videopríspevkov a reportáží. Hudba, open-air
akcie, interpreti festivalov, to
všetko priťahovalo pozornosť vo
videosekcii online denníka. Správy z Pohody, Vrbovských vetrov či
z akcie punkáčov sa umiestnili v
prvej desiatke návštevnosti. Klikli ste si aj na rozhovor s nádejným hokejistom Tomášom Jurákom, pozerali ste i spanilú jazdu
vrbovského Čanga.
O udalostiach v Piešťanoch
pravidelne informujeme prostredníctvom Facebooku. Do konca júla
sme mali sedemsto fanúšikov. Komentovali ste napríklad blog Martina Urminského o ženských prsiach, potešila vás správička o varení majstrovského gulášu a reagovali ste napríklad i na správy
o sprejazdnení Rázusovej.
(IP)
správy z regiónu
Číslo 32 Utorok 10. augusta 2010
Kedy sa rozozvučia zvony nad Lančárom?
Už päť rokov nebijú dva zvony vo veži Kostola sv.
Michala Archanjela nad obcou Lančár. Pred piatimi rokmi oba pre prasklinu na jednom z nich demontovali. Poškodený zvon poslali na opravu zvonolejárom na Moravu a druhý dočasne umiestnili do družstevného skladu. Čas uteká a zvony nad
Lančárom stále nezvonia.
Jozef Orich pri zvone sv. Michala, ktorý
čaká na osadenie v sklade družstva.
Zvony boli odliate v roku 1926 a vo veži nahradili pôvodné tri zvony, ktoré počas prvej svetovej vojny zvesili a dali roztaviť na hlavne diel. „Veriaci z
obce však dali po vojne odliať u zvonolejára Oktáva Wintera z Broumova dva nové. Jeden pomenovali
po Panne Márii a druhý po patrónovi tunajšieho kostola, sv. Michalovi. Zvony boli privezené do Lančára
3. apríla 1926 a 2. mája ich vysvätil vtedajší správca
farnosti Alojz Behunek,“ prezradil nám osud oboch
zvonov miestny historik Ľudovít Ďuriš.
Zvony dal pred piatimi rokmi demontovať vtedajší farár Ján Bašo, no odvtedy sa nič nepohlo, pretože
na opravu prasknutého stále nie sú peniaze. „Zvony
sme dávali dole pomocou autožeriavu a potom sme
ich na nákladnom aute odviezli na družstvo, kde je
zvon Michala Archanjela uschovaný dodnes a druhý
je v oprave na Morave,“ spomína si na chvíle spred
piatich rokov Jozef Orich, ktorý vtedy spolu s Ernestom Slabým, Michalom Kováčom a Štefanom Slabým
zvony demontoval.
Nielen obyvatelia Lančára, ale aj my sme boli
zvedaví, kedy sa bude nad Lančárom opäť rozliehať
zvonenie kostolných zvonov. Opýtali sme sa na to
súčasného správcu farnosti Mareka Križana: „Poškodený zvon Panny Márie by mal byť hotový do konca
septembra, no kedy budú oba opäť na svojom mieste, je zatiaľ otázne. Všetko totiž stojí na financiách. Ak chceme zvony do veže zvonice znovu osadiť, musíme ju najskôr celú zrekonštruovať. Okrem
opravy samotnej veže bude treba vyrobiť z dreva
aj novú stolicu, na ktorej budú zvony umiestnené.
Na opravu prasknutého zvona nám vyčlenil finančné prostriedky Trnavský samosprávny kraj. Náklady
na celkovú opravu zvonice, vrátane ďalších zvonárskych prác, sú približne 72-tisíc eur.“
Verme, že veci sa konečne pohnú dopredu a zvony nad Lančárom sa opäť rozozvučia.
Štefan Gregorička
9
Festival Grape
už tento piatok
Počas víkendu piešťanské
letisko privíta festivalových fanúšikov z celého Slovenska. Organizátori pezinského festivalu Grape sa rozhodli umiestniť
ich akciu pre tento rok do Piešťan. Naše letisko vďaka dobrej
infraštruktúre môže prijať viac
ľudí zo širšieho okolia či z celého Slovenska.
Tešiť sa môžeme hlavne na
rock‘n‘rollovú nádielku od skupiny The Subways z Veľkej Británie, ktorá sa preslávila známym songom Rock‘n‘roll Queen
z kultového filmu RocknRolla.
Ďalším prvotriednym účinkujúcim bude elektronické duo z
Nórska - Röyksopp, ktoré sa na
Slovensku predstaví po prvýkrát. Okrem nich bude účinkovať i domáca scéna - kapely Bez
ladu a skladu, Para a tiež Billy Barman. Ďalej vystúpia Tata
Boys či Skyline. Čo by to bol za
festival v Piešťanoch, na ktorom by sa nepredstavil Braňo
Jobus s pánom bratom. Zahrajú nám na „rúlach“ a Braňuško prečíta návštevníkom rozprávky zo svojej novej knihy o
Muflónovi Anciášovi.
Pre návštevníkov bude k dispozícii stanové mestečko, dve
pódiá, kyvadlová doprava a
množstvo workshopov. (ts/rt)
V DOLNOM LOPAŠOVE SÚ S VÝNOSMI SPOKOJNÍ
Počasie v tomto roku poľnohospodárom zatiaľ príliš neprialo.
Nadmerné dažde a nimi spôsobené záplavy spôsobili mnohým
veľké škody. Niekde pre podmáčanú pôdu nemohli ani zasiať,
inde zasa pozberať úrodu. Sú
však družstvá, ktoré vďaka svojej podhorskej polohe až také
veľké straty neutrpeli. Patrí medzi ne aj PD v Dolnom Lopašove.
„Aj keď u nás tiež dosť pršalo a z 30 hektárov úrodu vôbec
zberať nebudeme, so žatvou som
spokojný. Výnosy pšenice i jačmeňa boli asi o desať percent vyššie
než pred rokom a aj kvalita obilia je dobrá. Pšenice sme pozberali z hektára po 5,7 tony, jačmeňa 4,5 tony a repky 3,4 tony,“
skonštatoval predseda družstva
Marián Šmacho. Jedným dychom
však povedal, že to nebolo vôbec
zadarmo: „Aby sme predišli väčším stratám na úrode, museli sme
oveľa častejšie plodiny chemicky
ošetrovať proti hubovitým chorobám. To nás stálo oveľa viac peňa-
Napriek dažďom boli na viacerých družstvách s výnosmi obilia spokojní...
zí než po iné roky.“
Tento muž má už za dlhé roky
svojho predsedovania s odberateľmi dostatok skúseností. „Pre
poľnohospodára je zlé, keď sa
mu urodí veľa, pretože odberateľ
mu ponúkne nízku nákupnú cenu.
Keď sa zasa urodí málo, nemá čo
za vyššie nákupné ceny predať. A
keď aj predá, ešte nemusí peniaze dostať. Nám sa pred vyše de-
siatimi rokmi stalo, že sme podnikateľovi z Nitry predali kukuricu
za vyše 570-tisíc vtedajších korún
a dodnes sme za ňu nedostali ani
halier. Hoci polícia podvodníka už
vtedy usvedčila, prípad nie je ani
po desiatich rokoch pre stále súdne prieťahy uzatvorený. V tomto
roku sa síce súdne konanie obnovilo, no raz neprišiel na pojednávanie obvinený, potom dvakrát
jeho obhajca. My sme v čase predaja museli zaplatiť štátu za predanú kukuricu DPH, takže okrem
tovaru sme prišli aj o ďalšie peniaze za zaplatenú daň. Napriek
tomu, že už peniaze za kukuricu
asi nikdy neuvidíme, bolo by načase celú záležitosť aspoň účtovne uzavrieť,“ posťažoval sa na
súdne prieťahy Marián Šmacho.
Š. Gregorička
10
Číslo 32 Utorok 10. augusta 2010
fotoreportáž
ČO SA SKRÝVA POD KORUNAMI
Piešťanský park postupne
starne. Mesto na tomto území vytypovalo až dvadsaťpäť
potenciálne nebezpečných
stromov. Krajský pamiatkový úrad v Trnave povolil výrub všetkých, pracovníci mesta sa však rozhodli polovici zelenáčov dať šancu a pokúsia sa
o ich záchranu. Štrkové či asfaltové cestičky, športoviská
a oddychové zóny by si tiež zaslúžili pozornosť. Generel zelene ukázal, že tieto „piešťanské
pľúca“ potrebujú obnovu. Pozrite sa do zákutí, ktoré sme
zachytili objektívom redakčného fotoaparátu.
(IP), foto: (mkm)
fotoreportáž
Číslo 32 Utorok 10. augusta 2010
STROMOV PIEŠŤANSKÉHO PARKU
11
12
Číslo 32 Utorok 10. augusta 2010
rozhovor
MALÍ SKAUTI VYŠETROVALI VRAŽDU
Činnosť skautov a skautské tábory na Slovensku už veľa rokov nie sú žiadnou novinkou. V
súčasnosti, keď zažívame dobu
neustáleho vysedávania pri počítači alebo televízii, je to jedna z možností, ako deti a mladí
môžu zažiť niečo iné a stretnúť
nových ľudí. O skautskej práci,
o zodpovednosti, tímovom duchu či o praktických zručnostiach skautov sme sa porozprávali so študentkou Jankou Šmýkalovou, ktorá sa nedávno vrátila zo skautského tábora.
Prednedávnom ste sa vrátili
zo skautského tábora. Kde sa konal a koľko dní ste tam strávili?
V tábore sa deti zabávali pri rôznych činnostiach, napríklad pri batikovaní.
mafie a na konci našli aj diamant.
To, čím sa ale líšime od iných organizácií, ktoré robia tábory pre
deti, sú práve prvky skautského
programu. Sú to aktivity zamerané na život v prírode, napríklad byť nenápadný, ale vnímať
svoje okolie, tiež na samotnú pomoc prírode. Takto učíme deti
pracovať v tímoch, vysvetľovať
im, ako správne viesť tím, snažíme sa ich pomocou aktivít naučiť samostatnosti, rozvíjať všetky zložky osobnosti.
Mladí skauti by si mali vedieť poradiť v každej situácii.
- V tábore sme boli v druhej
polovici júla, a to medzi dedinkami Dobrá Voda a Chtelnica. Utáborili sme sa na lúke pod Hrubými skalkami pri Vyvieračke pod
Bacharkou. Mladšie deti chodia
na týždeň a my ostatní trávime
„mimo civilizácie“ dva týždne.
Koľko detí sa zúčastnilo v
tomto tábore?
- Prvý týždeň sme mali takmer
sedemdesiat detí, druhý ich bolo
štyridsať. Občas ich prišli pozrieť
naši starší skauti, ktorí sa pre
prácu nemohli zúčastniť na celom tábore. Tí mladší, ktorí prišli prvý týždeň, to sú naše včielky (dievčatá od 6 do 11 rokov) a
vĺčatá (chlapci od 6 do 11 rokov).
No a zvyšok tvorili chlapci a dievčatá vo veku 11 až 20 rokov z našich skautských oddielov. Netreba, samozrejme, zabúdať ani na
roverov (starších skautov), ktorí
sa venovali samotnému programu, tiež na zdravotníkov, ktorí
dávali pozor, aby sa nič nestalo,
či kuchárky, ktoré nám varili jedlá ako v reštaurácii. Do tábora
chodia iba deti, ktoré sa cez rok
zúčastňujú na skautských „družinovkách“ a výletoch, najmä preto, že ich už poznáme. Ľahšie sa
nám s nimi pracuje a ony tiež
vedia, čo od skautského tábora
môžu očakávať.
Čo sa vlastne v skautskom tábore deje?
- Každý rok má náš tábor určitú tému. Už sme boli Indiáni, zažili sme divoký západ, cestovali sme okolo sveta. Tento rok sa
naši skauti zahrali na vyšetrovateľov. Na začiatku príbehu sa stala vražda, ktorá, ako neskôr zistili, súvisela s krádežou diamantu. Deti postupne odhalili činnosť
Popíšte nám váš pracovný
deň v tábore.
- Deň v skautskom tábore sa
začína o siedmej hodine, a to budíčkom. Deti majú päť minút,
aby vstali, obliekli sa a vyšli zo
stanov na rozcvičku. Tú sa snažíme robiť prostredníctvom rôznych hier. Nasleduje čas na rannú hygienu. Píska sa príprava na
nástup a všetci si obliekame rovnošaty (košele a šatky). Nasleduje nástup - začiatok dňa, vztýčenie vlajky, spievanie skautskej
hymny. Potom deťom povieme,
čo ich asi v tento deň čaká. Šup
na raňajky, po nich chvíľa času na
prezlečenie alebo upratanie stanu - poriadok musí byť. Začína
sa prvý blok doobedného programu, desiata a druhý dopoludňajší
blok. Obed a poobede osobné voľ-
no, ktoré môže každý tráviť ako
chce. Popoludní sú tiež dva bloky
programu, ktoré však často spájame do jedného dlhšieho. Večera, znova nástup - ukončenie dňa
a večerný program. V noci máme
tiež stráže, traja až štyria ľudia,
ktorí sa menia každé dve hodiny. Strážia tábor pred nežiaducimi návštevami, či už zvierat,
alebo ľudí. A my ostatní zalezieme unavení do spacákov. Ťažko sa
mi takto v krátkosti objasňuje, čo
všetko v tábore robíme. Je toho
omnoho viac a treba to jednoducho zažiť.
S. Nováková/(red)
Malé vĺča pri zadanej úlohe.
Pravý skautský tábor vyrástol medzi obcami Dobrá Voda a Chtelnica.
reportáž
Číslo 32 Utorok 10. augusta 2010
13
Vondráčková a Bílá hviezdili v Červeníku
Helena Vondráčková bola jednou z hlavných hviezd festivalu.
Červeník sa počas víkendu 6.-8.
augusta obliekol do slávnostného šatu, aby tak už po 45. raz
otvoril brány jedného z najstarších festivalov na Slovensku. Organizátori pripravili pre účastníkov trojdňový maratón hudby,
spevu a tanca, kde si svoj žáner
mohli nájsť všetky generácie.
V nedeľu vystúpila aj folklórna skupina Javorníček z Hvozdnice.
Hlavné festivalové dianie bolo
v piatok a v sobotu sústredené
na futbalový štadión, predstavili sa nielen domáce festivalové
hviezdy Horkýže Slíže, Desmod,
Gladiátor, ale aj svetoznáme hudobné zoskupenia, medzi ktoré
bezpochyby patrí glamrocková legenda The Glitter Band a diskoté-
Boney M. zaspievali všetky známe hity.
Spevácky súbor Prameň zo Žarnovice vystúpil v Červeníku prvýkrát.
Malá Verešvarančanka
ková hviezda 70.-80. rokov Boney
M. Zoznam účinkujúcich na jubilejnom ročníku dopĺňali hviezdne mená ako Helena Vondráčková a Lucie Bílá.
Festival vyvrcholil nedeľným
galaprogramom v miestnom amfiteátri, ktorý bol oslavou Medzinárodného družstevného dňa. Osla-
vy sa začali odovzdaním obilného venca ako symbolu ukončenia
žatvy v regióne a pokračovali vo
folklórnom duchu vystúpeniami
tanečných, speváckych a dychových súborov.
A. Balková
Návštevníkov jubilejný ročník festivalu určite nesklamal...
14
Číslo 32 Utorok 10. augusta 2010
rozhovor
SPOMIENKA:
DODO ŠOŠOKA MILOVAL DŽEZ
„Ako dieťa som do rúk bral všetko, na čo sa dalo hrať. Ceruzky, varechy, perkusie, kastanety, rumba gule, ale to som bol ešte
veľmi malý. Keď som sa naučil hrať na husliach i klavíri, niečo
mi stále chýbalo. Nebol som spokojný. A potom som to pochopil. Bolo mi dané hrať na bicích nástrojoch. Uchvátil ma džez...“
Takto približne pred piatimi rokmi začal rozhovor pre Piešťanský
týždeň džezmen Jozef „Dodo“ Šošoka, ktorý podľahol zákernej
chorobe v novembri 2008.
Vďaka Dodovi Šošokovi spoznali príchuť moderného džezu aj
Piešťany. Do Art Jazz Gallery na Winterovej ulici dokázal pritiahnuť množstvo svetových hudobníkov, ktorí nikdy neodmietli zahrať si s ním na jednom pódiu. Nedávno sme si na neho spomenuli aj počas ďalšieho ročníka džezového festivalu, ktorý mu venovali jeho priatelia. Pripomeňte si tohto výnimočného hudobníka prostredníctvom nášho rozhovoru.
Dodo Šošoka na džezovom festivale v Novom Sade (2004).
Pre svetoobčana Doda Šošoku je džez poslaním
Už niekoľko rokov minimálne dvakrát v týždni sa v Art Jazz Gallery
na Winterovej ulici v Piešťanoch hrá kvalitný džez. Hrať džez znamená oddať sa mu celou svojou dušou. Podmieniť vlastnú existenciu džezovému rytmu sa už 44 rokov profesionálne darí piešťanskému bubeníkovi a perkusionistovi Dodovi Šošokovi. Aj keď roky
štúdia na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského neboli zbytočné, predsa - košeľa je vždy bližšia ako kabát. Život štipendistu
na Berklee College of Music v Bostone v roku 1986 plynul oveľa dynamickejšie a zmysluplnejšie ako v Bratislave. Lebo Berklee College stojí na notách a muzika tu sídli ako včelia kráľovná v úli plnom
usilovných „múzorobotníc“. Doda od detstva lákala muzika. Najskôr
sa naučil hrať na husliach, doma mali klavír, nuž pridal aj ten. Ale
stále sa mu videlo, že to nie je ono.
Priznali ste, že ste maximalista, ak robíte džez, tak poriadny. Ak máte hrať na nástrojoch,
tak nech ich je veľa. Zrátali ste
niekedy, z koľkých pozostáva
vaša svetoznáma zbierka bicích
a perkusií?
- Nikdy som to nerátal. So svojím sólovým koncertom „Akustická hudba bicích nástrojov a perkusií“ som mal svetovú premiéru
v roku 1996 vo Viedni na Festivale
európskej hudby. Mojím hosťom
tam bol černošský perkusionista
Leopold Fleming z Portorika. S
akustickou hudbou som bol aj v
Jeruzaleme, Varšave, Berlíne, Tokiu, Budapešti, ale koncertoval
som aj v Čechách a, samozrejme,
na Slovensku. Dodnes si pamätám
na atmosféru koncertov v synagógach v Györi či v Liptovskom Mikuláši. Dobre sa mi hrá a inšpiruje ma prostredie starých zámkov
a kaštieľov. Veľmi rád hrám v historických objektoch. Cítim tam
ducha histórie a jej kultúry.
Niektorí fanúšikovia vašej relácie To všetko je džez na Rádiu
Devín vraj zaspávajú s džezom
na ušiach. Darí sa to aj vám?
- Ja som veľmi veľa počúval
džezovú muziku, a keď človek
robí, hrá, koncertuje, tak potrebuje skôr iný relax. Dramaturgiu
celej relácie si robím sám, čerpám najmä z vlastnej fonotéky,
zhromažďujem ju roky. Moja relácia sa vysiela od 23. do 24. hodiny, je na dobrú noc a vo väčšine prípadov sa s poslucháčmi lúčim so slovami: „Prajem vám príjemné džezové sny.“
Na bubienkoch ste sa vraj učil
bubnovať v Afrike...
- Veľmi často a rád som chodil
do Afriky. Aby človek nasiakol atmosféru tohto kontinentu, musí
tam byť dlhšie. Nebýval som v hoteloch, ale priamo s domorodcami v buši. Tu som žil, spal som na
zemi a jedol som s nimi z jednej
misky. Moji priatelia boli šokovaní, že sa nebojím. Netreba sa ničoho báť, Afričania sú úžasní ľudia. Sú veľmi čistotní. Dokonca
niekoľkokrát som sa presvedčil,
že sú oveľa čistotnejší ako Európania. Žiť s nimi je obrovský zážitok. Afrika mi učarovala svojou
originalitou, ale aj tou čiernou
pleťou, je iná ako naša. Som presvedčený, že džez zapustil korene v Afrike. Bubny slúžili ako do-
rozumievací prostriedok v buši.
Keď od brehov západnej Afriky
odplávali prvé lode s otrokmi do
Ameriky, vyniesli z tohto kontinentu aj džez. Džez sa rokmi vyvíjal do iných foriem. Vznikol blues, gospely, swing, be-bop, avantgardné a moderné smery.
na pohyblivé schody. Každých pár
sekúnd na vás chrlia reklamy, ľudia sa strašne ponáhľajú, každý
má mobil na uchu, a keď vyjdete
na ulicu, zachváti vás chaos s miliónmi áut. Ten civilizačný virvar
na vás pôsobí šokujúco. Ja som
raz z toho úplne ochorel.
Raz ste prirovnali džez k reholi. Podľa vás aj rehoľné sestry, farári, charitatívni ľudia majú svoju filozofiu, smer, názor,
ktorým sa zaoberajú celý život.
Džez je niečo podobné. V ňom
neexistuje polovičatosť. Džezmen nemôže byť týždeň rockerom a potom sa k džezu opäť
vrátiť. To vraj nefunguje.
- Áno, vždy som sa snažil dostať zo seba maximum. Aj na koncertoch, či už som v nich účinkoval, alebo ich organizoval. Zvláštne je, že veľa vecí som pochopil práve v Afrike. Afrika - to
je jedna dlhá éra môjho života.
Hral som tam na originálnych nástrojoch, ktoré domorodci vyrobili iba mne. Z každej návštevy
tohto kontinentu som si priniesol
vždy nové a nové, mám ich naozaj
veľa. Je v nich skrytý duch Afriky
a ja ho mám doma. A v srdci krásne spomienky. Žil som tam v úplne inom svete, v inej atmosfére,
pochopil som myslenie týchto ľudí
a začal som premýšľať ako oni,
bez rádia, televízie, novín, časopisov. Jestvovali tam iba ľudia a ich
duševno. Vždy, keď som sa vracal
z Afriky, bol som veľmi smutný, že
týchto krásnych a veľmi chudobných ľudí opúšťam. Zžil som sa s
nimi a zabudol som na civilizáciu.
A potom zrazu dôjde zlom. Sadnete do lietadla, prídete na letisko do Londýna, máte nastúpiť
Ako sa vám podarilo získať
štipendium na Berklee College
of Music v Bostone? Nebolo to
už náhodou z krížikom po funuse, veď ste do Bostonu prišli už
ako zrelý profesionál?
- Trošička, ale nie celkom. Bol
som veľmi, veľmi rád, že mi prezident tejto akadémie dal štipendium po vypočutí nahrávok a informácií o mne. „Berkly“ patrí medzi prestížne, najznámejšie džezové akadémie na svete.
Je to obrovský kolos, kde študuje asi 3500 študentov z celého
sveta. Vyučujú sa tam všetky základné druhy nástrojov. Keď som
tam bol ja, tak frčala najmä gitara. A potom klavír, kontrabas
a bicie nástroje. Život na akadémii je zaujímavý. Začína veľmi
skoro ráno a končí neskoro v noci.
Je to život o muzike. Tu sa učí,
cvičí, hrá, koncertuje. Funguje
tu obrovská knižnica s množstvom
materiálov, fonotéka obsahujúca
archívne nahrávky starého džezu
po súčasnosť. Je tam video, dvd
nahrávky aj štúdiá. Za tie roky,
škola oslavovala 50. výročie založenia, tu vypracovali vynikajúci vzdelávací systém. Učia tam
profesori, veľké osobnosti džezovej hudby, mnohí z nich školu
sami absolvovali. Mojím dekanom
bol Garry Burton, čo je bezkonkurenčne jeden z najlepších vibrafonistov na svete. Počas štúdia
rozhovor
v Bostone som aj koncertoval,
stal som sa členom Bostonského
kvarteta. Na Berklee učil aj trombonista Phill Willson, viceprezident svetovej organizácie trombonistov. Koncertoval som s ním
po celej Európe, a keď sme účinkovali v Bratislave v Slovenskej
filharmónii, tak sa naši čudovali, s kým som to prišiel? Pretože
Phill Willson zastupuje klasických
trombonistov sveta.
Vraj ste sa tam stretli aj s legendárnym Charlie Marianom?
- Mal som to šťastie, Charlie
dlhé roky učil na akadémii, ale
zlákala ho živá hudba a koncerty.
Stal sa čestným profesorom akadémie, dvere tu má stále otvorené. Zhodou okolností vyučoval aj
japonskú klaviristku Takiu Akioši,
ktorá sa potom na určitú dobu
stala jeho manželkou. Zaujímavé
bolo, že ma učili ľudia, s ktorými som spolupracoval. Táto škola je jedinečná, úžasná najmä pre
mladých ľudí na začiatku kariéry. Získajú tu obrovský hudobný
rozhľad, teoretický aj praktický.
Je tam zrejme príliš veľa hluku, každý tam predsa „čvrliká.“
- Pravidelne sa tam konajú koncerty, sú povinné, no aj fascinujúce, lebo sa striedajú s koncertmi veľkých hviezd. Škola pozostáva z dvoch obrovských budov,
pripomína hudobné mesto. Získal som tam množstvo kontaktov, koncertoval som v Bostone
aj v New Yorku. Spojil som príjemné s užitočným. Mám prehľad
o systéme učenia, o organizovaní workshopov. A či tam bol hluk?
Nejako som ho nevnímal. Hudobníci si mohli rezervovať kľúčik od
malých miestností, zvukotesných
kójí, kde mohli nerušene celý deň
cvičiť. Využívali to najmä hráči
na bicie alebo kontrabasisti. Nikoho nevyrušovali. Takmer som
zabudol povedať - na akadémii
získajú vzdelanie aj hudobní manažéri a všetky „biznis“ profesie,
pracujúce v hudobnom priemysle.
V júni tohto roku ste v našom meste rozbehli prvý ročník
džezového festivalu. Na tlačovej konferencii ste spomínali, že
v nasledujúcich rokoch by mohol
džez vstúpiť do parkov, promenád, ulíc a námestí...
- Podarilo sa mi to za výdatnej pomoci vládneho zmocnenca
Viktora Nižňanského, ale v ústrety mi vyšli mnohí priatelia, ba aj
primátor mesta. Prisľúbil mi, že
v nasledujúcom roku sa v rozpočte mesta bude rátať aj s džezovým festivalom. Ak sa vrátim do
histórie, už ako vysokoškolák som
v roku 1960 vystúpil s koncertným triom fakulty UK v kinosále
Napoleonských kúpeľov. V Piešťanoch bolo plno dobrých muzikantov. Jeden z veľmi starých poslucháčov džezu a štamgastov, ktorí chodili na všetky koncerty, bol
kontrabasista Stano Koutný. Emigroval do Švajčiarska a vrátil sa
sem. Hrával aj s Liborom Gardonom, ktorý nedávno v Art Jazz
Gallery oslavoval so spoluhráčmi
narodeniny. História dobrej muziky tu bola. Potom prišlo obdobie inej hudby. To zasa vystriedala v Grand Caffe renesancia džezu. Uskutočnilo sa tam niekoľko
významných koncertov a potom
začali vystúpenia v Art Jazz Gallery. Nič sa nedá unáhliť, znásilniť. Keď tu päť rokov pravidelne
fungovali džezové pondelky, piatkové koncerty svetových osobností mladej, strednej aj staršej generácie, vytvorila sa živná pôda
a reálna šanca pre niečo väčšie.
S priateľmi sme založili džezový
festival. Vystihli sme správny mo-
Číslo 32 Utorok 10. augusta 2010
ujímavá komunita, má to zmysel
aj pre mesto a jeho prezentáciu
v oblasti kultúry.
Úspech však nie je všetko.
Dôležité je, čím nás džez obohatí, nie každý ho má rád. Asi naň
treba dorásť.
- Aj to je pravda. No skúste
prísť na jeden z koncertov a uvidíte. Ľudia odchádzajú domov
nadšení, odnášajú si plno zážitkov, dojmov. Je to kreatívne a
myslím si, že to ľudí aj vychováva. Veľmi túžim po tom, aby tak
ako Winterovci vybudovali slávu Piešťan v oblasti kúpeľníctva,
sa mne a mojím priateľom podarilo vybudovať džezové Piešťany
pre státisíce ľudí z celého okolia.
Čím všetkým vás Piešťany
očarili, že ste sa rozhodli žiť
práve v našom meste?
- Predovšetkým to bol vzťah
k mojej partnerke Yvetke. To bol
prvý dôvod, prečo som do Piešťan prišiel. Toto mesto som poznal už dávnejšie, niekoľkokrát
som tu koncertoval v 70.-80. ro-
15
rížom, Tokiom, Egyptom, no život v nich si neviem predstaviť.
A čo Bratislava? Nebolo by
vám tam „svetovejšie“, je blízko od Piešťan.
- Odkedy bývam v Piešťanoch,
už aj taká dedina, akou je Bratislava, mi prekáža. Dopravné zápchy som zažíval už pred dvadsiatimi rokmi v Nemecku, Rakúsku
či vo Švajčiarsku. Všade to funguje rovnako - sú ráno, popoludní
aj večer. Nepasujú mi plné cesty,
autá. Som z toho chorý. Môj ideál
je malé mestečko. V Piešťanoch
je veľa zelene. Aj cudzinci hovoria, keď sem prídu: Aha, aké pekné mesto! A potom, z Piešťan nie
je ďaleko na letisko do Bratislavy, do Schwechatu je tiež blízko,
do Čiech blízko, do Tatier bližšie
ako z Bratislavy, hore do Poľska si
tiež rýchlo vybehnete! Sú tu parky, voda, kúpele, a toto je môj
vkus, to je ideálne. Ak tieto fakty
spojím s Art Jazz Gallery, kde je
džez, tak potom to pre mňa znamená absolútnu idylu.
Dodo Šošoka (vpravo) koncertoval s priateľmi aj v Casine Piešťany na Pribinovej ulici.
ment, keď v médiách zúria superstar a reality. Pre ľudí, ktorí majú
radi kvalitnú kultúru, nielen hudobnú, ale aj divadelnú či literárnu, sme urobili Jazzové Piešťany
2005. Koncerty pokračujú. Mali
sme tu plno prominentných hostí, za všetkých spomeniem švajčiarskeho veľvyslanca na Slovensku s manželkou, ktorý bol nadšený džezovými umelcami. Latku festivalu sme postavili veľmi
vysoko, som v tomto smere naozaj maximalista. To je záruka, že
festival má ohlas a ľudia si koncerty možno zapamätajú. A ktovie, možno o desať, dvadsať rokov budú Piešťany nielen známym kúpeľným mestom, ale stanú sa aj mestom džezu, zahrnutým v džezovom kalendári. Už
dnes tu pri jednom stole počúvajú džez Izraelčania, pri ďalších
sedia Američania, Francúzi, Maďari, Nemci, Poliaci. Vzniká za-
koch. Sú tu kúpele a ja vodu zbožňujem, pretože som ryba. A keďže ryba by bez vody zahynula,
môj pobyt v Piešťanoch súvisí aj
so zázračnou vodou či bahnom.
Všade, kam prídem, ho propagujem. Hovorím: „Lepšiu vodu ani
bahno toho druhu nikde na svete nenájdete!“ Aj mne pomohla
po úraze. Nikdy sa mi nič nestalo
a zrazu raz som si vybral všetko
naraz. Zlomila sa mi ruka aj noha.
V kúpeľoch pracujú úžasní ľudia,
lekári aj rehabilitační pracovníci.
Navrátili zdravie aj mne, poctivo
som cvičil, plával, veď som potreboval hrať. Na sebe som si overil zázračné účinky piešťanských
kúpeľov. A to, že sa mi v Piešťanoch páči, má na svedomí aj ich
veľkosť. Na bicykli ich prešliapem
za pár minút. Ja som žil a prešiel celý svet, dôverne poznám
svetové veľkomestá počnúc New
Yorkom, Londýnom, Rímom, Pa-
Aká je súčasnosť Doda Šošoku?
- Stojím pred vydaním dvojcédečka. Jeden nosič bude obsahovať živý koncert, ktoré moje džezové kvarteto odohralo v kanadskom Montreale. Druhé, veľmi
čerstvé, je nahrávka z môjho sólového koncertu v Budapešti. V divadle Merlin som na začiatku septembra otváral Mesiac slovenskej
kultúry. Muzika je hotová, už len
pozháňať peniaze na vydanie a
obaly. Teraz som sa vrátil z Benátok, kde som mal dva koncerty. A
dostal som ponuku na veľký džezový festival. Možnože teraz budem častejšie v Taliansku. Voľakedy som hrával v Bologni, Turíne, Ríme, Neapole. Bologna bola
moje mesto, historické, krásne,
síce veľké, ale vyhovovala môjmu
vkusu.
Za rozhovor ďakuje
Viera Dusíková
Foto: Pepo
16
krížovka
Číslo 32 Utorok 10. augusta 2010
autorka:
TINA S.
1.
tajnička
sprievodca
lodí
najstaršia
paleolitická
kultúra
volať,
po česky
zlato,
Lidové
po španielsky noviny (skr.)
ostrov
vo Vanuatu
meter
(zn.)
Pomôcky:
AOBA
BOTTROP
VENTURI
staroveká
zbraň
liter (zn.)
egyptský boh
Vestu, Slnka
a plodnosti
rod
český
vydavateľ
(1841-1916)
hračka s
tajomstvom
obchodná
akadémia
alebo,
po španielsky
slovenská
obec
majstrovstvá
Európy (skr.)
ruský jazyk
(skr.)
mesto
v Nemecku
nasával,
cical
konzervovalo
dymom
2.
prijímala
tekutinu
zatajovaný
omamná
indická
droga
časť celku
citoslovce
poskoku
malá Evita
2051
v Ríme
Urán (zn.)
tona (zn.)
Key Account
Executive
(skr.)
bohyňa
básnictva
kabátec uhor.
husárov
indonézske
mesto
EČV
Španielska
Hlavná
organizácia
egyptológov
(skr.)
Pomôcky:
LITTLE
LUCCA
ŠALMAJ
zanes
starodávny
druh píšťaly
talianske
mesto
nepružné
vybavovanie
úradných
záležitostí
malý,
po anglicky
Taliansko
(MPZ)
orgány
sluchu
osobné
zámeno
plúž
čau,
po taliansky
šéf, boss
meno Agáty
mužské
meno
arabský
člen
staroveká
legendárna
veštica
bór (zn.)
pôvodne
európ. strieb.
minca
4.
long play
(skr.)
kmeň
v Nigérii
rímskych
100
Pomôcky:
NENANA
OGULIN
PYA, IJALA
jód (zn.)
tiež
splietalo
sekám
sídlo
na Aljaške
nepotrebná
príťaž
vylučovacia
spojka
investičný
kupón
(skr.)
mesto
v Juhoslávii
čínsky herec
(Bruce
1940-1973)
kričí
argón (zn.)
5.
tajnička
rozum,
dôvtip
vzor,
model
........................................................
........................................................
........................................................
Meno a
priezvisko: ........................................................
Adresa:
hlboký
ženský hlas
latinská
predložka (v)
coulomb
(zn.)
rozrývaj
americký
architekt
(Robert ...)
draslík (zn.)
KRÍŽOVKA PT 32/2010
Tajnička:
hranica
(lek.)
long ton
(zn.)
Yamaha
Motor Europe
kód
Jemenu
tamtí
schoval
miliampér
(zn.)
urob tupím
baran,
po česky
ulica (skr.)
Pomôcky:
AZILIEN
ORA, ULUA
UMKA, ORO
3.
tajnička
........................................................
barmský
peniaz
Autorka krížovky Tina S. ukryla tento týždeň do tajničky vtipné, ale pravdivé kalmycké príslovie.
Riešenie nám doručte na adresu redakcie: WINTER média, a.s.,
Teplická 63, 921 01 Piešťany, alebo pošlite na e-mailovú adresu [email protected] do štvrtka 26. augusta 2010.
Dvaja vyžrebovaní lúštitelia získajú knižné publikácie. Prvou je
román VÝKUPNÉ od Danielle Steelovej o násilnom zločine, ktorý
zvedie nečakane dokopy životy štyroch rozličných ľudí. Druhou je
triler PEKNÉ LŽI z pera Lisy Ungerovej, ktorá je považovaná za jeden z najpozoruhodnejších literárnych objavov posledných rokov.
kultúra
Číslo 32 Utorok 10. augusta 2010
17
Piešťany omladli hudbou
Výlučne sakrálna hudba znela v nedeľu podvečer pri hoteli Thermia Palace. Slávnostným
úvodným koncertom zoskupenia Adoremus sa tu začal štvrtý
ročník festivalu mladých umelcov Toccata Art.
Pod taktovkou dirigenta Dušana Billa zazneli dokonca dve verzie skladby Ave Maria od Jána Levoslava Bellu a Mikuláša Schneidera-Trnavského. Slovenský spevácky zbor Adoremus funguje už od
roku 1992. Jeho cieľom je hlavne
šíriť duchovnú hudbu.
V pondelok pre Piešťancov a
kúpeľných hostí zaspieval tenorista Tomáš Sorokáč, ktorého na
klavíri sprevádzala Pavla Reiffersová. Mladí umelci budú počas
budúcich dní ďalej spríjemňovať
chvíle nielen obyvateľom, ale aj
návštevníkom mesta. Tento týždeň v stredu už letným kúpeľným
mestom budú znieť premiérové
skladby trojice nádejných skladateľov, a to v podaní saxofonistu Andreja Barinca a klaviristu Tomáša Matisa. V závere pracovného týždňa opäť pri Thermii zahrá
komorné trio – flauta, violončelo,
klavír. Štvrtý ročník festivalu zavŕši sobotný koncert Quasars Ensemble. Pri tejto príležitosti primátor mesta Remo Cicutto odovzdá ocenenia najlepším mladým
slovenským umelcom.
(IP)
Annabál v Podolí na tému žatva a dožinky.
Na Aničky nezabúdajú...
Spevácky zbor Adoremus propaguje hlavne sakrálnu hudbu.
V Podolí už tradične pri príležitosti osláv všetkých Aničiek pripravujú slávnostný bál, ktorý
nesie práve toto meno. Obcou
sa vtedy vinie krojovaný sprievod s kočom a vozmi a s hudobným sprievodom Dychovej hudby Podolanka, samozrejme, na
Annabále nesmie chýbať kultúrny program.
V poslednú júlovú nedeľu sa
však daždivé počasie postaralo
o to, že sa zábava začala pod
strechou miestneho kultúrneho
domu. Nikomu to však neprekáža-
lo. Ochotníci, tanečníci, speváci a
ľudia z Podolia pripravili pre svojich známych, susedov, ale aj hostí dvojhodinový program s názvom
Žatva, mlatba a dožinky. Herci sa
predviedli v krásnych podolských
krojoch a obecenstvu predstavili
pôvodné tradície a zvyky, ktoré si
teraz pamätajú hádam iba tí najstarší. V programe zazneli i staré ľudové piesne, ktoré sa viažu k
týmto zvyklostiam. Záver Annabálu patril tanečnej zábave pri dychovke až do skorého rána.
Anna Čechvalová/(red)
Organové dni vstupujú do ďalšej desaťročnice
Ďalej nás čaká koncert slovenského interpreta
Vladimíra Kopca. V spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave sa nám podarilo dotiahnuť
organistu Andrzeja Mielewczyka. Na poslednom zo série koncertov vystúpi David Postránecký z Českej republiky.
Tradícia a myšlienka festivalu organovej
hudby v Piešťanoch nadväzuje na Trnavské
organové dni. V krajskom meste má tento
festival o niečo dlhšiu tradíciu ako u nás. Organ a chrámová hudba zaznie však v Piešťanoch už po jedenástykrát. Prvé dva koncerty organizátori pripravili v Kostole sv. Cyrila
a Metoda, ďalšie už tradične v Dome umenia. So zakladateľom myšlienky festivalu
Stanislavom Šurinom sme sa rozprávali o pripravenom programe jedenásteho ročníka.
V Trnave majú organové koncerty dlhšiu
tradíciu ako v Piešťanoch. Ako si spomínate
na úplné začiatky, čím sú Piešťany pre vás
v tomto ohľade špecifické?
- Najväčší rozdiel oproti Trnave vidím v
tom, že tam sa organové koncerty odohrávajú výlučne v chrámových priestoroch. Je tam
iná akustika a, samozrejme, iná atmosféra.
V Dome umenia diváci priamo vidia organistu,
živelne reagujú na hru a tiež na samotného
hudobníka. V Piešťanoch som sa stretol s veľmi zanieteným pracovným tímom. Je tu aj výnimočná atmosféra kúpeľného mesta. Na organové koncerty teda chodievajú skalní a stáli
hostia. Nie je výnimkou tu vidieť po nemecky
a po anglicky hovoriacich návštevníkov a ďalších ľudí zo zahraničia. Trnava je naopak špecifická tým, že koncerty chrámovej hudby si
Pravidelným hosťom Organových dní býva Američan David di Fiore, ktorý rád improvizuje. Dočkáme sa aj tento rok?
- Myslím si, že áno, no nie v podaní Davida.
Na tomto ročníku, žiaľ, nevystúpi. Ľudia sa
však môžu tešiť na Michaela Kollera, ktorý rád
improvizuje pri viacerých skladbách. Dokonca
sme sa rozprávali o možnosti na jeho koncerte zadať publiku menšiu úlohu. Ľudia si budú
môcť vybrať tému či skladbu, pri ktorej preveria jeho improvizačné zručnosti.
Stanislav Šurin je jeden z autorov myšlienky
festivalu organovej hudby v Piešťanoch.
prídu vypočuť skôr obyvatelia mesta.
V Piešťanoch sa festival začal už minulý týždeň. O pár dní sa presunie do Domu
umenia. Aký program ste zostavili pre tento ročník?
- Ľudia mali možnosť zažiť dva koncerty
v Kostole sv. Cyrila a Metoda. Od 17. augusta už hráme v Dome umenia. Tam začíname
s rakúskym hudobníkom Michaelom Kollerom.
Vy ako organista, čo vám viac vyhovuje?
Hrať podľa osnovy iných skladateľov alebo
aj improvizovať?
- Radšej mám predpísanú koncertnú literatúru, no improvizáciám sa nevyhýbam. Na niečo také však musím mať náladu. Pre mňa ako
organistu je improvizácia pri chrámovej hudbe bežnou praxou. Počas hrania v kostoloch
je to dôležitá súčasť práce na organe. (IP)
18
Číslo 32 Utorok 10. augusta 2010
STREDA 11. AUGUSTA
JEDNOTKA
03:15 Správy STV o 16:00 03:25
Správy STV 03:50 Góly body
sekundy 04:00 Sila lásky II. (198)
04:50 Sila lásky II. (199) 05:40
Góly body sekundy 05:50 Udalosti ČT 06:20 Slovensko dnes
06:30 Správy a komentáre 07:00
Radosť zo života 07:25 Repete
08:25 Vtipnejší vyhráva 09:10
Obchod so šťastím (13) 09:40
Obchod so šťastím (14) 10:10
Policajti z prístavu 10:55 Vivat
Beňovský! (3/7) 12:15 Dámsky
magazín STV 13:30 Vojna kuchárov 14:00 Dedičstvo Guldenburgovcov (32/39) 14:45 Úsmev, prosím! 15:20 Divoký anjel (219/270)
16:00 Správy STV o 16:00 16:10
Góly body sekundy 16:15 Počasie 16:20 Sila lásky II. (200)
17:15 Sila lásky II. (201) 18:10
JAG II (9/15) 19:00 Počasie 19:05
Večerníček 19:15 Slovensko dnes
19:30 Správy STV 19:55 Góly
body sekundy 20:05 Počasie
20:15 Jane Doeová:
Ako zastreliť šéfa
Krimi-séria. (Holandsko,
USA, Veľká Británia, Írsko 2007)
21:45 Správy a komentáre
(Slovensko 2010)
22:10 Zúfalé manželky III.
(9/23) Mladé talenty
Komediálny seriál.
(USA 2006)
22:50 Reportéri v ohrození (6/8)
Francúzsky seriál
z novinárskeho prostredia (Francúzsko 2006)
23:50 Policajti z prístavu:
Návnada na žraloka
Krimiseriál.
(Austrália 1997)
00:35 JAG II (9/15) 01:25 Jane
Doeová: Ako zastreliť šéfa 02:45
Správy STV o 16:00 02:55
Správy STV
MARKÍZA
05:40 Reflex 06:00 Teleráno
08:25 Bez servítky 08:55 Kobra
11 XI. 6/10 09:50 Zajtrajšie noviny
II. 3/22 10:35 Joan z Arkádie II.
4/22 11:30 Smallville VII. 7/20
12:20 Povedz, kto ťa zabil II. 4/13
13:10 Rýchle Televízne noviny
13:15 Čarodejnice VIII. 8/22 14:05
Veronika Marsová III. 6/20 14:55
TV program 11. 8. - 17. 8.
Rýchle Televízne noviny 15:00
Kobra 11 XI. 7/10 15:55 Rýchle
Televízne noviny 16:00 NCIS Námorný vyšetrovací úrad V. 4/19
17:00 Prvé Televízne noviny 17:20
Reflex 17:35 V mene zákona
18:00 Rýchle Televízne noviny
18:05 Dva a pol chlapa III. 7-8/24
19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45
Počasie 19:50 Športové noviny
20:00 Manžel na prenájom
Lola sa pokúsi získať
dedičstvo po otcovi tak,
že si najme manžela Bo,
a ponúkne mu 100 tisíc
dolárov ročne za to, že si
ju vezme za manželku.
Lolin otec Viktor nesúhlasí so svadbou až kým
ho Bo nepresvedčí hrou
na gitare. Lolin ex snúbenec a jeho tajná priateľka Simona, Lolina sestra, sa zatiaľ snažia podnikať všetko, aby Lole
zabránili získať dedičstvo. Romantická komédia (92'), USA, 2007
22:05 Slovník do postele
Jessica Alba vábi svojím
jazykom v tomto zvodnom príbehu zakázanej
lásky, ktorý je zasadený do roku 1930...
Romantický film (105'),
USA-Nemecko, 2001
00:10 Rím 11-12/12 02:05 Hrozba
z temnoty II. 16/22 02:45 Smith
I. 2-3/7 04:05 Pohotovosť XIII.
8/23 04:50 TELEVÍZNE NOVINY
TV JOJ
06:10 NOVINY TV JOJ 06:35
KRIMI NOVINY 07:00 NOVINY TV
JOJ 07:35 KRIMI NOVINY 08:00
Simpsonovci XI. (11,12) 09:15
Neuveriteľné záhady prírody (1/8)
10:15 Lovci predátorov (6) 11:20
Prison Break IV: Útek z väzenia IV. (13) 12:20 5 proti 5 13:15
C.S.I.: Kriminálka Las Vegas VIII.
(12) 14:00 Kosti I. (17) 15:00
Simpsonovci XI. (13,14) 16:00
5 proti 5 16:59 PRVÉ NOVINY
17:20 Profesionáli 18:00 Súdna
sieň 19:00 KRIMI NOVINY 19:30
NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT
19:59 NAJLEPŠIE POČASIE
20:15 C.S.I.: Kriminálka Miami
VII. (12,13)
Ľudia môžu klamať,
dôkazy nikdy! Americký
kriminálny seriál (2009)
22:00 Kosti II (19)
Ak chcete objasniť
vraždu, musíte pátrať
až do špiku kostí obete!
Americký kriminálny mysteriózny seriál (2005)
23:00 Kosti I. (17)
Lebka so strelným poranením, ktorú našli v púšti
neďaleko mexických
hraníc, patrí známemu
módnemu fotografovi.
Čo všetko ešte zapríčinili
drogy a tajomné indiánske obrady?
Americký kriminálny mysteriózny seriál (2006)
00:00 Porky 2 01:45 Dexter 02:40
Prison Break IV: Útek z väzenia
IV. (13) 03:25 Kráľovstvo surikát
III. 04:15 Zrodení pre zabíjanie
05:00 Podvodníci
DOMA
05:35 La Tormenta: Pokušenie lásky 128-129/216 07:20
Naučím ťa milovať 127/129
08:30 Čaro lásky 86/90 09:25
Sudkyňa Hatchettová I. 109110/175 10:10 Veštiareň 11:10
Ulica III. 247/259 12:25 Dr.
Oz I. 55/175 13:15 Rebeli II.
92/225 14:05 Rany z lásky
43/230 15:05 L.O.V.E. 16:00
La Tormenta: Pokušenie lásky
130-131/216 18:00 Túžba tela
118/143 19:00 Rebeli II. 93/225
20:00 Čaro lásky 87/90 20:55
Pravá tvár vášne 125/178 21:50
Ally McBealová II. 21/24 22:45
Úkryt 00:45 Sudkyňa Hatchettová I. 109-110/175 01:30
Pravá tvár vášne 125/178 02:10
Túžba tela 118/143 02:55 Lampáreň 03:40 Úkryt
JOJ PLUS
05:15 Rosalinda (49,50) 06:35
Doktorka Quinnová (128,129)
08:00 Komisárka (51) 08:55
MacGyver (45,46)- 11:00 Detektív Nash Bridges II. (8) 11:50
M*A*S*H (40,41) 12:50 Matlock
VI. (5) 13:45 Páli vám to? 15:20
Detektív Nash Bridges II. (8)
16:10 Matlock VI. (6,7) 18:00
M*A*S*H (40,41) 19:00 KRIMI
NOVINY „N“ 19:30 NOVINY
TV JOJ „N“ 20:00 Chalupári (7)
21:00 M*A*S*H (100, 101, 102,
103) 23:00 Mafstory 23:55 Črepiny * 00:25 Chalupári (7) 01:15
Nočné reprízy
DVOJKA
06:30
Národnostný
magazín 06:55 Správy - Hírek 07:00
Správy STV „N” 07:30 Živá panoráma 08:00 Nech žije deduško
(7/7) 08:30 Z kapsy rozprávkara
(2/3) 09:00 Rachotilkovia (5/13)
09:30 O deťoch a zvieratkách
09:40 Mojich sedem divov 10:05
Profily z archívu 10:35 Himaláje - krajina žien 11:25 Koleso
času (6/14) 11:55 Živá panoráma 12:25 Cesty za folklórom
12:45 Encyklopédia slovenských
obcí 13:15 Na ceste 13:40 Takí
milí ľudia 15:05 Kaviareň u Filipa
15:50 Trezor 16:15 Bakalárske návraty 1997 16:50 Maďarský magazín 17:25 Ráčte vstúpiť 17:55 Stopy dávnej minulosti
18:20 Večerníček 18:35 Stopy
Slovákov v brazílskom pralese
(7) 19:00 Profily z archívu 19:30
Správy STV „N” 19:55 Správy Hírek 20:00 Keno 10 20:10 Vtedy
v auguste 20:45 Pestúni zvierat
(19) 21:15 RODINNÉ TAJOMSTVÁ 21:45 Letné lásky: Neprebudený 22:55 Hviezdna loď
Galactica IV (17/21) 23:40 Ateliér
00:05 Udalosti ČT 00:35 Správy
STV „N” 01:00 Správy - Hírek
ŠTVRTOK 12. AUGUSTA
JEDNOTKA
03:20 Góly body sekundy 03:30
Sila lásky II. (200) 04:20 Sila
lásky II. (201) 05:05 Náučné
putovanie 05:15 Krása podmorského sveta 05:35 Góly body
sekundy 05:45 Počasie 05:50
Udalosti ČT 06:20 Slovensko
dnes 06:30 Správy a komentáre
07:00 Radosť zo života 07:25
Repete 08:25 Vtipnejší vyhráva
09:10 Obchod so šťastím (15)
09:35 Obchod so šťastím (16)
10:05 Policajti z prístavu 10:55
Vivat Beňovský! (4/7) 12:15
Dámsky magazín STV 13:35
Vojna kuchárov 14:05 Dedičstvo
Guldenburgovcov (33/39) 14:45
Úsmev, prosím! 15:20 Divoký
anjel (220/270) 16:00 Správy STV
o 16:00 16:10 Góly body sekundy
16:15 Počasie 16:20 Sila lásky
II. (202) 17:15 Sila lásky II. (203)
18:10 JAG II (10/15) 19:00 Počasie 19:05 Večerníček 19:15 Slovensko dnes 19:30 Správy STV
19:55 Góly body sekundy 20:05
Počasie
inzercia
Chcete byť v obraze?
Správy zo susedstva,
videoreportáže, udalosti dňa
z celého Slovenska...
k
s
.
k
i
n
n
e
d
y
k
s
n
a
t
s
e
www.pi
TV program 11. 8. - 17. 8.
ŠTVRTOK 12. AUGUSTA
20:15 Capri II (5/13)
Romantický seriál
(Taliansko 2008)
22:05 Správy a komentáre
(Slovensko 2010)
22:30 Zúfalé manželky III.
(10/23) Čas zázrakov
Komediálny seriál. (Spojené štáty americké 2006)
23:10 Reportéri v ohrození (7/8)
Seriál z novinárskeho
prostredia
(Francúzsko 2006)
00:05 Policajti z prístavu 00:50
JAG II (10/15) 01:40 Capri II (5/13)
MARKÍZA
06:00 Teleráno 08:25 Bez servítky
08:55 Kobra 11 XI. 7/10 09:45
Zajtrajšie noviny II. 4/22 10:35
Joan z Arkádie II. 5/22 11:30
Smallville VII. 8/20 12:20 Povedz,
kto ťa zabil II. 5/13 13:05 Rýchle
Televízne noviny 13:10 Čarodejnice VIII. 9/22 14:05 Veronika
Marsová III. 7/20 14:55 Rýchle
Televízne noviny 15:00 Kobra 11
XI. 8/10 15:55 Rýchle Televízne
noviny 16:00 NCIS - Námorný
vyšetrovací úrad V. 5/19 17:00
Prvé Televízne noviny 17:20
Reflex 17:35 V mene zákona
18:00 Rýchle Televízne noviny
18:05 Dva a pol chlapa III. 9-10/24
19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45
Počasie 19:50 Športové noviny
20:00 Tvár teroru:
Únos mojej sestry
Nick je bystrý, no drsný
policajt. Keď mu zmizne
sestra, tuší, že za tým
bude niekto veľmi nebezpečný. Po prílete do Španielska a stretnutí s miestnou políciou je zatknutý.
Nick si rýchlo uvedomuje,
že sa nachádza nielen
mimo svojho teritória, ale
aj v spoločnosti, kde platia úplne iné pravidlá...
Triler (96'), USA-Španielsko 2003
21:55 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VII. 12/24
Kriminálny seriál,
USA, 2008
22:55 Terminátor: Príbeh Sarah
Connorovej II. 2-3/22
Akčný seriál, USA,
2008-2009
00:45 Zabijak 02:35 Hrozba z
temnoty II. 17/22 03:10 Smith I.
4/7 03:55 Pohotovosť XIII. 9/23
04:50 TELEVÍZNE NOVINY
TV JOJ
05:45 KRIMI NOVINY 06:15
NOVINY TV JOJ 06:40 KRIMI
NOVINY 07:10 NOVINY TV JOJ
07:40 KRIMI NOVINY 08:00
Simpsonovci XI. (13,14) 09:15
Neuveriteľné záhady prírody (2)
10:15 Lovci predátorov (7) 11:20
Prison Break IV: Útek z väzenia IV.
(14) 12:20 5 proti 5 13:15 C.S.I.:
Kriminálka Miami VII. (12,13) 15:00
Simpsonovci XI. (15,16) 16:00
5 proti 5 16:59 PRVÉ NOVINY
17:20 Profesionáli 18:00 Súdna
sieň 19:00 KRIMI NOVINY 19:30
NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT
19:59 NAJLEPŠIE POČASIE
20:15 Banda šampiónov
Arogantný Tommy „Santa“
Santorelli je baseballová
superhviezda. Jedného
dňa pri pokuse o ďalší
home run dostane do
hlavy úder loptičkou,
upadne do bezvedomia
a vráti sa v čase do roku
1976. Preberie ho privítanie jeho starých kamarátov, s ktorými kedysi
na malom ihrisku hrávali
baseball. Tommy sa pýta,
prečo mu každý hovorí
chlapče. Až keď zazrie
svoj odraz v šerifových
slnečných okuliaroch,
pochopí, že sa nepíše rok
2008, ale 1976...
Americký rodinný
film (2007)
22:00 Life: Najbohatší policajt
II. (18)
Damian Lewis ako
detektív Charlie Crews si
odsedel vo väzení celých
dvanásť rokov za zločin,
ktorý nespáchal. Teraz sa
vracia nielen na slobodu,
ale aj späť do svojho
zamestnania. Americký
kriminálny seriál (2007)
23:00 Mafstory:
Prezidentský špeciál
Slovenský komediálny seriál (2010)
00:00 Profesionáli 00:55 C.S.I.:
Kriminálka Las Vegas VIII. (13)
01:40 Letecké katastrofy 02:30
SHARK II. 03:10 Prison Break IV:
Útek z väzenia IV. (14) 03:55 Kráľovstvo surikát III. 04:15 Zrodení
pre zabíjanie 05:00 Podvodníci
DOMA
05:35 La Tormenta: Pokušenie
lásky 130-131/216 07:20 Naučím ťa milovať 128/129 08:30
Čaro lásky 87/90 09:25 Sudkyňa
Hatchettová I. 111-112/175 10:15
Veštiareň 11:15 Ulica III. 248/259
12:30 Dr. Oz I. 56/175 13:20
Rebeli II. 93/225 14:10 Rany
z lásky 44/230 15:05 L.O.V.E.
16:00 La Tormenta: Pokušenie
lásky 132-133/216 18:00 Túžba
tela 119/143 19:00 Rebeli II.
94/225 20:00 Čaro lásky 88/90
20:55 Pravá tvár vášne 126/178
21:50 Ally McBealová II. 22/24
22:50 Nádej na prežitie 00:35
Sudkyňa Hatchettová I. 111112/175 01:10 Pravá tvár vášne
126/178 01:55 Lampáreň 02:35
Túžba tela 119/143 03:15 Lampáreň 03:55 Nádej na prežitie
JOJ PLUS
05:15 Rosalinda (51,52) 06:35
Doktorka Quinnová (130,131)
08:00 Komisárka (52) 08:55
MacGyver (47,48) 11:00 Detektív Nash Bridges II. (9) 11:50
M*A*S*H (42,43) 12:50 Matlock
VI. (7) 13:45 Páli vám to? 15:15
Detektív Nash Bridges II. (9) 16:10
Matlock VI. (8,9) 18:00 M*A*S*H
(42,43) 19:00 KRIMI NOVINY „N“
19:30 NOVINY TV JOJ „N“ 20:00
Moje meno je Nikto 22:10 Vraždiaci vírus 00:00 Moje meno je
Nikto 01:50 Nočné reprízy
Číslo 32 Utorok 10. augusta 2010
DVOJKA
06:30 Maďarský magazín 06:55
Správy - Hírek 07:00 Správy
STV „N” 07:30 Živá panoráma
08:00 Piesočná potvorka (1/7)
08:30 Z kapsy rozprávkara (3/3)
09:00 Rachotilkovia (6/13) 09:30
O deťoch a zvieratkách 09:40
Mojich sedem divov 10:10 Profily
z archívu 10:35 Eskalátor 11:05
Vtedy v auguste 11:35 Živá panoráma 12:15 Cesty za folklórom
12:35 Encyklopédia slovenských
obcí 13:05 Pestúni zvierat (19)
13:30 Historická panoráma 14:00
Nové poriadky 14:40 Kaviareň u
Filipa 15:15 Trezor 15:40 Správa
o prvých- učitelia 16:25 Ryby,
rybky, rybičky 16:50 Bakalárske
návraty 1997 17:15 Ráčte vstúpiť 17:50 Stopy dávnej minulosti
18:15 Večerníček 18:25 Kvarteto 18:55 Profily z archívu 19:30
Správy STV „N” 19:55 Správy
- Hírek 20:00 Keno 10 20:10
Planéta Zem zhora (7/8) 21:05
Japonská mozaika III (4/8) 21:25
Japonská mozaika III (5/8) 21:40
RODINNÉ TAJOMSTVÁ 22:10
Polícia 22:25 Zábavný televízny
archív 1996 23:15 Hviezdna loď
Galactica IV (18/21) 23:55 Jozef
Kollár 00:20 Udalosti ČT 00:50
Správy STV „N” 01:15 Správy Hírek 01:20 Invencie
PIATOK 13. AUGUSTA
JEDNOTKA
03:20 Správy STV 03:50 Sila
lásky II. (202) 04:35 Sila lásky II.
(203) 05:25 Halali 05:55 Náučné
putovanie 06:00 Udalosti ČT
06:30 Správy a komentáre 07:00
Radosť zo života 07:25 Repete
08:20 Vtipnejší vyhráva 09:10
Obchod so šťastím (17) 09:40
Obchod so šťastím (18) 10:10
Policajti z prístavu 11:00 Vivat
Beňovský! (5/7) 12:15 Dámsky
magazín STV 13:30 Vojna kuchárov 14:00 Dedičstvo Guldenburgovcov (34/39) 14:45 Úsmev, prosím! 15:20 Divoký anjel (221/270)
16:00 Správy STV o 16:00 16:10
Góly body sekundy 16:15 Počasie 16:20 Sila lásky II. (204) 17:15
Sila lásky II. (205) 18:10 JAG
II (11/15) 19:00 Počasie 19:05
Večerníček 19:15 Slovensko dnes
19:30 Správy STV 19:55 Góly
body sekundy 20:05 Počasie
20:15 Hit storočia
Repríza súťažnej show.
6.kolo - 80.roky / 2.časť
(Slovensko 2007)
22:00 Správy a komentáre
(Slovensko 2010)
22:25 Unesení (6/10)
So smrťou Jesseho Keysa
a Jacoba Clarka sa pozornosť votrelcov sústredí
na ich deti Charlie a Lisu.
Zatiaľ čo Lisa je votrelcami
chránená, Charlie pre nich
znamená dobrý študijný
materiál. Zrušený UFO
projekt Erica Crawforda
je opäť obnovený, začo
môže ďakovať najmä Dr.
Chetovi Wakemanovi...
Sci-fi seriál. (USA 2002)
00:05 Policajti z prístavu 00:50 JAG
II (11/15) 01:35 Unesení (6/10)
19
MARKÍZA
05:40 Reflex 06:00 Teleráno
08:25 Bez servítky 08:55 Kobra 11
XI. 8/10 09:45 Zajtrajšie noviny II.
5/22 10:35 Joan z Arkádie II. 6/22
11:25 Smallville VII. 9/20 12:20
Povedz, kto ťa zabil II. 6/13 13:05
Rýchle Televízne noviny 13:10
Čarodejnice VIII. 10/22 14:10
Veronika Marsová III. 8/20 14:55
Rýchle Televízne noviny 15:00
Kobra 11 XI. 9/10 15:55 Rýchle
Televízne noviny 16:00 NCIS Námorný vyšetrovací úrad V. 6/19
17:00 Prvé Televízne noviny 17:20
Reflex 17:35 V mene zákona 18:00
Rýchle Televízne noviny 18:05
Dva a pol chlapa III. 11-12/24
19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45
Počasie 19:50 Športové noviny
20:00 Ako sa krotia krokodíly
Marie Poledňáková,
autorka S tebou mě
baví svět a komédií Jak
vytrhnout velrybě stoličku
a Jak dostat tatínka do
polepšovny sa po šestnástich rokoch vrátila. Rodinná
komédia (110'), ČR, 2006
22:25 Dannyho jedenástka
Zlodej Danny s ďalšími
jedenástimi mužmi chce
naraz prepadnúť tri kasína.
Ak sa mu to podarí, získa
150 miliónov dolárov a
jednu krásnu ženu...
Kriminálna komédia
(112'), USA, 2001
00:40 Red Bull Air Race 2010
Lausitzring 01:00 Blade 03:05
Sklenené peklo
TV JOJ
05:45 PRVÉ NOVINY 06:00
KRIMI NOVINY 06:30 NOVINY
TV JOJ 06:55 KRIMI NOVINY
07:25 NOVINY TV JOJ 07:50
KRIMI NOVINY 08:20 Simpsonovci XI. (15,16) 09:25 Neuveriteľné záhady prírody (3) 10:30
Lovci predátorov (8) 11:30 Prison Break IV: Útek z väzenia IV.
(15) 12:30 5 proti 5 13:15 Life:
Najbohatší policajt II. (18) 14:00
Kosti II (19) 15:00 Simpsonovci
XI. (17,18) 16:00 5 proti 5 16:59
PRVÉ NOVINY 17:20 Profesionáli 18:00 Súdna sieň 19:00
KRIMI NOVINY 19:30 NOVINY
TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59
NAJLEPŠIE POČASIE
20:15 Život s Helen
Helen si užíva života, o
akom vždy snívala - dni
trávi na módnych prehliadkach a noci v prestížnych
kluboch, jej kariéra osobnej asistentky Dominique,
šéfky poprednej manhattanskej modelingovej
agentúry, je na vzostupe.
Helenin bezstarostný
životný štýl však drasticky
zmení jediný telefonát.
Americká romantická
komédia (2004)
22:30 Tajomný let
Nočná mora desaťtisíc
metrov nad zemou.
Americký thriller (2005)
00:30 SEDEM 01:15 Temné zákutia 03:00 Uväznení: Hurikán 03:55
Skutočné CSI 04:50 Zrodení pre
zabíjanie 05:40 Podvodníci
20
Číslo 32 Utorok 10. augusta 2010
reportáž
KYNOLÓGOVIA SKLADALI SKÚŠKY V PIEŠŤANOCH
Piešťanský kynologický klub Bodona minulý týždeň žil Letným
výcvikovým táborom. Počas niekoľkých dní sa desiati psovodi zo
šiestich slovenských klubov pripravovali so svojimi miláčikmi na
sobotňajšie skúšky.
Nitriansky rozhodca Ján Šaliga
sledoval každé zaváhanie psích
zverencov, ale aj ich majiteľov.
Celý minulý týždeň bol pre majiteľov a cvičiteľov psích miláčikov nabitý zdokonaľovaním povelov a prípravou na nadchádzajúce
skúšky. Záver týždňa síce týmto
stromy. V tejto časti skúšok prácu
figuranta vykonával Jozef Piovarči z Piešťan.
Na otázku, ako sa darilo psovodom na skúškach, odpovedal rozhodca z Nitry: „Myslím si, že dobre. Mnohé zo psíkov majú veľký
potenciál. Treba však podotknúť,
že pokiaľ psovodi trénovali celý
týždeň dvojfázovo a v sobotu sme
mali skúšky, pes potrebuje určitý
čas na regeneráciu, aby mohol podať vrcholový výkon.“ Podľa slov
M. Komadela po celotýždňovom
tréningu sa deň pred sobotnými
Súčasťou výcviku obrany je i útok na figuranta.
milovníkom nemeckých ovčiakov
do istej miery znepríjemnil dážď,
no ani to ich neodradilo od práce.
Úvod preskúšavania v sobotu
skoro ráno tiež pokropila riadna spŕška dažďovej vody. Sedem
účastníkov tábora sa v takýchto
podmienkach muselo popasovať s
prvou disciplínou – hľadanie stopy.
Psy v stanovenom čase museli vyhľadať a označiť podľa pachovej
stopy na určenej dráhe dva ukryté predmety s rozmermi 5x10 cm.
Následne priamo v areáli kynologického klubu začalo preskúšavanie poslušnosti a obrany. V tejto časti chlpáči museli preukázať, ako spolupracujú so psovodmi. Hodnotila sa hlavne rýchlosť,
precíznosť a prevedenie úkonov.
„Rozhodcovia sa pozerajú aj na
celkové správanie psa. Hodnotia
jeho prejav. Náročnejšie sú povely, ktoré dáva psovod už rukou bez vôdzky. Pes musí správne
reagovať na pohyby tela. Začali
sme však aj so skúškami vo výškach – pes sa pohybuje v dvojmetrovej výške po rebríkoch,“ hovorí
predseda Kynologického klubu Bodona Milan Komadel. V časti obrana už ide o zaistenie ochrany psovoda alebo určitého predmetu.
Súčasťou je i revírovanie – vyhľadávanie a označenie osoby v teréne. Umelé zátarasy tu nahrádzajú
Jozef Piovarči sa počas výcviku i skúšok poriadne zapotil.
mali využívať skôr postroj na gumenej vôdzke ako retiazku. „Na
gume sa dá obrana trénovať dlhšie. Retiazka tlačí na hrtan, na
žily a pes sa skôr unaví. Automaticky cúva a v požadovanej agresivite nepodáva výkon. Myslím si,
že tréning v postroji a na gume je
ideálny,“ dopĺňa rozhodca.
Zo siedmich účastníkov skúšok
nakoniec úspešne skončili štyria.
Práve cez prvú časť – stopu - sa nepodarilo dostať trom psovodom.
Kynológov z Bodony podporuje i
mesto. Tento rok im prispelo na
nákup kynologického vybavenia.
Igor Paulech, foto: A. Kollár
Chlpáči museli bezchybne zvládnuť niekoľko úloh.
skúškami na cvičisku niesol v oddychovej a pokojnej atmosfére.
Po sobotných skúškach sa Ján
Šaliga ponúkol, že psovodom pomôže s tréningom. Niektorí využili jeho rady a sledovali ho pri práci so psami. „Podľa mňa najdôležitejšia je úvodná a dokonalá teoretická príprava. Bez poznania
vlastností psíkov, bez poznania
povahy či fungovania vzťahu so
psom by sa nemalo vôbec vkročiť na cvičisko,“ hovorí J. Šaliga.
Piešťancom napríklad poradil, ako
zdokonaliť časť výcviku obrany.
Na cvičenie útoku by podľa neho
Psovodi sa intenzívne pripravovali na skúšky celý týždeň.
22
Číslo 32 Utorok 10. augusta 2010
PIATOK 13. AUGUSTA
DOMA
05:30 La Tormenta: Pokušenie
lásky 132-133/216 07:15 Naučím
ťa milovať 129/129 08:30 Čaro
lásky 88/90 09:25 Sudkyňa Hatchettová I. 113-114/175 10:10
Veštiareň 11:10 Ulica III. 249/259
12:25 Dr. Oz I. 57/175 13:20
Rebeli II. 94/225 14:10 Rany
z lásky 45/230 15:05 L.O.V.E.
16:00 La Tormenta: Pokušenie
lásky 134-135/216 18:00 Túžba
tela 120/143 19:00 Rebeli II.
95/225 20:00 Čaro lásky 89/90
21:00 Okružná plavba za šťastím:
Svadobná cesta na Nový 22:40
Fanfán Tulipán 00:35 Ally McBealová II. 21-22/24 02:00 Lampáreň
02:25 Túžba tela 120/143 03:05
Ulica III. 249/259 03:50 Čaro
lásky 89/90 04:50 Lampáreň
JOJ PLUS
05:15 Rosalinda (53,54) 06:35
Doktorka Quinnová (132,133)
08:00 Komisárka (53) 08:55
MacGyver (49,50) 11:00 Detektív Nash Bridges II. (10) 11:50
M*A*S*H (44,45) 12:50 Matlock
VI. (9) 13:45 Páli vám to? 15:15
Detektív Nash Bridges II. (10)
16:10 Matlock VI. (10,11) 18:00
M*A*S*H (44,45) 19:00 KRIMI
NOVINY „N“ 19:30 NOVINY TV
JOJ „N“ 20:00 Malý pitaval z veľkého mesta (8) 21:15 Tajuplný
ostrov (1,2/2) 00:25 Skočiť, či
nie?! 01:40 Nočné reprízy
DVOJKA
06:30 Ryby, rybky, rybičky 06:55
Správy - Hírek 07:00 Správy
STV „N” 07:30 Živá panoráma
08:00 Piesočná potvorka (2/7)
08:30 Hádaj, kto nás pozval?
08:55 O deťoch a zvieratkách
09:05 Mojich sedem divov 09:35
Profily z archívu 10:10 Príroda
10:45 Planéta Zem zhora (7/8)
11:45 Živá panoráma 12:25 Na
záhumní 13:05 Encyklopédia
slovenských obcí 13:30 Japonská mozaika III (4/8) 13:50
Japonská mozaika III (5/8) 14:05
Medveď 15:00 Kaviareň u Filipa
15:40 Trezor 16:05 Aj my Rómovia dokážeme veľké veci - Anita
Soul 16:20 Krasové poklady
Slovenska 16:45 Bakalárske
návraty - Študent 17:10 Tempo
17:30 Ráčte vstúpiť 17:55 Stopy
dávnej minulosti 18:25 Večerníček 18:35 Televíkend 19:05 Profily z archívu 19:30 Správy STV
„N” 19:55 Správy - Hírek 20:00
Keno 10 20:10 Chirac 21:05
Uvarte si štíhlosť (4/6) 21:30
RODINNÉ TAJOMSTVÁ 22:05
Nočný filmový klub: Posledné
dni 23:35 Hviezdna loď Galactica IV (19/21) 00:20 Kultúra
00:45 Udalosti ČT 01:15 Správy
STV „N” 01:40 Správy - Hírek
01:45 Invencie
TV program 11. 8. - 17. 8.
SOBOTA 14. AUGUSTA
JEDNOTKA
03:00 Správy STV o 16:00 03:10
Správy STV 03:35 Góly body
sekundy 03:45 Sila lásky II. (204)
04:35 Sila lásky II. (205) 05:20
Europríbeh Slovenska 05:40
Náučné putovanie 05:45 Góly
body sekundy 05:50 Počasie
05:55 Udalosti ČT 06:30 Slovensko dnes 06:40 Správy a komentáre 07:05 Svet v obrazoch 07:30
Poštár Pat II (21) 07:45 Poštár
Pat II (22) 08:00 Náhradníci II.
(29/31) 08:20 Fidlibum 08:50
Frajeri a frajerky 09:55 Teta (1/7)
10:50 Poklady civilizácie (1/4)
11:45 Motormagazín 12:10 Brána
k domovu (1/2) 13:25 Anička Jurkovičová (1/3) 14:45 Pomôže
celé Slovensko 17:50 Čo dokáže
ulica 18:30 Kaviareň Slávia 19:15
Počasie 19:20 Večerníček 19:30
Správy STV 19:50 Góly body
sekundy 20:05 Počasie
20:15 Pošta pre teba
Zábavný program
pre všetkých,ktorí sa
nezľaknú výzvy zmeniť
to,čo sa ešte zmeniť dá.
(Slovensko 2008)
21:20 Druhá polovica šťastia
Stačilo pár sekúnd
a kočík bol prázdny.
Wolfgang a Lena dvanásť rokov hľadali, trpeli,
podliehali zbytočným
nádejam, že sa ich
Jacob nájde. Lena sa
ešte naposledy pokúsila
rozvešať plagáty, pričom
si pomohla fotografiou
svojho manžela v detskom veku. Náhodný svedok uvidel chlapca, ktorý
sa naňh o úplne podobal.
Lenu ako keby pokropil
živou vodou: žeby predsa
len našla ukradnutého
syna? Rodinná dráma.
(Nemecko 2005)
22:50 Claire
Krimi. Valerie Bertinelli hrá
ovdovenú matku, ktorá
má paranormálne jasnovidecké schopnosti
- vidí udalosti, spojené s
vecami, ktorých sa dotkne.
(Francúzsko, USA 2007)
00:20 Druhá polovica šťastia
01:50 Claire
MARKÍZA
05:50 Trapasy mojej sestry II.
26/26 06:10 Superpes Krypto
06:45 Shaggy a Scooby-Doo na
stope I. 13/13 07:10 Nové Flipperove dobrodružstvá 08:50 Deň
otvorených dverí 2010 09:05
Dom na vidieku 10:55 Deň otvorených dverí 2010 11:05 Krok
za krokom VII. 10/19 11:35 Deň
otvorených dverí 2010 11:45
Krok za krokom VII. 11/19 12:15
Deň otvorených dverí 2010 Špeciál 13:05 Dannyho jedenástka 15:15 Deň otvorených
dverí 2010 15:25 Rýchle Televízne noviny 15:30 Bumerang
17:35 Rýchle Televízne noviny
17:40 Zámena manželiek 19:00
TELEVÍZNE NOVINY 19:45
Počasie 19:50 Športové noviny
20:00 Rex - superpes
Rex si doposiaľ užíval
život ako v bavlnke. Pri
jednom z leteckých natáčaní dôjde k nehode a
tento pes sa ocitá sám
uprostred neznámeho
mesta. Ujme sa po ho
chlapec, ktorého otec
velí posádke rozpadnutej hasičskej stanice.
Tu si Rex čoskoro uvedomí skutočný význam
vernosti a priateľstva.
Rodinná komédia (107'),
USA- Kanada, 2006
22:10 Ultraviolet
Violet musí získať a
zneškodniť zbraň.
Nebezpečnú zbraň pre
jej druh, ktorý sa chystá
byť vyhubený... Akčný
film (84'), USA, 2006
23:50 Najbližšie príbuzenstvo
Pri mafiánskom prepadnutí je chladnokrvne
zabitý Gerald. Starší
brat Truman spočiatku
stojí stranou. Keď sa
však za pomstou vydá
ďalší z bratov Briar, musí
začať jednať... Akčný
triler (104'), USA, 1989
01:45 Bumerang 03:35 V zajatí
šialenstva
TV JOJ
06:25 Jack-Jack útočí 06:30
Karate Kid 06:50 Fantastická
štvorka 07:15 Princezná Sissi
07:35 Káčerovo I. 08:00 Krajina
dávnych vekov 08:25 Mater a
Bludička 08:40 Simpsonovci XI.
(17,18) 09:35 Misia tajných agentov 11:25 Stopárov sprievodca
po Galaxii 13:40 Môj bratranec
Vinny 15:55 Zapichni to! 18:00
„Áno, šéfe!“ (7) 19:00 KRIMI
NOVINY 19:30 NOVINY TV JOJ
19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE
POČASIE 20:15 LETNÉ PROMI
NOVINY
20:45 Kráľovstvo prsteňa
(1, 2/2)
Príbeh plný mágie, vášne
a dobrodružstva sa odohráva v dávnoveku, v čase
prechodu zo starého sveta
bohov do nového veku.
Tento svet bol ovládaný
mágiou a kúzlami a bohovia sa prechádzali spolu s
ľuďmi po rovnakých cestách. Temné sily vo svojej túžbe vlastniť prsteň,
uvrhnú svet do nekonečného boja. Spomedzi ľudí je jeden vyvolený,
aby skoncoval s kliatbou
démonov. Udatný bojovník Siegfried, však musí
zdolať mnohé prekážky
a čeliť mnohým intrigám,
ktoré chcú jeho úmyslom zabrániť. Na jeho ťažkej ceste ho stretne aj
láska v podobe kráľovnej Brunhildy, ktorá pochádza z božského rodu. Burgundská princezná však
ľstivo Siegfrieda očaruje, aby na svoju lásku
zabudol... Koprodukčný
fantazijný film (2004)
00:45 Oceľoví žraloci
Najtvrdšie vycvičení
príslušníci námornej
pechoty sú vždy pripravení na akúkoľvek
náročnú akciu. Amerika je
hrdá na svoju armádu. A
v nej hrajú prím tí najlepší
- námorná pechota. Americký akčný film (1996)
02:25 Môj bratranec Vinny 04:20
Uväznení: Prežiť v Andách 05:10
Zrodení pre zabíjanie 06:00 Podvodníci
DOMA
05:30 Slávici na ulici 06:20 Chuťovky 07:10 La Tormenta: Pokušenie lásky 134-135/216 09:20
Fanfán Tulipán 11:35 Muži na
stromoch I. 21-22/22 13:20
Sherlock Holmes: Slobodný mládenec 15:20 La Tormenta: Pokušenie lásky 136-137/216 17:15
Elisa z Rivombrosy I. 12/13
19:05
PROMINENTI
20:00
Rosamunde Pilcherová: Domov
v Nancherrow II. 1/2 21:40
Rosamunde Pilcherová: Domov
v Nancherrow II. 2/2 23:30 Lady
L 01:30 PROMINENTI 02:15
Muži na stromoch I. 21-22/22
03:40 Lampáreň 04:15 Sherlock
Holmes: Slobodný mládenec
JOJ PLUS
05:10 Mladý a ja 06:40 Komisárka (53) 07:25 Matlock VI.
(10,11) 09:00 Inžinierska odysea
(11) 10:10 Zločiny podľa Mary
Higgins Clarkovej: V dobrom i
zlom 12:00 Augustová výhra
13:10 Inžinierska odysea (11)
14:35 Tajuplný ostrov (1,2/2)
17:45 Malý pitaval z veľkého
mesta (8) 19:00 KRIMI NOVINY
„N“ 19:30 NOVINY TV JOJ „N“
20:00 Pobrežná hliadka: Havajská noc 21:40 Skutočný príbeh:
Peklo vo väznici 23:30 Profesionáli V. (4,5/5) 01:15 Nočné
reprízy
DVOJKA
06:30 Kvarteto 06:55 Správy
- Hírek 07:00 Správy STV „N”
07:30 Živá panoráma 08:10
Televíkend 08:35 Poklady Slovenska 08:45 Uvarte si štíhlosť
(4/6) 09:10 TKN 09:40 Zdravíčko, pán doktor - Keď príroda
škodí (Peľové alergie) 10:05
Chirac 11:00 Mojich sedem divov
11:30 Profily z archívu 11:50
Tempo 12:05 Spadla z oblakov
(13/13) 12:35 EF K.O. 13:55 TIP
TOP 2000 14:45 S Jakubom na
rybách (18/20) 15:10 Príroda
15:35 Farmárska revue 15:50
Zelená revue 16:10 Dolný Kubín
16:45 Potulky po Chorvátsku 2.
časť 17:05 Hudobné spomienky
18:00 Pesničkári slovenskí 18:10
Bratislavské ulice 18:15 Večerníček 18:25 Zlaté hity 19:10
Československý filmový týždenník 19:20 Osobnosti a udalosti
19:30 Správy STV „N” 19:50
(Ne)celebrity 20:00 Keno 10
20:05 Chodník cez Dunaj 21:35
Anjeli strážni Pati Jarjabkovej
22:05 Slovenský bigbít (7) 22:50
ooops!načierno 23:25 DP-Jiři Stivín Quartet 00:05 Motormagazín
00:25 Udalosti ČT 00:55 Správy
STV „N” 01:15 Invencie
TV program 11. 8. - 17. 8.
NEDEĽA 15. AUGUSTA
JEDNOTKA
03:10 Zdravie zo slovenských
pasienkov 03:40 Krajina ľudí a
dropa 04:05 Najväčšie kriminálne
prípady Slovenska 04:35 Poklady
civilizácie (1/4) 05:25 Motormagazín 05:45 Hobi/s/ti 06:00 Góly
body sekundy 06:10 Udalosti ČT
06:40 Správy STV 07:00 Postav
dom, zasaď strom 07:35 Poštár
Pat II (23) 07:50 Poštár Pat II
(24) 08:05 Náhradníci II. (30/31)
08:25 Maškrtníček 08:50 Kúzelné
mestečko (13/13) 09:25 Materské
znamienko (1/7) 10:00 Na vysokej skale 11:00 Ushuaia - expedície do prírody IV. (3/8) 11:50 Svet
v obrazoch 12:15 Miesto v dome
(6/6) 13:30 Agatha Christie: Poirot 15:10 Pozor,ide Jozefína!
16:25 Na baňu klopajú (1/4)
17:25 Zmenáreň 18:00 Extra
18:35 Tajomstvo mojej kuchyne
19:15 Počasie 19:20 Večerníček
19:30 Správy STV 19:50 Góly
body 20:05 Počasie
20:15 Matka (1/2)
Maria, slobodná matka,
sa snaží opustiť svoje
povolanie prostitútky a
vybudovať si normálnu
existenciu - pre seba a
svoju dcéru Gretu. Snaží
sa oslobodiť spod mafiánskeho bosa Zardiho,
ale chýbajú jej na to
peniaze. (Taliansko 2008)
21:55 Matka (2/2)
Dráma (Taliansko 2008)
23:40 Agatha Christie: Poirot:
Karty sú na stole
Krimi. Naozaj výnimočný detektív...
(Veľká Británia 2005)
01:15 Matka (1/2) 02:50 Matka
(2/2)
MARKÍZA
05:20 Sandokan 1/6 06:10 Príbehy z hasičskej stanice 06:20
Superpes Krypto 06:55 Casper
I. 1/13 07:20 Pán zverov 2: Cez
portál času 09:10 Ostrov pokladov 11:35 Psych, s.r.o. III. 1-2/16
13:15 20 000 míľ pod morom
16:40 Rýchle Televízne noviny
16:45 Ako sa krotia krokodíly
19:00
TELEVÍZNE
NOVINY
19:45 Počasie 19:50 Športové
noviny
20:00 Stormbreaker
Stormbreaker je rafinovaná počítačová hra,
ktorá prevrátila hore
nohami život jedného
obyčajného chlapca
Akčný film (90'), Nemecko-VB-USA, 2006
21:45 Tango a Cash
Drsní policajti Sylvester
Stallone a Kurt Russel
v neľútostnom stretnutí
s narkomafiou... Akčný
film (100'), USA, 1989
23:45 Interview s upírom
Režisér Neil Jordan
nakrútil podľa kultovej
upírskej literárnej predlohy nekonvenčnú výpoveď o klasickom hororovom mýte, ktorý prežíva
aj v súčasnosti.
Triler (118'), USA, 1994
01:55 Krutá daň 03:20 Biely
lovec, čierne srdce
TV JOJ
06:40 KRIMI NOVINY 07:15
08:15 FernGully: Posledný dažďový prales 09:50 Profesionáli
10:50 Stratené duše I. (20,21)
12:40 Legenda o Pátračovi
(13,14) 14:20 Toy Story - Boj
hračiek 16:00 Káčerovo I. 16:30
Indiana Jones a chrám skazy
19:00 KRIMI NOVINY 19:30
NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT
19:59 NAJLEPŠIE POČASIE
20:15 Zoznámte sa, Joe Black
Mediálny magnát William
Parrish si užíva života
plnými dúškami. Aj pre
neho si však jedného dňa
príde Smrť. Tá mu ale
urobí celkom výnimočnú
ponuku – navrhne mu
časový odklad za možnosť
priučiť sa niečo o ľuďoch a
spoznať ich život.
Americký romantickofantazijný film (1998)
23:50 Porky 3: Odplata
Študenti strednej školy
Pee Wee, Tommy, Meat,
Brian a Billy sa vracajú
v treťom pokračovaní
populárnej komédie.
Americko-kanadská tínedžerská komédia (1985)
01:35 Uväznení: Udalosť v oceáne
02:25 Krásna krajina 04:10 Zrodení
pre zabíjanie 04:55 Podvodníci
Číslo 32 Utorok 10. augusta 2010
DOMA
23
PONDELOK 16. AUGUSTA
06:05 Okružná plavba za šťastím:
Svadobná cesta na Nový 07:35
La Tormenta: Pokušenie lásky
136-137/216 09:45 Elisa z Rivombrosy I. 12/13 12:00 Rosamunde
Pilcherová: Domov v Nancherrow
II. 1/2 13:45 Rosamunde Pilcherová: Domov v Nancherrow II. 2/2
15:30 La Tormenta: Pokušenie
lásky 138-139/216 17:30 Gossip Girl III. 8-9/22 19:10 PROMINENTI 20:00 Navždy mladý 21:50
Skutočný príbeh: Vraždy čiernej
vdovy - Príbeh Blanche 23:30
Teror v nákupnom centre 01:10
PROMINENTI 01:45 Gossip Girl
III. 8-9/22 03:05 Lampáreň 03:45
Skutočný príbeh: Vraždy čiernej
vdovy - Príbeh Blanche
JOJ PLUS
05:55 „Ta naše písnička česká” II.
07:30 Profesionáli V. (4,5/5) 09:20
Inžinierska odysea (12) 10:20
Julie Lescautová VII. (5) 12:00
Augustová výhra 13:20 Pobrežná
hliadka: Havajská noc 15:10 Neorané pole 17:10 Pomsta Čierneho
korzára 19:00 KRIMI NOVINY „N“
19:30 NOVINY TV JOJ „N“ 20:00
Neorané pole 22:00 Partička B. D.
00:25 „Farářův konec”
DVOJKA
06:05 S Jakubom na rybách
(18/20) 06:30 Správy STV „N”
06:50 Československý filmový
týždenník 07:00 Televíkend 07:30
Živá panoráma 08:00 Farmárska
revue 08:15 Zelená revue 08:35
Príroda 1997 09:05 Božie deti Deloreskere čhave 09:30 Prameň:
Život sestier Royových 10:00 Sv.
omša na slávnosť Nanebovzatia
Panny Márie 11:40 Cappella Istropolitana 12:10 Sršne v úli (1/7)
12:40 Pohľad späť 13:10 Orientácie 13:35 Anjeli strážni Pati Jarjabkovej 14:15 Folklórny festival
Východná 15:15 Família 15:45
V tieni vlkov (4/6) 16:45 Strýčkov
sen 18:15 Symbolický cintorín pod
Ostrvou 18:25 Večerníček 18:35
Kultúra extra 18:55 Na ceste po
Čechách (6/8) 19:25 Teleantikvárium 19:30 Správy STV „N” 19:50
Keno 10 20:00 (Ne)celebrity
20:10 Dokumentárny klub: Andy
Warhol (1/2) 21:35 Mimo času
(7/10) 22:05 Pozvánka do divadla:
Perikles,kráľ tyrský 23:40 Fragmenty umenia 00:10 Udalosti ČT
JEDNOTKA
04:30 Najväčšie kriminálne prípady Slovenska 05:00 Ushuaia
- expedície do prírody IV. (3/8)
05:45 Náučné putovanie 05:55
Góly body sekundy 06:00 Počasie
06:05 Udalosti ČT 06:35 Správy
STV 07:00 Radosť zo života
07:25 Repete 08:25 Vtipnejší
vyhráva 09:15 Obchod so šťastím (19) 09:45 Obchod so šťastím (20) 10:25 Policajti z prístavu
11:10 Vivat Beňovský! (6/7) 12:25
Dámsky magazín STV 13:30
Vojna kuchárov 14:00 Dedičstvo
Guldenburgovcov (35/39) 14:45
Úsmev, prosím! 15:20 Divoký
anjel (222/270) 16:00 Správy STV
o 16:00 16:10 Góly body sekundy
16:15 Počasie 16:20 Sila lásky
II. (206) 17:15 Sila lásky II. (207)
18:10 JAG II (12/15) 19:00 Počasie 19:05 Večerníček 19:15 Slovensko dnes 19:30 Správy STV
19:55 Góly body sekundy 20:05
Počasie
20:15 Láska je najlepší recept
Už 17 rokov sú Corinna
a Michael manželia. Majú
šťastné manželstvo, ale
akosi im to v poslednom čase neklape...
Corinna urobí preto čosi
nezvyčajné - s pomocou čarovných byliniek
chce dostať Michaela
do romantického stavu.
Lenže celá vec dopadne
trochu inak - bylinky
skonzumuje Corinna a
nie Michael! Romantický
film (Nemecko 2007)
21:50 Správy a komentáre
(Slovensko 2010)
22:15 Zúfalé manželky III.
(11/23) Keď dohody
neplatia
Komediálny seriál.
(USA 2006)
22:55 Reportéri v ohrození (8/8)
Francúzsky seriál
z novinárskeho prostredia (Francúzsko 2006)
23:55 JAG II (12/15) Ochranca
Kriminálny seriál
(USA 1995)
00:45 Policajti z prístavu 01:30
Láska je najlepší recept 02:55
Správy STV o 16:00
inzercia
S ROČNÝM ÚROKOM OD 4,6 %
– BEZ POPLATKOV
– DOBA SPLÁCANIA 5 AŽ 30 ROKOV
– MOŽNOSŤ PREDČASNÉHO SPLATENIA ÚVERU
0918 709 053, 0911 206 139
Zastúpenie v Piešťanoch:
Centrum pôžičiek, Námestie Slobody 18
24
TV program 11. 8. - 17. 8.
Číslo 32 Utorok 10. augusta 2010
PONDELOK 16. AUGUSTA
MARKÍZA
05:40 Reflex 06:00 Teleráno
08:20 Bez servítky 08:50 Kobra 11
XI. 9/10 09:40 Zajtrajšie noviny II.
6/22 10:30 Joan z Arkádie II. 7/22
11:25 Smallville VII. 10/20 12:20
Povedz, kto ťa zabil II. 7/13 13:05
Rýchle Televízne noviny 13:10
Čarodejnice VIII. 11/22 14:05
Veronika Marsová III. 9/20 14:55
Rýchle Televízne noviny 15:00
Kobra 11 XI. 10/10 15:55 Rýchle
Televízne noviny 16:00 NCIS Námorný vyšetrovací úrad V. 7/19
17:00 Prvé Televízne noviny 17:20
Reflex 17:35 V mene zákona 18:00
Rýchle Televízne noviny 18:05
Dva a pol chlapa III. 13-14/24
19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45
Počasie 19:50 Športové noviny
20:00 Vidláci na pretekoch
Bratranci Dukeovi sú
postrachmi okrsku Hazzard. Je tam veľa miest,
kde môžu vytáčať ručičky
na tachometri svojmu
miláčikovi - autu Dodge
Charger, pofajčievať trávu
a baliť tie najkrajšie dievčatá... Komédia (100'),
USA-Austrália, 2004
22:15 Škola končí, žúr začína
Posledné dni v škole
sú vždy špeciálne. Leto
už klope na dvere, učitelia a žiaci myslia na
čokoľvek, len nie na
učenie... Komédia (91'),
Španielsko, 2005
23:55 Hrdinovia II. 11/11
Akčný seriál, USA, 2007
00:50 Zbičovaní 02:15 Dom tisícky
mŕtvol 03:35 Pohotovosť XIII.
10/23 04:50 TELEVÍZNE NOVINY
TV JOJ
05:40 KRIMI NOVINY 06:10
NOVINY TV JOJ 06:35 KRIMI
NOVINY 07:00 NOVINY TV JOJ
07:30 KRIMI NOVINY 08:10
Stratené duše I. (20,21) 10:00
Kráľovstvo prsteňa (1, 2/2) 13:40
Pekelný dážď 15:30 Simpsonovci
XI. (19) 16:00 5 proti 5 16:59
PRVÉ NOVINY 17:20 Profesionáli 18:00 Súdna sieň 19:00
KRIMI NOVINY 19:30 NOVINY
TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59
NAJLEPŠIE POČASIE
20:15 Ťažko zamilovaný
Zomierajúcemu otcovi
sľúbil, že bude chodiť len
so skutočne dokonale
krásnymi a mladými
ženami, čo dôsledne
dodržiava. Čo si vlastne
o sebe myslí? Sám nie je
nič moc a bude si takto
vyberať. Jedného čudného dňa zostane visieť
vo výťahu a sám osud
na neho pošle sprostredkovateľa k precitnutiu.
Guru mu naznačí, že
skutočná krása nie je
často na prvý pohľad
vidieť. Zhypnotizuje ho a
Hal začne vidieť aj vnútornú krásu ženy...
Americko-nemecká
komédia (2001)
22:30 Malá Miss Sunshine
Nekonvenčná rodinná
komédia o jednej z najroztomilejších nefunkčných
rodín, aké sa kedy objavili
na filmovom plátne. Americká komédia (2006)
00:45 Ostrov smrti 02:15 C.S.I.:
Kriminálka New York III. 04:20
Zrodení pre zabíjanie 05:10 Podvodníci
DOMA
05:20 Rany z lásky 45/230 06:15
La Tormenta: Pokušenie lásky
138-139/216 08:25 Čaro lásky
89/90 09:25 Sudkyňa Hatchettová I. 115-116/175 10:10 Veštiareň 11:10 Ulica III. 250/259 12:30
Dr. Oz I. 58/175 13:20 Rebeli
II. 95/225 14:10 Rany z lásky
46/230 15:05 L.O.V.E. 16:00
La Tormenta: Pokušenie lásky
140-141/216 18:00 Túžba tela
121/143 19:00 Rebeli II. 96/225
20:00 Čaro lásky 90/90 20:55
Pravá tvár vášne 127/178 21:50
Ally McBealová II. 23/24 22:45
Krvavá zrada 00:45 Sudkyňa
Hatchettová I. 115-116/175 01:25
Pravá tvár vášne 127/178 02:10
Túžba tela 121/143 02:55 Lampáreň 03:35 Krvavá zrada
JOJ PLUS
05:15 Rosalinda (55, 56) 06:35
Doktorka Quinnová (134, 135)
08:00 Komisárka (54) 08:55 MacGyver (51, 52) 11:00 Detektív Nash
Bridges II. (11) 11:50 M*A*S*H (46,
47) 12:50 Komisárka (54) 13:45
Páli vám to? 15:15 Detektív Nash
Bridges II. (11) 16:10 Matlock VI.
(12, 13) 18:00 M*A*S*H (46, 47)
19:00 KRIMI NOVINY „N“ 19:30
NOVINY TV JOJ „N“ 20:00 „Tajemství hradu v Karpatech” 21:55
“Funebrák“ 23:45 Zločiny podľa
Mary Higgins Clarkovej: V dobrom
i zlom 01:20 Detektív XXL: Čierne
a biele 02:50 Nočné reprízy
DVOJKA
06:40 Polícia 06:50 Správy STV
„N” 07:15 Tempo 07:30 Živá panoráma 08:00 Piesočná potvorka
(3/7) 08:25 Prípady detektíva
Kulmena 09:10 O deťoch a zvieratkách 09:20 Mojich sedem divov
09:50 Kultúra extra 10:10 Mimo
času (7/10) 10:45 Andy Warhol
(1/2) 12:05 Živá panoráma 12:30
Na priedomí (3/3) 13:10 Orientácie 13:40 Na ceste po Čechách
(6/8) 14:05 Črty zo života 14:15
Črty zo života 14:25 Črty zo života
14:35 Kaviareň u Filipa 15:10 Trezor 15:35 Motormagazín 16:05
Obchodovanie s ľuďmi - manušengero bikenkeriben 16:35 Bakalárske návraty \Starý spolužiak 17:00
„Bratislavské pondelky”: Mastný
hrniec 18:15 Počasie 18:20
Večerníček 18:30 VAT 19:00 Profily z archívu 19:30 Správy STV
„N” 19:55 Správy - Hírek 20:00
Keno 10 20:10 Poklady islamu v
Stredomorí 20:55 Hlava XXI 21:25
Air Zermatt - Leteckí pátrači a
záchranári (3/7) 21:55 RODINNÉ
TAJOMSTVÁ 22:30 Eurokino:
Princezné 00:20 Hviezdna loď
Galactica IV (20/21) 01:00 Ánoume-nie 01:30 Udalosti ČT 02:00
Správy STV „N” 02:25 Správy Hírek 02:35 Invencie
UTOROK 17. AUGUSTA
JEDNOTKA
03:10 Správy STV 03:35 Góly
body sekundy 03:45 Sila lásky
II. (206) 04:35 Sila lásky II. (207)
05:20 V hlbinách mora 05:30
Náučné putovanie 05:35 Góly
body sekundy 05:45 Počasie
05:50 Udalosti ČT 06:20 Slovensko dnes 06:30 Správy a komentáre 07:00 Radosť zo života 07:25
Repete 08:25 Vtipnejší vyhráva
09:20 Obchod so šťastím (21)
09:50 Obchod so šťastím (22)
10:25 Policajti z prístavu 11:10
Vivat Beňovský! (7/7) 12:15 On
a ona u vás doma 12:45 Dámsky magazín STV 13:35 Varení
pečení 14:05 Dedičstvo Guldenburgovcov (36/39) 14:50 Úsmev,
prosím! 15:20 Divoký anjel
(223/270) 16:00 Správy STV o
16:00 16:10 Góly body sekundy
16:15 Počasie 16:20 Sila lásky
II. (208) 17:15 Sila lásky II. (209)
18:10 JAG II (13/15) 19:00 Počasie 19:05 Večerníček 19:15 Slovensko dnes 19:30 Správy STV
19:55 Góly body sekundy 20:05
Počasie
20:15 Senzi Senzus
Hudobno-zábavný
program so skupinou
Senzus a jej hosťami.
(Slovensko 1997)
21:50 Správy a komentáre
(Slovensko 2010)
22:15 Zúfalé manželky III.
(12/23) Len cez moju
mŕtvolu
Komediálny seriál.
Každá z nich má svoje
tajomstvá... (Spojené
štáty americké 2006)
22:55 JAG II (13/15)
Kód modrý
Kriminálny seriál
z prostredia americkej vojenskej prokuratúry. (Spojené štáty
americké 1995)
23:45 Policajti z prístavu:
Hlava nehlava
Krimiseriál. Kdesi pod
hladinou sa ukrývajú
veľké tajomstvá...
(Austrália 1997)
00:30 Snowboarďáci (1/3) 01:25
Dedičstvo
Guldenburgovcov
(36/39) 02:05 Správy STV o
16:00 02:20 Správy STV 02:45
Góly body sekundy 02:50 Sila
lásky II. (208)
MARKÍZA
05:40 Reflex 06:00 Teleráno
08:25 Bez servítky 08:55 Kobra
11 XI. 10/10 09:50 Zajtrajšie
noviny II. 7/22 10:35 Joan z Arkádie II. 8/22 11:30 Smallville VII.
11/20 12:20 Povedz, kto ťa zabil
II. 8/13 13:10 Rýchle Televízne
noviny 13:15 Čarodejnice VIII.
12/22 14:10 Veronika Marsová
III. 10/20 15:00 Rýchle Televízne noviny 15:05 Kobra 11 XII.:
Mesto v strachu 17:00 Prvé Televízne noviny 17:20 Reflex 17:35
V mene zákona 18:00 Rýchle
Televízne noviny 18:05 Dva a pol
chlapa III. 15-16/24 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie
19:50 Športové noviny
20:00 Minulosť ťa dostane:
Nechaj ma žiť!
Kim riadi SUV, má kariéru,
milujúceho manžela a
krásneho syna. Ale keď
jej ex - manžela Lawrencea pustia z vezenia, je
nútená čeliť minulému
životu, na ktorý by najradšej zabudla. Lawrence ju
začne sledovať a vydierať,
aby mu pomohla ukradnúť
štvrtý najväčší diamant
na svete, počas výstavy
v múzeu kde pracuje jej
manžel. Svoju rodinu
vystavuje nebezpečenstvu, keď sa rozhodne
spolupracovať s agentmi
FBI. Počas prepadu zisti,
že agenti nie sú tými, za
ktorých sa vydávajú...
Triler (86'), Kanada, 2008
21:50 Mentalista I. 22/23
Kriminálny seriál,
USA, 2008
22:50 Dvojité výkupné
Luntovci žijú v Hamburgu
a stredom ich života je
syn Tobias. Jedného dňa,
keď sa Tobias vydá na
hodinu klavíru u pána
Östera, sa však ich život
dramaticky zmení. Matka
Ellen ho zavezie ako
obvykle pred učiteľov
dom a rýchlo si dôjde do
bankomatu pre peniaze.
Keď sa však vráti, od
Östera sa dozvie, že
Tobias u neho nie je. Triler (89'), Nemecko, 2007
00:35 Syriana 02:40 Hrozba z
temnoty II. 18/22 03:20 Smith I.
5/7 04:00 Pohotovosť XIII. 11/23
04:50 TELEVÍZNE NOVINY
TV JOJ
05:50 NOVINY TV JOJ 06:15
KRIMI NOVINY 06:50 NOVINY
TV JOJ 07:15 KRIMI NOVINY
07:45 NOVINY TV JOJ 08:15
Neuveriteľné záhady prírody (4)
09:15 Lovci predátorov (9) 10:15
Prison Break: Útek z väzenia IV.
(16) 11:15 Svieža štvorka (1, 2/13)
12:50 Ťažko zamilovaný 15:00
Simpsonovci XI. (20, 21) 16:00
5 proti 5 16:59 PRVÉ NOVINY
17:20 Profesionáli 18:00 Súdna
sieň 19:00 KRIMI NOVINY 19:30
NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT
19:59 NAJLEPŠIE POČASIE
20:15 Skala
Z väznice Alcatraz bolo
takmer nemožné uniknúť.
Dostať sa však späť rovnakou cestou – to už hraničí s čistým šialenstvom!
Americký akčný
film (1996)
23:00 Profesionáli: Alkoholik
Náčelník Maroš Nagy
so svojimi mužmi hrdo
bojuje so zločinom.
Komediálny seriál z policajnej stanice (2010)
00:00 Mafstory 01:00 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas VIII. 01:40
Letecké katastrofy 02:30 SHARK
II. 03:15 Prison Break: Útek z
väzenia IV. 03:55 Skutočné CSI
04:45 Zrodení pre zabíjanie
05:35 Podvodníciv
vašimi očami/recepty
UTOROK 17. AUGUSTA
DOMA
05:25 Rany z lásky 46/230 06:15
La Tormenta: Pokušenie lásky
140-141/216 08:30 Čaro lásky
90/90 09:25 Sudkyňa Hatchettová I. 117-118/175 10:10 Veštiareň 11:10 Ulica III. 251/259
12:25 Dr. Oz I. 59/175 13:20
Rebeli II. 96/225 14:10 Rany
z lásky 47/230 15:05 L.O.V.E.
16:00 La Tormenta: Pokušenie
lásky 142-143/216 18:00 Túžba
tela 122/143 19:00 Rebeli II.
97/225 20:00 Nespútaný anjel
1/194 20:55 Pravá tvár vášne
128/178 21:50 Ally McBealová
II. 24/24 22:45 Hurikán Smith
00:20 Sudkyňa Hatchettová I.
117-118/175 01:00 Pravá tvár
vášne 128/178 01:45 Lampáreň
02:25 Túžba tela 122/143 03:10
Lampáreň 04:00 Hurikán Smith
Číslo 32 Utorok 10. augusta 2010
25
Vašimi očami: Kritické postrehy - bez slov
Rubrika Vašimi očami dostala ďalší rozmer
- kritické postrehy prinášame v obrazovej
podobe – bez slov len s uvedením miesta
a času zhotovenia snímok, videných vašimi
a aj našimi očami. Niektoré naozaj
nepotrebujú komentár...
JOJ PLUS
05:15 Rosalinda (57, 58) 06:35
Doktorka Quinnová (136, 137)
08:00 Komisárka (55) 08:55
MacGyver (53, 54) 11:00 Detektív Nash Bridges II. (12) 11:50
M*A*S*H (48, 49) 12:50 Matlock
VI. (13) 13:45 Páli vám to? 15:15
Detektív Nash Bridges II. (12)
16:10 Matlock VI. (14, 15) 18:00
M*A*S*H (48, 49) 19:00 KRIMI
NOVINY „N“ 19:30 NOVINY TV
JOJ „N“ 20:00 Divoký Bill 21:55
LETO S JAMESOM BONDOM:
V tajnej službe jej veličenstva
00:30 Divoký Bill 02:00 Nočné
reprízy
DVOJKA
06:30 Obchodovanie s ľuďmi
- manušengero bikenkeriben
06:55 Správy - Hírek 07:00
Správy STV „N” 07:30 Živá
panoráma
08:00
Piesočná
potvorka (4/7) 08:30 Ako som
plával ku kráľovnej severu (1/3)
09:15
Rachotilkovia
(7/13)
09:40 O deťoch a zvieratkách
09:50 Mojich sedem divov 10:20
Profily z archívu 11:00 Poklady
islamu v Stredomorí 11:45 Živá
panoráma 12:25 Na priedomí
(3/3) 12:50 Encyklopédia slovenských obcí 13:15 Pohľad
späť 13:45 Air Zermatt - Leteckí
pátrači a záchranári (3/7) 14:10
Črty zo života 14:25 Črty zo
života 14:35 Črty zo života
14:40 Kaviareň u Filipa 15:10
Chvíľa pre pesničku \ Disko pre
starších 15:30 Trezor 16:10
Národnostný magazín 16:35
Bakalárske návraty \ Lada 17:05
Ráčte vstúpiť 17:35 Stopy dávnej minulosti 18:05 Večerníček
18:15 Koleso času (7/14) 18:45
Profily z archívu 19:30 Správy
STV „N” 19:55 Správy - Hírek
20:00 Keno 10 20:10 Himaláje, cesta do nebies 21:05 Na
ceste 21:35 RODINNÉ TAJOMSTVÁ 22:05 Filmový klub:
Čarovná flauta 00:20 Hviezdna
loď Galactica IV (21/21) 01:00
Áno-ume-nie 01:30 Udalosti ČT
02:05 Správy STV „N” 02:30
Správy - Hírek 02:35 Invencie
Zmena programu vyhradená
Smeti na Teplickej ulici - nedeľa 8. augusta
Telefónna búdka pri budove T-Comu - štvrtok 5. augusta
VODNÁ PRIEKOPA ČI CHODNÍK?
Štrkový chodník pri obchodnom dome Billa na Žilinskej
ceste nedá spávať obyvateľovi tejto časti Piešťan.
Do redakcie poslal fotografie, na ktorých je vidno, že po výdatnejších dažďoch sa v týchto miestach
vďaka zlému vyspádovaniu tvoria jazierka špinavej dažďovej
vody. „Voda, ktorá na chodníku
stojí, ľuďom znemožňuje akýkoľvek priechod. Určite by stačilo,
keby Služby mesta Piešťany sem
naviezli trošku štrku, vyrovnali
chodník a myslím si, že by bolo
po probléme,“ píše vo svojej reakcii čitateľ Piešťanského týždňa.
(red)
Po dažďoch sa na štrkovom chodníku tvoria jazierka plné špinavej vody.
RECEPT: Slivkové guľky z rožkov
Máte chuť na sladké jedlo? Pripravte si s nami slivkové guľky, ktoré sú z ľahko stráviteľného cesta.
Nepridávame doň totiž žiadne zemiaky. Okrem sliviek môžeme použiť aj iné sezónne ovocie - marhule, mirabelky či čerešne.
Potrebujeme: 2-3 rožky, 1 vajce, mlieko (asi 2
dl), 20 dg múky, 15 dg menších nevykôstkovaných
sliviek, na posypanie tvaroh, orechy, kakao, cukor
Postup: Rožky nakrájame, necháme namočené
v mlieku, aby úplne zmäkli. Potom ich ešte vidličkou roztlačíme v mlieku. Pridáme múku, vajce a vypracujeme cesto. Cesto rozvaľkáme, urobíme s pohárom kolieska, do prostriedku dávame ovocie. Vytvarujeme guľky, ktoré varíme v slanej vode asi 15
minút. Guľky zlejeme do sita a necháme odkvapkať.
Servírujeme posypané buď tvarohom, alebo kakaom
a polejeme maslom. Ako posýpku môžeme použiť aj
strúhanku.
S. Nováková
26
Číslo 32 Utorok 10. augusta 2010
blahoželáme
Všetko najlepšie
k meninám Zuzke
Kukučkovej, aby
si bola živá, zdravá, veselá, šťastná ako doteraz.
To Ti praje tatino a sestra Tamarka.
Dňa 11. augusta oslávi narodeniny - 84 rokov
- náš drahý
otec, dedko a
pradedko Viliam Drahovský.
Všetko najlepšie mu želá dcéra Eva, vnučky Evka s manželom Petrom, Martinka a
pravnučka Sonička.
ďakujeme
Touto cestou chceme poďakovať záchranárom, hasičom a
policajtom za rýchly zásah pri
záchrane môjho brata Janka
dňa 26. augusta, kde prejavili
profesionalitu a ľudský prístup.
Súčasne ďakujeme pracovníkom OAIM pod vedením MUDr.
Iča a pracovníkom interného
oddelenia pod vedením MUDr.
Popraca s výnimkou jedného lekára, ktorý sa nesprával korektne a profesionálne. Žiaľ, skončilo sa to tragicky.
E. Kováčová s manželom
Úprimne ďakujeme všetkým
príbuzným, priateľom a známym, ktorí dňa 2. augusta
prišli odprevadiť na poslednej ceste môjho manžela a
nášho otca Štefana Plačku z
Piešťan. Zároveň ďakujeme
za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca rodina
Víkend plný zábavy
V Trebaticiach budú mať počas
najbližšieho víkendu hody. Pri tejto príležitosti sa uskutoční v obci
niekoľko zaujímavých podujatí.
Na svoje si iste prídu hlavne milovníci hudby. Na tréningovom ihrisku futbalového štadióna sa vo
víkende plnom zábavy predstavia
v piatok 13. augusta od 18.00 h
hudobné skupiny Desmod a Borra.
V sobotu prídu na rad Tublatanka, Slniečko, Fuera Fondo a Bigger Band a nedeľňajší večer bude
zasa patriť Vavrineckej trojke z
Lančára, ktorá bude koncertovať
v miestnom Areáli zdravia. (šg)
spoločenská rubrika
spomíname
Ďaleko je Boh, ďaleko sú sny,
z našich najdrahších najďalej si Ty. Odišiel si od nás,
pohladil Ťa chlad, posledné
slová tichučké ostali Ti na
perách. Snáď chcel si nám
ešte povedať, ako nás máš
rád...
Dňa 14. augusta je ten
deň, keď by
náš milovaný manžel,
ocko a dedko
Bohumil Benadik z Piešťan
oslávil svoje 66. narodeniny.
Krutá a zákerná choroba však
v marci rozhodla inak. Preto
Ti dnes už len plamienok nádeje môžeme zapáliť a s láskou v srdciach na Teba spomínať.
Ocko náš, tak veľmi nám chýbaš pri prestretom stole, v
Tvojej milovanej pracovni
či na rozkvitnutom dvore.
Veď všade navôkol, kde naše
oko dovidí, tam položená je
ruka Tvoja, tam je dielo Tvoje, tam všade si Ty...
Prosíme Vás, kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou manželka
Mária, dcéra Daniela
so Sandrikou a syn Miloš
s manželkou Zuzkou.
Dňa 14. augusta si pripomenieme nedožité 60.
narodeniny našej mamy Emílie
Jančovičovej z
Ratnoviec.
Kyticu kvetov kladieme na Tvoj
hrob a spomíname na Teba.
S úctou Tvoje tri
deti s rodinami
Ťažko sa s Tebou lúčilo, ťažké
je bez Teba žiť, láska však smrťou nekončí, v srdci Ťa budeme
stále mať.
Dňa 3. augusta uplynuli tri roky,
čo nás opustila naša najdrahšia
mamička, babička a prababička
Emília Bokorová rod. Križáková, z Piešťan. Zároveň 14. júna
uplynulo deväť rokov, čo nás
opustil náš otec a dedko Viktor
Bokor. Kto ste ich poznali, prosíme o tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú
dcéry Eda a Dagmar s rodinou.
Kto ťa poznal, spomenie si, kto
ťa mal rád, nezabudne.
Dňa 6. augusta
sme si pripomenuli tretie výročie
úmrtia nášho drahého Miroslava
Jančoka.
S láskou spomíname.
Len ten, kto stratil toho, koho
mal rád, pochopí, čo je bolesť
a žiaľ.
Dňa 19. augusta si pripomíname nedožité 90.
narodeniny nezabudnuteľného
človeka Štefana
Poláka z Hornej Stredy.
Otec, nikdy sme nezabudli...
Za celú rodinu
s láskou a úctou Terka
Tak letí ten čas, čo stíchol
Tvoj hlas, len spomienky na
Teba vracajú sa zas. Len jedna nádej našu ranu hojí, že
nás Pán Boh znova spojí. Preto kladieme kyticu na Tvoj
hrob, aby Ti dal Pán Boh sladký odpočinok.
Dňa 11. augusta si pripomíname
18 rokov od
smrti našej
dcérky Zuzky
Huňadyovej, rod. Karabovej, z Drahoviec.
S láskou spomínajú rodičia,
synovia, sestra s rodinou
a všetci Tí, čo ju mali radi.
Dňa 9. augusta sme si pripomenuli nedožité
80. narodeniny
Viliama Rybárika
z Ratnoviec.
S láskou a úctou spomína
manželka a deti s rodinami.
Vodní motoristi „ochutnali“ vlny Sĺňavy
Členovia Klubu vodného motorizmu a vodných
športov v Piešťanoch usporiadali pre mladé talenty ďalšie preteky Formula Future. Posledný júlový deň sedem detí súťažilo na Sĺňave v manévrovaní na motorovom člne a tiež vo viazaní uzlov.
Mladí „námorníci“ boli rozdelení do dvoch kategórií – spojená trieda 1+2+3 (od osem do trinásť rokov) a trieda 4 (14–15 rokov). Dopoludňajšie hodiny
strávili deti tréningom, učili sa viazať uzly a zdokonaľovali si jazdu na motorovom člne. Starší povzbudzovali a učili začiatočníkov ako na vec.
Po obede sa všetci pustili do súťaženia. Prvou disciplínou bolo viazanie uzlov. Nemilosrdné sekundy
nútili malých viazačov, aby ambulantný uzol, dračiu
slučku, uzol half-hitch, a tiež lodný uzol uviazali v
čo najkratšom čase. Ďalšie napínavé chvíle strávili na vode. Na manuálne ovládanom gumenom člne
vybavenom závesným motorom manévrovali medzi
siedmimi bójami. Každý odjazdil dve kolá, v druhom
sa malí pretekári zlepšili o 10 až 49 sekúnd.
Víťazom Triedy 1+2+3 sa stal Martin Paulovič, na
druhom mieste sa umiestnila Lucia Hužovičová a na
treťom Richard Jánošík. Triedu 4 vyhral Tomáš Ju-
Malí vodáci skúšali šikovnosť v člne i pri viazaní uzlov.
rák, druhé miesto získala nádejná piešťanská „vznášadlárka“ Inka Schwarzová a tretie Katka Murínová.
B. Jánošíková/(red)
spoločenská rubrika
Číslo 32 Utorok 10. augusta 2010
počasie
od 31. 7. do 8. 8.
v Piešťanoch
Piešťanský týždeň prináša
pravidelnú rubriku – predpoveď počasia na niekoľko nasledujúcich dní. Informácie majú
grafickú podobu a aktuálne počasie nájdete aj na stránke
www.piestanskydennik.sk.
narodili sa
Alex Hody z Piešťan, Daniel
Massalkhi z Piešťan, Jakub Piták z Banky, Aleš Minarovský
zo Sokoloviec, Katarína Miháliková z Trebatíc, Lukáš Marek z Trebatíc, Veronika Ballová z Borovej, Ema Vietorisová
z Piešťan, Lea Brnová z Vrbového, Nina Studená z Piešťan,
Alexandra Onderová z Piešťan,
Dária Valová z Vrbového, Maxim Bašnák z Vrbového, Tomáš
Piešťanský z Piešťan a Damián
Cisár z Veľkých Kostolian
UTOROK 10. 8.
noc
15 oC
deň
26 oC
STREDA 11. 8.
noc
15 oC
deň
28 oC
ŠTVRTOK 12. 8.
noc
16 oC
deň
28 oC
PIATOK 13. 8.
noc
17 oC
deň
26 oC
27
V utorok 20. júla o 8.40 h sa Marcele Hužovičovej a Henrichovi Machálekovi z Vrbového narodil následník trónu Henrich Machálek junior
(3520 g, 51 cm). Dieťatko priviedli na svet MUDr. Ján Karaba a MUDr.
Richard Dojčan. Na brata sa doma tešia dvanásťročné dvojičky Lucka
a Janko Hužovičovci. Srdečne blahoželáme!
Foto: Viera Dusíková
Majstrovského pupkáča skočila žena
Súčasťou hudobného festivalu v Jaslovských Bohuniciach je už dlhšie netradičná súťaž – Majstrovstvá sveta v skákaní pupkáčov do vody. Súťaž sa
konala aj tento rok na pravé nedeľné poludnie v
príjemnom prostredí parku pri miestnom kaštieli. Víťazom sa mohol stať ten, kto mal najväčší a
najčervenší odtlačok na pupku a zároveň dokázal
predviesť odvážny a tiež umelecký skok ocenený
potleskom publika.
Súťažiaci boli väčšinou muži a nežné pohlavie reprezentovala jediná odvážlivkyňa. Pupkáče skákali
jednotlivci, ale i dvojice a jedna trojica. Každý mal
dva pokusy. Už po prvom kole sa súťažiacim ukázali
na pupkoch obrovské červené škvrny. Ukázalo sa, že
jediná zástupkyňa nežného pohlavia rozohrala veľkú hru, pretože náraz na hladinu jej posunul vrchný diel plaviek. V druhom kole súťažiaci znova predviedli excelentné pupkáče a publikum dostalo osviežujúcu letnú sprchu. Červené pupky po súťaži nastúpili do radu a po rozhodcovskej porade prvé miesto
džentlmensky udelili festdobrej skokanke Kristíne
Ciglianovej, ktorá získala odmenu 100 eur. Na svoje si teda prišli priaznivci netradičných športových
disciplín nielen pri skákaní pupkáčov, ale aj v turnaji v šmykľavom futbale, pri „exovaní“ piva či zrážaní kolkov za pivnú odmenu.
Martin Urminský
vitajte medzi nami
zosobášili sa
Lucia Juricová a Roman Společník z Rakovíc
blahoželáme
zomreli
Felix Fekete vo veku 91 rokov z Piešťan, Rudolf Lisý vo
veku 84 rokov z Piešťan, Katarína Karabová vo veku 96 rokov
z Drahoviec, MUDr. Ján Aštary vo veku 77 rokov z Piešťan,
Ján Hulman vo veku 67 rokov
z Piešťan, Peter Valko vo veku
66 rokov z Banky, Jarolím Šimo
vo veku 68 rokov z Piešťan, Alexandra Pivarčíová vo veku 78
rokov z Piešťan a Anna Kollárová vo veku 81 rokov z Veľkých Kostolian
úprimnú sústrasť
kvapka krvi
Najlepšou „pupkáčkou“ sa pre tento rok stala Kristína Ciglianová.
Bylinkárka: O srdiečko sa treba starať
ČAJ NA SRDCE
Potrebujeme: 50 g srdcovníka, 10 g hlohu, 10 g medovky, 10
g trezalky, 10 g prasličky, 5 g imela, 5 g ruže. Postup: Čajovú zmes
dobre premiešame. Jeden mililiter zmesi zalejeme 2 dl vriacej
vody a 10 minút vylúhujeme. Pijeme jeden až dvakrát denne po
dobu šesť týždňov.
KVAPKY NA SRDCE
Potrebujeme: 30 g medovky,
30 g valeriány (koreň), 30 g mäty
piepornej, 10 g hlohu. Postup:
Všetko naložíme do litrového pohára a zalejeme liehom. Uzavrieme a dáme na 21 dní lúhovať. Občas pretrasieme. Potom scedíme
a užívame podľa potreby 20 kvapiek rozmiešané vo vode.
VÍNO NA SRDCE
Potrebujeme: 1 l dobrého bieleho prírodného vína, celý petržlen (koreň aj vňať). Postup: Očistený petržlen zalejeme bielym vínom, uzavrieme a necháme týždeň vylúhovať. Užívame jedenkrát denne doobeda po malom kalíšku. Pomáha pri srdcovej slabosti a angíne pectoris.
(vd)
Dňa 4. augusta na HTO Nemocnice A. Wintera darovalo krv 39
darcov: Ján Zemko z Dolného Lopašova 80-krát, Roman Mokriš z
Veľkého Orvišťa 73-krát, Marián
Jamrich z Dolného Lopašova 55krát, Mária Maceková z Piešťan
52-krát, Milan Lesigner zo Sokoloviec 49-krát, Peter Bacek z Hlohovca 46-krát, Gašpar Zuzic z Krakovian 45-krát, Peter Janovjak z
Ostrova 43-krát, Jaroslav Herceg
z Dubovian 42-krát, Milan Černek
z Drahoviec 39-krát. Po prvýkrát
prišli darovať krv Bronislava Černeková z Drahoviec a Róbert Mikuláš z Vrbového.
(r)
Dajte nám vedieť, čo sa deje vo vašom okolí. Píšte, posielajte fotografie a videá do
redakcií Piešťanského týždňa
a online denníka. Horúca linka
0917/575 127, e-mail: vasimi
[email protected],
[email protected]
28
Číslo 32 Utorok 10. augusta 2010
rozhovor
Lucia Vachanová: Plavecké bazény sú pre mňa malé
Do redakcie zavítala piešťanská
rodáčka Lucia Vachanová, ktorá sa odmalička aktívne venuje
plávaniu a má za sebou viaceré
úspechy, ako napríklad účasť na
majstrovstvách sveta v diaľkovom plávaní.
Dá sa týmto športom u nás na
Slovensku profesionálne živiť?
- Určite nie! Dokonca si všetky preteky, sústredenia a prípravu hradíme na vlastné náklady.
Napríklad som si sama financovala aj cestu a celý pobyt na MS v
roku 2009 v Ríme. Sponzori sa v
tejto dobe hľadajú ťažko.
Od koľkých rokov sa venujete plávaniu? A prečo práve plávanie?
- Venujem sa tomuto športu
od štyroch rokov, absolvovala som
prvé kurzy pre malé deti a potom
ma rodičia prihlásili do prípravky,
čiže si vlastne ani nepamätám, či
to bolo moje slobodné rozhodnutie. V určitom období ma trošku
usmernili, ale neskôr som sa vedela rozhodnúť sama.
Prečo ste sa rozhodli práve
pre diaľkové plávanie?
- Pretože bazénové plávanie
je príliš monotónne a nie každého baví plávať od steny po stenu... (smiech) Chcela som si plávanie niečím spestriť, tak som sa
rozhodla plávať v otvorených vodách, keďže rozdiel oproti bazénovému plávaniu je práve v tom,
že nikdy neviete, čo vás v otvorenej vode prekvapí a každá voda
je iná.
Koľkokrát do týždňa máte
tréning a ako prebieha?
- Kedysi bolo tréningov viac,
pretože sme mali možnosť trénovať na známom kúpalisku Eva,
ktoré nám bolo k dispozícii. Teraz
je možností oveľa menej, tak môžeme absolvovať deväť tréningov
za týždeň. Plavecký tréning mávame dvojfázový, prvý skoro ráno
pred školou a druhá fáza nasleduje poobede, čiže za deň preplávam okolo desať kilometrov,
ročne to vychádza až na 1700 km.
Ako je to so školou, keď sa
Ak vám ostane voľný čas, čo
robíte? Zaujímate sa napríklad o
iné športy?
- Ostatné športy ma neodrádzajú, rada si zahrám napríklad
tenis alebo sa idem korčuľovať.
Tiež si často chodím sadnúť s priateľmi. Vždy keď mi to tréning dovolí, tak si zájdem aj na zápasy
ŠHK 37 Piešťany, je to príjemné
odreagovanie.
Odporučili by si tento šport aj
iným ľuďom?
- Určite áno, plávanie nie je
na škodu. Je práveže veľmi zdravé, blahodarne pôsobí najmä na
srdcovo-cievny systém a chrbticu.
Ďakujem vám za rozhovor a
prajem veľa úspechov.
Pavol Jurák, foto: archív (lv)
Lucia Vachanová
venujete aktívne náročnému
športu?
- Je to veľmi náročné, na strednej škole mi nevychádzali tak v
ústrety, ako by som potrebovala.
Vyžadovali odo mňa to isté, čo od
ostatných. Nemala som žiadne výhody, takže som musela pristupovať k štúdiu zodpovedne.
Za tie roky ste určite nazbierali viacero úspechov. Ktorý je
pre vás najcennejším?
- Jednoznačne sa to nedá povedať. Každý je niečím výnimočný, ale medzi tie najväčšie úspechy pre mňa patrí účasť na maj-
strovstvách sveta. Načerpala som
tam veľa nových skúseností.
Minulý týždeň ste sa vrátili z Turecka, kde ste absolvovali
preteky. Čo to bolo za preteky a
ako ste sa umiestnili?
- Bolo to tretie kolo Európskeho pohára. Preteky boli veľmi náročné nielen po fyzickej, ale aj
po psychickej stránke. Umiestnila som sa na 20. mieste, napriek
ťažkým podmienkam, ktoré na
nás číhali v podobe medúz. Pre
ich veľké množstvo to šiesti pretekári vzdali, dokonca mne „pristála“ jedna na krku.
Máte nejaký sen alebo cieľ, o
ktorom snívate?
- Určite by som chcela postúpiť o nejaké priečky na vyšších súťažiach. Ak by bola raz možnosť
zúčastniť sa na olympiáde, rada
by som to skúsila.
Lucia pri tréningu na Eve prepláva okolo desať kilometrov denne.
V otvorených vodách, najmä
v jazerách, býva chladná voda.
Ako sa s tým viete vysporiadať?
- Už je to asi sila zvyku, ale napriek tomu je to veľmi náročné a
nie každý to vydrží. Na posledných MS pre veľké podchladenie
napríklad nedoplávala ani olympijská víťazka. Nie je totiž jednoduché robiť sústavný pohyb, keď
vám tuhnú všetky svaly.
ÚSPECHY
v bazénovom plávaní:
18 titulov majsterky Slovenskej republiky
30-krát druhé miesto na
majstrovstvách Slovenska
35-krát tretie miesto na
majstrovstvách Slovenska
v diaľkovom plávaní:
18. miesto na majstrovstvách Európy
40. miesto na majstrovstvách sveta
viaceré prvé a druhé miesta
v Českom a Chorvátskom pohári
v roku 2005 titul najúspešnejší plavec v diaľkovom plávaní v SR
servis
Číslo 32 Utorok 10. augusta 2010
29
dôležité čísla
Ut. 17. 8. o 19.30 h
XI. ročník - ORGANOVÉ DNI
V PIEŠŤANOCH 2010
MICHAEL KOLLER (Rakúsko)
Program: S. Scheidt, D. Buxtehude, J. Langlais, I. G. Walcker, M. Koller
V spolupráci s Rakúskym kultúrnym fórom v Bratislave.
Vstupné: 6 €
St. 18. 8. o 18.00 h
Filmové predstavenie
PRINC Z PERZIE: PIESKY ČASU
Akčný veľkofilm nabitý efektmi sa odohráva v tajomných
krajoch dávnej Perzie.
Réžia: Mike Newell
Hrajú: Jake Gylenhall, Gemma, Arterton, Ben Kingley, Alfred Molina...
USA-2010, MP 12, slovenské
titulky, 117 min.
Vstupné: 2,30 €
VÝSTAVY
14. 7. - 15. 8.
Výstavná sieň/Galéria DU
VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2010
Výstava výtvarných diel zo
47. ročníka celoštátnej súťaže neprofesionálnej výtvarnej
tvorby.
17. 8. - 30. 9.
Galéria DU
RELAX VO FARBE
Daniel Bidelnica,
Mária Bidelnicová
Výstava obrazov
Vernisáž sa uskutoční v utorok
17. augusta o 17.30 h.
Stála expozícia
Prízemie DU
GALÉRIA MAJERNÍK
Výstavy sú otvorené pondelok
- piatok od 12.00 do 16.00 h.
Program nájdete na internete:
www.domumenia-piestany.sk
www.pic.piestany.sk
Pokladňa - tel. 762 52 73
Marhuľovobroskyňová výstava
Centrum výskumu rastlinnej
výroby v Piešťanoch pripravilo pre
všetkých záujemcov v dňoch 11.
až 13. augusta výstavu marhúľ a
broskýň. Na výstave bude možné
vidieť až štyridsať odrôd broskýň.
Súčasťou prezentácie bude i poradenstvo pre záhradkárov v oblasti ovocinárstva a liečivých rastlín. Výstava bude otvorená pre verejnosť od ôsmej hodiny do šestnástej a v piatok 13. augusta do
dvanástej hodiny.
(red)
THERMIA PALACE
HUDOBNÝ PAVILÓN
TOCCATA ART
4. festival mladých umelcov
Piešťany 2010
8.-14. augusta
St. 11. 8. o 19.00 h
ANDREJ BARINEC - saxofón
TOMÁŠ MATIS – klavír
Premiérové skladby mladých
skladateľov
Pi. 13. 8. o 19.00 h
KOMORNÉ TRIO
Ivica Gabrišová - flauta
Andrej Gál - violončelo
Martin Vrábel - klavír
So. 14. 8. o 19.00 h
SLÁVNOSTNÝ ZÁVEREČNÝ
KONCERT
QUASARS ENSEMBLE
Št. 12. 8. o 16.00 h
ROVERS - country
Ne. 15. 8. o 16.00 h
DH VESELANKA
Bližšie informácie
a predaj vstupeniek:
Spoločenské centrum - 1. posch.
tel. 033/775 21 46
Balnea Esplanade - 1. posch.
tel. 033/775 50 38 a
hodinu pred začiatkom programu
v pokladni Spoločenského centra
26. 6. - 12. 9.
SOCHA PIEŠŤANSKÝCH PARKOV
– z histórie výstavy
z obecných matrík
V mesiaci júl si v našom regióne povedali svoje „áno“: Jana
Ilenčíková z Dolného Lopašova a
Daniel Keil z Motešíc, Martina Vlkovičová z Dolného Lopašova a
Marek Šintál z Vrbového, Martina Chnapková a Štefan Zámečník, obaja z Dolného Lopašova,
Mgr. Ľubica Hesková z Vrbového
a Ing. Pavol Tužinský z Bratislavy, Lucia Buršíková z Vrbového
a Tomáš Frič z Ružomberka, Daniela Mičová z Ostrova a Ondrej
Polešenský z Vrbového, Jeanette
Hartwig z Nemecka a Peter Uváček z Piešťan, Hana Gajdošechová z Lúky a Ivan Holec z Nového
Mesta nad Váhom.
Minulý mesiac nás navždy
opustili: 80-ročný František Kováč z Dolného Lopašova, 77-ročná Mária Galandáková z Vrbového, 87-ročná Gizela Markušová zo
Sabinova, 73-ročná Oľga Petráková z Vrbového, 85-ročný Michal
Lisý zo Šípkového, 92-ročný Gašpar Borik z Modrovej, 58-ročný
Vladimír Sedláčik z Veľkých Kostolian, 80-ročná Alžbeta Peterková z Veľkých Kostolian, 88-ročná
Anna Raušlová z Moravian nad Váhom, 91-ročná Serafína Kabátová
z Moravian nad Váhom, 66-ročný
Michal Gono z Pobedima a 83-ročný Dominik Žiška z Hornej Stredy.
(pt)
GALÉRIA KSC FONTÁNA
26. 6. – 12. 9.
SOCHA PIEŠŤANSKÝCH PARKOV
28. ročník výstavy
14. 7. – 14. 8.
VÝTVARNÉ SPEKTRUM
47. ročník celoštátnej súťaže neprofesionálnej výtvarnej
tvorby
17. 8. – 5. 9.
Výtvarná skupina ART 68
Bratislava
FOYER KSC FONTÁNA
kino Fontána
Št. 12., Pi. 13. 8. o 17.30
a 20.00 h
NEZABUDNI NA MŇA
Životom skúšaný Tyler (Robert
Pattinson), ktorého vzťah s otcom je od rodinnej tragédie na
bode mrazu, stretáva neuveriteľnou hrou osudu Ally. Ich
láska mu opäť pomáha nájsť
šťastie a zmysel života. Ale
šťastné chvíle netrvajú dlho –
na povrch vyplávajú skryté tajomstvá a zdá sa, že šťastena
hrá s Tylerom a Ally nefér hru.
USA-2010, MP 12, české titulky,
128 min.
Vstupné: 2,50 €
So. 14., Ne. 15. 8. o 17.30
a 20.00 h
PÚŠTNY KVET
Bývalá modelka rozpráva strhujúci príbeh, v ktorom popisuje svoju neuveriteľnú cestu
od kočovného života v somálskej púšti na najznámejšie svetové prehliadkové móla.
V. Británia/Nem.-2009, MP 12,
české titulky, 124 min.
Vstupné: 2,50 €
Po. 16. 8. o 20.00 h
Filmový klub
ANTIKRIST
Dán./Nem./Franc.-2009, MP 15,
české titulky, 104 min.
Vstupné: 2 € (FK 1,50 €)
Predpredaj vstupeniek je
v pokladni kina, ktorá sa otvára
hodinu pred predstavením.
Program nájdete na adrese
www.kamvyrazit.sk/piestany
Tel. 033/772 99 71 - pokladňa,
033/771 89 90 - informácie
PRVÁ POMOC
Polícia - Zdravotná záchranka Hasiči
112
Pohotovostná lekárska služba
Dospelí / Deti – ústredňa
033/795 51 11
Linka záchrany
0850/111 313
Informácie o tel. číslach
1181
Mestská polícia Piešťany
159
Sloboda zvierat – útulok
0904/170 913
AUTOŠKOLA
Autoškola Motyčka, Piešťany
0905/722 290, 033/762 88 98
VETERINÁR
NONSTOP veterinárna služba
0903/421 765
POHREBNÉ SLUŽBY
KVARS, Radlinského 12, Piešťany
NONSTOP SLUŽBA:
0907/520 813, 0908/528 501
Prevozy zosnulých na cintorín
aj do krematória ZDARMA!
Chcete byť v Zlatých číslach,
volajte na uvedené telefónne čísla:
0918/347 388,
033/762 14 47
Slivkové hody
v Drahovciach
Hoci hlavná slivková sezóna sa
ešte ani poriadne nezačala, nedeľa 15. augusta bude patriť v Drahovciach práve tomuto ovociu.
Po vlaňajšej úspešnej premiére
sa drahovskí záhradkári na čele s
Vendelom Sedláčikom opäť rozhodli zorganizovať slivkové hody.
Podujatie sa uskutoční v tamojšom Dome záhradkárov. Organizátori pripravili pre návštevníkov
slivkových hodov expozíciu dokumentárnych fotografií z činnosti
organizácie v rokoch 2009 a 2010,
ďalej si návštevníci budú môcť
pozrieť výstavu sliviek a produktov z nich. Pre maškrtnejších záujemcov však zručné kuchárky pripravia aj pravé slivkové knedle s
makom či orechami. Podujatie sa
začína o 15.00 h.
Výbor SZZ
Pozrite si sklo
s kúpeľnými motívmi
Balneologické múzeum v Piešťanoch pripravilo ďalšiu zaujímavú výstavu pozostávajúcu z vlastných zbierok. V priestoroch Vily
dr. Lisku bude už od 10. augusta
verejnosti prístupná výstava predmetov Sklo a porcelán s kúpeľnými motívmi. Vernisáž sa uskutoční v utorok 10. augusta o 17. hodine. Vystavené sklo si budete môcť
pozrieť až do 8. októbra. (red)
30
Číslo 32 Utorok 10. augusta 2010
Nové vlaky pre pohodlie
na koľajniciach
Rýchle a bezpečné cestovanie komfortným vlakom len málokto odmietne. Vďaka Operačnému programu Doprava
sa na železničných tratiach Slovenska, najmä smerom na Trenčín, Žilinu a na Košice, čoskoro objavia moderné
poschodové vlaky, ktoré spĺňajú súčasné nároky.
Komfort, vysoká miera bezpečnosti, technická prívetivosť k telesne postihnutým a k matkám s deťmi,
ekologická ohľaduplnosť – moderné vlaky pre modernejšie slovenské železnice.
Naša cesta k cieľu
www.mdpt-opd.sk
Operačný program Doprava
je spolufinancovaný z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja a z Kohézneho fondu.
inzercia
Otváracie hodiny inzertných oddelení
TEPLICKÁ 63
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
-
15.30
15.30
15.30
15.30
15.30
033/734 24 00
nehnuteľnosti
Predám 2-izbový byt, 71 m2,
kompletná rekonštrukcia, nový nábytok, s elektrospotrebičmi, v blízkosti centra. Tel. 0903/376 178.
Dám do prenájmu kancelárie
v Piešťanoch (12, 15, 20, 40
m2) + skladovacie priestory. Tel.
0911/550 605.
Prenajmem izbu v Piešťanoch
len solventným, aj študentom.
Tel. 0907/456 523
V Pobedime predám byt, rozloha 81,2 m2 + garáž. Tel. 0910/
971 852.
Kúpim RD alebo byt v Piešťanoch do 50 000 €. Tel. 0902/
445 226.
Kúpim 1-izbový byt alebo garsónku v Piešťanoch. Tel. 032/
640 04 12 (volať do 14.00 h).
Predám 1-izbový byt, 35,26
m2, Zavretý kút, lodžia. Tel. 0903/
768 209.
Dám do prenájmu 1-izbový
byt v centre. Tel. 0908/750 431.
Predám 2-generačný RD v Piešťanoch na Floreáte. Cena 165 000
€. Tel. 0905/692 855.
Predám dom 2+1, D. Lopašov,
15 árov. Cena 36 000 €. Tel. 0904/
324 025.
kúpa-predaj
Predám drevený tatranský obklad, II. trieda 3 €, I. trieda 4 €, aj
hranový, a dlážkovicu na podlahy.
Tel. 0915/548 648.
Predám ratanovú sedačku 3+1
+1 + stôl, dovozová, pekná, väčšieho formátu. Tel. 0907/456 523.
Predám garáž na Konečnej ulici. Volať po 19.00 h na tel. 033/
762 2117.
WINTEROVA 62
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
ZATVORENÉ
9.00 - 13.00
9.00 - 13.00
9.00 - 13.00
ZATVORENÉ
033/762 14 47
Predám jačmeň. Tel. 0908/
111 316, 033/778 36 77.
Predám cirkulár, kompresor
ORLIK a ručný 4-kolesový
vozík, Cena dohodou.
Tel. 0915/080 406.
Predám kameňový šrotovník.
Cena 50 €. Tel. 033/762 38 67.
Číslo 32 Utorok 10. augusta 2010
Predám televízor Sony Trinitron Color, uhl. 63 cm. Cena 100 €.
Tel. 0944/034 259.
Predám tvrdé palivové drevo,
nerezané, naštiepené na polienka. Cena 50 €/PRM. Tel. 0948/
010 145.
Predám jačmeň z tohtoročnej
úrody. Cena 11 €/q. Tel. 0907/
724 681.
Predám rozkladaciu kovovú
posteľ a ľanové vyšívané obrusy
(1,40x1,40 cm). Tel. 762 74 50.
Predám polystyrén, tvrdený,
XPS 40 mm. Cena dohodou. Tel.
0911/281 799.
Predám dva horské bicykle,
strieborný pánsky a modrý dámsky, nové. Cena 100 €/ks - aj dohodou. Tel. 0915/606 495.
Predám indukčný varič - dvojplatničku, novú, ešte zabalenú.
Cena 200 € - dohoda možná. Tel.
0904/143 687.
Predám ovos nahý, repku, pelušku, hrach, lesklicu. Tel. 0907/
284 082.
auto-moto
Predám Opel Astra G Combi
1,7 DTI, r.v. 2001, 145 000 km,
servisná kniha, 2x kľúče, garážovaný, 4x airback, centrál na DO,
ABS, klíma, ťažné, alu. kolesá s
novými pneu., sezónne prezutie,
31
dobrý stav. Cena 3600 € - dohoda
možná. Tel. 0907/636 619.
Predám OLTCIT, pojazdný,
dvojbod, nové pneumatiky. Cena
50 €. Tel. 0903/760 469.
zverinec
Predám srnčích ratlíkov, odber možný ihneď.
Tel. 0915/460 774.
Predám šteniatka slovenského kopova po výborných, poľovne
vedených rodičoch. Odber možný začiatkom septembra. Tel.
0918/333 080.
Predám papagáje Baraband,
nádherné, rýchlo hovoriace,
trojmesačné. Cena dohodou.
Tel. 0905/421 778,
033/762 79 57.
zamestnanie
ZŤP hľadá osobného asistenta.
Tel. 0918/459 739.
Do Centra zdravia a krásy potrebujem troch spolupracovníkov - zaškolím. Tel. 0903/
815 677, 0948/327 949.
Mám 39 rokov, hľadám prácu – mám prax ako krajčírka, môžem pracovať aj vo výrobe alebo v obchode. Tel. 0904/571 713.
remeslá-služby
Digitálna satelitná televízia
SKYLINK od 160 € s montážou.
Tel. 0907/426 870, 0904/429 452.
Elektroinštalácia,
bleskozvody, prípojky NN.
Tel. 0907/140 602.
Potrebujete energetický certifikát? Volajte! Tel. 0903/301 407.
Murárske práce, bytové jadrá, obklady, dlažby, sadrokartón, stavba domov, zateplenie,
odvoz stavebného odpadu. Tel.
0903/467 503.
Renovácia dverí. Tel. 0903/
959 316.
32
inzercia
Číslo 32 Utorok 10. augusta 2010
remeslá-služby
Doprava multicar.
Tel. 0905/762 760.
Šitie a opravy perových paplónov, opravy odevov a zipsov. Tel.
0905/236 215.
MASÁŽE, Krížna 10 (Veľký Floreát). Tel. 0907/783 879.
Prepisovanie textov, prác.
Prepisujem texty v SJ, AJ, ŠJ. 1 NS
= 0,70 - 0,80 €. Tel. 0907/235 129.
Stolárstvo V. Orvište - stavby
prístreškov, altánkov, záhradných domčekov, záhradný nábytok, obklady, pokladanie plávajúcej podlahy a podobné stolárske práce. Tel. 0903/607 046.
TAXI, POTREBUJETE TAXI? Taxislužba Piešťany - rýchlo, bezpečne, lacno, NONSTOP. Tel. 0944/
274 744.
Voda – opravy a montáž
batérií, umývadiel, WC...
Tel. 0944/367 077.
UMELÝ RATAN – exkluzívny
nábytok. www.exoticwood.eu.
Tel. 0918/495 111.
Seminár: Naučme sa žiť život
svojich snov. Bližšie info. na tel.
0903/609 754.
Dovoz palivového dreva. Tel.
0907/787 082, 033/774 11 86.
Výškové práce horolezeckou
technikou, opravy rovných striech
(IPA, novaglas, atď.) a ostatných
striech, špárovanie, nátery, montáže, čistiace práce, pílenie stromov. www.iksmont.eu. Tel. 0908/
747 958, 0911/985 542.
TERASA VAŠICH SNOV! Terasové dosky a hranoly z exotických
drevín: Bangkirai, Ipe, Massaranduba... Vodeodolné, mrazuvzdorné, životnosť min. 30 rokov. Odborná inštalácia – dlhoročná záruka. www.exoticwood.
eu. Tel. 0918/495 111.
Multikára – odvoz odpadu, dovoz štrku a betónu, vyklápač. Tel.
0915/792 743.
INFORMÁCIA
V súvislosti s pripravovanou rekonštrukciou
miestnej komunikácie Teplická, ktorá bude realizovaná
po jednotlivých etapách, chceme informovať občanov,
ako aj motoristickú verejnosť, že
v termíne od 9. 8. 2010 sa začne
rekonštrukcia Teplickej ulice v úseku
od ulice Radlinského po Bratislavskú cestu.
Komunikácia bude v rekonštruovanom úseku jednosmerná
v smere k Bratislavskej ceste. Pohyb verejnej dopravy bude
obmedzený, bude povolený vjazd pre MAD a dopravnú obsluhu.
Autobusy mestskej autobusovej dopravy - linka č. 2 a 12 - budú
premávať v rekonštruovanom úseku Teplickej ulice len v smere na
autobusovú stanicu, v smere do centra mesta bude linka č. 2 a 12
presmerovaná po Ulici A. Hlinku, Sasinkova, Radlinského a Teplická.
Za pochopenie ďakujeme.
Mestský úrad Piešťany
Chceš šancu? www.pracazdomova.eu
Odstúpim Second Hand.
Tel. 0948/537 120.
Máte zdravotné alebo iné
problémy? Spolu nájdeme príčiny, vyliečime, odstránime. Tel.
0903/609 754.
Výberový Second Hand a pánske, dámske a detské kaderníctvo MICHAELA. Pánske, dámske a detské značkové (Hilfiger, Pepe Jeans, Polo a iné) a
neznačkové odevy pre všetky
vekové kategórie, opasky, kabelky, karnevalové masky a iné
veľkosti až do XXXL. Letný výpredaj už od 1 €. Kaderníctvo
bez objednania a aj na objednávku (melír od 10 €, farbenie
od 3,50 €, pánsky strih 2,80 €,
dámsky strih od 3,50 €). Info na
mobil 0948/512 674. Originálne
oblečenie a nový účes, to všetko spolu len u nás! Rázusova
10 (za kníhkupectvom vo dvore), Piešťany. Srdečne vás pozývame!
Veštenie, mágia, liečenie www.kaitan.wbl.sk. Ak máme nejaký cieľ, spoločne ho dosiahneme. Dlhoročné skúsenosti. Tel.
0902/394 812, e-mail: kaitan.
[email protected]
Ponúkam lampióny šťastia. Tel.
0905/870 588.
Sťahovanie a autodoprava.
Tel. 0910/356 043.
SKYLINK – digitálna satelitná
televízia, 21 SK – CZ programov,
bez mesačných poplatkov. Skylink karta už za 66 €, najlacnejší komplet už za 115 €, kvalitný a najpredávanejší komplet už za 150 €, HD komplet
už za 230 €, kvalitný HD komplet už za 276 €. Montáž od 40
€. PH Com, Pod Párovcami 100,
po – pi 11.00 – 16.00 h. Tel.
0907/297 787, 0907/200 845,
www.phcom.sk.
Masáže u vás doma, v súkromí.
Tel. 0904/367 917.
Zateká vám rovná strecha? Tel.
0911/985 542, 0908/747 958.
Kto doučí matematiku pre SŠ,
príp. základy VŠ? Tel. 0915/037 801.
ZÁHRADNÝ NÁBYTOK – DREVINA TEAK. Životnosťou poteší
aj ďalšie generácie. www.exoticwood.eu. Tel. 0918/495 111.
Kúrenie, voda a plyn. Bezák a
syn. Tel. 0905/611 580.
Odstránenie vlhkosti domov,
stien, podrezanie, injektáž.
Tel. 0911/281 799.
Výroba a predaj: zámkové a
štvorcové dlažby, zatrávňovačky, obrubníky, striešky, pieskovce, žľaby, kozuby. ZAMBET, Nový
dvor, tel. 0908/606 775.
Kosím trávu, burinu – krovinorezom. PÍLENIE STROMOV. Tel.
0905/562 466.
rôzne
Chcete schudnúť rýchlo
a zdravo a bez JOJO efektu?
Tel. 0903/815 677.
RIADKOVÝ INZERÁT cez SMS
Do správy napíšte INZ, číslo kategórie a text.
Príklad: INZ 03 Predám kočík. Cena dohodou. Tel. 09xx 498 498.
Správu pošlite na číslo 7037.
Cena za SMS do 80 znakov (vrátane INZ, čísla kategórie a medzier)
je 0,80 € s DPH. Cena inzerátu nad 80 znakov je 1,60 € s DPH.
Maximálna dĺžka textu je 160 znakov (vrátane INZ, čísla kategórie
a medzier). Text posielajte, prosíme, bez diakritiky.
Čísla kategórií:
01 - Nehnuteľnosti
02 - Kúpa
03 - Predaj
04 - Auto-moto
05 - Zverinec
06 - Zamestnanie
07 - Remeslá-služby
08 - Zoznámenie
09 - Rôzne
UZÁVIERKA SMS-INZERCIE JE VŽDY VO ŠTVRTOK O 11.00 h.
Neúplné a nedokončené inzeráty neuverejňujeme.
inzercia
Číslo 32 Utorok 10. augusta 2010
Podporili sme rodinný futbal
sumou 300 300 Eur
Spoločnosť E.ON sa v rámci grantového projektu Rodinný
futbal rozhodla podporiť 54 miest, obcí a klubov,
ktoré v tomto roku vytvoria futbalu, deťom, ale hlavne
rodine krajšie a kultúrnejšie futbalové prostredie.
Senica
Zlaté Moravce
www zse sk
www.zse.sk
www.eon.com
...aby futbal spájal rodiny
33
34
Číslo 32 Utorok 10. augusta 2010
servis/voľný čas
záhrada očami odborníka
Floxy kvitnú celé leto
Odborník Jozef Šimko zo Strednej odbornej školy záhradníckej v Piešťanoch radí, ako si v
záhrade vypestujete nízke,
ale aj vysoké trvalky - floxy.
Pomenovanie floxu pochádza z
gréckeho slova phlox, čo znamená plameň, podľa svietivých farieb
kvetov. Sú to jednoročné, väčšinou však trváce rastliny pochádzajúce zo Severnej Ameriky a Ázie.
Z pestovateľského hľadiska sa
delia na nízke, kvitnúce na jar a
vysoké, ktoré kvitnú v lete. Pre
hýrivosť farieb sú obľúbené najmä v južnej Európe. Flox bol v záhradách rozšírenou trvalkou, v súčasnosti sa však pestuje pomerne
málo. Pre nenáročnosť a dlhé obdobie kvitnutia by si vyslúžil väčšie rozšírenie. V minulosti veľmi
populárne záhradné floxy prechádzajú šľachtiteľskou revolúciou.
V gardencentrách sa začali objavovať nové nižšie odrody, ktoré majú pevné stonky, listy netrpia chorobami a voňavé súkvetia
žiaria farbami. Pri vhodnej kombinácii odrôd kvitne od júla až
do septembra.
Floxy vyžadujú výživnú a teplú
slnečnú polohu. Veľmi dobre znášajú sucho. Vlhké pôdy a dlhotrvajúce daždivé počasie nemajú
Kvety žiaria farbami.
rady. Semeno vysievame od začiatku februára do polovice marca do nádob v skleníku, kde asi
za týždeň vzídu. Mladé rastlinky
včas otužujeme a koncom apríla
ich môžeme vysadiť na stanovište. Neskoré mrazíky ich nepoškodia, naopak, včas vysadené rýchlejšie a lepšie rastú aj kvitnú. Vysoké odrody sadíme na vzdialenosť 30-40 cm, nízke na vzdialenosť 15 až 25 cm. Dobre sa im
darí v humóznych pôdach a slnečných polohách alebo v miernom
polotieni. Ľahko sa rozmnožujú
delením trsov, ktoré vysádzame
najmä v jeseni a skoro na jar. Hlboká výsadba zhoršuje rast i kvitnutie. V dobrých podmienkach sa
rýchlo rozrastajú, na štvorcový
meter stačia tri až štyri rastliny. V
lete vyžadujú závlahu a prihnojenie. Jednotlivé odrody majú kvety biele, ružové, červené, prípadne ich kombinácie. Niektoré majú
farebné „očko“.
Flox metlinatý patrí medzi vysoké odrody 50-100 cm a ako pôvodný druh sa nepestuje. Pestujú sa krížence, ktoré dorastajú
až do výšky jedného metra. Je to
vzpriamená, úplne mrazuvzdorná
trvalka s oválnymi trávovozelenými listami. V čase plného kvetu
potrebuje oporu, aby sa neskláňala k zemi. Rezom môžeme rastliny
znížiť, sú pevnejšie a menej náročné na oporu. Nevýhodou je, že
kvitnú asi o dva týždne neskôr. Začiatkom júna floxy skrátime asi o
10 cm. Rastliny vytvárajú bohaté
kry, kvety sú usporiadané v metlinách. Pôvodný druh má kvety
tmavoružové až fialovočervené,
odrody sú svetloružové, sýtolososové, biele, červeno-modro-fialové, niekedy s bielym očkom. Kvitnú celé leto. Rastliny používame
do trvalkových záhonov na vytvorenie vyšších súvislých jednofarebných plôch. Môžeme ich dať aj
ako rezané kvety do vázy, v ktorej
vydržia asi týždeň, keď jednotlivé
kvietky postupne rozkvitajú.
Veľkomoravské hradisko pri obci Ducové dýcha históriou.
PLÁNUJETE VÝLET DO OKOLIA?
POMÔŽEME VÁM VYBRAŤ LOKALITU
HRADISKO KOSTOLEC
OBÝVALI VEĽMOŽI
V Piešťanoch a okolí sa nachádza viacero zaujímavých
výletných lokalít. Pripomeňte
si ich v krátkosti spolu s nami
a dozviete sa fakty, o ktorých
ste možno ani netušili. Snáď
vám pomôžu pri rozhodovaní, kam vyraziť s blízkymi počas víkendu. Tento týždeň sa
vydáme do Kostolca.
Opevnené hradisko Kostolec
je známe a často navštevované
miesto pre svoje rozsiahle výhľady po okolí a zároveň je i obľúbeným miestom školských výletov. Patrí do obce Ducové a je súčasťou Náučného chodníka Považský Inovec.
Kostolec ležal v blízkosti dôležitých historických ciest, najmä veľkej jantárovej cesty, ktorá
spájala sever a juh Európy. Dnes
je mimoriadne cenným miestom
pre milovníkov histórie a archeológie, je národnou kultúrnou pamiatkou. Archeológovia tu v 70.
rokoch minulého storočia objavili
osídlenie zo staršej doby kamennej - 22 000 rokov pred Kristom.
Historicky výraznejšie bolo osídlenie najmä počas veľkomorav-
ského obdobia v 9.–10. storočí,
keď dostalo podobu veľmožského dvorca. Palisády z dubových
kolov, zrubové domy a rotunda
boli charakteristické pre vtedajšiu aristokraciu. Nachádzalo sa tu
i rozsiahle pohrebisko a Kostolec
sa ako cintorín využíval až do polovice 19. storočia.
Dnes históriu tohto významného miesta sprístupňujú nadšenci, ktorí vo svojich predstaveniach prinášajú kúsok z tradičných remesiel, ukážku bojov či
nahliadnutie do vtedajšieho spôsobu života. Najznámejším podujatím, ktoré organizujú obce Ducové, združenie Moravianska Venuša, Farský úrad Moravany nad
Váhom a Balneologické múzeum
v Piešťanoch, je každoročná cyrilo-metodská púť so slávnostnou
svätou omšou. Pomocou názornej
rekonštrukcie hradiska na Kostolci
sa nám vyjaví obraz slovanského hradiska z obdobia 9.–10. storočia a vďaka historikovi Pavlovi
Dvořákovi, ktorý sa venuje Kostolcu v jednej zo svojich publikácií, si vieme predstaviť i interiér
obytnej časti.
Regina Hulmanová
služby lekární
od utorka 10. 8. do utorka 17. 8. 2010
10.8. Pri Váhu, E. Belluša 12,
0905/425 708.
11.8. Dr. MAX, Nám. slobody 6,
772 15 31.
12.8. Dr. MAX, N. Teslu 25
(Tesco), 772 97 31.
13.8. Kúpeľná, Winterova 37,
772 10 06.
14.8. Park, Winterova 6,
773 03 30.
15.8. Dr. MAX, Nám. slobody 6,
772 15 31.
16.8. Veronika, Teplická 8,
772 40 03.
17.8. Dr. MAX, N. Teslu 25
(Tesco), 772 97 31.
Pohotovostné služby všetkých lekární v Piešťanoch:
po - pi 18.00 - 22.00, so 12.00 - 22.00, ne 8.00 - 22.00 h.
Aj v 21. storočí sa po Kostolci preháňajú rytieri.
seriál
Číslo 32 Utorok 10. augusta 2010
35
Slovenské osobnosti medicíny vo svete (67): 20. storočie
Seriál o osobnostiach so slovenskými koreňmi, ktoré dosiahli
významné svetové úspechy v medicíne, pripravuje pre Piešťanský týždeň Prof. Jozef Rovenský. Spoluautor publikácie je
reumatológ a riaditeľ Národného ústavu reumatických chorôb
v Piešťanoch. Rozhovor s ním nájdu čitatelia na našej stránke www.piestanskytyzden.sk v sekcii Rozhovory. Kniha u nás
vychádza v predpremiérovej verzii, preto ju autori priebežne
dopĺňajú o životopisy ďalších osobností – nielen lekárov, ale aj
farmaceutov či vedcov.
Karol JACZ
* 10. 7. 1923 Čierny Balog,
+ 7. 7. 1995 Zwolle (Holandsko)
- lekár, neurochirurg
Štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ukončil 26. júna 1948. Po
skončení štúdia pracoval v rokoch
1948-1949 na oddelení všeobecnej chirurgie v Podbrezovej. Neskôr, v rokoch 1949-1952, pôsobil
na chirurgickom oddelení v nemocnici na Bezručovej ulici v Bratislave.
Začiatkom 50-tych rokov, konkrétne od 1952 do 1955, bol zástupcom prednostu chirurgického oddelenia v Trnave. S cieľom
užšej špecializácie v neurochirurgii odišiel na Kliniku detskej a
mozgovej chirurgie v Bratislave,
kde bol až do roku 1962. V tomto roku prešiel na neurochirurgické oddelenie Krajského ústavu národného zdravia v Bratislave, ktoré od februára 1964 viedol
ako prednosta až do r. 1968. Začiatkom 60-tych rokov absolvoval študijné pobyty v Hradci Krá-
Karol Jacz
lové (1961), Prahe (1962), Veľkej
Británii (1966), Poľsku, Maďarsku a Dánsku. V roku 1957 získal
atestáciu II. stupňa z chirurgie a
inzercia
VÝBEROVÉ KONANIE
V zmysle ustanovení § 5 ods. 1 zákona č. 552/2003
Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme
a organizačnej štruktúry Mesta Piešťany
vypisuje zamestnávateľ - Mesto Piešťany zastúpené
primátorom Mesta Piešťany Ing. Remom Cicuttom,
Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany -
výberové konanie na obsadenie funkcie:
VEDÚCI REFERÁTU STRATÉGIE,
ktorý riadi v zmysle Organizačného
poriadku Mesta Piešťany referát stratégie.
Kvalifikačné predpoklady:
- VŠ vzdelanie 2. stupňa
- prax v riadení vítaná
Zoznam požadovaných dokladov na uvedenú funkciu:
- vlastnou rukou písaný životopis
- prehľad doterajšej praxe - profesijný životopis
- aktuálny telefonický (e-mailový) kontakt
- overená fotokópia dokladu o vzdelaní
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
Iné kritériá a požiadavky:
- schopnosť riadiť kolektív
- komunikatívnosť
- práca s PC
- bezúhonnosť
- aktívna znalosť anglického jazyka
- skúsenosti s prácou s projektmi EÚ
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
- v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov
vyhlasovateľ výberového konania žiada o súhlas uchádzača
na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania
Názov zamestnávateľa: Mesto Piešťany, Nám. SNP č. 3, 921 45
Piešťany
Žiadosť o účasť vo výberovom konaní s požadovanými dokladmi
doručte do 30. 8. 2010 na adresu: Mestský úrad Mesta Piešťany,
Kancelária primátora, Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany.
Na obálku napíšte heslo „Výberové konanie - vedúci referátu
stratégie“.
v roku 1958 atestáciu z detskej
chirurgie. V roku 1963 získal titul
kandidáta vied kandidátskou dizertačnou prácou Tentoriálny tlakový kužeľ a v roku 1964 habilitoval prácou z neurochirurgie na
tému Glioblastoma multiforme v
klinike a kultivácii.
V roku 1968 emigroval do zahraničia a usadil sa v Holandsku.
Pracoval ako neurochirurg vo Zwolle v dvoch nemocniciach - Sophia
Ziekenhuis a Ziekenhuis de Weezenlanden. Počas jeho pôsobenia
sa Zwolle stalo hlavným neurochirurgickým centrom pre severnú
časť Holandska. Od roku 1989 až
do roku 1993 pracoval ako neurochirurg v Belgicku v mestečku Aalst.
Text z pripravovanej publikácie: PhDr. P. Vítek, prof. J. Rovenský - Slovenské osobnosti medicíny vo svete
36
Číslo 32 Utorok 10. augusta 2010
šport
Piešťanské basketbalistky začali sezónu prehrou
Len tri dni po začiatku letnej prípravy zohrali prvoligové basketbalistky BKM Piešťany prípravný medzinárodný zápas s kanadským tímom NSD Alberta. Favorizovanému
súperovi, ktorý je výberom provincie Alberta, podľahli vysoko 51:100.
V úvode zápasu sa obe družstvá striedali
vo vedení. Od stavu 15:17 sa však začali misky váh nakláňať na stranu Kanaďaniek, ktoré
postupne zvyšovali svoj náskok až na konečných 100:51. Na hre Piešťaniek bolo vidieť, že
sezóna sa pre ne ešte len začína. Robili chyby v obrane i rozohrávke a nepresne strieľali.
Neraz netrafili do koša ani z vyložených pozícii. Napriek tomu videlo asi 150 divákov veľa
pekných basketbalových momentov na oboch
stranách. Obaja tréneri dali možnosť zahrať si
Vrbovská pätnástka
Vo Vrbovom sa uskutočnil
20. ročník medzinárodných pretekov v cestnom behu - Vrbovská pätnástka. Jej súčasťou bol
aj tretí ročník Behu zdravia. Na
štart sa celkovo postavilo 64
bežcov zo slovenských a moravských klubov. V Behu zdravia na päť kilometrov vyhrala Lucia Janečková z Nových
Zámkov. Ďalšie priečky patrili Martinovi Stolárovi z Vrbového a Petrovi Bellayovi zo Skalice. Hlavnú kategóriu mužov
na Vrbovskej pätnástke vyhral
Imrich Magyar z N. Zámkov v
čase 50:15 min. Druhý skončil
Roman Arbet z Bardejova a tretí Ján Križák zo Skalice. Križák
sa však stal víťazom kategórie
mužov „B“. V „céčku“ bol najrýchlejší Pavel Klimeš z Kyjova,
v „déčku“ Ladislav Vrbanovič
z Čiernych Klačian a v „esku“
Erik Köplinger z Bratislavy. V
kategórii mladších žien bola
prvá Jana Janečková z N. Zámkov a medzi staršími Ida Baranová z Nitry. Peter Stolárik
Erika Horváthová dala Kanaďankám 11 bodov.
všetkým hráčkam. Z domáceho družstva mala
najpresnejšiu mušku Erika Horváthová, ktorá
zaznamenala 11 bodov. Malinková pridala 10, z
toho tri trojky, Stanková 9, Potroková 6, Rybáriková 5, Vargová a Valentová po 4, Strečanská
2 body. Matúšová, Ronecová, Tarabová a Rondošová v zápase nebodovali. Štvrtiny: 15:23,
12:28, 11:24, 13:25.
„Dostali sme síce nepopulárnu ‘stovku‘, no
súper bol kvalitným družstvom. Je to výber
hráčok provincie Alberta, ktoré sú zásobárňou družstva Calgary Flames. Počas svojho európskeho turné hrali Kanaďanky aj v Luxemburgu, Prahe a Benešove,“ povedal na okraj
zápasu piešťanský tréner Miloš Drgoň, ktorému na lavičke asistoval Michal Kubala.
Štefan Gregorička
HOKEJISTI VYHRALI U EXTRALIGISTU
Počas minulého týždňa odohral
omladený tím prvoligových hokejistov ŠHK 37 Piešťany dva
prípravné zápasy. Najskôr zdolal
doma v medzinárodnom stretnutí VHK Vsetín 4:0 a potom vyhral na ľade extraligistu zo Žiliny 5:2.
Výsledok domáceho súboja s
účastníkom druhej českej ligy vôbec nezodpovedá priebehu zápasu. Hostia hrali nebojácny útočný
hokej, o čom svedčí aj 40 striel na
bránku výborného domáceho gólmana Tomeka. Zaskvel sa viacerými výbornými zákrokmi a udržal si
čisté konto. Piešťanci sa ujali vedenia až v poslednej minúte prvej
časti Obrcianom. V druhej tretine zvýšil A. Kolník na 2:0 a v záverečnej prikrášlili víťazstvo domácich Jančovič a Rosa. Tretiny
1:0, 1:0, 2:0.
V Žiline začal lepšie domáci
extraligista, ktorý dal v 2. min vedúci gól a v 9. min pridal pri vylúčení hosťujúceho Rybárika aj druhý. V úvode druhej časti Piešťanci
Tomeka nedokázali Vsetínčania prekonať ani z takejto šance.
zbabrali presilovku, ale v 32. min
už ďalšiu využili, keď po prihrávke Mikušoviča skóroval Učeň. O
dve minúty neskôr bolo vyrovnané, keď po akcii Voleka s Peškom
skóroval pri ďalšej presilovke hostí Macháč. V 48. min poslal Piešťancov do vedenia Jančovič a v
50. min zvýšil pri početnej výhode Poláček na 4:2 pre ŠHK. Účet
stretnutia uzavrel pri vlastnom
oslabení Chylo po asistencii Mihálika. V Žiline hral ŠHK 37 Piešťany v zostave: Tomek - Kalafut,
A. Kolník, Volek, Machač, Poláček, Blaško, Vrána, Sluka – Kubrický, Baran, Pupák - Chylo, Peško,
Haring – Mikušovič, Učeň, Rybárik - Rosa, Mihálik, Jančovič.
J. Vrábel, foto: L. Duračka
Kajakári z Moravian za riekou Moravou medailoví
Na 18. ročníku medzinárodných
majstrovstiev Moravy v rýchlostnej kanoistike v Ostrožskej Novej Vsi si dobre počínali vodáci z ŠK Kajak Moravany nad Váhom. Malým pretekárom tohto
novozaloženého klubu sa za riekou Moravou darilo, keď si domov priviezli až sedem medailí.
Chýbala však tá najcennejšia
– zlatá. Striebornú medailu si vypádlovala osemročná Lenka Vidličková v K1 na 2000 metrov, deväťročná Lucia Valová v K1 na
500 m a desaťročný Erik Fridrich
- tiež v K1 na 500 m. Dve tretie miesta obsadil v kategórii de-
Matej Černý skončil tretí v K1 na 500 metrov.
väťročných Denis Horvát v K1 na
500 a 2000 m, medzi desaťročnými bol Matej Černý tretí v K1
na 500 m a medailovú bilanciu
doplnila osemročná Lenka Vidličková tretím miestom v K1.
Tesne za medailovými priečkami skončili v K1 na 2000 m Lukáš Valo a Lucia Valová. Z Moravian bola aj najmladšia účastníčka celých pretekov, len päťročná Sonička Macejková, ktorá získala špeciálne ocenenie. ŠK Kajak Moravany skončil spomedzi 27
oddielov na 15. mieste.
Ľuboš Horvát
Foto: Silvia Valová
šport
Číslo 32 Utorok 10. augusta 2010
37
Ďalšie pódiové umiestnenia našich lyžiarov
Naši nádejní lyžiari na tráve,
Adam Masár a Alex Jánoška, sa
nedávno zúčastnili na medzinárodnom detskom kempe v talianskom Forni di Sopra. Šesťdňové podujatie na najnáročnejšom svahu z celého seriálu
FIS Kids Cupu vyvrcholil ďalším
kolom pretekov.
„Obaja naši pretekári opäť zabodovali, navyše stáli aj na stupňoch víťazov,“ pochválil sa nám
tréner Ľubomír Masár. Alex Jánoška obsadil v kategórii bambini
v slalome aj v obrovskom slalome
druhé miesto. Adam Masár mal o
niečo ťažšiu pozíciu, pretože štartoval v najpočetnejšie obsadenej
kategórii mladších žiakov, v ktorej spolu súťažia až tri ročníky a
Adam Masár bol medzi mladšími žiakmi v slalome druhý. Foto: Ľ. Masár
Prvenstvá pre najvyššie nasadených
Florian Reynet vyhral dvojhru.
Na dvorcoch HS Centra v Piešťanoch dohrali v nedeľu prvý z
dvoch medzinárodných tenisových turnajov mužov ITF s dotáciou 10-tisíc dolárov. Turnaj mal
názov Miroplast Open 2010 a vrátane kvalifikácie na ňom hralo
takmer sto hráčov zo 14 štátov.
V oboch kategóriách vyhrali
najvyššie nasadení. V dvojhre sa
tešil z prvenstva Francúz Florian
Reynet a vo štvorhre slovenský
pár Michal Pažický, Adrián Sikora. Piešťanský tenis na tomto turnaji zastúpenie nemal. Reynet
postupne zdolal krajana Inzerilla
6:3, 6:3, Garangangu zo Zimbabwe 6:4, 6:0, Ratha z Rakúska 6:4,
7:5, v semifinále Poliaka Koniusza
4:6, 6:2, 6:1 a vo finále ďalšieho
poľského tenistu, Marcina Gawrona, 6:1, 6:2. Z deviatich Slovákov sa dostal najďalej Ján Stančík. Ten po výhrach nad Čechmi
Kunčíkom 6:4, 6:4, tretím nasadeným Mertlom 6:3, 6:7, 7:5 a Michaličkom 6:7, 6:4, 6:2 v boji o finále podľahol Gawronovi 4:6, 1:6.
Zo štyroch čisto slovenských
párov (Daniš hral spolu s Čechom
Krkoškom) si podľa očakávania
najlepšie počínali Pažický so Sikorom, ktorí vyhrali nad krajanmi
Gombošom s Havajom 7:5, 7:5, v
semifinále zdolali český pár Hradský, Satral 6:4, 6:0 a vo finále poľskú dvojicu Koniusz, Rams 6:7,
6:4, 10:8.
Š. Gregorička
Kolkári Družby zdolali Starú Turú
V rámci prípravy na nový ročník
prvej kolkárskej ligy, ktorá sa
začína u o štyri týždne, si hráči
prvoligovej Družby Piešťany „A“
zmerali na domácej štvordráhovej kolkárni sily s ďalším prvoligistom zo Starej Turej. Tento zápas bol osožný pre obe mužstvá,
pretože v novej sezóne budú na
piešťanskej kolkárni hrávať svoje majstrovské zápasy aj Staroturania.
Piešťanci napokon vyhrali na
body 5:3 a na zvalené kolky 3205:
3171. V domácom mužstve vynikol Roman Marek, ktorý mal po
prvých dvoch dráhach na konte
výborných 306 zvalených kolkov.
K pokoreniu 600-bodovej hranice
mu napokon chýbalo len 18 kolkov, keď v rozlete ho pribrzdila dráha číslo tri, na ktorej zva-
R. Marek atakoval „šesťstovku“.
lil 124 kolkov. Okrem neho získali
po bode aj Peter Mička, ktorý mal
na konte 535 kolkov a nová akvi-
zícia v piešťanskom drese, Michal
Schmiedl z Modranky. Bývalý slovenský reprezentant zvalil v prvom zápase v piešťanskom drese 525 kolkov. Z ostatných hráčov
„áčka“ Družby mal blízko k zisku
bodu aj Tibor Weselowski, ktorý zvalil 527 kolkov, ale jeho súper mal na konte o jednu deviatku viac. Zo zvyšných domácich
hráčov zvalil Štefan Kočan 520
a Miroslav Bolech 516 kolkov, no
podobne ako Weselowski ani oni
nezískali so súperom bod. O výhre Piešťancov tak rozhodol väčší počet zvalených kolkov. Ďalším
súperom Piešťancov v príprave
na prvoligové boje bude nováčik
najvyššej súťaže – extraligy – ŠK
Modranka, kam odišiel na hosťovanie aj mladý piešťanský hráč
Martin Kozák.
(šg)
on bol zo všetkých najmladší. Napriek tomu si v slalome vybojoval
druhé miesto a v obrovskom slalome bol piaty. „Tieto výsledky sú
o to cennejšie, že naši pretekári
trénujú na relatívne ľahkom svahu na Ahoji, kým svah vo Forni di
Sopra je prudký a veľmi členitý,“
dodal tréner Ľ. Masár.
V celkovom poradí seriálu Kids
Cupu je po štyroch pretekoch
Adam Masár medzi mladšími žiakmi tretí a Alex Jánoška medzi predžiakmi druhý. Najbližšie preteky tohto rangu budú na Slovensku, konkrétne na Ahoji pri Banke. Uskutočnia sa 14. a 15. augusta a štartovať na nich by mali mladí lyžiari na tráve zo šiestich krajín vrátane Japoncov.
(šg)
Hlinkov memoriál
Od pondelka do soboty bude
piešťanský Zimný štadión dejiskom 6. ročníka Memoriálu Ivana Hlinku hráčov do 18 rokov.
Na turnaji, ktorý je pre túto
vekovú kategóriu po MS najkvalitnejším na svete, bude hrať
v dvoch skupinách osem reprezentačných výberov. V skupine v Břeclavi hrajú Česko,
Rusko, Fínsko a USA.
Zápasy v piešťanskej skupine, v ktorej je aj obhajca prvenstva - Kanada, sa hrajú o
14.00 a 17.30 h. Kanaďania sa
stretli už po našej uzávierke so
Švédskom a potom hrali Slováci so Švajčiarskom. Turnaj pokračuje v Piešťanoch v utorok
10. augusta stretnutiami Kanada – Švajčiarsko a Slovensko
– Švédsko. Boje v skupinách dohrajú v stredu duelmi Švajčiarsko – Švédsko a Slovensko – Kanada. V piatok sú na programe
zápasy o umiestnenie a v sobotu o 15.00 h sa bude hrať v
Piešťanoch buď finále, alebo
súboj o tretie miesto.
(šg)
kompas fanúšika
STREDA 11. AUGUSTA
Tenis: HSC Cup 2010 – medzinárodný turnaj mužov – denne až do nedele od 10.00 h dvorce HS Centra, Hlboká ul.
SOBOTA 14. AUGUSTA
Futbal: Vrbové – Nemšová
– II. liga – 17.30 h, Piešťany –
Gabčíkovo – III. liga – 17.00 h.
NEDEĽA 15. AUGUSTA
Futbal: OŠK V. Kostoľany –
Šaštín, FK Krakovany – Jacovce,
OFK Trebatice – Križovany – V.
liga – všetky o 17.00 h.
(pt)
38
Číslo 32 Utorok 10. augusta 2010
šport
Z našich sa radovali z víťazstva len Trebatičania
Druhé jesenné kolo vyšších regionálnych futbalových súťaží nebolo pre našich príliš úspešné. Česť zachraňovali len mužstvá
z piatej ligy. Trebatičania zabodovali naplno v Kútoch a Veľké
Kostoľany remizovali v Holíči. Ostatní vyšli bodovo naprázdno.
ŠKF Sereď - PFK Piešťany 2:1 (1:0)
V úvodnej dvadsaťminútovke
mali miernu prevahu Piešťanci,
no do šance sa dostal len Nádaský.
Domáci sa v 23. min ujali vedenia a od toho momentu mali viac
z hry. Vytvorili si aj ďalšie šance,
ale Krajčoviča v bránke PFK neprekonali. V 42. min mohlo byť
vyrovnané, keď si domáci hráč
zrazil Havrlentov center na žrď
vlastnej bránky. V 52. min dali
domáci gól, no ten pre ofsajd ne-
platil. Potom párkrát zachránil
hostí od pohromy Krajčovič, no v
72. min kapituloval po druhý raz.
Piešťanci v 82. min Gvozdenovičom znížili a v závere mali ešte
dve šance na vyrovnanie, ale gól
už nepadol. Zostava PFK: Krajčovič – Nádaský, Kardoš, Beňa, Horňák (46. Sýkora), Bábsky (84. Žamba), Talajka, Havrlent, T. Sedlák,
Gvozdenovič, Galba (84. Šurina).
Gejza Žamba
FK KÚTY - OFK TREBATICE 1:2 (0:1)
Táto hlavička úplne voľného Candráka sa gólom neskončila. Foto: (šg)
OTJ Moravany - Spartak Myjava 0:2 (0:1)
Myjavčania boli počas celého
stretnutia pohyblivejší i futbalovejší a zaslúžene vyhrali. Hráči
Spartaka mali v úvode viac šancí,
Haško sa však nedal prekvapiť.
Domáci mali prvú príležitosť až v
31. min, no Candrák poslal Gligičov center hlavou len do spojnice
bránky. V 44. min podnikli hostia
rýchly protiútok, z ktorého dali
vedúci gól. Domáci mohli vyrovnať v 77. min, no Olejovu strelu
vytlačil brankár na ľavú žrď. Hneď
z protiútoku mohli hostia zvýšiť,
keď Hesek obišiel aj brankára
Haška, ale mieril vedľa. Poslednú
šancu na vyrovnanie mali Moravanci v 83. min, no Šiškovu strelu
vykopol obranca z bránkovej čiary. V 89. min vynikol Haško, keď
zlikvidoval samostatný nájazd. V
90. min urobil chybu pri rozohrávke Glos a hostia dali druhý gól.
Zostava OTJ: Haško – Glos, Piovarči, Benko, M. Kotula (79. Šiška), Candrák (74. Vermeš), Olej,
Moravčík, Gligič, Puna, Mitošinka
(58. L. Kirka). Rudolf Zelenay
Topvar Topoľčany - MFK Vrbové 2:1 (0:0)
Úvod patril domácim a hostia ohrozili ich bránku až v polovici polčasu, ale Balcírova strela
z diaľky skončila v náručí brankára, a neprekvapil ho ani Andrísek.
V 42. min po faule na Jelšica nariadil rozhodca pokutový kop, ale
po protestoch domácich a dohode
s asistentom dal kopať len priamy
kop z hranice šestnástky. Včelka
však mieril nad. Po chybe hosťujúcej obrany sa domáci v 62. min
ujali vedenia a ďalšiu šancu im
zmaril Šulla. Oživenie v hre hostí nastalo po príchode Sumera, no
na jeho center zo 71. min Včelka
nedočiahol a peknú strelu Jelšica
domáci brankár vyškriabal na roh.
Hostia sa snažili vyrovnať a po vedúcom góle domácich mali viac z
hry. Minútu pred koncom však inkasovali druhý gól. V nadstavenom čase sa Vrbovčanom podarilo
aspoň znížiť, keď Sumerov center
do päťky usmernil Jelšic do bránky. Zostava MFK: Šulla - Poláček,
Vlado, T. Gažík, Herceg, I. Balcír
(82. Koyš), Kuťka, Piršel (69. Sumer), Včelka (75. Vach), Andrísek,
Jelšic.
Peter Sedláček
Domáci pohrozili už v 1. min, keď nastrelili žrď trebatickej bránky.
Potom sa však začali čoraz viac presadzovať Trebatičania. Šance Horváta a Kurinca ešte zostali nevyužité, no v 32. min dal Doktor po akcii
Horváta vedúci gól OFK. V druhom polčase hostia kontrolovali hru, navyše v 65. min po prihrávke striedajúceho F. Zemka zvýšili gólom hrajúceho trénera Koprnu svoje vedenie na 2:0. V závere zápasu domáci pritlačili a výsledkom ich snahy bol v 89. min gól, ktorým upravili
na konečných 1:2. Zostava OFK: Suchánek – Mucha, Hečko, Palkech,
Bondra, M. Zelenay, Doktor (70. T. Zemko), Koprna, Nosko (55. F. Zemko), Horvát, Kurinec (75. Matúš).
Jozef Svetlík
Smolenice - FK Krakovany 2:1 (1:0)
Krakovanci nezačali v Smoleniciach najlepšie a už v 7. min.
skončil Štibraného priamy kop za
chrbátom Radoského. V priebehu
prvého dejstva sa napriek vyrovnanej hre hostia nedokázali dostať do gólových šancí, pretože
Ďuračkov prienik domáci zastavili
v poslednej chvíli faulom, Bogorova hlavička skončila mimo a Balcír
na center nedočiahol. Po ruke domáceho obrancu však kopali jedenástku, no T. Balcír mieril len do
brvna. Po obrátke Krakovanci súpera zatlačili a výsledkom bol gól
Kusého zo 72. min. Už o dve minúty však hostia zo skrumáže inkasovali, a keďže v závere už nedokázali gólovo odpovedať, Smolenice si aj s pomocou rozhodcu
víťazstvo udržali.
Zostava FK: Radoský - Kikta,
Kusý, Čáp, Poláčik - Žák (53. Hlaváč), Kališ, M. Bogora, Ďuračka
(76. Feranec) – T. Balcír, Duchoň.
Lukáš Radoský
Výsledky z nižších regionálnych súťaží
Výsledky našich - oblastné majstrovstvá: Drahovce – Zavar 2:0
(Marušic, Vančo), Prašník – Dolná Krupá 0:1, oblastná súťaž, skupina B: Dolné Trhovište – Šípkové 5:0, Červeník – Veľké Orvište - odložené, Ostrov – Dubovany 1:0 (J. Borovský), Chtelnica – Nižná 5:1
(I. Bílik 2, T. Hlúch, Peter Rechtorík, Bolla – Šimkovič), Borovce – Veselé 2:1 (Belica 2 – Kľúčovský).
(šg)
HOLÍČ - OŠK VEĽKÉ KOSTOĽANY 0:0
V prvom polčase boli spočiatku iniciatívnejší domáci a Kúdela musel dvakrát zasahovať. Na druhej strane mal dve šance L. Kadlíček, no
ani on neuspel. V úvode druhej časti najskôr zasahoval Kúdela a v 50.
min vykopával loptu z bránkovej čiary R. Kadlíček. Kostoľanci mohli
aj vyhrať, no najskôr nezakončil svoje sólo gólom Hnilka, potom sa
nepresadil ani L. Kadlíček. Keďže do konca zápasu už nik bránku neohrozil, zápas sa skončil bez gólov. Zostava OŠK: Kúdela – Lesay (46.
Ondrašík), Lulovič (66. Srnec), Bališ, R. Kadlíček, Števík, Hnilka, Horváth, Janíček, Velšic, L. Kadlíček (87. Bučko).
Milan Boháčik
Nováčik z Prašníka prehral v druhom kole gólom z 89. minúty...
šport
Číslo 32 Utorok 10. augusta 2010
39
Maďarskí juniori nám prehru vo finále vrátili
Po nových mládežníckych európskych tenisových šampiónoch v kategórii jednotlivcov
poznáme už aj víťazov súťaží
družstiev. Slovensko malo veľmi blízko k titulu v kategórii
chlapcov do 18 rokov, kde sa
naši reprezentanti prebojovali
až do finále.
Slovenské družstvo v zostave
s Piešťancom Filipom Horanským
sa pod vedením ďalšieho člena TK
Kúpele Miloslava Grolmusa prebojovalo do finálovej skupiny v
Benátkach z jednej zo štyroch
kvalifikačných skupín. Tá sa hrala v Piešťanoch a naši v nej boli
spolu s Maďarmi nasadení, takže postúpili priamo do semifinále. V ňom zdolali Veľkú Britániu
3:0, keď Horanský bol pri dvoch
Filip Horanský
bodoch našich. Najskôr v dvojhre
zdolal Hewitta 6:3, 6:4 a potom
spolu s Partlom Gabba s Hewittom
6:4, 6:2. Maďari postúpili do finále po výhre nad Nemeckom 2:1.
Vo finále piešťanskej skupiny si
naši poradili aj s Maďarskom, ktoré zdolali 2:1. O ich prvenstve v
skupine bolo rozhodnuté už po
dvojhrách. V nich vyhral Horanský nad Zsigom 6:3, 6:3 a Kovalík nad favorizovaným Fucsovicsom 6:4, 3:6, 6:3. Vo štvorhre
naše duo podľahlo maďarskému
5:7, 5:7.
Obe družstvá si zabezpečili postup medzi finálovú osmičku, ktorá sa minulý týždeň stretla v Benátkach. Aj v Taliansku sa zverencom Miloslava Grolmusa darilo.
Na úvod zdolali Srbsko 3:0 (Horanský – Zdravkovič 6:2, 6:1, Kovalík
– Petrovič 6:7, 7:6, 9:7, na štvorhru Srbi nenastúpili), v semifinále
vyhrali rovnakým rozdielom nad
Poľskom (Horanský – Bartosz 6:1,
6:3, Kovalík – Smola 6:4, 6:2, Horanský, Partl – Romanovicz, Smola
2:6, 6:1, 10:8) a vo finále sa opäť
stretli s Maďarskom. Škoda, že v
ňom nezopakovali výkon z Piešťan a Maďarom podľahli 0:2. Horanský prehral so Zsigom 1:6, 1:6
a Kovalík s Fucsovicsom 6:1, 3:6,
2:6. Štvorhra sa už nehrala. Napriek prehre sme získali strieborné medaily.
V slovenských výberoch na ME
družstiev hrali z TK Kúpele Piešťany aj dievčatá Monika Staníková a Chantal Škamlová. Ich družstvá do 14 a 18 rokov však do finálového turnaja z kvalifikačných
skupín nepostúpili.
Štefan Gregorička
Hokejoví reprezentanti začali prípravu u nás
Prvou akciou slovenskej hokejovej reprezentácie v novej sezóne
bol minulý týždeň štvordňový výcvikový tábor v Piešťanoch. Kanadský tréner Glen Hanlon, ktorý po ZOH vo Vancouveri vystriedal vo funkcii trénera mužstva
Slovenska Jána Filca, tak nadviazal na tradíciu svojho predchodcu.
Hanlon mal v Piešťanoch k dispozícii 23 mladých perspektívnych
hráčov z ôsmich extraligových klubov, dvoch hráčov z našej prvej
ligy a troch z mužstiev zo zámoria.
S kolektívom sa pripravoval aj hráč
NHL Andrej Meszároš. Na rozdiel od
predchádzajúcich sezón, keď medzi nominovanými boli aj odchovan-
ci ŠHK 37 Michel Miklík a Patrik Lušňák, tentoraz piešťanský hokej medzi hráčmi zastúpenie nemal. Zato
jedným z masérov bol Piešťanec
Marián Hluch.
Cieľom úvodnej akcie novej sezóny bola okrem nácviku rôznych
herných situácií na ľade aj previerka aktuálnej kondičnej pripravenosti a v neposlednom rade aj upevňovanie tímového ducha a vzťahu k
reprezentácii. Viacerých nominovaných hráčov plánuje tréner Hanlon
pozvať aj na ďalšie reprezentačné
akcie v novej sezóne, ktorej vrcholom budú od 29. apríla do 15. mája
2011 majstrovstvá sveta v Bratislave a Košiciach.
Š. Gregorička
Glen Hanlon vysvetľuje hráčom nácvik ďalších herných situácií.
HÁDZANÁRI BUDÚ HRAŤ V DRUHEJ LIGE
Napriek tomu, že minulá sezóna hádzanárom MHK Piešťany nevyšla, keď v nej vyhrali iba dva zápasy, aj v novej mali právo hrať
v prvej lige. Napokon túto súťaž prepustili Michalovciam a oni budú hrať v najnižšej
slovenskej súťaži – druhej lige.
Na dôvody tejto výmeny sme opýtali riaditeľa klubu Štefana Hradického: „Odvtedy,
čo nám zbúrali športovú halu, máme stále finančné problémy. V hale, aj keď nebola ideálna, sme trénovali zdarma, navyše toľko hodín,
koľko sme potrebovali. Vo zvyšných hodinách
sme halu prenajímali a z týchto peňazí sme
hradili chod klubu. Teraz peniaze nemáme odkiaľ získať, navyše musíme platiť veľké pe-
niaze za prenájom haly. Sponzorov niet, preto len živoríme a okrem mužstva dospelých si
nemôžeme dovoliť mať žiadne iné. Bez peňazí
sa nedá hrať ani celoslovenská prvá liga, preto sme radšej zvolili druhú ligu, kde ušetríme
hlavne na cestovnom.“
V lete by mohli hádzanári trénovať na novovybudovanom ihrisku na ZŠ Mojmírova... „To
je síce pravda, no hoci ihrisko vzniklo aj vďaka trénerovi Jozefovi Macejkovi, ktorý viedol
na tejto škole športovú triedu hádzanej, môžeme ho využívať len za nemalý prenájom.
Argumentovali sme, že v lete nepotrebujeme žiadne energie. Vedenie školy však nájom
odôvodnilo tým, že pri sprchovaní využíva-
me vodu v susednej telocvični. No platiť za
15 minút, počas ktorých sa chlapci osprchujú, 16,6 eura je trochu veľa. Potom sa netreba čudovať, že schopnejší hráči nám odchádzajú do iných klubov a my musíme hrať s
tými, čo majú chuť,“ posťažoval sa šéf piešťanských hádzanárov.
V dnešnej dobe, keď o všetkom rozhodujú
zväčša len peniaze, sa menším športom v našom meste ťažko dýcha. Sponzori sa do klubov nehrnú a namiesto športovej haly, ktorú
mesto hádzanárom predalo, je dnes len kopa
buriny. Hlavná vec, že poslanci lacno predali susedné pozemky okolo budúcej haly, ktorá
už pár rokov mala stáť...
(šg)
- najčítanejší nezávislý regionálny týždenník pre Piešťany a okolie / Vydáva: WINTER média, a.s., Teplická 63,
Piešťany, IČO: 44008520 / REDAKCIA: Teplická 63 (City Passage), 921 01 Piešťany, tel.: 033/762 84 25, e-mail: [email protected] /
Poverená vedením: Agnesa Balková / Redaktori: Viera Dusíková - [email protected], Štefan Gregorička - [email protected],
Igor Paulech - [email protected] / Editor webu: Martin Kmeťo / Grafická úprava: Ľubomír Škorňák / INZERCIA: Winterova 62, Piešťany, tel.
033/734 24 00, tel./fax: 033/762 14 47, e-mail: [email protected] / Registračné číslo: EV 3263/09 / Novinové zásielky povolené:
SP š.p. ZsRP Bratislava č. 834-PO / Tlač: Petit Press, a.s., Kopčianska 22, Bratislava / Člen siete Media Box / Za obsah reklamy a inzercie redakcia
nezodpovedá / Články a fotografie je možné preberať len so súhlasom vydavateľa / Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk / Vychádza každý utorok /
Uzávierka čísla je vo štvrtok o 12.00 h / Viac informácií nájdete na www.piestanskytyzden.sk
40
Číslo 32 Utorok 10. augusta 2010
inzercia
www.lodenica.sk
26. 8. - 28. 8. 2010
Kamelot
oto
Claire Lynch (US
A)
a alch n
lo
enica
Download

Piešťanský týždeň č.32