stt3 2012.qxp
5. 9. 2012
11:14
Stránka 38
Rekonštrukcia strechy bez ťažkostí
Plechová strecha - praktická a trendy
Pri rekonštrukcii je potrebné poznať možnosti domu, jeho základy, z čoho sú vyrobené obvodové múry. Podľa toho posudzujeme aj
hmotnosť strechy, ktorú dom unesie. Staršie domy častokrát trpia
pod váhou ťažkých strešných krytín a preto dnes pri rekonštrukciách
Rekonštrukcia strechy je často veľmi náročná nielen finančne,
majitelia dávajú prednosť ľahkej plechovej streche, ktorá je niekoľale aj organizačne. Majitelia rodinných domov s narušenou strechou
konásobne ľahšia ako klasické betónové škridly. Dôvodov vymeniť
mnohokrát volia „polovičné“ riešenia, ktoré nedokonalosti strechy
starú strešnú krytinu za ľahšiu, novú, však môže byť viacero. Najčaneodstránia, ale problém iba oddialia a častokrát stoja nemalé finanstejšie je to práve staršia nekvalitná krytina, ktorá robí najväčšie pročné prostriedky. Lepšou voľbou je riadna rekonštrukcia, ktorú je
blémy. Do domu buď zateká, alebo strecha zmenila farbu. Pri plánopotrebné si dôsledne naplánovať a potom si už len správne vybrať tú
vaných rekonštrukciách je dôvodom napríklad potreba zväčšiť
„pravú“ strechu.
bytové priestory, alebo prerobiť podkrovie na ďalšie izby či kancelárie. Ak bude podkrovie slúžiť na bytové účely, je nutné počítať
Pred rekonštrukciou
s novými priečkami, podlahami a je potrebné to brať do úvahy aj pri
Samotná rekonštrukcia nezačína nákupom strešnej krytiny. Na
zaťažení domu, pretože sa častokrát stáva, že si to majitelia neuvezačiatku je totiž potrebné si uvedodomia a dom neúmerne staticmiť o akú stavbu ide. Iné požiadavky
ky preťažia. Pri dlhodobom
AKO SI VYBRAŤ IDEÁLNU STRECHU?
sú kladené na rodinný dom, garáž,
zaťažení hrozí nebezpečenstvo
alebo altánok. Na výber strešnej krypopraskania stien, v krajnom
1. Tradícia – vyberte si plechovú strechu preverenú rokmi skúsetiny významne vplýva druh stavby.
prípade padnutia strechy.
ností
Následne je potrebné si premyslieť
Dôležitým faktorom pri re2. Spoľahlivosť – výrobca by mal poskytovať záruku kvality streaké bude mať strecha otvory. Či už
konštrukcii striech je aj stav,
chy bez farebných rozdielov
napríklad strešné okno, vikier,
v ktorom sa nachádza krov. Výho3. Najnižšia hmotnosť – strecha by mala čo najmenej zaťažovať
komín, alebo čoraz obľúbenejšie
dou je, pokiaľ krov, na ktorý je
váš starý krov
slnečné kolektory. Je nevyhnutné si
potrebné namontovať novú stre4. Odborný servis – dobrý výrobca vyhotoví zdarma cenové kalnavrhnúť všetky prvky strechy tak,
chu, je v poriadku. V takomto
kulácie, vypracuje kladačský projekt strechy ako aj poskytuje
aby si vzájomne neprekážali a výprípade stačí iba poodtŕhať
technickú podporu na stavbe
sledkom bola aj opticky dokonalá
latovanie, čo je pomerne malá
5. Nadštandardná záruka – kvalitní výrobcovia dokážu poskytstrecha. Súčasťou rozhodovania
investícia v porovnaní s inštanúť záruku až 50 rokov
pred samotnou rekonštrukciou je aj
láciou nového krovu. Pre svoju
6. Doprava zadarmo – kvalitná firma šetrí váš čas, ako aj peniaze
množstvo finančných prostriedkov,
základnú prednosť plechových
7. Profesionálna montáž – dobrý výrobca vám odporučí odborktoré chcete do strechy investovať.
krytín - ľahkosť, sa používajú aj
ne zaškolenú realizačnú firmu
Strecha sa nekupuje na jednu sezóv novostavbách, pretože dom
8. Komplexný systém – vyberte si výrobcu, ktorý dodáva komnu a tak investovať do kvalitnej kryešte pracuje. Nový dom si potrepletné doplnky ako aj odkvapový systém vo farbe strechy
tiny, ktorá vám zaručí pohodlie, sa
buje „sadnúť“, a čím ľahší bude,
oplatí.
tým kratší čas to potrvá.
Zatekanie, poškodenie škridiel a únik tepla sú neklamnými znakmi, že so starou strechou je potrebné
niečo robiť. Najlepším riešením je vymeniť star ú
strechu za novú.
38
stt3 2012.qxp
5. 9. 2012
11:14
Stránka 39
strechy, strešné materiály, komíny
Dôležitým faktorom pri výbere strešnej krytiny je aj jej povrchová úprava. „Kvalita povrchovej úpravy najčastejšie vplýva na záruku,
ako aj na schopnosť odolávať poveternostným vplyvom,“ konštatuje Rudolf Rusiňák, obchodný manažér zo spoločnosti Ruukki.
Pred niekoľkými rokmi dominovala povrchová úprava v prevedení
polyester, resp. matný polyester. U nekvalitnejších výrobcov prevláda táto povrchová úprava dodnes. Avšak v dôsledku postupných
klimatických zmien, zvyšovania vplyvu agresívneho prostredia a iných,
s týmto súvisiacich skutočností, polyesterová úprava oceľových strešných krytín je už pomaly na ústupe. V súčasnosti zaznamenávame
výrazný nárast povrchovej úpravy Pural matný (povrchovú úpravu
ponúkame ako jediný výrobca, tak „nárast“ nebol všeobecný), ktorej vlastnosti (odolnosť voči poškriabaniu, korózií, teplota tvarovania, UV stálosť, estetický vzhľad) výrazne prevyšujú úžitkové vlastnosti polyesteru. Mierne zvýšené finančné náklady pri kúpe strešnej
krytiny s touto vysokokvalitnou a modernou povrchovou úpravou sú
v porovnaní s polyesterovou úpravou zanedbateľné, pretože sú
vyvážené dlhšou životnosťou strešnej krytiny a záručnou dobou, celkovou kvalitou a krajším estetickým vzhľadom strešnej krytiny.
Dnes na trhu existujú mnohí výrobcovia, ktorý zaručujú, že práve
ich strecha vám vydrží celý život. Pri výbere je dôležitá dĺžka záruky
a servis, ktorý firma poskytne svojmu zákazníkovi. Výrobcovia
moderných a kvalitných striech dokáže v súčasnosti poskytnúť svojim zákazníkom až 50 ročnú záruku (napr. Adamante - krytiny
s povrchovou úpravou Pural matný (je to Adamante, aj Classic, aj
Monterrey Premium). Počas tohto obdobia výrobcovia vedia garantovať farebnú stálosť strechy, nezhrdzavenie ako aj nezmenenie fyzikálnych a chemických vlastností strechy.
Pri výbere strešného systému dajte prednosť produktom, ktoré
sú preverené rokmi skúseností, majú potrebné osvedčenia a certifikáty. Kvalitný ucelený systém od jedného výrobcu dáva záruku isto-
ty, že sa nestanú nechcené poruchy, ktoré sú najčastejšie spôsobené
náhradami originálnych systémových komponentov, alebo nesprávnou montážou. Výhodou, ktorú ocení každý, je ucelený a komplexný systém riešenie striech. Komponenty do seba perfektne
zapadajú. Tým sa stáva montáž pohodlnou a rýchlou. V prípade
výberu strešného systému od kvalitného výrobcu tak máte istotu
kvality a funkčnosti. Samozrejmosťou je odborná montáž, servis
a špecializované poradenstvo, ktoré vždy poskytne pomoc pri akejkoľvek technickej otázke.
Foto: RUUKKI
39
Download

Rekonštrukcia strechy bez ťažkostí