Lendak
Občasník o živote obyvateľov obce
Číslo 2 • apríl 2012 • Ročník XVI • Cena 0,50 €
Mons. Štefan Sečka
spišský diecézny biskup
Curia dioecesana
Spišská Kapitula 9
053 04 SPIŠSKÉ PODHRADIE, SK
Tel: 00421/53/454 13 36
Fax: 00421/53/450 22 08
Mail: [email protected]
Kristov kríž nech nás zdokonalí
Spišské Podhradie 20.4.2012
Prot. č. 697/12/Mch
INŠTRUKCIA
Ja, spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka, vyhlasujem anketu
za účelom definitívneho rozhodnutia o stavbe kostola v Lendaku.
Hlasovať sa bude takto:
Dnes na Tretiu veľkonočnú nedeľu si vyzdvihnite anketové lístky. Na
budúcu nedeľu - Nedeľu Dobrého pastiera, odovzdáte lístky do urny a na
Piatu veľkonočnú nedeľu zástupca biskupského úradu zverejní výsledky
a rozhodnutie spišského biskupa.
K platnosti anketového lístka sa vyžaduje:
1. Zakrúžkovať len jednu z troch možností.
2. Napísať meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu a podpis.
3. Do ankety sa môžu zapojiť všetci, ktorí dovŕšili 18. rok veku.
4. Ak nebude mať anketový lístok tri vyššie uvedené body, bude sa
lístok považovať za neplatný.
KNIHA LENDAK
Na prelome rokov tradične
vyhlasuje celoslovenský Klub
fotopublicistov so Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici
súťaž o Najkrajšie knihy o jeho
mestách, obciach a krajoch. Prestížna súťaž vstúpila už do svojho
piateho, teda jubilejného ročníka,
ktorý organizátori rozšírili o dve
nové kategórie. Ide o takzvanú
monografickú literatúru o mestách
a obciach, ktoré sa svojím obsahom
i formou odlišujú od tradičných
obrazových kníh. V tomto ročníku
prihlásené diela súťažili celkom v
6. kategóriách. Podľa zaužívaných
medzinárodných pravidiel mohli
do súťaže prihlásiť diela vydané
v ostatných troch rokoch. A tak v
5. ročníku za rok 2011 mohli ešte
súťažiť aj diela vydané v rokoch
2009 a 2010. Knihy do súťaže
mohli prihlásiť vydavateľstvá, ich
zhotovitelia, teda tlačiarne, krajské, mestské i obecné úrady, ale aj
samotní autori. Podmienkou bolo
zaslať prihlášku do 31. 1. 2012 a
splniť podmienky, ktoré uvádzajú
propozície uvedené na webovej
stránke. Súbežne s knihami bolo
možné prihlásiť aj tlačou vydané
propagačné materiály o obciach,
mestách, krajoch, regiónoch i mikroregiónoch, ktoré boli vydané v
rokoch 2009 - 2011.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov najkrajších kníh a propagačných materiálov bolo 11. apríla
2012 v Štátnej vedeckej knižnici
v Banskej Bystrici. Naša kniha
Lendak získala 2. miesto v kategórii
Knihy o obciach.Výstavná kolekcia
putuje po vybraných mestách Slovenska. Podrobnejšie info na www.
najkrajsieknihy.sk.
MI - JÁN NEUPAUER
Dohliadať na zbieranie anketových lístkov budú poverení pracovníci
biskupského úradu.
Sčítavať anketové lístky sa budú na biskupskom úrade, nie na farskom
úrade a výsledky budú zverejnené v Piatu veľkonočnú nedeľu.
Výsledky o tom, ako sa kto zapojil do ankety, zverejnené nebudú.
Kostol musí ľudí spájať a nie deliť. Prosím veriacich, aby vždy mali
na zreteli duchovné dobro farnosti. Taktiež prosím, aby každý rešpektoval
konečné rozhodnutie diecézneho biskupa.
Rímskokatolícky farský úrad
Kostolná 134/55
059 07 Lendak
V modlitbách, s pokorou
a pokojom v srdci nech
nás vedie Duch Svätý
v otázke stavby kostola
v Lendaku.
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
RED.
2
Z došlej pošty
SKUTOČNÝ PRÍBEH - NEUVERITEĽNÉ
Bolo to dávno. Viac ako pol storočia nazad. Mala som dvadsať. V
jedno jarné ráno som kráčala domov. Plná radosti a nadšenia. Áno, o 9
mesiacov budem držať v rukách svoje prvé dieťa. Darujem život... Plesala
som. I môj manžel sa tešil. Nosil nás v náručí...
Až do chvíle, kým predbežné vyšetrenie ukázalo, že niečo nie je v
poriadku. „Potrat nie!“ vykríkla som. „Donosím! Darujem život!“ – bila
som sa o svoje právo. Martin, veľvyslanec v cudzej krajine a môj vlastný
manžel, sa nevzdával: „Vieš, že si to nemôžeme dovoliť. Mať postihnuté
dieťa, to sa nepatrí... Mám vysoké postavenie, skvelú kariéru. Ak by sme
si ho nechali, pokazí nám celý život.“ Omdlela som. Od strachu, bolesti,
od zmätku, v ktorom som volala na celé nebo a prosila som o zmilovanie.
Boh mlčal a ja som plná zlosti podpísala pri svetle zapadajúceho slnka
papier, že dieťa privediem na svet, ale hneď po pôrode sa ho zrieknem.
Neuvidím jeho tvár, odhodím svoje materstvo, odhodím svoje materinské
mlieko a dovolím, aby.... život z môjho života bol daný inému.
Ó, Bože, ako som Ťa prosila o pomoc. Volala som, ale nemala som
pri sebe nikoho, iba môjho manžela, ktorý ma ubezpečoval, že som sa
rozhodla správne. Aké šťastie v nešťastí, že som nepodpísala potrat. A
aká bolesť, keď som sa zriekla života, ktorý som počula plakať. Narodil
sa nám chlapec...
A hoci som ho nevidela, moje srdce vedelo, že to nie je naše posledné
stretnutie...
Čas plynul. Pokojne. Ako vlny mora. Prilieval nové priateľstvá, úspechy i radovánky. Odliv odplavoval so sebou smútok zo zapredania vlastnej
krvi. A takto prešlo desať rokov – šťastných rokov a predsa žobrácky
chudobných, áno, chudobných na lásku i na plač dieťaťa.
V jednu tmavú noc sa znova ozvala vo mne stará túžba: „Dieťa, die-
Lendak 2/2012
ťa!“ bilo v pravidelnom rytme moje srdce. Strach sa miešal s bolesťou a
neistotou. Nasledovali dlhé večery slzavých i tvrdých dialógov na tému:
„Áno životu, nie smrti.“ Zvíťazila som.
Na jeseň, keď zapadalo slnko, som vychádzala z gynekologickej
kliniky so správou, že čakám dieťa. Šla som po pobreží, pozerala som
sa na more a v duchu som volala: „ Bože, Ty, ktorý vraj vládneš aj nad
morom, aj nad hviezdami, požehnaj ma. Daj, aby som bola matkou a aby
moje dieťa bolo zdravé.“ Počul si ma. A my sme do svojej rodiny prijali
zdravé modrooké dievčatko: Janku.
Stala sa pre nás všetkým. Bola veľmi múdra. Vychovali sme ju bez
problémov, rada sa učila a zdalo sa, že je šťastným dieťaťom svojich
– pre kariéru – žijúcich rodičov.
Spomínam, bolo to v tretí rok jej štúdia na gymnáziu. Prichádzala
zo školy a v očiach jej žiarilo nezvyčajné svetlo. „Mami,“ povedala a
objala ma, „mami, ja chcem byť kresťankou. Dnes som stretla Martina.
Vieš, on raz bude farárom, ale on je ku mne taký dobrý. Mami, ak je
taký dobrý aj Boh, tak ja inak nemôžem. Prosím, dovoľ mi, aby som sa
mohla dať pokrstiť.“
Rozplakala som sa. Spomenula som si, ako ma moji rodičia nútili
každú nedeľu chodiť do kostola a ako som sa na to hnevala. Ako som
za každým zlyhaním videla Teba, Bože, starého dedka sediaceho na
mraku a hroziaceho sa palicou, čakajúceho na chvíľu, kedy sa potknem.
Spomenula som si, ako si ma udrel, veľmi udrel a hoci tomu bolo skoro
30 rokov, pamätala som si všetko do posledných detailov, veď si mi chcel
dať postihnuté dieťa. A ja som sa rozhodla, že Ti nikdy nedám svoje dieťa,
že si ho ochránim sama. A nedala som ho ani pokrstiť.
Svoj jediný poklad, moju milovanú dcéru, som držala v náručí a
cítila som, že mi ju chceš vziať. Ešte tuhšie som si ju privinula k sebe
a ponorila som sa do svojich myšlienok. „Mami, prečo plačeš?“ zaznel
jej nežný hlas. Chcela som jej povedať, že nechcem, aby sa modlila, že
nechcem, aby sa dala pokrstiť, ale z môjho hrdla sa v tej chvíli vydrali
slová, ktoré vôbec neboli v mojej mysli: „ To nič, len som si na niečo
spomenula. Urob, ako myslíš. A ak chceš, môžeš ku nám niekedy priviesť
aj toho Martina.“
Čas plynul. Priviedla ho. Stal sa naším rodinným priateľom a známym.
Nehovoril o Bohu, ale žiarilo z neho niečo, čo nás spájalo. Veľmi by som
sa tešila, keby práve Martin bol naším zaťom a často som si opakovala,
že cesta, ktorú si vybral nie je jeho...
Mal niekoľko mesiacov pred vysviackou. Odišiel domov k mame,
ktorá ho vychovávala sama. Jeho otec zomrel pri autonehode. Miloval
ju a nosil ju vo svojom srdci. Spomínal na chvíle, ako sa s ním hrávala,
ako sa prechádzali popri mori, ako stavali z piesku hrady a vôbec neboli
smutní z toho, že im ich nejaká vlna zničila. Vraveli si, že Ty, Bože, si im
dal ruky a oni môžu postaviť nový hrad – ešte krajší a väčší...
Keď sa vrátil od mamy späť do našej farnosti, veľmi sa zmenil. A
našej Janke, len tak medzi rečou, raz povedal, že jeho mama nie je jeho
mamou, a že on sám je adoptovaný, pretože sa mal narodiť ako postihnutý a jeho rodičia by si nemohli dovoliť vychovávať postihnuté dieťa.
Vraj mali pred sebou veľkú kariéru. Keď nám to Janka pri pohári džúsu
rozprávala, mňa i môjho manžela prenikol zvláštny pocit. Stíchli sme.
Obaja. A naša dcéra v ten večer zakončila naše spoločné posedenie vetou:
„Mami, oci, idem sa pomodliť za Martina. Mám ho rada ako svojho
brata a veľmi mu prajem, aby skôr, ako sa stane kňazom, našiel svojich
pravých rodičov.“ Vstala a odišla.
Také ticho, aké nastalo medzi nami, som zažila iba raz. Keď som sa
dozvedela, že moje prvé dieťa bude postihnuté. Hlavou mi hýrili myšlienky: „Čo ak sa lekári mýlili? Čo ak sa malý narodil zdravý? Čo ak si
to namýšľam? A Martin nie je naším synom? A ak je, ako to vysvetlíme
Janke?“
Manžel zvieral v rukách peňaženku a hľadel na veľký guľatý mesiac.
Hoci mal za sebou náročný deň v práci, na spánok ani len nepomyslel. „To
nie je možné,“ zamrmlal a pozval ma na prechádzku po brehu mora.
Bože, dobre si pamätám, ako za nami ostávali stopy v piesku, hoci
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
Lendak 2/2012
Z došlej pošty
vlny dorážali k našim nohám. Akoby si nám chcel povedať: „Nič predo
mnou nezakryjete, je to márne.“ Mlčali sme. Držali sme sa za ruky a
každý z nás si v sebe ťažkal bremeno minulosti... Vrátili sme sa, no sny
v tú noc vôbec neprichádzali.
Janka sa chystala oslavovať svoje 18. – náste narodeniny. Bola šťastná
a tešila sa zo všetkých známych i z darov. Len jedno ju zarmútilo. Jej
oslava sa konala bez Martina. Povedal, že príde, keď bude sama a prinesie
jej dar, o akom sa jej ani nesnívalo. Svoj sľub splnil.
Prešlo niekoľko dní a vstúpil na našu terasu. Všetci traja sme si nastúpili
pred dvere. Martin držal v ruke dve kytice a jednu slávnostne zabalenú
fľašu alkoholu. V očiach sa mu leskli slzy.
Oprela som sa o manžela. Kŕčovito stláčal kľučku na dverách. Nič
netušiaca Janka sa Martinovi hodila okolo krku a on ju objal. Podal jej
kyticu bielych ruží a povedal : „Janka, nemôžem ti dať viac, ako to, že
som a chcem zostať tvojím bratom. Prišiel som, aby som tebe i tvojim
rodičom porozprával svoj príbeh...“ Podlomili sa mi kolená. Cítila som,
ako Ty, Bože, odhaľuješ najväčšiu ranu môjho života. Ale vedela som, že
nemôžem ujsť. A tak som prosila o Tvoje milosrdenstvo, ktoré mi malo
byť preukázané cez môjho syna.
Martin zvieral vo svojej ruke kyticu červených ruží a pozeral sa na
more. „Bože,“ začal, „ďakujem Ti za dar života. Ďakujem Ti, že si mi
dovolil, aby som sa narodil. I keď som nemal byť zdravý, a ja viem, že
moja mama sa ma zriekla. Môj Bože, teraz Ti ju odovzdávam a ponáram
ju do Tvojej lásky. Chcem jej povedať, že jej odpúšťam, a že ju veľmi
ľúbim. Ďakujem Ti za odvahu, ktorú si jej dal i za to, že mi darovala
život.“ Obrátil sa ku mne. Podal mi kvety a bez slova ma objal. Slzy boli
tou najvýrečnejšou rečou a nepotrebovali slová.
Môj syn sa však nadýchol a pokračoval: „Môj Bože, keď sa otcovi
narodí syn, je na neho hrdý. Zavolá kamarátov a spolu oslavujú. Môj otec
mal však radšej svoju kariéru ako dieťa. No chcem, aby si vedel, že je to
chlap a že on nie je vrah. Súhlasil s tým, aby som sa mohol narodiť. A
viem, že je natoľko odvážny, že dnes bude oslavovať so svojím synom.
Preto som mu priniesol túto fľašu.“
Ešte nikdy som nevidela svojho manžela kľačať a plakať na kolenách.
Zvíjal sa v prachu terasy pred svojím synom. A on? Kľakol si k nemu,
objal ho a plakali dvaja.
Po desiatich minútach vstali. „Nie!“ ozval sa výkrik mojej dcéry.
„Prečo ste mi to nikdy nepovedali? Prečo? Ako ste mohli, ako ste to mohli
urobiť?“ Ruže, ktoré držala v dlaniach odhodila a rozbehla sa k moru.
Utekali sme za ňou. Chcela som ju objať, ale nedovolila mi to. „ Nechajte
ma! Nechajte ma, chcem byť sama!“ vzlykala a utekala po pláži.
Ó, Bože, keď som videla, ako sa jej silueta odráža v zapadajúcom
slnku, zdalo sa mi, že v mojom živote zapadlo to najväčšie šťastie. Ja,
úbohá, bezmocná matka som sa ocitla v pevnom objatí svojho vzlykajúceho manžela. Stáli sme tam ako dve osamelé palmy pozerajúce sa na
vzďaľujúci sa ideál života.
Martin pokojne kráčal za Jankou. On jediný mohol vstúpiť do jej samoty a bolesti. Posadili sa do piesku a mlčky pozerali na odchádzajúci deň.
Lúče slnka sa odrážali na morskej hladine a rozprávali trasľavou rečou
nádeje. Príde niečo nové. Akoby hovorili to, čo bolo v ten deň povedané
v liturgii: „Odpúšťajte a bude vám odpustené. Proste a bude vám dané.
Hľadajte a nájdete, klopte a otvoria vám.“ Janka plakala a zvierala päste.
Viem, Bože, mala na to právo. Mala právo nás nenávidieť, odvrhnúť, veď
sme ju klamali celých osemnásť rokov. „Tvoje slzy sú slané ako more.
Ono vždy prináša niečo nové a odnáša staré. Dnes ti prinieslo pravdu o
tvojom i mojom živote,“ povedal Martin. „Ak chceš, odídem. Ak chceš,
ostanem. Pôjdeme za rodičmi a povieme im, že začneme odznova. Rozhodni sa sama.“ Ostalo ticho, len vlny spievali svoj ustavične opakujúci
sa refrén. „Ostaň,“ precedila pomedzi zuby. „Chcem im odpustiť, ako si
im odpustil ty.“
Vstali, videla som, ako sa ku nám blížia a počula som, ako rýchle
mi bije moje srdce. Manžel hľadel do zeme. Už sme počuli šelest ich
krokov, keď sa ozval Jankin plačúci hlas: „Dnes som dostala najväčší
3
dar. Pravdu. Mami, ocko, ďakujem za brata, za to, že ste mu dali život.“
Bez slov sme kráčali domov.
Čakala nás večera. Skoro po pol storočí sa v našom dome ozývala
úprimná modlitba k Tebe, Bože: „Požehnaj nás, i tieto dary, ktoré budeme
jesť z Tvojej štedrosti...“
Prešlo zopár týždňov a my sme sa plní strachu a bolesti zberali na kňazskú vysviacku svojho syna. Chceli sme sa skryť vzadu v kúte katedrály.
Keď sme sa blížili k bráne, vystúpila ku nám žena s tvárou plnou vrások.
„Vitajte, nech sa páči. Martin si praje, aby ste sedeli v prvej lavici.“ Od
prekvapenia sme niečo zamrmlali a nechali sme sa viesť. Rovno pred
oltár. Úbohá v slzách a v bolesti sa topiaca žena sa poklonila a odišla.
No stihla nám podať obálku. Otvorila som ju. Vypadol z nej lístok:
„Milá mamička, ocko, sestrička, žena, ktorá vás priviedla na toto
miesto, je moja druhá mama. Ona ma vychovávala a ju si Boh vyvolil,
aby ma sprevádzala životom. Milujem ju, rovnako ako Vás a túžim, aby
dnes, keď sa stanem kňazom, sedela vedľa vás. Prijmite ju tak, ako ste
prijali mňa. Pri mojej prvej svätej omši budem ďakovať Bohu za vás a
prosiť ho, aby rozplietol naše cesty svojou láskou a milosrdenstvom
VÁŠ SYN MARTIN“
Bez slova som list podala manželovi a modlila sa, aby som bola
schopná pozrieť sa tej žene mame Anne, do tváre. Prichádzala. Poklonila
sa pred svätostánkom a posadila sa vedľa mňa. Objala som ju. Premožená
Tvojou prítomnosťou, Bože, a istotou, že nič nie je také skryté, aby sa
neprezvedelo, som vzlykajúc povedala : „Prosím, odpustite!“ Usmiala sa,
dotkla sa môjho líca a pokojne s múdrosťou prežiarenou utrpením života
kývla hlavou: „Boh a ja sme vám už dávno odpustili.“
Čas plynul. Deti rástli. Janka šla študovať do zahraničia a tam si našla
svoju životnú lásku. Ostala na druhej strane mora. Občas zavolá, napíše
email, pošle fotky.... Môj vnuk má už dva roky a ešte som ho nevidela.
Martin ešte niekoľko rokov ostal v našej blízkosti. Navštevoval nás i
sobášil v kostole. A bol to veru najvyšší čas. O pár mesiacov na to môj
manžel dostal mozgovú príhodu a odišiel do večnosti. Maťko bol pri
ňom, vyspovedal ho a povedal mu poslednýkrát: „Rozhrešujem ťa od
všetkých hriechov. Bože, Ty si mu všetko odpustil...“
Ostala som sama. Túžiaca robiť niečo dobré. Pod svoju strechu som
prijala „mamu Annu“, ženu, ktorá sa so mnou delila o môjho syna.
Bože, bola to ona, čo ma učila, ako Ťa mám milovať, ako sa mám s
Tebou rozprávať, ale ja som si nevedela odpustiť zlobu môjho hriechu.
Na Veľkú noc prišiel medzi nás Martin a oznámil nám, že sa začína
pripravovať na cestu do Afriky. Chce sa stať misionárom. Odišiel. Ešte
len vtedy som Ti, Bože, začala vyčítať, že si krutý a trháš moje materinské
srdce na kúsky. Anna však mlčala. Držala v rukách ruženec a aj so slzami
v očiach vravievala: „Panna Mária, postaraj sa o Maťka, veď pre Teba
ani Afrika nie je ďaleko.“
Rok po Martinovom odchode, ráno na veľkonočnú nedeľu, nevyšla
zo svojej izbičky. Našla som ju bez života. V pravej ruke zvierala kríž a
v ľavej fotku svojho syna.
Ježiš, prišiel si pre ňu, Ty, Pán života i smrti, a to vo chvíli, keď
vychádzalo slnko. Vzal si si ju a poďakoval si sa za to, že prijala to, čo
odhodilo ľudské sebectvo....
Ostala som sama. Každý deň pred západom slnka prichádzam sem na
breh mora a volám. Kričím na Teba: „Pane, zmiluj sa! Kyrie eleison!“
Prežívam svoju starobu, čakajúc, že Ty, Bože, mi vrátiš moje deti.
Ak som sa rozhodla prerozprávať tento príbeh, je to len preto, lebo
túžim, aby ostatné ľudské stvorenia brali život vážne a aby si raz nemuseli
kruto uvedomiť to, čo s istotou viem: „Nič nie je také utajené, aby sa
neprezvedelo.“ A hoci „svoj hriech mám stále pred sebou, viem, Pane,
že Ty si dobrý, milostivý a láskavý a odpúšťaš nám naše neprávosti.“
Prosím Ťa, zmiluj sa nado mnou i nad všetkými ženami, ktoré odhodili
„Život.“
A hoci o chvíľu zapadne slnko, mám nádej, že i zajtra ho uvidím
vychádzať.
(Z ROZPRÁVANIA MAMY ŽIJÚCEJ V ZAHRANIČÍ)
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
4
Samospráva
Lendak 2/2012
VÝSLEDKY PREDČASNÝCH VOLIEB DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ZO DŇA 10. MARCA 2012 V OBCI LENDAK
Počet zapísaných voličov: 3321. Počet odovzdaných obálok: 1713 (51,58% účasť) z toho 835 mužov a 878 žien. Počet platných
hlasov: 1686. Prvovoličov: 49, z toho 25 žien a 24 mužov. Počet platných hlasov odovzdaných pre politické strany:
1. Zelení - 3 hlasy: Dominika Filkusová, Ing., 28 r., ekologička, manažérka, Kováčová – 2; Michal Kapusta, MVDr., 38 r., zástupca priBušince – 1; Igor Gajdoš, 41 r., podnikateľ, Banská Belá – 1; Tomáš mátora, Spišské Podhradie – 14; František Orlovský, MUDr., 49 r., lekár,
Augustín, Bc., 26 r., architekt, Bratislava – 1; Lenka Bertová, Mgr., 33 Stará Ľubovňa – 15; Alexander Patkoló, Ing., 33 r., audítor, kontrolór,
r., asistentka, Soľ – 1;
Bratislava – 1; Anna Hrušková, JUDr., 50 r., právnička, Závadka nad
2. Kresťanskodemokratické hnutie - 632 hlasov: Ján Figeľ, Ing., Hronom – 1; Radovan Junas, MUDr., 40 r., lekár, Kremnica – 1; Michal
PhD., 52 r. – 418; Pavol Hrušovský, JUDr., 59 r., predseda NR SR, Nitra Tkáč, RNDr., Ing., 49 r., ekonóm, Košice – 1; Ľubica Dutkievičová, Mgr.,
- 301; Daniel Lipšic, JUDr., LL.M., 38 r., minister vnútra SR, Bratisla- 52 r., učiteľka, Krupina – 1; Michal Kráľ, Ing., 45 r., živnostník, Martin
va – 349; Július Brocka, Ing., 55 r., poslanec NR SR, Križovany nad – 1; Adolf Plachetka, 39 r., strojný mechanik, Mníšek nad Hnilcom – 1;
Dudváhom – 61; Ivan Uhliarik, MUDr., 43 r., lekár, Skalica – 28; Ján Jozef Noga, Prof., RNDr., DrSc., 57 r., vysokoškolský učiteľ, Bratislava
Hudacký, Ing., 53 r., štátny tajomník MDVRR SR, Prešov – 58; Pavol – 2; Michal Kočiš, JUDr., Mgr., 27 r., právnik, Košice – 2; Ján Oparty,
Abrhan, Ing., 52 r., poslanec NR SR, Nové Zámky – 2; Jana Žitňanská, Doc., Ing., ArtD., 62 r., režisér, pedagóg, Bratislava – 4;
Mgr., 37 r., poslankyňa NR SR, Bratislava – 82; Martin Fronc, Doc.,
3. Strana demokratickej ľavice - 2 hlasy: Jozef Ďurica, Ing., 62 r.,
Mgr., PhD., 64 r., poslanec NR SR, Divina – 13; Radoslav Procházka, systémový inžinier, Bratislava – 1; Cyril Betuš, JUDr., 61 r., právnik,
Doc., JUDr., PhD., 39 r., právnik, Bratislava – 71; Pavol Zajac, Ing., 45 Košice – 1; Oliver Petrík, Ing., 50 r., manažér, Michalovce – 1; Barbora
r., stavebný technik, Sedliská – 4; Alojz Přidal, Mgr., 55 r., poslanec NR Jurgovjanová, 22 r., študentka VŠ, Kežmarok – 1;
SR, Kátlovce – 1; Peter Muránsky, Ing., Mgr., 38 r., poslanec NR SR,
4. Slovenská národná strana - 52 hlasov: Ján Slota, Ing., 58 r., poslaNemce – 4; Marián Kvasnička, PhDr., 56 r., poslanec NR SR, Trenčín nec NR SR, Žilina – 35; Andrej Danko, JUDr., 37 r., advokát, Miloslavov
– 2; Marián Radošovský, Ing., 51 r., poslanec NR SR, Mojmírovce – 4; – 14; Rafael Rafaj, Mgr., 52 r., poslanec NR SR, Bratislava – 11; Ján
Jozef Bobík, Ing., 60 r., prednosta obvodného úradu, Michalovce – 3; Mikolaj, prof., Ing., CSc., 58 r., univerzitný profesor, Žilina – 5; Štefan
Monika Gibalová, PhDr., Mgr., PhD., 51 r., poslankyňa NR SR, Svit – 43; Zelník, MUDr., 57 r., chirurg, Žilina – 5; Peter Petko, Mgr., Ing., 58 r.,
Miloš Moravčík, Ing., PhD., 28 r., ekonóm, Bánov – 2; Maroš Žilinka, riaditeľ, Spišská Nová Ves – 2; Milada Belásová, Bc., 50 r., manažérka,
JUDr., 41 r., štátny tajomník Ministerstva vnútra SR, Piešťany – 5; Eva Považská Bystrica – 2; Milan Frič, 46 r., podnikateľ, Liptovské Sliače – 1;
Grey, Prof., MUDr., PhD., 43 r., vysokoškolská profesorka, Bratislava Miroslav Jureňa, Ing., 57 r., manažér, Gbely – 4; Roman Stopka, Mgr., 43
– 4; Branislav Rajčáni, Ing., Ph.D., 27 r., predseda Kresťanskodemokra- r., riaditeľ, Trenčín – 1; Peter Pamula, 41 r., riaditeľ, Dobšiná – 1; Adrián
tickej mládeže Slovenska, Bratislava – 3; Stanislav Kahanec, Ing., 57 Kucek, JUDr., 33 r., advokát, Bratislava – 1; Marek Massay, Mgr., 37 r.,
r., prednosta obvodného úradu, Prešov – 30; Michal Slašťan, Ing., 55 podnikateľ, Zálesie – 1; Robert Zwinger, Ing., 32 r., finančný manažér,
r., lesný inžinier, Ružomberok – 4; Iveta Sokolová, PhDr., PhD., 51 r., Stupava – 1; Cyril Leško, Mgr., 60 r., manažér, Prešov – 1; Ján Olejník,
manažérka, Slivník – 2; Roman Šimoník, Ing., Mgr., 43 r., živnostník, PaedDr., 56 r., vedúci oddelenia MÚ, Spišská Nová Ves – 2; Milan MlyZohor – 1; Anna Neumannová, Doc., Ing., CSc., 51 r., vysokoškolská nár, Bc., 37 r., starosta, Gočovo – 2; Jozef Gurecka, Ing., 51 r., riaditeľ
pedagogička, Bratislava – 3; Jozef Mikloško, Doc., RNDr., DrSc., 72 súkromnej firmy, Spišská Stará Ves – 5; Ľudovít Ružinský, Ing., 53 r.,
r., predseda Združenia kresťanských seniorov Slovenska, Bratislava projektový inžinier, Rakovec nad Ondavou – 2; Veronika Brijová, Mgr.,
– 34; Jozef Šimko, Ing., 55 r., generálny riaditeľ Ministerstva vnútra 31 r., živnostníčka, Poprad – 1; Mário Maruška, Mgr., 36 r., podnikateľ,
SR, Stropkov – 1; Peter Weber, Ing., 35 r., stavebný inžinier, Bytča – 3; Nová Baňa – 1; Stanislav Čečko, Ing., 48 r., technik, Stropkov – 1;
Ladislav Vančo, akademický maliar, 63 r., výtvarný - kultúrny pracovník,
5. Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti - 117 hlasov: Eva HorBratislava – 4; Tibor Hlavatý, Doc., MUDr., PhD., 38 r., lekár, Stupava váthová, prof., MUDr., PhD., MPH, 37 r., lekárka - pediatrička, VŠ
– 1; Pavol Tarcala, Ing., 46 r., technický inžinier, Bardejov -1; Ján Dečo, profesorka, Bratislava – 4; Miroslav Kadúc, JUDr., Ing., 28 r., právnik,
Ing., 49 r., manažér - riaditeľ, Košice – 3; Miroslav Baník, Mgr., 30 r., ekonóm, Trnava – 2; Mikuláš Huba, prof., RNDr., CSc., 57 r., vedec,
pedagóg, Hlinné – 1; Lukáš Pokorný, Mgr., 41 r., prednosta obvodného ochranár, Bratislava – 4; Helena Mezenská, Mgr., 38 r., mediátorka,
úradu, Bratislava – 2; Ondrej Binder, 41 r., živnostník, Svätý Anton – 1; spotrebiteľská ombudsmanka, Poprad – 8; Peter Pollák, Mgr., PhD.,
Katarína Smiešková, Ing., 53 r., ekonómka, Kráľová pri Senci -1; Ján 38 r., vysokoškolský pedagóg, Levoča – 4; Alojz Hlina, 41 r., manažér,
Porubský, Doc., MUDr., CSc., 64 r., lekár - vysokoškolský pedagóg, farmár, aktivista, Bratislava – 2; Ján Mičovský, Ing., CSc., 57 r., lesník,
Bratislava – 4; Milan Majerský, PaedDr., 40 r., prednosta mestského Humenné – 1; Richard Vašečka, Mgr., 38 r., stredoškolský učiteľ, lektor
úradu, Levoča – 12; Peter Caban, Ing., 54 r., námestník riaditeľa, Ľu- kresťanských spoločenstiev, Svederník – 18; Štefan Kuffa, PhDr., 50 r.,
bochňa – 6; Miroslava Szitová, Mgr., 37 r., vysokoškolská pedagogička, riaditeľ Hospicu sv. Alžbety, Kežmarok – 71; Igor Hraško, Ing., 39 r.,
Smižany – 16; Blažena Královičová, Ing., 51 r., podnikateľka, Trnava tanečný pedagóg, folklorista, Blatnica – 1; Janka Šípošová, PhDr., CSc.,
– 1; Marek Mesároš, Ing., 37 r., ekonóm, Močenok – 1; Pavol Kossey, 62 r., psychologička, riaditeľka OZ Pomoc obetiam násilia, Bratislava
Ing., Mgr., 54 r., odborník na zahraničné vzťahy, Bratislava – 3; Jozef – 4; Daniela Žuffová, Bc., 57 r., občianska aktivistka, Trenčín – 1; Ján
Paločko, Ing., 49 r., súkromný podnikateľ, Zvolen – 2; Ján Kotuľa, Ing., Košturiak, prof., Ing., PhD., 51 r., podnikateľ, vysokoškolský pedagóg,
61 r., dopravný inžinier, Bratislava – 1; Peter Stanko, Ing., 45 r., envi- Varín – 3; Marek Božík, 38 r., kníhkupec, Bardejov – 1; Igor Kmeťo, 54
ronmentalista, Chorvátsky Grob – 1; Peter Belica, Ing., 60 r., prednosta r., slobodný umelec, Bratislava – 1; Peter Vojtko, Ing., 58 r., poľnohosobvodného úradu, Sučany – 2; Anna Nemčíková, 54 r., primátorka, podársky inžinier, Kamenica nad Cirochou – 1; Jozef Plachý, Mgr., 63 r.,
Gelnica -2; Ladislav Kšiňan, Ing., 51 r., učiteľ, Bánovce nad Bebravou podnikateľ, atlét, Košice – 1; Gabriela Mlsnová, Mgr., PhD., 42 r., špor– 1; Jozef Klokner, Ing., 56 r., prednosta obvodného úradu, Trnava - 1; tová pedagogička, Bratislava – 1; Vanda Rybanská, Ing., 43 r., občianska
Jozef Vretenička, Mgr., 42 r., štátny zamestnanec, Poltár – 5; Ján Soliar, aktivistka, Dunajská Lužná – 1; Radomír Kizek, 35 r., obchodný zástupca,
Ing., 58 r., prednosta obvodného úradu, Kežmarok -29; Mária Sabolová, Prešov -1; Peter Laťák, Mgr., 34 r., psychológ, starosta, Babín – 1; Milan
Ing., 55 r., poslankyňa NR SR, Košice – 2; Peter Štuller, MUDr., 56 r., Kuriak, 41 r., podnikateľ v cestovnom ruchu a gastronómii, Tvrdošín – 4;
detský lekár, Dunajská Streda – 4; Mária Sliacka, Ing., 32 r., projektová
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
Lendak 2/2012
Samospráva
Jozef Tekeli, JUDr., 27 r., vysokoškolský pedagóg, Bijacovce – 2; Ľuboš
Babarík, Ing., 54 r., riaditeľ spoločnosti, Bojnice – 1; Richard Medal, Mgr.,
47 r., živnostník, ochranár, Trenčín – 1; Juraj Padač, PhDr., 41 r., dopravný
expert, Trnava – 6; Cecília Sinayová, Mgr., 38 r., referentka, Prešov – 1;
Ivan Baláž, Mgr., PhD., 33 r., vysokoškolský pedagóg, spisovateľ, Prešov
– 1; Branislav Škripek, Mgr., 41 r., evanjelizátor, prekladateľ, Budmerice
– 8; Iveta Záremská, 64 r., technička, ekonómka, Banská Bystrica – 1
; Mária Fábianová, PhDr., 34 r., štátna zamestnankyňa - medzinárodné
vzťahy, Rožňava – 2; Marcel Koky, 25 r., živnostník, Veľká Lomnica
– 1;Tatiana Glatzová, Mgr., 37 r., hlavná zdravotná sestra, Vysoké Tatry
– 3; Katarína Ďurčanská, JUDr., 55 r., právnička, Prešov – 1; Anton Frič,
Mgr., 36 r., podnikateľ, Poprad – 5; Jozef Tužák, Mgr., 24 r., personalista,
Spišská Stará Ves – 3; Anna Schlosserová, 55 r., vedúca zariadenia opatrovateľskej služby, Poprad – 1; Martin Daráš, 22 r., študent VŠ, Bratislava
– 1; Lukáš Martiška, 22 r., študent VŠ, Nitra – 1; Tibor Veselý, Bc., 24 r.,
študent VŠ, Zohor – 1; Jozef Viskupič, Mgr., 36 r., projektový manažér,
poslanec NR SR, Trnava – 1; Martin Fecko, Ing., 49 r., poslanec NR SR,
Prešov – 10; Erika Jurinová, Ing., 40 r., poslankyňa NR SR, Nižná – 6;
Igor Matovič, Mgr., 38 r., poslanec NR SR, Trnava – 48;
6. Sloboda a solidarita - 26 hlasov: Richard Sulík, Ing., 44 r., poslanec
NR SR, Bratislava – 18; Daniel Krajcer, Mgr., 42 r., minister kultúry SR,
Bratislava – 13; Juraj Miškov, PhDr., 38 r., minister hospodárstva SR,
Bratislava – 3; Ľubomír Galko, Mgr., 44 r., poslanec NR SR, Stupava – 3;
Jozef Mihál, RNDr., 46 r., minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
Bratislava – 2; Jozef Kollár, Ing., PhD., 50 r., poslanec NR SR, Viničné – 7;
Natália Blahová, Mgr., 38 r., poslankyňa NR SR, Zavar – 2; Kamil Krnáč,
Ing., 34 r., poslanec NR SR, Veľký Krtíš – 1; Milan Galanda, JUDr., 48
r., advokát, Bratislava – 2; Stanislav Fořt, Ing., Mgr., 34 r., poslanec NR
SR, Bratislava – 1; Natália Cehláriková, Mgr. art., 45 r., štátna tajomníčka
Ministerstva kultúry SR, Ivanka pri Dunaji – 1; Zuzana Aštaryová, 29
r., poslankyňa NR SR, Trenčín – 1; Branislav Švec, Mgr., 29 r., riaditeľ
jazykovej školy, Poprad – 1; Aleš Solár, Ing., 30 r., manažér jazykovej
školy, Stará Ľubovňa – 1; Marcel Vrchota, Mgr., 27 r., právnik, Košice – 1;
Igor Bendík, Ing., 35 r., vedúci oddelenia, Bratislava – 1; Peter Martinček,
Mgr. art., 49 r., hudobný skladateľ, pedagóg, Veľký Grob – 1;
7. Právo a spravodlivosť - 4 hlasy: Milan Hlivjak, 57 r., podnikateľ,
Prešov – 1;
8. Náš kraj - 4 hlasy: Andrej Bega, MUDr., 55 r., lekár, Prešov – 2;
Ján Kašper, Ing., 54 r., textilný inžinier, Poprad – 2; Ján Tilňák, Ing., 56 r.,
konateľ spoločnosti, Prešov – 1; Valéria Vasiľová, MUDr., 55 r., lekárka,
Košice – 1; Michal Bobinec, MUDr., 62 r., lekár, Prešov – 1; Ján Ivan
Vokaľ, MUDr., 55 r., lekár, Poprad – 1;
9. Strana zelených - 2 hlasy: Miroslav Kral, RNDr., CSc., 57 r., geológ, Pezinok – 1; Branislav Král, JUDr., 32 r., právnik, Bratislava – 1;
10. Ľudová strana Naše Slovensko - 65 hlasov: Marián Kotleba,
Mgr., 34 r., informatik, Banská Bystrica – 49; Peter Kováč, Ing., 32 r.,
vedúci chemickej prevádzky, Nitra – 10; Vladimír Pavlík, 63 r., dôchodca,
Považská Bystrica – 9; Rastislav Schlosár, Mgr., 27 r., právny referent,
Bratislava – 7; František Bednár, 55 r., technik, Poprad – 11; Ivan Pavlisko,
Mgr., 66 r., umelec a pedagóg, Ružomberok – 1; Miroslav Belička, 42 r.,
podnikateľ, Banská Bystrica – 1; Kristína Duračinská, 26 r., operátorka
výroby, Podolínec – 8; Katarína Kanisová, Bc., 23 r., zdravotná sestra,
Ilava – 1; Jozef Mihalčin, Ing., 52 r., podnikateľ, Vranov nad Topľou – 1;
Matúš Svinčák, Bc., 27 r., inštruktor fitnes, Martin – 1; Marek Kotleba,
28 r., živnostník, Banská Bystrica – 5; Rastislav Kysel, 34 r., skladník,
Dolná Trnávka – 2; Štefan Piaček, 33 r., živnostník, Partizánske – 1;
Jozefína Schlosárová, RNDr., 58 r., asistentka riaditeľa, Bratislava – 1;
Ondrej Fedor, 22 r., operátor výroby, Poprad – 9; Slávka Kavuličová,
Bc., 29 r., nezamestnaná, Spišská Nová Ves – 2; Martin Kotleba, Ing., 33
r., účtovník, Banská Bystrica – 3; Blažena Ištoková, 45 r., živnostníčka,
Kežmarok – 8; Pavol Drobný, Ing., 45 r., podnikateľ, Vranov nad Topľou
– 2; Ivan Sýkora, 29 r., nezamestnaný, Bratislava – 1; Lukáš Hoza, 22 r.,
5
hĺbkotlačiar, Svit – 1; Matúš Kovalčík, 24 r., kuchár, Poprad – 3;
11. Smer – sociálna demokracia - 372 hlasov: Robert Fico, Doc.,
JUDr., CSc., 47 r., podpredseda NR SR, Bratislava – 301; Pavol Paška,
Mgr., 54 r., poslanec NR SR, Košice – 93; Robert Kaliňák, JUDr., 40 r.,
poslanec NR SR, Bratislava – 144; Marek Maďarič, Mgr., 45 r., poslanec
NR SR, Ivanka pri Dunaji – 44; Dušan Čaplovič, Doc., PhDr., DrSc., 65 r.,
poslanec NR SR, Bratislava – 20; Peter Kažimír, Ing., 43 r., poslanec NR
SR, Bratislava – 7; Ján Počiatek, Ing., 41 r., poslanec NR SR, Bratislava
– 49; Richard Raši, MUDr., PhD.,MPH, 40 r., poslanec NR SR, Košice
– 14; Ján Richter, JUDr., 55 r., poslanec NR SR, Nitra – 4; Peter Žiga,
Ing., PhD., 39 r., poslanec NR SR, Košice – 1; Jana Laššáková, JUDr., 59
r., poslankyňa NR SR, Vlkanová – 5; Renáta Zmajkovičová, JUDr., 49 r.,
poslankyňa NR SR, Trnava – 4; Stanislav Kubánek, Ing., 60 r., poslanec
NR SR, Prešov – 8; Juraj Blanár, Ing., 45 r., poslanec NR SR, Žilina – 1;
Jaroslav Baška, Ing., 36 r., poslanec NR SR, Dohňany – 2; Tibor Glenda,
Ing., 56 r., poslanec NR SR, Alekšince – 2; Martin Glváč, JUDr., 44 r.,
poslanec NR SR, Bratislava – 1; Ľubomír Vážny, Ing., 54 r., poslanec
NR SR, Banská Bystrica – 4; Ľubomír Jahnátek, Prof., Ing., CSc., 57
r., poslanec NR SR, Nitrianske Hrnčiarovce – 9; Viera Tomanová, Ing.,
PhD., 64 r., poslankyňa NR SR, Bratislava – 4; Miroslav Číž, JUDr., 58 r.,
poslanec NR SR, Štiavnické Bane – 1; Ján Podmanický, JUDr., PhDr., 34
r., poslanec NR SR, Stará Bystrica – 5; Pavol Pavlis, Ing., 51 r., poslanec
NR SR, Bratislava – 1; Jozef Buček, Mgr., 51 r., poslanec NR SR, Košice
– 2; Maroš Kondrót, Ing., 51 r., poslanec NR SR, Bratislava – 4; Dušan
Galis, Mgr., 62 r., poslanec NR SR, Bratislava – 1; Jozef Burian, Ing., 50 r.,
poslanec NR SR, Košice – 3; Branislav Ondruš, Mgr., 38 r., poslanec NR
SR, Stupava – 5; Dušan Jarjabek, Mgr., 59 r., poslanec NR SR, Bratislava
– 3; Marián Saloň, Ing., 34 r., poslanec NR SR, Stará Ľubovňa – 8; Pavol
Goga, PaedDr., 48 r., poslanec NR SR, Topoľčany – 1; Ľuboš Martinák,
Ing., 53 r., poslanec NR SR, Medzilaborce – 1; Mikuláš Krajkovič, Bc.,
43 r., poslanec NR SR, Vápeník – 3; Bibiana Obrimčáková, Mgr., 47 r.,
poslankyna NRSR, Stropkov – 1; Ivan Varga, Ing., 58 r., poslanec NR
SR, Hlohovec – 1; Otto Brixi, Mgr., 26 r., advokátsky koncipient, Košice
– 2; Jana Vaľová, PhDr., 46 r., poslankyňa NR SR, Humenné – 1; Peter
Šuca, PaedDr., 43 r., poslanec NR SR, Nová Lesná – 7; Iveta Lišková,
Ing., PhD., 47 r., poslankyňa NR SR, Bratislava – 1; Anna Vitteková,
JUDr., 57 r., poslankyňa NR SR, Trenčín – 2; Lea Grečková, Mgr., 51
r., zástupkyňa primátora, Spišská Nová Ves – 5; Milan Mojš, Ing., 55 r.,
riaditeľ, Likavka – 2; Emília Müllerová, MUDr., 57 r., lekárka, Kremnica
– 2; Vladimír Baláž, MUDr., PhD., 53 r., lekár, Banská Bystrica – 1; Ladislav Andreánsky, MUDr., 48 r., lekár, Liptovský Mikuláš – 2; Jaroslav
Demian, Ing., 49 r., primátor, Brezno – 1; Mária Janíková, PhDr., 41 r.,
vedúca oddelenia sociálnych vecí, Partizánske – 2; Peter Gaži, Ing., 46
r., lesný inžinier, Spišská Belá – 6; Peter Sokol, Ing., 52 r., riaditeľ, Stará
Ľubovňa – 1; Jana Artnerová, Mgr., 47 r., asistentka poslanca NR SR,
Bratislava – 1; Milan Berec, Ing., 52 r., starosta, Trenčianska Teplá – 1;
Juraj Gedra, Mgr., 26 r., právnik, Kežmarok – 6; Peter Hanulík, Ing., 51
r., stavebný inžinier, Bratislava – 3;
12. Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska - 30 hlasov: Ján
Budaj, 60 r., komunálny poslanec, Bratislava – 15; Juraj Smatana, Mgr., 45
r., poradca predsedníčky vlády SR, Považská Bystrica – 1; Viliam Fischer,
Prof., MUDr., PhD., FICS, 73 r., kardiochirurg, Bratislava – 7; Ladislav
Sedmák, Ing., 50 r., podnikateľ, Rimavská Sobota – 1; Ľubomír Plai, 63
r., predseda občianskeho združenia, Bratislava – 3; Elena Pätoprstá, Ing.
arch., Mgr. art., 51 r., dizajnérka, protikorupčná aktivistka, Bratislava – 1;
Jozef Konkoly, JUDr., Ing., 56 r., starosta obce, Kechnec – 16; Martin
Čulen, MUDr., 61 r., lekár, Senica – 1; Ľuboslava Velecká, Mgr., 41 r.,
manažérka, Prešov – 1; Dušan Repák, JUDr., 42 r., advokát, Bratislava
– 1; Róbert Oružinský, Ing., 36 r., lesník a ekológ, Krajné – 1; Vladimír
Ondruš, Ing., 69 r., ekonóm, Bratislava – 1; Peter Kováč, JUDr., 38 r.,
advokát, Bratislava – 1; Tomáš Blaškovič, Mgr., 32 r., včelár, Moravský
Svätý Ján – 1; Viera Valentová, Mgr., 57 r., stredoškolská učiteľka, Zvo-
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
6
Samospráva
len – 2; Jana Polačiková, 47 r., technička, Drahovce – 1; Ján Drgoňa,
Ing., 58 r., kontrolór, Tekovské Nemce – 1; Richard Kráľovič, Bc., 35 r.,
podnikateľ, Košice – 1; Miroslav Marek, Ing., 51 r., analytik, Plavecký
Štvrtok – 1;
13. Národ a Spravodlivosť - naša strana - 4 hlasy: Anna Belousovová, RNDr., 52 r., poslankyňa NR SR, Čadca – 2; Oskar Dobrovodský, 41 r.,
kontrolór, Malacky – 1; Michal Pavlík, Mgr., 38 r., SZČO, Poprad – 1;
14. Komunistická strana Slovenska - 6 hlasov: Jozef Hrdlička,
PhDr., 34 r., predseda KSS, Trenčín – 2; Miroslav Pomajdík, Mgr., 25 r.,
politológ, Arnutovce – 1; Artúr Bekmatov, 21 r., študent VŠ, Turčianske
Teplice – 1; Juraj Pavlovič, Ing., 63 r., súkromný podnikateľ, Lipovec
– 1; Milan Glovňa, Dr., 61 r., štátny zamestnanec, Poprad – 1;
15. Strana Rómskej únie na Slovensku - 0 hlasov.
16. MOST – HÍD - 6 hlasov: Béla Bugár, Ing., 53 r., podpredseda NR
SR, Šamorín – 5; Zsolt Simon, Ing., 41 r., minister, Padarovce – 1; Rudolf
Chmel, Doc., PhDr., DrSc., 73 r., podpredseda vlády SR, Bratislava – 1;
Ivan Švejna, Ing., 46 r., poslanec NR SR, Bratislava – 1; Andrej Hrnčiar,
Mgr. art., 38 r., primátor, Martin – 1; Alžbeta Ožvaldová, PhDr., 51 r.,
starostka, Bratislava – 1; Renáta Lenártová, MUDr., 39 r., námestníčka
primátora, Košice – 1; Igor Sidor, Mgr., PhD., 48 r., poslanec NR SR,
Košice – 1; Pavol Burdiga, 45 r., zástupca primátora, Rožňava – 1; Gabriella Nagy, Mgr., 44 r., mediátorka, Tôň – 1; István Szőköl, Ing., PhD.,
31 r., vysokoškolský učiteľ, Komárno – 1;
17. 99 % - občiansky hlas - 47 hlasov: Alena Dušatková, PhDr.,
Mgr., 51 r., riaditeľka, Bratislava – 17; Pavol Pavlík, Bc., 42 r., žurnalista, Bratislava – 9; Peter Vačok, JUDr., 55 r., advokát, Bratislava – 4;
Ivan Weiss, Mgr., 39 r., právnik, Bratislava – 1; Mário Radačovský, 40
r., riaditeľ baletu, Partizánske – 8; Mária Kovaľová, Mgr., PhD., 41 r.,
vysokoškolská učiteľka, Štefanov – 1; Milan Mrázik, MUDr., 41 r., lekár,
Teplička nad Váhom – 3; Monika Albertiová, 37 r., knihovníčka, Lovinobaňa – 1; Michal Madro, 54 r., podnikateľ, Nové Mesto nad Váhom – 1;
Ervín Boháčik, 63 r., živnostník, Košice – 1; Emília Červencová, Ing.,
50 r., štátna zamestnankyňa, Turzovka – 1; Peter Konček, 49 r., finančný
manažér, Košice – 1; Maroš Bobok, 29 r., robotník, Handlová – 2; Tomáš
Mácha, Mgr., 24 r., novinár, Humenné – 1; Anna Šimková, Mgr., 56 r.,
učiteľka na základnej škole, Fiľakovo – 1; Katarína Wagnerová, 47 r.,
živnostníčka, Spišské Podhradie – 4; Ivan Horský, PhDr., 63 r., dôchodca,
Bratislava – 1; Anna Dávidová, Ing., 52 r., stavbárka-ekonómka, Žilina
– 1; Daša Lofajová, Mgr., 25 r., marketingová manažérka, Dolný Kubín
– 1; Anna Mravová, 48 r., nezamestnaná, Mlynčeky – 3; Jozef Vajdiar,
30 r., súkromný podnikateľ, Námestovo – 1; Ferdinand Cvinger, 37 r.,
živnostník, Belá – 1; Patrik Eliaš, 36 r., stavbyvedúci, Topoľčany – 1;
Imrich Body, Ing., 50 r., živnostník, Poprad – 4; Róbert Venal, 40 r., nezamestnaný, Tureň – 1; Martin Máčaj, Mgr., 38 r., právnik, Levice – 1;
Ján Ballek, Ing., 65 r., dôchodca, Tvrdošín – 1; Michal Hanuliak, Mgr.,
28 r., manažér, Martin – 1; Ivan Pramuk, Ing., 61 r., ekonóm, Košice – 1;
Dušan Hodas, JUDr., 58 r., nezamestnaný, Žilina – 1;
18. Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko - 0 hl.
19. STRANA + 1 HLAS - 0 hl.
20. Robíme to pre deti – SF - 1 hlas: Ľubica Burešová, Mgr., 50 r.,
riaditeľka ZŠ, Humenné – 1;
21. Obyčajní ľudia - 5 hlasov: Alexandra Majerová, Ing., 40 r.,
technička, Bratislava – 1; Elena Gejdošová, Ing., 44 r., administratívna
pracovníčka, Bratislava – 1; Alexandra Janegová, 23 r., referentka, Dolné
Vestenice – 1; Katarína Lamošová, Ing., 38 r., referentka, Martin – 1; Jana
Bučeková, 40 r., pracovníčka SBS, Bratislava – 1;
22. Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická
strana - 191 hlasov: Mikuláš Dzurinda, Ing., CSc., 57 r., minister zahraničných vecí SR, Bratislava – 139; Ivan Mikloš, Ing., 51 r., minister
financií SR, Bratislava – 98; Lucia Žitňanská, doc., JUDr., PhD., 47 r.,
ministerka spravodlivosti SR, Bratislava – 115; Jozef Mikuš, Ing., 51
r., poslanec NR SR, Zvolen – 19; Milan Hort, Ing., 59 r., poslanec NR
SR, Nová Dubnica – 10; Ivan Štefanec, Ing., MBA, Phd., 50 r., poslanec
Lendak 2/2012
NR SR, Bratislava – 11; Martin Fedor, Mgr., MEconSc., 38 r., poslanec
NR SR, Trenčianske Teplice – 5; Eugen Jurzyca, Ing., 54 r., minister
školstva SR, Bratislava – 8; Pavol Frešo, Ing., Bc., 42 r., predseda VÚC,
Bratislava – 5; Magdaléna Vášáryová, Mgr., 63 r., poslankyňa NR SR,
Bratislava – 7; Viliam Novotný, MUDr., 38 r., poslanec NR SR, lekár,
Košice – 6; Ondrej Matej, Ing., 42 r., poslanec NR SR, Prešov‘- 3;
Ivan Chaban, MUDr., MPH., 61 r., poslanec NR SR, lekár, Varín – 2;
Ľudovít Kaník, Ing., 46 r., manažér, Banská Štiavnica – 3; Miroslav
Beblavý, doc., Ing., PhD., 35 r., poslanec NR SR, Bratislava – 2; Ján
Golian, PhDr., CSc., 61 r., poslanec NR SR, Stará Huta – 1; Štefan
Kužma, Ing., 53 r., poslanec NR SR, Prešov – 17; Milan Roman, Lic.,
40 r., ekonóm, poradca ministra, Skalica – 1; Richard Oravec, Mgr.,
30 r., poslanec NR SR, Svätý Jur – 1; Zoltán Horváth, PhDr., 43 r.,
poslanec NR SR, Galanta – 1; Miroslav Čurilla, 51 r., riaditeľ spoločnosti, Levoča – 45; Katarína Cibulková, JUDr., 50 r., poslankyňa NR
SR, Piešťany – 1; Tatiana Rosová, PhDr., 50 r., poslankyňa NR SR,
Bratislava – 1; Milan Baran, Ing., 54 r., prednosta obvodného úradu,
Poprad – 9; Miroslava Valková, Ing. arch., 44 r., prednostka krajského
stavebného úradu, Banská Bystrica – 1; Zita Pleštinská, Ing. arch., 50
r., prednostka obvodného úradu, Chmeľnica – 1; Marián Török, PhDr.,
30 r., tajomník poslaneckého klubu SDKÚ-DS, Bratislava – 1; Milan
Gaľa, MUDr., 59 r., poslanec NR SR, stomatológ, Lipany – 1; Ivana
Hromádková, Mgr., 40 r., štátna zamestnankyňa, Handlová – 1; Iveta
Kijevská, Ing., Bc., 49 r., starostka, Košice – 1; Peter Markovič, Mgr.,
33 r., poslanec NR SR, Dolný Kubín – 1; Stanislav Janiš, Ing., 53 r.,
poslanec NR SR, Martin – 1; Michal Šipoš, Mgr., 30 r., štátny zamestnanec, Stará Ľubovňa – 3; Cyril Václav, MUDr., 52 r., stomatológ,
Rakúsy – 11; Eva Gubányiová, Ing., 46 r., riaditeľka pobočky Sociálnej
poisťovne, Kiarov – 1; Marcel Matanin Konečný, Mgr., 38 r., riaditeľ
úradu práce, Slovenská Kajňa – 1; Matúš Majda, Mgr., 31 r., manažér,
Svidník – 1; Alexander Slafkovský, MUDr., 61 r., primátor, Liptovský
Mikuláš – 1; Ladislav Lučivjanský, Ing., 51 r., riaditeľ správy katastra,
Spišská Nová Ves – 1; Ľubomír Tongeľ, Ing., 31 r., technológ potravín,
Petrovce nad Laborcom – 1;
23. Strana občanov Slovenska - 2 hlasy: Igor Šajtlava, Ing., 54 r.,
primátor, Kežmarok – 1;
24. Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja - 0 hl.
25. Strana slobodné slovo - Nory Mojesejovej - 115 hlasov: Eleonóra Mojsejová, 53 r., podnikateľka, Košice – 89; Marek Števica, 37
r., generálny riaditeľ, Bratislava – 25; Anna Klobušická, Mgr., 55 r.,
živnostníčka, Prešov – 28; František Žák, MUDr., 64 r., vysokoškolský
pedagóg, Bratislava – 19; Radoslav Rerko, 34 r., podnikateľ, Košice – 8;
Jozef Holečko, Ing., MBA, 57 r., manažér, Košice – 2; Ondrej Wenzl,
Ing., 72 r., podnikateľ, Bratislava – 1; Marcel Slávik, 34 r., projektový
manažér, Bratislava – 1; Michal Pilip, Bc., 28 r., živnostník, Svidník – 2;
Anna Marťaková, 53 r., čiastočná invalidná dôchodkyňa, Kostoľany
nad Hornádom – 6; Veronika Laczková, Bc., 23 r., študentka, Košice
– 1; Gizela Marcišová, 57 r., dôchodkyňa, Vlachovo – 5; Marek Perniš,
28 r., nezamestnaný, Košice – 2; Róbert Rusnák, 30 r., nezamestnaný,
Košice – 2; Eduard Vogel, 40 r., podnikateľ, Bratislava – 1; René Link, 38
r., živnostník, Zbudza – 1; Erika Singhová, 38 r., nezamestnaná, Košice
– 1; Magdaléna Šimková, Ing., 49 r., nezamestnaná, Košice – 3; Anna
Tkáčová, Bc., 39 r., živnostníčka, Ľubotice – 3; Katarína Štefaňáková, 25
r., živnostníčka, Stará Ľubovňa – 1; Pavol Fecko, 37 r., podnikateľ, Prešov
– 1; Miloslav Valko, Mgr., 34 r., nezamestnaný, Jaklovce – 2;
Tomáš Benický, 31 r., manažér, Košice – 1; Barbora Peková, 21
r., nezamestnaná, Slanec – 1; Jozef Olah, 53 r., čiastočný invalidný
dôchodca, Veľký Krtíš – 1; Zuzana Šarvanová, 31 r., krajčírka, Prešov
– 1; Katarína Čiderová, 29 r., nezamestnaná, Košice – 1; Zitka Zajacová,
43 r., krajčírka, Košice – 1;Peter Tkáč, 39 r., nezamestnaný, Družstevná
pri Hornáde – 1;
26. Strana živnostníkov Slovenska - 0 hlasov.
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
KOLEKTÍV
7
Lendak 2/2012
Samospráva
do novokonštituovanej rady školy: Za pedagogických zaNOVÁ RADA SPOJENEJ ŠKOLY V LENDAKU voľby
mestnancov MŠ bola zvolená Zuzana Galliková, Lemeje 1038/81,
V zmysle § 1 ods.2 Vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z. a na základe
poverenia starostom obce č.23/2012 zo dňa 09.01.2012 podľa uznesenia obecného zastupiteľstva č. 62b zo dňa 05.12.2011 boli vykonané
Lendak. Za rodičov MŠ bola zvolená Veronika Halčinová, Na
Kosorku 46, Lendak. Za pedagogických zamestnancov ZUŠ bola
zvolená Bc. Petronela Frankovská, Letná 21, Lendak. Za rodičov
ZUŠ bol zvolený Stanislav Koščák, Vysoká hora 22, Lendak.
Za pedagogických zamestnancov ZŠ bola zvolená Mgr. Mária
Hudačeková, Tatranská 138, Lendak. Za rodičov ZŠ bola zvolená
Sylvia Oprendeková, Hlavná 105, Lendak. Za nepedagogických
zamestnancov bola zvolená Anna Hudačeková, Mlynská 35, Lendak. Prezenčné listiny z volieb a zápisnice riaditeľ školy odovzdal
21.3.2012 starostovi obce.
Uznesením OcZ č. z 5.3.2012 č. 76a boli do rady školy za zriaďovateľa delegovaní: Ing. Ján Budzák, Kostolná 11, Lendak, Miloslav
Bekeš, Vysoká hora 11, Lendak, Tomáš Hudák, Mlynská 85, Lendak,
Ing. Ondrej Suchanovský, Športová 22, Lendak.
RED.
Uznesenie zo šestnásteho riadneho zasadania OcZ konaného 4. 1. 2012 na OcÚ v Lendaku
Obecné zastupiteľstvo:
/65/ Berie na vedomie: a) stanovisko hlavnej kontrolórky k bodu
uznesenia /63/a), b) stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu obce
na rok 2012.
/66/ Schvaľuje: a) rozpočet obce na roky 2012 – 2014, obsahujúci
transfery pre PrO a spojenú školu, b) plán činnosti OcZ na rok 2012,
c) Zásady odmeňovania poslancov, d) plán práce hlavnej kontrolórky
na I. polrok 2012.
/67/ Poveruje: a) poslanca Miloša Bekeša normovaním zberu TKO v
obci Lendak za dohodnutú odmenu 185 €.
/68/ Zamieta: a) žiadosť hlavnej kontrolórky o zrušenie uznesenia
č. /63/a).
/69/ Ukladá: a) prednostke OcÚ vypracovať zoznam služieb, žiadosti
a potvrdení... OcÚ voči občanom. Spôsob spracovania cez internet
prekonzultovať so správcom web stránky. Realizovateľný zoznam
a podmienky realizovateľnosti predložiť OcZ na najbližšie riadne
zasadanie, termín: najbližšie OcZ, zodpovedný: prednostka OcÚ, b)
riadiť sa uznesením č. /66/a), termín: rok 2012, zodpovední: prac.
obce, c) riadiť sa uznesením č. /66/c),termín: stály, zodpovedný:
pracovníčka PaM.
Obecné zastupiteľstvo:
/70/ Berie na vedomie: a) správy o výchovno-vzdelávacích výsledkoch
ZŠ, MŠ, ZUŠ za I. polrok šk. r.2011/2012, b) správu o činnosti hlavnej
kontrolórky za rok 2011, c) informáciu starostu obce o CO obce, d) správu
o činnosti Webového portálu obce Lendak za II. polrok 2011, e) čiastkovú
správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly výberového konania na
dodávateľa výstavby Materskej školy v Lendaku a navýšenia pôvodnej
ceny zákazky pre obecné zastupiteľstvo v Lendaku.
/71/ Schvaľuje: a) cenník poplatkov za inzerciu na web stránke, b) text
kroniky za II. polrok 2011.
/72/ Zaväzuje: a) zamestnancov OcÚ nevyžadovať súhlas o poskytnutí,
používaní a zverejnení osobných údajov od občana na účely blahoželania
prostredníctvom listu. OcÚ môže získať osobné údaje občanov a súhlas na
zverejnenie prostredníctvom výzvy v obecných médiách. Súhlas občana
je však písomný a konkrétny pre dané jubileum. Už pripravené vysielania
sa uskutočnia podľa doterajšieho režimu najdlhšie do 30.6.2012.
/73/ Ukladá: a) Poriadkovej komisii preveriť situáciu a zjednať nápravu
z pohľadu vypúšťania splaškov do priekopy na Zadnej ulici, termín:
20.02.2012, zodpovedný: predseda PK, b) komisii pre investície a
výstavbu navrhnúť postup riešenia „efektívnejší odvod dažďovej vody“
za domom Oprendekových na Zadnej ulici (zabránenie prietoku cez ich
dvor), termín: 31.05.2012, zodpovedný: predseda IK, c) riadiť sa uznesením č. /71/a), termín: stály, zodpovedný: Žmijovský M. d) uskutočniť
zápis do kroniky v zmysle odsúhlasených textov za rok 2011, termín:
30.04.2012, zodpovedný: kronikárka
Uznesenie zo sedemnásteho riadneho zasadania OcZ konaného 6. 2. 2012 na OcÚ v Lendaku
Uznesenie z osemnásteho riadneho zasadania OcZ konaného 5. 3. 2012 na OcÚ v Lendaku
Obecné zastupiteľstvo:
/74/ Berie na vedomie: a) správu J. Neupauera o činnosti na úseku
kultúry, vzdelávania, mládeže a športu v obci za rok 2011, b) informáciu
vedúceho PrO o požiarnej ochrane v obci.
/75/ Schvaľuje: a) inventarizáciu a vyradenie majetku za rok 2011,
b) znenie Zmluvy na poskytnutie služby „lekárska posudková činnosť
podľa § 49 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a
doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, c) doplnenie textu kroniky
za I. polrok 2011 v tomto znení: vo februári prebehla v obci petičná
akcia za výstavbu kostola na Prednej hore. Táto petícia je reakciou na
zámer správcu farnosti a miestneho farára postaviť nový kostol vedľa
súčasného kostola. To by si však vyžadovalo zbúranie budovy, ktorá
zatiaľ slúži ako materská škola.Petíciu podpísalo asi 1 000 dospelých
občanov. Iniciátorkami petície sú Katarína Stolárová, bytom Lendak
Poľná 14 a Mária Halčinová, bytom Lendak, Zadná hora 1.
/76/ Deleguje: a) členov do rady Spojenej školy, Školská 535/5, Lendak
v zložení: Ing. J. Budzák, Ing. O. Suchanovský, M. Bekeš, T. Hudák.
/77/ Ukladá: a) pripraviť a odvysielať v MR reláciu o zákaze vypaľovania trávy, termín: marec 2012, zodpovedný: Neupauer J.
b) riadiť sa uznesením č. /75/b), termín: ihneď, zodpovedný: Hudáková
V. c) riadiť sa uznesením č. /75/c)., termín: ihneď
zodpovedný: kronikárka
Uznesenie z devätnásteho riadneho zasadania OcZ konaného 2. 4. 2012 na OcÚ v Lendaku
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
teľskú službu na rok 2012 o 21 000 €.
Obecné zastupiteľstvo:
/78/ Berie na vedomie: a) správu prac. obce o plnení daní a poplatkov /80/ Ukladá: a) riadiť sa uznesením č. /79/a), termín: r. 2012, zodpovedný: Ing. Halčinová.
za rok 2011.
/79/ Schvaľuje: a) žiadosť Spišskej katolíckej charity, Jesenského 5,
PAVEL HUDÁČEK, STAROSTA OBCE V. R.
Spišská Nová Ves o navýšeniefinančných prostriedkov pre opatrovaJUSTÍNA GALLIKOVÁ, PREDNOSTKA ÚRADU V . R.
Lendak 2/2012
8
Škola
MODERNÁ ŠKOLA PRE AKTÍVNY ŽIVOT V REGIÓNE
Výstupom aktivity Tvorba a inovácia vzdelávacieho programu školy sú:
• Zmenený a doplnený školský vzdelávací program.
• Aktualizovaný učebný plán.
• Revidované učebné osnovy v rozsahu školského vzdelávacieho programu
(jednotlivých rozšírených i samostatných
predmetov primárneho i nižšieho sekundárneho stupňa vzdelávania).
• Moderné učebné pomôcky a nástroje, didaktická technika a knihy, ktoré boli priebežne
počas trvania projektu dodané a postupne
zavedené do vyučovacieho procesu.
Výstupom aktivity Tvorba pedagogicko-didaktických materiálov, teoretická a
praktická výučba sú:
• Inovované pedagogicko-didaktické
materiály na výučbu, sprístupnené pedagogickým zamestnancom.
• Overená forma, metodika a časový
rámec, ako aj obsah inovatívnych prvkov
vo vyučovacom procese. Sú súčasťou
metodických listov vytvorených pedagogicko-didaktických materiálov.
• Podnety na zmeny a doplnky učebných
osnov školského vzdelávacieho programu.
Výstupom aktivity pod názvom Zavádzanie prierezových tém a nových foriem
vyučovania, teoretická a praktická výučba sú učebné osnovy prierezových tém
dopravná výchova, zdravotná výchova a
environmentálna výchova.
Nasledujúce grafy predstavujú výsledky
dotazníkového prieskumu žiakov šiesteho
až ôsmeho ročníka základnej školy. Mali
možnosť sa vyjadriť k predmetom školského vzdelávacieho programu, overovaným
hodinám a ôsmaci aj k absolvovaným
hodinám a projektovým dňom v rámci
prierezových tém. Celkovo sa prieskumu
zúčastnilo 83,93 percent účastníkov cieľovej skupiny sekundárneho stupňa.
1.Hodiny, ktoré boli vytvorené v rámci
projektu Moderná škola pre aktívny život
v regióne sa ti:
3. Ktoré to boli predmety?
geografia a informatika. Najčastejšie
pracujú s interaktívnou tabuľou na geografii. Páčia sa im prezentácie, obrázky
a videá. Ľahšie si zapamätávajú učivo,
hlavne vďaka názornosti. Ďalej ich baví
informatika, a to v akejkoľvek podobe
práca s počítačom. Či už sú to interaktívne
aplikácie, webové stránky, vyhľadávanie
informácií, on-line testy, atď.
7. Ktorého projektového dňa si sa zúčastnil (a)?
4. Chcel (a) by si, aby ste aj naďalej mali
podobné hodiny?
Treba podotknúť, že väčšiny projektových dní
sa zúčastňujú všetci žiaci základnej školy.
8. Ktorý projektový deň sa ti páčil najviac?
5. Počas hodiny si rád (rada):
9. Ktorá z vyučovacích hodín sa ti najviac
páčila?
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
Na podobné otázky reagovali aj žiaci primárneho stupňa vzdelávania. Tu sa projekt
realizoval len v niektorých triedach, preto nie
2. Počas overovaných hodín si najradšej 6. Ktorá hodina sa ti najviac páčila a prečo? je možné uvádzať sumárne závery.
Z odpovedí žiakov vyplýva, že ich baví 1. Rád pracuješ s na interaktívnej tabuli?
pracoval (a):
Lendak 2/2012
Škola
SKVELÝ HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
2. Počas overovaných hodín si najradšej?
3. Chcel (a) by si, aby ste aj naďalej mali
podobné hodiny?
4. Ktorá hodina sa ti najviac páčila, a prečo?
Vysvetlivky ku grafom:
1AJ, 2AJ – Anglický jazyk (prvý, druhý), 1NJ,
2NJ – Nemecký jazyk (prvý, druhý), BIO – Biológia, CIR – Čítanie s porozumením, CSJ – Cvičenia zo slovenského jazyka, CVM – Cvičenia z
matematiky, FYZ – Fyzika, GEG – Geografia,
INF – Informatika, MAT – Matematika, PDA
– Prírodoveda, PQR – Pravopis a rétorika, VLA
– Vlastiveda, VUM – Výchova umením.
Ešte pred jarnými prázdninami, 23. februára
2012, sa v priestoroch našej školy uskutočnilo
školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín
- umelecký prednes poézie a prózy.
Táto súťaž má
na našej škole
dlhoročnú tradíciu, pravidelne sa
na ňu pripravuje
vyše 80 žiakov
školy a tí najlepší
nás reprezentujú
nielen v obvodnom či okresnom
kole, ale často aj
v krajskom kole
súťaže. Tento rok
sa umeleckému
prednesu venovalo 48 žiakom 1.
stupňa - 20 žiakov
v kategórii próza a 28 žiakov v
kategórii poézia.
Výsledky:
Poézia (2. - 4.
ročník): 1. Zuzana Neupauerová, III.B; 2. Lívia
Budzáková, II.C;
3. Veronika Halčinová, III.B. Cena útechy: Ján
Koščák, IV.B;
Zuzana Halčinová, II.A; Dominik Gallik, II.C.
Próza (2. - 4.
ročník): 1. Lucia Batoryová,
IV.C; 2. Tobiaš
Nebus, II.D; 3.
Pavlína Jašňáková, IV.B. Cena útechy: Tomáš Majerčák,
IV.A; Anna Budzáková, IV.A;
Katarína Dudašková, III.C.
Poézia (5. - 7.
ročník): 1. Kristína Majerčáková, VI.A; 2. Patrícia Koščáková,
VI.A; 3. Zdenka Koščáková, V.D; cena za
pekný prednes: Agnesa Budzáková, V.B.
Próza (5. - 7. ročník): 1. Mária Jašňáková,
V.B, 2. Dominika Fudalyová, VI.D; 3. Štefan
Budzák, VI.C a Adam Neupauer, V.D. Poézia
(8. - 9. ročník): 1. Mária Budzáková, IX.B; 2.
Ondrej Hudaček, IX.C; 3. Simona Koščáková,
VIII.A; cena za pekný prednes - Kristína Čar-
nogurská, VIII.D.
Próza (8. - 9. ročník): 1. Jakub Majerčák,
VIII.C, 2. František Gallik, VIII.D, 3.
miesto sa neudelilo.
Na spádovom
(obvodnom) kole súťaže v umeleckom prednese
- Hviezdoslavov
Kubín - súťažili
najlepší recitátori
jednotlivých škôl
o postup do okresného kola. (Napr.
z 9 súťažiacich v
jednotlivých kategóriách postúpili
do okresného kola
štyria.) Spádové
kolo sa uskutočnilo
9. marca 2011 v ZŠ
Hradné námestie
Kežmarok a našu
školu reprezentovali desiati súťažiaci. Všetci desiati
postúpili do obvodného kola. Blahoželáme! Kto?
I. kategória (2. 4. ročník): Poézia
- Zuzana Neupauerová, III.B; Patrik
Gallik, IV.C; Próza - Lucia Batoryová, IV.C.
II. kategória (5.
-7. ročník): Poézia
- Kristína Majerčáková, VI.A; Patrícia
Koščáková, VI.A;
Próza - Mária Jašňáková, V.B.
III. kategória (8.
- 9. ročník): Poézia
- Mária Budzáková,
IX.B; Denisa Badovská, IX.B; Próza
- Jakub Majerčák,
VIII.C; Ondrej Hudaček, IX.C.
Obvodné kolo sa
konalo 23. marca 2012 v Kežmarku. Vo svojej
kategórii obsadili 2. miesto Zuzana Neupauerová, Mária Budzáková, Lucia Bátoryová a
Jakub Majerčák. 3. miesto patrilo Patrikovi
Gallikovi, Patrícii Koščákovej, Márii Jašňákovej a Ondrejovi Hudačekovi.
Ďakujeme za úspešnú rezprezentáciu
základnej školy a prajeme veľa ďalších
recitačných úspechov.
MARB
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
MGR. RENÁTA ČERNÁKOVÁ,
ING. MONIKA MAZUREKOVÁ
9
10
„ĽALIA MOHAWKOV“
BL. KATERI TEKAKWITHA, alebo po slovensky
KATARÍNA, TÁ KTORÁ
VYSTIERA RUKY. Trošku
zvláštne meno, ale aj toto meno
sa objavilo na zozname našich
minuloročných birmovancov.
Áno, jedna naša ôsmačka si
vybrala práve za svoju birmovnú patrónku bl. Katarínu
Tekakwithu.
My, rokmi pokročilejší, si
azda domyslíme pôvod tejto
blahoslavenej. Nejeden z nás s
obľubou čítaval westernovky
alebo sledoval v televízii film
Vinetu. Práve Indiáni mali také
zvláštne mená, vždy spojené s
nejakou vlastnosťou, v ktorej
daný človek vynikal.
Naša dnešná blahoslavená, na
ktorej život sa chceme pozrieť
zblízka, sa však pôvodne volala
inak. Keďže sa Katarína narodila
na svitaní, dostala indiánske
meno Iorágode - Ranná zornička. Krásne meno. Ale ako prišla
Katarína k zmene mena?
Jej mama bola vychovávaná
pri francúzskych kolonistoch a
bola pokrstená, ale za manžela
si zobrala indiána z pohanského kmeňa Mohawkov, preto
sa neodvážila hovoriť o svojej
viere a už vôbec prosiť, aby jej
dve deti, mohli byť pokrstené
tak ako ona.
Keď mala malá Katarína štyri
roky, v ich osade vypukla silná
epidémia kiahní. Keďže indiáni
nemali obranné látky, veľa z nich
tejto epidémii podľahlo. A medzi
obeťami boli aj Katarínini rodičia spolu s jej mladším bratom.
Ona zázrakom chorobu prežila,
dnes už vieme prečo, Pán Boh
mal s ňou „veľké plány“. To nás
môže posilniť vo viere, že Boh
je náš Otec, a On dobre vie, čo
potrebujeme a všetko, čo na nás
dopúšťa, dopúšťa z lásky a pre
našu „výchovu“.
Tekakwithe však zostali
následky po chorobe. Veľmi
jej zoslabol zrak a jej tvár bola zjazvená. Keďže veľmi zle
videla, pri chôdzi si pomáhala
práve tým, že vystierala pred
seba ruky, aby si neublížila,
preto ju premenovali na Tú,
ktorá vystiera ruky.
Lendak 2/2012
Farnosť
Malej štvorročnej siroty sa
ujal jej strýko, predák osady,
ktorý však mal v nenávisti kresťanov. A jeho nenávisť pokračovala i po tom, čo do všetkých
indiánskych osád prišli po roku
1666 misionári jezuiti.
Keď Tekakwitha dospievala, strýko ju chcel samozrejme
vydať, ale na podiv všetkých sa
tomu vytrvalo bránila. Proste
vedela, že vydať sa nechce, čo
bolo v tom čase a prostredí niečo
nezvyčajné. A príbuzní? Tí to
chápali ako nevďak za všetko,
čo pre ňu urobili. Vo svojich snahách však nepoľavili. Potajomky
jej vybrali ženícha a pripravili
zásnuby. Pri večeri ponúkli
Kataríne významné miesto pri
ohni, zahŕňali ju pozornosťami
i darmi. Keď vošiel vyobliekaný mladík, pochopila úmysel a
rýchlo sa vzdialila.
Nikto nechápal jej správanie,
a vlastne asi ani ona sama, jej
jedinou túžbou bolo, stať sa
kresťankou. Katarína by mala
výbornú príležitosť, veď tu boli
jezuiti, ale rešpektovala vôľu
svojho strýca a misionárom sa
vyhýbala. Ešte že je nad všetkým
Boh, ktorý nedáva nesplniteľné
túžby. Nakoniec sa predsa len
Katarína k misionárom dostala.
Cez ich osadu prechádzal
jezuitský misionár páter Jacques
de Lamberville, a keďže ochorel, musel sa zdržať dlhšie a ujala sa ho práve strýkova rodina.
Tak mohla konečne Tekakwitha
vyjaviť pred niekým svoju
dávnu túžbu – dať sa pokrstiť.
Vyrozprávala pátrovi Jacquesovi svoj smutný príbeh. Tento
zbožný jezuita hneď vycítil,
že sa dievčatinho srdca dotkla
Božia milosť, povzbudil ju a
hneď ju začal pripravovať na
krst. Strýko o tom samozrejme
nechcel ani počuť, ale nakoniec
sa nechal obmäkčiť.
Tekakwitha bola pokrstená
ako dvadsaťročná na Veľkú
noc a dostala aj svoje nové
kresťanské meno: Katarína.
Splnila sa najtajnejšia túžba
jej srdca a ona bola nesmierne
šťastná. Vynikala veľmi horlivým kresťanským životom. Ale
jej pokoj a šťastie netrvali dlho,
keďže odmietala pracovať
v nedeľu na
poli, začali jej domáci
vyčítať lenivosť, preto ju
často nechali
bez jedla. Ale
útoky na ňu
sa stupňovali,
dokonca jej
hrozili aj smrťou, ak neupustí od kresťanských spôsobov. Zostala
neoblomná.
„Som pripravená. Môžeš
mi vziať život,
ale nie vieru!“
vyhlásila istému bojovníkovi,
ktorého poslali ju zabiť.
Keď hrozby neustávali, rozhodla sa pre útek. Nakoniec sa
po mnohých útrapách dostala do
Misie sv. Františka Xaverského
v Kanade, ktorú volali „Dedina modlitby“. Aj tu Katarína
vynikala svojou horlivosťou.
Zvlášť si cenila sv. omšu. Bola
veľmi skromná, láskavá, kde
mohla tam pomáhala. Rada sa
modlievala sama v prírode. Do
kôry stromu si vyrezala kríž,
pred ním si kľakla a celkom sa
pohrúžila do modlitby.
Keď počula o zlobe hriechu
a o večnom treste, robila ťažké
pokánie za svojich divých pohanských súkmeňovcov. Často
sa modlila ruženec s nohami
po kolená zaborenými v snehu
či v ľadovej vode, spávala na
lôžku z tŕnia, postila sa každú
stredu, sobotu, často si do jedla
pridávala popol. Svoju dušu
obetovala Ježišovi v Eucharistii a telo Ježišovi na kríži.
Jej oslabené zdravie však
nevydržalo takúto záťaž. Už o
tri roky boli vidieť prvé známky
choroby, no napriek tomu pokračovala vo svojom náročnom
živote, a nezastavila ju ani zima
ani chlad. Tým sa Katarínin
zdravotný stav zreteľne zhoršil.
Od tejto zimy potom ostala pripútaná na lôžku. No i v chorobe
sa často usmievala, dokonca aj
v okamihu smrti.
Pred smrťou bola posilnená
sviatosťou pomazaním chorých. Zomrela 17. apríla 1680
pokojne, po niekoľkonásobnom opakovaní mien Ježiš,
Mária. Jej poslednými slovami
boli: „V nebi vás budem milovať, budem sa za vás modliť a
pomôžem vám. Ježišu, milujem
Ťa!“ Mala 24 rokov.
Niekoľko minút po smrti jej
zázračne zmizli jazvy z tváre. Tá
tvár, ktorá bola zjazvená kiahňami a silno poznačená poslednou
chorobou, odrazu, pred očami
prítomných, opeknela. Tento
úkaz silno zapôsobil na všetkých
obyvateľov. Hneď sa na jej príhovor začali diať zázraky.
Jednoduché indiánske dievča,
nemala ľahký život, ale v jej srdcu zvíťazila viera a láska k Bohu.
Bl. Katarína je nám vzorom
najmä v jej horlivom kresťanskom živote. Nebola polovičná
kresťanka, svoje zasvätenie sa v
krste, v ktorom sa stávame Božími deťmi, zobrala úplne vážne.
Jej sviatok slávime 17. apríla.
Pri svojej smrti Katarína sľúbila, že nám z neba bude pomáhať.
Bl. Katarína Tekakwitha, vypros
nám u Boha, pred ktorým stojíš
milosť, aby sme sa nehanbili za
svoju vieru, aby ju bolo možné
čítať i z našich životov, nielen z
toho, že ma susedia vidia každý
deň sedieť v kostole.
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
SR. MARTA
FOTO: HTTP://WWW.KATOLICI.
SZM.COM/ZIVOTOPISY/JUL/
KATERI-TEKAKWITHA.JPG
Lendak 2/2012
ČINNOSŤ DFS KICORKA
Ani sme sa nenazdali a už tu
máme apríl. Začínajú mesiace, v
ktorých budú mať naši speváčikovia najviac súťaží. Ale skúsme sa
vrátiť na začiatok školského roka.
3. októbra 2011 sa v základnej
škola otváral bufet. Pri otvorení
nechýbala ani dievčenská spevácka
skupina Kicorka. Taktiež nám na
heligónke zahral Samuel Špak,
ktorý spolu s bratom Jozefom zaspievali aj dve goralské piesne.
24. októbra 2011 sme svojimi piesňami privítali našich
najmenších spolužiakov, keďže
sa v telocvični ZŠ konala imatrikulácia prvákov.
Každý rok sa DFS Kicorka stretáva na vianočných vystúpeniach
s detskými folklórnymi súbormi
z okresu Kežmarok i Poprad. Deti
sa veľmi tešia na vystúpenie vo
Veľkej Lomnici – tento raz to bolo
18. decembra 2011. Žiaci mali
možnosť vidieť vianočné zvyky
a piesne ďalších 7 súborov, ale
predovšetkým získali množstvo
nových kamarátov, ktorí majú
podobné záujmy ako oni.
20. decembra 2011 sa chlapci
so „sopkou“ predstavili spolu s
divadelným súborom Gašparko
študentom Súkromnej strednej odbornej školy Tatranská akadémia
v Poprade. Taktiež naši speváci
vytvorili s divadelníkmi spoločný
vianočný program, ktorý predviedli 22. decembra 2011 všetkým
žiakom základnej školy a následne
si na druhý vianočný sviatok program mohli pozrieť aj obyvatelia
Lendaku, v rámci pobožnosti v
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA
V dňoch 6., 7., a 8. februára
2012 sa uskutočnil zápis žiakov
do 1. ročníka Základnej školy v
Lendaku. Početné skupiny rodičov
spolu s deťmi sa začali hrnúť do
školy počnúc 13. hodinou. Pripraviť sa museli aj pani učiteľky,
ktoré mali dôležitú úlohu. Deti sa
11
Škola
snažili ukázať všetko to, čo sa už v
škôlke naučili. A veru boli šikovné.
Za svoju šikovnosť dostali odmenu
v podobe malého darčeka, ktorý
pre nich vyrobili pani vychovávateľky zo školského klubu detí.
Zapísaných bolo celkovo 97 detí,
z toho 40 dievčat a 57 chlapcov.
Odloženú
školskú
dochádzku
budú mať
štyri deti.
Už teraz sa
tešíme na
budúcich
prváčikov,
v štyroch
triedach,
v novom
školskom
roku 2012/
2013.
kostole. Týmto ďakujem aj kňazom za ich podporu.
21. februára 2012 sa v telocvični ZŠ konalo „Fašiangové
mecheche“, kde sa do programu
zapojil aj DFS Kicorka.
KARNEVAL 2012
Fašiangy sú symbolom zábavy,
radosti, hodovania a karnevalov. 20.
februára 2012 sa uskutočnil karneval pre žiakov primárneho stupňa
a 21. februára 2012 aj pre žiakov
sekundárneho stupňa ZŠ. Do telocvične zavítali rôzne rozprávkové
bytosti, víly, princezné, čarodejníci,
strašidielka, kovboji, šašovia a veľa
iných masiek. Každý bol v ten deň
Ďakujem všetkým spevákom a
hudobníkom za to, že svoj voľný
čas využívajú na niečo zmysluplné
a prajem im veľa elánu do ďalšej
činnosti.
MGR. IVETA PAVLÍKOVÁ
niekým iným, rozprávkovým, jedinečným. Všetky deti sa zabávali,
súťažili, tancovali. Predviedli sa
v promenáde masiek po triedach.
Porota mala veľmi ťažkú úlohu vybrať z toľkých masiek tie najkrajšie,
pretože každá maska mala svoje
osobité čaro. Tie najzaujímavejšie
masky boli odmenené vecnými cenami. Aj tento rok sa nám karneval
vydaril a tešíme sa na budúci.
MGR. RENÁTA ČERNÁKOVÁ
MGR. RENÁTA ČERNÁKOVÁ
DIVADELNÁ ŠUŇAVA 2012
V dňoch 17. až 19. februára
2012 sa v Šuňave uskutočnil XX.
ročník nadregionálneho divadelného festivalu Divadelná Šuňava.
Počas troch dní sa predstavili
amatérske divadelné súboru okresov Kežmarok, Poprad a Levoča.
Detské divadlá súťažili v piatok,
17. februára 2012. Náš detský
divadelný súbor zaujal svojou
novou hrou Ľuďom nevyhovieš
nielen divákov, ale aj
porotu, čím získal
hlavnú cenu v kategórii detské divadlá.
DDS Gašparko okrem hlavnej ceny získal
postup na krajskú súťaž,
ktorá sa uskutoční už
tradične v Stropkove.
Blahoželáme a prajeme
im veľa tvorivých síl.
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
MARB
12
Lendak 2/2012
Škola
DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA
V školskom roku 2011/12 sa
uskutočnil 4. ročník Dejepisnej
olympiády. Dejepis je posledným
predmetom, ktorý nemal tento
typ celoštátnej súťaže. Cieľom
olympiády je okrem iného aj
vzbudenie záujmu a pestovanie
kladného vzťahu žiakov k histórii
s dôrazom na dejiny Slovenska,
ako aj podporovať nové formy
tvorivej práce pri poznávaní ich
dejín. Ako predchádzajúce roky,
tak aj tento rok bol náročný na
prípravu tejto súťaže. Svoje
vedomosti si preverili žiaci základných škôl a osemročných
gymnázií v štyroch kategóriách.
Súťaž sa koná v štyroch kolách a
úspešným riešiteľom je žiak, ktorý dosiahol minimálne 60 bodov
a maximálne 100 bodov.
V tomto školskom roku sa v našej ZŠ do školského kola zapojilo
29 deviatakov a 15. decembra sa
rozhodlo o víťazoch. Na 1.mieste s
počtom 88 bodov skončili až dvaja
žiaci z 9.C triedy, a to Dominika
Hudáčeková a Patrik Halčin. Po
nich, s 87 bodmi, skončila Stanka
Koščáková z 9.B triedy. Prví dvaja postúpili do obvodného kola,
ktoré sa uskutočnilo 1. februára
2012 na ZŠ Dr. Daniela Fischera
v Kežmarku. Naši žiaci to nemali
ľahké. Stretli sa s veľkou konkurenciou, o čom sme vedeli, pretože
predchádzajúce roky víťazmi boli
predovšetkým žiaci kežmarských
škôl alebo žiaci zo Spišskej Belej.
Preto aj prípravy boli po mnohých skúsenostiach dôkladnejšie a
predvídavejšie. Dominika a Patrik
museli naštudovať príslušné učivo
9. ročníka, a to svetové a národné
dejiny od roku 1900 až do roku
1939, kde museli vedieť všetko o
1.svetovej vojne a o udalostiach z
medzivojnového obdobia. Okrem
toho si museli zopakovať učivo
6.ročníka, pretože hlavnou témou
monotematického celku 4.ročníka
dejepisnej olympiády bol Staroveký Rím, kde išlo o obdobie od
založenia Ríma až po zánik Západorímskej ríše. Okrem tradičných
zdrojov, ako dejepis a dejepisná
čítanka, žiaci dostali na prípravu
odporúčanú knižnú publikáciu od
Vojtecha Zamarovského: Dejiny
písané Rímom, ktorá má mimochodom 415 strán. Ako keby toho
nebolo dosť. Tretia časť prípravy
spočívala v štúdiu regionálnej
histórie. Bolo treba vyhľadať a
preštudovať množstvo materiálu o významných osobnostiach
Spiša, pamiatkach a historických
udalostiach v danom regióne. K
tomu nám veľmi dopomohlo vedenie školy, ktoré podporuje takéto
činnosti a zakaždým nám zakúpi
požadovanú literatúru. Vďaka patrí
aj knihovníčke Obecnej knižnice v
Lendaku, Bc J. Badovskej, ktorá
nám vyhľadáva a požičiava potrebnú literatúru z iných knižníc.
Náročnosť dejepisnej olympiády odradila nie jedného záujemcu, o
čom svedčí aj posledný ročník tejto
súťaže. Mnohé tváre z minulého
ročníka sa na súťaži v Kežmarku
neobjavili. Niektoré školy sa na
olympiádu jednoducho neprihlásili.
Obvodného kola sa zúčastnilo len
8 škôl kežmarského okresu a v
kategórii C - 9. ročník súťažilo 14
žiakov, pričom len desiati žiaci boli
úspešní riešitelia.
Naša príprava ale bola zúročená.
Patrik Halčin svoje viacročné skúsenosti a záujem o dejepis premenil
na skutočnosť a stal sa víťazom v
obvodnom kole s počtom bodov
84. Ani Dominika Hudáčeková
nesklamala. Súťaže sa zúčastnila
po prvýkrát, a hoci mala veľa vedomosti, ale málo skúsenosti, skončila
na rozhraní piateho až siedmeho
miesta. Totižto traja súťažiaci
získali rovnaký počet bodov – 77.
Dominika bola jedna z nich.
Patrika čaká neľahká úloha. Ako
víťaz obvodného kola postúpil do
krajského kola, ktoré sa uskutoční
3. apríla 2012 v Prešove. Tam ho
čakajú horúce chvíľky. Stretnú sa
najlepší z najlepších. Aj keď je
vzorným žiakom a dáva si záležať
na príprave, zatiaľ to nestačí. Jeho
ďalšia príprava pokračuje. Ešte sa
musí naučiť celú druhú svetovú vojnu a regionálne dejiny Prešovského
kraja. Dúfajme, že to zvládne. No,
čo už dodať. Držíme mu palce a na
kraj pôjdeme s vedomím, že „ nie je
dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa!“
MGR. ĽUDMILA GLODŽÁKOVÁ
MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA
Do domáceho kola matematickej olympiády sa zapojilo 33
žiakov. Úspešnými riešiteľmi
domáceho kola matematickej
olympiády sa v kategórii Z5
stali Lenka Suchanovská z V.C
a Mária Lizáková z V.D triedy.
V kategórii Z9 úspešne vyriešila
príklady domáceho kola naša
stálica Marcela Halčinová z
IX.C. Mária Lizáková sa stala
25. januára 2012 aj úspešnou
riešiteľkou obvodného kola
matematickej olympiády. Jej
úspech nás teší, pretože záujem o
matematiku v posledných rokoch
upadá. Vyžaduje si to veľmi veľa
trpezlivosti a hlavne rozvíjať
matematické a logické myslenie.
Srdečne blahoželáme.
V kategórii
Z6 sa úspešnými
riešiteľmi domáceho kola stali
Vojtech Fudaly,
Sára Špaková,
Anna Háberová,
Barbora Batoryová, Lucia Majerčáková, všetci zo VI.A triedy, ďalej Nikola
Britaňáková zo
VI.B, Valentína
Majerčáková a
Nikola Jašňáková, obe zo VI.C
a tiež Melánia Neupauerová a
Veronika Koščáková, obe zo
VI.D triedy. V kategórii Z7 sa
úspešnými riešiteľkami stali žiač-
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
ky VII.D triedy, a to Dominika
Koščáková, Kristína Galliková a
Silvia Majerčáková, v kategórii
Z8 žiaci VIII.B: Ivana Háberová, Zuzana Simona Bátoryová,
Jaroslav Budzák a Tibor Budzák.
Obvodné kolo sa uskutočnilo 11.
apríla 2012. Výsledky boli zverejnené po uzávierke čísla.
ING. MONIKA MAZUREKOVÁ
Lendak 2/2012
PYTAGORIÁDA
13
Škola
Školského kola Pytagoriády sa
zúčastnilo 227 žiakov základnej
školy. Na primárnom stupni vzdelávania sme mali 11 úspešných
žiakov a na sekundárnom 25
úspešných žiakov.
V kategórii P3 zvíťazila Zuzana
Neupauerová z III.B, na 2. mieste
sa umiestnila Alexandra Špaková
z III.C a na 3. mieste Ema Majerčáková z III.B triedy. V kategórii
P4 zvíťazil Julian Koščák spolu so
spolužiačkou Viktóriou Špakovou
zo IV.D triedy. Nasledovala ich
trojica žiakov s rovnakým počtom
bodov Zdenka Budzáková zo IV.D,
Klaudia Neupauerová zo IV.A a
Tomáš Majerčák zo IV.A triedy.
V kategórii P5 vyhral Juraj
Dudaško pred Janou Girgovou a
Rastislavom Koščákom, všetci
z V.C triedy. Na treťom mieste
sa umiestnila Mária Lizáková z
V.D. V kategórii P6 zvíťazila Sára
Špaková, nasledovaná spolužiakmi Vojtechom Fudalym, Annou
Gallikovou a Annou Háberovou,
všetci zo VI.A triedy. Kategória P7
mala netradične až troch víťazov,
a to Dominiku Koščákovú zo VII.
D, Jána Gontkovského zo VII.C a
Stanislava Strelu zo VII.D. Na druhom mieste sa umiestnili Kristína
Galliková zo VII.D, František Grich
zo VII.A a Ján Budzák zo VII.D triedy. Tretie miesto získala Katarína
Hudáčeková zo VII.D.
V kategórii P8 zvíťazila Ivana
GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA
Dňa 15. decembra 2011 sa
v priestoroch ZŠ Lendak uskutočnilo školské kolo Geografickej olympiády žiakov 5. - 9.
ročníka. Úspešným riešiteľom
sa stal ten žiak, ktorý dosiahol
minimálne 55 bodov.
Výsledky: 5. ročník - súťažilo 31 žiakov, 8 žiakov bolo
úspešných; 1. miesto - Jana Girgová, V.C - 88 bodov; 2. miesto
- Kamil Hudáček, V.D - 85
bodov;
3. miesto
- Denisa
Britaňáková,
V.C - 71
b o d o v.
6. ročník
- súťažilo 20
ž i a k o v,
12 žiakov bolo
úspešných; 1.
miesto
- Lucia
Majerčáková,
VI.A - 92
bodov; 2.
miesto Vo j t e c h
Fudaly
Háberová pred Kristínou Halčinovou, obe z VIII.B triedy.
Tí najlepší nás reprezentovali
v obvodnom kole, ktoré sa uskutočnilo 29. a 30. marca 2012 v
Kežmarku. Úspešnými riešiteľmi
obvodného kola Pytagoriády sa
stali v kategórii P3 Alexandra
Špaková (3. miesto), Zuzana
Neupauerová (6. miesto), v
kategórii P4 Viktória Špaková
(4. miesto), v kategórii P6 Sára
Špaková a Vojtech Fudaly. V kategórii P5 sa najlepšie darilo Jane
Girgovej, v P7 Františkovi Grichovi a v P8 Ivane Háberovej.
Všetkým úspešným riešiteľom
srdečne blahoželáme a prajeme
veľa matematických úspechov.
- VI.A - 85 bodov; 3. miesto
- Sára Špaková, VI.A - 70
bodov. 7. ročník - súťažilo 20
žiakov, 6 žiakov bolo úspešných: 1. miesto - Dominika
Koščáková, VII.D - 76 bodov;
2. miesto - Filip Budzák, VII.
D - 73 bodov; 3. miesto - Patrik
Budzák, VII.D - 70 bodov. 8.
ročník - súťažilo 13 žiakov, traja žiaci boli úspešní: 1. miesto
- Michal Suchanovský, VIII.B
- 75 bodov; 2. miesto - Štefan
Halčin, VIII.B - 68 bodov; 3.
miesto - Pavol Bátory, VIII.C 64 bodov. 9. ročník - súťažilo 6
žiakov, traja z nich boli úspešní
riešitelia: 1. miesto - Stanislava
Koščáková, IX.B - 65 bodov; 2.
miesto - Jana Budzáková, IX.A
- 58 bodov; 3. miesto - Marcela
Halčinová, IX.C - 55 bodov.
7. februára 2012 sa v Kežmarku uskutočnilo obvodné
(okresné) kolo Geografickej
olympiády. Našu školu reprezentovali prví dvaja úspešní
riešitelia školského kola GO v
5. - 9. ročníku, čiže spolu 10
žiakov.
Najlepšie sa darilo Jane
Girgovej z V.C, ktorá vo svo-
jej kategórii získala 2. miesto.
Stanislava Koščáková z IX.B
si vybojovala vo svojej kategórii pekné 3. miesto a taktiež 3.
miesto získala Lucia Majerčáková zo VI.A v kategórii H.
Ani ostatní súťažiaci nás nesklamali. V kategórii I (žiaci 5.
ročníka) získal Kamil Hudaček
z V.D pekné 5. miesto z 18 súťažiacich. V kategórii H (žiaci
6. ročníka) skončil Vojtech
Fudaly zo VI.A na peknom 4.
mieste (zo 17 súťažiacich), v
kategórii G (žiaci 7. ročníka)
skončila Dominika Koščáková
zo VII.D na 13. mieste a Filip
Budzák zo VII.D na 15. mieste
z 18 súťažiacich. V kategórii
F (žiaci 8. ročníka) získal
Michal Suchanovský z VIII.
B 12. miesto a Štefan Halčin
z VIII.B 13. miesto, taktiež z
18 súťažiacich. V kategórii E
(9. ročník) získala Janka Budzáková z IX.A 9. miesto z 19
súťažiacich.
Úspech našich žiakov nás
mimoriadne teší a ďakujeme
im za vzornú reprezentáciu
školy.
ING. MONIKA MAZUREKOVÁ
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
MGR. MÁRIA HUDÁČEKOVÁ
14
LITERÁRNA TVORBA
Rozum či srdce?!
Jeden pohľad, jedna chvíľa.
Jedna iskra zažala dve srdcia.
Jeden meter bol pre nich míľa,
opierali sa navzájom o svoje plecia.
No jej srdce raz nahradil rozum,
nevýhodnej láske odrezala cestu.
Jej srdce trpelo, no vyhral správny um,
že do jednej rieky dvakrát nevstupuj.
Ale on vždy veril, že sa ešte vráti,
jeho nádej rástla,
ale rez sa stratí.
A najkrajšiu lásku
už mu nik nevráti.
Jej srdce ochladlo a dala na hlavu.
Ale on to neprežil, srdce mu stonalo,
lebo mu zobrala jeho lásku pravú.
Až potom jej srdce za jeho stonalo.
SIMONA BÁTORYOVÁ, VIII.B
Potápači a veľryba
V jeden krásny deň sa vybrala skupinka
potápačov na Skalnaté pleso. Bolo tam prekrásne, zasnežené stromy, veľa snehu a krásne
pleso. Rozhodli sa, že pôjdu vyskúšať vodu.
Vliezli do jazera a začali ho skúmať. Zrazu sa
pred nimi objavila obrovská veľryba. Rýchlo
vyplávali na breh a zavolali 112. Čakali, čakali,
no nikto neprišiel. Vošli do chaty a aspoň sa
naobedovali. Dohodli sa, že veľryba bude ich
tajomstvom. Pobalili sa a odišli skúmať ďalšie
tatranské plesá.
PATRÍCIA KOŠČÁKOVÁ,
VALENTÍNA OPRENDEKOVÁ, VI.A
Môj strážny anjel
Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden chlapec
menom Martin. Jeho rodičia boli rozvedení
a chlapec žil u otca. Mal brata, ktorý sa volal
Gabriel a ten žil s matkou.
Chlapec bol veľmi nábožný, a preto sa modlil k Bohu, aby sa jeho rodičia k sebe vrátili.
Martin niekedy videl pred sebou nezvyčajné
úkazy, ale nevenoval im pozornosť. Jedného
dňa mal veľmi zlé tušenie. Utekal domov, aby
sa presvedčil, že sa nestalo nič zlé. No jeho zlá
predtucha sa vyplnila. Mama s bratom mali
vážnu autonehodu, pri ktorej obaja zahynuli.
Pre Martina to bol tvrdý úder. Každý večer sa
modlil za mamu, aj za brata.
Jedného dňa šiel zo školy, keď sa zrazu zo
zákruty vyrútilo auto. Vtom sa pred Martinom
objavil brat Gabriel, ktorý ho odsotil na chodník. Martin nemohol uveriť vlastným očiam.
Onemel od úžasu. Od tých čias sa Martin cítil
stále bezpečne, pretože cítil, že ho sprevádza
strážny anjel Gabriel.
NEZNÁMY
Lendak 2/2012
Škola
Celý život jedným slovom
O zaľúbených
Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna misa
s ovocím. V mise bolo mnoho sladkých
melónov, broskýň, jabĺk a banánov. To
ovocie bola Anička kúpiť v obchode na
ovocný šalát.
Anička ovocie pekne umyla, pokrájala
a poriadne premiešala, no netušila, že poriadne zamiešala aj vzťahy medzi členmi
šalátu. Banán sa zaľúbil do broskyne.
Melónu sa to vôbec nepáčilo, spozorovalo
to jablko, ktorému bolo melóna ľúto, a tak
šiel za banánom a povedal mu, že broskyňa
je veľmi kyslá.
Banán tomu uveril a začal sa broskyni
vyhýbať. Broskyňa bola veľmi smutná, keď
banán zmenil voči nej svoje správanie, a tak
začala skúmať, čo sa asi mohlo stať. Nakoniec sa dozvedela o podraze, zašla za banánom a povedala mu, že to nie je pravda a na
dôkaz si dali pusu. Vtedy banán pochopil,
že bol oklamaný. Banán šiel za jablkom a
melónom a vyriešili si to raz a navždy.
Banán a broskyňa sa nakoniec v mise
Boj hrdinov
zosobášili, jablko a melón im boli svedkaJedného dňa sa dvadsaťročný Jano vybral mi a žili šťastne, kým ich nezjedli.
do knižnice. Vošiel dnu a začal si vyberať.
EVA BADOVSKÁ, MARIANA NEUPAUEROVÁ,
Zaujala ho kniha s názvom Boj hrdinov.
VII.C A GABRIELA BADOVSKÁ , VII.D
Sadol si do kresla a začal si ju čítať. Ani
nevie ako, ale zaspal. Ocitol sa v lese s križiackym mečov v ruke. Oproti sebe zazrel
hradby. Vybral sa k nim. Keď prišiel k bráne, Jak ona krásna je,
bol veľmi prekvapený, pretože strážcovia sa jak čistá voda ona je.
k nemu správali úctivo a ľudia ho vítali ako Jej zlaté vlasy
hrdinu. Cítil sa dobre, hoci nechápal, čo sa v diali svietia.
deje. Zaviedli ho do komnaty, v ktorej si mal
Jej modré oči ako oblaky,
oddýchnuť a pripraviť na zajtrajší boj.
Ráno začul trúby. Vstal, obliekol sa a vydal ktoré búrlivo honia vpred.
sa do boja, v ktorom bola jeho armáda v značnej Jej líca červenučké sťa jablká,
väčšine. Ako neskúsený vodca nedával správne rúčky jemné ako z hodvábu
povely a jeho armáda bola porazená. Bál sa, čo a ona ľahká jak pierko je.
bude, keď sa vráti späť do svojho kráľovstvá.
Ľudia boli veľmi smutní a sklamaní. Táto Ona je tá pravá,
situácia ho veľmi trápila, a preto sa rozhodol, o nej sa mi v snoch sníva,
že zostrojí výbušninu. Ľudí ubezpečil, že pôjde ako spolu kráčame po zlatistom obilí
do ďalšej bitky, ktorú určite vyhrá. Pracoval na a držíme sa za ruky.
výbušninách dňom i nocou. Ostatní si mysleli,
že je bosorák. Keď im predviedol svoj vynález, No, chce ma ona?
Ona krásna je,
bojovníci boli nadšení.
Nastal deň bitky. Pomaly sa približovali húsky pri potôčku pasie.
k nepriateľskému územiu, keď zistili, že Mám vlastne šancu?
tu čosi nesedí. Nepriateľské vojsko ich Súca ona dievka je,
napadlo zozadu, nepomohli ani výbušniny. i variť vie
a mňa si určite vyberie.
Jano bol vysilený a celý doráňaný.
Vtom ho knihovník zobudil, no doráňané telo bolo skutočné. Pri prevoze No už teraz druhého má
do nemocnice videl bojovníkov zo svojej a za ním sa poberá.
výpravy, no o chvíľu sa všetko rozplynulo. Mňa nechala,
Janov stav si nikto nevie vysvetliť a do- inde sa zabrala.
dnes je záhadou pre mnohých lekárov. Na Ale sny mi ostanú
a spomienky sa mi nezmažú.
tento motív bol nakrútený film.
Keď prišiel manžel jedného dňa z práce,
žena sa ho spýtala to isté, čo každý deň.
– Nie si hladný? – Nie som, odpovedal.
– A čo je nové v práci? – Nič.
– Si unavený? – Nie, idem rúbať drevo.
Z okna na ňho kričala. – Nejdeš už domov?
– Nechce sa mi. – Čo mám urobiť, aby
povedal áno? Rozmýšľala noc a deň. – Už
to mám!
Keď manžel prišiel zasa domov, žena sa
ho nič nepýtala. – Som hladný. – Nemáme.
– Vieš, čo sa stalo v práci nové?
– Nechcem to vedieť. – Som unavený, idem
spať. – Ešte nie, choď narúbať dreva.
Manžel rúbal a rúbal.
– Môžem už ísť domov? – Pôjdeš, až keď
upraceš všetko drevo z dvora.
Manžel sa ospravedlnil za svoje predchádzajúce správanie. Sľúbil, že bude krajšie
odpovedať na otázky. A žili šťastne, až kým
nepomreli.
MONIKA BADOVSKÁ, IV.B
Zaľúbený
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
MÁRIO NEUPAUER, VII.B
FRANTIŠEK GALLIK, VIII.D
Lendak 2/2012
FUTBALOVÝ TURNAJ ŽIAKOV
15
Šport
LENDACKÍ MLADŠÍ ŽIACI ÚSPEŠNÍ
Mužstvo futbalových žiakov sa
dňa 19. februára 2012 zúčastnilo
halového turnaja mužstiev tatranského regiónu, ktorého organizátorom je Podtatranský futbalový zväz.
Na turnaj v Poprade-Matejovciach
sa prihlásilo 12 mužstiev starších
žiakov, ktorí boli rozdelení do troch
skupín. Hralo sa systémom každý
s každým, víťazi skupín postúpili
do finále, ktoré sa uskutočnilo 4.
marca 2012 v Aréne Poprad.
Našim chlapcom sa na turnaji
darilo, keď postúpili do finále po
dvoch víťazstvách a remíze. Turnaja sa zúčastnili títo futbalisti: Adrián
Lizák, Kristián Lizák, Marián Žmijovský, Kristián Badovský, Ondrej
Halčin, Andrej Gallik, Roman
Girga, Ján Hudáček, Filip Hudák,
Michal Neupauer, Štefan Koščák.
Výsledky skupiny B:
Hranovnica – Lendak 0:0, Gánovce – Lendak 0:7, Lendak
– Mlynica 3:1.
Poradie skupiny B:
1. Lendak, 2. Hranovnica, 3.
Mlynica, 4. Gánovce.
Finále 4. marec.2012 (Aréna
Poprad):
Lendak – FK Poprad 0:5,
Lendak – Vysoké Tatry 3:1, FK
Poprad – Vysoké Tatry 5:0.
Celkové poradie:
1. FK Poprad, 2. FK Lendak, 3.
Vysoké Tatry.
LYŽIARSKY VÝCVIK
ne nerovnosti. V posledný deň
sa uskutočnili lyžiarske preteky,
ktorých sa zúčastnili všetci žiaci.
A tu sú výsledky:
1. skupina: 1. Štefan Koščák,
VII.A; 2. Martin Koščák, VII.A;
3. Jozef Žmijovský, VII.B.
2. skupina: 1. Ján Budzák, VII.
D; 2. Anna Hudáčková, VII.A; 3.
Štefan Neupauer, VII.B.
3. skupina: 1. Patrik Budzák,
VII.D; 2. Ondrej Suchanovský,
VII.D; 3. František Neupauer,
VII.D.
4. skupina: 1. Ľubomír Badov-
Každý rok sa naši žiaci v škole
tešia na rôzne športové, či kultúrne podujatia. Medzi pravidelné
športové činnosti patrí lyžiarsky
výcvik. Prvý plánovaný termín
lyžiarskeho výcviku nevyšiel z
dôvodu nepriaznivého počasia a
veľkých mrazov. Na tvárach žiakov
sme pozorovali smútok a obavy, či
sa „lyžiarák“ ešte podarí uskutočniť. A podarilo sa. V pondelok, 20.
februára 2012, 55 žiakov nastúpilo
do autobusu a plní očakávania sa
tešili na nové zážitky, prvé
pády, či humorné príhody.
Každý mal jasný cieľ. Tí, čo
nevedeli lyžovať, sa chceli túto disciplínu naučiť a
ostatní chceli zdokonaliť
svoje lyžiarske schopnosti.
Hneď v prvý deň sme ich
rozdelili do 4 výkonnostných skupín. Najlepších
lyžiarov usmerňoval Mgr.
Anton Lojek. Druhá skupina bola pričlenená Mgr.
Róbertovi Dudovi a ostatným žiakom sa venovali
Mgr. Mária Hudáčeková a
Mgr. Daniela Galliková. V
priebehu piatich dní zvládli
základy lyžovania, jazdu
vlekom, prekonávali terén-
Mladí futbalisti Lendaku sa
dňa 18. februára 2012 zúčastnili
futbalového turnaja v Spišskej
Belej pod názvom Memoriál Ľubomíra Mačugu. Turnaja
sa zúčastnilo osem kolektívov
tatranského regiónu vo dvoch
vekových kategóriách.
Za účasti mužstiev Popradu,
Kežmarku a domácej Spišskej
Belejnaši mladší žiaci úspešne
napredovali vo výkonnosti a
po peknej hre v tomto turnaji
zvíťazili. Navyše Andrej Gallik
sa stál najlepším strelcom v tejto
kategórii.
Výsledky mladších žiakov:
MŠK Spišská Belá – FK Lendak 1 : 3, FAM Poprad – FK
Lendak 0 : 2, ŠK Kežmarok
– FK Lendak 1 : 4.
Poradie:
1. FK Lendak, 2. ŠK Kežmarok, 3. FAM Poprad, 4. MŠK
Spišská Belá.
Turnaja sa zúčastnili: Andrej
Gallik, Kristián Gallik, Kristián
Lizák, Filip Hudák, Pavol Stolár,
Ján Halčin, Ján Halčin, Štefan
Budzák, Ondrej Majerčák, Kristián Galis, Miroslav Hudák.
Starší žiaci po slabšom výkone skončili na poslednom
štvrtom mieste.
ING. JÁN ANDREJOVSKÝ
ský, VII.A; 2. Terézia Galliková,
VII.D; 3. Kristián Špak, VII.C.
A čo nám povedali žiaci po
návrate:
1. Najlepšia spomienka na
„lyžiarák“:
Že som vyhral preteky.
Že sme boli na Jezerskom.
Bolo ich veľa.
Ako sme na druhý deň išli na
vlek.
Boli sme super skupina, takže
bola stále „sranda“ a výborne
sa lyžovalo.
Bola som iba dva dní, ale bolo
super.
2. Zažil si nejakú veselú príhodu?
Guľovali sme dievčatá.
Keď sme sa s kamarátkou zrazili.
3. Bolo aj niečo nepekné,
smutné:
Počasie v piatok mohlo byť
krajšie.
Spadlo nám lano na vleku.
Nepekné bolo to, že nám v piatok
na pretekoch pršalo.
Že si kamarátka zlomila ruku.
Áno, lebo som musela šľapať.
4. Akí boli inštruktori
– učitelia?
Dobrí, bol som spokojný.
Inštruktori boli dobrí, občas kričali, ale ináč boli
skvelí.
Boli skvelí, ohľaduplní.
5. Ešte raz by si si kurz
zopakoval?
Každý týždeň by som chodila.Áno, veľmi rada.
Nie raz, ale aspoň 3 krát.
Veríme, že pre žiakov 7.
ročníka lyžovanie neskončilo lyžiarskym výcvikom, a
že sa budú tomuto krásnemu
zimnému športu venovať aj
vo svojom voľnom čase.
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
MGR. MÁRIA
HUDÁČEKOVÁ
16
ŠACH NA ŠKOLÁCH
Škola a šach
Lendak 2/2012
Lendacký šach sa pomaly ale isto dostáva do povedomia nielen
občanov obce, ale aj širšej slovenskej šachovej verejnosti. Je to
hlavne zásluhou úspechov našich detí na rôznych podujatiach
regionálneho, či celoslovenského významu, o ktorých som už
niekoľkokrát písal a píšem na stránkach nášho občasníka. Všetko
to začalo nenápadne, keď sme v roku 1996, po dohode s vtedajším
starostom Ing. Jánom Hudačekom, zorganizovali 1. ročník Vianočného šachového turnaja v Lendaku. Postupne tu vznikol šachový
krúžok a dva roky funguje aj náš klub ŠK CVČ Lendak.
Minulý rok ma na stránkach SŠZ zaujal projekt zavedenia šachu,
ako vyučovacieho predmetu, do škôl pod názvom Šach na školách.
Po preštudovaní podmienok a konzultácii s pánom riaditeľom Mgr.
Ľubomírom Mačkom, sme našu školu oficiálne do projektu prihlásili. Temer všetky podmienky projektu už roky spĺňame, a tak by
bola určite škoda tento projekt nevyužiť pre náš prospech.
Na základe tejto dohody sme sa v dňoch 3. až 5. februára 2012
zúčastnili odborného seminára Šach na školách organizovaného
Slovenským šachovým zväzom (SŠZ) v Ružomberku. Spolu so
mnou boli aj Mgr. Mária Dudašková a Mgr. Katarína Budzáková,
učiteľky I. stupňa ZŠ Lendak. Cieľom akcie bolo oboznámenie sa s
učebným materiálom a metodikou pre výučbu šachu ako predmetu.
Okrem autorov projektu, učiteľov so skúsenosťami z danej oblasti,
nás o svoje skúsenosti obohatili aj také osobnosti slovenského šachu
ako Ing. Martin Huba, prezident SŠZ, či tréner mládežníckej reprezentácie SR Ing. Peter Paleček. Po skončení seminára sme prevzali
20 ks šachových súprav a metodický materiál, ktorý bol našej škole
poskytnutý zdarma na základe prihlášky do uvedeného projektu.
Zo školenia vyberám niekoľko myšlienok na podporu projektu tak,
ako sú uverejnené na oficiálnej stránke SŠZ www.chess.sk. Citujem:
„Štúdia, ktorá zahŕňala 3 000 detí vo vyše 100 školách v New
Yorku a ktorá dokázala, že deti hrajúce šach oproti deťom, čo šach
nehrali, mali lepšie známky nielen v matematike (o 17 - 20 %), ale
aj v anglickom jazyku. Šach zlepšuje aj čítanie detí, čo si nie všetci
uvedomujú. Malí šachisti musia zapisovať svoje partie, pri riešení
problémov čítať zadania a veľmi skoro začínajú čítať aj šachovú
literatúru. Šachisti sú väčšinou vášniví čitatelia.
Ďalšie štúdie napríklad dokázali, že šach vedie k lepším výsledkom z testov týkajúcich sa kritického a tvorivého myslenia.
V súčasnosti, keď špičkoví šachisti a šachistky sú často ešte len
tínedžeri, je najlepšie začať so šachom už v predškolskom veku.
Pokiaľ dieťa chce byť úspešné, malo by sa začať seriózne venovať
šachu najneskôr v prvej triede, to znamená v šiestich rokoch.
chovy. Nikto nechce, aby som sa stal Einsteinom, Beethovenom či van
Goghom. Tak ako rôzne predmety rozvíjajú u detí rôzne schopnosti a
zručnosti, tak aj šach prispieva k zvyšovaniu ich rozumovej úrovne.
Šach zvyšuje inteligenciu detí a prospieva im v nasledujúcich
oblastiach:
Pozornosť - Deti sa učia chápať výhody pozorného sledovania a
koncentrácie. Ak nedokážu sledovať, čo sa deje, nemôžu vhodne
reagovať bez ohľadu na to, aké sú múdre.
Predstavivosť - Deti sú nútené si predstaviť rôzne akcie v rôznom poradí,
pred tým ako sa udejú. Túto vlastnosť rozvíjame u detí tým, že ich učíme
si predstavovať budúce ťahy bez toho, aby ťahali figúrkami.
Predvídanie - Deti sa učia najprv myslieť, potom konať. Po čase šach
pomôže rozvinúť trpezlivosť a myslenie ako také.
Porovnávanie možností - Deti sa učia, že nemusia spraviť hneď prvú
vec, čo ich napadne. Učia sa zvažovať rôzne možnosti a ich pre a proti.
Rozhodovací proces je lepší, ak je podložený logikou.
Abstraktné myslenie - Deti sa učia odpútať od detailov a rôzne témy či
koncepty použiť v rôznych ale súvisiacich situáciách.
Plánovanie - Deti sa učia si stanovovať ciele a určovať si konkrétne
kroky vedúce k nim. Veľmi dôležité je, že sa učia v prípade potreby
prehodnotiť svoje ciele, či plány na základe zmeny situácie.
Súčasné zvažovanie rôznych možností - Deti sa učia neupínať len na
jeden možný plán. Paralelne zvažujú rôzne možnosti.“ (koniec citátu)
V zmysle novotvoriacich sa školských vzdelávacích programov na primárnom stupni vzdelávania základnej školy je priestor
na zavedenie šachu do vyučovacieho procesu. Uvažujeme o dotácii 1 hodiny týždenne pre všetkých žiakov 2. ročníka, pretože už
poznajú abecedu. Základy tejto hry by, od menovaných kolegýň
učiteliek, získalo každé lendacké dieťa, bez ohľadu na to, či sa
Nikto nechce, aby som sa stal Einsteinom
šach v rodine hrá, alebo nie. Predmet by nebol klasifikovaný
Keď hrám šach, neznamená to, že budem veľmajster alebo majster známkou, na vysvedčení by sa uviedlo slovom „absolvoval(la)“.
sveta. Podobne ako v prípade matematiky, hudobnej či výtvarnej vý- Išlo by hlavne o to, aby bol v deťoch, ktorých prirodzenou potrebou je hravosť a súťaživosť,
vzbudený záujem o túto hru.
Iste, nepočítame s tým, že
každého to nadchne, tie deti,
ktoré sa budú chcieť ďalej
zdokonaľovať prejdú prirodzene do šachového krúžku.
Som hlboko presvedčený o
tom, že sme na správnej ceste. Verím, že to bude pekná
a zaujímavá zábava pre deti
a že mnohí sa budú chcieť
zdokonaliť a úspešne reprezentovať seba a našu obec.
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
ING. TOMÁŠ HUDÁČEK
Lendak 2/2012
Šach
VIANOČNÝ ŠACHOVÝ TURNAJ LENDAK - 2011
17
Pravidelným športovým podujatím počas Poradie Meno a priezvisko Celkovo bodov Buchholtz I Buchholtz II Kategória
1.
Zuzana Hudáčeková
5
121
71
B
lendackých Vianoc je šachový turnaj jednot2.
Mário Dudaško
4
131
81
C
livcov. Nebolo tomu inak ani tento rok. V
3.
František Lizák
3,5
171
101
A
poradí, jubilejný, už 15. ročník tohto podujatia
4.
Tomáš Hudáček
3,5
131
80
A
sa uskutočnil tradične na sviatok sv. Štefana, 26.
5.
Štefan Dudaško
3,5
121
80
C
decembra 2011, v priestoroch zasadačky FK
6.
Pavol Stolár st.
3
181
101
A
Lendak pri futbalovom ihrisku pod Kicorou.
7.
Lucia Hudáčeková
3
141
81
B
Turnaja sa zúčastnilo celkovo 20 štartujúcich.
8.
František Halčin ml.
3
131
81
B
Ide vlastne o neoficiálne majstrovstvá obce v
9.
Dana Stolárová
3
101
61
A
prekrásnej hre. Súťažilo sa v troch kategóriách
10.
Marek Dudaško
2,5
141
81
A
– seniori (A), juniori – študenti stredných a
11.
Ján Stolár
2,5
111
71
A
vysokých škôl (B) a žiaci základných škôl (C).
12.
Ivana Stolárová
2,5
91
51
C
Celkovým víťazom, a teda majstrom Lendaku
13.
Pavol Stolár ml.
2
131
81
C
v šachu pre rok 2011, sa po druhýkrát v histórii
14.
Julián Koščák
2
121
71
C
tohto turnaja stala zástupkyňa nežnejšieho po15.
Katarína Dudašková
2
101
61
C
hlavia Zuzana Hudáčeková, ktorá zvíťazila vo
16.
Miroslav Budzák
1,5
131
81
B
všetkých zápasoch. Druhý skončil Mário Dudaš17.
František Halčin st.
1,5
101
61
A
ko s jednou prehrou a tretí bol František Lizák s
18.
Emília Lizáková
1
121
81
C
troma víťazstvami a jednou remízou. Hralo sa
19.
Dušan Koščák
1
101
71
A
tzv. švajčiarskym systémom na 5 kôl, s časovým
20.
Kristína Hudačeková
0
81
41
C
limitom 2 x 20 minút na jednu partiu. Výsledky
turnaja sú uvedené v tabuľke napravo.
Prví traja, v každej kategórii, boli odmenení Poznámka:
diplomami a trofejami z rozpočtu FK a Obce Buchholtz I – pomocné kritérium zohľadňujúce vzájomné zápasy hráčov s rovnakým
Lendak. Víťazom blahoželám, ostatným ďaku- počtom bodov.
jem za účasť. Verím, že aj o rok sa spoločne stret- Buchholtz II – pomocné kritérium zohľadňujúce náročnosť vylosovania pre hráčov s
neme nad šachovnicami a aj týmto spôsobom si rovnakým počtom bodov a s rovnakým kritériom Buchholtz I.
ING. TOMÁŠ HUDÁČEK
spríjemnime sviatky pokoja a lásky.
LENDAK CELKOVO PIATY!
Odohrané zápasy Získané body
V nedeľu, 4. marca 2012, sa odohralo posledné kolo IV. Šachovnica Meno hráča
1.
Ing. Tomáš Hudáček
10
5
ligy skupiny D 11 v šachu družstiev. Celkovo bolo do ligy
2.
Dana Stolárová
10
2
zapojených 11 družstiev z regiónu Spiša. Ide o súťaž druž3.
Pavol Stolár st.
6
5
stiev bez rozdielu veku a pohlavia. Našu obec reprezentovalo
3-4.
Mário Dudaško
10
5
dovedna 12 hráčov, pričom, v porovnaní s predošlým rokom,
4-5.
Štefan Dudaško
10
5,5
sme dosiahli výrazný pokrok. Z 10-tich zápasov sme štyri
5-6.
Zuzana Hudáčeková
9
6
vyhrali, tri remizovali a v troch stretnutiach boli lepší súperi.
6-7.
Ján Stolár
4
2
Za pozornosť stoji remíza v zápase s celkovým víťazom z Le6-8.
Marek Dudaško
10
8,5
voče, ako jediné družstvo sme im boli vyrovnaným súperom.
7-8.
Lucia Hudáčeková
4
1
Výsledky jednotlivcov sú uvedené v hornej tabuľke, celkové
7-8.
Pavol Stolár ml.
5
3
poradie v spodnej tabuľke.
8.
Julián Koščák
1
0
Na záver chcem poďakovať všetkým hráčom za zodpoved8.
Ivana Stolárová
1
0
ný prístup k zápasom a vzornú reprezentáciu obce. Taktiež
ďakujem vedeniu spojenej školy a obecnému zastupiteľstvu Poznámka:
za podporu a vytvorenie skvelých podmienok na rozvoj tejto Za víťazstvo je 1 bod, za remízu pol bodu a za prehru 0 bodov.
nádhernej hry v našej obci.
Partie + =
TB1 TB2
Poradie Družstvo
1.
Štart Levoča
10
9 1
0
28
57,0
2.
Partizán Vernár
10
8 1
1
25
51,0
3.
LŠ Poprad
10
7 1
2
22
56,5
4.
ŠK Hranovnica
10
5 0
5
15
45,5
5.
CVČ Lendak
10
4 3
3
15
43,0
6.
Slovan Smižany
10
5 0
5
15
40,0
7.
ŠO Spišská Teplica 10
4 1
5
13
35,5
8.
KdV Kežmarok
10
3 0
7
9
26,0
9.
CVČ Gelnica
10
2 2
6
8
31,5
10.
CVČ Poprad
10
2 0
8
6
25,0
11.
ŠK Bijacovce
10
1 1
8
4
29,0
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
Poznámka:
TB1: Body (3 za víťazstvo, 1 za remízu, 0 za prehru).
TB2: skóre (dosiahnutý počet bodov na šachovniciach).
ING. TOMÁŠ
HUDÁČEK
Lendak 2/2012
18
Šport
STOLNOTENISOVÝ TURNAJ JEDNOTLIVCOV LENDAK 2011 - 5. ROČNÍK
Ďalším zo športových podujatí, ktoré si získava
postupne miesto v kalendári a v mysliach športovcov,
je stolnotenisový turnaj. Jeho 5. ročník sa uskutočnil,
pod záštitou FK Lendak a za podpory Obce Lendak,
28. decembra 2011 v priestoroch telocvične našej
základnej školy.
Turnaja sa zúčastnilo celkovo 30 súťažiacich, 23 mládencov a mužov i 7 dievčat a žien. Nežnejšie pohlavie
hralo systémom každá s každou jednokolovo. Prvenstvo
získala Helena Badovská, druhá skončila Natália Bekešová, pričom obe získali po 10 bodov, ale vo vzájomnom
zápase uspela Helena. Na 3. mieste sa umiestnila Mária
Hudačková, ktorá získala osem bodov.
Kategória mužov bola losovaním rozdelená do
troch šesťčlenných skupín a jednej päťčlennej skupiny, z ktorých
do ďalších bojov postupovali
prví štyria. Hralo sa na 3 víťazné
sety do 11 bodov. Po zápasoch
v skupinách pokračovala súťaž
vyraďovacím spôsobom. Vo finále
sa stretli otec so synom Michal
Neupauer st. a Michal Neupauer
ml. Napokon vyhral a prvenstvo
obhájil Michal Neupauer st. Na
3. mieste skončil Ján Majerčák,
ktorý zdolal Patrika Hudáčeka.
Prví traja boli odmenení diplomami a vecnými cenami. Ostáva si
už len priať, aby turnaj aj naďalej
naberal na kvalite a postupne lákal
čoraz viacej ľudí, ktorí to so stolnotenisovou raketou vedia.
ING. TOMÁŠ HUDÁČEK
1. MIESTO V MIDIMAX VOLLEY
Aj v čase jarných prázdnin neustal športový život na škole. 28.
februára 2012 sa uskutočnil volejbalový turnaj MidiMax Volley
(štvorkový volejbal) za účasti družstiev z Kežmarku a Spišskej
Belej. Hralo sa systémom každý s každým na dva víťazné sety.
Našu školu reprezentovali: Katarína Budzáková, IX.C; Miroslava Galliková, VIII.B; Klaudia Koščáková, IX.A; Rozália
Stolárová, VIII.D; Kristína Halčinová, VIII.B a Anna Neupauerová z VIII.D triedy. Spolu sa odohralo 6 zápasov a naše
dievčatá obsadili 1. miesto. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa
športových zážitkov i úspechov.
Výsledky:
Družstvá
Výsledok (Sety)
Lendak – Kežmarok A
2:0
(25:6, 25:7)
Spišská Belá – Kežmarok B
2:0
(25:6, 25:8)
Kežmarok A – Kežmarok B
2:1
(21:25, 25:16, 15:11)
Spišská Belá – Lendak
0:2
(8:25, 10:25)
Kežmarok A – Spišská Belá
0:2
(13:25, 18:25)
Lendak – Kežmarok B
2:0
(25:2, 25:7)
Poradie:
1. Lendak, 2. Spišská Belá, 3. Kežmarok A, 4. Kežmarok B.
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
MGR. MÁRIA HUDÁČEKOVÁ
Lendak 2/2012
19
Zo života obce
LENIVÝ POTOK - VYREGULOVANIE JARKU VIETE, ŽE ...
DOTERAJŠÍ CCA NÁKLAD: R. 2011 - 6 224,45 €. JANN
VÝSPRAVKY MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE
NAD SPLAŠKOVÝM KANÁLOM PO ZIME
... od 1. 1. 2012 má v správe
miestnu káblovú televíziu nový prevádzkovateľ – spoločnosť SiNET
Telecom s.r.o. z Popradu.
... na sekretariáte Obecného
úradu v Lendaku môžete podpísať
zmluvu o budúcej zmluve pre
plánovanú cestu na Bovoldach
– budúca pokračujúca Jarná ulica.
... na druhú májovú nedeľu, 13.
mája, sa v telocvični pri spojenej
škole chystá Deň matiek, v ktorom
vystúpia deti MŠ, ZŠ a ZUŠ.
... dňa 20. mája 2012 bude konať
v našej farnosti 1. sv. prijímanie.
... v piatok 9. marca 2012 nás
navštívil otec biskup, Štefan Sečka
,ohľadom výstavby nového kostola
v Lendaku a doterajšie práce boli
pozastavené do konečného rozhodnutia otca biskupa.
... od 1.1.2012 máme v obci Spojenú školu Lendak s organizačnými
zložkami: základná škola - ZŠ,
materská škola - MŠ a základná
umelecká škola – ZUŠ.
... oddelenie kultúry sa z technických dôvodov priestorovo rozšírilo
o miestnosť matriky a kancelária
matričného úradu sa presťahovala
na 2. poschodie obecného úradu
vedľa prevádzkarne.
... začiatkom mája 2012 sa zruší
sklad civilnej ochrany v obci a
skladový materiál (masky, ochranné
rúška, detské ochranné vaky a pod.)
sa odvezie do centrálneho skladu v
Slovenskej Ľupči. Dôvod: nedostatok peňazí na prevádzku a údržbu
skladov.
... obec Lendak sa prezentovala
prostredníctvom Prešovského
samosprávneho kraja na 18. medzinárodnom veľtrhu cestovného
ruchu ITF Slovakiatour v Incheba
EXPO Bratislava, konaného 19.
– 22.1.2012.
... obec má nové bezdrôtové hlásiče, obecnú sirénu cez miestny rozhlas a zmodernizovanú bezdrôtovú
ústredňu z projektu Modernizácia a
rekonštrukcia miestneho rozhlasu,
dotácia 13 000 € z ministerstva
financií, čerpanie na základe verejného obstarávania 12 559,30 €
z toho:11 303,37 € štát, 1 255,93
€ obec. Nové bezdrôtové hlásiče
boli namontované takto: 036. ZUŠ;
037. Dvor; 038. Jarná 25; 039. J.
Vojtaššáka 7; 040. J, Vojtaššáka 3;
041. Partizánska 46; Na budove
ZUŠ je bod pre spustenie sirény
cez MR a je pod dohľadom kamery.
Nový systém obsahuje aj modul
zasielania SMS správ – nevýhoda:
SMS je platená služba, náklady
znáša odosielateľ SMS.
... od 2. septembra 2011 je novým správcom oficiálnych stránok
obce Lendak Mgr. Marek Žmijovský a webová stránka obce si
obliekla nový šat.
... dňa 30.3.2012 sa po prvýkrát miestna knižnica zapojila
do celoslovenskej akcie Noc s
Andersenom.
... sa v obci majetkovoprávne
vysporiadavajú pozemky pod
miestnymi komunikáciami.
JANN
JANN
FOLKLÓRNY SÚBOR ŠAFRÁN Z ČESKEJ
REPUBLIKY VYSTÚPI V LENDAKU
Dňa 27. mája 2012 o 15.00 hod. vystúpi v miestnom bývalom kine
Goral Folklórny subor ŠAFRÁN z Jablonca nad Nisou. Vstupné bude
dobrovoľne. O sebe nám napísali:
„Soubor vznikl v roku 1995, ale někteří jeho členové se zajímají o
folklor již řadu let. V roce 1997 byl založen dětský soubor ŠAFRÁNEK.
Chodí sem děti od 5 do 15 let.
V současné době má ŠAFRÁN 28 členů, z toho 9 členů kapely. Zaměřili jsme se na lidové písně a tance z Podještědí, Podkrkonoší a Pojizeří. V
programu máme též tanec „Česká beseda“, se kterým jsme se na oblastní
soutěži umístili na 1. místě.Vystupujeme v krojích, které jsou kopiemi
původních krojů z této oblasti. Soubor úzce spolupracuje s Městským
úřadem v Jablonci nad Nisou, s Muzeem skla a bižuterie a Vlastenecko-dobročinnou obcí Baráčníků v Jablonci nad Nisou/Mšeně.
Hlavním posláním souboru je přinášet lidem radost a úsměv, oslavovat
krásy života tancem a písní a představovat lidové zvyky z této oblasti.
DOŽÍNKY, TOLCŮV DVŮR
Mimo Jablonec nad Nisou a Českou republiku navštívil soubor Malorku, Německo, Polsko, Francii, Belgii, Tunis, Mexiko, Řecko a Itálii.
Vedoucí: Aleš Václavík, Tel: 607 636 927, Mail: [email protected]
cz, Web:www.safranjbc.cz. Vedoucí kapely: Jaroslav Hajský a Jan Meloun. Choreograf: Jaroslava Václavíková, Vlastimil Stecker. Adresa: FS
ŠAFRÁN, Malá Janovská 7, 466 05 Jablonec nad Nisou.“
TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
20
Lendak 2/2012
Zo života obce
FAŠIANGOVÉ FURMANSKÉ PRETEKY V LENDAKU DŇA 19. 2. 2012
Lendak je známy aj tým, že sa tu chová veľa koní aj v dnešnej dobe, a Disciplína: SLALOM S DREVOM
tak priaznivci furmanských záprahov sa rozhodli zorganizovať furmanské
Meno
Štartové
Meno
Adresa
koňa
preteky na snehu.
číslo
furmana
P
Latku si postavili vysoko, lebo chceli dostať na tieto preteky slovenPetrenko
Vikartovce
5
KATA
skú špičku v tejto disciplíne, čo sa im aj podarilo. Tak sme mohli vidieť
Jaroslav
pod Kicorou (kopec nad Lendakom) majstrov Slovenska z roku 2005
Majerčák
Lendak
2
CIGAN
Ondrej
a 2008 Pardusa Petra z Hniezdneho a majstra Slovenska z roku 2007 a
PD
Neupauer
niekoľkonásobného vicemajstra SR Raškeviča Michala z Kamienky a
Krížová
1
CELIA
Peter
Ves
ďalších účastníkov furmanskej ligy, ako Karpaš Marián zo Štôly, Jurko
Pardus
Hniezdne
10
PAT
Emil z Radatic, Petrenko Jaroslav z Vikartoviec, furmanov zo Ždiaru
Peter
Koščák Ján, Slodičák Ján a samozrejme lendacká elita, a to Majerčák
Raškevič
Kamienka
12
KUBO
Ondrej, Vida Vladimír, Koščák Dušan, Neupauer Ján a z PD Tatry Spišská
Michal
Belá-Krížová Ves Neupauer Peter.
Vida
Lendak
JERGUŠ
4
Vladimír
Videli sme súťažiť dvanásť záprahov. Za mohutného povzbudzovania
Koščák
divákov, ktorí došli v hojnom počte, sme videli zaujímavé furmanské
Lendak
3
ĎURO
Dušan
preteky. Pekným spestrením bola aj súťaž skijöringu a Lenka Vrábelová
Jurko
Radatice
13
PEJO
nám ukázala, čo dokáže ťažký kôň a aj preňho v netradičnej disciplíne
Emil
Prešov
skok cez prekážku, ktorá mala výšku 100 cm.
Koščák
Ždiar
11
VOJTEK
Ján
Veľké poďakovanie patrí organizátorom pretekov, ktorými boli NeNeupauer
upauer Jakub, Majerčák Valent, Neupauer Šimon a Neupauer Ján, ktorý
Lendak
8
BAŠA
Ján
súťaž odmoderoval.
Slodičák
Ždiar
14
PEJO
Súťažiaci dostali víťazné poháre, kokardy a finančné odmeny, na ktoré
Ján
im prispeli organizátori a sponzori. Ozvučenie pretekov a prezentáciu
Karpaš
Štôla
6
GITA
Marián
výsledkov zabezpečil Obecný úrad Lendak.
VÝSLEDKOVÉ LISTINY
Disciplína: Najsilnejší kôň pod Kicorou
Čas
Umiestnenie
JULA
1,39,73
1
KAŠTAN
1,43,55
2
CILIA
1,44,82
3
MAT
1,45,18
4
FUXO
1,46,22
5
PEJO
1,46,28
6
PEJO
1,46,66
7
GŇADY
1,48,52
8
MAČEK
1,55,48
9
ŠAŇO
1,57,14
10
FRICO
1,57,77
11
AĎA
1,58,52
12
Disciplína: NAJSILNEJŠÍ PÁR KONÍ POD KICOROU
Adresa
Meno
koňa
Dosiahnuté
metre
Umiestnenie
Raškecič
Michal
Kamienka
Fuxo
39,60
1
3
Petrenko
Jaroslav
Vikartovce
Kata
37,70
2
12
Pardus
Peter
Hniezdne
Mat
33,20
3
5
Jurko
Emil
Radatice
Prešov
Pejo
17,70
4
12,00
5
Karpaš
Marián
Štôla
Koščák
Dušan
Lendak
Pejo
8,60
6
Majerčák
Ondrej
Lendak
Kaštan
2,00
7
Dosiahnuté
metre
Umiestnenie
Pejo
74,80
1
Kubo
Fuxo
73,40
2
Vikartovce
Kata
Jula
73,00
3
Lendak
Jerguš
Pejo
60,00
4
Hniezdne
Pat
Mat
50,00
5
Radatice
Prešov
Pejo
Gňady
40,40
6
Štôla
Gita
Aďa
38,00
7
Ždiar
Vojtek
Maček
30,00
8-9
Ždiar
Pejo
Frico
30,00
8-9
Lendak
Baša
Šaňo
20,00
PD
Krížová
Ves
10
Célia
Cília
10,08
11
Lendak
Cigán
Kaštan
Meno
furmana
Meno
furmana
Aďa
Meno
koňa
Ľ
4
10
13
6
11
14
8
Koščák
Dušan
Halčin Ján
Raškevič
Michal
Petrenko
Jaroslav
Vida
Vladimír
Pardus
Peter
Jurko
Emil
Karpaš
Marián
Koščák
Ján
Slodičák
Ján
Neupauer
Ján
1
Neupauer
Peter
2
Majerčák
Ondrej
Adresa
Meno
koňa
P
Meno
koňa
Ľ
Lendak
Ďuro
Kamienka
Disciplína: SKIJÖRING
Štartové
číslo
1
Meno jazdca
Meno lyžiara
Čas
Umiestnenie
Vrábelová
Lenka
Kežmarok
Meno
koňa
Olejárová Stela
Celia
45,60
1
Cilka
48,24
2
Zerina 1,03,2
3
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
3
2
Vrábelová
Lenka
Kežmarok
Majerčák Ján
Lendak
Schmidtová
Monika
Majerčák Jakub
ING. NEUPAUEROVÁ HELENA
Lendak 2/2012
Zo života obce
21
EXKURZIA ŽIAKOV 2. ROČNÍKA ZŠ O MIESTNEJ SAMOSPRÁVE
PONIEKTORÍ DRUHÁCI MALI ZÁUJEM O KRESLO STAROSTU OBCE. JANN
MIESTNI SÚBORISTI SA FOTILI DO PUBLIKÁCIE O ĽUDOVÝCH KROJOCH, 28.2.2012
Na fotenie si Poliaci vybrali miestne múzeum ľudovej kultúry. Ide o sériu publikácii financovanej z projektu
EÚ v rámci poľsko – slovenskej spolupráce. Vydavateľ: Miejski Ośrodek
Kultury w Nowym Targu, www.mok.
nowytarg.pl. Múzeum Kežmarok je
v úzkej spolupráci pri tvorbe týchto
kníh za slovenského partnera. Kniha
by mala uzrieť svetlo sveta v júli 2012
na EĽRO v Kežmarku. Okrem iného
už vyšli publikácie o jedlách z oboch
strán a tiež vyšiel Lexikón tatranských
fotografov a fotoateliérov na území
Poľska a Slovenska: v Tatrách, na
Podhalí, Orave, Spiši a Liptove do
roku 1939.
JANN
KARNEVAL V MŠ 2012
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
JANN
Spoločenská kronika
77 rokov
OSEMSMEROVKA
22
BLAHOŽELÁME!
OSLÁVENCI
50 rokov
Apríl: František Halčin, Revolučná
79; Rozália Halčinová, Tatranská
2; Rozália Galliková, Hlavná 2;
Máj: Ján Nebus, Školská 14; Anna
Neupauerová, Sv. Rodiny 37; Rozália Špaková, Nová 45; Rozália
Žmijovská, Revolučná 47; Mária
Halčinová, Pod Kicorou 19; Jún:
František Háber, Slnečná 25; Anna
Suchanovská, Slnečná 2; Veronika
Vidová, Hlavná 133; Žofia Bátoryová, Potočná 6;
55 rokov
Apríl: Vojtech Halčin, Hlavná 86;
Katarína Lizáková, Hlavná 140;
Mária Birošíková, Nová 32; Anna
Halčinová, Tatranská 14; Máj:
Ján Kubis, Potočná 37; Veronika
Hudáčková, Poľná 3; Jún: vdp.
Jakub Grich, Hlavná 113; Anna
Koščáková, Hlavná 16; Helena
Budzáková, Revolučná 51; Mária
Halčinová, Hlavná 121;
60 rokov
Apríl: Rozália Koščáková, Mlynská 38; Helena Dudášková, Poľná
52; Mária Koščáková, Nová 34;
Žofia Galliková, Nová 67; Viktória
Neupauerová, Vysoká hora 10;
Máj: Mária Neupauerová, Revolučná 93; Mária Halčinová, Tatranská 26; Jún: František Fudaly, Tatranská 36; Ján Budzák, Sv. Rodiny
34; Anna Majerčáková, Poľná 28;
František Selvek, Slnečná 7;
65 rokov
Apríl: Anna Žmijovská, Tatranská
156; Štefan Gončár, Mlynská 7;
Mária Majerčáková, Partizánska
35; Máj: Ján Lizák, Tatranská
150; Verona Girgová, Nová 38;
Mária Badovská, Školská 12;
Anna Halčinová, Revolučná 31;
Jún: František Suchanovský, Jána
Pavla ll. 31; Viktória Budzáková,
Na Kosorku 33;
70 rokov
Apríl: Vojtech Dudaško, Hlavná
38; Rozália Badovská, Mlynská
25; Máj: Zuzana Majerčáková,
Poľná 18; Veronika Budzáková,
Mlynská 29;
75 rokov
Apríl: Helena Halčinová, Pot. 50;
76 rokov
Máj: Žofia Galliková, Hlavná 92;
Júlia Koščáková, Hlavná 1; Mária
Kačmarčíková, Partizánska 24;
Apríl: Vojtech Majerčák, Hlavná 5;
Máj: Ján Dvorčák, Hlavná 36; Jún:
Pavel Halčin, Tatranská 107;
78 rokov
Apríl: Mária Smoleňáková, Potočná 47; Máj: Ján Britaňák, Tatranská
135; Ján Ripka, Hlavná 134;
79 rokov
Máj: Anna Budzáková, Hlavná 30;
Jún: František Neupauer, Pot. 36;
80 rokov
Máj: Mária Lizáková, Part. 30;
81 rokov
Jún: Anton Gallik, Zadná 45; František Gallik, Kostolná 20;
82 rokov
Apríl: Rozália Vidová, Hlavná 123;
Máj: Mária Háberová, Part. 16;
83 rokov
Jún: Mária Majerčáková, Hlavná 3;
Anna Žmijovská, Poľná 6;
84 rokov
Máj: Anna Galliková, Mlyn. 79;
99 rokov
Máj: Rozália Majerčáková, Hlavná
58;
Lendak 2/2012
Použité slová: PLATA, MOLINÉZIA,
OCELAT, LOTOS,
N I G R O FA S C I ATUS, MACH,ECHINODORUS,
AKARA, TIGER
LOTOS, LEKNO,
VA L I S N E R I A ,
PTEROFILUM, TETRA, MRENKA,
FANTÓM ČIERNY, RAMIREZKA,
ANUBIAS, KANČÍK, CICHLASONA, HEROS, ENDLERKA, MEČÚŇ, DISKUS, KLAUN, GURAMA,
L020, PANDA, ZEBRA, L397, GOLD, L180, L47. D. ŠPAK, IX.C
Správna odpoveď z minulého čísla: SLOVENSKÝ JAZYK. Výherca:
[email protected] Cenu si môžeš prevziať v redakcii časopisu. Správne odpovede z dnešnej tajničky zasielajte na adresu časopisu
Lendak, prípadne e-mailom na adresu: [email protected], do
REDAKCIA
konca júna 2012.
N
I
G
R
O
F
A
S
C
I
A
T
U
S
R
Z
E
P
A
N
O
S
A
L
H
C
I
C
S
A
P
M
T
E
N
D
L
E
R
K
A
G
T
A
F
L
A
E
K
C
V
A
L
I
S
N
E
R
I
A
A
C
R
L
L
H
E
R
O
S
Z
R
D
B
N
T
H
O
A
0
T
I
F
B
G
E
L
I
U
T
A
N
F
U
2
R
V
N
A
O
B
O
S
N
Ó
E
Á
I
N
0
Á
A
U
O
L
R
T
K
A
M
M
O
L
I
N
É
Z
I
A
D
A
O
U
L
Č
L
C
U
M
R
E
N
K
A
L
O
S
S
4
I
L
E
M
E
Č
Ú
Ň
T
A
K
A
R
A
7
E
O
L
E
K
N
O
G
U
R
A
M
A
U
J
R
T
A
J
P
A
N
D
A
T
L
1
8
0
S
N
O
T
E
R
A
M
I
R
E
Z
K
A
O
E
Y
S
K
A
N
Č
Í
K
*
T
L
3
9
7
H
*
OBEC LENDAK VYHLASUJE
v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov a zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone
3. 1. Karolína Koščáková; 6. 1. práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
Matúš Lizák; 7. 1. Natália Neupauerová; 18. 1. Tobias Neupauer; výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľ/- ka
Spojená škola, Školská 535/5, Lendak s organizačnými zložkami:
20. 1. Karolína Budzáková; 23.
1. Katarína Galliková; 26. 1. Ján Základná škola , Školská 535/5, Lendak; Materská škola, Školská 1146/3,
Neupauer; 31. 1. Pavol Majerčák; Lendak; Základná umelecká škola ,Školská 595/1, Lendak
Uchádzač o miesto riaditeľa školy musí: a/ byť bezúhonný, b/ spĺňať
2. 2. Barbora Galliková; 7. 2. Matúš
Lizák; 9. 2. Štefan Gallik; 11. 2. osobnostné a morálne predpoklady na požadované miesto, c/ spĺňať predStanislava Halčinová; 12. 2. Diana poklady podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v
Majerčáková; 16. 2. Adrián Koš- školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
čák; 18. 2. Eliška Neupauerová; 20. a § 34 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch
2. František Koščák; 26. 2. Laura a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, •
Gontkovská; 4. 3. Michaela Sta- kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa zákona
rinská; 7.3. Lukáš Hudáček; 14.3. č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene
Laura Neupauerová; 29.3. Martin a doplnení niektorých zákonov, v príslušnej kategórii alebo podkategórii,
Halčin; 30.3. Timotej Jašňák; 9.4. • vykonanú prvú atestáciu, • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe, •
Matias Majerčák; 10.4. Damián najneskôr do troch rokov od ustanovenia do kariérovej pozície vedúceho
Dvorčák; 11.4. Katarína Majerčá- pedagogického zamestnanca ukončiť funkčné vzdelávanie.
Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o
ková; 12.4. Stanislav Mačaj; 14.4.
účasť na výberovom konaní: • doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,
Anna Budzáková.
• doklad o vykonaní prvej atestácie (§ 49 a 50 zákona č. 317/2009 Z.z. o
pedagogických zamestnancoch...) alebo doklad o absolvovaní prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady (§ 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o
1. 10. 2011 – Šimon Jašňák a Beáta pedagogických zamestnancoch...), • doklad o absolvovaní prípravy vedúHalčinová; 5. 11. 2011 – Martin cich pedagogických zamestnancov (len v prípade absolvovania štúdia), •
Chovanec a Lucia Hudáčeková; osobný dotazník, • profesijný štruktúrovaný životopis, • výpis z registra
19. 11.2011 – Karol Budzák a Anna trestov nie starší ako 3 mesiace, • návrh koncepcie rozvoja školy v rozsahu
Stupáková; 7. 1.2012 - Maroš Gallik najviac 5 strán, • potvrdenie (čestné vyhlásenie) o pedagogickej praxi, •
a Veronika Birošíková; 4. 2. 2012 súhlas so spracovaním a evidovaním osobných údajov počas VK.
Peter Rakovský a Veronika Opren(POKRAČOVANIE NA STR. 24)
deková; 11. 2. 2012 – Lukáš Háber
a Jana Javorská; 18. 2. 2012 - Ján
Halčin a Mária Halčinová;
21. 3. : František Budzák, nar. 20. 5. 2011; 8. 4.: Vincent Háber, nar. 14.
Ž. STUPÁKOVÁ, MATRIKÁRKA 1. 1928; 10. 4.: Verona Fudalyová, rod. Batoriová, nar. 4. 2. 1925;
NARODENIA
SOBÁŠE
Všetky právaÚMRTIA
vyhradené
2012
© obec Lendak
23
Lendak 2/2012
Zo života obce
ORGANIZUJE SA ZBIERKA POUŽITÉHO OBLEČENIA
Obecný úrad Lendak, v spolupráci s Diakonií Broumov, vyhlasuje
zbierku použitého oblečenia. Do zbierky môžu občania priniesť:
- oblečenie na leto a zimu, pre deti i dospelých,
- lôžkoviny, posteľnú bielizeň, uteráky, utierky, záclony,
- látky (minimálne 1m2, prosíme, nedávajte nám odrezky a zbytky
látok),
- domáce potreby (riad – hrnce, panvice, poháre, hrnčeky, taniere),



- periny ( náplň perie, vata), vankúše, deky,
- Obuv: nepoškodenú, zviazať gumičkou, aby sa páry nestratili,
- hračky.
Uvedené veci prineste do bývalého kina Goral v termíne 3. - 4. mája
2012 od 8.00 do 18.00 hod. Vyzbieraný materiál bude z 90 % spracovaný a ďalej využitý. Poslúži ľuďom v núdzi i ako materiál k ďalšiemu
priamemu spracovaniu.









    
   
     
    
      
     















 

 

 


















ĎAKUJEME A TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ
Navrhované zmeny
územného plánu
obce Lendak,
február 2012
Na sekretariáte obecného úradu
sa nachádza aktualizácia územného plánu obce Lendak, ktorá
rieši budúcu individuálnu bytovú
výstavbu, rozšírenie cintorína, športoviská, rekreačné plochy, miestne
komunikácie, premostenia a pod.
Územný plán počíta s rozšírením
zastavaného územia obce Lendak
najviac smerom na Tatranskú Kotlinu, popod Kicoru, až k penziónu
Harmónia, Vysoká hora a Rovinky.
Vaše pripomienky k návrhu územného plánu môžete adresovať na
Obecný úrad v Lendaku do konca
apríla 2012.
JANN
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
Kaleidoskop
24
Lendak 2/2012
POLIACI Z DRUŽOBNÉHO MESTA NA NÁVŠTEVE, 19. 2. 2012
ZĽAVA: ANDRZEJ OWCZAREK - PREDSEDA MESTSKEJ RADY, HENRYK
BRZYSZCZ - PRIMÁTOR MESTA, ĽUBOMÍR MAČKO - RIADITEĽ
SPOJENEJ ŠKOLY, PAVEL HUDÁČEK - STAROSTA OBCE, ANDRZEJ
BŁASZCZYK - SEKRETÁR MESTA.
Cieľom stretnutia bola dohoda o tohtoročnej spolupráci s partnerským
mestom Konstantynowym Lódzkim formou výmenných pobytov detí.
KARNEVAL V MATERSKEJ ŠKOLE
Fašiangy sú čas zábavy, tancovania, masiek, a preto sa ani tento
rok nezaobišiel bez karnevalovej
zábavy v našej materskej škole.
Deti boli od samého rána plné
očakávania, kedy sa to už všetko
začne. A dočkali sa. Pani učiteľky a
mamky ich obliekali do kostýmov,
ešte pár fotiek a poďme sa zabávať.
Presunuli sme sa cez spojovaciu
chodbu do základnej školy, kde nás
čakala vyzdobená telocvičňa. Pán
riaditeľ nás pekne privítal a zábava
sa začala. To vám bolo krásnych
masiek: dievčatá sa premenili na
krásne princezné, vily, ježibaby...
Chlapci vyzerali ako skutoční superhrdinovia a stavitelia. Nechýbali
rôzne zvieratká, klauni, čarodejníci,
králi. Ani pani učiteľky nezaostávali
a prišli „zamaskované“, že by ich
nikto nespoznal. Najprv sa nám
predviedla každá trieda osobitne a
v každej boli naozaj rôzne masky.
A potom už len tanečnú zábavu
striedali rôzne súťaže. Rodičom
sa spočiatku veľmi súťažiť nechcelo, ale my sme ich predsa len
prehovorili. Veď kto by si nechcel
zaskákať vo vreci, sadnúť si na balón, preťahovať sa lanom, či nechať
sa kŕmiť jogurtom? Všetci súťažili
statočne, a preto si zaslúžili sladkú
odmenu. No a keď nám zahrali na
ľudovú nôtu, roztancovali sa nielen
nôžky našich detí, ale aj rodičia sa
pridali do veselej zábavy. Tlieskalo
sa, skákalo, točilo, až prišiel čas
poslednej piesne. Deti si za svoje
krásne masky zaslúžili potlesk a
samozrejme aj sladký cukrík. A ešte
jeden potlesk a už je naozaj koniec.
Našich 30 detí, spolu s dozorom, pôjde na Dni Konstyntynowa Lódzkiego
od 31. 5. – 3.6. 2012 a na oplátku budeme hostiť poľské deti na začiatku
prázdnin v našej Spojenej škole Lendak, kde sa zúčastnia žiackej letnej
olympiády.
Projekt vzájomnej spolupráce sa netýka len detí, dvere a možnosti sú otvorené pre obe strany a všetkých občanov. Záleží od nás, našich možností, nápadov a financií.
JANN
Niektoré deti odišli so svojimi
mamkami domov, ostatné deti
sa naobedovali. A keď už ležali
v postieľkach, nemohli sa pani
učiteľkám vyrozprávať, aké to
bolo super a aké krásne masky
boli na tom našom škôlkarskom
karnevale.
Veď najkrajšie je, keď detské
tváričky žiaria šťastím a my sme
naozaj radi, že sa nám podaril zas
jeden krásny karneval. Všetky
masky boli krásne a všetky vyhrali, pretože deti ich predviedli s
úprimnosťou v srdiečku.
LENKA GRICHOVÁ, UČ. MŠ
OBEC LENDAK VYHLASUJE
(POKRAČOVANIE ZO STR. 22)
Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s
požadovanými dokladmi (úradne overené fotokópie) na adresu: Obecný
úrad Lendak, Kostolná 194/14, 059 07 Lendak.
Obálku označiť v ľavom hornom rohu ,,Neotvárať- výberové
konanie - riaditeľ/ka Spojená škola s org. zložkami Lendak“
Dátum uzávierky prijímania žiadosti o účasť na výberovom konaní
je 18. 5. 2012 do 15.00 hod. Rozhodujúci je dátum na pošt. pečiatke,
resp. podateľne OcÚ v obci. Dátum, miesto a čas výberového konania
oznámi prihláseným uchádzačom rada školy.
PAVEL HUDÁČEK, STAROSTA OBCE V. R.
Lendak - Občasník o živote obyvateľov obce. Šéfredaktor: Ján Neupauer. Redakčná rada: Monika Budzáková, Ing. Miroslava Sisková, Sr. Marta
Tarkošová. Editor: Mária Neupauerová, Mária Girgová. Jazyková redaktorka: PaedDr. Mária Budzáková. Grafická úprava: Ing. Monika Mazureková a
Ján Neupauer. Fotograf a fotografie: Ján Neupauer, MŠ, PaedDr. Mária Budzáková, Ing. Tomáš Hudáček, Mgr. Mária Hudáčeková, Ing. Monika Mazure-
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
ková, Mgr. Ján Stupák, Mgr. Anton Lojek, Mgr. Iveta Pavlíková, Archív ZŠ, http://www.katolici.szm.com/ZIVOTOPISY/Jul/Kateri-Tekakwitha.JPG. Názov
a sídlo vydavateľa: Obec Lendak, OcÚ, Kostolná 14, 05907 Lendak, IČO: 00326321. Adresa redakcie: Redakcia časopisu Lendak, Kostolná 14, 059 07
Lendak, tel.:052/4685871, fax: 052/4685873, e-mail: [email protected]; www.lendak.sk. Adresa inzercie: Totožná s redakciou. Uzavierka: 30 dní
pred vydaním čísla. Rozširuje: obecný úrad, redakcia. Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu a krátenie textov. Nevyžiadané rukopisy a fotografie
nevracia. Tlač: Tlačiareň Kežmarok, Priekopa 21, 060 01 Kežmarok, tel.: 052/4523207. Náklad: 500 ks. Evidenčné číslo: EV 685/08. ISSN 1335-3845.
Download

Prezrieť - obec LENDAK