GTS Data Storage
Nothing
more than secured
data
Hosting
kľúčových
BPM (Business
Process Management) systémov
Managed and icT solution
Problém:
Poskytnutie výpočtových zdrojov na hostovanie
BPM (Business Process Management) systémov
na podporu procesného riadenia firmy
Aplikované riešenia GTS:
GTS Virtual Hosting, GTS Backup, GTS IP VPN
Výsledok:
Rýchla a flexibilná implementácia, vysoká a
garantovaná dostupnosť, rýchle prispôsobenie
sa narastajúcemu objemu dát
Pôsobnosť zákazníka:
bankovníctvo, poisťovníctvo, finančné služby,
finančno-obchodné spoločnosti
„Virtualizácia je synonymom pre rýchle nainštalovanie systému a žiadne problémy so
GTS Data Storage is a suite of fully integrated solutions that meet the specific performance and protection requirezaobstaraním alebo oneskoreným dodaním potrebnej infraštruktúry – teda perfektné
ments for enterprise data. By eliminating costly capital outlay, GTS products leverage fully redundant shared and
riešenie storage
pre skúšobné,
inovačné
projekty.“
vedúci
IT oddelenia
GTS
dedicated
area networks
(SANs) for
continuous
high availability
and operational
efficiency.
GTS Data Storage is offered at different performance levels, as well as an individually dedicated storage solution,
Základné predpoklady
Výzvy
Riešenie
each complemented by a broad range of managed services.
Administrácia aplikácií a procesného
riadenia (Business Process Management – BPM) je zásadnou témou vo
všetkých spoločnostiach.
BPM sa zvyčajne venuje podpore pro// Service
BeNefiTS
cesov riadenia
firmy – HR,
financie,
nákup, projektový a produktový maa pod.
– ktoré vyžadujú
•nažment
Business
& Enterprise
Cusurčité pracovné postupy, schvaľovacie
tomer oriented – carrier grade
procesy a správu dokumentov.
Spoločnosti automatizujú stále viac a
viac procesov a neustále čelia problémom s výkonom a životnosťou svojich
podporných systémov.
ture (Cisco,
Systém
BPM sa NetApp)
musí rozvíjať spoločne
s organizáciou. Tento proces tak musí
• Data Center SAN – redundant
odrážať rastúce požiadavky na:
Tradičný
neeasy prístup
to scalezahŕňa
up to zvyčajne
meet
efektívnu, vyhradenú a drahú serverogrowing requirements for data
vú architektúru s vysokým výkonom,
storage
space až príliš veľká na
ktorá
je spočiatku
to,
aby sa vyrovnala -s the
nepredvídateľ• Cost-effective
lowest
ným nárastom v budúcnosti.
Storage
storage and network infrastruc-
network infrastructure with
to flexibilného
connect iSCSI
or Fiber
• ready
zaistenie
výpočtového
výkonu – ports
spoločnosť automatizuje Channel
stále viac a viac procesov
• Professional Services – GTS
• engineer
priestor na
ukladanie
support
forvšetkých
data mi-dát
gration, configuration and day• bezpečné a spoľahlivé zálohovacie to-day operations
riešenie, ktoré je schopné dlhodobo zaistiť kontinuitu
informácií
• Guaranteed
Service
Level
Agreement and 24×7×365
• vylepšenie interných používateľských
customer service
skúseností
Plánovanie kapacity, správa nárastu dát
a plánovanie komplexnej konfigurácie
budú
východiskovými
požiadavkami na
STANDARD
STORAGE
budúce úložné systém, a budú potrebné
FEATURES
na optimalizáciu zdrojov.
• Flexible storage space –
possible TCO - pay according
to use
Rýchlo
sa rozvíjajúca spoločnosť môže
náhle
spotrebovať
všetky
výpočtové
• Tiered
Storage
- three
storage
zdroje a s ťažko sa rozširujúcou archiperformance
levels
for
different
tektúrou bude donútená zaplatiť doneeds
critical,
high a
konca
viac,(business
aby zaručila
bezpečnosť
kontinuitu
všetkých
performance
or dát.
standard data)
Prístup GTS pri zavádzaní BPM systémov uvoľňuje ruky vedúcim IT oddelení a odbremení ich od plánovania
kapacity zdrojov, komplexného nákupného procesu aj zložitého uvádzania
do prevádzky.
Outsourcované
virtuálne datacentDEDiCATED STORAGE
rum zaručí nielen dlhodobú životnosť
FEATURES
riešení, ale aj prístup k takmer ne• Single tenant
storage
in- a
vyčerpateľným
zdrojom
robustnej
redundantnej
platformy.
frastructure
dedicated to one
customer if Standard Storage
Ako vedúci IT oddelenia sa už nebunot sufficient
deteoffering
musieť isvyrovnávať
s údržbou
alebo
nefunkčnosťou
hardvéru. Vaše
• Storage
self-management
virtuálne zariadenie sa nikdy neopo– option of self-managing the
trebuje a GTS vždy zaručí údržbu a
Dedicated
Storage
space
with
postupnú
aktualizáciu
vášho
dátového
available
tools predstáv.
(GUI or comcentra
podľa vašich
mand line level)
Cieľom GTS je:
End users
Headquarter
- posilniť fungovanie vašej firmy
prostredníctvom efektívneho
výpočtového výkonu a znížiť s
pomocou služieb GTS vaše
náklady na zaistenie a správu
IT infraštruktúry,
VPN
of
of
BPM
sandbox
in
- poskytnúť najkvalitnejšie dátové
centrum a technológie tak, aby
sa dala zaistiť nepretržitá dostupnosť pre vaše aplikácie, a tým aj pre vaše podnikanie.
ale
ng
vel
On-demand
Virtual Machines
he IT
nning
sses.
enter
term
ccess
Cloud Servers
Production
Expand server
as needed
Expand disk space
when needed
Pay as you go
Infraštruktúra dátových centier GTS zodpovedá najvyšším odborovým štandardom, ktoré presvedčili už mnoho
malých
a stredných firiem aj veľkých korporácií
na hostovanie svojich aplikácií. Servery, dátové úložiská, backuNetApp and CommVault) and the
● reduce your expenditures on IT
povacie nástroje v podobe platforiem sa poskytujú na komponentoch od renomovaných výrobcov (Cisco, Dell, HP,
virtualization layer supported by the
infrastructure management and
NetApp, CommVault).
world market leader, VMWare.
procurement
ve to
ce or
e will
S will
ously
Backup
Ako virtualizačná vrstva sa používa technológia spoločnosti VMware – v súčasnosti jediný priemyslový etalón alebo
Each GTSa uznávaný
virtual machine
is
● applyresp.
cutting
edge data
center
formát,
štandard,
ktorý
je široko využívaný
na virtualizáciu
v rámci firemného segmentu.
and
computing
technologies
delivered with a robust, enterprise-
Dostupnosť
služby round-the-clock
je zaručená nielen zclass
technickej,
ale platform
aj zmluvnej
stránky (SLA). Každý virtuálny stroj GTS je
computing
located
– to ensure
doručený
na redundantnej platforme, postavený
z komponentov
od renomovaných výrobcov a vybavený odolnou
at a professional
GTS Data Center.
performance and 100 % uptime
počítačovou platformou najlepšou vo svojej triede, ktorá je umiestnená v profesionálnom dátovom centre GTS.
to your business.
Access to a spolu
management
console GTS Professional Services pre riadiace
Prístup k správe servera cez konzolu predstavuje
s poskytovaním
with GTS
professional
services
GTS dataako
center
centrum,
aj infrastructure
s odbornýmimeets
službami GTS
dôležitú
základňu,
ktoráand
vám zaručuje rýchlu aktualizáciu a kontrolu
resources to ensure performance
the highest služieb.
industry standards with
ponúkaných
with
tion
storage equipment provided by the
leading suppliers (Cisco, Dell, HP,
monitoring and fast upgrades.
Výsledok:
•
Skrátenie času dodania nových verzií softvéru
•
Zaručená dostupnosť systémov BPM
•
Zvýšený výkon v regionálnych pobočkách
•
Kapacita pre rýchly rast
•
Flexibilita a škálovanie služby
ocate and move
resources
when and
they are needed,
as required.
• computing
Rýchla
adaptácia
nawhere
narastajúci
objem
dát
alability and flexibility; pay only for what you really need.
o ensure that customers can securely access their business data no matter where the source data is located.
availability, robust data network connectivity between all company branches.
Riešenie GTS:
Tieto produktové riešenia vám umožňujú alokáciu a ľubovoľnú zmenu výpočtového výkonu a dátového úložiska kedykoľvek a kdekoľvek podľa
vašich aktuálnych potrieb
GTS Virtual Hosting – maximálna škálovateľnosť a flexibilita výpočtových zdrojov
GTS Backup – špeciálne navrhnuté riešenie na zálohovanie dát a zaistenie kontinuity firemných dát bez ohľadu na to, kde sú umiestnené
ONS IN CENTRAL EUROPE:
Riešenia GTS IP VPN umožňujú vytvorenie privátneho, robustného sieťového prepojenia s vysokou dostupnosťou medzi jednotlivými
re enhancement of your telecommunication networking within the Central European region, please contact us.
pobočkami spoločnosti
V prípade záujmu o podrobnejšie informácie nás kontaktujte na adrese:
GTS Slovakia, a. s. / Aupark Tower / Einsteinova 24 / 851 01 Bratislava / tel. +421 2 23 487 111 / e-mail: [email protected] / www.gts.sk
Download

Stiahnite si toto riešenie v PDF