Postup pre spustenie internetovej aktualizácie pre Linux
(verzia Klient/Server).
Od verzie systému ASPI 13 + je možné používať internetovú aktualizáciu
i prostredníctvom HTTP protokolu.
TECHNICKÉ POŽIADAVKY:
- minimálne voľné miesto na disku - 10 GB
- otvorený port pre komunikáciu 10 000 pre TCP
- otvorený port pre komunikáciu 80 alebo 3128 pre HTTP
- IP adresa nášho aktualizačného ASPI servera je 195.122.196.231
Aktualizácia pomocou TCP protokolu
Pred dokončením Naplánovanej úlohy v CRONe je dobré zadať voliteľné parametre. Voliteľným parametrom je –l
(vytvorenie a uloženie log súboru)
Príklad: MM HH * * */aspi/aspiiu -l /aspi/akt.log
(úloha sa spustí v HH:MM každý deň)
Aktualizácia pomocou HTTP protokolu bez nastavenia PROXY
Pre dokončením Naplánovanej úlohy v CRONe je dobré zadať voliteľné parametre. Prvý parameter –H určuje, že
aktualizácia prebehne cez http. Druhý parameter je pre vytvorenie log súboru (viď vyššie).
Príklad: MM HH * * */ aspi/aspiiu -H -l /aspi/akt.log
(úloha sa spustí v HH:MM každý deň)
Aktualizácia pomocou HTTP protokolu s nastavením PROXY
Pokiaľ potrebujete nastaviť PROXY, použite parameter –p (príklad proxy: proxy.firma.cz:3128)
Príklad: MM HH * * * /aspi/aspiiu -H -p proxy.firma.cz:3128 -l /aspi/akt.log
(úloha sa spustí v HH:MM každý deň)
Pomocníka(help) získate v príkazovom riadku a to použitím príkazu -h:
Príklad: /aspi/aspiiu -h
IURA EDITION spol. s r. o.
Oravská 17, 821 09, Bratislava
Telefón: 02 /58 10 20 14, Fax: 02 /58 10 20 18, E-mail: [email protected], www.aspi.sk
Download

Vážená paní, vážený pane,